Ceangail le linn

Erasmus +

tús nua: dlíthe an AE a d'fhéadfadh athrú ar do shaol ag tosú i mbliana

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20140106PHT31908_originalSíníonn uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz Erasmus + ina dhlí. Cuirfidh an clár oideachais athchóirithe ar chumas níos mó ná ceithre mhilliún duine staidéar a dhéanamh thar lear sna seacht mbliana amach romhainn

I mbliana tiocfaidh go leor dlíthe tábhachtacha i bhfeidhm a rachaidh i bhfeidhm ar shaol laethúil na milliún Eorpach. Ó mhí Eanáir san áireamh tá paitinn Eorpach chun nuálaíocht agus rialacha maidir le mearcair agus dramhaíl leictreach a threisiú. Níos déanaí beidh reachtaíocht ann freisin maidir le cosaint tomhaltóirí, maoin intleachtúil agus cosaint an chomhshaoil ​​chomh maith le rialacha chun aontas baincéireachta an AE a mhúnlú agus saorghluaiseacht oibrithe a chinntiú.

Cosnófar cearta maoine intleachtúla níos fearr trí líon na n-oifigeach custaim sáraithe is féidir a sheiceáil ag an teorainn a leathnú agus trí rialacha nua a thabhairt isteach maidir le dlínse cúirteanna agus trí bhreithiúnais a aithint. Cuirfear iad seo i bhfeidhm i roinnt ballstát ag tosú i mí Eanáir. Cruthóidh clár na saorálaithe cúnaimh AE deiseanna do thart ar 10,000 duine cuidiú le hoibríochtaí daonnúla ar fud na cruinne sna seacht mbliana amach romhainn.

Cuirfidh Erasmus +, an leagan athchóirithe de chlár oideachais móréilimh na hEorpa, ar chumas níos mó ná ceithre mhilliún duine óg staidéar nó oiliúint a dhéanamh thar lear as seo go dtí 2020 a bhuíochas dá bhuiséad de níos mó ná € 14 billiún. i mí Feabhra agus reachtaíocht chun a chinntiú go ndéantar trealamh leictreach agus leictreonach a athchúrsáil níos fearr i mí na Samhna.

Aiseolas

Is é deireadh na líne é do gach sean-teirmiméadar mearcair agus gairis tomhais eile i mí Aibreáin. Tá sé mar aidhm ag an AE méid an mhiotail an-tocsaineach a úsáidtear mar ghuais sláinte a laghdú. Bainfidh tomhaltóirí leas as faisnéis níos fearr ar a gcuid bia, lena n-áirítear faisnéis faoi chothú ar bhianna próiseáilte, lipéadú tionscnaimh ar fheoil neamhphróiseáilte, agus caithfear hailléirginí cosúil le peanuts agus bainne a aibhsiú i liosta na gcomhábhar. In 2014 beidh reachtaíocht nua ann freisin maidir le conas déileáil le bainc agus gnólachtaí infheistíochta a dteipeann orthu, coigilteas daoine a chosaint agus é a dhéanamh níos éasca d’Eorpaigh oibriú i gcuid eile den AE. Ina theannta sin beidh rialacha nua ann maidir le táirgí tobac chun daoine a dhíspreagadh ó chaitheamh tobac a chaitheamh agus maidir le cosaint sonraí lena chinntiú go gcosnófar ár gcuid faisnéise pearsanta ar líne níos fearr.

Aiseolas

oideachas

Todhchaí Erasmus +: Níos mó deiseanna

foilsithe

on

Ó bhuiséad níos mó go níos mó deiseanna do dhaoine faoi mhíbhuntáiste, faigh amach an clár nua Erasmus +.

Ghlac an Pharlaimint leis an Clár Erasmus + le haghaidh 2021-2027 an 18 Bealtaine. Is clár suaitheanta AE é Erasmus + ar éirigh go maith leis a chruthú deiseanna do dhaoine óga agus an seans atá acu post a fháil a mhéadú.

Rinne FPEanna idirbheartaíocht ar € 1.7 billiún breise don chlár, ag cuidiú le beagnach an buiséad a dhúbailt ón tréimhse 2014-2020. Ba cheart go gcuirfeadh sé seo ar chumas thart ar 10 milliún duine páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí thar lear sna seacht mbliana amach romhainn, lena n-áirítear mic léinn, Ollúna, múinteoirí agus oiliúnóirí i ngach earnáil.

Aiseolas

An ionaid barr feabhais gairme, a mhol FPEanna, anois mar chuid den Erasmus + nua. Soláthraíonn na hionaid idirnáisiúnta seo gairmoiliúint ar ardchaighdeán ionas gur féidir le daoine scileanna úsáideacha a fhorbairt in earnálacha lárnacha.

Tosaíocht ag an bParlaimint, tá an clár níos inrochtana agus níos cuimsithí anois. Ciallaíonn sé seo gur féidir le níos mó daoine atá faoi mhíbhuntáiste páirt a ghlacadh agus leas a bhaint as oiliúint teanga, tacaíocht riaracháin, soghluaisteacht nó deiseanna r-fhoghlama.

Ag teacht le tosaíochtaí an AE, díreoidh Erasmus + ar na haistrithe digiteacha agus glasa agus cuirfidh sé stíl mhaireachtála shláintiúil chun cinn chomh maith le foghlaim ar feadh an tsaoil do dhaoine fásta.

Aiseolas

Cad é Erasmus +?

Erasmus + Is clár de chuid an AE é a thacaíonn le deiseanna oideachais, oiliúna, daoine óga agus spóirt san Eoraip. Thosaigh sé mar chlár malairte mac léinn i 1987, ach ó 2014 i leith tugann sé deiseanna do mhúinteoirí, d’oiliúnaithe agus d’oibrithe deonacha de gach aois.

Ghlac níos mó ná naoi milliún duine páirt sa chlár Erasmus + le seo caite blianta 30 agus beagnach 940,000 duine bhain sé leas as an gclár in 2019 amháin. Clúdaíonn an clár 33 tír faoi láthair (gach ceann de na 27 tír AE chomh maith leis an Tuirc, Macadóine Thuaidh, an tSeirbia, an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) agus tá sé oscailte do thíortha comhpháirtíochta ar fud an domhain.

Dar leis an An Coimisiún Eorpach, tairgeann an chuideachta a ndearna siad oiliúint ann an tríú cuid d'oiliúnaithe Erasmus +. Ina theannta sin, tá ráta dífhostaíochta na ndaoine óga a rinne staidéar nó oiliúint thar lear 23% níos ísle ná ráta a bpiaraí neamhghluaiste cúig bliana tar éis na céime.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá deiseanna ag Erasmus + le haghaidh daoine comh maith le eagraíochtaí ó gach cearn den domhan.

Féadfaidh an nós imeachta iarratais agus an t-ullmhúchán a bheith difriúil ag brath ar cén chuid den chlár a ndéanann tú iarratas air. Faigh amach tuilleadh faisnéise faoi anseo.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Trácht rialtas na hAlban ar iarrachtaí fanacht in Erasmus

foilsithe

on

D’fháiltigh na hairí roimh thacaíocht thart ar 150 FPE a d’iarr ar an gCoimisiún Eorpach iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh Albain leanúint de bheith ag glacadh páirte sa chlár malairte tóir Erasmus. Tagann an t-aistriú seachtain tar éis don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais Richard Lochhead cainteanna táirgiúla a reáchtáil leis an gCoimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel chun an smaoineamh a iniúchadh. Go dtí an bhliain seo caite, ghlac níos mó ná 2,000 mac léinn, foireann agus foghlaimeoir Albanach páirt sa scéim gach bliain, agus Albain ag mealladh níos mó rannpháirtithe Erasmus ó gach cearn den Eoraip - agus ag seoladh níos mó sa treo eile - ná aon tír eile sa RA.

Dúirt Lochhead: “Is mór an buille é Erasmus a chailleadh do na mílte mac léinn Albanach, grúpaí pobail agus foghlaimeoirí fásta - ó gach cúlra déimeagrafach - nach féidir leo maireachtáil, staidéar nó obair san Eoraip a thuilleadh.“ Dúnann sé an doras freisin do dhaoine teacht chuig Albain ar Erasmus chun taithí a fháil ar ár dtír agus ar ár gcultúr agus is cúis áthais dúinn an cailliúint deise sin a bheith aitheanta ag na 145 FPE ó gach cearn den Eoraip atá ag iarraidh go leanfadh áit na hAlban in Erasmus. Táim buíoch de Terry Reintke agus FPEanna eile as a gcuid iarrachtaí agus gabhaim buíochas leo as lámh an chairdeas agus na dlúthpháirtíochta a leathnú chuig daoine óga na hAlban. Tá súil agam ó chroí go n-éireoidh linn.

“Bhí cruinniú fíorúil agam cheana leis an gCoimisinéir Gabriel. Chomhaontaíomar gur mór an trua é tarraingt siar ó Erasmus agus leanfaimid orainn ag iniúchadh leis an AE conas an rannpháirtíocht leanúnach in Albain leis an gclár a uasmhéadú. Labhair mé freisin le mo chomhghleacaí i Rialtas na Breataine Bige agus d'aontaigh mé teagmháil dhlúth a choinneáil. "

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

oideachas

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú polaitiúil maidir le Erasmus +

foilsithe

on

D’fháiltigh an Coimisiún roimh an gcomhaontú polaitiúil ar thángthas air idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE ar an nua Erasmus + Clár (2021-2027). Tá caibidlíochtaí triolóige curtha i gcrích anois, go dtí go gceadóidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na téacsanna dlí go críochnaitheach. Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Is é Erasmus an clár is suaithinsí san Eoraip, an seod inár gcoróin. Léiríonn glúnta Erasmus croílár ár slí mhaireachtála Eorpach. Aontacht san éagsúlacht, dlúthpháirtíocht, soghluaisteacht, tacaíocht don Eoraip mar réimse síochána, saoirse agus deiseanna. Le comhaontú an lae inniu, táimid réidh don chéad ghlúin eile Erasmus. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Cuirim fáilte roimh an gcomhaontú polaitiúil ar an gclár nua Erasmus +. Tá Erasmus + ar cheann dár bpríomhchláir. Le tríocha bliain anuas, chuir rannpháirtíocht in Erasmus + borradh faoi fhorbairt phearsanta, shóisialta agus ghairmiúil os cionn 10 milliún duine, beagnach a leath acu idir 2014 agus 2020. Le beagnach dhá oiread an bhuiséid don chéad tréimhse cláraithe eile, oibreoimid anois chun teacht air 10 milliún níos mó sna seacht mbliana amach romhainn. "

Tá Erasmus + ar cheann de na tionscnaimh is rathúla san AE go dtí seo. Ó bunaíodh é i 1987, tá an clár leathnaithe chun gach earnáil oideachais agus oiliúna a chuimsiú ó oideachas agus cúram luath-óige, agus oideachas scoile, go gairmoideachas agus oiliúint, ardoideachas agus foghlaim aosach. Chuaigh sé chun leasa níos mó ná 10 milliún duine. Le buiséad tiomnaithe de € 24.5 billiún i bpraghsanna reatha agus breisithe breise de € 1.7bn i bpraghsanna 2018, ní amháin go mbeidh an clár nua níos cuimsithí agus níos nuálaí ach níos digiteacha agus níos glaise freisin. Is féidir leat an preasráiteas a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending