Ceangail le linn

EU

Freagra an AE ar radacú agus antoisceachas foréigneach a neartú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

5698849705_0bedae3ae6_z-640x325Gníomhaíochtaí extremist Sceimhlitheoireachta agus foréigneach tagtha chun cinn agus tá fás ar, bagairt shuntasach laistigh den AE. Na gníomhaíochtaí seo i gcrích, ní hamháin ag grúpaí eagraithe ach níos mó ag grúpaí níos lú nó aisteoirí aonair, á thiomáint anois ag réimse leathan foinsí. Tá úsáid na n-uirlisí ar líne chun críche earcaíochta agus bolscaireacht a scaipeadh a mhéadú, ar a seal ag déanamh gníomhaíochtaí foréigneacha níos deacra a thuar agus a bhrath. Ina theannta sin, taisteal méadú ar líon na nEorpach thar lear chun oiliúint agus dul i ngleic i gcriosanna chomhrac, ag éirí níos radicalized sa phróiseas, agus d'fhéadfadh sé ina bhagairt do ár slándála ar a n-ais.

Sa lá atá inniu ghlac (15 Eanáir) an Coimisiún Eorpach teachtaireacht a aithint 10 réimsí ina mballstáit agus an AE ar a dtugtar chun a gcuid gníomhartha chun cosc ​​a chur le gach cineál extremism sin mar thoradh ar fhoréigean threisiú, beag beann ar a spreagann é. I measc na mbeart atá beartaithe a chruthú mol eolais Eorpach maidir le extremism foréigneach, forbairt oiliúna do chleachtóirí líne tosaigh agus tacaíocht airgeadais do thionscadail ag baint úsáide as uirlisí cumarsáide nua-aimseartha agus na meáin shóisialta chun dul i ngleic bolscaireacht sceimhlitheoireachta. Iarrtar na Ballstáit freisin chun cláir a dhéanamh níos éasca do bhaill de ghrúpaí antoisceacha foréigin agus an idé-eolaíocht is bun a thréigean a bhunú. Is iad na deich mholtaí mar thoradh ar dhá bhliain d'obair sa Líonra Feasachta radicalization (RAN), bhunaigh an Coimisiún i 2011, bhailiú shaineolaithe 700 agus cleachtóirí túslíne ar fud na hEorpa.

"Ní choinnítear aon tír ó sciúirse antoisceachais fhoréignigh. Ach fós tá i bhfad ró-bheag de Bhallstáit an AE ag tabhairt aghaidh ar an mbagairt mhéadaitheach seo. Teastaíonn bearta láidre coisctheacha uainn chun cur i gcoinne antoisceachais i ngach foirm. Is é an aidhm atá againn na ballstáit a threisiú ' iarrachtaí i gcoinne radacaithe agus foréigin antoisceach, agus bosca uirlisí a sholáthar le haghaidh gníomhaíochta coisctheacha san Eoraip ", a dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Cecilia Malmström.

Aiseolas

Chun saoránaigh a chosaint ar na bagairtí seo teastaíonn cur chuige ina mbeidh raon leathan comhpháirtithe ar leibhéal áitiúil, náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta. Chun tacú le hiarrachtaí na mballstát dul i ngleic le radacú, tá an Coimisiún ag díriú ar 10 réimse gníomhaíochta:

  • Straitéisí náisiúnta cuimsitheacha a fhorbairt. Spreagtar na ballstáit chun creataí leordhóthanacha a chur i bhfeidhm, lena mbaineann eagraíochtaí neamhrialtasacha, oibrithe túslíne, seirbhísí slándála agus saineolaithe sa réimse, chun forbairt beart a éascú chun antoisceachas foréigneach agus sceimhlitheoireacht a chosc ar bhealach níos éifeachtaí.
  • Mol eolais Eorpach a chruthú an bhliain seo chugainn chun na cleachtais is fearr a bhunú agus a scaipeadh agus an clár oibre taighde a mhúnlú. Cuirfidh sé ionchur ar fáil do lucht déanta beartas an AE, náisiúnta agus áitiúil, agus comhordóidh sé tionscnaimh choiscthe laistigh agus lasmuigh den AE. Cuirfidh an Coimisiún suas le 20 milliún EUR in áirithe idir 2014-2017 don ‘Mol Eolais’ agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann le cosc ​​agus a bhainistítear go lárnach lena n-áirítear gníomhaíochtaí an RAN agus tacaíocht do chláir imeachta i mballstáit.
  • Tógáil ar obair an Líonra Feasachta Radaíochta (RAN) chun a ról a neartú, agus a chinntiú gur féidir leis treoir phraiticiúil a sholáthar do bhallstáit nuair a iarrtar é.
  • Oiliúint a fhorbairt agus a éascú do chleachtóirí túslíne atá ag obair le daoine aonair nó le grúpaí atá i mbaol, dírithe ní amháin ar fhorfheidhmiú an dlí agus ar bhaill foirne príosúin ach freisin ar oibrithe sóisialta, oideachasóirí agus oibrithe cúraim sláinte, ag forbairt a dtuisceana ar phróiseas an radacaithe agus conas freagra a thabhairt air.
  • Cláir tacaíochta dí-rannpháirtíochta agus dí-radacaithe a sholáthar do bhaill grúpaí antoisceacha ('straitéisí imeachta') i ngach tír den AE. In ainneoin a n-éifeachtachta, níl cláir den sórt sin ar fáil i bhformhór mór bhallstáit an AE faoi láthair. Is minic gur fearr an cineál seo oibre a dhéanamh i gcomhar idir roinnt gníomhaithe, thar earnálacha, go háirithe teaghlaigh agus baill an phobail atá gar do cheannairí foréigneacha. Soláthraíonn an Coimisiún treoir maidir le cláir imeachta a bhunú nuair a iarrtar é agus oiliúint a chur ar bun do chleachtóirí áitiúla a bhfuil baint acu leis an obair imeachta. San am atá caite, chaith an Coimisiún thart ar € 10 milliún faoi Chistí ISEC le haghaidh tionscadal dí-radacaithe. Trí Chiste ISEC, mhaoinigh an Coimisiún líon mór tionscadal chun cur leis an eolas faoin bpróiseas radacaithe agus an saineolas maidir le conas bearta coiscthe éifeachtacha a dhearadh.
  • Comhoibriú níos dlúithe leis an tsochaí shibhialta agus leis an earnáil phríobháideach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin atá le sárú ar líne. Tá ábhar agus bolscaireacht antoisceach inrochtana go héasca ar líne trí shuíomhanna díospóireachta, na meáin shóisialta, blaganna, srl. Ní mór d’iarrachtaí dul níos faide ná ábhar mídhleathach a thoirmeasc nó a bhaint, agus forbairt teachtaireachtaí cuntair a áireamh chun scéalta foircneacha a dhí-thógáil. Is féidir le grúpaí pobail, saoránaigh, íospartaigh agus iar-fhoircní teachtaireachtaí láidre a dhéanamh. Molann an Coimisiún fóram a bhunú le príomhpháirtithe sa tionscal chun deiseanna le haghaidh comhair níos dlúithe a phlé agus tacaíonn sé le frith-scéalta a tháirgeadh agus a scaipeadh.
  • Íospartaigh a chumhachtú. Is uirlis chumhachtach iad guthanna na n-íospartach chun cosc ​​agus dí-radacú a dhéanamh, ach sin amháin má bhraitheann íospartaigh compordach lena scéal a roinnt agus an tacaíocht riachtanach a bheith acu. Tacóidh an Coimisiún le grúpaí agus líonraí íospartach, lena n-áirítear trí thionscadail a mhaoiniú, chun gníomhaíochtaí cumarsáide a éascú agus chun feasacht a mhéadú.
  • Smaointeoireacht chriticiúil a spreagadh i measc daoine óga faoi theachtaireachtaí antoisceacha. Is réimsí lárnacha iad malartuithe oideachais agus óige chun cabhrú le daoine óga smaoineamh go criticiúil faoi thuairimí agus dioscúrsaí antoisceach agus lochtanna an bholscaireachta sin a nochtadh. Tacóidh an Coimisiún le pobail agus le grúpaí áitiúla atá ag obair le hiar-fhoircní foréigneacha agus lena n-íospartaigh, mar is fearr is féidir leo cur síos a dhéanamh ar réaltachtaí campaí oiliúna cogaidh agus sceimhlitheoireachta mar shampla.
  • Taighde a mhéadú ar threochtaí radacaithe. Leanfaidh maoiniú an AE de bheith ar fáil chun iniúchadh a dhéanamh ar conas agus cén fáth a ndéanann daoine radacú nó dí-radacú, agus ar na róil a imríonn, mar shampla, idé-eolaíocht, teicnící earcaíochta bunaithe ar an idirlíon agus rólchuspaí.
  • Oibriú níos dlúithe le tíortha comhpháirtíochta lasmuigh den AE. Ní stopann leochaileacht an radacaithe ag teorainneacha an AE. Leanfaidh an Coimisiún agus an tArdionadaí ag obair le tríú tíortha chun radacú a chosc, trí mhaoiniú AE a úsáid chun oiliúint a chur ar fáil nó chun tacú leis na meáin agus tionscnaimh choisctheacha eile ar bhonn féir. Ba cheart straitéisí chun radacú agus antoisceachas foréigneach a chosc a ionchorprú in uirlisí agus ionstraimí comhair forbartha. Ina theannta sin, tá an Coimisiún ag foilsiú inniu a Bailiúchán chuige agus cleachtais chun radacú a fhorbairt agus a chosc a d'fhorbair an RAN. Cuireann sé sraith d'ocht gcur chuige cleachtóirí i réimse an radacúcháin a chosc, léiríonn gach ceann acu roinnt cleachtais agus tionscadail roghnaithe. Tá sé mar aidhm ag an mbailiúchán seo gníomhaíochtaí breise a bheartaítear sa Teachtaireacht a thacú.

Aiseolas

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending