Ceangail le linn

Cumann Digiteach

Kroes vows a sheachadadh ar saor in aisce fánaíochta-gealltanas

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

0 ,, 15769513_401,00Is deacair moladh an Choimisiúin Eorpaigh deireadh a chur le costais fánaíochta ar fud an aontais. Ach níor chuir sin cosc ​​air óna sprioc.

Tá sé mar aidhm ag an togra, má éiríonn leis, dreasachtaí a thairiscint d’oibreoirí soghluaiste muirir fánaíochta a thréigean faoi Iúil 2016 trí chomhpháirtíochtaí trasteorann a cheadú.

“Geallaim go seachadfaidh mé,” an teachtaireacht bhunúsach ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Neelie Kroes.

Aiseolas

Tá súil le caint throid i réimse polaitiúil. Ní polaiteoirí iad lucht freasúra an choimisinéara, áfach, ach brústocairí ón tionscal teileachumarsáide.

Tá Vodafone i mbun feachtais go mór i gcoinne an rúin toisc go maíonn sé go gcosnódh a leithéid de chur i bhfeidhm € 7 billiún don tionscal faoi 2020. Deir sé freisin go mbeadh an togra frithiomaíoch agus dá bhrí sin mídhleathach faoi reachtaíocht reatha an AE.

Chuir an Bhruiséil brú ar cháineadh Vodafone mar “féin-leas nocht”, ach níl an fathach teileachumarsáide leis féin. Tugann Orange foláireamh freisin go bhféadfadh an tairiscint dochar a dhéanamh do chruthaitheacht laistigh de “mhargadh iontaofa”.

Aiseolas

“Tá roinnt ceisteanna againn i ndáiríre,” a dúirt Francois Comet, Leas-Cheannasaí Orange France. “Is cúis imní dúinn má úsáidtear an togra seo mar‘ aon-mhéid a oireann do chách ’le húsáid réasúnach i 28 tír éagsúil, beidh nuálaíocht an tionscail ag fulaingt."

Ní aontaíonn Kroes. Áitíonn Coimisinéir Digiteach an AE gur chóir caitheamh leis an earnáil teileachumarsáide cosúil le gach gníomhaíocht eacnamaíoch eile laistigh de mhargadh Eorpach amháin.

“Ba cheart do chuideachtaí teileachumarsáide stop a chur ag breathnú siar,” a dúirt Kroes. “Ba chóir dóibh a gcuid samhlacha gnó a dhíriú ar an todhchaí agus smaoineamh ar a gcuid cliant a shásamh. Toisc nach bhfuil a gcliaint sásta, is naimhde iad. "

B’fhéidir nach mbeidh tóir ar tháillí fánaíochta arda. Ach d’fhéadfadh reitric Kroes dul ar gcúl, mar go mbraithfidh tomhaltóirí go bhfuil siad meallta ag a ngealltanais bhriste de réir Vincent Chauvet, stiúrthóir Thionscnamh Saoránach na hEorpa - tionscnamh a ligeann do náisiúnaigh an AE glaoch go díreach ar an gCoimisiún caingean dlí a mholadh.

“Dúirt Neelie Kroes ar dtús go mbeadh an fánaíocht thart in 2014,” a dúirt Chauvet. “Ach tar éis samhradh de stocaireacht teileachumarsáide, tá togra againn atá ró-chasta agus nach dtéann fada go leor."

Áitíonn Chauvet, má ghlactar leis an mbeart reatha, go gcaillfear tomhaltóirí i straitéis mhargaidh cairéid agus bataí atá deartha d’oibreoirí.

Ach tá Kroes cinnte go bhfuil sí suas leis an dúshlán.

“Táim i spiorad troda,” a dúirt sí. “Tá roinnt ama le dul fós agus geallaim go seachadfaidh mé. Ach tá a fhios agam go gcaithfidh mé déileáil le roinnt páirtithe i ndaonlathas. Ach troidfidh mé. "

Tá Kroes diongbháilte muirir fánaíochta a fhritháireamh sula dtiocfaidh deireadh lena téarma an bhliain seo chugainn. Agus leis an togra le díospóireacht i bParlaimint na hEorpa roimh dheireadh na bliana, tá seans maith ann go mbeidh an bua aici.

Mar sin féin, ní mór do bhallstáit reachtaíocht a cheadú fós. Agus le súil go leanfaidh brústocaireacht dhian ar aghaidh tá an baol ann, má fhágann an Coimisinéir sula dtabharfar an togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa go hoifigiúil, go ndéanfar a plean a scriosadh ar fad.

Tuilleadh eolais

Tá Neelie Kroes ar cheann d’ocht Leas-Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach, agus tá sí freagrach go díreach as Clár Oibre Digiteach an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm ag togra an fhir 71 bliain d’aois deireadh a chur le táillí fánaíochta trasteorann teannta ar fud an Aontais Eorpaigh. Meastar go n-ísleofar glaonna fóin phóca, téacsanna agus costais idirlín go rátaí baile do thomhaltóirí Eorpacha. De ghnáth fuair an togra tacaíocht dhearfach pholaitiúil ó na ballstáit, ach tá an tionscal teileachumarsáide go láidir ina choinne.

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Euro euro: Fáiltíonn an Coimisiún roimh sheoladh an BCE an tionscadal euro digiteach

foilsithe

on

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcinneadh a rinne Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) an tionscadal euro digiteach a sheoladh agus a chéim imscrúdaithe a thosú. Féachfaidh an chéim seo ar roghanna dearaidh éagsúla, riachtanais úsáideoirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh idirghabhálaithe airgeadais seirbhísí a sholáthar ag tógáil ar euro dhigiteach. Thabharfadh an euro dhigiteach, foirm dhigiteach d’airgead an bhainc ceannais, rogha níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí i gcásanna nach féidir airgead fisiceach a úsáid. Thacódh sé le hearnáil íocaíochtaí comhtháite go maith freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip.

Agus an digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní á gcur san áireamh, bheadh ​​an euro digiteach mar chomhlánú ar airgead tirim, ar cheart go bhfanfadh sé ar fáil go forleathan agus inúsáidte. Thacódh sé le roinnt cuspóirí beartais atá leagtha amach i réimse níos leithne an Choimisiúin airgeadas digiteach agus straitéisí íocaíochtaí miondíola lena n-áirítear digitiú gheilleagar na hEorpa, ról idirnáisiúnta an euro a mhéadú agus tacú le neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE. Bunaithe ar an gcomhoibriú teicniúil leis an BCE a tionscnaíodh i mí Eanáir, leanfaidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis an BCE agus le hinstitiúidí an AE le linn na céime imscrúdaithe chun anailís agus tástáil a dhéanamh ar na roghanna dearaidh éagsúla i bhfianaise cuspóirí beartais.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

hintleachta saorga

Oideachas: Seolann an Coimisiún sainghrúpa chun treoirlínte eiticiúla a fhorbairt maidir le hintleacht shaorga agus sonraí d’oideoirí

foilsithe

on

An 8 Iúil, thionóil an Coimisiún an chéad chruinniú den grúpa saineolaithe ar Intleacht Shaorga (AI) agus sonraí san oideachas agus san oiliúint. Tá an grúpa saineolaithe mar chuid den Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach (2021-2027), a chuirfidh chun cinn tuiscint ar úsáid teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus a ardóidh feasacht faoi na deiseanna agus na rioscaí a bhaineann le AI agus sonraí a úsáid san oideachas agus san oiliúint. Tá na 25 saineolaí, arna roghnú trí ghlao oscailte, chun treoirlínte eiticiúla a ullmhú maidir le AI agus sonraí a dhíríonn go sonrach ar an earnáil oideachais agus oiliúna. Agus acmhainn agus rioscaí theicneolaíochtaí agus sonraí AI á n-aithint, rachaidh an grúpa i ngleic le dúshláin a bhaineann le neamh-idirdhealú chomh maith le hábhair imní eiticiúla, slándála agus príobháideachta.

Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar an ngá práinneach atá ag oideachasóirí agus mic léinn tuiscint bhunúsach a bheith acu ar AI agus ar úsáid sonraí chun dul i dteagmháil go dearfach, go criticiúil agus go heiticiúil leis an teicneolaíocht seo. Dúirt Mariya Gabriel, Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus na hÓige: “Is teicneolaíochtaí atá ag athrú cluiche iad intleacht shaorga agus anailísíocht foghlama. Tá siad ag réabhlóidiú ar an mbealach a fhoghlaimíonn mic léinn. Ag an am céanna, tá imní ar go leor oideachasóirí, tuismitheoirí agus mic léinn faoi cé a bhailíonn, a rialaíonn agus a léirmhíníonn na sonraí a ghintear fúthu. Seo an áit a dtagann ár ngrúpa saineolaithe nua isteach: beidh a gcuid oibre lárnach chun treoirlínte eiticiúla praiticiúla a ullmhú d’oideachasóirí, ag tabhairt aghaidh ar chlaontachtaí sa chinnteoireacht mar shampla.

"Ba chéim thábhachtach é an cruinniú i dtreo ár bPlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach a chur i bhfeidhm - le chéile cinnteoimid go gcomhlíonfaidh AI fíor-riachtanais oideachais agus go n-úsáideann foghlaimeoirí agus oideoirí ar fud na hEorpa é go sábháilte agus go heiticiúil."

Aiseolas

Ba é an cruinniú an chéad cheann de cheathrar a bhí ar siúl sna 12 mhí amach romhainn. Beidh clár oiliúna in éineacht leis na treoirlínte, a chuirfear i láthair i Meán Fómhair 2022, do thaighdeoirí agus do mhic léinn ar ghnéithe eiticiúla AI, agus beidh sprioc de 45% de rannpháirtíocht na mban i ngníomhaíochtaí iontu. Cinnteoidh an grúpa freisin go gcuirfidh na treoirlínte Aibreán 2021 an Choimisiúin san áireamh togra le haghaidh creat dlíthiúil AI agus Plean Comhordaithe nua leis na ballstáit. Tá faisnéis faoi sheoladh agus clár oibre an ghrúpa saineolaithe ar fáil líne, tá tuilleadh faisnéise faoi AI agus oideachas ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending