Ceangail le linn

EU

C&A ar straitéis Eorpach do thurasóireacht cósta agus muirí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Mediterraneo_dolphin_show_1Cad is turasóireacht chósta agus mhuirí ann?

Cuimsíonn turasóireacht chósta gníomhaíochtaí turasóireachta agus áineasa ar an trá (m.sh. snámh, surfáil, srl.), Agus gníomhaíochtaí áineasa eile i gceantair chósta (m.sh. uisceadáin). Clúdaíonn turasóireacht mhuirí gníomhaíochtaí uiscebhunaithe (m.sh. bádóireacht, luamh, cúrsáil, spóirt farraige) agus áirítear ann oibríochtaí saoráidí cois talún (cairtfhostú, déantúsaíocht trealaimh agus seirbhísí).

I dtéarmaí geografacha sainmhínítear ceantair chósta mar na ceantair atá ar theorainn na farraige nó a bhfuil ar a laghad leath dá gcríoch laistigh de 10km ón gcósta.1 Tarraingíodh aird ar thurasóireacht chósta agus mhuirí mar cheann de na hearnálacha a bhfuil acmhainneacht ard fáis agus post acu i Straitéis Fáis Ghoirm an AE.

Aiseolas

Cén fáth a ndíríonn an Coimisiún ar earnáil na turasóireachta cósta agus muirí?

Mar gheall ar a meáchan eacnamaíoch agus a thionchar díreach agus indíreach ar gheilleagair áitiúla agus réigiúnacha tá acmhainneacht mhór ag an turasóireacht chósta agus mhuirí poist agus fás, go háirithe do réigiúin iargúlta a bhfuil gníomhaíochtaí eacnamaíocha teoranta dóibh ar shlí eile. Mar sin féin, tá roinnt dúshlán roimh chinn scríbe cósta a théann i bhfeidhm ar a fhorbairt bhreise. Cé go mbíonn tionchar ag aon cheann de na fadhbanna seo ar ghníomhaíochtaí turasóireachta eile, bíonn siad níos measa sa turasóireacht cósta agus muirí trí:

 • Ilroinnt na hearnála le cion ard FBManna;
 • rochtain theoranta nó gan aon mhaoiniú;
 • easpa nuálaíochta agus éagsúlú:
 • iomaíocht mhéadaithe ar fud an domhain;
 • luaineacht an éilimh agus an séasúracht;
 • mí-oiriúnú scileanna agus cáilíochtaí, agus;
 • brúnna comhshaoil ​​atá ag fás.

In 2010 sheol an Coimisiún, le tacaíocht na Comhairle agus Pharlaimint na hEorpa, an Teachtaireacht ‘Europe: The World’s No 1 Tourist Destination’, a chuimsíonn tagairt don ghá le straitéis a fhorbairt ar thurasóireacht inbhuanaithe cósta agus mara. Straitéis Fáis Ghoirm 20122 aibhsíodh turasóireacht chósta agus mhuirí mar cheann de na cúig réimse fócais sa 'gheilleagar gorm' chun poist a thiomáint i gceantair chósta.

Aiseolas

Cad a mholann an Teachtaireacht?

Tugann an Chumarsáid seo breac-chuntas ar na príomhdhúshláin atá roimh an earnáil agus cuireann sí straitéis nua i láthair chun dul i ngleic leis na dúshláin seo.

Tá 14 gníomh sainaitheanta ag an gCoimisiún a chabhróidh leis an earnáil fás go hinbhuanaithe agus spreagadh breise a thabhairt do réigiúin chósta na hEorpa. Oibreoidh an Coimisiún le ballstáit, údaráis réigiúnacha agus áitiúla agus an tionscal chun na gníomhartha seo a chur i bhfeidhm.

Mar shampla, molann an Coimisiún:

 • Treoir ar líne a fhorbairt ar na príomhdheiseanna maoinithe atá ar fáil don earnáil (go háirithe FBManna).
 • Idirphlé pan-Eorpach a chur chun cinn idir oibreoirí turais mhara, calafoirt agus geallsealbhóirí turasóireachta cósta.
 • Fócas cósta agus muirí a fhorbairt, nuair is iomchuí, i dtionscnaimh turasóireachta an AE, lena n-áirítear feachtais chur chun cinn agus cumarsáide.
 • Tacú le comhpháirtíochtaí, líonraí trasnáisiúnta agus idir-réigiúnacha a fhorbairt3, braislí agus straitéisí speisialtóireachta cliste.
 • Scéimeanna bainistíochta nuálacha a spreagadh tríd an TFC4 agus tairseach ghnó na turasóireachta.
 • Déan iarracht infhaighteacht agus iomláine sonraí in earnáil na turasóireachta cósta agus muirí a fheabhsú.
 • Éiceathurasóireacht a chur chun cinn agus nasc a spreagadh le gníomhartha inbhuanaitheachta eile.
 • Straitéisí ar chosc, bainistíocht agus bruscar mara dramhaíola a chur chun cinn chun tacú le turasóireacht inbhuanaithe cósta agus muirí.
 • Déan taighde chun tuiscint a fháil ar conas nascacht oileáin a fheabhsú, agus straitéisí nuálacha turasóireachta a dhearadh d’oileáin (iargúlta) dá réir.
 • Cleachtais nuálacha d’fhorbairt muiríne a aithint trí staidéar ar leith.

Cad a cheaptar a dhéanfaidh na ballstáit, na páirtithe leasmhara, agus na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla?

Tugann an creat straitéise atá beartaithe freagra comhleanúnach ar na dúshláin atá roimh an earnáil trí bhallraíocht, réigiúin agus geallsealbhóirí eile a chomhlánú agus luach a chur leis.

Tugtar cuireadh do bhallstáit, a bhfuil an inniúlacht phríomha acu ar an turasóireacht, straitéisí náisiúnta agus réigiúnacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, úsáid a bhaint as na cistí atá ar fáil, agus an cleachtas is fearr a mhalartú.

Féachann an straitéis le comhpháirtíochtaí, idirphlé agus comhoibriú trasnáisiúnta agus idir-réigiúnach a chur chun cinn, agus saincheisteanna turasóireachta cósta agus muirí a chur san áireamh sna cláir agus sna beartais atá ann cheana.

Tugtar cuireadh don tionscal agus do gheallsealbhóirí samhlacha nua gnó a fhorbairt chomh maith le táirgí nuálacha agus éagsúlaithe chun cumas freagartha agus acmhainn fáis na hearnála a neartú. Tá sé mar aidhm ag na gníomhartha atá beartaithe inrochtaineacht, nascacht agus infheictheacht na tairisceana turasóireachta a fheabhsú agus inbhuanaitheacht a chur chun cinn trí thionchar comhshaoil ​​ghníomhaíochtaí turasóireachta a chosc.

Cad é tábhacht eacnamaíoch na turasóireachta cósta agus muirí?

Is í an fho-earnáil turasóireachta is mó í, an ghníomhaíocht eacnamaíoch mhuirí aonair is mó agus an príomhspreagthóir eacnamaíochta i go leor réigiún cósta agus oileáin san Eoraip. Fostaíonn sé beagnach 3.2 milliún duine; ag giniúint € 183 billiún san iomlán do OTI an AE (figiúirí 2011 do 22 ballstát a bhfuil cósta acu, gan an Chróit).

Tarlaíonn beagnach aon trian den ghníomhaíocht turasóireachta go léir san Eoraip i réigiúin chósta, agus tá timpeall 51% den toilleadh leapa in óstáin ar fud na hEorpa comhchruinnithe i réigiúin a bhfuil teorainn farraige acu.

In 2012, ghin turasóireacht turais amháin láimhdeachas díreach de € 15.5bn agus d’fhostaigh sé 330,000 duine agus thug 29.3 milliún cuairt ar phaisinéirí do chalafoirt na hEorpa. Le deich mbliana anuas, tá an t-éileamh ar chúrsáil faoi dhó beagnach ar fud an domhain agus d’fhás an tionscal turais san Eoraip níos mó ná 10% gach bliain.

In 2012, bhí an tionscal bádóireachta (tógálaithe bád, déantúsóirí trealaimh do bháid agus spóirt uisce, trádáil & seirbhísí cosúil le cairtfhostú) comhdhéanta de níos mó ná 32,000 cuideachta san Eoraip (AE gan an Chróit, Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa agus an Eilvéis san áireamh), a ionadaíonn 280,000 go díreach. poist.

BalticSea An Mhuir Thuaidh Atlantaigh Meánmhara Mhuir Dhubh Iomlán
Iomlán GVA 18 31.1 34.5 90.3 1,3 183
Turasóireacht cósta 11.7 20.8 26 62.3 1.3 130 a)
Turasóireacht cúrsála 1.7 1.9 1.8 9.0 0.0 15
Luamh agus muiríní 4.6 8.4 6.7 19.0 0.0 38
Fostaíocht iomlán 306.2 564.3 594.5 1540.8 26 3182
Turasóireacht cósta 226 401 502 1,203 25 2,507 a)
Turasóireacht cúrsála 36 83 28 155 1 303
Luamh agus muiríní 44.2 80.3 64.5 182.8 0.0 371.9

Breisluach iomlán (GVA, i mbilliúin) agus fostaíocht (x 1,000) i dturasóireacht cósta agus muirí san AE 2011 (seachas an Chróit).

Is gnó atá ag fás í an turasóireacht, agus is í an Eoraip ceann scríbe turasóireachta n ° 1 an domhain. Tháinig 534 milliún turasóir chun na hEorpa in 2012, suas 17 milliún ó 2011 (52% de na daoine a tháinig isteach ar fud an domhain) agus shroich ioncam € 356bn (43% d’iomlán an domhain).5

 

Teacht idirnáisiúnta turasóireachta san Eoraip (na milliúin)6

Conas is féidir leis an straitéis seo cur le spriocanna 2020 an AE a bhaint amach?

Cuireann forbairt na turasóireachta cósta agus muirí le spriocanna 2020 an AE a bhaint amach ar go leor bealaí:

 • Is féidir leis an straitéis cuidiú leis an earnáil a hacmhainn a chomhlíonadh mar thiománaí don fhás agus do chruthú post, go háirithe do dhaoine óga agus go háirithe i réigiúin chósta.
 • Tabharfaidh an measúnú ar na scileanna gairmiúla agus an cháilíocht sa tionscal léargas níos fearr ar riachtanais na hearnála agus cuideoidh sé le hoiliúint agus oideachas a dhíriú chun fórsa saothair níos soghluaiste agus níos cáilithe a chruthú.
 • Trí éiceathurasóireacht agus cosc ​​dramhaíola a chur chun cinn is féidir leis an straitéis cuidiú leis an earnáil a tionchar ar an gcomhshaol a laghdú.

Tuilleadh eolais

Leathanach gréasáin turasóireachta cósta ar shuíomh Gréasáin Ghnóthaí Muirí na Stiúrthóireachta Ginearálta
Leathanach gréasáin turasóireachta ar shuíomh Gréasáin Ard-Stiúrthóireacht Fiontair agus Tionscail
Féach freisin IP / 14 / 171
COM (2012) 494, 13.09.2012
I measc na n-uirlisí TFC coincréite atá ar fáil tá, mar shampla, an Réadlann Turasóireachta Fíorúil ); Ardán Nasc TurasóireachtaArdán Calypso
Tuarascáil Bhliantúil UNWTO 2012

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending