Ceangail le linn

Dáta

Treoirlínte EDPS ar Chearta Daoine Aonair: Tá cosaint sonraí 'riachtanach' do dhea-riarachán poiblí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

10-06-06_eipaATá cuid den phlean gníomhaíochta atá leagtha amach ina Straitéis 2013-2014 chun treoir a sholáthar do riarachán an AE, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) tar éis Treoirlínte maidir le Cearta Daoine Aonair maidir le Próiseáil Sonraí Pearsanta a fhoilsiú.

Dúirt Cúntóir EDPS Giovanni Buttarelli: "Tá institiúidí agus comhlachtaí an AE cuntasach as comhlíonadh rialacha cosanta sonraí agus is é ár gcuspóir cultúr cosanta sonraí a chur chun cinn ina measc chun cuidiú leis an oibleagáid seo a chur i bhfeidhm. Cuireann na Treoirlínte leis an gcuspóir straitéiseach seo agus cuideoidh siad le tógáil. feasacht gur cuid ríthábhachtach de bheartas agus riarachán poiblí maith é cosaint sonraí mar cheart bunúsach. "

Tá na Treoirlínte dírithe ar gach seirbhís laistigh de riarachán an AE a phróiseálann sonraí pearsanta. Tá sé mar aidhm acu freisin oifigigh chosanta sonraí, comhordaitheoirí cosanta sonraí agus ionadaithe foirne a threorú, chomh maith le haon duine a láimhseálfaidh na hinstitiúidí a shonraí pearsanta, amhail foireann AE nó faighteoirí deontais AE agus an pobal i gcoitinne.

An Bileog Eolais an MECS 1: Do chuid faisnéise pearsanta agus riarachán an AE: Cad iad na cearta atá agat? tá achoimre ghearr ar na cearta seo agus conas iad a fheidhmiú.

Cé gur forbraíodh Treoirlínte an MECS d'institiúidí agus do chomhlachtaí an AE, féadfaidh siad treoir ghinearálta luachmhar a thairiscint maidir le cearta bunúsacha do chomhlachtaí eile san earnáil phoiblí. Mar shampla, leagann na Treoirlínte béim ar an gcothromaíocht íogair a bhuaileann an MECS idir cearta daoine aonair a ndéantar a gcuid faisnéise pearsanta a phróiseáil agus cearta agus saoirsí daoine eile, ar nós sceithirí nó faisnéiseoirí, ar gá iad a chosaint freisin.

Tá ábhar na dTreoirlínte bunaithe ar ár seasaimh i réimse chearta na n-ábhar sonraí, mar a forbraíodh i sraith Tuairimí EDPS ar oibríochtaí próiseála sonraí an AE. Déanann na Treoirlínte cur síos ar ár seasaimh agus ár moltaí ar phrionsabail ábhartha Rialachán 45/2001 agus soláthraíonn siad faisnéis faoi dhea-chleachtas reatha agus saincheisteanna ábhartha eile. Mar shampla, leagann siad béim ar choincheap leathan sonraí pearsanta faoin Rialachán, ar dá réir a thagraíonn sonraí pearsanta i bhfad níos mó ná ainm duine áirithe amháin.

cúlra

Aiseolas

Airteagail 41 (2) agus 46 (d) de Rialachán (CE) Uimh 45 / 2001 maidir le cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, tugtar an chumhacht don Mhaoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí (an 'EDPS') Treoirlínte a eisiúint. Ordaíonn Ailt 5 ('Cearta an Ábhair Sonraí') agus 6 ('Díolúintí agus Srianta') de Rialachán (CE) 45/2001 cearta éagsúla daoine aonair maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta ag riarachán an AE - chomh maith le áirithe eisceachtaí is infheidhme maidir leis na cearta seo.

Faisnéis nó sonraí pearsanta: Aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha (beo) aitheanta nó inaitheanta. I measc na samplaí tá ainmneacha, dátaí breithe, grianghraif, seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin. Meastar freisin gur sonraí pearsanta iad sonraí eile amhail sonraí sláinte, sonraí a úsáidtear chun críocha meastóireachta agus sonraí tráchta ar úsáid teileafóin, ríomhphoist nó idirlín.

Príobháideachas: Ceart an duine aonair a fhágáil ina aonar agus smacht a bheith aige ar fhaisnéis faoi í féin.

Tá an ceart chun príobháideachta nó an tsaoil phríobháidigh cumhdaithe sa Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine (Airteagal 12), an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (Airteagal 8) agus an Chairt Eorpach um Chearta Bunúsacha (Airteagal 7). Tá ceart sainráite sa Chairt freisin maidir le cosaint sonraí pearsanta (Airteagal 8).

Institiúidí agus comhlachtaí an AE / Riarachán AE: Gach institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht atá ag feidhmiú don Aontas Eorpach (m.sh. An Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle na

An tAontas Eorpach, an Banc Ceannais Eorpach, gníomhaireachtaí AE speisialaithe agus díláraithe).

Cuntasacht: Faoi phrionsabal na cuntasachta, ba cheart d'institiúidí agus do chomhlachtaí an AE na meicníochtaí agus na córais rialaithe inmheánacha sin go léir a chur i bhfeidhm a theastaíonn chun comhlíonadh a n-oibleagáidí cosanta sonraí a chinntiú agus ba cheart go mbeidís in ann comhlíonadh den sórt sin a léiriú d'údaráis mhaoirseachta amhail an MECS.

Próiseáil sonraí pearsanta: De réir Airteagal 2 (b) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, tagraíonn próiseáil sonraí pearsanta do “aon oibríocht nó tacar oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta, cibé acu trí mhodhanna uathoibríocha nó nach ea; mar bhailiúchán, taifeadadh, eagrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, comhairliúchán, úsáid, nochtadh trí tharchur, scaipeadh nó a chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó teaglaim, blocáil, scriosadh nó scriosadh. "

Is féidir sonraí pearsanta a phróiseáil i go leor gníomhaíochtaí a bhaineann le saol gairmiúil ábhair sonraí. I measc na samplaí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí an AE tá: na nósanna imeachta a bhaineann le breithmheasanna foirne agus le huimhir fóin bhilleála oifige, liostaí de rannpháirtithe ag cruinniú, comhaid araíonachta agus leighis a láimhseáil, chomh maith le tiomsú agus cur ar fáil ar- liosta d'oifigigh agus a réimse freagrachtaí faoi seach a chur ar fáil.

Is féidir sonraí pearsanta a bhaineann le daoine nádúrtha eile a phróiseáil freisin. D'fhéadfadh samplaí den sórt sin a bheith bainteach le cuairteoirí, conraitheoirí, achainíoch, etc.

An Straitéis an MECS 2013-2014 le fáil ar shuíomh gréasáin an MECS.

Is údarás maoirseachta neamhspleách é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) atá dírithe ar shonraí pearsanta agus ar phríobháideacht a chosaint agus dea-chleachtas a chur chun cinn in institiúidí agus i gcomhlachtaí an AE. Déanann sé é seo a leanas:

  • Monatóireacht a dhéanamh ar phróiseáil riarachán an AE ar shonraí pearsanta;
  • comhairle a thabhairt ar bheartais agus ar reachtaíocht a théann i bhfeidhm ar phríobháideacht, agus;
  • comhoibriú le húdaráis chomhchosúla chun cosaint sonraí comhsheasmhach a chinntiú.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending