Ceangail le linn

Erasmus +

Óráid Androulla Vassiliou: 'Soláthraíonn oideachas dóchas do shochaí níos cothroime agus oscailte'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Scríbhneoireacht mhúinteora ar an gclár dubh564"A dhaoine uaisle, tá lúcháir orm a bheith anseo in éineacht leat chun Erasmus +, clár nua an Aontais Eorpaigh um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt a lainseáil. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le húdaráis na hUngáire as an ócáid ​​seo a óstáil.

"" Dum spiro spero "-" Agus mé ag análú, tá súil agam ". Meabhraíonn na focail seo ón bhfile Gréagach, Theocritus, dúinn gur cuid ríthábhachtach d’eispéireas an duine an dóchas. I dtréimhsí géarchéime, tá sé de dhualgas ar ár n-institiúidí daonlathacha dóchas a chur ar fáil dár saoránaigh; rialtais dóchas a thairiscint trína gcuid beartas. Creidim gur féidir le hoideachas dóchas a chur ar ais inár gcumas an tsochaí a theastaíonn uainn maireachtáil inti a roghnú agus a mhúnlú. Is cinnte go bhfuil oideachas ar cheann de na háiteanna inar féidir linn ár luachanna a athfhionnadh agus a braistint aitheantais.

"Is minic a chloisimid go gcaithfidh ár scoileanna agus ár n-ollscoileanna oiriúnú do riachtanais fostóirí. Agus ar ndóigh tá sé seo fíor: ba cheart go ndéanfadh ár n-institiúidí foghlama a ndoirse a oscailt don domhan timpeall orthu, agus oibriú le comhpháirtithe áitiúla lena chinntiú go gcoinníonn a gcuid teagaisc luas. le hathrú sóisialta agus eacnamaíoch. Ach caithfidh oideachas a bheith níos mó ná sin: tá sé ar cheann de na huirlisí is cumhachtaí atá againn chun todhchaí ár sochaí a mhúnlú, lena n-áirítear an bealach a smaoinímid ar shaol na hoibre agus a eagraíonn muid. Más mian linn sochaí atá oscailte, cothrom, daonlathach agus dinimiciúil, ansin is cinnte go dtosaíonn cruthú na sochaí sin sa seomra ranga.

Aiseolas

"Creidim gur féidir leis an oideachas dóchas a chur ar ais sa tsochaí chóir - ach má fhoghlaimímid ón ngéarchéim. Ceann de na ceachtanna is práinní ná nach raibh go leor dár ngeilleagair inbhuanaithe ná uilechuimsitheach: ró-bheag daoine roinnte ar na buntáistí a bhaineann le geilleagar domhandaithe , chonaic go leor daoine go raibh a gcuid pá marbhánta san fhadtéarma, agus bhí cuid acu ag brath ar chreidmheas mar bhealach chun a gcaighdeán maireachtála a choinneáil. Níl rud éigin le rá ag an oideachas faoi seo ar fad ach trí scileanna daoine a ardú agus iad a ullmhú do chastachtaí na nua-aimseartha. an féidir linn sochaí níos cothroime agus níos inbhuanaithe a chruthú. Sa lá atá inniu ann cuirimid tús le caibidil nua i scéal iontach. Tá Erasmus ag oscailt intinn agus ag athrú beatha do níos mó ná trí mhilliún duine cheana féin; tháinig sé chun cuid de na daoine is luachmhaire san Aontas Eorpach a shiombail. luachanna agus mianta.

“Leathnóidh an clár nua a sheolaimid anseo inniu, Erasmus +, an deis sin go ceithre mhilliún duine níos mó, rud a thabharfaidh an deis dóibh staidéar, oiliúint, obair agus obair dheonach a dhéanamh i dtír nua, i gcultúr nua, i dteanga nua, le cairde nua Le buiséad nua de bheagnach 15 billiún euro - 40% níos airde ná mar atá inniu ann - tugann Erasmus + dóchas do dhaoine óga ar fud na hEorpa agus do na daoine agus na hinstitiúidí a ullmhaíonn iad don saol. Is méadú fíor, láithreach agus substaintiúil é seo. i ndeiseanna do mhic léinn Ungáiris agus do dhaoine óga agus d’institiúidí In 2014 is féidir leis an Ungáir a bheith ag súil go bhfaighidh siad € 31.3 milliún ó Erasmus +, is é sin 11% níos mó ná an méid a fuair sé in 2013 ó na Cláir um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil agus an Óige i nGníomh.

“Bainfidh gach earnáil Ungáiris leas as in 2014: beidh € 13.1m ann don Ardoideachas, € 7.9m do VET, € 3.5 m d’Oideachas Scoile, € 1m d’fhoghlaim Aosach, agus € 4.2m do ghníomhaíochtaí don Aos Óg. [€ 1.5 m Is le haghaidh táillí bainistíochta é.] Measaimid go gcuideoidh Erasmus + in 2014-2020 le beagnach 100,000 mac léinn Ungáiris, daoine óga agus baill foirne oideachais, oiliúna agus óige taithí soghluaisteachta a bheith acu thar lear (i gcomparáid le timpeall 64,000 faoi na cláir roimhe seo).

Aiseolas

"Inniu, tá seans agat an clár nua a phlé agus a fháil amach conas a oibríonn sé. Tá mo sheirbhísí chomh maith leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus + san Ungáir anseo chun do chuid ceisteanna a fhreagairt, agus beimid ag do sheirbhís go ceann seacht mbliana. Agus mholfainn duit iniúchadh a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin nua Erasmus +, a léiríonn ár dtiomantas do chumarsáid shoiléir. Is é an rud ba mhaith liom a dhéanamh ar maidin ná béim a leagan ar an gcúis go bhfuil Erasmus + chomh tábhachtach, agus an fáth go dteastaíonn uainn go mbeidh tú mar chuid de.

"Le ceithre bliana anuas d'oibrigh mé chun oideachas agus oiliúint a chur i gcroílár phleananna an Aontais Eorpaigh maidir le fás agus poist. Is é ár gcaipiteal daonna - eolas, scileanna agus cruthaitheacht ár ndaoine - a sholáthróidh daoine cliste, inbhuanaithe agus fás uilechuimsitheach ba mhaith linn go léir a fheiceáil. Tiontaíonn Erasmus + an fhís sin i ndáiríre. Sa lá atá inniu ann, bíonn an t-oideachas i gcroílár cheapadh beartais an AE. Spreagann an Coimisiún gach bliain, nuair a oibrímid lenár mballstáit chun na tosaíochtaí le haghaidh athchóirithe a aithint. gach rialtas chun a gcórais oideachais a nuachóiriú agus infheistíocht a dhéanamh iontu Is léir ár dteachtaireacht: caithfidh infheistíocht san oideachas agus san oiliúint leanúint ar aghaidh fiú agus ár n-airgeadas poiblí á chomhdhlúthú.

"Sin é an fáth go dtacaíonn Erasmus + le gach leibhéal oideachais, ó ardáin fhíorúla do mhúinteoirí scoile go riachtanais uathúla foghlaimeoirí fásta. Ní réiteoimid cothromas agus barr feabhais ach tríd an turas ó chéim amháin den oideachas go dtí an chéad chéim eile a thuiscint agus trí dhroichid a thógáil eatarthu. Ciallaíonn sé seo go dtacóidh Erasmus +, níos mó ná riamh, leis na haidhmeanna polaitiúla múnlaithe fadtéarmacha atá aontaithe againn ar leibhéal na hEorpa, agus atá leagtha síos go soiléir inár straitéisí oideachais agus oiliúna.

"D'aontaigh muid in éineacht lenár mballstáit gur tosaíocht phráinneach í an luathfhágáil scoile; mar sin roinnfidh Erasmus + na réitigh is fearr ó gach cearn den Eoraip. Tá drochscileanna léitheoireachta aitheanta againn mar fhadhb thromchúiseach; maoineoidh Erasmus + tionscadail nua trasteorann chun dul i ngleic leo Tá a fhios againn go bhfuil ár scileanna teanga iasachta ag titim taobh thiar de; tacóidh Erasmus + le tionscnaimh chun iad a threisiú. Caithfimid oideachas a oscailt do theicneolaíochtaí nua; Tacóidh Erasmus + le húsáid níos fearr TFC d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí. Is minic a bhíonn ár gcórais ghairmoiliúna má theipeann ar ár ndaoine óga; cuideoidh Erasmus + lena nuachóiriú. Bíonn sé deacair ar mhic léinn atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar a gcéim Mháistir thar lear iasachtaí a fháil; soláthróidh Erasmus + ráthaíocht nua iasachta. Ní oibríonn ár n-ollscoileanna go dlúth go leor le gnólachtaí; tabharfaidh Erasmus + iad le chéile comhghuaillíochtaí nua a chruthú a chothaíonn nuálaíocht.

"Sna dúshláin seo go léir, leanfaidh aireachtaí náisiúnta agus ranna oideachais ag imirt an phríomhróil taobh leis na hinstitiúidí foghlama agus na múinteoirí a thugann an fhís chun beatha. San Ungáir, tá roinnt tograí tábhachtacha tugtha isteach agat cheana féin maidir le gníomhartha oideachais. Agus ó shin. 2012, bhí tú ag gabháil d’athchóiriú ginearálta ar ardoideachas, oideachas scoile, VET agus foghlaim ar feadh an tsaoil. Ach is féidir leis an Aontas Eorpach anois níos mó tacaíochta agus níos mó acmhainní a thairiscint ná riamh, ós rud é go bhfuil saol an oideachais ann féin ag domhandú agus ag tabhairt aghaidh ar thacar de dhúshláin choiteanna a éilíonn comhar, aistriú trasteorann nuálaíochtaí agus comhroinnt smaointe Is é seo an fáth go marcálann Erasmus + comhpháirtíocht nua idir na gníomhaithe uile ar gach leibhéal, ón leibhéal áitiúil go dtí an Eoraip go dtí an domhanda.

"Chun go bhfeidhmeoidh an chomhpháirtíocht seo, teastaíonn na sonraí is fearr atá ar fáil uainn. Sin é an fáth go n-oibrímid leis an OECD chun tacú le suirbhéanna ar nós PISA agus PIAAC. Ach ní ceist táblaí sraithe amháin é seo; tá scéal tábhachtach taobh thiar de na huimhreacha. Nochtann feidhmíocht ár dtíortha is fearr rangú go bhfuil a gcórais réidh chun an meascán inniúlachtaí a theastaíonn do dhaoine óga a threalmhú ní amháin do shaol oibre an lae inniu ach freisin chun poist nua a chruthú agus d’fhás an lae amárach. Os a choinne sin, dírítear ar a n-oibríonn is fearr a thugann tuiscint níos soiléire dúinn ar an ‘neamhréiteach scileanna’ mar a thugtar air a mbíonn gach duine ag caint faoi.

"Má dhéanann Erasmus + comhpháirtíocht nua san oideachas a mharcáil, ansin caithfidh gach comhpháirtí a bhfreagracht a ghlacadh. Is é príomhfhreagracht chórais oideachais fhoirmiúla na mballstát na daoine óga a chur ar an eolas faoi na scileanna agus na hinniúlachtaí riachtanacha. chun tacú leis na beartais seo ach freisin foghlaim daoine óga a shaibhriú trí iad a threorú ar bhealaí neamhfhoirmiúla an oideachais agus na hoiliúna, agus trí rannpháirtíocht shibhialta a chur chun cinn. Seo mar a oibreoidh Erasmus +, ag tógáil comhpháirtíochtaí ilfheidhmeacha a chabhróidh lenár saoránaigh a n-inniúlachtaí a fheabhsú agus scileanna ar bhealach nach dteipeann ar chórais oideachais fhoirmiúla go minic.

"Bhí an ghné nua seo lárnach i mo fhís de chlár a thabharfadh deiseanna do dhaoine d’aoiseanna difriúla, ag cabhrú leo a raon scileanna agus inniúlachtaí a leathnú. Tá soghluaisteacht foghlama fós i gcroílár an chláir nua - mar ba chóir. tógann muid cúpla soicind le meabhrú dúinn féin cén fáth gur tháinig Erasmus chun siombail a dhéanamh de chuid de na luachanna agus na mianta is luachmhaire atá againn. Trí staidéar, oiliúint, obair agus obair dheonach a dhéanamh i dtír eile, forbraíonn daoine óga cuid de na scileanna a fhreastalóidh orthu don chuid eile de a saol. Foghlaimíonn siad seasamh ar a gcosa féin. Foghlaimíonn siad maireachtáil agus oibriú le daoine ó chultúr eile. Foghlaimíonn siad teanga nua agus bealach difriúil smaointeoireachta. Feiceann siad an domhan trí shúile duine eile. I mbeagán focal , osclaíonn siad a n-intinn. Ciallaíonn Erasmus + Eoraip atá oscailte don domhan. Den chéad uair, tá ár gclár nua oscailte do thríú tíortha, rud a ligeann do mhic léinn ó gach cearn den domhan cuid dá gcuid staidéir a chaitheamh i gcomhaireamh AE agus a mhalairt. Ach mar thoradh ar luach na soghluaisteachta tá ceann de na paradacsa inár linne. In ainneoin na leibhéal dífhostaíochta is airde riamh, ní féidir le duine as gach triúr fostóirí daoine leis na scileanna cearta a aimsiú chun folúntais a líonadh. Inniu, tá dhá mhilliún post ar fud an AE ag fanacht leis an bpróifíl cheart. Ní féidir le soghluaisteacht amháin an fhadhb seo a réiteach, ach is cuid thábhachtach dár bhfreagra í.

"Cuid eile den fhreagra is ea an chaoi a ndéanaimid athchóiriú ar ár gcórais ghairmoideachais agus oiliúna. Is minic a bhíonn leibhéil níos ísle dífhostaíochta i measc na n-óg sna tíortha sin a bhfuil córais ghairmoideachais láidre acu. Maidir leis sin, tugann an Coimisiún dá aire dlí nua na hUngáire maidir le gairmoiliúint a ritheadh ​​go deireanach Meán Fómhair, agus tacaíonn sé go háirithe leis an aistriú go “samhail dé” de ghairmoideachas meánscoile uachtarach agus athchóiriú an chórais cháilíochtaí ar chóir dó scileanna níos ábhartha don mhargadh saothair a sholáthar do dhaoine óga d’fhonn cáilíocht agus ábharthacht VET a neartú Maoineoidh Erasmus + comhghuaillíochtaí nua idir soláthraithe oiliúna agus gnóthais chun gairmoideachas a nuachóiriú - agus cuirfidh sé le cáilíocht agus méid na bprintíseachtaí ar fud na hEorpa. Cuimseoidh Erasmus + rannán atá tiomnaithe don spórt - den chéad uair i mbuiséad an AE.

"Tá dhá aidhm againn; ar thaobh amháin, dul i ngleic leis na bagairtí trasnáisiúnta a chuireann saol an spóirt i mbaol, cosúil le socrú cluichí, foréigean agus dópáil, trí thionscadail chomhoibríocha a thugann príomhghníomhaithe ó gach cearn den mhór-roinn le chéile. Agus ar an ar an lámh eile, chun luach sóisialta an spóirt a chur chun cinn - áit a bhfónann an spórt mar bhealach chun athrú, le haghaidh uilechuimsitheacht shóisialta, sláinte nó déghairmeacha Díreoimid ar thionscadail ar leibhéal an phobail a bhfuil gné shoiléir Eorpach acu agus a thapaíonn an poitéinseal. spóirt chun todhchaí níos fearr a mhúnlú dár saoránaigh.

“Airí, a dhaoine uaisle,

"Caithfidh sé a bheith mar thosaíocht againn beart a dhéanamh thar ceann ár ndaoine óga. Níl níos mó faisnéise, fuinnimh ná spré na cruthaitheachta ag teastáil uathu - tá na cáilíochtaí seo acu cheana féin go flúirseach. Ach tá sé de dhualgas orainn ár n-oideachas agus oiliúint a nuachóiriú córais, foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon. Caithfidh siad an meascán ceart scileanna a thairiscint a éilíonn an saol i sochaí casta. Agus tá sé de dhualgas orainn cabhrú le daoine óga an t-aistriú a dhéanamh ó chéim amháin den oideachas go dtí an chéad chéim eile agus, sa deireadh, go saol na hoibre Is misean é seo nach féidir linn cliseadh air: ní mór dúinn na huirlisí a thabhairt dár ndaoine óga a ligfidh dóibh a gcosán féin a fháil chun sonas, sástacht agus áit sa tsochaí. Seo an áit ar féidir leis an Eoraip a Freagraíonn Erasmus + don ghlao seo. Cuireann sé comhpháirtíocht nua ar fáil idir gníomhaithe uile an oideachais, na hoiliúna agus na hóige. Cuireann sé comhpháirtíocht nua ar fáil idir oideachas agus saol na hoibre. Agus tugann sé deis do cheithre mhilliún duine staidéar, oiliúint a dhéanamh obair nó obair dheonach i dtír eile. Lig dúinn mar sin seasamh suas ar son Eoraip atá oscailte i measc a comharsan agus atá oscailte don domhan. Seo mo dhóchas do dhaoine óga na hEorpa. Is í seo mo fhís do Erasmus +. "

oideachas

Todhchaí Erasmus +: Níos mó deiseanna

foilsithe

on

Ó bhuiséad níos mó go níos mó deiseanna do dhaoine faoi mhíbhuntáiste, faigh amach an clár nua Erasmus +.

Ghlac an Pharlaimint leis an Clár Erasmus + le haghaidh 2021-2027 an 18 Bealtaine. Is clár suaitheanta AE é Erasmus + ar éirigh go maith leis a chruthú deiseanna do dhaoine óga agus an seans atá acu post a fháil a mhéadú.

Rinne FPEanna idirbheartaíocht ar € 1.7 billiún breise don chlár, ag cuidiú le beagnach an buiséad a dhúbailt ón tréimhse 2014-2020. Ba cheart go gcuirfeadh sé seo ar chumas thart ar 10 milliún duine páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí thar lear sna seacht mbliana amach romhainn, lena n-áirítear mic léinn, Ollúna, múinteoirí agus oiliúnóirí i ngach earnáil.

Aiseolas

An ionaid barr feabhais gairme, a mhol FPEanna, anois mar chuid den Erasmus + nua. Soláthraíonn na hionaid idirnáisiúnta seo gairmoiliúint ar ardchaighdeán ionas gur féidir le daoine scileanna úsáideacha a fhorbairt in earnálacha lárnacha.

Tosaíocht ag an bParlaimint, tá an clár níos inrochtana agus níos cuimsithí anois. Ciallaíonn sé seo gur féidir le níos mó daoine atá faoi mhíbhuntáiste páirt a ghlacadh agus leas a bhaint as oiliúint teanga, tacaíocht riaracháin, soghluaisteacht nó deiseanna r-fhoghlama.

Ag teacht le tosaíochtaí an AE, díreoidh Erasmus + ar na haistrithe digiteacha agus glasa agus cuirfidh sé stíl mhaireachtála shláintiúil chun cinn chomh maith le foghlaim ar feadh an tsaoil do dhaoine fásta.

Aiseolas

Cad é Erasmus +?

Erasmus + Is clár de chuid an AE é a thacaíonn le deiseanna oideachais, oiliúna, daoine óga agus spóirt san Eoraip. Thosaigh sé mar chlár malairte mac léinn i 1987, ach ó 2014 i leith tugann sé deiseanna do mhúinteoirí, d’oiliúnaithe agus d’oibrithe deonacha de gach aois.

Ghlac níos mó ná naoi milliún duine páirt sa chlár Erasmus + le seo caite blianta 30 agus beagnach 940,000 duine bhain sé leas as an gclár in 2019 amháin. Clúdaíonn an clár 33 tír faoi láthair (gach ceann de na 27 tír AE chomh maith leis an Tuirc, Macadóine Thuaidh, an tSeirbia, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) agus tá sé oscailte do thíortha comhpháirtíochta ar fud an domhain.

Dar leis an An Coimisiún Eorpach, tairgeann an chuideachta a ndearna siad oiliúint ann an tríú cuid d'oiliúnaithe Erasmus +. Ina theannta sin, tá ráta dífhostaíochta na ndaoine óga a rinne staidéar nó oiliúint thar lear 23% níos ísle ná ráta a bpiaraí neamhghluaiste cúig bliana tar éis na céime.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá deiseanna ag Erasmus + le haghaidh daoine comh maith le eagraíochtaí ó gach cearn den domhan.

Féadfaidh an nós imeachta iarratais agus an t-ullmhúchán a bheith difriúil ag brath ar cén chuid den chlár a ndéanann tú iarratas air. Faigh amach tuilleadh faisnéise faoi anseo.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú polaitiúil maidir le Erasmus +

foilsithe

on

D’fháiltigh an Coimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE ar an nua Erasmus + Clár (2021-2027). Tá caibidlíochtaí triolóige curtha i gcrích anois, go dtí go gceadóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na téacsanna dlí go críochnaitheach. Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Is é Erasmus an clár is suaithinsí san Eoraip, an seod inár gcoróin. Léiríonn glúnta Erasmus croílár ár slí mhaireachtála Eorpach. Aontacht san éagsúlacht, dlúthpháirtíocht, soghluaisteacht, tacaíocht don Eoraip mar réimse síochána, saoirse agus deiseanna. Le comhaontú an lae inniu, táimid réidh don chéad ghlúin eile Erasmus. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Cuirim fáilte roimh an gcomhaontú polaitiúil ar an gclár nua Erasmus +. Tá Erasmus + ar cheann dár bpríomhchláir. Le tríocha bliain anuas, chuir rannpháirtíocht in Erasmus + borradh faoi fhorbairt phearsanta, shóisialta agus ghairmiúil os cionn 10 milliún duine, beagnach a leath acu idir 2014 agus 2020. Le beagnach dhá oiread an bhuiséid don chéad tréimhse cláraithe eile, oibreoimid anois chun teacht air 10 milliún níos mó sna seacht mbliana amach romhainn. "

Tá Erasmus + ar cheann de na tionscnaimh is rathúla san AE go dtí seo. Ó bunaíodh é i 1987, tá an clár leathnaithe chun gach earnáil oideachais agus oiliúna a chuimsiú ó oideachas agus cúram luath-óige, agus oideachas scoile, go gairmoideachas agus oiliúint, ardoideachas agus foghlaim aosach. Chuaigh sé chun leasa níos mó ná 10 milliún duine. Le buiséad tiomnaithe de € 24.5 billiún i bpraghsanna reatha agus breisithe breise de € 1.7bn i bpraghsanna 2018, ní amháin go mbeidh an clár nua níos cuimsithí agus níos nuálaí ach níos digiteacha agus níos glaise freisin. Is féidir leat an preasráiteas a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending