Ceangail le linn

Cúnamh

Breise € 30 milliún cuidiú d'íospartaigh na Siria géarchéime a spreagadh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

mideast-lebanon-syria-50-630x431Díreach mar a bhuail an aimsir gheimhridh leis an tSiria agus leis an réigiún, tá € 30 milliún slógtha ag an gCoimisiún Eorpach atá dírithe ar chúnamh a bhfuil géarghá leis a sholáthar do dhaonra na coimhlinte laistigh den tSiria, agus do dhídeanaithe na Siria agus do phobail óstacha san Iordáin agus sa Liobáin in aice láimhe . Leanann sé seo cúpla lá i ndiaidh don Choimisiún Eorpach mórchonarthaí a shíniú le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe arbh fhiú € 147 milliún iad chun cabhair riachtanach a sheachadadh do dhaoine a dtéann géarchéim na Siria i bhfeidhm orthu.

Tagann an € 30m breise ón Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht agus um Chomhpháirtíocht (ENPI) agus tá siad sa bhreis ar € 960m a chuir an Coimisiún Eorpach ar fáil cheana ó thús na géarchéime, lena n-áirítear Pacáiste cúnaimh cuimsitheach € 400m a seoladh le Teachtaireacht an tSiria an AE maidir le 24 Meitheamh 2013.

Dúirt an Coimisinéir Méadaithe agus Beartais Comharsanachta na hEorpa Štefan Füle: “Ó cuireadh tús le géarchéim na Siria, sheas an AE leis na milliúin daoine a ndeachaigh an choimhlint uafásach seo sa tSiria agus sa réigiún i bhfeidhm orthu go díreach. Thugamar freagra gasta ar na dúshláin a éiríonn as an sní isteach leanúnach agus méadaitheach dídeanaithe chuig na tíortha comharsanacha. Beidh an tacaíocht bhreise nua seo lárnach i ndálaí maireachtála na bpobal óstach agus dídeanaithe Siria san Iordáin agus sa Liobáin a fheabhsú, chomh maith le tacú le dídeanaithe Palaistíneacha laistigh den tSiria, atá i measc na ndaoine is leochailí. Díreoidh ár dtacaíocht ar oideachas agus cosaint a sholáthar do leanaí dídeanaithe. Ina theannta sin, déanfaimid uasghrádú ar sheirbhísí bunúsacha do dhídeanaithe agus do phobail óstacha san Iordáin agus sa Liobáin, go háirithe uisce agus sláintíocht. Leis an gheimhreadh ag bualadh an réigiúin thar a bheith deacair agus na teochtaí ag titim; tagann ár dtacaíocht nua go tráthúil agus cuideoidh sí le dídeanaithe - go háirithe leanaí - agus le pobail atá faoi bhagairt ó dhálaí crua an gheimhridh. "

Aiseolas

As an leithdháileadh breise € 30m seo, rachaidh € 16m san iomlán UNRWA1 cúnamh airgid práinneach a sholáthar do dhídeanaithe Palaistíneacha ón tSiria agus chun cabhrú le freastal ar na costais mhéadaithe a bhaineann leis an méadú deich n-uaire ar líon na ndídeanaithe Palaistíneacha atá anois i mbochtaineacht throm mar thoradh ar ghéarchéim na Siria. Meastar go bhfuil 235,000 teifeach Palaistíneach - thart ar leath de dhaonra iomlán na ndídeanaithe Palaistíneacha - díláithrithe sa tSiria, tar éis dóibh a bheith ina ndídeanaithe an dara huair, agus tá cúnamh criticiúil de dhíth anois ar 80% den 540,000 teifeach Palaistíneach cláraithe sa tSiria.

Tacóidh an € 14m eile le pobail óstacha san Iordáin agus sa Liobáin a mbeidh tionchar mór ag sní isteach na ndídeanaithe orthu. Tá an dá thír seo anois ag óstáil níos mó ná 60% de na dídeanaithe Siria. Sa Liobáin ina n-aonar, is ionann teifigh na Siria agus beagnach an cúigiú cuid den daonra anois, rud a bheadh ​​comhionann leis an nGearmáin a chaithfeadh 2.3 milliún dídeanaí a óstáil, nó an AE mar 14 milliún ina iomláine. Cuideoidh an chabhair bhreise le seirbhísí bunúsacha ar nós uisce agus sláintíochta a uasghrádú, chun rioscaí sláinte a laghdú de bharr fuíolluisce nach bhfuil cóireáilte go maith agus chun soláthar uisce a fheabhsú. Ina theannta sin, chun giniúint a chailltear a sheachaint, tacóidh an maoiniú seo le UNICEF leanaí dídeanaithe a chosaint agus rochtain ar fhoghlaim a chur chun cinn do leanaí faoi aois dídeanaí 90.

Tríd is tríd, chuir an Coimisiún Eorpach agus na ballstáit le chéile breis agus € 2 billiún chun cabhair agus cabhair dhaonnúil a chur ar fáil go dtí seo, rud a fhágann gurb é an AE an deontóir is mó. I 2013 amháin, sholáthair an Coimisiún € 280 i gcúnamh forbartha faoin ENPI, € 350m i bhfóirithint dhaonnúil, agus € 65m faoi ionstraimí cúnaimh eile, a thugann méid na cabhrach i mbliana go beagnach € 700m.

Aiseolas

cúlra

Ar 24 Meitheamhi, d’fhógair an Coimisiún Eorpach agus an tArdionadaí méadú de € 400m - € 250m i gcabhair AE chun tacú le faoiseamh daonnúil agus cúnamh forbartha € 150m. Amhail an lá inniu, bhí DG DEVCO ar conradh cheana féin ag beagnach 90% den € 150m i gcúnamh téarnaimh agus forbartha agus rinneadh tionscadail choincréiteacha díobh go tapa. Tá cur i bhfeidhm tosaithe ar an talamh.

Is é líon iomlán na ndaoine a bhfuil tionchar ag an gcogadh cathartha orthu sa tSiria agus a bhfuil cúnamh de dhíth orthu ná 9 milliún, thart ar leath den daonra iomlán. Fágann sé sin gurb é géarchéim na Siria an éigeandáil dhaonnúil is mó le blianta fada. Laistigh den tSiria, tá níos mó ná 6.5 milliún díláithrithe go hinmheánach. Ina theannta sin, tá níos mó ná 2.3 milliún tagtha ar líon na ndídeanaithe a theith ón gcogadh sa tSiria i dtíortha comharsanachta. Is leanaí iad níos mó ná leath de na dídeanaithe sin. De réir mheastacháin UNHCR, d’fhéadfadh an daonra dídeanaithe sa réigiún dul thar 4 milliún faoi dheireadh 2014.

Tacaíocht AE do UNRWA

Tá tionchar ag géarchéim na Siria ar phobal dídeanaithe na Palaistíne agus tá sé ag éirí níos deacra staid dhídeanaithe na Palaistíne sa tSiria a fháil. I 2013 amháin, tá € 35.2m bainte amach ag an AE do ghníomhaíochtaí UNRWA le haghaidh gníomhaíochtaí sa tSiria agus sa Liobáin. Úsáidtear an maoiniú seo chun oideachas éigeandála, aistrithe airgid agus cúnamh foscaidh a sholáthar do leanaí dídeanaithe na Palaistíne sa tSiria féin chomh maith leo siúd a theith go Liobáin.

Is é an AE an deontóir is mó le UNRWA, le € 153.5m leithdháilte i 2013 amháin, rud a léiríonn ranníocaíocht mhéadaithe eile i gcomparáid le 2012. Tá sé ráite ag an gCoimisiún Eorpach, áfach, go bhfuil sé riachtanach go ndéanfadh an Ghníomhaireacht éagsúlú ar a foinsí maoinithe, go háirithe trí thiomantais thíortha na Sraithe Arabacha a ghníomhachtú chun 7.8% de riachtanais an Chiste Ghinearálta a íoc.

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin Fhorbairt agus Chomhoibriú an Ard-Stiúrthóireachta - EuropeAid

Suíomh Gréasáin an Choimisinéara um Méadú agus na hEorpa Beartas Comharsanachta na Štefan Füle

Láithreán Gréasáin na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí ar an tSiria

Ar an Eorpach um Chomharsanacht agus um Chomhpháirtíocht (ENPI)

IP / 13 / 1284: Géarchéim na Siria: Comhpháirtithe AE agus na Náisiún Aontaithe chun cabhair dhaonnúil a bhaint amach do na milliúin Siria

MEMO / 13 / 1173: Comhráiteas ó Phríomhoidí Cúnaimh ag iarraidh gníomh cinntitheach chun rochtain dhaonnúil agus maoiniú do ghéarchéim na Siria a mhéadú

ACC

#AfricaEuropeAlliance - Infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe a threisiú in #Africa

foilsithe

on

Tugann tionscnamh ardáin ardleibhéil le chéile príomhpháirtithe san earnáil fuinnimh inbhuanaithe ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus san Afraic.

Ag Fóram Infheistíochta na hAfraice in Johannesburg a d'eagraigh Banc Forbartha na hAfraice, sheol an tAontas Eorpach agus an tAontas na hAfraice ardán ardleibhéil AE-na hAfraice ar infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Le linn a Óráid faoi Staid an Aontais D'fhógair an tUachtarán Juncker an ceann nua 'An Afraic - Comhghuaillíocht na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' cur go mór le hinfheistíocht san Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i scileanna. Is éard atá san ardán ardleibhéil a cuireadh i bhfeidhm inniu gníomh nithiúil faoin gcomhghuaillíocht seo chun infheistíochtaí straitéiseacha a threisiú agus ról na hearnála príobháidí a neartú.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach, Tionscail, Fiontraíochta agus FBManna Elżbieta Bieńkowska i Johannesburg: "Má táimid dáiríre faoi infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, teastaíonn gach duine uainn, an earnáil phríobháideach san áireamh. Réiteoidh an t-ardán ardleibhéil an bealach chuige sin: Pléifidh saineolaithe ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, acadúla agus airgeadais i gcomhpháirt dúshláin agus bacainní ar infheistíocht inbhuanaithe sa réimse seo agus cuideoidh siad le dul i ngleic leo. "

Tugann an Ardán Ardleibhéil oibreoirí poiblí, príobháideacha agus airgeadais le chéile chomh maith le lucht acadúil ón Afraic agus ón Eoraip. Scrúdóidh siad na dúshláin agus na leasanna straitéiseacha a d'fhéadfadh an tionchar a luathú, go háirithe maidir le fás inbhuanaithe agus poist. Tá sé mar aidhm ag an ardán ardleibhéil infheistíochtaí príobháideacha atá freagrach agus inbhuanaithe a mhealladh agus a threisiú i dtreo fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Ba é toradh nithiúil an imeachta seolta ardáin ardleibhéil fógraíodh trí shruth oibre, 1) a shainaithníonn infheistíochtaí fuinnimh a bhfuil tionchar mór acu ar fhás agus ar chruthú post, 2) anailís a dhéanamh ar rioscaí infheistíochta fuinnimh agus treoirlínte beartais a mholadh le haghaidh infheistíochta agus gnó inbhuanaithe timpeallacht agus 3) malartuithe a threisiú idir earnáil phríobháideach na hAfraice agus na hEorpa.

Aiseolas

cúlra

Trí ghníomhaithe fuinnimh ó na hearnálacha príobháideacha agus poiblí a thabhairt le chéile ón dá mhór-roinn, cothóidh an t-ardán ardleibhéil an chomhpháirtíocht idir gnólachtaí Eorpacha agus Afracacha, agus tacóidh sé le ‘Comhghuaillíocht na hAfraice-AE um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist’. Cuideoidh sé leis an gcuid is mó de na deiseanna a bhaint amach maidir le hinfheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, chomh maith le dul i ngleic níos fearr le dúshláin agus príomhbhacainní a chuireann bac air faoi láthair.

An Fóram Infheistíochta na hAfraice i Johannesburg a tharla an 7-9 Samhain 2018 agus ba é Banc Forbartha na hAfraice a d’eagraigh é. Is é an Fóram an áit a dtagann urraitheoirí tionscadail, iasachtaithe, iasachtóirí, agus infheisteoirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach le chéile chun deiseanna infheistíochta na hAfraice a luathú - go háirithe an earnáil fuinnimh.

An 'Comhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' Tógann sé ar na tiomantais a glacadh le linn na Aontas na hAfraice - Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh, a tharla i mí na Samhna anuraidh i Abidjan, áit ar aontaigh an dá mhór-roinn a gcomhpháirtíocht a neartú. Leagtar amach ann na príomhshnáitheanna gníomhaíochta le haghaidh clár oibre eacnamaíoch níos láidre don AE agus dá chomhpháirtithe san Afraic.

Tá ról bunúsach ag forbairt ar fhuinneamh inbhuanaithe i bhforbairt. Cuspóir an Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe rochtain uilíoch a thabhairt ar sheirbhísí fuinnimh inacmhainne, iontaofa, nua-aimseartha. Tá rún daingean ag an AE cuidiú le tíortha comhpháirtíochta giniúint fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus a bhfoinsí fuinnimh a éagsúlú ag cinntiú go n-aistreofar chuig córas fuinnimh cliste, slán, athléimneach agus inbhuanaithe do chách. Tá sé ríthábhachtach an earnáil phríobháideach a úsáid chun an iarracht seo a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Comhaontas na hAfraice-na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

má choimeádtar an AE cabhair do thíortha triomaigh tionchar i #HornofAfrica

foilsithe

on

Tá sé fógartha ag an gCoimisiún Eorpach cabhair dhaonnúil sa bhreis de € 60 milliún chun cuidiú le daoine sa tSomáil, An Aetóip agus sa Chéinia, a bhí os comhair na leibhéil chriticiúil de easpa sábháilteachta an tsoláthair bia mar gheall ar triomach dian.

Tugann an cúnamh breise cabhair an AE dhaonnúil do Chorn na hAfraice réigiún (lena n-áirítear an tSomáil, An Aetóip, An Chéinia, Uganda, Djibouti) go dtí beagnach € 260m ó thús na bliana.

"Tá meath suntasach tagtha ar an staid in Adharc na hAfraice in 2017 agus tá sé ag dul in olcas i gcónaí. Tá na milliúin daoine ag streachailt chun freastal ar a riachtanais bhia agus a dteaghlaigh. Tá riosca an ghorta fíor. Tá an tAontas Eorpach ag leanúint an staid go dlúth ó shin an chabhair atá ag dul i dtosach agus ag méadú de réir a chéile do na pobail atá buailte. Cuideoidh an pacáiste nua seo lenár gcomhpháirtithe daonnúla an freagra a mhéadú tuilleadh agus cúnamh a thabhairt chun beatha a thabhairt do dhaoine i ngátar, "a dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides.

Aiseolas

Beidh an cúnamh an AE nua a fógraíodh tacú le comhpháirtithe daonnúla freagairt cheana do riachtanais na daoine atá thíos chun cur le cúnamh bia éigeandála agus cóireáil míchothú. Beidh na tionscadail lena soláthar uisce, cosaint beostoic agus mar fhreagairt ar ráigeanna a chothú chomh maith. Caithfear tromlach an mhaoinithe (€ 40m) dul chun cabhrú na daoine is leochailí sa tSomáil, cé go mbeidh € 15m téigh go dtí an Aetóip agus € 5m go Chéinia.

cúlra

Na milliúin daoine i gCorn na hAfraice bhfuil tionchar ag easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus ganntanas uisce. Is Fásra tanaí. básanna Beostoc, praghsanna arda bia agus ioncaim laghdaithe á thuairisciú. Mar thoradh ar an séasúr na báistí go dona ag feidhmiú, beidh na feamainne eile a laghdú go mór agus táthar ag súil ar an scéal níos measa sna míonna amach romhainn.

Aiseolas

Tagann an triomach ar shála na haimsire gruama ba chúis le feiniméan El Niño in 2015-16. San Aetóip, spreag sí an oibríocht freagartha triomach is mó i stair na tíre.

Tá 2.3 milliún teifeach sa réigiún freisin - a bhformhór acu as Éimin, an tSúdáin Theas agus an tSomáil - agus ag streachailt chun freastal ar a riachtanais mhéadaitheacha.

Ó 2011, tá an tAontas Eorpach breis € 1 billiún i gcabhair dhaonnúil dá chomhpháirtithe i gCorn na hAfraice. Tá maoiniú ón AE Chabhraigh cúnamh bia, sláinte agus cothú cúraim, uisce glan, sláintíocht, agus fothain a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil a saol faoi bhagairt ag triomach agus coimhlint.

Mar sin féin, tá cabhair do na daonraí tionchar ag triomaigh casta ag an iargúltacht na gceantar áirithe, chomh maith leis an foréigean leanúnach sa tSomáil. Gach páirtí sa choinbhleacht Moltar, dá bhrí sin chun rochtain dhaonnúil gan bhac do dhaoine atá i ngátar ar fáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúnamh

Sroicheann Cúnamh AE #Development Oifigiúil leibhéal is airde riamh

foilsithe

on

Deimhníonn figiúirí nua gur dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a bhallstáit a n-áit mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Taispeánann réamhfhigiúirí an OECD gur shroich Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) a sholáthraíonn an AE agus a bhallstáit € 75.5 billiún in 2016. Is méadú 11% é seo i gcomparáid le leibhéil 2015. Tá méadú tagtha ar chúnamh an AE don cheathrú bliain as a chéile agus shroich sé an leibhéal is airde go dtí seo. In 2016, b'ionann ODA comhchoiteann an AE agus 0.51% d'Ollioncam Náisiúnta (GNI) an AE, tar éis méadú ó 0.47% in 2015. Tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 0.21% de thíortha neamh-AE atá ina mbaill den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC). .

Aiseolas

Dá bhrí sin, dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit a n-áit arís mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta, Neven Mimica: “Táim bródúil go bhfanann an AE mar phríomhsholáthraí Cúnaimh Forbartha Oifigiúil ar domhan - cruthúnas soiléir ar ár dtiomantas do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Iarraimid ar gach gníomhaí forbartha a n-iarrachtaí a dhéanamh arís mar an gcéanna. Agus ní stopann muid ansin. Déanaimid iarracht infheistíochtaí na hearnála príobháidí a ghiaráil, cuidiú le hacmhainní baile a shlógadh agus comhiarrachtaí a threisiú le ballstáit an AE, déanaimid iarracht an leas is fearr a bhaint as na foinsí maoinithe uile le haghaidh forbartha. "

I 2016, ar choinníoll cúig Ballstát an AE 0.7% nó níos mó dá Ollioncam Náisiúnta (OIN) in Chúnamh Oifigiúil Forbartha: Lucsamburg (1.00%), An tSualainn (0.94%), an Danmhairg (0.75%), An Ghearmáin (0.70%), a bhfuil bainte amach an sprioc den chéad uair, agus an Ríocht Aontaithe (0.70%). Ballstáit sé cinn déag an AE méadaithe a gcuid ODA i gcomparáid lena OIN, agus laghdaigh ball 5 stáit a ODA agus 7 fhan ag an leibhéal céanna leis an bhliain seo caite. San iomlán, tháinig méadú Ballstáit 20 n ODA ainmniúil de € 10.9 billiún, agus na laghduithe i gcásanna eile 6 agus € 3.4 billiún.

Aiseolas

In 2016, agus géarchéim imirce gan fasach ann, bhí an AE agus a bhallstáit in ann a dtacaíocht do dhídeanaithe a mhéadú chomh maith lena ‘gcabhair forbartha’ do thíortha i mbéal forbartha. Bhí an méadú foriomlán ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le € 7.6 billiún, níos mó ná mar a chosnaíonn an borradh i ndídeanaithe deontóra € 1.9 billiún. Ní raibh ach 25% d’fhás ODA Comhchoiteann an AE idir 2015 agus 2016 mar gheall ar chostais dídeanaithe intíre, mar sin, bhí fás in ODA, fiú má tá na costais sin eisiata. D’fhás ODA comhchoiteann an AE seachas costais dídeanaithe intíre ó € 59.1 billiún in 2015 go € 64.8 billiún in 2016, arb ionann é agus méadú 10%.

cúlra

Tá Cúnamh Forbartha Oifigiúil foinse ríthábhachtach maoinithe do go leor tíortha i mbéal forbartha, ach is léir go bhfuil iarrachtaí chun dul i bhfad níos faide. An fhís, ar conas ba chóir maoiniú forbartha fabhrú chun tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá aontaithe sa Addis Ababa Clár Oibre Gníomhaíochta[1] (AAAA).

Chun tacú leis an gclár oibre, féachann an tAontas Eorpach (AE) le increaseresources fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear trí:

- Slógadh acmhainní baile

- Acmhainní na hearnála príobháidí a ghiaráil ar leibhéal intíre agus idirnáisiúnta chun airgeadas a fhorbairt d’fhorbairt na hearnála príobháidí

- Comhiarrachtaí cláraithe a mhéadú idir an AE agus a Bhallstáit mar bhealach chun éifeachtúlacht, úinéireacht agus éifeachtúlacht an chomhair forbartha a fheabhsú.

I 2005, an AE agus a Bhallstáit i ngeall ar a ODA comhchoiteann a mhéadú go 0.7% Ioncaim AE Comhlán Náisiúnta (OIN) ag 2015. Cé an ngéarchéim eacnamaíoch agus brúnna buiséadacha dian sa chuid is mó ballstáit an AE Chiallaigh sé sin go nach raibh an AE ag freastal ar an sprioc uaillmhianach i 2015, tá fás fíor leanúnach i ODA Eorpach de bheagnach 40 2002% ó. I mí na Bealtaine 2015, d'athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach a tiomantas an sprioc seo a bhaint amach roimh 2030. Thug an AE freisin iarrachtaí chun freastal i dteannta a sprioc ODA na 0.15 0.20-% de OIN do Tíortha is Lú forbartha sa ghearrthéarma, agus 0.20% de ODA / GNI a bhaint amach do na tíortha is lú ag 2030.

Tá an gealltanas ODA atá bunaithe ar spriocanna ar leith. Ballstáit a tháinig isteach san Aontas Eorpach roimh an athdhearbhaigh 2002 a dtiomantas chun an sprioc 0.7% ODA / OIN a bhaint amach, ag cur san áireamh imthosca buiséid, ag an am céanna iad siúd a bhain amach an sprioc sin tiomantas chun fanacht ag nó os cionn na sprice. Ballstáit a tháinig isteach san AE i ndiaidh 2002 tiomanta de bheith ag iarraidh chun cur lena n ODA / GNI a 0.33%.

Na sonraí a foilsíodh inniu tá sé bunaithe ar fhaisnéis réamh tuairiscithe ag Ballstáit an AE don ECFE agus don Choimisiún an AE. ODA comhchoiteann AE comhdhéanta den chaiteachas ODA iomlán na Bhallstáit an AE 28 agus an ODA institiúidí an AE gan leith Ballstáit aonair (ie acmhainní dílse an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta).

In-deontóirí ardaigh costais dídeanaí arna dtuairisciú ag Ballstáit an AE ó € 8.8 billiún (nó 12.9% de ODA comhchoiteann AE i 2015) go € 10.7 billiún (nó 14.2% de ODA comhchoiteann AE in 2016). Léiríonn an méadú ar ODA AE tiomanta do chostais dídeanaithe in-deontóirí a mhaoiniú ar an bhfíric go bhfuil i 2015 2016 agus, go leor tíortha san AE, ag tabhairt aghaidhe méadú as cuimse ar dídeanaithe, chuir sé cúnamh éigeandála riachtanach agus tacaíocht do líon mór dídeanaithe laistigh dá theorainneacha. An chuid is mó de na costais ghaolmhara[2] ní féidir é a thaifeadadh mar ODA ach don chéad bhliain de fhanacht dídeanaí.

Tá baill 30 den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC), lena n-áirítear an tAontas Eorpach, a fheidhmíonn mar bhall iomlán den choiste.

Tuilleadh eolais:

Bileog Eolais: Foilsiú figiúirí nua maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil 2016

Iarscríbhinn: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 bhaint amach: chur le chéile na modhanna cur chun feidhme; aird a tharraingt ar éachtaí go luath an AE i dtrí phríomhréimse

OECD Preasráiteas

[1] Comhaontaíodh an Addis Ababa Gníomhaíochta Clár Oibre (aaaa) ag an tríú Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Maoiniú um Fhorbairt i mí Iúil 2015

[2] Féach: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Líne Teifigh IA8.2 i dtíortha deontóra (cód 1820)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending