Ceangail le linn

Comórtas

Comhairle Iomaíochais: 20-21 2014 Feabhra

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

550Beidh an chéad Chomhairle Iomaíochais faoi shainordú Uachtaránacht AE na Gréige ar siúl sa Bhruiséil an 20-21 Feabhra 2014.

An 20 Feabhra, beidh an tAire Forbartha, Iomaíochais, Bonneagair, Iompair agus Líonraí Kostas Hatzidakis ina chathaoirleach ar an gComhairle don tionscal agus pointí margaidh inmheánacha. Déanfaidh an Leas-Uachtarán Antonio Tajani, coimisinéir tionscail agus fiontraíochta ionadaíocht thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh; Leas-Uachtarán Joaquín Almunia, coimisinéir iomaíochta; An Coimisinéir Michel Barnier, freagrach as an margadh inmheánach agus Seirbhísí agus an Coimisinéir Tonio Borg, atá freagrach as sláinte.

An 21 Feabhra beidh Christos Vasilakos, rúnaí ginearálta taighde agus teicneolaíochta san Aireacht Oideachais agus Taighde, ina chathaoirleach ar an gComhairle as na pointí taighde agus spáis. Déanfaidh an Leas-Uachtarán Antonio Tajani agus an Coimisinéir Máire Geoghegan-Quinn ionadaíocht ar an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as taighde agus nuálaíocht.

Aiseolas

Déardaoin, 20 Feabhra

TIONSCAL

Iomaíochas Tionscail

Aiseolas

An 20 Feabhra, cuirfidh an Chomhairle Iomaíochais tús leis an díospóireacht pholaitiúil ar iomaíochas tionsclaíoch an AE sa tréimhse roimh Chomhairle Eorpach Márta 2014 maidir le hiomaíochas tionsclaíoch. Tabharfaidh an dara ceann deis uathúil chun iomaíochas tionsclaíoch na hEorpa a neartú trí ghníomhaithe a shlógadh chun bearta nithiúla a chur i bhfeidhm ar fud an gheilleagair chun athrú tionsclaíoch a sheachadadh. Teastaíonn tacaíocht pholaitiúil ardleibhéil chun cur i bhfeidhm bheartas tionsclaíoch agus athchóirithe struchtúracha a éascú, ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon.

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani ceathrar Cumarsáid ón gCoimisiún a glacadh le déanaí i láthair. Ar dtús, déanfaidh sé cur síos ar an Teachtaireacht 'For a European Industrial renaissance' (IP / 14 / 42 agus MEMO / 14 / 37(b) ina bhfuil a phríomhthosaíochtaí leagtha amach ag an gCoimisiún do bheartas tionsclaíoch, ag soláthar forbhreathnú ar ghníomhaíochtaí a rinneadh cheana, agus ag cur líon teoranta gníomhartha nua chun cinn chun a chuspóir uileghabhálach a bhaint amach: rannchuidiú an tionscail le OTI a ardú oiread agus 20% faoi 2020. Ar an dara dul síos, leagfaidh sé béim ar phríomhchonclúidí na Cumarsáide 'Fís don mhargadh inmheánach do tháirgí tionsclaíocha': ní amháin go bhfuil reachtaíocht an mhargaidh inmheánaigh do tháirgí ina príomhfhachtóir d’iomaíochas thionscal na hEorpa ach freisin do chosaint tomhaltóirí agus an chomhshaoil.

Cuireann sé béim freisin, áfach, gur gá cur le hiarrachtaí chun meicníochtaí forfheidhmithe a neartú. Ar an tríú dul síos, pléifidh sé dúshláin tionscail atá nasctha le hardphraghsanna fuinnimh mar a leagtar béim orthu sa Teachtaireacht ar 'Praghsanna agus costais fuinnimh san Eoraip'. Faoi dheireadh, cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani 'Creat beartais don aeráid agus don fhuinneamh sa tréimhse ó 2020 go 2030' i láthair, a léiríonn céim nua ar chonair an AE chun geilleagar iomaíoch ísealcharbóin a bhaint amach faoi 2050. D’fhonn sláine chomhshaoil ​​ár mbeartas fuinnimh agus aeráide a chinntiú - agus tionscal beoga agus rathúil a choinneáil san Eoraip ar feadh an tslabhra luacha tionscail ar fad - mhol an Coimisiún a bhearta a choinneáil i gcoinne sceitheadh ​​carbóin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, Cliceáil anseo, anseo, anseo agus anseo.

9ú cruinniú aireachta de chuid an Aontais don Mheánmhuir ar chomhoibriú tionsclaíoch Euro-Meánmhara (an Bhruiséil, 19 Feabhra 2014)

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani na hAirí ar an eolas faoi thoradh an 9ú cruinniú aireachta de chuid an Aontais don Mheánmhuir ar chomhoibriú tionsclaíoch, a bheidh ar siúl an oíche roimh chruinniú na Comhairle Iomaíochais. Beidh sé ina chomhchathaoirleach ar an gcruinniú le hAire Tionscail & Trádála Ríocht na hIordáine, Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi. Chomh maith leis na 44 comhpháirtí san Aontas don Mheánmhuir, táthar ag súil go nglacfaidh roinnt cumann gairmiúil idirnáisiúnta agus náisiúnta páirt. Tá súil go nglacfaidh Airí le dearbhú maidir le comhar tionsclaíoch Euro-na Meánmhara agus an clár oibre gaolmhar 2014-2015 (MEMO / 14 / 115).

Tuilleadh eolais

Prionsabail Cháilíochta Turasóireachta na hEorpa agus Straitéis Eorpach um Thurasóireacht Cósta agus Muirí

Ar dháta a nglactha, cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani an Chomhairle ar an eolas faoi dhá thionscnamh thábhachtacha ón gCoimisiún atá dírithe ar iomaíochas Thurasóireacht na hEorpa a neartú: Togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le Prionsabail Cáilíochta Turasóireachta na hEorpa agus Cumarsáid ar Straitéis Eorpach um Thurasóireacht Cósta agus Muirí . Tabharfaidh na prionsabail mholta buntáistí iomadúla do thionscal na turasóireachta, do na ballstáit agus do shaoránaigh araon. Is céim shuntasach í an straitéis nua do thurasóireacht chósta agus mhuirí i dtreo seasamh na hEorpa mar cheann scríbe turasóireachta n ° 1 an domhain a neartú, ag tabhairt aghaidh ar ghnéithe cosúil le bearnaí i mbailiú sonraí, séasúracht ard, táirge agus turasóireacht a thairgeann éagsúlú, nuálaíocht, nascacht agus inrochtaineacht oileáin. agus ceantair iargúlta cois cósta, forbairt scileanna agus cosaint na timpeallachta mara.

Tuilleadh eolais

Córas lipéadaithe cothaithe hibrideach

Spreag seoladh oibreoirí deonacha eacnamaíocha éagsúla an AE i mí an Mheithimh 2013 moladh deonach lipéadaithe dathchódaithe sa RA. D'iarr an Iodáil plé ar an bpointe seo le linn na Comhairle Iomaíochais - mar a rinne sí anuraidh sa Chomhairle Talmhaíochta agus Sláinte - chun Airí a chur ar an eolas faoin éifeacht idirdhealaitheach agus dhiúltach líomhnaithe atá ag an gcóras lipéadaithe cothaithe "solas tráchta" a mholtar sa RA, agus chun glaoch ar an gCoimisiún measúnú críochnúil a dhéanamh ar chomhréireacht an chórais le dlí an AE agus a thionchar ar an margadh inmheánach.

COMÓRTAS

Nuashonrú ar nuachóiriú státchabhrach

Sheol an Coimisiún Eorpach i mBealtaine 2012 Nuachóiriú Cúnaimh Stáit (SAM) (IP / 12 / 458), pacáiste athchóirithe uaillmhianach do bheartas cúnaimh Stáit le trí chuspóir: cúnamh dea-dheartha a éascú atá dírithe ar theipeanna margaidh agus cuspóirí leasa choitinn na hEorpa; forfheidhmiú a dhíriú ar chásanna a bhfuil an tionchar is mó acu ar an margadh inmheánach; rialacha a shruthlíniú agus cinntí níos tapa a dhéanamh.

Tá cur chun feidhme SAM curtha chun cinn go maith anois. Anuraidh, ghlac an Chomhairle an rialachán Nós Imeachta nua, a fheabhsaíonn éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht an rialaithe ar chúnamh Stáit, agus an rialachán Cumasaithe athbhreithnithe, a thugann isteach catagóirí nua cúnaimh a fhéadfaidh an Coimisiún a chinneadh díolúine a fháil ón oibleagáid fógra roimh ré.

Tá roinnt rialacha athbhreithnithe glactha ag an gCoimisiún cheana féin, lena n-áirítear na Treoirlínte nua um Chúnamh Réigiúnach, chun tacú le forbairt réigiún faoi mhíbhuntáiste san Eoraip idir 2014 agus 2020, an rialachán nua ‘De minimis’, a dhíolmhaíonn méideanna cabhrach suas le € 200 000 in aghaidh an ghnóthais thar thréimhse trí bliana agus anois cuimsíonn sé cuideachtaí a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu freisin, na treoirlínte nua um Airgeadas Riosca, a ligeann do bhallstáit rochtain ar mhaoiniú ag FBManna agus cuideachtaí a bhfuil meánchaipitliú orthu (meánchapaí mar a thugtar orthu) agus, le déanaí, an treoirlínte nua don earnáil eitlíochta.

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le déanaí freisin ar roinnt dréachtrialacha, a bhfuiltear ag súil go nglacfar iad sna seachtainí amach romhainn, lena n-áirítear an Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Ginearálta Bloc, an creat nua maidir le Státchabhair do Thaighde, Fhorbairt agus Nuálaíocht, agus na treoirlínte nua do cúnamh i réimsí an fhuinnimh agus na timpeallachta.

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Almunia staid na tionscnamh SAM i láthair na Comhairle agus pléifidh sé conas a chinntiú go gcuirfear na rialacha nua i bhfeidhm go héifeachtach.

Tá tuilleadh faisnéise faoi nuachóiriú státchabhrach ar fáil anseo.

MARGADH INMHEÁNACH

Ranníocaíocht leis an Seimeastar Eorpach agus cruinnithe na Comhairle Eorpaí atá le teacht

Tionólfaidh an Chomhairle Iomaíochais díospóireacht bheartais roimh an bplé ar an Seimeastar Eorpach ag Comhairle Eorpach an Earraigh atá le teacht an 20-21 Márta 2014. Beidh an díospóireacht bunaithe ar Shuirbhé Fáis Bliantúil 2014 agus ar an tuarascáil bhliantúil ar chomhtháthú an Mhargaidh Aonair a fhoilseofar an 13 Samhain 2013 (IP / 13 / 1064).

Díreoidh an díospóireacht ar na tosaíochtaí a sainaithníodh sa Suirbhé Fáis Bliantúil chun fás agus iomaíochas a chur chun cinn, go háirithe feabhas a chur ar fheidhmiú agus ar sholúbthacht na margaí táirgí agus seirbhísí. Cuimsíonn sé seo bearta a sainaithníodh sa tuarascáil bhliantúil ar chomhtháthú an Mhargaidh Aonair, amhail cur i bhfeidhm na Treorach um Sheirbhísí, lena n-áirítear maidir le seirbhísí gairmiúla.

Iarrfaidh an Coimisinéir Barnier ar bhallstáit leasuithe a dhéanamh ar iomaíochas a thacaíonn leis an téarnamh atá ar bun. Teastaíonn sé seo freisin chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb is mó atá fós le sárú ag an Eoraip: dífhostaíocht, go háirithe dífhostaíocht i measc na n-óg. Cuirfidh an Coimisinéir Barnier tograí i láthair freisin maidir le conas a chinntiú i dteannta le margaí seirbhísí a fheidhmíonn go maith le ballstáit, lena n-áirítear cur chun feidhme níos uaillmhianaí na Treorach um Sheirbhísí.

Tuilleadh eolais

R-sonrascadh i soláthar poiblí

An 24 Eanáir 2014, tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar chomhaontú i dtrípháirt maidir le dréacht-treoir maidir le r-sonrascadh i soláthar poiblí (MEMO / 14 / 59).

Is céim thábhachtach í r-sonrascadh i dtreo riarachán poiblí gan pháipéar (r-rialtas) san Eoraip - ceann de thosaíochtaí an Chláir Oibre Dhigitigh - agus tairgeann sé an poitéinseal do shochair shuntasacha eacnamaíocha agus chomhshaoil. Measann an Coimisiún go bhféadfadh coigiltis suas le € 2.3 billiún a bheith mar thoradh ar r-sonrascadh a ghlacadh i soláthar poiblí ar fud an AE.

Meastar go dtabharfaidh an Chomhairle dá haire na forbairtí is déanaí agus go dtabharfaidh sí tráchtanna ginearálta ar bheartas (tarlóidh an vótáil fhoirmiúil a luaithe a vótálfaidh an Pharlaimint sa suí iomlánach, a bhfuil súil léi i Márta / Aibreán).

Tuilleadh eolais

Reacht d’Fhondúireacht Eorpach

An 8 Feabhra 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Reacht de chuid Fhondúireacht na hEorpa chun é a dhéanamh níos éasca do fhondúireachtaí tacú le cúiseanna leasa phoiblí ar fud an AE (IP / 12 / 112).

Is í aidhm an togra foirm dlí Eorpach amháin a chruthú - an ‘Fondúireacht Eorpach’ (FE) - a bheadh ​​go bunúsach mar an gcéanna i ngach ballstát. Bheadh ​​sé ann i gcomhthreo le foirmeacha dúshraith intíre. Bheadh ​​stádas Fhorais Eorpaigh a fháil faoi réir roinnt riachtanas (m.sh. cuspóir leasa phoiblí, gné trasteorann, sócmhainní íosta) agus bheadh ​​sé go hiomlán deonach. Fógraíodh Reacht an Fhorais Eorpaigh san Acht um Margadh Aonair 2011 (IP / 11 / 469). Chuir an tAcht um Margadh Aonair béim ar an méid a chuireann fondúireachtaí le maoiniú tionscnamh nuálach ar mhaithe le leas an phobail agus iarradh go ndéanfaí beart chun na deacrachtaí a bhíonn ag fondúireachtaí agus iad ag oibriú ar fud an AE a shárú.

Meastar go bpléifidh an Chomhairle an dul chun cinn atá déanta go dtí seo agus na pleananna le haghaidh oibre ar an togra seo faoi Uachtaránacht na Gréige. Cuirfidh an Coimisinéir Barnier béim ar an gcaoi a bhféadfadh an Reacht gníomhaíochtaí trasteorann fondúireachtaí a éascú agus tacaíocht láidir na hearnála bunáite don tionscnamh seo. Iarrfaidh sé ar bhallstáit réitigh a lorg go gníomhach ar na saincheisteanna atá fágtha agus teacht ar chomhréiteach ar an Reacht a luaithe is féidir.

Tuilleadh eolais

Dé hAoine, 21 Feabhra

TAIGHDE

Limistéar Taighde Eorpach

Bítear ag súil go ndéanfaidh Airí conclúidí a phlé agus a ghlacadh ar an gcéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn sa Choimisiún Eorpach um Thaighde Eorpach (ERA), a cuireadh i láthair i mí Mheán Fómhair seo caite (IP / 13 / 851). D'iarr Ceannairí Stáit agus Rialtais an AE go gcuirfí an ERA i gcrích faoi 2014 agus leag siad béim ar an ngá sa chomhthéacs seo le hathchóiriú na gcóras taighde náisiúnta a luathú. Bítear ag súil go gcuirfidh na ballstáit in iúl gur chóir reachtaíocht chun aghaidh a thabhairt ar chonstaicí atá fágtha ar ERA a úsáid ach amháin nuair atá riachtanas soiléir ann. Bítear ag súil freisin go dtabharfaidh siad cuireadh do bhallstáit cuspóirí an ERA a leagan amach i dtreochlár chun forbairtí beartais náisiúnta a threorú. Meabhróidh an Coimisinéir Geoghegan-Quinn an spriocdháta atá leagtha síos ag an gComhairle Eorpach agus deir sé go ndéanfaidh an Coimisiún cinneadh ar an mbealach is iomchuí chun tosaigh tar éis an chéad Tuarascáil eile ar Dhul Chun Cinn an ERA a chur i láthair san fhómhar.

Pacáiste Infheistíochta Nuálaíochta

Déanfaidh airí taighde athbhreithniú ar staid na caibidlíochta le Parlaimint na hEorpa ar an bPacáiste Infheistíochta Nuálaíochta (IIP). An IIP, a chuir an Coimisiún i láthair an 10 Iúil 2013 (IP / 13 / 668), molann sé ceithre chomhpháirtíocht phoiblí-phoiblí a bhunú le ballstáit (bunaithe ar Airteagal 185 CFAE) agus cúig chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach (bunaithe ar Airteagal 187 CFAE) agus é mar aidhm thart ar € 22 billiún a ghiaráil in infheistíocht taighde agus nuálaíochta faoi 2020. Molann an pacáiste freisin tionscnamh a leathnú chun infheistíochtaí taighde agus nuálaíochta a chomhthiomsú i mBainistíocht Aerthráchta (SESAR), chun tacú leis an Spéir Eorpach Aonair (IP / 13 / 664). Ghlac an Chomhairle a Cur Chuige Ginearálta maidir leis an bpacáiste i mí na Nollag seo caite. Thug coiste ITRE na Parlaiminte a thuairim ar an bpacáiste i mí Eanáir. Tá cainteanna triolóige ar siúl agus é mar aidhm teacht ar chomhaontú féideartha chéad léitheoireachta roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa i mí na Bealtaine.

Moltar na ceithre chomhpháirtíocht phoiblí-phoiblí (Art 185s) i réimsí na gcóireálacha nua i gcoinne galair a bhaineann le bochtaineacht, teicneolaíochtaí tomhais d’iomaíochas tionsclaíoch, tacaíocht do FBManna ardteicneolaíochta agus réitigh do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas maireachtáil go sábháilte ina dtithe. De réir thogra an Choimisiúin, thabharfaí € 1.5bn dóibh ó bhuiséad Horizon 2020 agus gheall na stáit rannpháirteacha € 2 bn.

Moltar na cúig chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideacha (Art 187s) i réimsí cógais nuálacha, aerloingseoireachta, tionscail bhithbhunaithe, cealla breosla agus hidrigin, agus leictreonaic. Maidir leis na cúig chlár san iomlán, dhaingneodh infheistíocht beartaithe € 6.4bn ó Horizon 2020 beagnach € 10bn ón tionscal agus € 1.2bn ó na ballstáit. Cuirfidh na comhpháirtíochtaí taighde seo le hiomaíochas thionscal an AE in earnálacha a sholáthraíonn níos mó ná 4 mhilliún post cheana féin. Gheobhaidh siad réitigh freisin ar dhúshláin mhóra don tsochaí nach bhfuil á réiteach go tapa ag an margadh amháin.

SPÁS

Caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis (ESA)

Beidh lón na nAirí tiomnaithe do thuairimí a mhalartú ar an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa. Pléifidh Leas-Uachtarán Tajani agus Ard-Stiúrthóir ESA Jean-Jacques Dordain roghanna éagsúla leis na hAirí. Leanfaidh an plé ar chaidrimh AE-ESA le linn an tseisiúin tráthnóna atá tiomnaithe don spás ina gcuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani an “Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar chaidrimh AE-ESA” i láthair a thugann breac-chuntas ar stádas machnaimh an Choimisiúin maidir le todhchaí an chaidrimh le ESA. Cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani béim ar thábhacht an chaidrimh seo do chur chun feidhme phríomhchláir spáis an AE, Galileo agus Copernicus. Tá an tuarascáil, a leanann ón Teachtaireacht an Choimisiúin an 14 Samhain 2012, cuireann sé céim eile i láthair in anailís an Choimisiúin ar an ngá atá le feabhsúcháin sa bhunú reatha ar chaidrimh AE-ESA. Tá réamh-mheasúnú ann ar roinnt cásanna maidir le héabhlóid, ina measc feabhas ar an socrú reatha trí athbhreithniú ar chreat-chomhaontú AE / ESA 2004 atá ann cheana, colún AE de ESA a chruthú, nó ESA a athrú go gníomhaireacht AE . Déanfaidh Airí tuairimí a mhalartú ar na cásanna féideartha agus soláthróidh siad treoir pholaitiúil ar na chéad chéimeanna eile chun an plé seo a chur ar aghaidh.

Tuilleadh eolais

Fóram idirnáisiúnta um iniúchadh spáis (Washington DC, 9-10 Eanáir 2014)

Cuirfidh an Leas-Uachtarán Tajani airí ar an eolas faoi thorthaí dearfacha chruinniú an Fhóraim Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht Spáis a tionóladh an 9 Eanáir 2014 i Washington DC. Cuirfidh sé béim ar a thábhachtaí atá sé tacaíocht phoiblí a thógáil le haghaidh taiscéalaíochta spáis trí thaispeáint conas a ullmhaíonn infheistiú sa spás don chine daonna. ár dtodhchaí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht, agus treisíonn sé an nuálaíocht, as a dtagann fás. Is obair leantach é an Fóram ar an bpróiseas a tionscnaíodh san Eoraip le timthriall comhdhálacha ardleibhéil i bPrág (2009), sa Bhruiséil (2010) agus i Lucca (2011). Leanfaidh an Coimisiún dá pháirt a ghlacadh i bplé polaitiúil ardleibhéil ar thaiscéalaíocht spáis agus cuideoidh sé, leis na Stáit Aontaithe, leis an tSeapáin an chéad fhóram taiscéalaíochta spáis eile a bheidh le reáchtáil in 2016 nó 2017 a ullmhú.

Creat Tacaíochta um Fhaireachas Spáis agus Rianaithe

Cuirfidh an uachtaránacht an Chomhairle Iomaíochais ar an eolas faoin gcomhaontú ar thángthas air le Parlaimint na hEorpa maidir leis an gcinneadh lena mbunófar Creat Tacaíochta um Fhaireachas agus Rianú Spáis (SST). Déanfaidh an Leas-Uachtarán Tajani comhghairdeas le hUachtaránacht na Gréige as comhaontú a bhaint amach i dtréimhse an-ghearr ama ionas gur féidir í a ghlacadh roimh dheireadh na tréimhse reachtaíochta seo. Cuirfidh sé béim air gur cloch mhíle thábhachtach í seo i gcruthú cumais chun monatóireacht agus faireachas a dhéanamh ar bhonneagar spáis agus smionagar spáis ar leibhéal na hEorpa.

Tuilleadh eolais

IP / 13 / 172
MEMO / 13 / 149

Comórtas

Iomaíocht: Foilsíonn an Coimisiún torthaí na meastóireachta ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis a Doiciméad Inmheánach Oibre a dhéanann achoimre ar thorthaí na meastóireachta ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh a úsáidtear i ndlí iomaíochta an AE.

Bhí sé mar aidhm ag an meastóireacht cur le measúnú an Choimisiúin ar fheidhmiú an Fhógra Sainmhínithe Margaidh, d’fhonn a chinneadh ar cheart an Fógra a aisghairm, é a fhágáil gan athrú nó é a athbhreithniú.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Caithfimid anailís a dhéanamh ar an margadh agus ar theorainneacha an mhargaidh ina mbíonn cuideachtaí san iomaíocht. Tá an Fógra Sainmhínithe Margaidh an-úsáideach sa chomhthéacs sin. Deimhníodh sa mheastóireacht go soláthraíonn sí soiléireacht agus trédhearcacht do gheallsealbhóirí maidir leis an gcaoi a ndéanaimid cur síos ar shainiú an mhargaidh. Tá bunphrionsabail an Fhógra Sainmhínithe Margaidh, bunaithe ar chásdlí chúirteanna an AE, fós slán inniu. Ag an am céanna tugann an mheastóireacht le fios nach gclúdaíonn an Fógra go hiomlán éabhlóidí le déanaí i gcleachtas sainmhínithe margaidh, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le digitiú an gheilleagair. Déanfaimid anailís anois ar cheart agus ar chóir an Fógra a athbhreithniú chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna atá aitheanta againn. "

Aiseolas

Sheol an Coimisiún an mheastóireacht ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh i Márta 2020. Le linn na meastóireachta, bhailigh an Coimisiún fianaise chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a d’fheidhmigh an Fógra ó glacadh é i 1997. Cuimsíonn an fhianaise a bailíodh, i measc nithe eile, ranníocaíochtaí ó gheallsealbhóirí a bailíodh in a comhairliúchán poiblí tharla sin idir meitheamh agus Deireadh Fómhair 2020. Ina theannta sin, an Coimisiún chuaigh sé i gcomhairle le húdaráis iomaíochta náisiúnta an AE agus teagmháil réamhghníomhach le saineolaithe agus ionadaithe ó ghrúpaí geallsealbhóirí. Faoi dheireadh, d’iarr an Coimisiún meastóireacht sheachtrach staidéar tacaíochta, a rinne athbhreithniú ar chleachtais ábhartha i ndlínsí eile, chomh maith le litríocht dlí agus eacnamaíoch, maidir le ceithre ghné shonracha de shainiú an mhargaidh: (i) digitiú, (ii) nuálaíocht, (iii) sainmhíniú margaidh gheografach agus (iv) teicnící cainníochtúla.

Torthaí na meastóireachta

Taispeánann an mheastóireacht go bhfuil an Fógra Sainmhínithe Margaidh an-ábhartha i gcónaí toisc go soláthraíonn sé soiléireacht agus trédhearcacht do chuideachtaí agus do gheallsealbhóirí eile maidir le cur chuige an Choimisiúin i leith shainiú an mhargaidh - an chéad chéim thábhachtach de mheasúnú an Choimisiúin i go leor cásanna in aghaidh trustaí agus cumaisc.

Aiseolas

Tugann torthaí na meastóireachta le fios go bhfuil an Fógra Sainmhínithe Margaidh éifeachtach chun treoir cheart, chuimsitheach agus shoiléir a sholáthar ar phríomhcheisteanna a bhaineann le sainmhíniú an mhargaidh agus ar chur chuige an Choimisiúin ina leith.

Ag an am céanna, tugann an mheastóireacht le fios freisin nach léiríonn an Fógra forbairtí i ndea-chleachtais i sainiú an mhargaidh a tharla ó 1997, lena n-áirítear na forbairtí is déanaí i gcásdlí an AE. Mar shampla, rinne an Coimisiún a chur chuige maidir le sainmhíniú an mhargaidh a bheachtú de réir na ndálaí margaidh atá i réim, atá níos digití agus níos idirnasctha inniu, agus sofaisticiúlacht na n-uirlisí atá ar fáil, amhail próiseáil fheabhsaithe ar líon mór doiciméad nó teicnící cainníochtúla scagtha. Ina theannta sin, ó nuair a glacadh an Fógra, tá níos mó taithí bailithe ag an gCoimisiún freisin maidir le hanailís a dhéanamh ar mhargaí a d’fhéadfadh a bheith domhanda nó ar a laghad níos leithne ná an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

 De réir na meastóireachta, i measc na réimsí nach bhféadfadh an Fógra Sainmhínithe Margaidh a bheith suas chun dáta go hiomlán tá: (i) úsáid agus cuspóir na tástála SSNIP (méadú beag neamh-idirthréimhseach suntasach ar phraghas) chun margaí ábhartha a shainiú; (ii) margaí digiteacha, go háirithe maidir le táirgí nó seirbhísí a mhargaítear ar phraghas airgeadaíochta nialasach agus le 'éiceachórais' dhigiteacha; (iii) measúnú ar mhargaí geografacha i ndálaí domhandaithe agus iomaíochta allmhairiúcháin; (iv) teicnící cainníochtúla; (v) ríomh scaireanna margaidh; agus (vi) iomaíocht neamhphraghais (nuálaíocht san áireamh).

Déanfaidh an Coimisiún machnamh ar an ngá agus ar an gcaoi le dul i ngleic leis na saincheisteanna a sainaithníodh i gcomhthéacs na meastóireachta.

cúlra

Is uirlis é sainmhíniú margaidh chun teorainneacha na hiomaíochta idir gnóthais a aithint. Is é an cuspóir atá leis an margadh ábhartha táirge agus geografach a shainiú ná na hiomaitheoirí iarbhír a chuireann srian le cinntí tráchtála na ngnóthas lena mbaineann a shainaithint, amhail a gcinntí praghsála. Is ón bpeirspictíocht seo a fhágann gur féidir le sainmhíniú an mhargaidh, i measc rudaí eile, scaireanna margaidh a ríomh a chuireann faisnéis bhríoch chun críocha cumhacht an mhargaidh a mheas i gcomhthéacs imeachtaí cumaisc nó in aghaidh trustaí.

Léiríonn sainmhínithe margaidh réaltachtaí an mhargaidh. Dá bhrí sin, tá difríochtaí eatarthu thar earnálacha agus d’fhéadfadh siad teacht chun cinn le himeacht ama. Féadfaidh sainmhínithe geografacha margaidh, mar shampla, raon ó mhargaí náisiúnta nó áitiúla - amhail díol miondíola earraí tomhaltóra - go margaí domhanda, amhail díol comhpháirteanna eitlíochta. De réir mar a thagann réaltachtaí an mhargaidh chun cinn le himeacht aimsire, tagann sainmhínithe margaidh an Choimisiúin chun cinn le himeacht ama.

An Fógra Sainmhínithe Margaidh soláthraíonn sé treoir ar na prionsabail agus na cleachtais is fearr maidir leis an gcaoi a gcuireann an Coimisiún coincheap an mhargaidh táirge agus geografach ábhartha i bhfeidhm agus é ag forfheidhmiú dhlí iomaíochta an AE.

Tuilleadh eolais

Féach ar an leathanach gréasáin tiomnaithe de Chomórtas DG, ina bhfuil gach ranníocaíocht ó gheallsealbhóirí a cuireadh isteach i gcomhthéacs na meastóireachta, achoimrí ar na gníomhaíochtaí comhairliúcháin éagsúla agus tuarascáil deiridh an staidéir tacaíochta meastóireachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comórtas

Ghearr cuideachtaí gluaisteán € 875 milliún as claonpháirteachas i gcoinne teicneolaíochtaí a bhaint NOx

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach gur sháraigh Daimler, BMW agus grúpa Volkswagen (Volkswagen, Audi agus Porsche) rialacha in aghaidh trustaí an AE trí chonspóid a dhéanamh ar fhorbairt theicniúil i réimse ghlanadh NOx. 

Ghearr an Coimisiún fíneáil € 875 milliún. Níor gearradh fíneáil ar Daimler, mar nocht sé go raibh an cairtéal ann don Choimisiún. D'admhaigh na páirtithe uile a mbaint leis an gcairtéal agus d'aontaigh siad an cás a réiteach.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Bhí an teicneolaíocht ag na cúig mhonaróir gluaisteán Daimler, BMW, Volkswagen, Audi agus Porsche chun astaíochtaí dochracha a laghdú [ach] sheachain siad dul san iomaíocht maidir le lánacmhainneacht na teicneolaíochta seo a úsáid. . Tá iomaíocht agus nuálaíocht maidir le truailliú gluaisteán a bhainistiú riachtanach chun go gcomhlíonfaidh an Eoraip ár gcuspóirí uaillmhianacha an Bheart Glas. " 

Aiseolas

Bhí cruinnithe teicniúla rialta ag na déantúsóirí gluaisteán chun forbairt na teicneolaíochta roghnóireachta laghdaithe catalaíoch (SCR) a phlé a chuireann deireadh le astuithe díobhálacha ocsaíd nítrigine (NOx) ó ghluaisteáin phaisinéirí díosail trí instealladh úiré (ar a dtugtar “AdBlue” freisin) isteach sa sceite. sruth gáis. Le breis agus cúig bliana (2009 - 2014), chuaigh na déantúsóirí gluaisteán le chéile chun iomaíocht a sheachaint ag baint úsáide as an teicneolaíocht nua seo.

Is é seo an chéad chinneadh maidir le toirmeasc cairtéil atá bunaithe go hiomlán ar shrian ar fhorbairt theicniúil agus ní ar shocrú praghsanna, comhroinnt margaidh nó leithdháileadh custaiméirí.

Uirlis sceithire

Aiseolas

Tá uirlis curtha ar bun ag an gCoimisiún chun é a dhéanamh níos éasca do dhaoine aonair é a chur ar an eolas faoi iompar frithiomaíoch agus a n-anaithnideacht á choinneáil acu. Cosnaíonn an uirlis anaithnideacht sceithirí trí chóras teachtaireachtaí criptithe atá saindeartha agus a cheadaíonn cumarsáid dhá bhealach. Tá an uirlis inrochtana trí seo Cliathk.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comórtas

Iomaíocht: Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Tuarascáil 2020 ar Bheartas Iomaíochta

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach Tuarascáil ar Bheartas Iomaíochta do 2020, ag cur i láthair na bpríomhthionscnamh beartais agus reachtaíochta a rinneadh anuraidh, chomh maith le rogha cinntí a glacadh. In 2020, chuir beartas iomaíochta an AE go mór le hiarrachtaí an Choimisiúin freagairt don ráig coronavirus, i dtéarmaí na héigeandála cúram sláinte, agus ar a thionchar ar shlí bheatha na saoránach. An cúnamh stáit Creat Sealadach, a glacadh ag tús na géarchéime, chuir sé ar chumas na mballstát an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na paindéime coronavirus. I réimse an Antitrust, d’fhoilsigh an Coimisiún a Cumarsáid treoir a sholáthar do chuideachtaí a chomhoibríonn ar thionscadail atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar ghanntanas soláthair táirgí agus seirbhísí riachtanacha a bhaineann le coronavirus, mar chógais agus trealamh míochaine.

Ina theannta sin, in ainneoin na ndúshlán a thug na dálaí oibre athraithe chun cinn, in 2020, rinne an Coimisiún roinnt cinntí sa réimse seo, ina measc trí chinneadh cairtéil agus 5 chinneadh in aghaidh trustaí. Tá seoladh seolta aige freisin fiosrúchán in aghaidh trustaí isteach san earnáil Internet of Things (IoT) le haghaidh táirgí agus seirbhísí a bhaineann le tomhaltóirí san AE. Chomh maith leis sin i réimse an rialaithe cumaisc, ghlac an Coimisiún os cionn 350 cinneadh cumaisc agus rinne sé idirghabháil i 18 gcás (lena n-áirítear 13 chumasc a glanadh faoi réir gealltanas sa chéad chéim agus 3 a glanadh le leigheasanna tar éis an dara céim). Ghlac an Coimisiún togra le haghaidh a An tAcht um Margaí Digiteacha chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí diúltacha a éiríonn as iompraíochtaí áirithe ag ardáin atá ag gníomhú mar ‘choimeádaithe geata’ digiteacha ar an margadh aonair, agus a d’fhoilsigh a Páipéar Bán, uirlisí agus beartais a fhorbairt chun dul i ngleic níos fearr le héifeachtaí saobhadh fóirdheontais eachtracha ar an margadh inmheánach. Tá téacs iomlán na Tuarascála (ar fáil in EN, FR, agus DE agus i dteangacha eile) agus an doiciméad oibre foirne a ghabhann leis (ar fáil in EN) ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending