Ceangail le linn

Fostaíochta

Lá Pá Comhionann: stagnates difreálach pá idir inscne ag 16.4% ar fud na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

100000000000025B000002286E78C3EFTá mná san Eoraip fós ag obair ar laethanta 59 'saor in aisce' - seo na figiúirí is déanaí a d’eisigh an Coimisiún Eorpach inniu. Is ar éigean gur bhog an bhearna phá inscne - an meán-difríocht idir tuilleamh in aghaidh na huaire na mban agus na bhfear ar fud an gheilleagair ar fad - le thart ar 16% (seasann sé ag 16.4% mar an bhliain roimhe).
Ciallaíonn na figiúirí is déanaí go bhfuil Lá Pá Comhionann na hEorpa marcáilte ar an 28 Feabhra, don dara bliain as a chéile. Is é an t-imeacht ar fud an AE an dáta sa bhliain féilire nua óna dtosaíonn mná ag íoc i ndáiríre as a gcuid oibre i gcomparáid le fir. Le fírinne ciallaíonn sé go n-oibríonn mná 59 lá ‘saor in aisce’ inniu go dtí go bhfuil siad comhoiriúnach leis an méid a thuilleann fir. Is é seo an ceathrú huair a bhíonn an Lá Pá Comhionann ar siúl ar leibhéal na hEorpa: tar éis don Choimisiún é a sheoladh an 5 Márta 2011 (féach IP / 11 / 255), tharla an dara lá ar 2 Márta 2012 (féach IP / 12 / 211) agus an tríú ceann ar 28 Feabhra 2013 (IP / 13 / 165).

"Cuireann Lá Eorpach Pá Comhionann i gcuimhne dúinn na dálaí pá neamhchothrom atá fós le sárú ag mná sa mhargadh saothair. Níor laghdaigh an bhearna pá ach beagán le blianta beaga anuas. Chun rudaí a dhéanamh níos measa, tá an treocht laghdaitheach an-bheag le blianta beaga anuas mar thoradh den chuid is mó an ghéarchéim eacnamaíoch, inar tháinig laghdú ar thuilleamh na bhfear, seachas méadú ar thuilleamh na mban, "a dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, coimisinéir ceartais an AE. "Is bunphrionsabal de chuid an AE é pá comhionann as obair chomhionann, ach faraor níl sé fós ina réaltacht do mhná san Eoraip. Tar éis blianta de neamhghníomhaíocht, tá sé thar am athrú a dhéanamh. Tá an Coimisiún Eorpach ag obair faoi láthair ar thionscnamh chun é a spreagadh athraigh, ionas nach mbeidh Lá Pá Comhionann ag teastáil uainn go luath amach anseo. "

Taispeántar an bhearna phá inscne mar chéatadán de thuilleamh na bhfear agus is ionann é agus an difríocht idir meán-olltuilleamh in aghaidh na huaire d'fhostaithe fir agus mná ar fud gheilleagar an AE. Taispeánann na figiúirí is déanaí meán-bearna pá inscne 16.4% i 2012 ar fud an Aontais Eorpaigh. Léiríonn siad marbhántacht i ndiaidh treocht bheag anuas le blianta beaga anuas, leis an bhfigiúr thart ar 17% nó níos airde sna blianta roimhe seo. Is féidir treocht leanúnach laghdaitheach a fháil sa Danmhairg, i bPoblacht na Seice, san Ostair, san Ísiltír agus sa Chipir, áit a ndearna tíortha eile (an Pholainn, an Liotuáin) a treocht laghdaithe i 2012 a fhreaschur. I roinnt tíortha mar an Ungáir, an Phortaingéil, an Eastóin, an Bhulgáir, Éire agus an Spáinn, tá méadú tagtha ar an mbearna phá inscne le blianta beaga anuas.

Is féidir an treocht laghdaithe sa bhearna phá a mhíniú trí roinnt fachtóirí, mar sciar méadaitheach d'oibrithe baineanna ardoideachais nó tionchar níos mó ag an gcor chun donais eacnamaíoch ar roinnt earnálacha atá faoi cheannas na bhfear, amhail tógáil nó innealtóireacht. Dá bhrí sin, ní hé amháin go bhfuil feabhas ar phá agus dálaí oibre na mban mar thoradh ar an athrú.

Aiseolas

Tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach ó Nollaig 2013 ar chur i bhfeidhm rialacha an AE maidir le cóir chomhionann do mhná agus d'fhir i bhfostaíocht (Treoir 2006 / 54 / ECfuair sé amach go gcuireann roinnt tosca bac ar phá comhionann. Ina measc seo tá easpa trédhearcachta i gcórais phá, easpa soiléireachta dlíthiúla sa sainmhíniú ar obair ar luach comhionann, agus constaicí nós imeachta. Is iad na constaicí sin, mar shampla, an easpa faisnéise a bhíonn ag teastáil ó oibrithe chun éileamh rathúil pá comhionann a thabhairt nó faisnéis faoi na leibhéil phá do chatagóirí fostaithe a áireamh (IP / 13 / 1227). D'fhéadfadh trédhearcacht mhéadaithe pá feabhas a chur ar chás na n-íospartach aonair maidir le hidirdhealú pá a bheadh ​​in ann iad féin a chur i gcomparáid níos éasca le hoibrithe den ghnéas eile.

Tá an Coimisiún ag féachaint faoi láthair ar roghanna le haghaidh gnímh ar leibhéal na hEorpa chun trédhearcacht pá a fheabhsú agus ar an gcaoi sin dul i ngleic leis an mbearna phá inscne, ag cuidiú le cur i bhfeidhm éifeachtach phrionsabal an phá chomhionainn a chur chun cinn agus a éascú.

cúlra

Aiseolas

Tá comhionannas inscne ar cheann de phrionsabail bhunaithe an Aontais Eorpaigh. Tá prionsabal an phá chomhionainn cumhdaithe sna Conarthaí ó 1957 agus tá sé ionchorpraithe freisin Treoir 2006 / 54 / EC ar chóir chomhionann idir mná agus fir i bhfostaíocht agus i ngairm.

An 9 Nollaig 2013, ghlac an Coimisiún tuarascáil ina ndéantar measúnú ar chur i bhfeidhm na bhforálacha maidir le pá comhionann i gcleachtas i dtíortha AE (IP / 13 / 1227). Chinn sé gurb é an príomhdhúshlán a bheidh ag gach ballstát amach anseo ná na rialacha a bhunaigh Foras na Gaeilge a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú i gceart Treoir 2006 / 54 / EC.

Chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart reachtaíocht an AE, lean an Coimisiún ar aghaidh ag gníomhú ar gach taobh chun dul i ngleic leis an mbearna phá, lena n-áirítear an bhearna Tionscnamh Íoctha Comhionannais le linn 2012 agus 2013, a thacaigh le fostóirí chun dul i ngleic leis an mbearna phá inscne le heagrú ceardlanna agus oiliúint; bliantúil Tír Moltaí Sonracha a eisíodh faoi chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh ag tarraingt aird na mballstát ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar an mbearna phá; Eorpach Laethanta Pá Comhionann; malartú dea-chleachtas; agus maoiniú tionscnamh Ballstáit trí na Cistí Struchtúracha agus gníomh ag an tsochaí shibhialta.

I measc na samplaí de dhea-chleachtais a chuireann pá comhionann chun cinn ar an leibhéal náisiúnta tá:

  • Rith Parlaimint na Beilge dlí i 2012 a chuir iallach ar chuideachtaí anailís chomparáideach a dhéanamh ar a struchtúr pá gach dara bliain. Ba í an Bheilg freisin an chéad tír AE a eagraigh Lá Pá Comhionann (i 2005).
  • Neartaigh rialtas na Fraince smachtbhannaí atá ann cheana i gcoinne gnólachtaí a bhfuil fostaithe 50 acu agus nach bhfuil meas acu ar a n-oibleagáidí maidir le comhionannas inscne. Den chéad uair, mar thoradh ar fhoraithne 2012, fuarthas dhá ghnólacht i mí Aibreáin 2013 gan cloí leis an reachtaíocht maidir le pá comhionann.
  • Cuireann Acht um Chóireáil Chomhionann na hOstaire dualgas ar chuideachtaí tuarascálacha pá comhionann a dhréachtú. Tá na rialacha, a tugadh isteach de réir a chéile, éigeantach anois do chuideachtaí a bhfuil níos mó ná 250, 500 agus 1000 fostaithe acu. Beidh ar chuideachtaí a bhfuil níos mó ná fostaithe 150 acu tuarascáil a chur ar fáil ó 2014.
  • Áirítear le Rún na Portaingéile ar 8 Márta 2013 bearta chun comhionannas deiseanna agus torthaí a ráthú agus a chur chun cinn idir mná agus fir sa mhargadh saothair, lena n-áirítear deireadh a chur le bearnaí pá. Áirítear sna bearta tuairisciú ar bhearnaí inscne i bpá de réir tionscail.

Tuilleadh eolais

An Coimisiún Eorpach: Bearna pá inscne
An Coimisiún Eorpach: Íocann Comhionannas as
Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding
Lean an Leasuachtarán ar Twitter: VivianeRedingEU
Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

Geilleagar

Dífhostaíocht a laghdú: Mínítear beartais an AE

foilsithe

on

Tar éis méadú dífhostaithe san AE go seasta ó 2013, tháinig méadú ar an bpaindéim COVID-19 in 2020. Faigh amach conas a oibríonn an AE chun an dífhostaíocht a laghdú agus an bhochtaineacht a chomhrac.

Cé go bhfuil feabhas mór tagtha ar dhálaí mhargadh saothair an AE agus ar chearta oibrithe le blianta beaga anuas, tá an comhrac i gcoinne na dífhostaíochta agus iarmhairtí an Géarchéim COVID fós ina ndúshláin don Aontas Eorpach fiú ag obair i dtreo poist ar ardchaighdeán agus a Eoraip atá cuimsitheach go sóisialta.

Faigh tuilleadh eolais faoi conas a chosnaíonn an AE poist agus oibrithe a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu.

Rinneadh iarrachtaí i roinnt réimsí, lena n-áirítear cabhrú le daoine óga dul isteach sa mhargadh saothair, dífhostaíocht fhadtéarmach a chomhrac, scileanna a uasghrádú, agus soghluaisteacht oibrithe san AE a éascú.

Ráta dífhostaíochta AE

I mí Aibreáin 2021, an ráta dífhostaíochta i limistéar an euro 8%, síos ó 8.1% i Márta 2021 agus suas ó 7.3% in Aibreán 2020.

Aiseolas

Inniúlachtaí an AE vs ballstáit

Tá tíortha AE fós freagrach go príomha as beartais fostaíochta agus shóisialta. Mar sin féin, comhlánaíonn agus comhordaíonn an AE gníomhaíochtaí na mballstát agus cuireann sé chun cinn roinnt na gcleachtas is fearr.

De réir alt a naoi den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ba cheart don AE an cuspóir atá le hardleibhéal fostaíochta a bhreithniú agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí uile á sainmhíniú agus á gcur chun feidhme.

Aiseolas

Straitéis fostaíochta na hEorpa 

I 1997 bhunaigh tíortha AE tacar comhchuspóirí agus spriocanna comhchoiteanna do bheartas fostaíochta chun an dífhostaíocht a throid agus níos mó post níos fearr a chruthú san AE. Tugtar an Straitéis fostaíochta na hEorpa (EES).

Déanann an Coimisiún Eorpach monatóireacht agus cur i bhfeidhm na straitéise tríd an An Seimeastar Eorpach, timthriall bliantúil de chomhordú beartas eacnamaíoch agus fostaíochta ar leibhéal an AE.

Déantar an staid shóisialta agus fostaíochta san Eoraip a mheas i gcomhthéacs Seimeastar an AE agus bunaithe ar an Seimeastar Treoirlínte Fostaíochta, comhthosaíochtaí agus spriocanna do bheartais fostaíochta náisiúnta. D'fhonn cabhrú le tíortha AE dul ar aghaidh, eisíonn an Coimisiún moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha, bunaithe ar a ndul chun cinn i leith gach sprioc.

Conas a mhaoinítear é

An Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) príomhionstraim na hEorpa chun deiseanna fostaíochta níos cothroime a chinntiú do gach duine atá ina gcónaí san AE: oibrithe, daoine óga agus iad siúd go léir atá ag lorg poist.

Mhol Parlaimint na hEorpa an maoiniú a mhéadú i buiséad an AE do 2021-2027. Leagan nua an chiste, ar a dtugtar an Ciste Sóisialta na hEorpa Plus Díríonn (ESF +), le buiséad € 88 billiún, ar oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil, chomh maith le rochtain chomhionann ar fhostaíocht ardchaighdeáin, ar chuimsiú sóisialta agus ar bhochtaineacht a chomhrac.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Fostaíochta agus Nuálaíochta Sóisialta (EaSI) cabhrú le nuachóiriú a dhéanamh ar bheartais fostaíochta agus shóisialta, rochtain ar airgeadas a fheabhsú d'fhiontair shóisialta nó do dhaoine leochaileacha ar mian leo micrea-chuideachta a bhunú agus soghluaisteacht lucht saothair a chur chun cinn trí Líonra EURES. Éascaíonn an Líonra Post Eorpach soghluaisteacht trí fhaisnéis a sholáthar d'fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist agus cuireann sé bunachar sonraí de fholúntais agus feidhmchláir ar fud na hEorpa san áireamh freisin.

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF) a thacaíonn le hoibrithe a gcuid post a chailliúint mar gheall ar dhomhandú, mar is féidir le cuideachtaí a dtáirgeadh a dhúnadh nó a aistriú chuig tíortha neamh-AE, nó an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais, chun obair nua a fháil nó a ngnóthaí féin a bhunú.

An Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) a thacaíonn le tionscnaimh na mballstát chun bia, cúnamh bunúsach ábhair agus gníomhaíochtaí cuimsithe sóisialta a sholáthar do na daoine is díothaí.

Comhcheanglaíonn an leagan nuashonraithe de Chiste Sóisialta na hEorpa Plus roinnt cistí agus clár atá ann cheana (an CSE, an EaSI, an FEAD, an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg), a gcuid acmhainní a chomhthiomsú agus tacaíocht níos comhtháite agus níos spriocdhírithe a sholáthar do shaoránaigh.

Dífhostaíocht óige a chomhrac

I measc bhearta an AE maidir le combat dífhostaíocht óige Is é an Ráthaíocht don Aos Óg, tiomantas ó bhallstáit chun a chinntiú go bhfaigheann gach duine óg faoi aois XNUM tairiscint fostaíochta, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bheith dífhostaithe nó ag fágáil an oideachais fhoirmiúil. Tacaíonn infheistíocht an AE le cur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg, tríd an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

An Cór Dlúthpháirtíochta na hEorpa cuireann sé ar chumas daoine óga obair dheonach agus obair a dhéanamh i dtionscadail a bhaineann le dlúthpháirtíocht ar fud na hEorpa. An Do chéad ardán poist EURES cabhraíonn sé le daoine óga idir 18 agus 35, agus suim acu taithí ghairmiúil a fháil thar lear, socrúchán oibre, cúrsa oiliúna nó printíseacht a aimsiú.

Scileanna cearta, post ceart

Trí éadáil scileanna a chur chun cinn agus a fheabhsú, cáilíochtaí a dhéanamh níos inchomparáide agus faisnéis a sholáthar ar na héilimh ar scileanna agus ar phoist, tacaíonn an AE le daoine poist ardchaighdeáin a aimsiú agus roghanna gairme níos fearr a dhéanamh.

An Scileanna Nua Clár Oibre don Eoraip, a seoladh i 2016, atá comhdhéanta de bhearta 10 chun an oiliúint agus an tacaíocht cheart a chur ar fáil do dhaoine agus chun roinnt uirlisí atá ann cheana a athbhreithniú, mar shampla formáid CVass Europass).

Dúshlán na dífhostaíochta fadtéarmaí

Tá dífhostaíocht fhadtéarmach, nuair a bhíonn daoine dífhostaithe ar feadh níos mó ná míonna 12, ar cheann de na cúiseanna a bhaineann le bochtaineacht leanúnach. Tá sé fós ann an-ard i gcuid de thíortha an AE agus tá sé fós ina chúis le beagnach 50% den dífhostaíocht iomlán.

Chun tíortha atá dífhostaithe go fadtéarmach sa mhargadh saothair a lánpháirtiú ar bhealach níos fearr, ghlac tíortha AE leis moltaí: spreagann siad clárú daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach le seirbhís fostaíochta, measúnú domhain aonair chun a gcuid riachtanas a aithint, chomh maith le plean saincheaptha chun iad a thabhairt ar ais ag obair (comhaontú um chomhtháthú poist). Bheadh ​​sé ar fáil d’aon duine atá dífhostaithe ar feadh 18 mí nó níos mó.

Is minic go mbíonn dífhostaíocht agus oibrithe a fhágann an margadh saothair go buan mar thoradh ar neamhláithreacht fhadtéarmach ón obair. Oibrithe a choinneáil agus a athimeascadh san ionad oibre a bhfuil gortuithe nó fadhbanna sláinte ainsealacha acu, i 2018, a chuir Parlaimint na hEorpa le chéile sraith de bearta go n-oibreodh na ballstáit, ar nós ionaid oibre a dhéanamh níos inoiriúnaithe trí chláir forbartha scileanna, coinníollacha oibre solúbtha a chinntiú agus tacaíocht a sholáthar d'oibrithe (lena n-áirítear cóitseáil, rochtain ar shíceolaí nó teiripeoir).

Soghluaisteacht oibrithe a chur chun cinn

Má tá sé níos éasca do dhaoine obair i dtír eile is féidir leis dul i ngleic le dífhostaíocht. Tá sraith rialacha comhchoiteanna i bhfeidhm ag an AE chun daoine a chosaint cearta sóisialta a bhaineann le dífhostaíocht, breoiteacht, máithreachas / atharthacht, sochair teaghlaigh srl. agus tú ag bogadh laistigh den Eoraip. Rialacha maidir leis le hoibrithe a chur bunófar prionsabal an phá chéanna as an obair chéanna san ionad oibre céanna.

Faigh tuilleadh eolais faoi cad a dhéanann an AE faoi thionchar domhandaithe ar fhostaíocht.

Faigh tuilleadh eolais faoi bheartais shóisialta an AE

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Mar gheall ar ghanntanas saothair san Ungáir tá an rialtas ag lorg oibrithe thar lear

foilsithe

on

Tá an rialtas a mbíonn drogall ar inimircigh de ghnáth i mBúdaipeist ag lorg eachtrannach chun cabhrú le ganntanas lucht saothair, scríobhann Cristian Gherasim, comhfhreagraí Búcairist.

Dúirt aire eachtrach na hUngáire go gceadófar do chuideachtaí lucht oibre oilte a earcú ó thíortha neamh-AE. Thacaigh an t-aire eachtrach le Peter Szijjarto, ag rá go gcuideoidh sé seo le sprioc fáis 5.5% na hUngáire atá leagtha síos i mbliana.

Mar shampla, earnáil amháin atá buailte ag ganntanas saothair is ea an tionscal fáilteachais san Ungáir a chuir imní láidir in iúl le déanaí faoin easpa cócairí agus foirne glantacháin. Dúirt Tamás Flesch, ceann Chumann Óstán agus Bialann na hUngáire le linn agallaimh go dtéann úinéirí óstáin i mBúdaipeist an-mhaith chun an lucht saothair a bhfuil géarghá leis a fháil, ag tairiscint sampla bhainisteoir óstáin gur gá dóibh seomraí a ghlanadh iad féin.

Aiseolas

Bhí go leor tíortha eile i lár agus in oirthear na hEorpa ag streachailt le ganntanas lucht saothair i measc téarnamh eacnamaíoch níos gasta ná mar a bhíothas ag súil leis tar éis na srianta paindéime.

Bhí drogall ar an rialtas i mBúdaipeist go dtí seo a dhoirse a oscailt d’eachtrannaigh i measc bheartais frith-inimirceach an Phríomh-Aire Viktor Orban a spreag coimhlint go minic leis an Aontas Eorpach.

Earnáil eile ina mothaíonn ganntanas saothair na hUngáire a láithreacht ná talmhaíocht. Tá feirmeoirí na hUngáire ag streachailt le go leor oibrithe a aimsiú chun a gcuid torthaí agus glasraí a fhómhar, agus scriosadh níos mó ná 190 milliún euro d’earraí le bliain anuas amháin.

Aiseolas

Creideann saineolaithe gurb é an bealach is fearr le daoine a mhealladh chun obair ar fheirmeacha ná pá a mhéadú. Creideann siad go mbeidh deich mbliana ar a laghad ag teastáil ón tionscal chun téarnamh ó chaillteanas post agus é féin a athdhíriú ar bhealach nua le gnó a dhéanamh.

Agus is dócha gurb é an earnáil is iontaí a dtéann ganntanas lucht oibre san Ungáir i bhfeidhm air ná miondíol ar líne. Tá an ghéarchéim saothair ag cur srian le ríomhthráchtáil, agus tá iallach ar go leor siopaí ar líne fógraíocht ar líne a chur ar fionraí toisc nach féidir leo déileáil leis an éileamh níos airde. Measann Kristof Gal, bunaitheoir Klikkmarketing, cuideachta margaíochta ar líne atá lonnaithe i mBúdaipeist, go bhféadfadh an fhadhb seo dul i bhfeidhm ar idir 30 agus 40% de na siopaí ar líne.

Dúirt Szijjarto go raibh sé mar aidhm ag reachtaíocht nua, lena n-áirítear maidir le hoibrithe sealadacha, “cuidiú le atosú tapa an gheilleagair, a bheith ar an gceann is gasta chun atosú san Eoraip”.

De réir mar a bhíonn geilleagar na hUngáire ag déanamh níos fearr ná mar a bhíothas ag súil leis sa chéad ráithe den bhliain seo in ainneoin bearta frithdhúnadh coronavirus, d’fhógair an rialtas i mBúdaipeist bearta eile lena n-áirítear ualaí maorlathacha a mhaolú ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide chomh maith le hiasachtaí saor chun cabhrú le cuideachtaí Ungáiris leathnú thar lear. nó infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail ghlasa.

Cháin an AE an rialtas i mBúdaipeist arís agus arís eile as a sheasamh maidir le himircigh, ionsaithe ar shaoirse an phreasa agus i gcoinne an phobail LADT. Sheol an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa caingean “riail dlí” i gcoinne na hUngáire maidir le saoirsí sibhialta. Tá FPEanna ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach dul ar aghaidh le caingean dlí, agus rochtain na hUngáire ar phlean téarnaimh paindéimeach Covid-750 € 19bn a dhiúltú, mura ndéanann rialtas Orban droim ar ais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fostaíochta

Níor tháinig ach 5% de na hiarratais iomlána ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha a cuireadh isteach sa chéad ráithe ó shaoránaigh an AE, taispeánann sonraí

foilsithe

on

Tugann na figiúirí a d’eisigh Oifig Baile na RA léargas ar an gcaoi a rachaidh córas nua inimirce na Breataine i ndiaidh Brexit i bhfeidhm ar líon shaoránaigh an AE a thiocfaidh chun na RA chun oibre. Idir 1 Eanáir agus 31 Márta i mbliana rinne saoránaigh AE 1,075 iarratas ar víosaí oibre oilte fadtéarmacha, lena n-áirítear an víosa sláinte agus cúraim, a bhí díreach 5% den 20,738 iarratas ar na víosaí sin.

Dúirt an Réadlann Imirce in Ollscoil Oxford: “Tá sé ró-luath fós a rá cén tionchar a bheidh ag an gcóras inimirce iar-Brexit ar líon agus tréithe na ndaoine a thiocfaidh chun cónaí nó obair sa RA. Go dtí seo, bhí iarratais ó shaoránaigh an AE faoin gcóras nua an-íseal agus níl iontu ach cúpla faoin gcéad den éileamh iomlán ar víosaí na RA. Mar sin féin, b’fhéidir go dtógfaidh sé tamall ar iarratasóirí ionchasacha nó ar a bhfostóirí dul i dtaithí ar an gcóras nua agus ar a riachtanais. "

Taispeánann na sonraí freisin go bhfuil méadú tagtha ar líon na n-oibrithe cúram sláinte imirceach atá ag teacht chun oibre sa RA go dtí an leibhéal is airde riamh. Úsáideadh 11,171 deimhniú urraíochta d’oibrithe sláinte agus cúraim shóisialta sa chéad ráithe den bhliain seo. Is ionann gach deimhniú agus oibrí imirceach. Ag tús 2018, bhí 3,370 ann. Bhain beagnach 40 faoin gcéad de na hiarratais ar víosaí oibre oilte go léir le daoine san earnáil sláinte agus oibre sóisialta. Tá níos mó sealbhóirí víosa cúram sláinte imirceach sa Ríocht Aontaithe anois ná mar a bhí riamh ó thosaigh taifid in 2010. Cé gur thit líon na gceadúnas urraitheora do víosaí cúram sláinte go 280 le linn na chéad ghlasála anuraidh, tá sé ag méadú i gcónaí ó shin, patrún a. ní raibh aon tionchar ag an tríú glasáil air an geimhreadh seo.

Aiseolas

Os a choinne sin, tá laghdú tagtha ar líon na n-imirceach atá fostaithe go dtí seo i mbliana sna hearnálacha TF, oideachais, airgeadais, árachais, gairmiúla, eolaíochta agus teicniúla, in ainneoin na bulaíochta le linn an dara leath de 2020. Tá líon na n-oibrithe TF imirceach fós ann i bhfad níos ísle ná na leibhéil réamh-Chovid. Sa chéad ráithe de 2020 eisíodh 8,066 víosa oibre oilte san earnáil TF, tá 3,720 ann faoi láthair. Tá líon na ngairmithe imirceacha agus na n-oibrithe eolaíochta agus teicniúla laghdaithe beagán faoi bhun leibhéil réamh-Chovid.

Dúirt an saineolaí víosa Yash Dubal, Stiúrthóir Aturnaetha AY & J: “Taispeánann na sonraí go bhfuil an paindéim fós ag dul i bhfeidhm ar ghluaiseacht daoine ag teacht go dtí an Ríocht Aontaithe chun oibre ach tugann siad le fios go mbeidh éileamh ar víosaí oibre oilte d’oibrithe lasmuigh den AE lean ort ag fás nuair a bheidh an taisteal normalaithe. Tá spéis ar leith i bpoist TF na Breataine ó oibrithe san India anois agus táimid ag súil go leanfaidh an patrún seo ar aghaidh. "

Idir an dá linn tá tiomantas foilsithe ag an Oifig Baile chun gluaiseacht dlisteanach daoine agus earraí a chumasú chun tacú le rathúnas eacnamaíoch, agus dul i ngleic leis an imirce neamhdhleathach. Mar chuid dá Plean Seachadta Torthaí don bhliain seo, geallann an roinn freisin 'deiseanna imeachta AE a thapú, tríd an teorainn is éifeachtaí ar domhan a chruthú chun rathúnas na RA a mhéadú agus slándáil a fheabhsú', agus ag an am céanna ag admháil go bhféadfadh an t-ioncam a bhailíonn sí ó tháillí víosa laghdú éileamh laghdaithe.

Aiseolas

Athdhearbhaíonn an doiciméad plean an Rialtais chun na daoine is gile agus is fearr a mhealladh chuig an Ríocht Aontaithe.

Dúirt Dubal: “Cé nach dtugann na figiúirí a bhaineann le víosaí d’oibrithe TF agus dóibh siúd sna hearnálacha eolaíochta agus teicniúla an tiomantas seo amach, is laethanta tosaigh fós é don chóras inimirce nua agus bhí éifeacht as cuimse ag an bpaindéim ar thaisteal idirnáisiúnta. Ónár dtaithí ag cabhrú le víosaí oibre a éascú d’imircigh tá éileamh casta ann a bhainfear amach sna 18 mí amach romhainn. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending