Ceangail le linn

Eitlíochta / aerlínte

vótaí ó Pharlaimint na hEorpa maidir le cearta paisinéirí aeir

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20110309PHT15240_originalVótáil Parlaimint na hEorpa inniu (5 February) ar mholtaí ón gCoimisiún Eorpach chun cearta paisinéirí a neartú, lena n-áirítear bearta chun a áirithiú go mbeidh cearta nua agus níos fearr ag aerphaisinéirí ar fhaisnéis, ar chúram agus ar athródú nuair a bheidh siad sáinnithe ag an aerfort. Ag an am céanna beidh nósanna imeachta gearán níos fearr agus bearta forfheidhmithe ann ionas gur féidir le paisinéirí na cearta a bhfuil siad ina dteideal a fháil i ndáiríre.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Siim Kallas, atá freagrach as iompar: "Is fuath liom a bheith sáinnithe ag aerfort. Agus táim cinnte gur fuath le mórchuid na ndaoine eile é freisin. Tá sé dona go leor má tá tú ag taisteal ar ghnó, ach más am saoire é agus má tá teaghlach óg agat, is tromluí a bhíonn ann go tapa. Sin an fáth go bhfuil sé chomh tábhachtach nach bhfuil cearta paisinéirí ann ar pháipéar amháin. Caithfimid go léir a bheith in ann brath orthu nuair is tábhachtaí é - nuair a théann rudaí mícheart. tá a fhios againn gurb é an tosaíocht dáiríre do phaisinéirí ar strae ach teacht abhaile. Mar sin dírímid ar fhaisnéis, ar chúram agus ar athródú éifeachtach. Is í an aidhm paisinéirí a fháil san áit ar mhaith leo a bheith chomh tapa agus is féidir agus an t-am a thabhairt do na haerlínte gá fadhbanna a réiteach. "

An Coimisiún togra maidir le cearta paisinéirí aeir (i láthair Márta 13 2013) soiléiríonn sé réimsí dlí liath agus tugtar isteach cearta nua nuair is gá - le haghaidh liosta iomlán féach MEMO / 13 / 203.

Aiseolas

Thug an Pharlaimint tacaíocht láidir do phríomhthograí an Choimisiúin chun cearta aerphaisinéirí a neartú, lena n-áirítear:

 1. Forfheidhmiú: Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin maoirseacht ar aeriompróirí ag údaráis náisiúnta agus Eorpacha a neartú (le ceanglais níos déine ar údaráis náisiúnta faireachán dlúth a dhéanamh ar fheidhmíocht aerlínte agus féidearthachtaí nua le haghaidh comhimscrúduithe idir údaráis a bhfuil na fadhbanna céanna acu), chomh maith le níos mó smachtbhannaí éifeachtacha.
 2. Ceart chun cúraim. Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin ceart chun aire a thabhairt do phaisinéirí tar éis moill 2 uair an chloig, le haghaidh gach eitilt beag beann ar achar. Go dtí seo, bhí an t-am éagsúil ag brath ar fhad na heitilte.
 3. Láimhseáil gearán. Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin a chinntiú go bhfuil sé de cheart ag an bpaisinéir freagra a thabhairt ar a ngearán laistigh de 2 mhí agus admháil ar ghearán laistigh de sheachtain (níl aon teorainn ama ann faoi láthair). Molann an Pharlaimint ina theannta sin go sainmhíneodh an Coimisiún foirm ghearáin choiteann.
 4. Ceart chun faisnéise: Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin chun a chinntiú go bhfuil sé de cheart ag paisinéirí faisnéis a fháil faoina staid, 30 nóiméad tar éis imeacht sceidealta. Faoi láthair níl aon teorainn ama ann. Ina theannta sin, molann an Pharlaimint pointí teagmhála a bheith aici sna haerfoirt chun paisinéirí a chur ar an eolas faoi na cúinsí faoina gcur isteach ar thaisteal agus faoi na cearta atá siad i dteideal a fháil.
 5. Athródú: Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin cearta na dtomhaltóirí a fheabhsú trína chinntiú go bhfuil sé de cheart ag paisinéirí a bheith á n-atreorú ag aeriompróir nó modh iompair eile i gcás cealaithe nuair nach féidir leis an iompróir athbhealach a dhéanamh ar a sheirbhísí féin. Molann an Coimisiún go mbeidh feidhm ag an gceart seo tar éis 12 uair an chloig, molann an Pharlaimint teorainn i bhfad níos ísle de 8 n-uaire an chloig.
 6. Misspelling: Tacaíonn an Pharlaimint le moltaí an Choimisiúin chun ceart a sholáthar do phaisinéir botún litrithe a cheartú in ainm "saor in aisce."
 7. Eitiltí a nascadh: Tacaíonn an Pharlaimint le togra an Choimisiúin chun a shoiléiriú go bhfuil cearta chun cúnaimh agus cúitimh i bhfeidhm má chailleann tú d’eitilt nasctha toisc go raibh an eitilt roimhe seo déanach - áfach, sonraíonn an Pharlaimint nach bhfuil feidhm ag an gcúiteamh ach sa chás go bhfuil moill 90 nóiméad ar a laghad ann don chéad eitilt.
 8. Bagáiste: Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin cumhachtaí forfheidhmithe a thabhairt d’údaráis náisiúnta maidir le rialacha bagáiste caillte (atá leagtha amach i gCoinbhinsiún Montreal). Feabhsaítear forálacha éilimh freisin - caithfidh aerlínte glacadh leis an bhfoirm a chomhlánaíonn tú ag aerfoirt nuair a dhéanann tú éileamh.

Tá trí réimse thábhachtacha ann ina bhfuil tograí na Parlaiminte difriúil ó mholtaí an Choimisiúin:

 1. Cúiteamh as moilleanna (eitiltí gearra agus meánmhéide): Molann an Pharlaimint an tairseach maidir le cúiteamh as moilleanna a shocrú ag 3 uair an chloig. Maidir leis an gCoimisiún níl sé seo chun leasa na bpaisinéirí. Is é an tosaíocht do phaisinéirí atá sáinnithe ag aerfort teacht abhaile. Ar an ábhar sin socraíonn togra an Choimisiúin an tairseach maidir le cúiteamh as moilleanna ag 5 uair an chloig - chun aerlínte a dhreasú go láidir chun iarracht a dhéanamh cúiteamh a íoc, gach iarracht a dhéanamh eitiltí a reáchtáil agus fadhbanna teicniúla a shocrú. Is é cealú an rogha is measa i gcónaí do phaisinéirí mar bíonn siad ag brath ansin ar athródú agus ar infhaighteacht ar eitiltí eile - agus tá an baol ann nach dtiocfaidh siad abhaile go dtí an lá dar gcionn. Má shocraítear cúiteamh as cealú agus moilleanna ag an leibhéal céanna 3 uair an chloig, is é an riosca do phaisinéirí go spreagfaidh sé seo níos mó cealuithe.
 2. Cúinsí neamhghnácha: Tacaíonn an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin imthosca urghnácha a shainiú go soiléir - eg stailceanna, stoirmeacha, fadhbanna oibríochta - atá lasmuigh de smacht na haerlíne, mar sin ní cheanglaítear ar an iompróir cúiteamh a íoc. Maidir le lochtanna teicniúla, áfach, cé go gceadaíonn togra an Choimisiúin go mbeadh líon teoranta lochtanna teicniúla díolmhaithe - mar shampla lochtanna teicniúla a aimsíodh agus iad san aer - má dhéantar cothabháil i gceart, molann an Pharlaimint gur féidir lochtanna teicniúla a dhéanamh beagnach riamh a bheith díolmhaithe. Ina theannta sin, molann an Pharlaimint liosta uileghabhálach d’imthosca eisceachtúla, agus maíonn an Coimisiún go léiríonn taithí gur féidir le himeachtaí cosúil le brúchtadh bolcán tarlú nach raibh súil ag aon duine leo, mar sin ba chóir go mbeadh an liosta beartaithe “oscailte”, chun cúinsí sa todhchaí nach bhfuiltear ag súil leo a chur san áireamh. .
 3. Ina theannta sin, ní leagann an rialachán reatha paisinéirí aeir aon teorainn le dliteanas - fiú in imthosca urghnácha cosúil le bolcán nó mór-ghéarchéim, áit a ndéanfadh údaráis stáit slógadh i roinnt cásanna chun cabhrú le saoránaigh atá ar strae. Molann an Coimisiún teorainn 3 oíche a thabhairt isteach, chun cinnteacht an chúraim a theastaíonn uathu a thabhairt do phaisinéirí, in imthosca amhail sneachta, stoirmeacha, stailceanna (léiríonn taithí phraiticiúil bunaithe le beagnach deich mbliana go gclúdaíonn 3 oíche riachtanais paisinéirí). Thabharfadh sé seo roinnt intuarthacht d’aerlínte freisin agus iad ag buiséadú ar chearta paisinéirí. Molann an Pharlaimint an teorainn a ardú go 5 oíche.
 4. Ar deireadh, molann an Pharlaimint oibleagáid a chur ar aerlínte árachas a thógáil i gcás féimheachta (dócmhainneacht). Is é an aidhm ná a chinntiú go n-aisíocfaí costas a gcuid ticéad do phaisinéirí agus go n-aisíocfaí paisinéirí sáinnithe. Tá imní ar an gCoimisiún go ndéanfadh beart sistéamach den sórt sin costas na Rialtóirí Aerthaistil reatha do chuideachtaí a dhúbailt, agus go gcuirfí na costais sin ar aghaidh ansin do phaisinéirí ina bpraghsanna ticéad aerlíne. Tá an baol ann go mbeidh na costais seo do phaisinéirí neamhréireach le scála na faidhbe: le deich mbliana anuas, ní raibh tionchar ag dócmhainneacht ach ar 0.07% de na turais ar ais agus, as an 0.07% sin, níor sáraíodh ach 12% de na paisinéirí a raibh tionchar orthu. Ina theannta sin, ghlac an Coimisiún teachtaireacht maidir le cosaint paisinéirí i gcás dócmhainneachta aerlíne 18 2013 Márta. Tá sé mar aidhm leis seo dul i ngleic leis an bhfadhb trí roinnt moltaí maidir le bearta coisctheacha chomh maith le gníomhaíochtaí riachtanacha ó údaráis na mBallstát agus ón tionscal i gcás féimheachta.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Tiocfaidh na Ballstáit le chéile sa Chomhairle Iompair i mí an Mheithimh d'fhonn seasamh (Cur Chuige Ginearálta) a chomhaontú maidir le hathbhreithniú na Treorach um Chearta Aerthaistil.

Mar gheall ar shrianta ama, is gnách go dtosódh an chaibidlíocht mhionsonraithe idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le sonraí na dtograí tar éis na dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa.

Le haghaidh tuilleadh eolais, Cliceáil anseo agus anseo.

Lean Leas-Uachtarán Kallas ar Twitter

Eitlíochta / aerlínte

Teicneolaíocht éirí de thalamh don aerlíne mór le rá

foilsithe

on

Tá aerlíne ceannródaíoch ag ceannródaíocht réitigh ardteicneolaíochta lena chinntiú go bhfanfaidh paisinéirí sábháilte agus sláintiúil.

Thapaigh Emirates a chomhpháirtíocht le clár gorlainne nuálaíochta Eitlíochta X-saotharlann UAE chun trialacha glantacháin robot a phíolótú.

Tá siad seo in úsáid faoi láthair ag a lounges sínithe ag aerfort Dubai. Úsáideann na robots teicneolaíocht speisialta chun an chuid is mó de na víris a dhíchur agus, de réir urlabhraí don aerlíne, “timpeallacht níos sláintiúla a chinntiú.”

Aiseolas

Dúirt an t-urlabhraí, “Déantar athbhreithniú agus nuashonrú leanúnach ar ár bprótacail bithshábháilteachta go léir de réir na treorach míochaine is déanaí."

Thug bainisteoir tíre Emirates Belux, Jean-Pierre Martin, cuid de na hiarrachtaí a rinne an aerlíne chun freagairt don phaindéim sláinte leanúnach ag preasagallamh sa Bhruiséil.

Chomh maith le bheith ar cheann de na chéad aerlínte chun TCPanna (trealamh cosanta pearsanta) a rolladh amach dá bhfostaithe túslíne ar ais i mí Feabhra 2020, nuair a tháinig vacsaíní COVID-19 ar fáil, tá feachtas curtha i bhfeidhm ag an gcuideachta freisin chun fostaithe a spreagadh chun iad féin a chosaint agus daoine eile.

Aiseolas

Mar thoradh air seo tá níos mó ná 95% de na fostaithe go léir vacsaínithe go hiomlán.

Bhí an aerlíne ina réamhtheachtaí freisin maidir le réitigh fíoraithe digiteacha le haghaidh taistil a ghlacadh, ó Pas Taistil IATA a ghlacadh go comhpháirtíocht le húdaráis sláinte UAE chun seiceálacha digiteacha gan uaim a chumasú do dhoiciméadú taistil COVID-19.

Soláthraíonn na tionscadail seo buntáistí iomadúla ó eispéiris níos fearr do chustaiméirí go dtí úsáid laghdaithe páipéir, agus éifeachtúlacht agus iontaofacht fheabhsaithe i seiceálacha doiciméad taistil.

Bhí Emirates ar cheann de na chéad aerlínte a chláraigh le Pas Taistil IATA i mí Aibreáin agus faoi láthair cuireann sé an áisiúlacht seo ar fáil do chustaiméirí atá ag eitilt idir Dubai agus 10 gcathair, agus pleananna acu an tseirbhís a leathnú ar fud a líonra de réir mar a leanann IATA ag leathnú agus ag slánú soláthraithe seirbhíse i níos mó margaí. Faoi Dheireadh Fómhair, chuirfeadh an aerlíne le cur i bhfeidhm Pas Taistil IATA do chustaiméirí ag a gceann scríbe go léir.

Dúirt an t-urlabhraí, “Le bliain anuas, d’oibrigh Emirates go dlúth leis na húdaráis agus a chomhpháirtithe eitlíochta chun sláinte agus sábháilteacht gach taistealaí agus fostaí ag an aerfort a chinntiú, fiú agus prótacail sláinte ag teacht chun cinn go leanúnach ar fud an domhain."

“Fiú sular dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte paindéim go hoifigiúil ar COVID-19, bhí prótacail ghlantacháin agus dhíghalraithe fheabhsaithe curtha i bhfeidhm againn cheana féin ag gach pointe tadhaill do chustaiméirí ag an aerfort agus ar bord. Ag an aerfort, tá sciatha cosanta suiteáilte againn ag gach cuntar seiceála isteach agus tá fadú fisiceach curtha i bhfeidhm againn i ngach réimse. "

Dúirt sé go mbailíonn agus go bhfíoraíonn foirne ar an talamh na riachtanais iontrála is déanaí do gach ceann scríbe. Déantar mol faisnéise COVID-19 na cuideachta a nuashonrú uair amháin sa lá ar a laghad, ag cur leis, “tá sé seo anois ar cheann de na príomhfhoinsí údarásacha faisnéise don lucht siúil."

Tá an chuideachta ag úsáid teicneolaíochta i réimsí eile freisin.

In 2019, thosaigh an chuideachta ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíocht bhithmhéadrach ag pointí tadhaill éagsúla turas custaiméirí ag an aerfort. Le bliain anuas, rinne an aerlíne a rolladh amach ar theicneolaíocht bithmhéadrach go tapa agus inniu, tá os cionn 30 ceamara bithmhéadrach ag feidhmiú go gníomhach ag a mol aerfoirt i Dubai, lena n-áirítear ag cuntair seiceála, ag bealaí isteach a Rang a hAon agus a Ghnó. tolglanna, agus roghnaigh geataí bordála.

Ó cuireadh i bhfeidhm é, bhain níos mó ná 58,000 custaiméir úsáid as an rogha fíoraithe áisiúil, gan teagmháil agus slán seo chun rochtain a fháil ar a tolglann, agus tá geataí bithmhéadracha in úsáid ag níos mó ná 380,000 custaiméir chun dul ar bord a n-eitilt.

Tá úsáid mhéadaithe ag a bothanna seiceála isteach agus titim mála féinseirbhíse ó tugadh isteach é i Meán Fómhair 2020. I mí Iúil agus Lúnasa amháin, bhain níos mó ná 568,000 custaiméir úsáid as an tseirbhís seo a chuir ar a gcumas scuaine a scipeáil ag an gcuntar.

Tá teicneolaíocht nua tugtha isteach ag an gcuideachta freisin chun é a dhéanamh níos éasca do chustaiméirí málaí moillithe nó damáiste a thuairisciú.

Thar mhíonna taistil an tsamhraidh i mí Iúil agus Lúnasa, láimhseáil an aerlíne beagnach 1.2 milliún custaiméir ag a mol, i gcomparáid le 402,000 custaiméir le linn na tréimhse céanna in 2020, ag cur béime ar atosú sábháilte agus rianúil an taistil idirnáisiúnta chuig agus trí Dubai. Déanta na fírinne, in 2020, ba í an aerlíne idirnáisiúnta ba mhó a bhí ag iompar breis agus 15.8 milliún paisinéir, de réir na Staitisticí Aeriompair Domhanda 2021 is déanaí de chuid IATA.

Ó d’oscail Dubai do chuairteoirí idirnáisiúnta, tá Emirates tar éis a sceidil líonra agus eitilte a athshlánú de réir a chéile ó dhornán cathracha i mí Iúil 2020 go dtí os cionn 120 ceann scríbe inniu, agus beidh níos mó eitiltí le cur ar níos mó ná 20 bealach Emirates faoi Dheireadh Fómhair.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Ordaíonn an Chasacstáin dhá aerárthach iompair trom-ardaithe ó Airbus

foilsithe

on

Cuireadh deireadh leis an gcaibidlíocht idir an tAire Tionscail agus Forbairt Bonneagair i bPoblacht na Casacstáine Beibut Atamkulov le Leas-Uachtarán AIRBUS Alberto Gutierrez le síniú conartha chun dhá aerárthach A400M a cheannach (sa phictiúr) do riachtanais Aireacht Cosanta na Casacstáine.

Tá an t-aerárthach iompair mhíleata trom-ardaitheoir Airbus A400M in ann misin aeriompair dhaonnúil mhíleata, shibhialta a dhéanamh, agus tá sé éifeachtach chun freagairt thapa a eagrú i gcásanna éigeandála.

Cuimsíonn an conradh chun Airbus A400M a sholáthar sraith seirbhísí le haghaidh oiliúna pearsanra agus tacaíochta teicniúla.

Aiseolas

Tá seachadadh an chéad aerárthaigh sceidealta do 2024. Is í an Chasacstáin an naoú tír ar domhan chun an cineál aerárthaigh seo a úsáid, in éineacht leis an nGearmáin, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Spáinn, an Tuirc, an Bheilg, an Mhalaeisia agus Lucsamburg.

Phléigh rannpháirtithe an chruinnithe freisin an cúrsa ullmhúcháin chun Ionad Seirbhíse agus Deisiúcháin a bhunú d’aerárthaí AIRBUS míleata agus sibhialta ag bunáit LLP Thionscal Eitlíochta na Casacstáine. Tar éis na gcainteanna, shínigh na páirtithe Meabhrán Comhthuisceana agus Comhoibrithe.

“Is tionscadal mórscála agus comhthairbheach é ionchas le comhoibriú le AIRBUS agus Ionad Deimhnithe Seirbhíse agus Deisiúcháin d’aerárthaí míleata agus sibhialta a tháirgeann AIRBUS a bhfuil ionchais fhadtéarmacha aige. Beidh an t-ionad seirbhíse in ann réigiún iomlán na hÁise Láir a chlúdach ”, thug Beibut Atamkulov faoi deara.

Aiseolas

Meastar go dtiocfaidh speisialtóirí D&S AIRBUS i mí Mheán Fómhair i mbliana chun iniúchadh teicniúil a dhéanamh ar chumais LLP Thionscal Eitlíochta na Casacstáine.

Is é an A400M an t-aerárthach is ilúsáidte atá ar fáil inniu, a fhreastalaíonn ar riachtanais is éagsúla an aerfhórsa domhanda agus eagraíochtaí eile sa 21ú haois. Féadann sé trí chineál tascanna an-difriúla a dhéanamh: misin oirbheartaíochta airlift, misin straitéiseacha aer-ardaithe, agus fónamh mar thancaer. Feistithe le ceithre innill turbapróp uathúla Europrop International (EPI) TP400 atá ag feidhmiú i dtreonna difriúla, cuireann an A400M raon leathan eitilte ar fáil maidir le luas agus airde. Is é an t-aerárthach idéalach é chun riachtanais éagsúla tíortha a chomhlíonadh i dtéarmaí misin mhíleata agus dhaonnúla chun leasa na sochaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún scéim na hIodáile € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Iodálach € 800 milliún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil a bhí ar an Iodáil agus tíortha eile a chur i bhfeidhm chun an scaipeadh an víris.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: "Tá aerfoirt i measc na gcuideachtaí a bhuail an ráig coróivíreas go háirithe. Cuirfidh an scéim € 800 milliún seo ar chumas na hIodáile iad a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar thoradh díreach ar an srianta taistil a bhí le cur i bhfeidhm ag an Iodáil agus ag tíortha eile chun scaipeadh an víris a theorannú. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch na ráige coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Scéim na hIodáile

Aiseolas

Chuir an Iodáil beart cabhrach in iúl don Choimisiún chun aerfoirt agus oibreoirí láimhseála talún a chúiteamh as an damáiste a rinneadh le linn na tréimhse idir 1 Márta agus 14 Iúil 2020 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na srianta taistil atá i bhfeidhm.

Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do gach aerfort agus oibreoir láimhseála talún le deimhniú oibríochta bailí arna sheachadadh ag údarás eitlíochta sibhialta na hIodáile.

Cinnteoidh meicníocht aisghlámtha go gcaithfear aon tacaíocht phoiblí a gheobhaidh na tairbhithe de bhreis ar an damáiste iarbhír a fhulaingt a íoc ar ais le Stát na hIodáile.  

Aiseolas

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta um chúnamh Stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíochta aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó na ballstáit chun na damáistí atá nasctha leis an ráig a chúiteamh. 

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh beart na hIodáile damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus, agus go bhfuil sé comhréireach, toisc nach sáróidh an cúiteamh an méid is gá chun an damáiste a shlánú, de réir Airteagal 107 (2) (b ) CFAE.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le cás an choróivíris lasmuigh de scóip an rialaithe Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh Stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha um chúnamh Stáit AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le ballstáit gníomhú láithreach.

Nuair a bhíonn rialacha maidir le státchabhair infheidhmithe, is féidir le ballstáit bearta cuimsitheacha cúnaimh a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí an ráig coronavirus de réir chreat reatha Státchabhrach an AE.

An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid ar fhreagairt eacnamaíoch chomhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

 • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
 • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
 • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta éagsúla éagsúla, mar shampla faoin Rialachán de minimis agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc, ar féidir leis na Ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith páirteach ann.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mballstát go léir faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha Státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Creat Sealadach Cúnaimh Stáit bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do Bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, arna leasú ar 3 Aibreán, Bealtaine 8, 29 meitheamh, 13 Deireadh Fómhair 2020 agus Eanáir 28 2021, déantar foráil ann maidir leis na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht do chostais sheasta nochtaithe do chuideachtaí atá ag meath ar láimhdeachas i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh an dáta seo an gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63074 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending