Ceangail le linn

Coireachta

Lá Eorpach d'Íospartaigh na Coireachta: Bíonn an Coimisiún gníomh a dhéanamh cearta íospartaigh níos 'a thabhairt i gcrích

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

láthair choireRoimh an lae amárach Lá Eorpach d'Íospartaigh na Coireachta (22 Feabhra), tá an Coimisiún Eorpach ag gníomhú chun a chinntiú gur féidir le híospartaigh na coireachta brath ar a gcearta faoi dhlí an AE.

Na rialacha nua suntasacha maidir le híoschearta d’íospartaigh ar fud an AE (Treoir 2012 / 29 / AEa glacadh an 25 Deireadh Fómhair 2012. Ráthaíonn an dlí cearta íosta d'íospartaigh cibé áit ina bhfuil siad san AE, lena n-áirítear tacaíocht chuí, faisnéis agus cosaint (\ tIP / 12 / 1066). Tá go dtí 16 Samhain 2015 ag na ballstáit na forálacha Eorpacha a chur i bhfeidhm ina ndlíthe náisiúnta, agus d’eisigh an Coimisiún treoir inniu chun cabhrú leo sa phróiseas seo. D'ullmhaigh Ard-Stiúrthóireacht Dlí agus Cirt an Choimisiúin an doiciméad treorach mar aon le heagraíochtaí tacaíochta íospartach agus údaráis náisiúnta. Soiléiríonn sé forálacha na treorach um chearta íospartach, ag cuidiú leis na cearta a leagann sé síos a thabhairt i gcrích i ngach áit san AE.

"Is píosa nua tábhachtach de dhlí na hEorpa í an treoir maidir le cearta na n-íospartach agus is féidir lenár n-Aontas a bheith bródúil aisti," a dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, coimisinéir ceartais an AE. "Le 75 milliún duine ag fulaingt coireachta ar fud an Aontais Eorpaigh gach bliain, cinnteoidh na cearta feabhsaithe a d'aontaigh muid i ndlí an AE go bhfuil gach duine i dteideal cosaint, faisnéis agus tacaíocht fheabhsaithe. Ní mór dearmad a dhéanamh ar an íospartach ach ba cheart dearmad a dhéanamh air go gcaithfí go cóir leo. Níl aon rud níos lú tuillte ag saoránaigh a d’fhulaing coir. "

Aiseolas

Ar ócáid ​​an Lá Eorpach d’Íospartaigh na Coireachta, sheol Reding litir chuig airí náisiúnta ag meabhrú dóibh a thábhachtaí atá sé na rialacha Eorpacha a thrasuí go tráthúil: "Níor cheart go mbeadh an treoir maidir le cearta íospartaigh an AE ina litir mharbh: an beart ba cheart go gcomhaontófaí ar leibhéal an AE é a aistriú go dlí náisiúnta le go mbeadh sé oibríochtúil agus ar fáil go hiomlán d’íospartaigh faoin spriocdháta trasuímh an 16 Samhain 2015, "a deir sí ina litir.

Sa treoir a eisíodh inniu - ar chuir an Leas-Uachtarán Reding ar an eolas í ina litir - áirítear soiléiriú ar na cearta éagsúla atá san áireamh sa treoir. Mar shampla, ciallaíonn an ceart ar fhaisnéis gur chóir d'íospartaigh faisnéis a fháil faoina gcearta ón gcéad teagmháil leis na póilíní nó na cúirteanna. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcomhoibríonn na póilíní, na hionchúisimh, na breithiúna, na seirbhísí sóisialta agus na seirbhísí tacaíochta go dlúth chun sreabhadh faisnéise cothrom le dáta a áirithiú d'íospartaigh, mar shampla trí chórais leictreonacha a úsáid.

Tá ceardlann á reáchtáil ag an gCoimisiún freisin le saineolaithe sa Bhruiséil an 28 Márta 2014 chun cúnamh breise a thabhairt do thíortha an AE le treoir chearta na n-íospartach a chur i bhfeidhm go tráthúil agus i gceart.

Aiseolas

Tá íosrialacha d’íospartaigh mar chuid de chuspóir níos leithne an AE limistéar ceartais Eorpach a thógáil, ionas gur féidir le daoine brath ar shraith ceart bunúsach agus muinín a bheith acu as an gcóras ceartais cibé áit a bhfuil siad san AE. Chun cabhrú le híospartaigh an fhoréigin a chosaint ar aon dochar breise a rinne a n-ionsaitheoir, glacadh Rialachán maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta dlí sibhialta i Meitheamh 2013 (IP / 13 / 510).

Sampla den chaoi a bhfeabhsóidh an Treoir an staid d'íospartaigh na coireachta:

Le linn dó a bheith ag saoire i mballstát eile, ionsaíodh Valérie go foirtil agus goideadh é. Ag stáisiún na bpóilíní, faigheann sí eolas ar a cearta ina teanga agus tugtar ateangaire uirthi ionas gur féidir léi a ráiteas a dhéanamh ina máthairtheanga. Faigheann sí admháil scríofa, scríofa ar a gearán agus cuirtear ar an eolas í faoi na chéad chéimeanna eile. Déantar í a atreorú freisin chuig eagraíocht speisialaithe tacaíochta íospartach. Nuair a bhíonn sí ar ais ina tír, coimeádann na húdaráis sa bhallstát inar ionsaíodh í ar an eolas faoi gach céim de na himeachtaí coiriúla. Tugann sí fianaise agus ar deireadh thiar ciontaítear an ciontóir. Ó dheireadh 2015, beidh feidhm ag na cosaintí seo ar fud an AE.

cúlra

Chuir an Coimisiún treoir an AE maidir le híoschaighdeáin d'íospartaigh i mí na Bealtaine 2011 (IP / 11 / 585 agus MEMO / 11 / 310). Ghlac Comhairle an AE é an 4 Deireadh Fómhair 2012IP / 12 / 1066) tar éis vótáil iomlánach i bParlaimint na hEorpa \ tMEMO / 12 / 659). Tháinig sé seo i ndiaidh do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle na nAirí teacht comhaontú i mí an Mheithimh 2012 tar éis dian-chaibidlíocht a rinne an Coimisiún Eorpach idirghabháil.

Cinnteoidh Treoir an AE maidir le híoschaighdeáin d'íospartaigh ar fud an AE:

- Caitear le híospartaigh le meas agus cuirtear oiliúint ar phóilíní, ionchúisitheoirí agus breithiúna chun déileáil leo i gceart;

- faigheann íospartaigh faisnéis faoina gcearta agus a gcás ar bhealach a thuigeann siad;

- tá tacaíocht d'íospartaigh i ngach Ballstát;

- is féidir le híospartaigh páirt a ghlacadh in imeachtaí más mian leo agus tugtar cúnamh dóibh freastal ar an triail;

- aithnítear íospartaigh leochaileacha - mar leanaí, íospartaigh éignithe, nó iad siúd faoi mhíchumas - agus tá siad cosanta i gceart, agus;

- cosnaítear íospartaigh fad a dhéanann póilíní imscrúdú ar an gcoir agus le linn imeachtaí cúirte.

Tuilleadh eolais

Treoir do na Ballstáit maidir le treoir um chearta íospartach
An Coimisiún Eorpach - cearta íospartach
Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding
Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter
Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

Coireachta

Margadh cóicín na hEorpa: Níos iomaíche agus níos foréigní

foilsithe

on

Níos foréigní, níos éagsúla agus níos iomaíche: seo príomhthréithe na trádála cóicín san Eoraip. An Nua Tuarascáil Léargais Cóicín, a sheol Europol agus UNODC inniu (8 Meán Fómhair), a thugann léargas ar dhinimic nua mhargadh an chóicín, ar bagairt shoiléir í do shlándáil na hEorpa agus na cruinne. Seoladh an tuarascáil mar chuid de chlár oibre CRIMJUST - Comhoibriú ceartais choiriúil a neartú feadh bealaí gáinneála ar dhrugaí faoi chuimsiú Chlár Sreabhadh Aindleathach Domhanda an Aontais Eorpaigh.

Chruthaigh ilroinnt an tírdhreacha choiriúil i dtíortha foinse deiseanna nua do líonraí coiriúla Eorpacha soláthar díreach cóicín a fháil, ag gearradh amach na n-idirghabhálaithe. Mar thoradh ar an gcomórtas nua seo sa mhargadh tá soláthar méadaithe cóicín agus dá bharr sin tá níos mó foréigin ann, treocht a forbraíodh i Measúnú Bagairt Coireachta Tromchúiseach agus Eagraithe Europol 2021. Thug líonraí nua gáinneála dúshlán do mhonaplachtaí ceannasach roimhe seo i soláthar mórdhíola cóicín do mhargaí na hEorpa. Bhunaigh líonraí coiriúla na mBalcán Thiar, mar shampla, teagmhálacha díreacha le táirgeoirí agus tá áit fheiceálach acu i soláthar mórdhíola cóicín. 

Cuireann an tuarascáil béim ar thábhacht na hidirghabhála ag an bhfoinse toisc go bhfuil an margadh seo á thiomáint go mór ag an slabhra soláthair. Cuirfidh an comhar a neartú agus an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí a mhéadú tuilleadh le héifeachtacht imscrúduithe agus braite lastais. Cuireann an tuarascáil béim ar a thábhachtaí atá imscrúduithe sciúrtha airgid chun brabúis neamhdhleathacha a rianú agus coigistiú cúntóirí a bhaineann le gníomhaíochtaí coiriúla. Tá na himscrúduithe airgeadais seo ag croílár an chomhraic i gcoinne gáinneála cóicín, ag cinntiú nach n-íocann na gníomhaíochtaí coiriúla.

Aiseolas

Dúirt Julia Viedma, ceann roinne an Ionaid Oibriúcháin agus Anailíse ag Europol: “Tá gáinneáil ar chóicín ar cheann de na príomhchúiseanna imní atá romhainn san AE anois. Tá beagnach 40% de na grúpaí coiriúla atá gníomhach san Eoraip bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, agus gineann an trádáil cóicín ilbhilliún-euro i mbrabúis choiriúla. Cuideoidh tuiscint níos fearr ar na dúshláin atá romhainn le cur i gcoinne níos éifeachtaí an bhagairt fhoréigneach a léiríonn líonraí gáinneála cóicín dár bpobail. "  

Chuir Chloé Carpentier, Ceann na Rannóige um Thaighde ar Dhrugaí ag UNODC, béim ar an gcaoi “is dóigh go leanfaidh dinimic reatha éagsúlú agus iomadú bealaí soláthair cóicín, gníomhaithe coiriúla agus módúlachtaí, má fhágtar gan seiceáil iad”.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Neamh-mhargaithe: 23 á gcoinneáil ar chalaois comhréitigh ríomhphoist ghnó COVID-19

foilsithe

on

Tá údaráis sa Rómáin, san Ísiltír agus in Éirinn tar éis scéim sofaisticiúil calaoise a úsáideann ríomhphoist chomhréitithe agus calaois réamhíocaíochta a nochtadh mar chuid de chaingean a chomhordaigh Europol. 

An 10 Lúnasa, coinníodh 23 duine a raibh amhras fúthu i sraith ruathair a rinneadh go comhuaineach san Ísiltír, sa Rómáin agus in Éirinn. Cuardaíodh 34 áit san iomlán. Creidtear go ndearna na coirpigh seo cuideachtaí calaoiseacha i thart ar 20 tír ar a laghad de thart ar € 1 milliún. 

Ba é grúpa coireachta eagraithe a reáchtáil an chalaois a thairg táirgí bréige eile a bhí le díol ar líne go mídhleathach roimh phaindéim COVID-19, mar shampla millíní adhmaid. Anuraidh d’athraigh na coirpigh a modus operandi agus thosaigh siad ag tairiscint ábhair chosanta tar éis ráig na paindéime COVID-19. 

Aiseolas

Chruthaigh an grúpa coiriúil seo - comhdhéanta de náisiúnaigh ó thíortha éagsúla san Afraic a bhfuil cónaí orthu san Eoraip, seoltaí ríomhphoist bréige agus leathanaigh ghréasáin cosúil leis na cinn a bhaineann le cuideachtaí dlisteanacha mórdhíola. Agus iad ag pearsanú na gcuideachtaí seo, chuirfeadh na coirpigh seo na híospartaigh - cuideachtaí Eorpacha agus Áiseacha den chuid is mó, i mbun orduithe a chur leo, ag iarraidh na híocaíochtaí roimh ré d’fhonn na hearraí a sheoladh. 

Mar sin féin, níor seachadadh na hearraí riamh, agus rinneadh na fáltais a sciúradh trí chuntais bhainc na Rómáine a bhí faoi rialú na gcoirpeach sular aistarraingíodh iad ag ATManna. 

Tá Europol ag tacú leis an gcás seo ó thosaigh sé in 2017 trí: 

Aiseolas
 • Na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile ar gach taobh a chonaic ag obair go dlúth le chéile le hIonad Cibearchoireachta Eorpach (EC3) Europol chun ullmhú don lá gníomhaíochta;
 • forbairt agus anailís leanúnach faisnéise a sholáthar chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
 • beirt dá shaineolaithe cibearchoireachta a imscaradh chuig na ruathair san Ísiltír chun tacú le húdaráis na hÍsiltíre le cros-seiceáil ar fhaisnéis fíor-ama a bailíodh le linn na hoibríochta agus chun fianaise ábhartha a fháil. 

Eurojust chomhordaigh sé an comhar breithiúnach i bhfianaise na gcuardach agus thug sé tacaíocht le forghníomhú roinnt ionstraimí comhair bhreithiúnaigh.

Rinneadh an gníomh seo faoi chuimsiú an Ardán ildisciplíneach Eorpach i gcoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT).

Bhí na húdaráis forfheidhmithe dlí seo a leanas páirteach sa chaingean seo:

 • An Rómáin: Póilíní Náisiúnta (Poliția Română)
 • An Ísiltír: Póilíní Náisiúnta (Politie)
 • Éireann: Póilíní Náisiúnta (An Garda Síochána)
 • Europol: Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3)
   
EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a timthriall beartais ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha bhallstáit, institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. cibearchoireacht ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Gabhadh 18 as smuigleáil níos mó ná 490 imirceach trasna bhealach na mBalcán

foilsithe

on

Rinne oifigigh ó Phóilíní na Rómáine (Poliția Română) agus Póilíní Teorann (Poliția de Frontieră Română), le tacaíocht ó Europol, grúpa coireachta eagraithe a raibh baint acu le smuigleáil imirceach a dhíchóimeáil ar bhealach na mBalcán mar a thugtar air.

Mar thoradh ar an lá gníomhaíochta an 29 Iúil 2021 bhí:

 • 22 cuardach tí
 • Gabhadh 18 duine atá faoi amhras
 • Urghabháil muinisin, carr cúig fheithicil, fóin phóca agus € 22 000 in airgead tirim

Bhí an líonra coiriúil, a bhí gníomhach ó Dheireadh Fómhair 2020, comhdhéanta de shaoránaigh Éigipteacha, Iaráic, Siria agus Rómánacha. Bhí cealla ag an ngrúpa coiriúil sna tíortha ar fud bhealach na mBalcán ónar bhainistigh éascaitheoirí réigiúnacha earcaíocht, cóiríocht agus iompar imirceach ón Iordáin, ón Iaráin, ón Iaráic agus ón tSiria. D'éascaigh roinnt cealla coiriúla atá lonnaithe sa Rómáin an trasnú teorann ón mBulgáir agus ón tSeirbia de ghrúpaí imirceach agus shocraigh siad a gcóiríocht shealadach i gceantar Bhúcairist agus in iarthar na Rómáine. Ansin smuigleadh na himircigh chun na hUngáire ar a mbealach chun na Gearmáine mar cheann scríbe deiridh. Idircheapadh 26 iompar neamhdhleathach imirceach agus braitheadh ​​490 imirceach mar iarracht teorainn na Rómáine a thrasnú go mídhleathach. Eagraithe go han-mhaith, bhí baint ag an ngrúpa coiriúil le gníomhaíochtaí coiriúla eile freisin, mar gháinneáil ar dhrugaí, calaois doiciméad agus coireacht réadmhaoine.

Aiseolas

Suas le € 10,000 in aghaidh an imirceach

Bhí imircigh ag íoc idir € 4,000 agus € 10,000 ag brath ar an deighleog gáinneála. Mar shampla, bhí an praghas chun an trasrian ón Rómáin go dtí an Ghearmáin a éascú idir € 4,000 agus € 5,000. Cuireadh cóiríocht ar fáil do na himircigh, cuid acu ina dteaghlaigh le leanaí óga, i ndálaí an-dona, go minic gan aon rochtain ar leithris ná ar uisce reatha. Maidir leis na tithe sábháilte, chuir na daoine a raibh amhras fúthu cóiríocht ar cíos nó d’úsáid siad áitribh bhaill an ghrúpa, atá lonnaithe go príomha i gceantair Chontae Călărași, Contae Ialomița agus Timișoara. I gceann de na tithe sábháilte, ag tomhas thart ar 60 m2, chuir na daoine a raibh amhras fúthu 100 duine i bhfolach ag an am céanna. Aistríodh na himircigh ansin i ndálaí priacal i leoraithe plódaithe idir earraí agus veaineanna a bhí i bhfolach i bhfolach gan aeráil cheart. 

D'éascaigh Europol malartú faisnéise agus chuir sé tacaíocht anailíseach ar fáil. Ar an lá gníomhaíochta, chuir Europol anailísí amháin chun na Rómáine chun faisnéis oibríochtúil a chros-seiceáil i gcoinne bhunachair sonraí Europol i bhfíor-am chun imscrúdaitheoirí sa réimse a chur ar fáil. 

Aiseolas

Féach físeáin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending