Ceangail le linn

Dáta

Lá Cosanta Sonraí 2014: Luas iomlán ar athchóiriú um chosaint sonraí an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

íomhaDúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, coimisinéir ceartais an AE, roimh Lá Cosanta Sonraí an AE (28 Eanáir): "Is ceart bunúsach é cosaint sonraí san Aontas Eorpach. Tá an leibhéal is airde cosanta sonraí ar domhan ag an Eoraip cheana féin. Leis an AE. athchóiriú cosanta sonraí a moladh go díreach dhá bhliain ó shin - i mí Eanáir 2012 - tá seans ag an Eoraip na rialacha seo a dhéanamh mar chaighdeán óir domhanda. Rachaidh na rialacha seo chun leasa saoránach atá ag iarraidh a bheith in ann muinín a bheith acu as seirbhísí ar líne, agus do na gnóthais bheaga agus mheánmhéide ag féachaint ar mhargadh aonair de níos mó ná 500 milliún tomhaltóir mar dheis nár úsáideadh. Tá Parlaimint na hEorpa chun tosaigh trí vótáil go mór i bhfabhar na rialacha seo. Is mian liom luas iomlán a fháil ar chosaint sonraí in 2014. "

Thug an Leas-Uachtarán Reding óráid thábhachtach ar an lá cosanta sonraí, ag 11h CET ag an An Lárionad um Staidéar Polasaí Eorpach (CEPS) ag éileamh 'Comhshocrú nua um Chosaint Sonraí don Eoraip'.

1. Cá bhfuil muid dhá bhliain tar éis mholtaí an Choimisiúin?

Aiseolas

Dhá bhliain ó shin, i mí Eanáir 2012, mhol an Coimisiún Eorpach go ndéanfaí athchóiriú ar rialacha cosanta sonraí an AE chun go mbeadh siad oiriúnach don 21ú haois (féach IP / 12 / 46). Is éard atá san athchóiriú dréacht-Rialachán lena leagtar amach creat ginearálta AE maidir le cosaint sonraí agus dréacht-Treoir maidir le cosaint sonraí pearsanta a phróiseáiltear chun críocha cionta coiriúla agus gníomhaíochtaí breithiúnacha gaolmhara a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh. Tá na tograí á bplé faoi láthair ag an dá chomhreachtóir ón Aontas Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an AE ina suífidh na hairí náisiúnta.

Le bheith ina dlí, caithfidh na tograí seo a bheith faofa ag na comhreachtóirí seo.

Parlaimint na hEorpa

Aiseolas

An 21 Deireadh Fómhair 2013, thacaigh príomhchoiste Pharlaimint na hEorpa um Shaoirsí Sibhialta, Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile (LIBE) le tograí an Choimisiúin le tromlach mór agus threisigh siad fiú iad i réimsí áirithe (féach MEMO / 13 / 923 le haghaidh sonraí iomlána). Cuireadh fáilte roimh thuarascálacha chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) Jan-Philipp Albrecht agus Dimitrios Droutsas, ar vótáil baill de Choiste LIBE orthu, mar fhormhuiniú láidir ar chur chuige phacáiste an Choimisiúin i leith an athchóirithe ar chosaint sonraí, agus comhartha tábhachtach dul chun cinn sa nós imeachta reachtach. Tugann vóta LIBE sainordú dá Rapóirtéirí, FPEanna Albrecht agus Droutsas, dul i mbun caibidlíochta le Comhairle an AE.

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Phléigh Airí náisiúnta sa Chomhairle Dlí agus Cirt an t-athchóiriú ar chosaint sonraí arís agus arís eile. Le déanaí, tháinig Airí Dlí agus Cirt ar chomhaontú i bprionsabal maidir leis an meicníocht ‘siopa ilfhreastail’ (an moladh gur cheart go mbeadh idirghabhálaí rialála aonair san AE ag gach cuideachta a oibríonn sa mhargadh aonair) ag an gComhairle i mí Dheireadh Fómhair 2013 (Preas Ráiteas na Comhairle agus SPEECH / 13 / 788). Pléadh na tograí arís ag Comhairle Ceartais mhí na Nollag (féach SPEECH / 13 / 1029agus) ag an gComhairle Neamhfhoirmiúil CGB san Aithin, ar 23-24 Eanáir. Tá comhaontú maidir leis an athchóiriú indéanta roimh dheireadh na bliana seo.

An Chomhairle Eorpach

Gheall ceannairí stáit agus rialtais na hEorpa go nglacfaí go tráthúil an reachtaíocht nua um chosaint sonraí ag cruinniú mullaigh an 24 agus an 25 Deireadh Fómhair 2013, a dhírigh ar an ngeilleagar digiteach, ar nuálaíocht agus ar sheirbhísí (féach Conclúidí).

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Is tosaíocht é an t-athchóiriú ar chosaint sonraí d'Uachtaránacht na Gréige. Thionóil an Uachtaránacht cruinniú trípháirteach san Aithin (ar 22 Eanáir) leis an gCoimisiún Eorpach, an dá rapóirtéir ó Pharlaimint na hEorpa agus an chéad Uachtaránacht eile ar an AE (an Iodáil) chun léarscáil a réiteach chun an leasú ar chosaint sonraí a chomhaontú go tapa. Is é an cuspóir ná sainordú a chomhaontú maidir le caibidlíocht le Parlaimint na hEorpa roimh dheireadh Uachtaránacht na Gréige.

Táthar ag súil go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa na tograí sa chéad léamh i Seisiún Iomlánach 2014 an Aibreáin.

Dá bhrí sin is féidir comhaontú maidir leis an athchóiriú ar chosaint sonraí a dhéanamh roimh dheireadh na bliana seo. Mar chomparáid: ghlac cúig bliana le dul i mbun caibidlíochta leis an treoir reatha maidir le cosaint sonraí 1995.

2. Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le hathchóiriú cosanta sonraí an AE?

Tá sé mar aidhm ag tograí an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hathchóiriú cuimsitheach ar Threoir um chosaint sonraí 1995 an AE cearta príobháideachta a neartú agus geilleagar digiteach na hEorpa a threisiú. Déanann tograí an Choimisiúin na prionsabail atá cumhdaithe i dTreoir 1995 a nuashonrú agus a nuachóiriú, agus iad a thabhairt isteach san aois dhigiteach agus tógáil ar an leibhéal ard cosanta sonraí atá i bhfeidhm san Eoraip ó 1995.

Buntáistí do shaoránaigh

Is léir go bhfuil sé riachtanach an dul chun cinn atá idir daoine aonair agus na cuideachtaí a phróiseálann a gcuid sonraí a dhúnadh: deir naoi as gach deichniúr Eorpach (92%) go bhfuil imní orthu faoi aipeanna soghluaiste ag bailiú a gcuid sonraí gan a dtoiliú. Tá seacht nEorpach as deichniúr buartha faoin úsáid fhéideartha a d'fhéadfadh cuideachtaí a bhaint as an bhfaisnéis a nochtar (féach Iarscríbhinn).

Neartóidh an t-athchóiriú cosanta sonraí cearta na saoránach agus ar an gcaoi sin cuideoidh sé le muinín a athbhunú. Ciallaíonn rialacha níos fearr maidir le cosaint sonraí gur féidir leat a bheith níos muiníní faoin gcaoi a gcaitear le do shonraí pearsanta, go háirithe ar líne. Cuirfidh na rialacha nua saoránaigh i gceannas ar a gcuid sonraí, go háirithe trí:

 1. Ceart dearmad a dhéanamh: Nuair nach dteastaíonn uait do chuid sonraí a phróiseáil a thuilleadh agus nach bhfuil aon fhorais dhlisteanacha ann chun é a choinneáil, scriosfar na sonraí. Baineann sé seo le daoine aonair a chumhachtú, ní le himeachtaí san am atá thart a scriosadh nó le saoirse an phreasa a shrianadh (féach an chuid ar leith ar seo).
 2. Rochtain níos éasca ar do shonraí féin: Le ceart chun iniomparthacht sonraí, beidh sé níos éasca duit do shonraí pearsanta a aistriú idir soláthraithe seirbhíse.
 3. Ag ligean duit cinneadh a dhéanamh ar conas a úsáidtear do shonraí: Nuair a theastaíonn do thoiliú chun do shonraí a phróiseáil, ní mór iarraidh ort é a thabhairt go sainráite. Ní féidir glacadh leis. Ní ionann an rud a rá agus a rá go bhfuil. Ní mór do ghnólachtaí agus d'eagraíochtaí tú a chur ar an eolas gan aon mhoill mhíchuí maidir le sáruithe sonraí a d'fhéadfadh dul i gcion ortsa.
 4. An ceart a fhios a bheith agat nuair a bheidh na sonraí briste: mar shampla, ní mór do chuideachtaí agus d'eagraíochtaí sáruithe tromchúiseacha sonraí a chur in iúl don údarás maoirseachta náisiúnta a luaithe is féidir (más féidir laistigh de na huaireanta 24) ionas gur féidir le húsáideoirí bearta cuí a dhéanamh.
 5. Cosaint sonraí ar dtús, ní réamhthoradh: beidh 'Príobháideachas trí dhearadh' agus 'príobháideachas de réir réamhshocraithe' ina bprionsabail riachtanacha freisin i rialacha cosanta sonraí an AE - ciallaíonn sé seo gur cheart cosaintí cosanta sonraí a thógáil isteach i dtáirgí agus i seirbhísí ón gcéim forbartha is túisce, agus gur chóir go mbeadh socruithe réamhshocraithe atá neamhdhíobhálach don phríobháideachas mar an norm - mar shampla ar líonraí sóisialta nó ar apps soghluaiste.

Sochair don ghnó

Is é sonraí airgeadra gheilleagar digiteach an lae inniu. Bailithe, anailíse agus bogtha ar fud na cruinne, tá tábhacht eacnamaíoch ollmhór ag sonraí pearsanta. De réir roinnt meastachán, tá an cumas ag luach sonraí pearsanta shaoránaigh na hEorpa fás go beagnach € 1 trilliún in aghaidh na bliana faoi 2020. Is deis ghnó é ardchaighdeáin chosanta sonraí na hEorpa a neartú.

Cuideoidh athchóiriú an Choimisiúin Eorpaigh ar chosaint sonraí leis an margadh aonair digiteach an acmhainn seo a bhaint amach, go háirithe trí cheithre phríomh-nuálaíocht:

 1. Mór-roinn amháin, dlí amháin: Bunóidh an Rialachán dlí aonair uile-Eorpach maidir le cosaint sonraí, a chuirfear in ionad an bhreacadh neamhréireach reatha de dhlíthe náisiúnta. Déileálfaidh cuideachtaí le dlí amháin, ní le 28. Meastar na sochair a bheith ag € 2.3 billiún in aghaidh na bliana.
 2. Siopa ilfhreastail: Bunóidh an Rialachán ‘ionad ilfhreastail’ do ghnólachtaí: ní bheidh ar chuideachtaí déileáil ach le húdarás maoirseachta amháin, ní 28, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos simplí agus níos saoire do chuideachtaí gnó a dhéanamh san AE; agus níos éasca, níos gasta agus níos éifeachtaí do shaoránaigh a gcuid sonraí pearsanta a chosaint.
 3. Na rialacha céanna do gach cuideachta - beag beann ar a mbunú: Sa lá atá inniu ann caithfidh cuideachtaí Eorpacha cloí le caighdeáin níos déine ná cuideachtaí atá bunaithe lasmuigh den AE ach atá ag déanamh gnó ar ár Margadh Aonair. Leis an athchóiriú, beidh ar chuideachtaí atá lonnaithe taobh amuigh den Eoraip na rialacha céanna a chur i bhfeidhm. Tá cothrom iomaíochta á chruthú againn.
 4. Beidh cumhachtaí láidre forfheidhmithe ag rialtóirí na hEorpa: beidh údaráis cosanta sonraí in ann cuideachtaí nach gcomhlíonann rialacha an AE a fhíneáil le suas le XNUM% dá láimhdeachas bliantúil domhanda. Tá sé beartaithe ag Parlaimint na hEorpa na smachtbhannaí féideartha a ardú go 2%. Beidh buntáiste iomaíoch ag cuideachtaí Eorpacha atá neamhdhíobhálach do phríobháideachas ar scála domhanda ag tráth a bhfuil an cheist ag éirí níos íogaire.

Buntáistí do FBManna

Tá an t-athchóiriú cosanta sonraí dírithe ar fhás eacnamaíoch a spreagadh trí chostais agus rómhaorlathas a ghearradh ar ghnó na hEorpa, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). Ar dtús, trí riail amháin a bheith aige seachas 28, cuideoidh athchóiriú cosanta sonraí an AE le FBManna briseadh isteach i margaí nua. Ar an dara dul síos, mhol an Coimisiún FBManna a dhíolmhú ó roinnt forálacha den Rialachán um Chosaint Sonraí - ach tá feidhm ag Treoir um Chosaint Sonraí 1995 inniu maidir le gach cuideachta Eorpach, beag beann ar a méid. Faoi na rialacha nua, bainfidh FBManna leas as ceithre laghdú ar rómhaorlathas:

 1. Oifigigh Cosanta Sonraí: Tá FBManna díolmhaithe ón oibleagáid oifigeach cosanta sonraí a cheapadh sa mhéid nach é próiseáil sonraí a bpríomhghníomhaíocht ghnó.
 2. Níl aon fhógraí eile ann: Is foirmiúlacht agus maorlathas iad fógraí chuig údaráis mhaoirseachta a léiríonn costas € 130 do ghnólachtaí gach bliain. Cuirfidh an t-athchóiriú seo go hiomlán as.
 3. Tá gach pingin ag comhaireamh: Nuair a bhíonn iarratais ar rochtain ar shonraí iomarcach nó athchleachtach, beidh FBManna in ann táille a ghearradh as rochtain a sholáthar.
 4. Measúnuithe Tionchair: Ní bheidh aon oibleagáid ar FBManna measúnú tionchair a dhéanamh mura bhfuil riosca sonrach ann.

Beidh na rialacha solúbtha freisin. Cuirfear san áireamh go leordhóthanach agus i gceart i rialacha an AE. Is mian linn a chinntiú nach gcuirtear oibleagáidí i bhfeidhm ach amháin sa chás go bhfuil siad riachtanach chun sonraí pearsanta a chosaint: ní bheidh an báicéir ar an choirnéal faoi réir na rialacha céanna le speisialtóir próiseála sonraí (ilnáisiúnta). I roinnt cásanna, déantar oibleagáidí na rialaitheoirí sonraí agus na bpróiseálaithe a chalabrú ar mhéid an ghnó agus ar chineál na sonraí atá á bpróiseáil. Mar shampla, ní ghearrfar fíneáil ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide as sárú ar na rialacha ar dtús agus neamh-ghnóthach.

3. Cad iad na 'siopa ilfhreastail' agus an 'sásra comhsheasmhachta' atá beartaithe in athchóiriú cosanta sonraí an AE? Conas a chabhróidh siad?

Laistigh de mhargadh aonair le haghaidh sonraí, ní leor rialacha comhionanna ar pháipéar. Ní mór dúinn a chinntiú go ndéantar na rialacha a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm ar an mbealach céanna i ngach áit. Sin é an fáth a dtugann ár n-athchóiriú isteach a sásra comhsheasmhachta comhar a shruthlíniú idir na húdaráis um chosaint sonraí maidir le saincheisteanna a bhfuil impleachtaí acu don Eoraip ar fad.

Faoi láthair, caithfidh cuideachta a phróiseálann sonraí san AE déileáil le dlíthe náisiúnta 28 agus le níos mó rialtóirí náisiúnta agus áitiúla. Bunóidh an Rialachán um Chosaint Sonraí dlí aonair ar fud na hEorpa maidir le cosaint sonraí, agus cuirfear dlíthe neamh-chomhsheasmhacha reatha 28 in áit an phaistí atá ann faoi láthair. Cruthóidh sé freisin “ionad ilfhreastail” rialála do ghnólachtaí: ní bheidh ar chuideachtaí déileáil ach le húdarás maoirseachta amháin, ní le 28.

Léiríodh lochtanna an chórais reatha i gcás Google Street View. Chuir gníomhaíochtaí cuideachta aonair isteach ar dhaoine aonair i roinnt Ballstát ar an mbealach céanna. Ach spreag siad freagraí neamhchomhordaithe agus éagsúla ó údaráis náisiúnta cosanta sonraí.

Cinnteoidh an siopa ilfhreastail deimhneacht dhlíthiúil do ghnólachtaí atá ag feidhmiú ar fud an AE agus tabharfaidh sé buntáistí do dhaoine aonair agus d'údaráis chosanta sonraí.

Bainfidh gnólachtaí tairbhe as cinntí níos tapúla, ó aon idirghabhálaí amháin (ag deireadh na bpointí teagmhála iomadúla), agus ó mhaorlathas níos lú. Bainfidh siad tairbhe as comhsheasmhacht na gcinntí ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht próiseála chéanna i roinnt Ballstát.

Ag an am céanna, feicfidh daoine aonair a gcosaint a fheabhsú trína n-údaráis mhaoirseachta áitiúla, mar beidh daoine i gcónaí in ann dul chuig a n-údarás áitiúil cosanta sonraí. Is é an aidhm an córas reatha a fheabhsú ina gcaithfidh daoine atá ina gcónaí i mballstát amháin taisteal chuig ballstáit eile chun gearán a thaisceadh le húdarás cosanta sonraí díreach toisc go bhfuil an chuideachta lonnaithe lasmuigh dá dtír dhúchais. I láthair na huaire, nuair atá gnólacht bunaithe i mballstát amháin, is é Údarás Cosanta Sonraí an Bhallstáit sin amháin atá inniúil, fiú má tá an gnó ag próiseáil sonraí ar fud na hEorpa. Tá sé mar aidhm ag na moltaí an aimhrialtacht seo a cheartú.

Tugann na rialacha nua réiteach gearáin níos gaire don bhaile do shaoránaigh, ag simpliú nósanna imeachta agus ag fáil réidh le castacht, agus mar sin ag déanamh fadhbanna níos éasca agus níos tapúla a réiteach. Chuideodh sé seo go cinntitheach le saoránaigh i gcásanna cosúil le cás mhac léinn na hOstaire, a raibh orthu a ghearán a chomhdú i mBéarla i mBéarla os comhair an údaráis in Éirinn, áit a bhfuil Facebook bunaithe.

Cuimsíonn na tograí freisin an ceart atá ag saoránach cuideachta a thógáil ag próiseáil a chuid sonraí chun na cúirte ina Bhallstát baile. Mar sin tá cearta ag gach saoránach ar shásamh riaracháin agus breithiúnach sa bhaile.

4. Conas a chabhróidh cosaint sonraí an AE le Margadh Aonair Digiteach an AE?

Tá athrú mór tagtha ar an domhan ó 1995, an bhliain ar glacadh le creat reatha cosanta sonraí an AE. Mar thoradh ar réabhlóidí teicneolaíochta tá líon agus cáilíocht na sonraí pearsanta atá ar fáil sa Mhargadh Aonair Digiteach tar éis pléascadh. Tá cuideachtaí foghlamtha chun leas a bhaint as a chumas in earnálacha chomh héagsúil le hárachas, sláinte agus fógraíocht. Tá luach mór eacnamaíoch faighte ag na cuideachtaí seo, arna mbailiú, á n-anailísiú agus á n-aistriú ag na cuideachtaí sin. Dar leis an Boston Consulting Group, ba é luach sonraí saoránach an AE ná € 315bn i 2011 agus tá an poitéinseal aige fás go beagnach € 1 trilliún i 2020.

Cuideoidh an t-athchóiriú ar chosaint sonraí leis an Margadh Aonair Digiteach an poitéinseal seo a bhaint amach. Meastar gurb ionann na buntáistí a bhaineann le simpliú trí athchóiriú cosanta sonraí an AE agus € 2.3bn in aghaidh na bliana.

Is é an dúshlán is mó don fhás i dtionscail phearsanta atá ag brath ar shonraí ná easpa muiníne. Ach amháin má tá daoine toilteanach a gcuid sonraí pearsanta a thabhairt amach ní bhainfidh cuideachtaí luach saothair iomlán ár margaidh aonair dhigitigh. I láthair na huaire, tá muinín na ndaoine sa chaoi a láimhseálann cuideachtaí príobháideacha a gcuid sonraí ag laghdú.

Tá ról tábhachtach le himirt ag cosaint sonraí chun aghaidh a thabhairt ar an easpa muiníne seo. Ní mór do dhaoine a fheiceáil go gcuirtear a gcearta i bhfeidhm ar bhealach fiúntach. Déanfaidh an t-athchóiriú cearta na saoránach a nuashonrú, amhail an ceart chun dearmad a dhéanamh, an ceart chun iniomparthacht sonraí agus an ceart go gcuirfí ar an eolas tú faoi sháruithe sonraí pearsanta (féach thuas). Cinnteoidh an t-athchóiriú freisin go gcuirfear rialacha an Aontais i bhfeidhm i gceart. Forálann sé do mheicníocht forfheidhmithe éifeachtach agus cuireann sé ar chumas rialtóirí náisiúnta fíneálacha suas le 2% de láimhdeachas bliantúil bliantúil na cuideachta a fhorchur.

5. Cad é an ceart dearmad a dhéanamh? An mbeidh tionchar aige ar shaoirse an phreasa agus na gcartlann stairiúil?

I measc mholtaí 2012 an Choimisiúin tá Ceart athneartaithe chun Dearmad a dhéanamh. Tógann na tograí athchóirithe ar an gceart atá ann cheana a éileamh go scriosfaí sonraí pearsanta mura bhfuil gá leo a thuilleadh chun aon chríche dlisteanacha. Clúdaíonn sé seo gach cineál cásanna laethúla. Mar shampla, b’fhéidir nach dtuigeann leanaí na rioscaí a bhaineann lena gcuid faisnéise pearsanta a chur ar fáil - ach aiféala a dhéanamh orthu nuair a fhásfaidh siad aníos. Ba cheart go mbeidís in ann an fhaisnéis sin a scriosadh más mian leo.

Ní bhaineann an ceart dearmad a dhéanamh ar an stair a athscríobh. Cosnaíonn togra an Choimisiúin saoirse cainte agus saoirse na meán, chomh maith le taighde stairiúil agus eolaíoch. Cuireann sé díolúintí ar fáil do na hearnálacha seo ag iarraidh ar na Ballstáit dlíthe náisiúnta a ghlacadh chun urraim do na cearta bunúsacha seo a ráthú. Ligeann sé seo do chartlanna leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ar bhonn na bprionsabal céanna is atá inniu. Ar an gcaoi chéanna, féadfar sonraí pearsanta a choinneáil chomh fada agus is gá chun conradh a dhéanamh nó chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh (mar shampla nuair a bhíonn conradh iasachta ag na saoránaigh lena mbanc). Go hachomair, níl an ceart chun dearmad a dhéanamh absalóideach agus ní dhéanann sé difear do thaighde stairiúil ná do shaoirse an phreasa.

Cosnaítear cearta gnólachtaí freisin. Má rinneadh na sonraí pearsanta atá i gceist a phoibliú (mar shampla, a phostáil ar an Idirlíon), ní mór do chuideachta iarracht dáiríre a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh tríú páirtithe ar an eolas faoi iarratas an tsaoránaigh na sonraí a scriosadh. Is léir nach mbeidh oibleagáid ar chuideachta gach rian a fhágtar in innéacsanna cuardaigh a scriosadh agus ní hé sin a iarrann an Coimisiún. Níor cheart do chuideachtaí ach céimeanna réasúnta a ghlacadh chun a chinntiú go gcuirtear tríú páirtithe, a bhfuil an fhaisnéis curtha ar aghaidh chucu, ar an eolas gur mhaith leis an duine aonair í a scriosadh. I bhformhór na gcásanna ní bheidh i gceist leis seo ach r-phost a scríobh.

6. Cén tionchar a bheidh ag athchóiriú athchóiriú sonraí an AE ar thaighde eolaíoch?

Is féidir le taighde eolaíoch san AE leas a bhaint as an athchóiriú cosanta sonraí atá beartaithe. Is sonraí íogaire iad sonraí pearsanta a bhaineann le sláinte agus níor cheart iad a phróiseáil go ginearálta, ach amháin má tá sé seo riachtanach ar chúiseanna leasa an phobail, nó sa chás go bhfuil cead tugtha ag an duine aitheanta. Ní chomhchuibhíonn na rialacha cosanta sonraí atá againn san Eoraip faoi láthair coinníollacha maidir le próiseáil sonraí sláinte. Mar thoradh air seo tá ilroinnt, costais agus dídhreasachtaí ann d'eolaithe agus do ghnólachtaí atá i gceist.

Tá sé mar aidhm ag pacáiste athchóirithe an Choimisiúin deireadh a chur leis an ilroinnt agus comhsheasmhacht agus comhleanúnachas a sholáthar don Aontas ar fad. Ba cheart go rachadh sé seo chun tairbhe na hearnála taighde go háirithe. Tá forálacha sonracha maidir le próiseáil chun críocha sláinte agus chun críocha taighde stairiúil, staitistiúil agus eolaíoch sa Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí. Déanfar na forálacha sin a chomhchuibhiú go hiomlán - ag soláthar sraith amháin rialacha maidir le sonraí taighde ar fud an Aontais.

Ní bhaineann an ceart chun dearmad a dhéanamh leis na hearnálacha seo.

Laghdóidh aonfhoirmeacht na rialacha costais agus castacht, agus feidhmeoidh sé mar thiománaí láidir d'fhorbairt seirbhísí cúram sláinte trasteorann, tionscnaimh sláinte phríobháidigh phoiblí agus feidhmeanna ríomhsheirbhísí sláinte a bhraitheann go mór ar phróiseáil sonraí pearsanta.

7. Cad é an fhreagairt ón AE ar líomhaintí faireachais ar shaoránaigh na hEorpa ag gníomhaireachtaí faisnéise na SA?

Rinneadh dochar don iontaobhas ar fud an chaidrimh thrasatlantaigh ag na nochtadh. D'fhreagair an Coimisiún Eorpach do chláir faireachais na Stát Aontaithe trí shoiléir a dhéanamh nach féidir glacadh le faireachas maise na saoránach. Ba chóir go mbaileofaí bailiú sonraí agus go mbeadh sé teoranta don mhéid atá i gcomhréir leis na cuspóirí atá leagtha síos. Ní chiallaíonn slándáil náisiúnta go dtéann aon rud.

Bíonn tionchar eacnamaíoch ag na nochtadh faireachais freisin. De réir suirbhé a rinne an Cloud Security Alliance tar éis na bhfaireachas a rinneadh le gairid, fuarthas amach go raibh 56% de na freagróirí leisce ort oibriú le haon soláthraí seirbhíse scamall atá bunaithe sna Stáit Aontaithe. Is é sin an tionchar a bhíonn ag drochmhuinín na dtomhaltóirí. I dtéarmaí airgid, measann an Fhondúireacht Teicneolaíochta Faisnéise agus Nuálaíochta go gcosnóidh na nochtadh faireachais $ 22 do thionscal ríomhaireachta scamall na SA go $ 35 billiún in ioncam caillte sna trí bliana amach romhainn. I mbeagán focal: ciallaíonn iontaobhas caillte ioncam caillte.

Freagra an Aontais Eorpaigh

I mí na Samhna 2013, leag an Coimisiún Eorpach amach na bearta is gá a dhéanamh chun muinín a athbhunú i sreafaí sonraí idir an AE agus na Stáit Aontaithe (IP / 13 / 1166). Bhí freagra an Choimisiúin i bhfoirm (1) páipéar straitéise (Cumarsáid) ar shreafaí sonraí trasatlantacha ag leagan amach na ndúshlán agus na rioscaí tar éis nochtadh chláir bhailithe faisnéise na SA, chomh maith leis na céimeanna is gá a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo. ; (2) anailís ar fheidhmiú 'Cuan Sábháilte', a rialaíonn aistrithe sonraí chun críocha tráchtála idir an AE agus SAM; agus (3) tuarascáil ar thorthaí Ghrúpa Oibre an AE-SAM (féach MEMO / 13 / 1059) ar Chosaint Sonraí a bunaíodh i mí Iúil 2013.

D'éiligh páipéar straitéise an Choimisiúin gníomh i sé réimse:

 1. Glacadh tapa ar athchóiriú cosanta sonraí an AE: tá an creat láidir reachtaíochta le rialacha soiléire atá infheidhmithe freisin i gcásanna ina n-aistrítear agus a bpróiseáiltear sonraí thar lear, níos mó ná riamh.
 2. Ag déanamh Cuan Sábháilte níos sábháilte: rinne an Coimisiún moltaí 13 chun feidhmiú na scéime Safe Harbour a fheabhsú, tar éis anailís a aimsiú go raibh feidhmiú na scéime easnamhach ar roinnt bealaí. Ba cheart leigheasanna a aithint faoin samhradh 2014. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ansin ar fheidhmiú na scéime bunaithe ar chur i bhfeidhm na moltaí 13 seo agus déanfaidh sé cinneadh maidir le todhchaí an Chuain Shábháilte.
 3. Cosaintí cosanta sonraí a neartú sa réimse forfheidhmithe dlí: an chaibidlíocht reatha maidir le ‘scáth-chomhaontú’ AE-SAM (IP / 10 / 1661) maidir le haistriú agus próiseáil sonraí i gcomhthéacs an chomhair phóilíneachta agus bhreithiúnaigh, ba cheart iad a thabhairt chun críche go gasta. Ní mór do chomhaontú ardleibhéal cosanta a ráthú do shaoránaigh ar cheart dóibh leas a bhaint as na cearta céanna ar dhá thaobh an Atlantaigh. Go háirithe, ba cheart do shaoránaigh an AE nach gcónaíonn sna Stáit Aontaithe leas a bhaint as meicníochtaí um shásamh breithiúnach. Ag an gcruinniú deireanach d'Airí AE-SAM-Ceartais agus Gnóthaí Baile (18 Samhain) rinneadh dul chun cinn maith (MEMO / 13 / 1010).
 4. Ag baint úsáide as na Comhaontuithe Dlíthiúla Frithpháirteacha atá ann cheana féin agus na comhaontuithe earnála chun sonraí a fháil: Ba cheart do riarachán na SA gealltanas a thabhairt, mar phrionsabal ginearálta, go n-úsáidfí creat dlíthiúil cosúil leis an gcúnamh dlíthiúil frithpháirteach agus Comhaontuithe earnálacha AE-SAM amhail Comhaontú Taifead Ainm Paisinéirí agus Clár Rianaithe Maoinithe Sceimhlitheoireachta nuair a bhíonn aistriú sonraí ag teastáil chun críocha forfheidhmithe dlí. Níor cheart a bheith in ann na cuideachtaí a chur go díreach faoi shuímh atá sainmhínithe go soiléir, go heisceachtúil agus go breithiúnach.
 5. Aghaidh a thabhairt ar imní na hEorpa sa phróiseas leanúnach um athchóiriú na Stát Aontaithe:
  D’fháiltigh an Coimisiún Eorpach roimh ráitis agus treoir uachtaránachta an Uachtaráin Obama maidir leis an athbhreithniú ar chláir faisnéise na SA (MEMO / 14 / 30). D'fháiltigh sé go háirithe roimh thoilteanas an Uachtaráin Obama cosaintí a leathnú atá ar fáil faoi láthair do shaoránaigh na Stát Aontaithe maidir le bailiú sonraí chun críocha slándála náisiúnta do shaoránaigh neamh-SAM. Ba cheart gníomh reachtach a leanúint ina dhiaidh sin.
 6. Caighdeáin phríobháideachais a chur chun cinn go hidirnáisiúnta: Ba cheart do na Stáit Aontaithe aontú le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Daoine Aonair a Chosaint maidir le Próiseáil Uathoibríoch Sonraí Pearsanta (“Coinbhinsiún 108”), mar a d'aontaigh sé don Choinbhinsiún 2001 ar Chibearchoireacht.

Rinne an Coimisiún soiléir freisin nach mbeidh caighdeáin um chosaint sonraí mar chuid den chaibidlíocht leanúnach do Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Trasatlantach.

Grúpa Oibre an AE-SAM

Bunaíodh Meitheal ad hoc AE-SAM ar chosaint sonraí i mí Iúil 2013 chun saincheisteanna a scrúdú a d'eascair as nochtadh roinnt clár faireachais na Stát Aontaithe a raibh baint acu le bailiú agus próiseáil sonraí pearsanta ar mhórscála. Ba é an cuspóir na fíricí a bhunú maidir le cláir faireachais na Stát Aontaithe agus a dtionchar ar shonraí pearsanta shaoránaigh an AE.

An príomhthorthaí an Ghrúpa Oibre iad seo a leanas:

 1. Ceadaíonn roinnt dlíthe SAM bailiú agus próiseáil sonraí pearsanta a aistríodh chuig na Stáit Aontaithe ar mhórscála nó a phróiseálann cuideachtaí SAM, chun críocha faisnéise eachtraí. Dheimhnigh na Stáit Aontaithe go bhfuil gnéithe áirithe de na cláir seo ann agus go bhfuil siad ar na príomhghnéithe, faoina ndéantar bailiú agus próiseáil sonraí le dlí na SA a leagann síos coinníollacha agus cosaintí sonracha.
 2. Tá difríochtaí idir na cosaintí is infheidhme maidir le saoránaigh an AE i gcomparáid le saoránaigh na Stát Aontaithe a ndéantar a gcuid sonraí a phróiseáil. Tá leibhéal níos ísle coimircí ann a bhaineann le saoránaigh an AE, chomh maith le tairseach níos ísle chun a gcuid sonraí pearsanta a bhailiú. Cé go mbaineann saoránaigh na SA leas as cosaintí bunreachtúla ní bhaineann siad seo le saoránaigh an AE nach bhfuil cónaí orthu sna Stáit Aontaithe
 3. Ós rud é go bhfuil orduithe na Cúirte Faireachais Faisnéise Eachtraí rúnda agus go gceanglaítear ar chuideachtaí rúndacht a choimeád maidir leis an gcúnamh a theastaíonn uathu a sholáthar, níl aon bhealaí (breithiúnach ná riaracháin) ann, le heolas a chur ar ábhair sonraí AE nó SAM an bhfuil a gcuid sonraí pearsanta á mbailiú nó á bpróiseáil tuilleadh. Níl aon deiseanna ag daoine rochtain, ceartú nó scriosadh sonraí a fháil, nó sásamh riaracháin nó breithiúnach.
 4. Cé go bhfuil méid áirithe maoirseachta ag na trí bhrainse Rialtais a bhfuil feidhm acu i gcásanna ar leith, lena n-áirítear maoirseacht bhreithiúnach ar ghníomhaíochtaí a thugann le tuiscint go bhfuil sé de chumas acu faisnéis a iallach, níl aon cheadú breithiúnach ann maidir leis an gcaoi a ndéantar na sonraí a bhailítear a cheistiú: ní iarrtar ar bhreithiúna na 'roghnóirí' agus na critéir a úsáidtear chun na sonraí a scrúdú agus píosaí faisnéise inúsáidte a scrúdú.

Ag déanamh Cuan Sábháilte níos sábháilte

Rinne an Coimisiún Eorpach moltaí 13 feabhas a chur ar fheidhmiú na scéime Safe Harbor. D'iarr an Coimisiún go sonrach ar údaráis na Stát Aontaithe leigheasanna a aithint faoin samhradh 2014. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ansin ar fheidhmiú na scéime Safe Harbor bunaithe ar chur i bhfeidhm na moltaí 13 seo agus déanfaidh sé cinneadh maidir lena thodhchaí.

Is iad na Moltaí 13 (féach freisin MEMO / 13 / 1059):

Trédhearcacht

 1. Ba cheart do chuideachtaí féin-dheimhnithe a bpolasaithe príobháideachais a nochtadh go poiblí.
 2. Ba chóir go mbeadh nasc i gcónaí i bpolasaithe príobháideachta láithreáin ghréasáin na gcuideachtaí féin-dheimhnithe le láithreán gréasáin Safe Harbor na Roinne Tráchtála ina liostaítear gach ball 'reatha' den scéim.
 3. Ba cheart do chuideachtaí féin-dheimhnithe coinníollacha príobháideachta aon chonarthaí a thugann siad chun críche le fochonraitheoirí a fhoilsiú, m.sh. seirbhísí ríomhaireachta scamall.
 4. Is léir go bhfuil gach cuideachta nach baill reatha den scéim buailte ar shuíomh gréasáin na Roinne Tráchtála.

Sásamh

 1. Ba chóir go mbeadh nasc leis an soláthraí um réiteach díospóide malartach (ADR) sna polasaithe príobháideachais ar láithreáin ghréasáin cuideachtaí.
 2. Ba cheart go mbeadh ADR ar fáil go héasca agus inacmhainne.
 3. Ba cheart don Roinn Tráchtála monatóireacht níos córasaí a dhéanamh ar sholáthraithe ADR maidir le trédhearcacht agus inrochtaineacht faisnéise a sholáthraíonn siad maidir leis an nós imeachta a úsáideann siad agus an obair leantach a thugann siad do ghearáin.

Forfheidhmiú

 1. Tar éis do chuideachtaí a bheith deimhnithe nó a fhíorú faoi Safe Harbour, ba cheart go mbeadh céatadán áirithe de na cuideachtaí seo faoi réir imscrúduithe ex officio ar chomhlíonadh éifeachtach a mbeartas príobháideachais (ag dul thar smacht ar chomhlíonadh na gceanglas foirmiúil).
 2. Aon uair a thángthas ar chinneadh maidir le neamhchomhlíonadh, tar éis gearáin nó imscrúdaithe, ba cheart go mbeadh an chuideachta faoi réir imscrúdú sonrach leantach tar éis bliana 1.
 3. I gcás amhras faoi chomhlíonadh cuideachta nó gearáin atá ar feitheamh, ba cheart don Roinn Tráchtála údarás inniúil cosanta sonraí an AE a chur ar an eolas.
 4. Ba cheart go leanfaí le himscrúdú a dhéanamh ar éilimh bhréagacha a bhaineann le cloí le Safe Harbor.

Rochtain ag údaráis na Stát Aontaithe

 1. Ba chóir go gcuimseodh polasaithe príobháideachais cuideachtaí féin-dheimhnithe faisnéis faoin méid a cheadaíonn dlí na Stát Aontaithe d'údaráis phoiblí sonraí a aistríodh faoin gCuan Sábháilte a bhailiú agus a phróiseáil. Go háirithe, ba cheart cuideachtaí a spreagadh chun a gcuid polasaithe príobháideachais a chur in iúl nuair a chuireann siad eisceachtaí ó na Prionsabail i bhfeidhm chun riachtanais slándála náisiúnta, leas an phobail nó forfheidhmithe dlí a chomhlíonadh.
 2. Tá sé tábhachtach go n-úsáidfear an eisceacht slándála náisiúnta dá bhforáiltear sa Chinneadh um Chuan Sábháilte ach amháin go feadh méid atá fíor-riachtanach nó comhréireach.

Caibidlíocht AE-SAM ar 'scáth-chomhaontú' cosanta sonraí

Tá an AE agus na Stáit Aontaithe i mbun caibidlíochta faoi láthair ar chreat-chomhaontú maidir le cosaint sonraí i réimse an chomhair póilíneachta agus bhreithiúnaigh (“brat-chomhaontú”) (IP / 10 / 1661). Is é cuspóir an AE sna caibidlíochtaí seo leibhéal ard cosanta sonraí a chinntiú, de réir rialacha cosanta sonraí an AE, do shaoránaigh a n-aistrítear a gcuid sonraí trasna an Atlantaigh, agus ar an gcaoi sin comhar AE-SAM a neartú tuilleadh sa troid i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta.

Chuirfeadh comhaontú den sórt sin i gcrích, ag soláthar leibhéal ard cosanta sonraí pearsanta, go mór le muinín a neartú ar fud an Atlantaigh.

Ag an gcruinniú deireanach d'Airí AE-SAM-Ceartais agus Gnóthaí Baile (18 Samhain) rinneamar dul chun cinn maith:

 1. Ar an gcéad dul síos, gheall na Stáit Aontaithe go n-oibreoidís chun ceann de na saincheisteanna a bhí gan réiteach a réiteach don AE - is é sin, an ceart chun sásamh breithiúnach a thabhairt do shaoránaigh an AE nach bhfuil cónaí orthu sna Stáit Aontaithe.
 2. Ar an dara dul síos, leag na Stáit Aontaithe béim ar a dtiomantas an Comhaontú um Chúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach idir an AE agus SAM a úsáid ar bhealach níos leithne agus níos éifeachtaí nuair is mian leo sonraí a fháil ó shaoránaigh an AE chun críocha fianaise in imeachtaí coiriúla.

Gheall an AE agus na SA "an chaibidlíocht ar an gcomhaontú roimh an samhradh 2014 a chríochnú"(MEMO / 13 / 1010).

IARSCRÍBHINN

1. Eorabharaiméadar: Tá seacht nEorpach as deichniúr buartha faoin úsáid fhéideartha a d'fhéadfadh cuideachtaí a bhaint as an bhfaisnéis a nochtar.

Foinse: Flash Eurobarometer 359: Dearcaí ar Chosaint Sonraí agus Féiniúlacht Leictreonach san Aontas Eorpach, Meitheamh 2011

Tuilleadh eolais

Preaseisiúint - An óráid athdhéanta ag an CEPS
Athchóiriú ar chosaint sonraí
An Coimisiún Eorpach - cosaint sonraí
Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding
Ard-Seomra Nuachta na Stiúrthóireachta Dlí agus Cirt
Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter:VivianeRedingEU
Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

Dáta

Cosaint, nuálaíocht agus fás níos mó in earnáil sonraí na RA mar a d’fhógair Rúnaí Digiteach na RA

foilsithe

on

Tá sé beartaithe go ndéanfar ollchóiriú ar Oifig an Choimisinéara Faisnéise (ICO) chun níos mó nuálaíochta agus fáis a spreagadh in earnáil sonraí na RA agus an pobal a chosaint níos fearr ar bhagairtí móra sonraí, faoi leasuithe pleanáilte a d’fhógair an Rúnaí Digiteach Oliver Dowden

Bridget Treacy, comhpháirtí (cleachtas príobháideachta agus cibearshlándála na RA), Hunton Andrews Kurth, a dúirt: “Chuir rialtas na RA fís uaillmhianach in iúl maidir le dlíthe cosanta sonraí na RA a athchóiriú, an córas reatha a shimpliú, rómhaorlathas a laghdú do ghnó agus nuálaíocht faoi threoir sonraí a spreagadh. Tar éis anailís chúramach a dhéanamh, creideann an rialtas gur féidir leis réimeas príobháideachta sonraí na RA agus an chaoi a n-oibríonn sé go praiticiúil a fheabhsú go suntasach, agus ardchaighdeáin chosanta do dhaoine aonair a choinneáil. Seachas iarracht a dhéanamh an córas reatha a athsholáthar, is cosúil gur iarracht é seo chun mionchoigeartú a dhéanamh air, ionas go mbeidh sé in ann freastal níos fearr ar riachtanais na ngeallsealbhóirí go léir agus a bheith oiriúnach níos fearr don aois dhigiteach. 

“Tá sé thar am breathnú nua ar shreafaí sonraí idirnáisiúnta, agus anseo beidh sé suimiúil a fheiceáil cé chomh cruthaitheach atá rialtas na RA sásta a bheith. Is cuid dosheachanta de thráchtáil dhomhanda sreafaí sonraí domhanda agus leag an paindéim Covid-19 béim ar an ngá atá le comhoibriú domhanda i dtaighde agus i nuálaíocht. Ba mhaith le rialtas na RA sreafaí sonraí iontaofa agus freagracha a chumasú, gan cosaint do dhaoine aonair a laghdú, agus gan rómhaorlathas gan ghá. D’fhéadfadh cur chuige níos aclaí, níos solúbtha, bunaithe ar riosca agus bunaithe ar thorthaí chun leordhóthanacht a chinneadh cosaint sonraí a fheabhsú ar an iomlán. Ach anseo beidh ar an rialtas a bheith cúramach, ag glacadh leis gur mian leis stádas leordhóthanachta na RA a choinneáil san AE.

Aiseolas

“Dealraíonn sé go mbeidh fiú Oifig an Choimisinéara Faisnéise faoi réir athchóirithe, le tograí chun struchtúr rialachais an rialtóra cosanta sonraí a nuachóiriú, cuspóirí soiléire a leagan síos agus trédhearcacht agus cuntasacht níos mó a chinntiú. Is rialtóir cosanta sonraí é an ICO a bhfuil meas mór air, a thairgeann ceannaireacht dhomhanda a bhfuil meas mór air ar shaincheisteanna deacra. Beidh gá le cúram lena chinntiú nach gcuirfidh na hathchóirithe atá beartaithe isteach ar neamhspleáchas an-luachmhar agus an-luachmhar an ICO.

“Ar an iomlán, is cosúil gur iarracht mhachnamhach é seo chun réimeas cosanta sonraí atá ann cheana sa Ríocht Aontaithe a fheabhsú, ní trí athrú radacach, ach trí thógáil ar an gcreat atá ann cheana agus é a mhionchoigeartú chun go mbeidh sé oiriúnach níos fearr dár n-aois dhigiteach. Ba cheart d’eagraíochtaí fáilte a chur roimh an deis cur leis an gcomhairliúchán seo. "

Bojana Bellamy, uachtarán Hunton Andrews Kurth An Lárionad um Cheannaireacht ar Bheartas Faisnéise (CIPL), meitheal smaointe den scoth maidir le beartas faisnéise domhanda atá lonnaithe i Washington, DC, Londain agus sa Bhruiséil: “Is forbairt dhearfach í fís rialtas na RA agus tá géarghá léi chun aghaidh a thabhairt ar dheiseanna agus ar dhúshláin ár n-aoise digití. Ba cheart fáilte a chur roimh na pleananna sa RA agus san AE araon. Ní bhaineann sé seo le leibhéal na cosanta sonraí a ísliú nó fáil réidh le GDPR, is éard atá i gceist leis ná go n-oibreodh an dlí go praiticiúil, ar bhealach níos éifeachtaí agus ar bhealach a chruthaíonn tairbhí do chách - eagraíochtaí a úsáideann sonraí, daoine aonair, rialtóirí agus sochaí na RA agus geilleagar. Caithfidh dlíthe agus cleachtais rialála teacht chun cinn agus a bheith aclaí díreach cosúil leis na teicneolaíochtaí atá siad ag iarraidh a rialáil. Beidh tíortha a chruthaíonn na córais rialála solúbtha agus nuálacha i riocht níos fearr chun freagairt don Cheathrú Réabhlóid Thionsclaíoch atá á fhianú againn inniu.

Aiseolas

“Níl aon amhras ach nach n-oibríonn roinnt gnéithe den GDPR go maith, agus tá roinnt réimsí doiléir go neamhbhalbh. Mar shampla, tá na rialacha maidir le húsáid sonraí i dtaighde agus nuálaíocht eolaíoch agus thionsclaíoch an-deacair iad a aimsiú agus a anailísiú, ag cur bac ar úsáid agus ag comhroinnt sonraí chun na críocha tairbhiúla seo; tá sé deacair sonraí pearsanta a úsáid chun halgartaim AI a oiliúint chun claontacht a sheachaint; tá toiliú daoine aonair le próiseáil sonraí gan brí trí ró-úsáid; agus tá sreafaí sonraí idirnáisiúnta curtha ar théip dhearg.

“Is í fís throm rialtas na RA an córas cosanta sonraí atá ann faoi láthair a shimpliú, rómhaorlathas a laghdú, níos mó dualgas a chur ar eagraíochtaí sonraí a bhainistiú agus a úsáid go freagrach, agus ról lárnach rialtóir príobháideachta na RA a threisiú. Faigheann sé cosaint éifeachtach do dhaoine aonair agus dá gcuid sonraí agus cuireann sé ar chumas nuálaíochta, fáis agus tairbhí sochaíocha sonraí-tiomáinte. Ba cheart do rialtais agus tíortha eile treoir na RA a leanúint.

“Tá sé thar am na rialacha maidir le sreafaí sonraí idirnáisiúnta a athchóiriú agus tá Rialtas na RA ceart go leor díriú ar shreafaí sonraí iontaofa iontaofa a chumasú. Cuirfidh gnólachtaí i ngach earnáil fáilte roimh réimeas níos gan uaim maidir le haistrithe sonraí agus cinntí leordhóthanachta i leith níos mó tíortha. Atreoraíonn oifigigh phríobháideachta sonraí corparáideacha an iomarca acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar theicníochtaí dlíthiúla sreafaí sonraí ón AE, go háirithe tar éis bhreithiúnas Schrems II an AE. Is fearr a fhreastalódh eagraíochtaí agus gnólachtaí ag díriú ar phríobháideacht trí dhearadh, measúnuithe tionchair riosca agus cláir bhainistíochta príobháideachta cuimsitheacha a bheadh ​​oiriúnach don gheilleagar digiteach nua. 

“Is ábhar misnigh é go n-aithníonn an rialtas Oifig Choimisinéir Faisnéise na RA mar phríomh-rialtóir digiteach sa RA, le sainchúram criticiúil cearta faisnéise daoine aonair a chosaint agus nuálaíocht agus fás freagrach atá tiomáinte ag sonraí sa RA a chumasú. Bhí an ICO ina rialtóir forásach agus ina thionchar sa phobal rialála domhanda. Caithfear na hacmhainní agus na huirlisí a thabhairt don ICO chun a bheith straitéiseach, nuálach, teagmháil a dhéanamh go luath le heagraíochtaí a úsáideann sonraí agus dea-chleachtais agus cuntasacht a spreagadh agus a luaíocht. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dáta

Tá feidhm ag rialacha nua maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise san earnáil phoiblí

foilsithe

on

Ba é 17 Iúil an spriocdháta do bhallstáit an t-athbhreithniú a thrasuí Treoir maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise ón earnáil phoiblí isteach sa dlí náisiúnta. Spreagfaidh na rialacha nuashonraithe forbairt réitigh nuálacha ar nós aipeanna soghluaisteachta, méadóidh siad trédhearcacht tríd an rochtain ar shonraí taighde arna maoiniú go poiblí a oscailt, agus tacóidh siad le teicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear intleacht shaorga. Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Feidhmeannacht na Leas-Uachtarán Dúirt Margrethe Vestage: “Leis an Straitéis Sonraí atá againn, tá cur chuige Eorpach á shainiú againn chun tairbhí na sonraí a dhíghlasáil. Tá an treoir nua ríthábhachtach chun an líon mór luachmhar acmhainní a tháirgeann comhlachtaí poiblí a chur ar fáil lena n-athúsáid. Acmhainní atá íoctha ag an gcáiníocóir cheana féin. Mar sin is féidir leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar leas a bhaint as níos mó trédhearcachta san earnáil phoiblí agus as táirgí nuálacha. "

Dúirt Coimisinéir an mhargaidh inmheánaigh Thierry Breton: “Cuirfidh na rialacha seo maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise san earnáil phoiblí ar ár gcumas na bacainní a chosc a choisceann athúsáid iomlán sonraí na hearnála poiblí, go háirithe do FBManna. Táthar ag súil go méadóidh luach díreach eacnamaíoch iomlán na sonraí seo ó € 52 billiún in 2018 do Bhallstáit an AE agus don RA go € 194 billiún in 2030. Rachaidh deiseanna gnó méadaithe chun leasa shaoránaigh uile an AE a bhuí le seirbhísí nua. "

Déanann an earnáil phoiblí sonraí a tháirgeadh, a bhailiú agus a scaipeadh i go leor réimsí, mar shampla sonraí geografacha, dlíthiúla, meitéareolaíochta, polaitiúla agus oideachais. Cinntíonn na rialacha nua, a glacadh i mí an Mheithimh 2019, go bhfuil níos mó den fhaisnéis seo ón earnáil phoiblí ar fáil go héasca lena hathúsáid, agus ar an gcaoi sin luach a ghiniúint don gheilleagar agus don tsochaí. Eascraíonn siad as athbhreithniú ar an iar-Treoir maidir le hathúsáid faisnéise san earnáil phoiblí (Treoir PSI). Tabharfaidh na rialacha nua an creat reachtach cothrom le dáta leis an dul chun cinn a rinneadh le déanaí i dteicneolaíochtaí digiteacha agus spreagfaidh siad nuálaíocht dhigiteach tuilleadh. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil líne.  

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Féadfaidh an AE a bheith € 2 trilliún níos fearr as faoi 2030 má dhéantar aistrithe sonraí trasteorann a urrú

foilsithe

on

Tá DigitalEurope, an príomh-chomhlachas trádála a dhéanann ionadaíocht ar thionscail atá ag athrú go digiteach san Eoraip agus a bhfuil liosta fada de bhaill chorparáideacha aige lena n-áirítear Facebook ag éileamh go ndéanfaí ollchóiriú ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). Taispeánann staidéar nua a choimisiúnaigh an stocaireacht go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag cinntí beartais maidir le haistrithe sonraí idirnáisiúnta ar fhás agus ar phoist ar fud gheilleagar iomlán na hEorpa faoi 2030, ag dul i bhfeidhm ar spriocanna Dheichniú Digiteach na hEorpa.

Ar an iomlán, d’fhéadfadh go mbeadh an Eoraip € 2 trilliún níos fearr as faoi dheireadh na Deich mbliana Digití má aisiompaímid treochtaí reatha agus leas a bhaint as cumhacht aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Tá sé seo thart ar mhéid gheilleagar iomlán na hIodáile in aon bhliain ar leith. Bheadh ​​an chuid is mó den phian inár gcás diúltach féin-inflicted (thart ar 60%). Tá éifeachtaí bheartas an AE féin ar aistrithe sonraí, faoin GDPR agus mar chuid den straitéis sonraí, níos tábhachtaí ná éifeachtaí na mbeart sriantach a ghlacann ár mór-chomhpháirtithe trádála. Bíonn tionchar ag gach earnáil agus méid den gheilleagar ar fud na mBallstát go léir. Cuimsíonn earnálacha atá ag brath ar shonraí thart ar leath de OTI an AE. Maidir le honnmhairí, is dóigh go mbeidh an déantúsaíocht is deacra ag srianta ar shreafaí sonraí. Is earnáil í seo ina ndéanann FBManna an ceathrú cuid de na honnmhairí go léir. "Tá an Eoraip ag crosbhóthar. Féadann sí an creat ceart a leagan síos don Deichiú Digiteach anois agus na sreafaí sonraí idirnáisiúnta atá ríthábhachtach dá rath eacnamaíoch a éascú, nó féadfaidh sí a treocht reatha a leanúint go mall agus bogadh i dtreo cosantachas sonraí. Taispeánann ár staidéar. go bhféadfaimis a bheith ag cailleadh amach ar fhás thart ar € 2 trilliún faoi 2030, an méid céanna le geilleagar na hIodáile. Tá fás an gheilleagair dhigitigh agus rath cuideachtaí Eorpacha ag brath ar an gcumas sonraí a aistriú. Tá sé seo amhlaidh go háirithe nuair a thugaimid faoi deara go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh 2024 faoin gcéad d’fhás OTI an domhain ó lasmuigh den AE i 85 cheana féin. Áitímid ar lucht déanta beartas meicníochtaí aistrithe sonraí GDPR a úsáid mar a bhí beartaithe, eadhon sonraí idirnáisiúnta a éascú - gan bac a chur orthu sreafaí, agus oibriú i dtreo comhaontú riailbhunaithe maidir le sreafaí sonraí ag an WTO. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Ard-Stiúrthóir DIGITALEUROPE
Léigh an tuarascáil iomlán anseo Moltaí beartais
Ba cheart don AE: Inmharthanacht meicníochtaí aistrithe GDPR a sheasamh, mar shampla: clásail chaighdeánacha chonarthacha, cinntí leordhóthanachta Aistrithe sonraí idirnáisiúnta sa straitéis sonraí a chosaint Tosaíocht a thabhairt do mhargadh a fháil ar shreafaí sonraí mar chuid d’idirbheartaíocht ríomhthráchtála an WTO
príomhthorthaí
Inár gcás diúltach, a léiríonn ár gcosán reatha, D’fhéadfadh an Eoraip a bheith caillte ar: Fás breise € 1.3 trilliún faoi 2030, atá coibhéiseach le méid gheilleagar na Spáinne; Onnmhairí € 116 billiún in aghaidh na bliana, is ionann é agus onnmhairí na Sualainne lasmuigh den AE, nó iad siúd de na deich dtír is lú san AE le chéile; agus 3 mhilliún post. Inár gcás dóchasach, tá gnóthachan ag an AE: Fás breise € 720 billiún faoi ​​2030 nó 0.6 faoin gcéad OTI in aghaidh na bliana; Onnmhairí € 60 billiún in aghaidh na bliana, os cionn leath ag teacht ó mhonarú; agus Poist 700,000, tá go leor acu ardoilte. Is é an difríocht idir an dá chás seo € 2 trillion i dtéarmaí OTI do gheilleagar an AE faoi dheireadh na Deich mbliana Digití. Is í an earnáil is mó a chailleann an déantúsaíocht, ag fulaingt caillteanas de € 60 billiún in onnmhairí. Go comhréireach, is é an rud is mó a chailleann na meáin, cultúr, airgeadas, TFC agus an chuid is mó de na seirbhísí gnó, amhail dul i gcomhairle, - thart ar 10 faoin gcéad dá n-onnmhairí. Ach, is iad na hearnálacha céanna na hearnálacha sin is mó a ghnóthaíonn dá n-éireodh linn ár dtreo reatha a athrú. A tromlach (timpeall 60 faoin gcéad) de chaillteanais onnmhairiúcháin an AE sa chás diúltach teacht ó mhéadú ar a srianta féin seachas ó ghníomhartha tríú tíortha. D’fhéadfadh riachtanais logánú sonraí dochar a dhéanamh d’earnálacha nach nglacann páirt mhór i dtrádáil idirnáisiúnta, amhail cúram sláinte. Is éard atá i suas le ceathrú ionchur i soláthar cúram sláinte táirgí agus seirbhísí atá spleách ar shonraí. Sna mór-earnálacha lena mbaineann, is ionann FBManna agus thart ar aon trian (déantúsaíocht) agus dhá thrian (seirbhísí mar airgeadas nó cultúr) láimhdeachais. EIs fiú thart ar € 280 billiún xports ag FBManna déantúsaíochta atá ag brath ar shonraí san AE. Sa chás diúltach, thiocfadh laghdú € 14 billiún ar onnmhairí ó FBManna an AE, agus sa chás fáis thiocfadh méadú € 8 orthu Is fiú € 3 trilliún ar a laghad aistrithe geilleagair chuig geilleagar an AE faoi 2030. Is meastachán coimeádach é seo toisc gurb é fócas idirnáisiúnta an tsamhail. Mar gheall ar shrianta ar shreafaí sonraí inmheánacha, m.sh. go hidirnáisiúnta laistigh den chuideachta chéanna, is dócha go mbeidh an figiúr seo i bhfad níos airde.
Tuilleadh faisnéise faoin staidéar
Breathnaíonn an staidéar ar dhá chás réalaíocha, ailínithe go dlúth le díospóireachtaí beartais reatha. Cuirtear an chéad chás 'diúltach' (dá dtagraítear i rith an staidéir mar an 'cás dúshláin') san áireamh léirmhínithe sriantacha reatha ar an Schrems II rialú ó Chúirt Bhreithiúnais an AE, trína ndéantar meicníochtaí aistrithe sonraí faoin GDPR a úsáid den chuid is mó. Cuirtear straitéis sonraí an AE san áireamh freisin a chuireann srianta ar aistriú sonraí neamhphearsanta thar lear. Níos faide i gcéin, measann sé cás ina ndéanann mór-chomhpháirtithe trádála srianta ar shreabhadh sonraí a theannadh, lena n-áirítear trí logánú sonraí. Aithníonn an staidéar earnálacha san AE atá ag brath go mór ar shonraí, agus ríomhann sé tionchar na srianta ar aistrithe trasteorann ar gheilleagar an AE suas go dtí 2030. Na hearnálacha digitithe seo, ar fud tionscail agus méideanna gnó éagsúla, lena n-áirítear sciar mór de FBManna, leath de OTI an AE iad.
Léigh an tuarascáil iomlán anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending