Ceangail le linn

EU

nuálaíocht uisce i ngníomh: € 50 milliún do thionscadail taighde nua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

7562grianghraf creidmheasa
Cuirtear achoimre ar na 11 thionscadal taighde ar éifeachtúlacht acmhainní a gheobhaidh € 50 milliún san iomlán i maoiniú an AE.

DEMO BIOMETAL (Gléasra Taispeána Bithmhéadracha d’Athshlánú Bitheolaíoch ar Uiscí Uiscí Miotail, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 2.9 milliún,): Tá truailliú trom miotail ar cheann de na fadhbanna comhshaoil ​​is suntasaí sa lá atá inniu ann atá ag bagairt ar shaol an duine. Déanfaidh tionscadal BIOMETAL DEMO iarracht féidearthacht chur i bhfeidhm na mbiteicneolaíochtaí núíosacha a chur i bhfeidhm maidir le cóireáil fuíolluisce truaillithe miotail trí fhorbairt dhá ghléasra píolótacha a bunaíodh laistigh de dhá thionscal truaillithe miotail, mianach agus cuideachta leictreaphlátála.

Comhordaitheoir an tionscadail: Contactica SL, Maidrid, an Spáinn

Aiseolas

DemEAUmed (Teicneolaíochtaí Nuálacha Comhtháite a Thaispeáint le haghaidh Timthriall Uisce Dúnta is Fearr agus Sábháilte i Saoráidí Turasóireachta na Meánmhara, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 4.1m,): Tá sé mar aidhm ag DemEAUmed ionadaithe tionscail, geallsealbhóirí, lucht déanta beartas agus saineolaithe teicniúla agus eolaíochta éagsúla a léiriú agus a thaispeáint teicneolaíochtaí nuálacha a chur chun cinn don timthriall uisce dúnta is fearr agus is sábháilte in áiseanna turasóireachta Euro-na Meánmhara, rud a fhágfaidh go nglacfar iad sa deireadh sa mhargadh. Déanfar tomhaltas fíoruisce a laghdú i suiteálacha óstáin, i limistéir ghlasa agus áineasa, srl. Trí fhoinsí malartacha uisce a úsáid, mar screamhuisce cóireáilte, uisce báistí cóireáilte nó athúsáid uiscí liath cóireáilte agus / nó fuíolluisce.

Comhordaitheoir an tionscadail: Acondicionamiento Tarrasense Associación, Terrassa, an Spáinn

DEMOWARE (Taispeántas Nuálaíochta d'Earnáil Eorpach um Athúsáid Uisce Iomaíoch agus Nuálaíoch, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 6m,): Tá cumas phobail na hEorpa freagairt do strus uisce ag méadú trí leas a bhaint as deiseanna athúsáid uisce srianta ag muinín íseal an phobail i réitigh, cuir chuige neamhréireacha chun costais agus tairbhí scéimeanna athúsáid a mheas, agus droch-chomhordú idir na gairmithe agus na heagraíochtaí a dhéanann iad a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú. Déanfaidh tionscnamh DEMOWARE na heasnaimh seo a cheartú trí chlár taispeána agus saothraithe an-chomhoibritheach a chur i bhfeidhm, ag baint úsáide as naoi láithreán úrnua atá ann cheana agus suíomh gréasáin amháin chun nuálaíocht a spreagadh agus comhtháthú a fheabhsú laistigh den earnáil Eorpach um athúsáid uisce atá ag teacht chun cinn.

Aiseolas

Comhordaitheoir an tionscadail: Fundació CTM Center Tecnològic, Manresa, an Spáinn

DESSIN (Taispeáin Seirbhísí Éiceachórais a Chumasú Nuálaíocht san Earnáil Uisce, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 6m,): Tá sé mar aidhm ag an tionscadal réitigh nuálacha ar dhúshláin a bhaineann le huisce a léiriú agus a chur chun cinn le fócas ar cháilíocht uisce agus ganntanas uisce. Ba mhaith le DESSIN modheolaíocht a thaispeáint chun luacháil a dhéanamh ar sheirbhísí éiceachórais (CSE) mar chatalaíoch don nuálaíocht i mbainistíocht uisce. Beidh an tionscadal dírithe go háirithe ar cheantair uirbeacha agus beidh sé in ann a thaispeáint conas is féidir le réitigh nuálacha atá comhtháite sa timthriall uisce luach na seirbhísí a sholáthraíonn éiceachórais fionnuisce a mhéadú, agus ar an gcaoi sin dreasachtaí agus argóintí breise a ghiniúint lena nglacadh sa mhargadh agus a gcur i bhfeidhm go praiticiúil.

Comhordaitheoir an tionscadail: IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr, an Ghearmáin

INAPRO (Bainistíocht Uisce Samhail Nuálaíoch agus Taispeántas-Bhunaithe ar Éifeachtúlacht Acmhainní i gCórais Talmhaíochta agus Dobharshaothraithe Comhtháite, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 6m,): Tá INAPRO ag iarraidh an tionscal, na ballstáit agus na geallsealbhóirí a shlógadh chun cur chuige teicniúil agus teicneolaíochta nua agus nuálaíoch a chur chun cinn i gceart suas le córas Aquaponic a cheadaíonn táirgeadh inbhuanaithe atá beagnach saor ó astaíochtaí, agus a chuireann go mór le slándáil bia domhanda don 21ú haois. Ag cur san áireamh go bhfuil an-acmhainneacht ag córais Aquapónacha traidisiúnta, ag comhcheangail dobharshaothraithe agus hidroponics, uisce, fuinneamh agus cothaithigh a aisghabháil ó fhuíolluisce trí shlabhraí luacha, tá sé mar aidhm ag an tionscadal réitigh cheannródaíocha a bhaint amach a ligfidh do na córais seo a thabhairt níos gaire don mhargadh.

Comhordaitheoir an Tionscadail: Forschungsverbund Berlin EV, Beirlín, an Ghearmáin

MARSOL (Athmhuirear uiscíoch bainistithe a thaispeáint mar Réiteach ar Ganntanas Uisce agus Triomach, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 5.2m,): Tá dúshlán roimh Dheisceart na hEorpa agus réigiún na Meánmhara bainistíocht a dhéanamh ar a gcuid acmhainní uisce faoi choinníollacha a bhfuil ganntanas agus imní ann maidir le cáilíocht uisce. . Tá infhaighteacht fionnuisce i gcáilíocht agus i gcainníocht leordhóthanach ar cheann de na príomhfhachtóirí a chuireann srian le forbairt shocheacnamaíoch. Beidh sé mar aidhm ag MARSOL a thaispeáint gur féidir le straitéisí nuálacha bainistíochta uisce mar stóráil uisce athghinte nó barraíocht uisce ó fhoinsí éagsúla i scéimeanna um Athlíonadh Uiscíoch Bainistithe (MAR) cabhrú le dul i ngleic leis an dúshlán seo, trí infhaighteacht uisce a mhéadú agus slándáil uisce a fheabhsú dá bhrí sin.

Comhordaitheoir an tionscadail: Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, an Ghearmáin

R3Water (Taispeántais Réitigh Nuálaíocha maidir le hAthúsáid Uisce, Aisghabháil Earraí luachmhara agus Éifeachtúlacht Acmhainní i gCóireáil Fuíolluisce Uirbeach, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 5.3m,): Tá sé mar aidhm ag an tionscadal réitigh a thaispeáint a thacaíonn leis an aistriú ó ghléasra cóireála le haghaidh fuíolluisce uirbeach go aonad táirgeachta earraí luachmhara éagsúla. Go dtí seo, is gnách go mbreathnaítear ar ghléasraí cóireála fuíolluisce mar shaoráidí chun astaíochtaí ó fhuíolluisce a sheachaint. Taispeánann taighde agus forbairt reatha gur féidir na plandaí seo a thiontú agus a uasghrádú ina n-aonaid táirgeachta chun fuinneamh, cothaithigh, uisce a sholáthar lena n-athúsáid agus b'fhéidir earraí luachmhara eile. Baintear é seo amach trí éifeachtúlacht acmhainní feabhsaithe sa ghléasra chomh maith le teicneolaíochtaí nua agus samhlacha gnó a cheadaíonn athúsáid acmhainní ón uisce atá ag teacht isteach.

Comhordaitheoir an tionscadail: IVL Svenska Miljorinstitutet AB, Stócólm, an tSualainn

SAID (Bainistíocht Uisce SmArt le Córais Chomhtháite Tacaíochta do Chinntí, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 2.2m,): Tá an gá le huisce ardchaighdeáin a sholáthar do shaoránaigh agus damáistí a tháirgeann tuilte agus triomaigh a laghdú tar éis taighde agus forbairt a dhéanamh ar go leor cinntí bunaithe ar bhogearraí. córais tacaíochta (DSSanna). In ainneoin na ndul chun cinn teicniúil suntasach, áfach, tá an chuid is mó de na bonneagair uisce san Eoraip fós á mbainistiú ag oibreoirí saineolaithe bunaithe ar dhea-chleachtais thraidisiúnta ach gan mórán tacaíochta ó na huirlisí cliste nua seo. Is é cuspóir an tionscadail SAID na húsáideoirí deiridh agus na FBManna a áireamh d’fhonn táirgeadh agus imscaradh córais bhainistíochta uisce níos cliste san Eoraip a fheabhsú.

Comhordaitheoir an tionscadail: Abeinsa Business Development SA, Sevilla, an Spáinn

SmartWater4Europe (Réitigh Comhtháite Soláthair Uisce Cliste a thaispeáint ag ceithre shuíomh ar fud na hEorpa, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 6 mln,): Tá go leor fadhbanna ag fóntais uisce na hEorpa a bhaineann lena 3.5 milliún ciliméadar de líonraí dáilte. Caithfear codanna móra de líonraí dáilte uisce a athshlánú a éilíonn infheistíochtaí de € 20 billiún in aghaidh na bliana. Teastaíonn tosaíocht agus barrfheabhsú infheistíochtaí go práinneach. I go leor tíortha, is gá feabhas a chur ar cháilíocht uisce d’fhonn rioscaí agus acmhainní sláinte le haghaidh táirgeadh uisce a laghdú, agus caithfear dáileadh a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí. Ba mhaith le cuibhreannas SmartWater4Europe dul i ngleic leis an dúshlán seo trí réitigh chomhtháite a fhorbairt agus a thaispeáint do bhainistíocht chliste líonraí dáilte uisce.

Comhordaitheoir an tionscadail: Vitens NV, Utrecht, an Ísiltír

WaterPiPP (Polasaithe Soláthair Nuálaíocha Poiblí Uisce, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 1m): Baineann WaterPiPP le modheolaíochtaí nua soláthair phoiblí a iniúchadh d’earnáil uisce na hEorpa, áit a gcuireann roinnt scrogaill agus bacainní bac ar acmhainneacht na nuálaíochta. Is ionann an soláthar poiblí agus thart ar 19% de OTI an AE, príomh-mhargadh tábhachtach do nuálaithe go háirithe sna hearnálacha uisce agus athraithe aeráide. Is féidir soláthar nuálach táirgí agus seirbhísí a úsáid chun tacú le forbairt agus tráchtálú réitigh nua a fheabhsaíonn cáilíocht agus éifeachtúlacht seirbhísí poiblí le luach níos fearr ar airgead.

Comhordaitheoir an tionscadail: Office International de l’Eau, Páras, an Fhrainc

WEAM4i (Ardbhainistíocht Uisce agus Fuinnimh le haghaidh Uisciúcháin, ranníocaíocht bhuiséid an AE: € 5.2m,): Is í an talmhaíocht 30% den ídiú iomlán uisce san Eoraip ar an meán, agus chomh hard le 70% i roinnt tíortha i nDeisceart na hEorpa. Le blianta beaga anuas, dhírigh mórchuid na n-iarrachtaí chun tomhaltas a laghdú ar éifeachtúlacht uisce gan aird a thabhairt ar fhuinneamh, agus mar thoradh air sin, i gcásanna áirithe, tháinig méadú suntasach ar ídiú fuinnimh, in aghaidh an dromchla uiscithe agus in aghaidh an aonaid toirte uisce. Ba mhaith le WEAM4i cuidiú le tomhaltas fuinnimh a laghdú trí eangach cliste uisce agus fuinnimh a fhorbairt le haghaidh uisciúcháin agus ardán TFC an chórais tacaíochta cinntí.

Comhordaitheoir an tionscadail: Meteosim SL, Barcelona, ​​an Spáinn

cúlra

Ó 2007 i leith, mhaoinigh buiséad an AE gar do 500 tionscadal taighde comhshaoil, le níos mó ná 7,000 rannpháirtí, ó 126 tír agus le ráta rannpháirtíochta FBManna de 17%. Leantar ag tacú leis an dúshlán sochaíoch seo faoin gclár taighde agus nuálaíochta reatha Horizon 2020.

Is é Horizon 2020 an clár creata taighde agus nuálaíochta is mó riamh san AE le buiséad seacht mbliana ar fiú beagnach € 80 billiún é. In 2014 beidh buiséad iomlán taighde an AE, lena n-áirítear na míreanna seo agus caiteachas riaracháin, thart ar € 9.3bn, ag ardú go dtí thart ar € 9.9bn in 2015.

Faoin gcéad ghlaonna Horizon 2020 táthar ag súil go gcuirfear thart ar € 165m ar fáil do thionscadail sa réimse fócais 'Uisce'. Tá uisce bunúsach do shláinte an duine, slándáil bia, forbairt inbhuanaithe agus an comhshaol. Is earnáil eacnamaíoch í freisin a bhfuil tábhacht mhéadaitheach ag baint léi don Eoraip le láimhdeachas de thart ar € 80 billiún sa bhliain, rud a fhágann gur foinse luachmhar í le haghaidh fáis agus post. Áireofar ar ghníomhartha sonracha faoin réimse fócais seo réitigh uisce nuálacha a thabhairt ar an margadh, leas a bhaint as torthaí taighde uisce agus nuálaíochta chun leasa an tionscail, lucht déanta beartas agus saoránaigh san Eoraip agus ar fud an domhain chomh maith le cineálacha cur chuige comhtháite maidir le bainistíocht uisce agus athrú aeráide.

Forbhreathnú ar bheartas uisce an AE

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending