Ceangail le linn

EU

Holocaust Lá Idirnáisiúnta Cuimhneacháin: Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit shéanadh coireanna in aghaidh na daonnachta a choir

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

11-3051aI gcomhthéacs chúlra Lá Cuimhneacháin Idirnáisiúnta an Uilelospáis (27 Eanáir), faigheann tuarascáil nua a foilsíodh nach bhfuil rialacha an AE curtha i bhfeidhm i gceart ag formhór na mballstát atá deartha chun dul i ngleic le gráin-chionta ciníocha agus seineafóibe. Ghlac na Ballstáit d'aon toil leis 2008 Creat-Chinneadh maidir le ciníochas agus seineafóibe a chomhrac ach de bharr an dlí choiriúil, tá dlíthe náisiúnta i roinnt tíortha fós neamhleor. Go háirithe, tá na forálacha náisiúnta i gcoinne coireanna áirithe - mar shampla coireanna in aghaidh an chine dhaonna - a dhiúltú, a chiontú nó a fhulaingt go mór - fós neamhleor in dhá bhallstát.

Dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, in óráid a thug sé ar Lá Idirnáisiúnta Cuimhneacháin an Uilelosctha: "Inniu, tá síocháin bainte amach againn idir náisiúin san Aontas Eorpach. Tá dúshlán eile fós ann: leanúint leis an rompu maidir le caoinfhulaingt laistigh dár sochaithe féin. Níor cheart go mbeadh ar aon duine riamh taithí a fháil ar chaint fuatha nó ar choireacht fuatha. Mar sin inniu táim ag iarraidh ar gach ballstát beart a dhéanamh chun Creat-Chinneadh an AE a thrasuí go hiomlán agus a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm é ar an talamh. "

Rachaidh an Coimisiún i mbun idirphlé déthaobhach le ballstáit le linn 2014 d'fhonn a áirithiú go ndéanfar an Cinneadh Réime a thrasuí go hiomlán agus go cruinn sa dlí náisiúnta, ag tabhairt aird chuí ar an gCairt um Chearta Bunúsacha agus, go háirithe, ar shaoirse cainte agus comhlachais.

Aiseolas

Tá sé mar aidhm ag Cinneadh Réime an AE comhchaint fuath ciníoch agus seineafóbach agus coireacht fuath a chomhrac, agus éilíonn sé ar na Ballstáit an cion poiblí ar fhoréigean nó ar fhuath a shainiú mar chionta coiriúla ar fhorais cine, datha, reiligiúin, ghinealach nó tionscnaimh náisiúnta nó eitnigh.

Cé gur chuir na Ballstáit go léir an Coimisiún ar an eolas maidir lena mbearta chun an Cinneadh Réime a chomhlíonadh, faigheann tuarascáil fhorfheidhmithe an lae inniu nach ndearna roinnt tíortha na forálacha go léir a thrasuí go hiomlán agus / nó i gceart, is é sin, i ndáil leis na cionta a bhaineann le diúltú, géilleadh agus go mór trí choireanna áirithe a fhíorú.

Tá forálacha ag formhór na mballstát maidir le foréigean agus fuath ciníoch agus seineafóbach a spreagadh, ach ní cosúil go ndéantar na cionta a chumhdaítear leis an gCinneadh Réime a thrasuí go hiomlán i gcónaí. Breathnaíodh bearnaí freisin maidir le spreagadh ciníoch agus seineafóbach coireanna, dliteanas daoine dlítheanacha agus dlínse.

Aiseolas

Na chéad chéimeanna eile

Níl aon chumhachtaí ag an gCoimisiún faoi láthair imeachtaí sáraithe a sheoladh faoi Airteagal 258 CFAE maidir le Creatchinntí a glacadh sular tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm (féach Airteagal 10 (1) de Phrótacal Uimh. 36 a ghabhann leis na Conarthaí). Amhail an 1 Nollaig 2014, beidh an Coimisiún in ann imeachtaí sáraithe a sheoladh. Mar sin tugann tuarascáil an lae inniu forbhreathnú ar an áit a bhfuil gá le tuilleadh oibre ó na Ballstáit chun an reachtaíocht náisiúnta a ailíniú.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún idirghabháil, áfach, i gcásanna aonair maidir le hurlabhra gráin nó le coireanna gráin. Is faoi na cúirteanna náisiúnta atá sé cinneadh a dhéanamh an bhfuil cás ar leith ina chúis le foréigean nó fuath ciníoch nó seineafóbach, de réir imthosca agus comhthéacs gach cás. Ní fhíoróidh an Coimisiún ach trasuí na rialacha ginearálta sa dlí náisiúnta.

cúlra

Is ionstraim é Cinneadh Réime na Comhairle chun an ciníochas agus seineafóibe a chomhrac trí bhíthin an dlí choiriúil. Sainmhínítear cur chuige coiteann dlí choiriúil i leith cineálacha áirithe ciníochais agus seineafóibe, is é sin le rá maidir le hurlabhra gráin agus seineafóbach agus coireacht gráin.

Maidir le 'fuathchaint', ní mór do bhallstáit a chinntiú go bhfuil an t-iompar d'aon ghnó seo a leanas inphionóis nuair a dhírítear é ar ghrúpa daoine nó ar bhall de ghrúpa den sórt sin a shainmhínítear faoi threoir cine, dath, reiligiúin, ghinealach nó tionscnaimh náisiúnta nó eitnigh agus cathain go ndéantar an t-iompar ar dhóigh ar dóigh dó foréigean nó fuath a ghríosadh i gcoinne grúpa den sórt sin nó i gcoinne grúpa amháin nó níos mó dá chomhaltaí:

  1. Ag tabhairt fúthu go poiblí foréigean nó fuath, lena n-áirítear tracts, pictiúir nó ábhar eile a scaipeadh nó a scaipeadh go poiblí, agus;
  2. coireanna cinedhíothaithe, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh a shéanadh, a shéanadh nó a fhulaingt go poiblí mar a shainmhínítear iad i Reacht na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta; agus na coireanna a rinne mór-choirpigh chogaidh na dtíortha Ais Eorpacha, mar a shainmhínítear iad i gCairt an Bhinse Idirnáisiúnta Míleata 1945.

Maidir le 'coireacht fuath', ní mór do na Ballstáit a chinntiú go meastar gur spreagadh tromchúiseach é an spreagadh ciníoch agus seineafóbach, nó ina mhalairt de chás gur féidir leis na cúirteanna an spreagadh sin a chur san áireamh agus na pionóis is infheidhme á gcinneadh.

Tugann an Cinneadh Réime aghaidh ar íospartaigh trí shuíomh go gcaithfidh na Ballstáit a chinntiú nach mbraitheann imscrúduithe ar chionta fuathchaint nó ionchúiseamh ina leith ar thuarascáil nó ar chúisimh a dhéanann an t-íospartach, sna cásanna is tromchúisí ar a laghad.

Cuimsíonn an dlí rialacha dlínse a bhfuil sé mar aidhm acu cur i gcoinne fuathchaint ar líne (ceann de na bealaí is forleithne chun dearcthaí ciníocha agus seineafóbacha a léiriú). Agus dlínse á bunú aici ar iompar a dhéantar laistigh dá gcríoch, ní mór do na Ballstáit a chinntiú go sroicheann a ndlínse cásanna ina ndéantar an t-iompar trí chóras faisnéise, agus go bhfuil an ciontóir nó na hábhair a óstáiltear sa chóras sin ina chríoch.

Is é seo an chéad tuarascáil fhorfheidhmithe ar Chinneadh Réime 2008 / 913 / JHA. Déanann sé measúnú ar a mhéid atá na forálacha uile den Chinneadh Réime curtha i bhfeidhm ag na Ballstáit. Tá sé bunaithe ar na bearta trasuímh ar thug na Ballstáit fógra ina leith agus faisnéis theicniúil a d'iarr an Coimisiún orthu le linn a hanailíse (lena n-áirítear cásdlí náisiúnta, obair ullmhúcháin agus treoirlínte), chomh maith le faisnéis a bailíodh ó chúig chruinniú de shainghrúpa rialtais agus staidéar ar conradh ag an gCoimisiún.

Tuilleadh eolais

An Coimisiún Eorpach - Ciníochas agus Xeanfóibe

Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding

Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter: VivianeRedingEU

Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending