Ceangail le linn

Frontpage

US Uachtarán Obama óráid ar bharr athbhreithnithe comharthaí faisnéise + bileog fíricí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

“Lig dom anois díriú ar an tsraith imní ar leithligh a ardaíodh thar lear, agus díriú ar chur chuige Mheiriceá i leith bailiú faisnéise thar lear,” a dúirt Uachtarán na SA Barack Obama in óráid ag an Roinn Dlí agus Cirt an 17 Eanáir. “Mar a thug mé le fios, tá freagrachtaí uathúla ar na Stáit Aontaithe maidir le bailiú faisnéise. Cuidíonn ár gcumas ní amháin lenár náisiún féin a chosaint, ach lenár gcairde agus lenár gcomhghuaillithe freisin. Ní bheidh ár n-iarrachtaí éifeachtach ach má tá muinín ag gnáthshaoránaigh i dtíortha eile go bhfuil meas ag na Stáit Aontaithe ar a bpríobháideacht freisin. Agus tá sé tuillte ag ceannairí ár ndlúthchairde agus ár gcomhghuaillithe a fháil amach más mian liom a gcuid tuairimí faoi shaincheist a fhoghlaim, tógfaidh mé an fón agus cuirfidh mé glaoch orthu, seachas casadh ar fhaireachas, ”a dúirt sé. (Postálfar óráid iomlán ar láithreán gréasáin Teach Bán).

 “Maidir lenár mbailiú mór faisnéise ar chomharthaí, ní úsáidfidh gníomhaireachtaí faisnéise na SA sonraí den sórt sin ach chun sainriachtanais slándála a chomhlíonadh: frith-fhaisnéis; frithsceimhlitheoireacht; frith-iomadú; cibearshlándáil; cosaint fórsa dár trúpaí agus dár gcomhghuaillithe; agus coireacht thrasnáisiúnta a chomhrac, lena n-áirítear imghabháil smachtbhannaí. Thairis sin, d’ordaigh mé go dtógfaimid an chéim gan fasach chun cosaintí áirithe atá againn do mhuintir Mheiriceá a leathnú chuig daoine thar lear. D'ordaigh mé don DNI, i gcomhairle leis an Ard-Aighne, na cosaintí sin a fhorbairt, a chuirfidh teorainn leis an ré gur féidir linn faisnéis phearsanta a choinneáil, agus úsáid na faisnéise seo a shrianadh freisin.

“Is é bun an scéil gur chóir go mbeadh a fhios ag daoine ar fud an domhain - beag beann ar a náisiúntacht - nach bhfuil na Stáit Aontaithe ag spiaireacht ar ghnáthdhaoine nach bagairt ar ár slándáil náisiúnta, agus go gcuirimid a n-imní faoi phríobháideacht san áireamh. Baineann sé seo le ceannairí eachtracha freisin. Mar gheall ar an aird intuigthe a fuair an tsaincheist seo, chuir mé in iúl go soiléir do phobal na faisnéise - mura mbeidh cuspóir láidir slándála náisiúnta ann - nach ndéanfaimid monatóireacht ar chumarsáid cheannairí stáit agus rialtais ár ndlúthchairde agus ár gcomhghuaillithe. Agus threoraigh mé d’fhoireann slándála náisiúnta, chomh maith leis an bpobal faisnéise, oibriú le comhghleacaithe eachtracha chun ár gcomhordú agus ár gcomhoibriú a dhoimhniú ar bhealaí a atógfaidh muinín agus muid ag dul ar aghaidh."

Aiseolas

BILEOG FACT: Athbhreithniú ar fhaisnéis faoi chomharthaí na SA

Sa dara leath de 2013 agus go luath in 2014, thug rialtas na Stát Aontaithe faoi athbhreithniú leathan gan fasach ar ár gcláir faisnéise comharthaí, faoi stiúir an Tí Bháin le ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha ar fud an rialtais. Chomh maith lenár ndianobair féin, tharraing an próiseas athbhreithnithe ionchur ó phríomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear an Chomhdháil, an pobal ardteicneolaíochta, an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe eachtracha, an Grúpa Athbhreithnithe ar Theicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide, an Bord Maoirseachta Príobháideachta agus Saoirsí Sibhialta, agus daoine eile. Scrúdaigh athbhreithniú an riaracháin conas is féidir linn, i bhfianaise teicneolaíochtaí nua agus athraitheacha, ár gcumas faisnéise a úsáid ar bhealach a chosnaíonn ár slándáil náisiúnta go barrmhaith agus muid ag tacú lenár mbeartas eachtrach, ag urramú príobháideachta agus saoirsí sibhialta, ag cothú iontaoibh an phobail, agus ag laghdú an riosca. nochtadh neamhúdaraithe. An 17 Eanáir 2014, thug an tUachtarán óráid ag an Roinn Dlí agus Cirt chun torthaí an phróisis athbhreithnithe seo a fhógairt.

San óráid sin, rinne an tUachtarán soiléir go leanann fir agus mná phobal faisnéise na SA, an NSA san áireamh, na prótacail sin atá deartha chun príobháideacht ghnáthdhaoine a chosaint agus nach bhfuil siad ag mí-úsáid údaráis. Nuair a rinneadh botúin, rinne siad na botúin sin a cheartú. Ach le go mbeidh ár bpobal faisnéise éifeachtach thar an gcian fhada, ní mór dúinn muinín mhuintir Mheiriceá, agus dhaoine ar fud an domhain, a choinneáil. Chuige sin, tá bealach chun tosaigh forbartha ag an Riarachán a chreidimid gur cheart go dtabharfadh sé níos mó muiníne do mhuintir Mheiriceá go bhfuil a gcearta á gcosaint, agus uirlisí tábhachtacha á gcoinneáil acu a choinníonn slán muid, agus a thugann aghaidh ar cheisteanna suntasacha a ardaíodh thar lear. D’fhógair an tUachtarán inniu go nglacfadh an Riarachán le sraith leasuithe nithiúla agus substaintiúla a ghlacfaidh an Riarachán go riaracháin nó a dhéanfaidh iarracht códú leis an gComhdháil, chun tromlach na moltaí a rinne an Grúpa Athbhreithnithe.

Aiseolas

Treoir nua maidir le beartas uachtaránachta

An 17 Eanáir, d’eisigh an tUachtarán Obama treoir nua maidir le beartas uachtaránachta le haghaidh gníomhaíochtaí faisnéise na SA, sa bhaile agus thar lear. Leagtar amach sa treoir seo prionsabail nua a rialaíonn an chaoi a ndéanaimid bailiú faisnéise comharthaí, agus a neartaíonn an chaoi a ndéanaimid maoirseacht brainse feidhmiúcháin ar ár ngníomhaíochtaí faisnéise comharthaí. Cinnteoidh sé go gcuirfimid ár riachtanais slándála san áireamh, ach ár gcomhghuaillíochtaí freisin; ár gcaidrimh trádála agus infheistíochta, lena n-áirítear ábhair imní ár gcuideachtaí; agus ár dtiomantas do phríobháideacht agus do shaoirsí bunúsacha. Agus déanfaimid athbhreithniú ar chinntí faoi thosaíochtaí faisnéise agus spriocanna íogaire ar bhonn bliantúil, ionas go ndéanfaidh foireann slándála náisiúnta sinsearach an Uachtaráin grinnscrúdú rialta ar ár ngníomhartha.

An Chúirt Faireachais Faisnéise Eachtraí (FISC)

Ó cuireadh tús leis an athbhreithniú, tá os cionn 40 tuairim agus ordú ón gCúirt Faireachais Faisnéise Eachtraí dearbhaithe againn, a sholáthraíonn athbhreithniú breithiúnach ar chuid dár ngníomhaíochtaí faisnéise is íogaire - lena n-áirítear an clár Alt 702 a dhíríonn ar dhaoine eachtracha thar lear agus an clár meiteashonraí teileafóin Alt 215 . Ag dul ar aghaidh dó, d’ordaigh an tUachtarán don Stiúrthóir Faisnéise Náisiúnta, i gcomhairle leis an Ard-Aighne, athbhreithniú bliantúil a dhéanamh - chun críche an dearbhaithe - ar aon tuairimí ón gCúirt sa todhchaí a bhfuil impleachtaí leathana príobháideachta acu, agus tuairisc a thabhairt don Uachtarán agus don Chomhdháil orthu seo iarrachtaí. Chun a chinntiú go n-éisteann an Chúirt le raon níos leithne peirspictíochtaí príobháideachta, d’iarr an tUachtarán ar an gComhdháil údarú a dhéanamh painéal abhcóidí a bhunú ó lasmuigh den rialtas chun guth neamhspleách a sholáthar i gcásanna suntasacha os comhair na Cúirte.

Alt 702 den Acht um Fhaireachas Faisnéise Eachtraí

Is clár luachmhar é Alt 702 a ligeann don rialtas cumarsáid spriocanna eachtracha thar lear a thascradh a bhfuil faisnéis acu atá tábhachtach dár slándáil náisiúnta. Creideann an tUachtarán gur féidir linn níos mó a dhéanamh chun a chinntiú nach gcuirfear saoirsí sibhialta dhaoine SAM i gcontúirt sa chlár seo. Chun aghaidh a thabhairt ar bhailiú teagmhasach cumarsáide idir Meiriceánaigh agus saoránaigh choigríche, d’iarr an tUachtarán ar an Ard-Aighne agus DNI leasuithe a thionscnamh a chuireann srianta breise ar chumas an rialtais cumarsáid idir Meiriceánaigh agus saoránaigh eachtracha a choinneáil, a chuardach agus a úsáid i gcásanna coiriúla go teagmhasach. a bailíodh faoi Alt 702.

Alt 215 den Acht PATRIOT

Faoi Alt 215 den Acht PATRIOT bailíonn an rialtas meiteashonraí a bhaineann le glaonna teileafóin ar an mórchóir. Creidimid gur cumas é seo nach mór dúinn a chaomhnú, agus thabharfaimis faoi deara nár thug an Grúpa Athbhreithnithe le fios go ndearnadh mí-úsáid d’aon ghnó ar an gclár. Ach creidimid go gcaithfimid níos mó a dhéanamh chun muinín a thabhairt do dhaoine. Ar an gcúis seo, d’ordaigh an tUachtarán aistriú a chuirfidh deireadh le mórchlár clár meiteashonraí Alt 215 mar atá sé faoi láthair, agus clár a bhunú a chaomhnóidh na cumais a theastaíonn uainn gan an rialtas a bheith i seilbh na sonraí.

Tá dhá chéim ag an aistriú seo. Le héifeacht láithreach, ní leanfaimid le glaonna teileafóin ach dhá chéim a bhaintear as uimhir a bhaineann le heagraíocht sceimhlitheoireachta in ionad trí cinn. D'ordaigh an tUachtarán don Ard-Aighne oibriú leis an gCúirt Faireachais Faisnéise Eachtraí ionas nach féidir an bunachar sonraí a cheistiú ach amháin tar éis cinneadh breithiúnach, nó i bhfíor-éigeandáil. Maidir leis an gceist níos leithne, tá treoir tugtha ag an Uachtarán do phobal na faisnéise agus don Ard-Aighne an idirthréimhse seo a úsáid chun roghanna a fhorbairt do chlár nua ar féidir leis na cumais a mheaitseáil agus na bearnaí a dearadh a dearadh an clár Alt 215 a líonadh gan an rialtas a shealbhú na meiteashonraí seo, agus tuairisceoidh sé dó le roghanna maidir le cineálacha cur chuige malartacha sula dtiocfaidh an clár suas lena ath-údarú an 28 Márta. Ag an am céanna, rachaidh an tUachtarán i gcomhairle leis na coistí ábhartha sa Chomhdháil chun a dtuairimí a lorg, agus ansin iarrfaidh sé comhdháil údarú don chlár nua de réir mar is gá.

Litreacha slándála náisiúnta

Agus bagairtí á n-imscrúdú, tá an FBI ag brath ar Litreacha Slándála Náisiúnta (NSLanna) a úsáid, ar féidir iad a úsáid chun a cheangal ar chuideachtaí cineálacha áirithe faisnéise a sholáthar don rialtas gan na horduithe a nochtadh d’ábhar an imscrúdaithe. D’fhonn a bheith níos trédhearcaí maidir leis an gcaoi a n-úsáideann an rialtas an t-údarás seo, d’ordaigh an tUachtarán don Ard-Aighne an bealach a úsáidimid NSLanna a leasú chun a chinntiú nach bhfuil neamhnochtadh éiginnte, agus cuirfear deireadh leis laistigh de thréimhse ama mura léiríonn an rialtas go bhfuil gá leis rúndacht bhreise. 

Cuirfimid ar chumas soláthraithe cumarsáide níos mó faisnéise a phoibliú ná riamh faoi na horduithe a fuair siad chun sonraí a sholáthar don rialtas. Chuir na cuideachtaí seo in iúl go soiléir gur mhaith leo a bheith níos trédhearcaí faoi na hiarrataí FISA, NSL agus forfheidhmithe dlí a fhaigheann siad ón rialtas. Aontaíonn an Riarachán go bhfuil na hábhair imní seo tábhachtach, agus tá sé i mbun cainteanna leis na soláthraithe faoi bhealaí ina bhféadfaí faisnéis bhreise a phoibliú.

Muinín a mhéadú thar lear

Éilíonn ceannaireacht dhomhanda na SA go ndéanaimid ár riachtanais slándála a chothromú leis an ngá atá againn muinín agus comhoibriú a choinneáil i measc daoine agus ceannairí ar fud an domhain. Ar an ábhar sin, leagtar amach sa treoir uachtaránachta nua prionsabail a rialaíonn an méid a dhéanaimid thar lear, agus a shoiléiríonn an méid nach ndéanaimid. Ní úsáideann na Stáit Aontaithe faisnéis maidir le comharthaí ach chun críocha dlisteanacha slándála náisiúnta, agus ní chun athbhreithniú gan idirdhealú a dhéanamh ar r-phoist nó glaonna teileafóin gnáthdhaoine. 

Cad nach ndéanaimid: Ní bhailíonn na Stáit Aontaithe faisnéis chun cáineadh nó easaontú a chur faoi chois. Ní bhailímid faisnéis chun daoine a chur faoi mhíbhuntáiste bunaithe ar a n-eitneachas, cine, inscne, claonadh gnéasach, nó reiligiún. Agus ní bhailímid faisnéis chun buntáiste iomaíoch a sholáthar do chuideachtaí SAM, nó d’earnálacha tráchtála na SA.

Cad a dhéanfaimid: Maidir lenár mbailiúchán mórchóir, ní úsáidfimid sonraí ach chun sainriachtanais slándála a chomhlíonadh: frith-fhaisnéis; frithsceimhlitheoireacht; frith-iomadú; cibearshlándáil; cosaint fórsa dár trúpaí agus dár gcomhghuaillithe; agus coireacht thrasnáisiúnta a chomhrac, lena n-áirítear imghabháil smachtbhannaí.

Chinn an tUachtarán freisin go dtógfaimid an chéim gan fasach chun cosaintí áirithe atá againn do mhuintir Mheiriceá a leathnú chuig daoine thar lear. D'ordaigh sé don Ard-Aighne agus DNI na cosaintí seo a fhorbairt, a chuirfidh teorainn leis an ré gur féidir linn faisnéis phearsanta a choinneáil, agus srian a chur le scaipeadh na faisnéise seo freisin.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag daoine ar fud an domhain - beag beann ar a náisiúntacht - nach bhfuil na Stáit Aontaithe ag spiaireacht ar ghnáthdhaoine nach bagairt ar ár slándáil náisiúnta agus a chuireann a n-imní faoi phríobháideacht san áireamh.

Baineann sé seo le ceannairí eachtracha freisin. Mar gheall ar an aird intuigthe a fuair an tsaincheist seo, chuir an tUachtarán in iúl go soiléir do phobal na faisnéise - mura mbeidh cuspóir láidir slándála náisiúnta ann - nach ndéanfaimid monatóireacht ar chumarsáid cheannairí stáit agus rialtais ár ndlúthchairde agus ár gcomhghuaillithe. Agus threoraigh sé dá fhoireann slándála náisiúnta, chomh maith leis an bpobal faisnéise, oibriú le comhghleacaithe eachtracha chun ár gcomhordú agus ár gcomhoibriú a dhoimhniú ar bhealaí a atógfaidh muinín sa todhchaí.

Cé go leanfaidh ár ngníomhaireachtaí faisnéise ag bailiú faisnéise faoi rún rialtais - seachas gnáthshaoránaigh - ar fud an domhain, ar an mbealach céanna a dhéanann seirbhísí faisnéise gach náisiúin eile, ní ghabhfaimid leithscéal toisc go bhféadfadh ár seirbhísí a bheith níos éifeachtaí . Ach ba cheart go mbeadh muinín ag ceannairí stáit agus rialtais a mbímid ag obair go dlúth leo, a mbímid ag brath ar a gcomhoibriú, go bhfuilimid ag caitheamh leo mar fhíor-chomhpháirtithe. Déanann na hathruithe a d’ordaigh an tUachtarán é sin go díreach.

Rannpháirtíocht idirnáisiúnta

Chun tacú lenár gcuid oibre, threoraigh an tUachtarán athruithe ar an gcaoi a n-eagraítear ár rialtas. Ainmneoidh an Roinn Stáit oifigeach sinsearach chun ár dtaidhleoireacht a chomhordú ar shaincheisteanna a bhaineann le teicneolaíocht agus a shíníonn faisnéis. Ceapfaidh an Riarachán oifigeach sinsearach sa Teach Bán chun na cosaintí príobháideachta nua atá fógartha againn inniu a chur i bhfeidhm. Agus d’iarr an tUachtarán ar a Chomhairleoir, John Podesta, athbhreithniú a stiúradh ar shonraí móra agus ar phríobháideacht. Is éard a bheidh sa ghrúpa seo oifigigh rialtais a dhéanfaidh - i dteannta le Comhairle Chomhairleoirí an Uachtaráin ar Eolaíocht agus Teicneolaíocht - teagmháil le saineolaithe príobháideachta, teicneolaithe agus ceannairí gnó, agus féachfaidh siad ar an gcaoi a bhfuil an pobal ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin is gné dhílis de shonraí móra. agus na hearnálacha príobháideacha; an féidir linn noirm idirnáisiúnta a chruthú maidir le conas na sonraí seo a bhainistiú; agus conas is féidir linn leanúint le saorshreabhadh faisnéise a chur chun cinn ar bhealaí atá comhsheasmhach le príobháideacht agus slándáil.  

D’fhógair an tUachtarán freisin go gcaithfimid acmhainní chun an próiseas a úsáidimid a lárú agus a fheabhsú chun iarratais eachtracha ar chúnamh dlíthiúil a láimhseáil, ar a dtugtar próiseas an Chonartha um Chúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach (MLAT). Faoi MLAT, is féidir le comhpháirtithe eachtracha rochtain a iarraidh ar fhaisnéis atá stóráilte sna Stáit Aontaithe de bhun dhlí na SA. De réir mar a mhéadaigh tiúchan na soláthraithe stórála scamall atá bunaithe sna SA, tá líon na n-iarratas MLAT méadaithe freisin. Chun aghaidh a thabhairt ar an méadú seo, déanfaimid próiseáil MLAT a bhrostú agus a lárú; cuirfimid teicneolaíocht nua i bhfeidhm chun éifeachtúlacht agus trédhearcacht an phróisis a mhéadú; agus méadóimid ár for-rochtain agus ár n-oiliúint idirnáisiúnta chun a chinntiú go gcomhlíonann iarratais caighdeáin dlí na SA. Cuirfimid na hacmhainní riachtanacha i bhfeidhm chun ár gcuid ama freagartha a laghdú faoi leath faoi dheireadh 2015, agus oibreoimid go hionsaitheach chun freagairt d’iarrataí atá leordhóthanach ó thaobh dlí de i gceann cúpla seachtain. Cinnteoidh an t-athrú seo gur féidir lenár gcomhpháirtithe eachtracha faisnéis a choinnítear sna SA a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí chun sceimhlitheoirí agus coirpigh eile a ionchúiseamh, agus fós na cosaintí dochta príobháideachta a chuirtear i bhfeidhm le dlí na SA a chomhlíonadh.

Chomh maith leis na tionscnaimh a d’fhógair an tUachtarán, dhearbhaigh athbhreithniú an Riaracháin ár dtiomantas do thionscnaimh leanúnacha:

Cóid iompair príobháideachta tomhaltóirí

Dhá bhliain ó shin, d’eisigh an tUachtarán Treoirphlean do Phríobháideacht Tomhaltóirí san Aois Dhigiteach mar “mhúnla dinimiciúil maidir le conas cosaint láidir príobháideachta a thairiscint agus nuálaíocht leanúnach i dteicneolaíochtaí faisnéise nua a chumasú”. Tar éis an Blueprint a scaoileadh, tá an Riarachán tar éis an earnáil phríobháideach, saineolaithe príobháideachta, agus abhcóidí tomhaltóirí a thionól chun cóid iompair dheonacha a fhorbairt chun sonraí íogaire tomhaltóirí a chosaint. An samhradh seo caite chríochnaigh grúpa ilpháirtithe leasmhara an chéad chód den sórt sin ar an gcaoi ar cheart do aipeanna soghluaiste rochtain a fháil ar fhaisnéis phríobháideach. Tá an Roinn Tráchtála ag leanúint leis an bpróiseas ilpháirtithe leasmhara seo, agus é mar aidhm aici forbairt cóid nua iompair a sheoladh in 2014.

Tiomantas do idirlíon oscailte

Tá sé riachtanach fás agus forbairt dhomhanda a choinneáil ar idirlíon oscailte, inrochtana, lena n-áirítear an cumas sonraí a tharchur thar theorainneacha go saor. Déanfaimid ár dtiomantas chun saorshreabhadh faisnéise ar fud an domhain a chur chun cinn trí chur chuige uilechuimsitheach i leith rialachas Idirlín agus ceapadh beartais. Braitheann daoine aonair san 21ú haois ar rochtain saor in aisce agus gan srian ar shreafaí sonraí gan rialáil treallach ón rialtas. Tá gnóthais ag brath níos mó ar chórais chomhaontaithe roinnte sonraí a ligeann do fhaisnéis bogadh gan uaim thar theorainneacha mar thacaíocht d’oibríochtaí gnó domhanda.  

Tá go leor i gceist ag tíortha i mbéal forbartha agus gnólachtaí beaga ar fud an domhain go háirithe, agus tá go leor le cailliúint ó theorainneacha a chuireann srian ar an Idirlíon mar inneall rathúlachta agus léirithe. Gortaíonn na ceanglais chun sonraí a stóráil nó crua-earraí a aimsiú in áit ar leith iomaíocht, bac a chur ar nuálaíocht, agus fás eacnamaíoch a laghdú. Agus baineann siad an bonn de DNA an Idirlín, ar líonra líonraí é a dháiltear go domhanda é.   Leanfaimid orainn ag tacú leis an gcur chuige ilpháirtithe leasmhara, uilechuimsitheacha i leith an Idirlín agus ag obair chun a eagraíochtaí déanta beartas, socrú caighdeán agus rialachas a neartú agus a dhéanamh níos cuimsithí.

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending