Ceangail le linn

EU

I dtreo cur chuige comhtháite maidir le cinnteacht muirí domhanda

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

1213Ghlac an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí an Aontais Eorpaigh um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála inniu (6 Márta) Comhchumarsáid le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle: ‘Le haghaidh fearann ​​muirí domhanda oscailte agus slán: eilimintí d’Aontas Eorpach straitéis slándála muirí '.

Cuireann an chomhchumarsáid seo fís i láthair maidir le leasanna agus bagairtí slándála muirí an Aontais, agus moltar na réimsí inar féidir an comhar idir imreoirí muirí éagsúla a fheabhsú níos mó ná an dea-chleachtas atá ann inniu. Cuimsíonn sé gach feidhm mhuirí, ó ghardaí cósta go cabhlaigh, údaráis calafoirt agus oifigigh dhleachta custaim agus chuirfeadh sé isteach ar uiscí an AE chomh maith le gach long a sheolann faoi bhratach na mballstát agus a mbeadh sroicheadh ​​domhanda aici. Feidhmeoidh an doiciméad seo anois mar bhunús don obair le ballstáit i dtreo straitéis slándála muirí lán-chuimsitheach an AE.

Dúirt Catherine Ashton, Ardionadaí an Aontais Eorpaigh um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin: "Tá slándáil agus folláine na nEorpach ag brath go mór ar farraigí oscailte agus sábháilte. Mar sin is gá don AE déileáil leis bagairtí agus dúshláin mhuirí. Teastaíonn cur chuige comhcheangailte uainn, mar a léirítear in Adharc na hAfraice, áit a bhfuil torthaí suntasacha bainte amach againn maidir le píoráideacht a chomhrac. Réitíonn an Chumarsáid seo an bealach le húsáid níos córasaí a bhaint as na huirlisí uile atá ar fáil againn agus ligfidh sé dúinn labhairt le guth amháin lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Muirí agus Iascaigh Maria Damanak: "Is príomhchuspóir de chuid an AE slándáil ár bhfarraigí agus ár n-aigéan a chinntiú. Tá ár saoránaigh ag súil le freagraí éifeachtacha ar chosaint calafoirt agus suiteálacha amach ón gcósta, ag cinntiú ár dtrádála farraige, ag tabhairt aghaidh ar bagairtí féideartha ó ghníomhaíochtaí coiriúla ar muir nó díospóidí féideartha faoi theorainneacha muirí. Inniu táimid ag glacadh céim thábhachtach chun tosaigh. Is é seo an chéad uair a bhfuil an AE ag forbairt straitéis iomlánaíoch den chineál seo, a chabhróidh le fás gorm a chothú agus le cruthú poist nua san earnáil mhuirí. "

Is í aidhm na straitéise nua leasanna muirí an AE a shainaithint amhail coinbhleachtaí a chosc, bonneagar criticiúil a chosaint, rialú éifeachtach ar theorainneacha seachtracha, cosaint an tslabhra tacaíochta trádála domhanda agus cosc ​​a chur ar iascaireacht neamhdhleathach, neamhrialaithe agus neamhthuairiscithe. . Léiríonn sé an iliomad rioscaí agus bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ag tabhairt aghaidh ar an AE agus a shaoránaigh: díospóidí muirí críochacha, píoráideacht mhuirí, sceimhlitheoireacht i gcoinne longa agus calafoirt nó bonneagar criticiúil eile, coireacht eagraithe ar muir agus gáinneáil suas go tionchair fhéideartha tubaistí nádúrtha nó imeachtaí foircneacha.

Is féidir le comhoibriú athneartaithe idir gach gníomhaí muirí aghaidh a thabhairt go héifeachtúil ar na rioscaí agus na bagairtí níos fearr ná inniu. De réir na cumarsáide, ba cheart go ndíreodh an straitéis ar chúig réimse ar leith ina mbeadh breisluach ag baint le cur chuige comhordaithe san AE bunaithe ar uirlisí atá ann cheana:

Aiseolas
 1. Gníomh seachtrach;
 2. feasacht mhuirí, faireachas agus comhroinnt faisnéise;
 3. forbairt cumais agus forbairt acmhainne;
 4. bainistíocht riosca, cosaint bonneagair mhuirí chriticiúil agus freagairt géarchéime, agus;
 5. taighde agus nuálaíocht slándála muirí, oideachas agus oiliúint.

cúlra

Tá an tAontas Eorpach timpeallaithe ag farraigí agus aigéin, atá ina dtiománaithe do gheilleagar na hEorpa a bhfuil acmhainneacht mhór acu. Ag an am céanna déanann réimse leathan gníomhaithe feidhmeanna slándála muirí i réimsí mar iompar muirí, iniúchadh iascaigh, rialú teorann, forfheidhmiú an dlí agus údaráis eile. Clúdaíonn siad speictream mór dúshlán, bagairtí agus rioscaí arb é is aidhm dóibh dea-rialachas a chinntiú ar muir - coinníollach ar fhearann ​​muirí domhanda atá oscailte, sábháilte agus slán.

EUNAVFOR Chabhraigh Oibríocht ATALANTA mar aon le bearta eile an AE le píoráideacht a bheith san Aigéan Indiach Thiar. Taispeánann siad gur féidir le gníomhaíocht sheachtrach an AE difríocht mhór a dhéanamh, agus féadann sé ceachtanna úsáideacha a sholáthar le haghaidh tuilleadh beart.

Caithfear na hiarrachtaí atá ann cheana a shruthlíniú d’fhonn sineirgí agus éifeachtúlacht costais a chinntiú in aimsir ghéarchéime airgeadais. Níos tábhachtaí fós ós rud é go bhfuil leasanna muirí straitéiseacha ag an AE ar fud na cruinne agus go gcaithfidh sé a bheith in ann na leasanna sin a chosaint go leordhóthanach agus go héifeachtúil.

Leas an AE i slándáil mhuirí: Fíricí agus figiúirí

 1. As a 28 mballstát, is stáit chósta iad 23 agus is bratacha iad 26.
 2. Tá na ballstáit freagrach as cósta a rialú atá níos mó ná 90,000 ciliméadar ar fhad, ag teorainn dhá aigéan agus ceithre fharraige, chomh maith le críocha thar lear agus suiteálacha slándála náisiúnta ar fud aigéin eile. Tá níos mó ná 1200 calafort tráchtála acu le chéile; níos mó ná 8,100 árthach suaitheanta (os cionn 500 GT); 4300 cuideachta mhuirí cláraithe; tá 764 calafort mór ann agus níos mó ná 3800 saoráid calafoirt. Tá 80 Oibreoir Slándála Cláraithe ceaptha ag na Ballstáit.
 3. Déantar 90% de thrádáil sheachtrach an AE agus 40% dá thrádáil inmheánach a iompar ar muir.
 4. Déanann úinéirí long Eorpacha bainistíocht ar 30% d’árthaí an domhain agus 35% de thonnáiste loingseoireachta an domhain - inter alia 55% d’árthaí coimeádáin agus 35% de thancaeir, arb ionann iad agus 42% de luach na trádála farraige domhanda.
 5. Gabhann níos mó ná 400 milliún paisinéir trí chalafoirt an AE gach bliain.
 6. Tá níos mó ná 20% de thonnáiste an domhain cláraithe faoi bhratach Bhallstáit an AE agus tá níos mó ná 40% de chabhlach an domhain á rialú ag cuideachtaí AE.
 7. Tá 22 comhaontú comhpháirtíochta iascaigh (FPAnna) le tríú tíortha.
 8. Cabhlach iascaireachta an AE in 2011 - 83,014 árthach le olltonnáiste 1,696,175, oibríonn cabhlach na hEorpa ar fud an domhain.

Tuilleadh eolais

Fhórsa Cabhlaigh an AE - Oibríocht Atalanta
Troid an AE i gcoinne píoráideachta in Adharc na hAfraice
Beartas Muirí Comhtháite an AE
An Córas Eorpach um Fhaireachas Teorann (EUROSUR)
Slándáil iompair mhuirí an AE

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending