Ceangail le linn

EU

Ceartas agus Baile Comhairle Gnóthaí: An Bhruiséil 3-4 2014 March

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

P0103670012Tiocfaidh airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile an Aontais Eorpaigh le chéile sa Bhruiséil an 3-4 Márta. Déanfaidh an Leas-Uachtarán Viviane Reding, coimisinéir ceartais an AE agus an Coimisinéir Gnóthaí Baile Cecilia Malmström ionadaíocht ar an gCoimisiún Eorpach.

Príomh-mhíreanna an chláir oibre don Chomhairle Dlí agus Cirt (4 Márta)

  • Rialacha cosanta sonraí an AE a athchóiriú;
  • fiacha trasteorann a aisghabháil (Ordú um Chaomhnú Cuntas Eorpach);
  • dlí dócmhainneachta trasteorann, agus;
  • Rialachán na Bruiséile I - Na bearnaí dlíthiúla maidir le cosaint aonadach paitinne a líonadh;
  • Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa;
  • cosaintí nós imeachta do leanaí atá cúisithe nó a bhfuil amhras fúthu i gcoir, agus;
  • forbairtí amach anseo i réimse an cheartais.

1. Athchóiriú ar Chosaint Sonraí an AE

Aiseolas

Mhol an Coimisiún Eorpach go ndéanfaí athchóiriú ar rialacha cosanta sonraí an AE i mí Eanáir 2012 chun cearta príobháideachta ar líne a neartú agus geilleagar digiteach na hEorpa a threisiú (féach IP / 12 / 46 agus MEMO / 14 / 60). D'athraigh dul chun cinn teicneolaíochta agus domhandú go mór an bealach a mbailítear, a ndéantar rochtain ar a gcuid sonraí agus a n-úsáidtear iad. Sin an fáth na rialacha a bhaineann le cuideachtaí neamh-Eorpacha nuair a sholáthraíonn siad seirbhísí do shaoránaigh an AE (raon feidhme críochach agus aistrithe idirnáisiúnta), maidir le príomhtheicnící próiseála sonraí an gheilleagair dhigitigh (sonraí agus próifíliú ainm bréige) agus cearta nuashonraithe saoránach (iniomparthacht sonraí) atá ar an gclár oibre.

Ina theannta sin, is é aidhm an athchóirithe ar chosaint sonraí téip dhearg a ghearradh agus an Margadh Aonair digiteach a chur i gcrích: tá 28 Ballstát tar éis Treoir um chosaint sonraí 1995 atá ann cheana a chur i bhfeidhm ar bhealach difriúil, agus tá éagsúlachtaí forfheidhmithe mar thoradh air. Bainfidh dlí amháin leis na ilroinnt reatha agus na hualaí costasacha riaracháin, rud a fhágfaidh go sábhálfaidh thart ar € 2.3 billiún in aghaidh na bliana do ghnólachtaí. Cuideoidh an t-athchóiriú cosanta sonraí le muinín na dtomhaltóirí i seirbhísí ar líne a threisiú, ag cur borradh faoin bhfás, poist agus nuálaíocht san Eoraip.

"Ag cruinniú mullaigh Dheireadh Fómhair, gheall ceannairí stáit agus rialtais na hEorpa go nglacfaí go tráthúil leis an reachtaíocht nuachóirithe um chosaint sonraí. Tá comhartha láidir seolta ag Parlaimint na hEorpa trí thacaíocht mhór a thabhairt do mholtaí an Choimisiúin. Tá an liathróid anois i gcúirt na Comhairle. Táim muiníneach go mbeimid in ann cur leis an móiminteam a chuir Uachtaránacht na Gréige san idirbheartaíocht ag an gcruinniú neamhfhoirmiúil deireanach den Chomhairle i mí Eanáir. Ag féachaint don dul chun cinn is déanaí, leanfaidh mé ag obair le hAirí chun an t-athchóiriú cosanta sonraí a ghlacadh roimh an deireadh na bliana seo, "a dúirt an Leas-Uachtarán Reding roimh chruinniú na Comhairle.

Aiseolas

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Tar éis plé a rinneadh i mí Eanáir ag Comhairle Dlí agus Cirt neamhfhoirmiúil na hAithne, tabharfar cuireadh d’Airí formhuiniú a dhéanamh go ginearálta ar an dul chun cinn a rinneadh ar phríomhghnéithe den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, go háirithe a bhaineann le raon feidhme críochach an Rialacháin, ainm bréige na sonraí agus inaistritheacht sonraí. - saincheisteanna atá ina bpríomhchúram do thomhaltóirí.

An 3 Márta, pléifidh airí go hachomair staid na Treorach atá beartaithe maidir le cosaint sonraí san earnáil um fhorfheidhmiú an dlí.

Seasamh an Choimisiúin: Leanfaidh an Coimisiún ag obair ar leibhéal ard cosanta do 507 milliún saoránach san Eoraip chomh maith le tacar rialacha níos simplí do ghnólachtaí na hEorpa. Tacaíonn an Coimisiún go hiomlán le hUachtaránacht na Gréige le dul chun cinn tapa a bhaint amach maidir leis an athchóiriú, ar aon dul le tiomantas cheannairí stáit agus rialtais na hEorpa an reachtaíocht nua um chosaint sonraí a ghlacadh in a 'tráthúil ' faisin agus ar aon chuma roimh 2015. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún dul chun cinn tapa a bhaint amach maidir leis an dá thogra (an Rialachán um chosaint sonraí agus an Treoir chun críocha forfheidhmithe dlí) atá - mar a leag Parlaimint na hEorpa béim go leanúnach air - ina phacáiste. Is féidir leis an dá thogra le chéile creat cosanta sonraí cuimsitheach agus comhsheasmhach a chinntiú don 21ú haois. Maidir leis an raon feidhme críochach, leag an Coimisiún Eorpach béim arís agus arís eile ar a thábhachtaí atá sé a chinntiú go mbeidh ar chuideachtaí neamh-Eorpacha, agus earraí agus seirbhísí á dtairiscint acu do thomhaltóirí Eorpacha, dlí cosanta sonraí an AE a chur i bhfeidhm ina iomláine (SPEECH / 13 / 720). Chun cosaint fheabhsaithe saoránach a chinntiú, dúirt an Leas-Uachtarán Reding, ag an gComhairle Dlí agus Cirt i mí an Mhárta 2013, gur cheart cuideachtaí a spreagadh chun sonraí bréige a úsáid seachas ainmneacha iarbhír daoine (SPEECH / 13 / 209).

Cúlra: Sa chéad leath de 2013, rinne Uachtaránacht na hÉireann trí bhabhta mionsonraithe de phléití cuimsitheacha ar na chéad cheithre chaibidil den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus chomhlánaigh sí an chéad léamh den Treoir um Chosaint Sonraí ar údaráis Póilíní agus Ceartais Choiriúil. Threoraigh Uachtaránacht na Liotuáine an Chomhairle ar dhianphlé ar an meicníocht ‘siopa ilfhreastail’ ag an gComhairle Dlí agus Cirt i mí Dheireadh Fómhair inar thángthas ar chomhaontú ginearálta maidir lena prionsabal (féach SPEECH / 13 / 788), agus Nollaig 2013 (féach SPEECH / 13 / 1027). Thionóil Uachtaránacht na Gréige cruinniú trípháirteach san Aithin (an 22 Eanáir) leis an gCoimisiún Eorpach, le beirt rapóirtéirí Pharlaimint na hEorpa agus leis an gcéad Uachtaránacht eile ar an AE (an Iodáil) chun mapa bóthair a oibriú amach chun aontú go tapa ar an athchóiriú ar chosaint sonraí. Is é an cuspóir aontú ar shainordú caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa roimh dheireadh Uachtaránacht na Gréige.

2. Fiachais trasteorann a aisghabháil

I láthair na huaire, tá sé de réir an dlí náisiúnta a cheangal ar bhanc an t-airgead ó chuntas bainc cliant a íoc le creidiúnaí. Tá an staid reatha sna ballstáit casta ó thaobh dlí, Tógann sé am agus costasach. Tá fadhbanna ag thart ar 1 mhilliún gnóthas beag le fiacha trasteorann agus déantar fiachas suas le € 600 milliún in aghaidh na bliana a dhíscríobh gan ghá toisc go mbíonn sé ró-uafásach ar ghnóthais lawsuits daor, mearbhall a shaothrú i dtíortha iasachta. An 25 Iúil 2011, mhol an Coimisiún ordú nua um chaomhnú cuntas ar fud na hEorpa chun aisghabháil fiacha trasteorann do shaoránaigh agus do ghnólachtaí a éascú (IP / 11 / 923).

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Meastar go dtacóidh an Chomhairle leis an gcomhaontú comhréitigh ar thángthas air le Parlaimint na hEorpa cúpla seachtain ó shin (féach MEMO / 14 / 101), ag réiteach an bhealaigh le haghaidh uchtála deiridh ar an gcéad léamh den chomhad seo.

Seasamh an Choimisiúin: Tá an Coimisiún sásta go bhfuil an tOrdú Eorpach um Chaomhnú Cuntas gar do ghlacadh críochnaitheach tar éis dhá bhliain go leith oibre ar an togra seo. Tá sé mar aidhm ag an togra éilimh trasteorann a mhaolú agus níos mó cinnteachta a sholáthar do chreidiúnaithe d’fhonn a bhfiach a aisghabháil agus margadh aonair agus téarnamh eacnamaíoch an AE a neartú.

Cúlra: Is iad gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) cnámh droma gheilleagair na hEorpa - arb ionann iad agus 99% de ghnólachtaí san AE. Tá fadhbanna ag timpeall 1 mhilliún díobh seo le fiacha trasteorann. Tá na nósanna imeachta chun fiacha a aisghabháil ó dhlínse tíre eile casta, ag iolrú na gcostas do ghnólachtaí ar mian leo trádáil a dhéanamh thar theorainneacha an AE. I measc na bhfadhbanna tipiciúla tá difríochtaí sa dlí náisiúnta go costais dlíodóir breise a fhostú agus doiciméid a aistriú. An 30 Bealtaine, vótáil Coiste Gnóthaí Dlí Pharlaimint na hEorpa (JURI) chun tacú le togra an Choimisiúin (MEMO / 13 / 481). Tháinig Airí ar chur chuige ginearálta maidir leis an togra ag cruinniú na Comhairle Dlí agus Cirt i mí na Nollag 2013 (IP / 13 / 1209).

4. Dlí dócmhainneachta trasteorann

Tá gnólachtaí riachtanach chun rathúnas agus poist a chruthú, ach tá sé deacair ceann a bhunú - agus é a choinneáil ag dul, go háirithe in aeráid eacnamaíoch an lae inniu. Dá bhrí sin, mhol an Coimisiún, an 12 Nollaig 2012, rialacha reatha an AE maidir le dócmhainneacht trasteorann a nuachóiriú (IP / 12 / 1354 agus SPEECH / 12 / 945). Ag baint leasa as deich mbliana taithí, aistreoidh na rialacha nua fócas ó leachtú agus forbróidh siad cur chuige nua chun cabhrú le gnóthais deacrachtaí airgeadais a shárú, agus ag an am céanna cosaint a dhéanamh ar cheart creidiúnaithe a gcuid airgid a fháil ar ais.

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Tabharfaidh Uachtaránacht na Gréige nuashonrú ar an dul chun cinn ar an gcomhad seo ar leibhéal teicniúil agus i bParlaimint na hEorpa.

Seasamh an Choimisiúin: Measann an Coimisiún go bhfuil an togra ábhartha go háirithe san aeráid eacnamaíoch reatha agus fáiltíonn sé roimh an dul chun cinn atá déanta go dtí seo ar leibhéal teicniúil faoi mhaoirseacht Uachtaránacht na Gréige. An tacaíocht láidir ó Pharlaimint na hEorpa a thacaigh le togra an Choimisiúin i mí Feabhra (MEMO / 14 / 88(b) ba chóir go mbeadh sé mar chúis le dul chun cinn tapa breise.

Cúlra: Is fíric den saol iad dócmhainneachtaí i ngeilleagar nua-aimseartha dinimiciúil. Maireann timpeall leath na bhfiontar níos lú ná cúig bliana, agus téann timpeall 200 000 gnóthas féimheach san AE gach bliain. Tá gné trasteorann ag an gceathrú cuid de na féimheachtaí sin. Ach tugann fianaise le tuiscint go bhfoghlaimíonn fiontraithe a dteiptear orthu óna gcuid botún agus go mbíonn siad níos rathúla go ginearálta an dara huair. Theip ar suas le 18% de na fiontraithe uile a éiríonn rathúil ina gcéad fhiontar. Tá sé riachtanach mar sin dlíthe nua-aimseartha agus nósanna imeachta éifeachtacha a bheith i bhfeidhm chun cabhrú le gnóthais, a bhfuil substaint eacnamaíoch leordhóthanach acu, deacrachtaí airgeadais a shárú agus “an dara seans” a fháil.

5. Líonadh na bearnaí dlíthiúla um chosaint aonadach phaitinne

Mhol an Coimisiún Eorpach, an 29 Iúil, 2013 an creat dlíthiúil do chosaint paitinne ar fud na hEorpa a chur i gcrích trí rialacha an AE maidir le dlínse cúirteanna a nuashonrú agus trí bhreithiúnais a aithint (Rialachán na Bruiséile I mar a thugtar air). Ullmhóidh na hathruithe an bealach do chúirt speisialaithe paitinne Eorpach - Cúirt Aontaithe na bPaitinní - teacht i bhfeidhm nuair a bheidh sí daingnithe, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca do chuideachtaí agus d’aireagóirí a bpaitinní a chosaint (IP / 13 / 750).

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Cuirfidh Uachtaránacht na Gréige an Chomhairle ar an eolas faoin gcomhaontú ar thángthas air le Parlaimint na hEorpa cúpla seachtain ó shin (féach MEMO / 14 / 101(b), lena gceadófar an Rialachán beartaithe a ghlacadh ar an gcéad léamh.

Seasamh an Choimisiúin: Fáiltíonn an Coimisiún roimh an dul chun cinn atá déanta sa Chomhairle agus i bParlaimint na hEorpa maidir leis an togra tábhachtach seo. Réiteoidh vóta dearfach ó Pharlaimint na hEorpa ag a seisiún iomlánach i mí Aibreáin an bealach chun an ‘pacáiste Paitinní’ a chur i bhfeidhm, creat rialála atá ríthábhachtach don nuálaíocht san Aontas Eorpach (IP / 11 / 470).

Cúlra: Faoi láthair, caithfidh duine atá ag iarraidh cosaint ar fud na hEorpa a fháil dá aireagán paitinní Eorpacha a bhailíochtú i ngach ceann de 28 mBallstát an AE. Féadfaidh sealbhóir na paitinne a bheith bainteach le cásanna dlíthíochta iolracha i dtíortha éagsúla ar an díospóid chéanna. Ach athróidh sé seo go luath amach anseo a bhuíochas leis an gcomhaontú maidir leis an bpacáiste aonadach paitinne. Cúirt Aontaithe na bPaitinní - a bunaíodh faoi chomhaontú a síníodh an 19 Feabhra 2013 (PRES / 13/61) - déanfaidh sé nósanna imeachta a shimpliú agus beidh cinntí níos gasta mar thoradh air, agus cás cúirte amháin os comhair na cúirte speisialaithe in ionad dlíthíochta comhthreomhaire i gcúirteanna náisiúnta. Tá an Comhaontú ag brath ar Rialachán na Bruiséile I (Rialáil 1215 / 2012(b) dlínse idirnáisiúnta Chúirt Aontaithe na bPaitinní a chinneadh.

6. Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa

Chun airgead cháiníocóirí na hEorpa a chosaint níos fearr ar chalaois, mhol an Coimisiún Eorpach, an 17 Iúil, 2013 Oifig Ionchúisitheora Poiblí Eorpaigh a bhunú (IP / 13 / 709). Is é tasc eisiach na hOifige coireanna a dhéanann difear do bhuiséad an AE a imscrúdú agus a ionchúiseamh agus a thabhairt chun breithiúnais - i gcúirteanna na mBallstát. Is institiúid neamhspleách í Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa, faoi réir maoirseachta daonlathaí.

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Déanfaidh Uachtaránacht na Gréige an Chomhairle a nuashonrú ar an staid mar a bheidh agus beidh díospóireacht ag na hAirí.

Seasamh an Choimisiúin: Fáiltíonn an Coimisiún roimh an móiminteam dearfach ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa atá feicthe againn le seachtainí anuas le coistí Pharlaimint na hEorpa agus rialtas na Fraince agus na Gearmáine ag tabhairt a dtacaíochta don togra (féach) MEMO / 14 / 124). Tacóidh an Coimisiún le hUachtaránacht na Gréige ina chuid iarrachtaí an oiread Ballstát agus is féidir a fháil chun tacú leis an togra reatha d’oifig Ionchúisitheora Poiblí Eorpaigh.

Cúlra: Tá loighic thogra Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh simplí: Má tá “buiséad cónaidhme” agat - le hairgead ag teacht ó na ballstáit go léir agus á riaradh faoi chomhrialacha - ansin teastaíonn ionstraimí cónaidhme uait freisin chun an buiséad seo a chosaint go héifeachtach ar fud an Aontais. Sa lá atá inniu ann, tá difríochtaí móra idir rátaí gníomhaíochta agus ciontaithe i leith cionta calaoise in aghaidh acmhainní an AE ar fud an AE: ní leanann údaráis bhreithiúnacha náisiúnta ach 45.7% de na cásanna a aistrítear chuig ballstáit agus níl ach 42.3% ar an ráta ciontaithe díobh seo. Ciallaíonn sé seo go bhfuil go leor coirpigh a ghoid airgead na gcáiníocóirí ag fáil réidh lena gcoireanna.

7. Cosaintí níos fearr do leanaí a bhfuil amhras fúthu nó atá cúisithe i gcoir

Mhol an Coimisiún Eorpach pacáiste tograí i mí na Samhna 2013 chun cearta trialach córa a ráthú do gach saoránach, cibé áit a bhfuil siad san Aontas Eorpach (féach IP / 13 / 1157 agus MEMO / 13 / 1046). Cuid lárnach den phacáiste seo is ea an Treoir atá beartaithe chun a chinntiú go bhfuil cosaintí speisialta ag leanaí agus iad ag tabhairt aghaidh ar imeachtaí coiriúla. De réir an togra, ba cheart go mbeadh rochtain éigeantach ag dlíodóir ag leanaí ag leanaí atá leochaileach go háirithe mar gheall ar a n-aois.

Ciallaíonn sé seo nach féidir le leanaí a gceart chun cúnamh ó dhlíodóir a tharscaoileadh, mar tá riosca ard ann nach dtuigfidís iarmhairt a ngníomhartha dá mbeidís in ann a gcearta a tharscaoileadh. Tá sé beartaithe freisin go mbainfidh leanaí leas as cosaintí eile amhail iad a chur ar an eolas go pras faoina gcearta, cúnamh a fháil óna dtuismitheoirí, gan iad a cheistiú in éisteachtaí poiblí, an ceart scrúdú leighis a fháil agus iad a choinneáil ar leithligh ó chónaitheoirí aosacha má bhaintear saoirse díobh.

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Tionólfaidh na hAirí díospóireacht ghinearálta ar thogra an Choimisiúin.

Seasamh an Choimisiúin: Fáiltíonn an Coimisiún roimh an dianobair a rinne Uachtaránacht na Gréige ar an gcomhad, agus an cur chuige cuiditheach a léiríonn na ballstáit. Tá na cearta a ráthaítear leis an Treoir atá beartaithe ríthábhachtach chun cothroime imeachtaí coiriúla do leanaí a chinntiú, mar sin ba cheart do bhallstáit comhaontú tapa a lorg ar an tionscnamh seo, agus uaillmhian dlíthiúil an togra a choinneáil ag an am céanna.

Cúlra: Tá líon na leanaí atá os comhair an cheartais choiriúil thart ar 1,086,000 ar fud an AE. Is é sin 12% de dhaonra iomlán na hEorpa atá os comhair an cheartais choiriúil.

8. Forbairtí amach anseo sa réimse Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile

Tá deireadh le clár Stócólm a raibh obair rialaithe aige sa réimse Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile go dtí seo i mbliana agus tá an Chomhairle Eorpach ag ullmhú na “treoshuímh straitéiseacha” d’obair sa réimse seo sa todhchaí. Tá plé ar na tosaíochtaí do na blianta amach romhainn beartaithe do mhí an Mheithimh. Reáchtáil an Coimisiún Eorpach díospóireacht treoshuímh ar thodhchaí na mbeartas Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile an 25 Feabhra a chuirfidh le Cumarsáid a chuirfear i láthair i lár mhí an Mhárta.

Cad a bhfuil súil leis ag an gComhairle seo? Tabharfaidh an Coimisiún cur i láthair ó bhéal ar a Chumarsáid atá le teacht maidir le todhchaí na mbeartas ceartais.

Seasamh an Choimisiúin: Beidh Cumarsáid an Choimisiúin atá le teacht ina rannchuidiú tábhachtach le gníomhaíocht an Aontais sa réimse seo a mhionsaothrú sa todhchaí. Fáiltíonn an Coimisiún roimh an bplé leanúnach ar thodhchaí bheartas ceartais an AE. Creideann an Coimisiún go gcaithfidh na hoibreacha díriú ar thrí phríomhdhúshlán sna blianta amach romhainn: muinín, soghluaisteacht agus fás. Is féidir le beartais cheartais a bheith ina bpríomhuirlis chun na cuspóirí seo a sheachadadh.

cúlra

D'óstáil an Coimisiún comhdháil mhór maidir le todhchaí na mbeartas ceartais - an 'Assises de la Justice' an 21-22 Samhain 2013 sa Bhruiséil (IP / 13 / 1117). Ba é pointe tosaigh na ndíospóireachtaí ag an gcomhdháil ná pacáiste de cúig phlépháipéar curtha i láthair ag an gCoimisiún a chuimsíonn dlí sibhialta, coiriúil agus riaracháin na hEorpa, chomh maith leis an smacht reachta agus cearta bunúsacha san AE. Chuir na páipéir seo smaointe agus ceisteanna i láthair maidir le gníomhartha a d’fhéadfadh a bheith i mbeartas ceartais an AE sna blianta amach romhainn.

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending