Ceangail le linn

EU

Nótaí an Choimisinéara Michel Barnier ag Comhairle ECOFIN

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ECOFIN-Feb-12-tour-de-table"Is lá cinniúnach é an lá inniu (19 Nollaig) don aontas baincéireachta. Lá i gcuimhne d’earnáil airgeadais na hEorpa.

"Tá an dul chun cinn a rinneadh le cúpla lá anuas ar an Sásra Réitigh Aonair agus a lán comhad airgeadais gan fasach.

"Táimid ag tabhairt isteach athruithe réabhlóideacha ar earnáil airgeadais na hEorpa.

Aiseolas

“Faoi dheireadh ceachtanna uile na géarchéime a fhoghlaim.

"Ó thosaigh an ghéarchéim i 2008, tá an Coimisiún ar thús cadhnaíochta na n-iarrachtaí chun earnáil airgeadais níos sábháilte agus níos fónta a chruthú.

"Tá 28 togra curtha ar fáil agam anois chun an earnáil airgeadais agus margadh aonair níos comhtháite, níos ilroinnte a rialáil, a mhaoirsiú agus a rialú níos fearr.

Aiseolas

"Ionas nach gcosnóidh cáiníocóirí an bille a thuilleadh nuair a dhéanann bainc botúin. Deireadh a chur le ré na bhfóirithintí ollmhóra.

"Agus i limistéar an euro, do na tíortha sin atá níos idirspleách, ag cruthú an aontais bhaincéireachta chun an ciorcal fí idir na bainc agus a bhflaitheasacha a bhriseadh. Conas? Trí sheachadadh rialacha uile-AE don limistéar euro a lárú.

“Ach ní bhaineann na rialacha seo ach le déileáil le géarchéim an lae inniu agus géarchéim sa todhchaí a sheachaint.

"Tá siad riachtanach freisin chun cobhsaíocht airgeadais fhadtéarmach a chruthú: an réamhchoinníoll ionas gur féidir le bainc iasachtaí a thabhairt don fhíorgheilleagar. An téarnamh eacnamaíoch a chomhdhlúthú. Le haghaidh post agus fás inbhuanaithe.

"Tá an chuid is mó de na rialacha seo i bhfeidhm anois nó sna céimeanna deiridh den chaibidlíocht idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa. Tá dul chun cinn iontach déanta le cúpla lá anuas.

"Lig dom dul ar ais:

1. Comhaontú trípháirteach maidir le téarnamh agus réiteach bainc: Bosca uirlisí chun géarchéim bainc a chosc agus a bhainistiú níos fearr i ngach ballstát 28. Bogadh ó bhannaí isteach go bannaí isteach. Cead a thabhairt do bhainc a fhoirceannadh go hordúil le híosmhéid na gcáiníocóirí.

"2. Comhaontú triolóige aréir maidir le scéimeanna ráthaíochta taisce: ba cheart go mbeadh gach sábhálaí lánchinnte anois má theipeann ar a mbainc, ráthaítear gach taisce faoi € 100,000. Gach áit san Eoraip. Agus beidh na scéimeanna réamh-mhaoinithe go páirteach agus íocaíochtaí déanta níos tapúla.

"3. Cur chuige ginearálta ón gComhairle cúpla nóiméad ó shin maidir leis an meicníocht réitigh aonair: cuireann an SRM an BRRD i bhfeidhm san aontas baincéireachta. Cinntí comhsheasmhacha maidir le réiteach na mbanc agus socruithe maoinithe réitigh choitinn. Ní aontaíonn an Coimisiún ar gach pointe sa cur chuige ginearálta, ach tá fíor-dhul chun cinn déanta i mbeagán ama. Tá go leor agaibh ag fiafraí an bhfuil díomá orm nach é an Coimisiún an truicear a thuilleadh. Nílim. Rinne mé soiléir i gcónaí gur institiúid Eorpach ba chóir a bheith sa spreagadh ach ba mise Dúirt mé arís an tseachtain seo caite nuair a mhínigh mé go raibh an córas hibrideach a bhí á chruthú ró-chasta. Ar go leor bealaí is fearr comhaontú an lae inniu ná téacsanna na seachtaine seo caite. Agus is bunús maith é an téacs chun caibidlíocht a thosú leis an Eoraip Tar éis comhaontú ar an Sásra Maoirseachta Aonair, an chéad chuid den aontas baincéireachta, cuirfidh an comhaontú deiridh maidir leis an SRM an t-aontas baincéireachta i gcrích.

“Le chéile, cinnteoidh na dlíthe seo go bhfuil creat cuimsitheach againn chun déileáil le géarchéimeanna bainc.

"4. Ar bharr na saincheisteanna seo go léir, tá obair ag dul ar aghaidh chun an earnáil airgeadais ina hiomláine a dhéanamh níos sábháilte. Tá an Eoraip fós ar thús cadhnaíochta maidir le tiomantais G20 a chur i bhfeidhm:

  • Feabhas a chur ar chaighdeán na n-iniúchtaí, mar gheall ar an gcomhaontú trípháirteach maidin Dé Máirt. Níos mó trédhearcachta, níos mó iomaíochta, níos lú coinbhleachtaí leasa.
  • Feabhas a chur ar shocraíocht, a bhuí leis an gcomhaontú trípháirteach níos luaithe inniu ar thaisclanna lárnacha urrús: margaí urrús a dhéanamh níos sábháilte agus níos éifeachtúla, agus tábhachtach maidir le maoiniú an fhíorgheilleagair.

"Ach níl muid ag deireadh an bhóthair. Go háirithe ar an SRM. I bhfad uaidh.

"Tosóidh an chaibidlíocht anois le Parlaimint na hEorpa san Athbhliain. Ghlac Coiste ECON a seasamh inné a bhuíochas d’obair chrua an rapóirtéir Elisa Ferreira.

"Tá an dá thaobh tiomanta d'aontas baincéireachta. Mar sin is féidir comhréiteach a dhéanamh.

"Ach tá sé fíor freisin go bhfuil an dá thaobh i bhfad óna chéile ar roinnt príomhphointí. Beidh solúbthacht ag teastáil ar an dá thaobh chun teacht ar chomhaontú roimh shos na Cásca.

"Ní féidir linn cliseadh. Ní thabharfadh saoránaigh maithiúnas dúinn dá dtarlódh géarchéim eile agus mura bhfanfaimis neamhullmhaithe."

cúlra

Príomhghnéithe den Chur Chuige Ginearálta

Tógann an Rialachán SRM ar an Leabhar Rialacha maidir le réiteach bainc atá leagtha amach sa BRRD agus bunaíonn sé na nithe seo a leanas:

Raon feidhme: Bhainfeadh an SRA le gach banc a ndéanann an SMA maoirseacht air. D'ullmhódh an Bord pleananna réitigh do na bainc go léir a ndéanann an BCE maoirseacht dhíreach orthu agus do bhainc trasteorann. Chabhródh údaráis réitigh náisiúnta leis an mBord agus ullmhóidís pleananna réitigh do gach banc eile. Ag an am a dhéanfaí an cinneadh, dhéanfadh an Bord cinneadh maidir le gach banc dá mba rud é gur bhain an réiteach úsáid as an gciste.

Ciste: Ciste Aonair Réitigh arna chomhthiomsú ag leibhéal na hEorpa ó na bainc go léir sna Ballstáit rannpháirteacha. Bheadh ​​an Ciste faoi úinéireacht agus faoi riaradh an Bhoird. Shroichfeadh an Ciste Aonair leibhéal sprice de 1% de thaiscí cumhdaithe thar thréimhse bliana 10. Le linn na hidirthréimhse seo, is éard a bheadh ​​sa Chiste Aonair, a bunaíodh le Rialachán SRM, deighleoga náisiúnta a chomhfhreagraíonn do gach Ballstát rannpháirteach. Scoirfeadh na hurranna sin de bheith ag deireadh na hidirthréimhse tar éis dóibh a bheith frithpháirteach go comhleanúnach. Bheadh ​​bunú an Chiste Aonair agus a chuid deighleog náisiúnta agus an chinnteoireacht maidir lena úsáid á rialú ag an Rialachán, agus dhéanfaí foráil maidir le haistriú na gcistí náisiúnta i dtreo an Chiste Aonair agus gníomhachtú na n-urranna náisiúnta. comhaontú idir-rialtasach atá le bunú i measc na mBallstát rannpháirteach sa SRA. Dhéanfadh na ballstáit sin iarracht sa chomhaontú idir-rialtasach na caibidlíochtaí a thabhairt chun críche ag 1 Márta 2014.

Ag déanamh cinneadh: Cinnteoireacht láraithe bunaithe ar Bhord láidir Réitigh Aonair (an 'Bord') agus a raibh an Coimisiún, an Chomhairle, an BCE agus na húdaráis réitigh náisiúnta páirteach ann. Tugann an BCE fógra go bhfuil ag teip ar bhanc don Bhord, don Choimisiún, agus do na húdaráis réitigh náisiúnta agus aireachtaí ábhartha. Déanann an Bord measúnú an bhfuil bagairt shistéamach ann agus aon réiteach ón earnáil phríobháideach. Mura ndéanann, glacann sé scéim réitigh lena n-áirítear na huirlisí réitigh ábhartha agus úsáid an Chiste. Féadfaidh an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne na scéime réitigh ar thogra ón gCoimisiún nó féadfaidh sí iarraidh ar an mbord í a leasú Ansin cuireann na húdaráis réitigh náisiúnta an scéim réitigh i bhfeidhm. Má tá cúnamh Stáit i gceist le rún, caithfidh an Coimisiún an chabhair a cheadú sula nglacfaidh an Bord an scéim réitigh.

Rialachas an bhoird / rialacha mionsonraithe vótála: Ina sheisiún iomlánach, dhéanfadh an Bord gach cinneadh de chineál ginearálta agus na cinntí a bhaineann le húsáid an Chiste Réitigh Aonair os cionn tairsí áirithe. Ina sheisiún feidhmiúcháin, dhéanfadh an Bord cinntí maidir le haonáin aonair nó grúpaí baincéireachta. Áirítear ar chomhdhéanamh sheisiún feidhmiúcháin an Bhoird an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, ceathrar ball buan eile, agus is breathnóirí buana an Coimisiún agus an BCE. Ina theannta sin, chun a chinntiú go ndearnadh breithniú ar leasanna na mballstát go léir a raibh tionchar ag an rún orthu, bheadh ​​baill eile mar chuid den seisiún sin de réir na hinstitiúide a bhí á réiteach. Ní bheadh ​​crosadh ag aon duine de na rannpháirtithe sa phlé. I bhfianaise fhlaitheas na mballstát, áfach, chun cinneadh a dhéanamh maidir le húsáid na mbuiséad náisiúnta, ní fhéadfadh an SRM a cheangal ar bhallstáit tacaíocht phoiblí urghnách a sholáthar d'aon eintiteas faoi réiteach.

Backstops: Tá ráiteas maidir leis na cúl-chúlraí leis an gCiste Réitigh Aonair agus lena chuid deighleoga náisiúnta ag gabháil leis an gCur Chuige Ginearálta mar aon le Cinneadh ó ionadaithe na mballstát i limistéar an euro a thugann gealltanas comhaontú idir-rialtasach a bhunú eatarthu ina sonrófar cainéal na gcistí (ardaíodh ranníocaíochtaí bainc ar leibhéal náisiúnta ag gach ballstát rannpháirteach) chuig an gCiste Réitigh Aonair agus gníomhachtú comhleanúnach a dhéanamh ar úsáid na gcistí sin le linn na hidirthréimhse.

Tuilleadh eolais

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending