Ceangail le linn

Gnó

Cumaisc: Leanann an Coimisiún imscrúdú Telefónica Deutschland / E-Plus cumasc gan tarchur go dtí an Ghearmáin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

phone_line_africa_infrastructureDhiúltaigh an Coimisiún Eorpach d'iarraidh ón nGearmáin ar éadáil pleanáilte E-Plus a tharchur ag Telefónica Deutschland (Telefón) chuig údarás iomaíochta na Gearmáine lena measúnú faoi dhlí iomaíochta na Gearmáine. Chinn an Coimisiún go raibh sé níos fearr chun déileáil leis an gcás mar gheall ar an taithí a bhí aige ar mheasúnacht a dhéanamh ar chumaisc san earnáil teileachumarsáide soghluaiste agus ar an ngá le rialacha comhsheasmhacha um rialú cumaisc a chur i bhfeidhm san AE. Tá go dtí an 14 Bealtaine 2014 ag an gCoimisiún cinneadh deiridh a ghlacadh.

An 31 Deireadh Fómhair 2013, chuir Telefónica a phleananna in iúl chun smacht iomlán a fháil ar E-Plus don Choimisiún. An 20 Samhain 2013, chuir údarás iomaíochta na Gearmáine iarratas atreoraithe isteach faoi Airteagal 9 (2) (a) de Rialachán Cumaisc an AE. Ligeann an fhoráil seo don Choimisiún an measúnú cáis ar fad nó cuid de a tharchur chuig ballstát ar choinníoll go bhfuil na héifeachtaí iomaíocha teoranta do mhargaí náisiúnta amháin nó níos lú ná margaí náisiúnta.

D'áitigh údarás iomaíochta na Gearmáine gur bhagair an t-idirbheart beartaithe go ndéanfaí difear suntasach d'iomaíocht sa mhargadh miondíola teileafónaíochta soghluaiste agus sa mhargadh le haghaidh rochtana mórdhíola agus tionscnaimh ghlaonna ar líonraí soghluaiste sa Ghearmáin. Dúirt sé freisin gurb é an t-údarás is oiriúnaí chun déileáil leis an gcás.

Aiseolas

Agus cinneadh á dhéanamh ar cheart cás a tharchur chuig ballstát faoi Airteagal 9 (2) (a) den Rialachán Cumaisc, cuireann an Coimisiún san áireamh go háirithe cén t-údarás atá i riocht níos fearr chun déileáil leis an gcás idir lámha. I bhfianaise an ghá le comhsheasmhacht a chinntiú i gcur i bhfeidhm rialacha rialaithe cumaisc san earnáil teileachumarsáide soghluaiste agus i bhfianaise eispéireas an Choimisiúin maidir le cásanna a mheas san earnáil seo1, chinn an Coimisiún, sa chás seo, go raibh sé níos fearr chun déileáil leis an idirbheart. Mar sin féin leanfaidh an Coimisiún de bheith ag comhoibriú go dlúth le húdarás iomaíochta na Gearmáine i measúnú an idirbhirt bheartaithe.

Leanfaidh an Coimisiún lena imscrúdú domhain anois ar an idirbheart beartaithe, a osclaíodh an 20 Nollaig 2013 (féach IP / 13 / 1304).

Cuideachtaí agus táirgí

Aiseolas

Is oibreoirí líonra soghluaiste iad Telefónica agus E-Plus agus soláthraíonn siad seirbhísí teileachumarsáide soghluaiste do thomhaltóirí deiridh sa Ghearmáin, chomh maith le margaí gaolmhara mar mhórdhíol rochtana líonra agus tionscnamh glaonna. Is fochuideachta de chuid Telefónica SA é Telefónica, ceanncheathrú sa Spáinn. Is fochuideachta de chuid an oibreora Dúitsigh Koninklijke KPN NV (KPN) é E-Plus. Sa Ghearmáin, níl ach dhá MNO eile i láthair sna margaí seo, eadhon Deutsche Telekom agus Vodafone. Chomh maith leis na ceithre MNO, tá MVNOnna agus soláthraithe seirbhíse gníomhach sa mhargadh faoi láthair, lena n-áirítear Freenet, 1 & 1 agus Drillisch. Ina theannta sin, comhoibríonn MNOn le hathdhíoltóirí brandáilte, a dháileann conarthaí seirbhísí cumarsáide soghluaiste thar a gceann.

rialacha agus nósanna imeachta rialaithe cumasc

Tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chumaisc agus éadálacha lena mbaineann cuideachtaí a bhfuil láimhdeachas acu os cionn tairseacha áirithe (féach Airteagal 1 den Rialachán cumasc(b) agus cosc ​​a chur ar thiúchan a chuirfeadh bac suntasach ar iomaíocht éifeachtach sa LEE nó in aon chuid shubstaintiúil de. Ní bhíonn fadhbanna iomaíochta ag formhór mór na gcumasc dá dtugtar fógra agus déantar iad a ghlanadh tar éis gnáth-athbhreithnithe. Ón nóiméad a chuirtear idirbheart ar an eolas, is gnách go mbíonn 25 lá oibre ag an gCoimisiún chun cinneadh a dhéanamh ar cheart ceadú a thabhairt (Céim I) nó imscrúdú domhain a thosú (Céim II).

Faoi láthair tá trí imscrúdú leanúnacha cumaisc chéim II eile ann. Baineann an chéad cheann le comhfhiontar a bheartaítear idir na cuideachtaí ceimiceán INEOS agus Solvay (féach IP / 13 / 1040). Is é an spriocdháta don imscrúdú seo ná 4 Aibreán 2014. Is é an dara himscrúdú leanúnach ná fáiltiú pleanáilte Telefón na hÉireann ag Hutchison 3G UK (H3G). Baineann sé, mar an gcéanna leis an gcás atá ann faoi láthair, leis na margaí le haghaidh teileafónaíochta soghluaiste miondíola agus le haghaidh rochtain mhórdhíola agus tionscnamh glaonna in Éirinn (féach IP / 13 / 1048). Is é an spriocdháta le haghaidh cinneadh deiridh sa chás seo ná 24 Aibreán 2014. Sa tríú cás céim II leanúnach, scrúdaíonn an Coimisiún an éadáil atá beartaithe ag cuideachta stroighne na Gearmáine, Cemex West, ag Holcim na hEilvéise (féach IP / 13 / 986). Tá an spriocdháta don chás seo ar fionraí faoi láthair.

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh arna shloinneadh i “gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)” a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is é an institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a ballstáit. Déanann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun cur le spriocanna bheartas an AE.

Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag an Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tuairisceoir AE faoi ionsaí

foilsithe

on

An tseachtain seo caite alt san fhoilseachán Politico Europe líomhnaítear go Tuairisceoir AE Bhí “stocaireacht an AE gléasta suas mar iriseoireacht” mar gheall ar ár litríocht margaíochta: “Úsáid Tuairisceoir an AE chun tionchar a imirt”.

Tuairisceoir AE diúltaíonn sé go hiomlán an chúisimh seo de stocaireacht faoi cheilt, ar ionsaí é ag Politico Europe ar fhoilseachán iomaíocha níos lú ach rathúil agus ar a fhoilsitheoir.

Níor tugadh ach uaireanta an chloig dúinn freagra a thabhairt ar na líomhaintí neamhbhunaithe seo, bunaithe den chuid is mó ar thrál trí scéalta a d’fhoilsíomar le deich mbliana anuas, chun ár n-ainm maith tuillte a chosaint.

Aiseolas

Chun ár lucht féachana a chur ar a suaimhneas, d’iarramar ar an eagraíocht neamhspleách monatóireachta nuachta NewsGuard, monatóireacht a dhéanamh ar ár n-aschur as seo amach, agus a thorthaí a chur ar fáil go poiblí.

Tuairisceoir AE Creideann Politico AEIarracht chiniciúil is ea ionsaí orainn chun ceannas an mhargaidh a bhaint amach, agus tugann sé cuireadh dár léitheoirí féachaint ar Leabhar Súgartha Politico na Bruiséile inniu, a thairgeann:

“Soláthraíonn POLITICO Media Solutions na réitigh do bhrandaí chun imreoirí cumhachta a chruthú, a thionól agus a nascadh. Cruthaímid deiseanna do bhrandaí ceangal a dhéanamh lenár lucht féachana tionchair. "

Aiseolas

Cás daoine i dtithe gloine ag caitheamh clocha b’fhéidir?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iascaigh

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh: Molann an Coimisiún deiseanna iascaireachta do 2022

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún a togra le haghaidh deiseanna iascaireachta do 2022 sa Mheánmhuir agus sna farraigí dubha. Cuireann an togra bainistíocht inbhuanaithe stoic éisc chun cinn sa Mheánmhuir agus sna farraigí dubha agus cuireann sé i gcrích na tiomantais pholaitiúla a rinneadh sa MedFish4Ever agus Dearbhuithe Sóifia. Léiríonn sé uaillmhian an Choimisiúin maidir le hiascaigh inbhuanaithe a bhaint amach sa dá imchuach farraige seo, ar aon dul leis na cinn a glacadh le déanaí 2030 Straitéis an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM).

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is é ár dtiomantas agus ár bhfreagracht bainistíocht inbhuanaithe iascaigh in imchuacha farraige uile an AE. Cé go bhfaca muid feabhas éigin le blianta beaga anuas sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh, táimid i bhfad ó leibhéil inbhuanaithe a bhaint amach agus tá gá le níos mó iarrachta chun an aidhm seo a bhaint amach. Mar sin táimid ag déanamh ár dtogra inniu maidir le gabhálacha éisc sa dá imchuach farraige ag brath go hiomlán ar chomhairle eolaíoch. "

Sa Mhuir Aidriad, cuireann togra an Choimisiúin plean bainistíochta ilbhliantúil na Meánmhara GFCM i bhfeidhm maidir le stoic ghrinnill agus a aidhm inbhuanaitheacht a bhaint amach do na stoic sin faoi 2026 trí laghdú ar an iarracht iascaireachta. Cuireann togra an lae inniu plean bainistíochta ilbhliantúil na Meánmhara Thiar (MAP) i bhfeidhm maidir le stoic ghrinnill agus é mar aidhm an iascaireacht a laghdú tuilleadh, ar aon dul le comhairle eolaíoch. Sa Mhuir Dhubh, tá teorainneacha gabhála agus cuótaí le haghaidh turba agus sprat san áireamh sa togra. Tabharfar an togra chun críche níos déanaí, bunaithe ar thorthaí sheisiún bliantúil GFCM (2-6 Samhain 2021) agus ar infhaighteacht comhairle eolaíochta. Tá tuilleadh faisnéise sa brúigh scaoileadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending