Ceangail le linn

Tomhaltóirí

Lá Tomhaltóirí na hEorpa: Tosaíonn an Coimisiún feachtas feasachta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20131121PHT25935_originalAgus buiséid teaghlaigh faoi bhrú, tá beartas tomhaltóirí an AE ann chun a chinntiú ní amháin go gcaitear go cóir le tomhaltóirí - ach go bhféadann siad an margadh is fearr a fháil. Tá tionchar dearfach ag iarrachtaí an Aontais Eorpaigh le bliain anuas ar chearta tomhaltóirí a neartú ar mhuinín na dtomhaltóirí: gné ríthábhachtach d’aisghabháil eacnamaíoch na hEorpa.

Is é an chéad dúshlán eile ná a chinntiú go bhfuil tomhaltóirí ar an eolas faoina gcearta faoi dhlí an AE ionas gur féidir leo iad a úsáid gach lá, agus iad ag siopadóireacht ar líne nó ar an tsráid mhór. Sin an fáth gur chuir an Coimisiún Eorpach tús le feachtas tomhaltóirí inniu ag cur saoránaigh ar an eolas faoina gcearta tomhaltóra faoi dhlí an AE agus á gcur in iúl do na háiteanna cearta inar féidir leo comhairle agus cabhair a fháil i gcás ceisteanna nó fadhbanna.

Ar ócáid Lá Eorpach na dTomhaltóirí (14 Márta), dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Reding: “Más iad gnóthais inneall gheilleagar na hEorpa, is iad na tomhaltóirí a spreagann. Má bhraitheann siad muiníneach, cumhachtaithe agus go gcaitear go cóir leo is féidir leo margadh inmheánach an AE a aistriú go dtí an giar is airde - agus sin go díreach atá ag teastáil ó gheilleagar na hEorpa agus é ag teacht chucu féin ón ngéarchéim airgeadais. Is dea-scéal iad na rialacha nua maidir le cearta tomhaltóirí atá ag teacht i ndáiríre ar fud an AE maidir leis seo: gan níos mó boscaí réamh-tic a bheith agat nuair a cheannaíonn tú ticéad eitleáin agus gan aon sracadh uaire nuair a bhíonn tú ag íoc le do chárta creidmheasa ar líne. Cuirfidh rialacha níos fearr um chosaint tomhaltóirí san AE le muinín na dtomhaltóirí. Ciallaíonn níos mó muiníne ó thomhaltóirí níos mó caiteachais ar thomhaltóirí, cás buaite don Aontas Eorpach. "

Aiseolas

Ag labhairt dó ag an Comhdháil Lá Eorpach na dTomhaltóirí in Thessaloniki, dúirt an Coimisinéir um Beartas Tomhaltóirí Neven Mimica: “Is éard atá i gceist le Lá Eorpach Tomhaltóirí ná cabhrú le tomhaltóirí a gcumhacht a bhaint amach, iad a chur ar an eolas níos fearr faoina gcearta agus iad a spreagadh chun lánúsáid a bhaint astu go praiticiúil. Seo an bealach lena chinntiú go n-oibríonn margaí do thomhaltóirí agus ní an bealach eile. Sna míonna amach romhainn beidh sraith “misin do thomhaltóirí” á reáchtáil agam i dtíortha ina bhfuil acmhainneacht shoiléir ann cultúr níos láidre do thomhaltóirí a chothú. Iarracht é seo a éilíonn tiomantas ó go leor taobhanna: tá freagracht ar rialtais, eagraíochtaí tomhaltóirí, lucht gnó agus na meáin uile a chinntiú nach ann ar pháipéar amháin a bhíonn cearta tomhaltóirí. "

Le bliain anuas tá dul chun cinn suntasach déanta ní hamháin maidir le cearta tomhaltóirí a neartú ar pháipéar ach chun a chinntiú go mbíonn tionchar ag na cleachtais seo ar chleachtas:

Cearta tomhaltóirí níos treise

Aiseolas

Tagann an Treoir nua um Chearta Tomhaltóirí i bhfeidhm ar 13 Meitheamh 2014:

Faoi rialacha nua an AE (an Treoir um Chearta Tomhaltóirí, MEMO / 13 / 1144), féadfaidh sé brath ar:

  • Trédhearcacht praghsanna níos fearr;
  • ní bheidh aon fhormhuirir ann chun cártaí creidmheasa agus beolíne a úsáid;
  • cosc ar bhoscaí réamh-ticéadaithe ar an idirlíon, mar shampla nuair a cheannaíonn tú ticéid eitleáin;
  • síneadh a chur leis an tréimhse chun d'intinn a athrú ó 7 go dtí 1 lá;
  • cearta aisíocaíochta níos fearr, laistigh de 14 lá ó aistarraingt an tomhaltóra ó chonradh ceannaigh;
  • rialacha lena dtoirmisctear gaistí ar líne, cosúil le tairiscintí ar an idirlíon a fhógraíonn go bhfuil rud saor in aisce nuair nach bhfuil sé i ndáiríre (mar shampla horoscopes nó oidis), agus;
  • cosaint níos fearr maidir le táirgí digiteacha.

Taisteal pacáiste: Laethanta saoire saor ó strus do 120 milliún tomhaltóir

I mí Iúil 2013 mhol an Coimisiún Eorpach leasú ar rialacha an AE maidir le laethanta saoire taistil láneagraithe (féach IP / 13 / 663). Ciallaíonn nuachóiriú rialacha taistil phacáiste an AE go mbeidh 120 milliún tomhaltóir breise a cheannaíonn na socruithe taistil saincheaptha seo faoi chosaint ag an treoir taistil phacáiste. Cuireann sé le cosaint tomhaltóirí trí thrédhearcacht a mhéadú, cearta cealúcháin níos fearr agus cosaint a neartú i gcás go dtéann rud éigin mícheart. Leis an athchóiriú freisin cuirtear deireadh le ceanglais atá as dáta chun bróisiúir a athchló, rud a shábháil € 390 milliún in aghaidh na bliana d'oibreoirí turas agus do ghníomhairí taistil.

Réiteach díospóide éifeachtach

Réiteach Malartach Díospóide agus Réiteach ar Líne Díospóide

I mí na Bealtaine 2013, ghlac an AE nua reachtaíocht maidir le Réiteach Malartach Díospóide (ADR) agus Réiteach ar Líne Díospóide (ODR) go mbeidh tomhaltóirí agus trádálaithe in ann a ndíospóidí a réiteach gan dul chun na cúirte, ar bhealach tapa, ar chostas íseal agus simplí. Beidh ar na Ballstáit na rialacha nua a chur i bhfeidhm faoi Iúil 2015. Faoin reachtaíocht nua beidh tomhaltóirí in ann dul chuig aonáin eile um réiteach díospóidí ardchaighdeáin do gach cineál díospóide conartha atá acu le trádálaithe: is cuma cad a cheannaigh siad agus cibé acu ar cheannaigh siad ar líne nó as líne iad, sa bhaile nó thar theorainneacha. Bunófar ardán ar líne ar fud an AE le haghaidh díospóidí a eascraíonn as idirbhearta ar líne. Nascfaidh an t-ardán na heintitis náisiúnta um réiteach díospóide go léir agus oibreoidh sé i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE de 2016.

Sásamh comhchoiteann

I Meitheamh 2013 mhol an Coimisiún Eorpach do na Ballstáit meicníochtaí um shásamh comhchoiteann a chur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta chun rochtain éifeachtach ar an gceartas a chinntiú (IP / 13 / 524). Sa Mholadh maidir le sásamh comhchoiteann leagtar amach sraith comhphrionsabal maidir le meicníochtaí sásamh comhchoiteann ionas gur féidir le saoránaigh agus cuideachtaí na cearta a thugtar dóibh faoi dhlí an AE a fhorfheidhmiú go héifeachtach i gcás inar sáraíodh iad seo. Tá sé mar aidhm aige cur chuige comhtháite cothrománach a chinntiú maidir le sásamh comhchoiteann san Aontas Eorpach gan córais na mballstát a chomhchuibhiú. Ó shin i leith, d’oibrigh an Coimisiún go dlúth leis na ballstáit lena chinntiú go bhfuil rochtain ag saoránaigh uile an AE ar mheicníochtaí sásaimh comhchoiteanna ar fud na hEorpa. Leanfaidh na hiarrachtaí seo ar aghaidh in 2014.

Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga

Ón 2007, tá nós imeachta Eorpach i bhfeidhm chun díospóidí beaga sibhialta agus tráchtála a réiteach ar bhealach gan stró: an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga. I mí na Samhna 2013 mhol an Coimisiún Eorpach an córas reatha a fheabhsú tuilleadh éilimh bheaga buntáistí féideartha na scéime a oscailt do níos mó tomhaltóirí Eorpacha (IP / 13 / 1095). Dhéanfadh an príomh-athrú a mhol an Coimisiún an uasteorainn a ardú chun éileamh a chomhdú faoin nós imeachta go € 10 000, suas ó € 2,000 inniu. Beidh gnólachtaí beaga mar bhuaiteoirí móra an athraithe seo - faoi láthair níl ach 20% de na héilimh ghnó faoi bhun na tairsí 2 € 000. I measc na dtograí eile tá uasteorannú táillí cúirte ag 10% den éileamh agus gearradh as obair pháipéir agus costais taistil tríd an nós imeachta a sheoladh ar líne.

Forfheidhmiú a mhéadú

I mí Feabhra 2014, bhuail baill den líonra um Chomhar um Chosaint Tomhaltóirí, a nascann údaráis náisiúnta an AE atá freagrach as cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, agus bhuail an Coimisiún Eorpach le hionadaithe cuideachtaí móra ardteicneolaíochta chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní a d’ardaigh tomhaltóirí maidir le “aipeanna” cluiche atá dírithe ar leanaí. (IP / 14 / 187). Tá leanaí an-leochaileach, go háirithe maidir le margaíocht cluichí 'saor in aisce le híoslódáil' nach bhfuil saor in aisce a imirt. Iarradh ar an tionscal tiomantas a thabhairt réitigh a sholáthar laistigh de chreat ama soiléir d’fhonn cosaint cheart tomhaltóirí a chinntiú do chustaiméirí aipeanna. Féachfaidh an Coimisiún Eorpach tríd an ngníomh reatha le ballstáit maidir le ceannacháin in-app. D’fhéadfadh sé go rachadh sé chun leasa gach saoránach AE faoi € 400 sa bhliain trí an margadh aonair digiteach a chríochnú. Ach ní tharlóidh sé seo mura bhfuil tomhaltóirí muiníneach go bhfuil an margadh sábháilte. Is gné shuntasach den mhargadh digiteach borradh seo geilleagar na n-aipeanna. Trí oibriú leis an tionscal chun a chinntiú go n-urramaítear cearta tomhaltóirí, cosnóidh sé tomhaltóirí agus cuirfidh sé borradh faoin earnáil.

Níos mó a dhéanamh chun gearáin ó thomhaltóirí a réiteach

Chonaic 2013 líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC-Net) a fhaigheann tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach agus déileálann sé le níos mó gearán agus iarratas ar chomhairle ná riamh. San iomlán, idir 2010 agus 2013, gearáin 120 000 inar lorgaíodh comhairle ón ECC-Net, réitíodh iad chun sástacht na dtomhaltóirí. Agus an Clár Tomhaltóirí nua á chur i bhfeidhm go luath, tabharfar tacaíocht bhreise do na hIonaid Tomhaltóirí Eorpacha.

Feasacht a ardú trí Fheachtas um Chearta Tomhaltóirí

Le go ndéanfaidh an reachtaíocht um chearta tomhaltóirí a tairbhí iomlána a sheachadadh, caithfidh tomhaltóirí a bheith ar an eolas faoi a gcearta agus iad a úsáid go gníomhach. In earrach 2014, beidh feachtas faisnéise ar fud an AE á reáchtáil ag an gCoimisiún Eorpach chun tomhaltóirí a spreagadh chun níos mó a fhoghlaim faoina gcearta agus chun iad a fheidhmiú. Reáchtálfar an feachtas feasachta tomhaltóirí sna hocht dtír ina bhfuil feasacht ar chearta tomhaltóirí íseal de réir an Scórchláir Tomhaltóirí is déanaí: an Bhulgáir, an Chipir, an Ghréig, an Iodáil, an Laitvia, an Pholainn, an Phortaingéil agus an Spáinn. Ina theannta sin beidh feachtas ar leith ann don bhallstát is nua san Aontas Eorpach, an Chróit. Tá sé mar aidhm ag an bhfeachtas feasachta saoránaigh a chur ar an eolas faoi phríomhchearta tomhaltóirí mar an ceart táirgí a thabhairt ar ais laistigh de choicís; an ceart chun táirgí lochtacha a dheisiú nó a athsholáthar; an ceart chun faisnéis chóir agus thrédhearcach a fháil faoi na táirgí a cheannaíonn tú agus an seoladh ceart chun casadh orthu i gcás gearáin ó thomhaltóirí. Beidh an Coimisinéir Mimica ag reáchtáil sraith ‘misin do thomhaltóirí’ chuig cuid de na ballstáit seo le sraith imeachtaí do thomhaltóirí eagraithe timpeall a chuairteanna.

Tuilleadh eolais

An Coimisiún Eorpach - Beartas tomhaltóirí

Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding

Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter: VivianeRedingEU

Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

Leathanach Baile an Choimisinéara Tomhaltóirí Neven Mimica

Lean an Coimisinéir um Beartas Tomhaltóirí ar Twitter: @Mimica_EU

Lean Polasaí Tomhaltóirí ar Twitter: @EU_Consumer

cosaint an tomhaltóra

Cosaint tomhaltóirí: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí

foilsithe

on

Tá comhairliúchán poiblí seolta ag an gCoimisiún Eorpach maidir le cian-mhargaíocht na seirbhísí airgeadais a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí. Tá ag an AE rialacha i bhfeidhm chun tomhaltóirí a chosaint nuair a shíníonn siad conradh le soláthraí seirbhísí airgeadais miondíola i gcéin, mar shampla ar an bhfón nó ar líne. Tagann aon seirbhís de chineál baincéireachta, creidmheasa, morgáiste, árachais, pinsin phearsanta, infheistíochta nó íocaíochta faoi raon feidhme an Treoir maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí aon uair a cheannaítear an tseirbhís airgeadais i gcéin.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá sé thar am ár rialacha AE a oiriúnú go dtí na hamanna reatha. Ceannaíonn tomhaltóirí seirbhísí airgeadais ar líne níos mó agus níos mó. Cuideoidh an comhairliúchán poiblí seo linn riachtanais na saoránach agus na gcuideachtaí a aithint ionas gur féidir linn an treoir a chosaint don todhchaí. "

 Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin phoiblí le breithnithe an Choimisiúin maidir le hathbhreithniú féideartha ar an treoir, a bhfuil súil leis in 2022. Baileoidh an comhairliúchán poiblí eispéiris agus tuairimí ó thomhaltóirí, ó ghairmithe seirbhísí airgeadais miondíola, ó údaráis náisiúnta agus ó aon gheallsealbhóirí leasmhara eile ar an treoir . Tá an comhairliúchán poiblí ar fáil anseo agus beidh sé ar oscailt go dtí an 28 Meán Fómhair 2021.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

cosaint an tomhaltóra

An chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú

foilsithe

on

Faigh amach cé mar atá sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú agus é a chur in oiriúint do dhúshláin nua amhail an t-aistriú glas agus an claochlú digiteach. Cumann 

De réir mar a éiríonn an geilleagar níos domhanda agus níos digití, tá an AE ag féachaint ar bhealaí nua chun tomhaltóirí a chosaint. Le linn seisiún iomlánach na Bealtaine, déanfaidh FPEnna díospóireacht ar an todhchaí dhigiteach na hEorpa. Díríonn an tuarascáil ar bhacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh a bhaint agus úsáid na faisnéise ealaíne do thomhaltóirí a fheabhsú.

Léaráid infographic ar chosaint tomhaltóirí san Aontas Eorpach
Cosaint tomhaltóirí a threisiú  

Clár oibre nua do thomhaltóirí

Tá an Pharlaimint ag obair ar an clár oibre nua do thomhaltóirí strategy do 2020-2025, ag díriú ar chúig réimse: trasdul glas, claochlú digiteach, forfheidhmiú éifeachtach chearta tomhaltóirí, sainriachtanais grúpaí áirithe tomhaltóirí agus comhar idirnáisiúnta.

Aiseolas

É a dhéanamh níos éasca í a ithe go hinbhuanaithe

An Sprioc neodrachta aeráide 2050 mar thosaíocht don AE agus tá ról le himirt ag saincheisteanna tomhaltóirí - trí thomhaltas inbhuanaithe agus an geilleagar ciorclach.

Tacaíonn léiriú infographic ar Eorpaigh le dul i ngleic leis an athrú aeráide
Tomhaltas inbhuanaithe  

I mí na Samhna 2020, ghlac FPEnna a tuairisciú ar shingil inbhuanaithe margadh ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach mar a thugtar air a bhunú ceart a dheisiú deisiúcháin a dhéanamh córasach, costéifeachtach agus tarraingteach. D'iarr baill freisin lipéadú a dhéanamh ar shaolré táirgí chomh maith le bearta chun cultúr athúsáid a chur chun cinn, lena n-áirítear ráthaíochtaí ar earraí réamhúinéireachta.

Teastaíonn bearta uathu freisin táirgí a dhearadh go hoiriúnach ar bhealach a fhágann go mbeidh siad i léig tar éis tréimhse áirithe agus athdhearbhaíodh éilimh ar ghnáth-charger.

Aiseolas

Tá an Coimisiún ag obair ar cheart chun rialacha leictreonaice agus reachtaíochta maidir le lorg comhshaoil ​​táirgí a dheisiú chun a chur ar chumas tomhaltóirí comparáid a dhéanamh.

An t-athbhreithniú ar an An Treoir maidir le Díol Earraí, atá beartaithe do 2022, féachaint an bhféadfaí an ráthaíocht dlí dhá bhliain atá ann faoi láthair a leathnú le haghaidh earraí nua agus réamhúinéireachta.

I Meán Fómhair 2020, sheol an Coimisiún an tionscnamh táirgí inbhuanaithe, faoin nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán. Tá sé mar aidhm aige táirgí a dhéanamh oiriúnach do gheilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh aeráide, tíosach ar acmhainní agus atá éifeachtach agus dramhaíl a laghdú. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar cheimiceáin díobhálacha a bheith i láthair i dtáirgí mar leictreonaic agus trealamh TFC, teicstílí agus troscán.

An claochlú digiteach a dhéanamh sábháilte do thomhaltóirí

An claochlú digiteach ag athrú go mór ár saol, lena n-áirítear an chaoi a ndéanaimid siopadóireacht. Le cuidiú le rialacha tomhaltóirí an AE teacht suas, mhol an Coimisiún ceann nua i mí na Nollag 2020 An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha, sraith rialacha chun sábháilteacht tomhaltóirí a fheabhsú ar fud ardáin ar líne san AE, lena n-áirítear margaí ar líne.

Ba mhaith le FPEnna go mbeadh tomhaltóirí chomh sábháilte céanna agus tú ag siopadóireacht ar líne nó as líne agus ba mhaith leo go gcuirfeadh ardáin mar eBay agus Amazon dlús le hiarrachtaí chun dul i ngleic le trádálaithe a dhíolann táirgí bréige nó neamhshábháilte agus chun stop a chur le cuideachtaí calaoiseacha a gcuid seirbhísí a úsáid.

Mhol FPEnna rialacha freisin chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar díobhálach agus mídhleathach ar líne agus iad ag cosaint saoirse cainte agus ag éileamh rialacha nua maidir le fógraíocht ar líne a thugann níos mó smachta d’úsáideoirí.

I bhfianaise thionchar na Faisnéise Intleachtúla, tá an AE ag ullmhú rialacha chun í a bhainistiú deiseanna agus bagairtí. Tá coiste speisialta curtha ar bun ag an bParlaimint agus leagann sí béim ar an ngá atá le reachtaíocht lárnach don duine. Tá córas dliteanais shibhialta beartaithe ag an bParlaimint maidir le hintleacht shaorga lena mbunaítear cé atá freagrach nuair a dhéanann córais AI díobháil nó damáiste.

Forfheidhmiú chearta tomhaltóirí a neartú

Tá tíortha AE freagrach as cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, ach tá ról comhordaithe agus tacaíochta ag an AE. I measc na rialacha a chuir sí i bhfeidhm tá an treoir maidir le forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar dhlí na dtomhaltóirí agus rialacha maidir le sásamh comhchoiteann.

Aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha tomhaltóirí

Tomhaltóirí leochaileacha ar nós leanaí, daoine scothaosta nó daoine atá ina gcónaí faoi mhíchumas, chomh maith le daoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu nó tomhaltóirí a bhfuil rochtain theoranta acu ar an idirlíon, teastaíonn cosaintí ar leith uathu. Sa chlár oibre nua do thomhaltóirí, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún díriú ar fhadhbanna le hinrochtaineacht idirlín, tomhaltóirí leochaileacha airgeadais agus táirgí do leanaí.

Cuimsíonn pleananna an Choimisiúin níos mó comhairle as líne do thomhaltóirí nach bhfuil aon rochtain ar an idirlíon acu chomh maith le maoiniú chun infhaighteacht agus cáilíocht na seirbhísí comhairle fiachais a fheabhsú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu.

Toisc go bhfuil leanaí i mbaol mór ó fhógraíocht dhochrach, cheadaigh an Pharlaimint rialacha níos déine maidir le seirbhísí meán closamhairc le haghaidh seirbhísí meán closamhairc.

Sábháilteacht táirgí a dhíoltar san AE a ráthú

Is minic a cheannaíonn tomhaltóirí earraí a mhonaraítear lasmuigh den AE. Dar leis an gCoimisiún, ceannacháin ó dhíoltóirí lasmuigh den Mhéadaigh AE ó 17% ​​in 2014 go 27% in 2019 agus leagann an clár oibre nua do thomhaltóirí béim ar an ngá atá le comhar idirnáisiúnta chun cosaint tomhaltóirí a chinntiú. Ba í an tSín an an soláthróir earraí is mó don AE in 2020, mar sin oibreoidh an Coimisiún ar phlean gníomhaíochta leo in 2021 chun sábháilteacht táirgí a dhíoltar ar líne a mhéadú.

I mí na Samhna 2020, rith an Pharlaimint a réiteach ag iarraidh iarrachtaí níos mó chun a chinntiú go bhfuil na táirgí go léir a dhíoltar san AE sábháilte, cibé acu a mhonaraítear laistigh den AE nó lasmuigh de nó a dhíoltar ar líne nó as líne.

Na chéad chéimeanna eile

Tá coiste inmheánach margaidh agus cosanta tomhaltóirí na Parlaiminte ag obair ar thogra an Choimisiúin don chlár oibre nua do thomhaltóirí. Meastar go vótálfaidh FPEnna air i mí Mheán Fómhair.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eolas Gnó

Comhlíonadh #GDPR: Manetu chun an tarrthála?

foilsithe

on

An 11 Márta, rialtóirí na Sualainne slapped Gearradh fíneáil de $ 7.6 milliún ar Google mar gheall ar mhainneachtain freagra leordhóthanach a thabhairt ar iarratais ó chustaiméirí go mbainfí a gcuid faisnéise pearsanta ó liostaí an innill chuardaigh. Ba é an pionós an naoú is airde ó thosaigh Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) tairseach an AE i bhfeidhm i mBealtaine 2018 - ach stad sé i gcomparáid leis na fíneálacha € 50 milliún a chosain údaráis cosanta sonraí na Fraince ar Google i mí Eanáir 2019.

Chun cúrsaí a dhéanamh níos measa, níos lú ná seachtain tar éis chinneadh na Sualainne, ceann de na hiomaitheoirí is lú atá ag Google comhdaithe gearán GDPR le rialtóirí na hÉireann. Líomhnaíonn an gnólacht iomaíocha, brabhsálaí gréasáin foinse oscailte Brave, gur mhainnigh an fathach ardteicneolaíochta toiliú sonrach a bhailiú chun sonraí na dtomhaltóirí a roinnt ar fud a sheirbhísí éagsúla, agus go bhfuil a pholasaithe príobháideachta  “Gan dóchas doiléir”. Ciallaíonn an gearán is déanaí go bhfuil cleachtais imscrúdaithe sonraí Google ag tabhairt aghaidh ar thrí imscrúdú oscailte faoi láthair ag údaráis phríobháideachta na hÉireann.

Ní hé Google an t-aon chuideachta le aghaidh grinnscrúdú méadaithe ar bhainistíocht sonraí a chustaiméirí. Cé gur ghlan an GDPR thart ar € 114 milliún i bhfíneálacha go dtí seo, tá rialtóirí ar fud an Aontais Eorpaigh  itching chun na rialacháin príobháideachta scuabtha a fhorfheidhmiú ar bhealach níos críochnúla. Ní ullmhaítear cuideachtaí, ar a shon féin. Beagnach dhá bhliain tar éis don GDPR teacht i bhfeidhm, cuid acu 30% tá gnólachtaí Eorpacha fós gan stad leis an rialachán, cé go ndearna suirbhéanna ar fheidhmeannaigh Eorpacha agus Mheiriceá Thuaidh aithníodh monatóireacht ar riosca príobháideachta mar cheann de na saincheisteanna is tromchúisí a théann i bhfeidhm ar a ngnólachtaí.

Aiseolas

In ainneoin caitheamh billiúin euro ar dhlíodóirí agus ar chomhairleoirí cosanta sonraí, nach raibh ag go leor cuideachtaí a phróiseálann agus a choinníonn sonraí tomhaltóirí - go praiticiúil, beagnach gach gnóthas forbartha plean soiléir lena chinntiú go gcomhlíonann siad go hiomlán an reachtaíocht phríobháideachta ceannródaíoch cosúil leis an GDPR. Tá imní ar fiú tromlach na gcuideachtaí a chomhlíon deimhnithe nach mbeidh siad in ann a gcomhlíonadh a choinneáil go fadtéarmach.

I measc na bhfadhbanna an-chorraitheacha a bhfuil gnólachtaí ag dul i ngleic leo tá conas na sonraí go léir atá acu ar aon tomhaltóir ar leith a tharraingt le chéile - agus conas na sonraí sin a mhodhnú nó a bhaint tar éis iarraidh ó chustaiméirí faoin GDPR nó reachtaíocht dá samhail, mar shampla Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California ( CCPA).

Tá gnólachtaí nuathionscanta éagsúla ag teacht chun cinn, áfach, chun réitigh nuálacha a thairiscint chun an t-ualach a bhaineann le reachtaíocht phríobháideachta atá ag éirí níos déine a chomhlíonadh. Tá an ceann is déanaí, Manetu, beartaithe chun a bhogearraí Bainistíocht Príobháideachta Tomhaltóirí (CPM) a rolladh amach i mí Aibreáin. Na bogearraí Úsáideann halgartaim foghlama meaisín agus comhghaoil ​​chun aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta atá á coinneáil ag gnóthais a tharraingt le chéile - lena n-áirítear roinnt sonraí nach mbeadh ar eolas acu fiú. Ansin is féidir le tomhaltóirí rochtain a fháil ar an gcóras chun na ceadanna a thug siad dá gcuid sonraí a bhainistiú, lena n-áirítear ar leibhéal an-gráinneach.

Aiseolas
Ag croílár chur chuige Manetu tá an nóisean go bhfuil sé níos fearr do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon smacht níos fearr a thabhairt do thomhaltóirí ar a gcuid sonraí - colún reachtaíochta mar an GDPR. Mar a mhínigh an POF Moiz Kohari, “Ní hé an rud ceart amháin tomhaltóirí a chur faoi smacht. I ndeireadh na dála, is gnó maith é. Is sean-mantra é caitheamh le do chustaiméirí go maith, agus is ceann iontach é fós. Ach i saol an lae inniu, caithfimid caitheamh ceart lena gcuid sonraí freisin. Déan é sin, agus gheobhaidh tú banna muiníne a íocfaidh díbhinní ar feadh i bhfad. "

Chomh maith le muinín na gcustaiméirí a thuilleamh, is féidir le modh níos dírithe ar an tomhaltóir chun sonraí a bhainistiú cabhrú le cuideachtaí am agus acmhainní a bharrfheabhsú - agus iad ag próiseáil sonraí agus nuair a bhíonn siad ag comhlíonadh GDPR nó reachtaíocht phríobháideachta eile. Laghdaíonn iarratais uathoibrithe tomhaltóirí chun a gcuid sonraí a rochtain, a mhodhnú nó a scriosadh go suntasach na costais a thabhaíonn cuideachtaí faoi láthair trí aghaidh a thabhairt ar na hiarrataí seo de láimh.

Ar bhealach cosúil leis an gcaoi a bhfuil teicneolaíocht blockchain Déanann margaí níos trédhearcaí trí gach idirbheart a thaifeadadh i mórleabhar buan, comhcheanglaíonn ardán Manetu uathoibriú le log dochorraithe de na ceadanna a dheonaigh tomhaltóirí agus cathain, agus conas, a d’athraigh siad na ceadanna sin.

Is féidir leis an doiciméadacht seo a bheith fíorluachmhar do chuideachtaí ar gá dóibh a thaispeáint do rialtóirí go bhfuil siad ag comhlíonadh rialachán príobháideachta cosúil leis an GDPR. Bunaíonn rialacha an AE, i measc rudaí eile, “ceart go ndéanfaí dearmad ort.” Ligeann log Manetu do ghnólachtaí géilleadh d’iarrataí “déan dearmad orm” agus a chruthú go ndearna siad amhlaidh - gan rochtain a choinneáil ar fhaisnéis a d’iarr an tomhaltóir orthu dearmad a dhéanamh. Beidh gnólachtaí in ann clár cuimsitheach a chur in iúl de na ceadanna uile a dheonaigh nó a tharraing úsáideoirí siar.

Deimhníonn an cúpla buille i gcoinne Google - an fhíneáil GDPR a fhorchuireann údaráis na Sualainne agus an t-imscrúdú úr ag rialtóirí príobháideachta na hÉireann - go mbeidh príobháideacht sonraí ar cheann de na dúshláin is mó a bheidh roimh ghnólachtaí atá ag feidhmiú san Eoraip go ceann i bhfad. Beidh sé riachtanach níos mó agus níos mó do chuideachtaí a bpróisis bhainistíochta sonraí a shruthlíniú le go mbeidh siad in ann an leibhéal maoirseachta a bhfuil súil ag rialtóirí agus tomhaltóirí leis anois.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending