Ceangail le linn

Erasmus +

Coimisinéir Vassiliou leagtar amach do sheoladh sa Ríocht Aontaithe na Horizon 2020

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

horizon2020-5Glacfaidh an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige páirt i seoladh Horizon 2020 sa Ríocht Aontaithe, an € 80 billiún nua1 Clár taighde agus nuálaíochta an AE, ag an An Cumann Ríoga i Londain ar 31 Eanáir. Tabharfaidh an coimisinéir seoladh (16h) atá dírithe ar Ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus ar Institiúid Nuálaíochta agus Teicneolaíochta na hEorpa, atá mar chuid de Horizon 2020 faoina cúram. Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht An Coimisinéir Máire Geoghegan-Quinn agus an Ríocht Aontaithe Ollscoileanna agus Eolaíocht Tá an tAire David Willetts rannpháirteach san imeacht freisin. Sa tráthnóna, tabharfaidh an Coimisinéir Vassiliou aghaidh ar an An Cumann Eorpach i gColáiste an Rí Londain (18h30).

Is í an Ríocht Aontaithe an dara tairbhí is mó de mhaoiniú taighde an AE, tar éis na Gearmáine, ag fáil € 6bn (£ 4.9bn) i ndeontais, 16% den iomlán, faoin gCreatchlár 7th roimhe seo (FP7). Ba í an Ríocht Aontaithe an príomhfhaighteoir tacaíochta freisin ó Ghníomhaíochtaí Marie Curie, ag fáil níos mó ná € 965 milliún ón 2007 as oiliúint agus forbairt gairme taighdeoirí.

Tá eagraíochtaí na Ríochta Aontaithe an-ghníomhach san Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT), líonra comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha trasteorann ar a dtugtar 'Pobail Eolais agus Nuálaíochta' (KICanna). Is é aidhm na KICanna bearnaí a líonadh idir ardoideachas, taighde agus gnó, chomh maith le tacú le gnólachtaí nuathionscanta fiontraíochta agus oiliúint iarchéime. Tá trí KIC curtha ar bun ag an EIT cheana féin dírithe ar an aeráid, TFC agus fuinneamh, agus seolfaidh sí cúig cinn nua sna seacht mbliana amach romhainn (féach thíos). Tá Imperial College London ina óstach ar an KIC Aeráide agus tá ionad nua bunaithe aige do EIT ICT Labs le University College London, Intel agus BT i measc na gcomhpháirtithe.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Vassiliou: "Táim ag tnúth leis an gclár nua a lainseáil i Londain. Le Gníomhartha Marie Skłodowska-Curie agus EIT, tá an AE ag méadú go mór a infheistíocht inár dtaighdeoirí is cumasaí agus i bhfiontraithe an lae amárach. Tá an RA ar cheann de na tairbhithe is mó de mhaoiniú AE le haghaidh taighde. Molaim ollscoileanna, institiúidí taighde agus cuideachtaí an leas is fearr a bhaint as na deiseanna maoinithe atá ar fáil faoi Horizon 2020. "

cúlra

Is é Horizon 2020 an clár taighde AE ​​is mó fós agus ceann de na cinn is mó a mhaoinítear go poiblí ar fud an domhain. In éineacht leis an gclár nua AE um oideachas, oiliúint don aos óg agus don spórt, Erasmus +, níl ann ach dornán de chláir mhaoinithe an AE chun méadú suntasach ar mhaoiniú a fheiceáil - léim neasach i 30% i dtéarmaí réadacha i gcomparáid leis an Seachtú Creatchlár roimhe seo.

Aiseolas

Gníomhartha an AE Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Tacaíonn Gníomhartha Marie Skłodowska-Curie, a ainmníodh i ndiaidh an eolaí Polannach-Fraincise a bhuaigh Duais Nobel as a cuid oibre ar radaighníomhaíocht, le taighdeoirí ag gach céim dá ngairmeacha beatha, beag beann ar náisiúntacht. Tá taighdeoirí atá ag obair thar gach disciplín, ó chúram sláinte tarrthála go heolaíocht ‘spéir gorm’, incháilithe le haghaidh maoinithe. Tacóidh an MSCA le dochtúireachtaí tionsclaíocha, ag comhcheangal staidéar taighde acadúil le hobair i gcuideachtaí, agus oiliúint nuálach eile a fheabhsaíonn infhostaitheacht agus forbairt gairme.

Is ionann an MSCA agus 8% de bhuiséad Horizon 2020, le maoiniú os cionn € 6 i rith na seacht mbliana amach romhainn. Tá sé seo thart ar 30% níos mó ná an leibhéal tacaíochta roimhe seo. Tacóidh an buiséad le níos mó ná taighdeoirí 65 000, agus is ionann iarrthóirí PhD agus beagnach 40% díobh siúd a fhaigheann maoiniú. Is féidir iarratais ar dheontais a dhéanamh cheana féin don chéad tráinse maoinithe faoin MSCA, le € 800m ar fáil i 2014.

Tacóidh an MSCA freisin le malartuithe foirne taighde agus nuálaíochta ar fud na hEorpa laistigh de chomhpháirtíochtaí lena n-áirítear lucht acadúil agus eagraíochtaí eile, chomh maith le malartuithe ar fud an domhain chun comhoibriú idirnáisiúnta i dtaighde agus nuálaíocht a neartú. Tríd an scéim COFUND, cuirfidh an MSCA le cláir réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta le haghaidh oiliúna taighde. Leathnófar an scéim seo freisin le taighdeoirí luathchéime agus le naisc threisithe le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta an AE.

Faoi Ghníomhaíochtaí Marie Curie 2007-2013, bronnadh níos mó ná € 965 milliún ar an Ríocht Aontaithe i ndeontais, agus fuair beagnach 950 taighdeoirí sa Ríocht Aontaithe tacaíocht. Mhaoinigh an scéim beagnach 4,500 taighdeoirí eachtracha ag obair sa Ríocht Aontaithe. Ghlac 3,500 ollscoileanna, institiúidí taighde agus gnólachtaí san iomlán sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear FBManna, páirt i dtionscadail 3, 000 Marie Curie i 2007-2013.

HInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

Is é bunchuspóir an EIT, a bunaíodh i 2008, iomaíochas na mballstát a chur chun cinn trí institiúidí ardoideachais, ionaid taighde agus gnólachtaí den scoth a thabhairt le chéile chun díriú ar mhórdhúshláin shochaíocha. Tá ceanncheathrú riaracháin ag an EIT i mBúdaipeist agus oibríonn na PENanna ó shuímh 17 ar fud na hEorpa.

Gheobhaidh an EIT € 2.7bn do 2014-2020, 3.5% de bhuiséad foriomlán taighde agus nuálaíochta an AE. Is méadú suntasach é seo ar bhuiséad tosaigh tosaigh EIT, a bhí thart ar € 300m do 2008-2013. Neartóidh na cistí cumas taighde agus nuálaíochta an AE agus cuirfidh siad le poist agus le fás.

I dteannta leis na trí PEN atá ann cheana maidir le haeráid, TFC agus fuinneamh, seolfaidh an EIT cúig PEN nua i 2014-2020 i réimsí maireachtála sláintiúla agus aosú gníomhach (2014), amhábhair (2014), bia don todhchaí (2016 ), déantúsaíocht bhreisluacha (2016) agus soghluaisteacht uirbeach (2018).

Tuilleadh eolais

An Coimisiún Eorpach: Oideachas agus oiliúint
Suíomh Gréasáin Androulla Vassiliou
Lean Androulla Vassiliou onTwitter @VassiliouEU

oideachas

Todhchaí Erasmus +: Níos mó deiseanna

foilsithe

on

Ó bhuiséad níos mó go níos mó deiseanna do dhaoine faoi mhíbhuntáiste, faigh amach an clár nua Erasmus +.

Ghlac an Pharlaimint leis an Clár Erasmus + le haghaidh 2021-2027 an 18 Bealtaine. Is clár suaitheanta AE é Erasmus + ar éirigh go maith leis a chruthú deiseanna do dhaoine óga agus an seans atá acu post a fháil a mhéadú.

Rinne FPEanna idirbheartaíocht ar € 1.7 billiún breise don chlár, ag cuidiú le beagnach an buiséad a dhúbailt ón tréimhse 2014-2020. Ba cheart go gcuirfeadh sé seo ar chumas thart ar 10 milliún duine páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí thar lear sna seacht mbliana amach romhainn, lena n-áirítear mic léinn, Ollúna, múinteoirí agus oiliúnóirí i ngach earnáil.

Aiseolas

An ionaid barr feabhais gairme, a mhol FPEanna, anois mar chuid den Erasmus + nua. Soláthraíonn na hionaid idirnáisiúnta seo gairmoiliúint ar ardchaighdeán ionas gur féidir le daoine scileanna úsáideacha a fhorbairt in earnálacha lárnacha.

Tosaíocht ag an bParlaimint, tá an clár níos inrochtana agus níos cuimsithí anois. Ciallaíonn sé seo gur féidir le níos mó daoine atá faoi mhíbhuntáiste páirt a ghlacadh agus leas a bhaint as oiliúint teanga, tacaíocht riaracháin, soghluaisteacht nó deiseanna r-fhoghlama.

Ag teacht le tosaíochtaí an AE, díreoidh Erasmus + ar na haistrithe digiteacha agus glasa agus cuirfidh sé stíl mhaireachtála shláintiúil chun cinn chomh maith le foghlaim ar feadh an tsaoil do dhaoine fásta.

Aiseolas

Cad é Erasmus +?

Erasmus + Is clár de chuid an AE é a thacaíonn le deiseanna oideachais, oiliúna, daoine óga agus spóirt san Eoraip. Thosaigh sé mar chlár malairte mac léinn i 1987, ach ó 2014 i leith tugann sé deiseanna do mhúinteoirí, d’oiliúnaithe agus d’oibrithe deonacha de gach aois.

Ghlac níos mó ná naoi milliún duine páirt sa chlár Erasmus + le seo caite blianta 30 agus beagnach 940,000 duine bhain sé leas as an gclár in 2019 amháin. Clúdaíonn an clár 33 tír faoi láthair (gach ceann de na 27 tír AE chomh maith leis an Tuirc, Macadóine Thuaidh, an tSeirbia, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) agus tá sé oscailte do thíortha comhpháirtíochta ar fud an domhain.

Dar leis an An Coimisiún Eorpach, tairgeann an chuideachta a ndearna siad oiliúint ann an tríú cuid d'oiliúnaithe Erasmus +. Ina theannta sin, tá ráta dífhostaíochta na ndaoine óga a rinne staidéar nó oiliúint thar lear 23% níos ísle ná ráta a bpiaraí neamhghluaiste cúig bliana tar éis na céime.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá deiseanna ag Erasmus + le haghaidh daoine comh maith le eagraíochtaí ó gach cearn den domhan.

Féadfaidh an nós imeachta iarratais agus an t-ullmhúchán a bheith difriúil ag brath ar cén chuid den chlár a ndéanann tú iarratas air. Faigh amach tuilleadh faisnéise faoi anseo.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú polaitiúil maidir le Erasmus +

foilsithe

on

D’fháiltigh an Coimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE ar an nua Erasmus + Clár (2021-2027). Tá caibidlíochtaí triolóige curtha i gcrích anois, go dtí go gceadóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na téacsanna dlí go críochnaitheach. Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Is é Erasmus an clár is suaithinsí san Eoraip, an seod inár gcoróin. Léiríonn glúnta Erasmus croílár ár slí mhaireachtála Eorpach. Aontacht san éagsúlacht, dlúthpháirtíocht, soghluaisteacht, tacaíocht don Eoraip mar réimse síochána, saoirse agus deiseanna. Le comhaontú an lae inniu, táimid réidh don chéad ghlúin eile Erasmus. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Cuirim fáilte roimh an gcomhaontú polaitiúil ar an gclár nua Erasmus +. Tá Erasmus + ar cheann dár bpríomhchláir. Le tríocha bliain anuas, chuir rannpháirtíocht in Erasmus + borradh faoi fhorbairt phearsanta, shóisialta agus ghairmiúil os cionn 10 milliún duine, beagnach a leath acu idir 2014 agus 2020. Le beagnach dhá oiread an bhuiséid don chéad tréimhse cláraithe eile, oibreoimid anois chun teacht air 10 milliún níos mó sna seacht mbliana amach romhainn. "

Tá Erasmus + ar cheann de na tionscnaimh is rathúla san AE go dtí seo. Ó bunaíodh é i 1987, tá an clár leathnaithe chun gach earnáil oideachais agus oiliúna a chuimsiú ó oideachas agus cúram luath-óige, agus oideachas scoile, go gairmoideachas agus oiliúint, ardoideachas agus foghlaim aosach. Chuaigh sé chun leasa níos mó ná 10 milliún duine. Le buiséad tiomnaithe de € 24.5 billiún i bpraghsanna reatha agus breisithe breise de € 1.7bn i bpraghsanna 2018, ní amháin go mbeidh an clár nua níos cuimsithí agus níos nuálaí ach níos digiteacha agus níos glaise freisin. Is féidir leat an preasráiteas a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending