Ceangail le linn

Comhairle na nAirí

An Chróit: Bíonn an Coimisiún bearta faoi Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

e7e929905e60c02ce12ffbf2197eb2e6b71dae7eCad iad na cinntí a rinne an Coimisiún inniu (10 Nollaig) maidir leis an Nós Imeachta um Easnamh iomarcach?

Inniu, tá tuairim á heisiúint ag an gCoimisiún, ag moladh do Chomhairle na nAirí a chinneadh go bhfuil easnamh iomarcach ann sa Chróit.

Tá an Coimisiún ag eisiúint moladh freisin don Chomhairle cinneadh a dhéanamh ar an gcosán coigeartaithe atá beartaithe agus na spriocanna buiséadacha d’fhonn an Chróit an t-easnamh iomarcach a cheartú agus a chinntiú go gcuirtear easnamh agus fiachas na tíre ar ais i gcomhréir le riachtanais Chonradh an AE.

Aiseolas

Tá tuairim an lae inniu bunaithe ar thuarascáil an Choimisiúin a foilsíodh faoi Airteagal 126 (3) de Chonradh an AE an 15 Samhain a thaispeánann nach gcomhlíontar an t-easnamh ná critéar fiachais an Chonartha. Tar éis na sáruithe seo a shainaithint, tá an Coimisiún den tuairim gur chóir Nós Imeachta Easnaimh Iomarcach (EDP) a oscailt don Chróit.

Cén fáth a molann an Coimisiún go n-osclódh an Chomhairle EDP don Chróit?

De réir sonraí a cuireadh in iúl, shroich easnamh rialtais ghinearálta na Cróite 5% den OTI in 2012, agus b’ionann fiachas iomlán an rialtais agus 55.5% den OTI. I ndréachtbhuiséad 2014 a glacadh an 4 Nollaig, samhlaíonn Rialtas na Cróite go bhfanfaidh an t-easnamh os cionn 3% den OTI thar an tréimhse iomlán 2013-2016. Sa nuashonrú ar Réamhaisnéis Eacnamaíoch an Fhómhair ón gCoimisiún, a chuimsíonn faisnéis a tháinig ar fáil ó foilsíodh é agus a chuimsíonn an cás bunlíne do mholadh an Choimisiúin an t-easnamh iomarcach a cheartú, ar bheartais reatha méadóidh an t-easnamh go 5.4% den OTI in 2013 agus 6.4 % den OTI in 2014.

Aiseolas

Maidir le forbairtí fiachais rialtais ginearálta, de réir ionchais an rialtais, mhéadódh an cóimheas fiachais-le-OTI go 62% in 2014 agus d’ardódh sé tuilleadh in 2015 agus 2016. Sa nuashonrú ar Réamhaisnéis Eacnamaíoch an Fhómhair ón gCoimisiún, ardóidh an cóimheas fiachais cheana féin. os cionn na tairsí OTI 60% in 2013, ag méadú níos mó in 2014 agus 2015. Ina fhianaise seo, molann an Coimisiún go ndéanfaidh an Chomhairle cinneadh ar easnamh iomarcach a bheith ann de réir Airteagal 126 (6) de Chonradh an AE.

Cén uair ar cheart don Chróit a heasnamh iomarcach a cheartú?

Molann an Coimisiún deireadh a chur leis an staid easnaimh iomarcaigh faoi láthair de réir 2016 agus sainmhíníonn sé spriocanna buiséadacha idirmheánacha chun é seo a bhaint amach. Dá réir sin, molann an Coimisiún go dtabharfaidh Comhairle na nAirí aghaidh ar Mholadh ón gComhairle chuig an gCróit faoi Airteagal 126 (7) de Chonradh AE, agus go leanfaí an cosán coigeartaithe atá beartaithe. Go sonrach, ba cheart don Chróit sprioc ceannlíne easnaimh 4.6 de OTI a bhaint amach do 2014, 3.5% de OTI do 2015 agus 2.7% de OTI i 2016, atá comhsheasmhach le feabhsú bliantúil an iarmhéid struchtúraigh (an t-easnamh coigeartaithe don timthriall agus oibríochtaí aon uaire) de 0.5% de OTI i 2014, 0.9% den OTI i 2015 agus 0.7% de OTI i 2016. Chuideodh an cosán coigeartaithe seo leis an easnamh a bheith faoi bhun an 3% de luach tagartha OTI faoin 2016 agus, ag an am céanna, ag cinntiú go dtéann an cóimheas fiachais i dtreo luach tagartha an 60-de-OTI ar luas sásúil.

Cén fáth a molann an Coimisiún go gceartódh an Chróit a heasnamh iomarcach faoi 2016?

De réir Rialachán 1467 / 971, ba cheart an t-easnamh iomarcach a cheartú a chomhlánú sa bhliain tar éis é a shainaithint (rud a chiallódh 2015 sa chás seo, ós rud é go bhfuiltear ag súil go nglacfaidh an Chomhairle na cinntí ábhartha i mí Eanáir 2014), mura bhfuil cúinsí speisialta ann.

Is féidir spriocdhátaí níos faide a shocrú i gcás an EDP bunaithe ar an gcritéar fiachais, nuair a bhíonn an t-easnamh rialtais a iarrtar ar chritéar an fhiachais a chomhlíonadh i bhfad níos ísle ná an 3% den OTI. D'fhonn an t-easnamh iomarcach a cheartú faoi 2015, agus chun comh-chomhlíonadh leis an tagarmharc um laghdú fiachais a chinntiú, bheadh ​​an iarracht struchtúrach riachtanach. Tá sé mar aidhm ag an gcosán coigeartaithe atá molta ag an gCoimisiún cothromaíocht a bhaint amach idir an gá atá le dálaí eacnamaíocha lag agus práinn an choigeartaithe fhioscaigh a chur san áireamh chun creidiúnacht a spreagadh sa iarracht comhdhlúthaithe. Tugann cás an EDP le tuiscint go ceartaítear an t-easnamh iomarcach maidir leis na critéir easnaimh agus fiachais de réir 2016. Cuirfidh an cosán coigeartaithe níos faide seo ar chumas na Cróite athchóirithe struchtúracha a bhfuil géarghá leo a leanúint i gcomhthráth le comhdhlúthú fioscach, ag tabhairt aghaidh ar fhás lag.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Is dóigh go ndéanfaidh airí airgeadais an AE Moltaí an lae inniu a phlé ag cruinniú Chomhairle ECOFIN an 28 Eanáir 2014 d’fhonn Moladh ón gComhairle a eisiúint chun an t-easnamh iomarcach a cheartú agus an bealach fiachais a chur ar aon dul leis an méid a éilítear. Molann an Coimisiún go socróidh an Chomhairle spriocdháta an 30 Aibreán 2014 don Chróit gníomhú go héifeachtach (ie bearta a fhógairt go poiblí nó bearta a dhéanamh atá leordhóthanach chun dul chun cinn leordhóthanach a chinntiú i dtreo cheartú an easnaimh iomarcach) agus tuairisciú go mion ar an gcomhdhlúthú. straitéis a bhfuiltear ag súil léi chun na spriocanna faoi seach a bhaint amach.

Tuilleadh eolais

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm

Féach an dara pointe piléar faoi "reachtaíocht thánaisteach" sa nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm

Comhairle na nAirí

Cearta ban agus cailíní imirceach, dídeanaithe agus tearmainn a chosaint

foilsithe

on

Ba mhná iad 52% d'imircigh a tháinig go dtí an Eoraip in 2017, de réir Tuarascáil Imirce Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe 2017. I gcomhar le leanaí, mná agus cailíní is iad na grúpaí is leochailí eile is mó atá i mbaol ó gach cineál mí-úsáide lena n-áirítear gáinneáil, pósadh éigeantach nó dúshaothrú gnéasach. Rinneadh gáinneáil ar suas le 94% díobh le haghaidh dúshaothrú gnéasach in 2016.

Ar na cúiseanna seo tá gá ag mná le cosaint shonrach ar chóir a chinntiú trí chur chuige atá íogair ó thaobh inscne de i mbeartais imirce agus tearmainn a chuireann san áireamh an dochar nó an ghéarleanúint ar leith a d'fhéadfadh mná a fháil.

An Comhairle na hEorpa D'fhorbair sé roinnt ionstraimí dlí chun déileáil le cosaint na mban imirceach. Is é an ceann is suntasaí an ''An Coinbhinsiún maidir le foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (Coinbhinsiún Iostanbúl)'. Is é an tábhacht a bhaineann leis ná go gcaithfidh páirtithe stáit líomhaintí maidir le foréigean gnéis-shonrach a imscrúdú agus na déantóirí a ionchúiseamh. Mar sin féin, in ainneoin na bhforálacha dlíthiúla reatha, is maith le comhlachtaí monatóireachta GREVIO-an Grúpa Saineolaithe ar Ghníomh in aghaidh Ban agus Foréigean Baile a thuairisciú go bhfuil go leor ban agus cailíní a chuaigh ar imirce le blianta beaga anuas faoi réir cineálacha éagsúla foréigin in ionaid chóiríochta, fáiltithe agus coinneála a bhfuil easpa áiseanna sláintíochta orthu, spásanna scartha inscne, spásanna sábháilte nó sainseirbhísí comhairleoireachta.

Aiseolas

An foilseachán Cearta ban agus cailíní imirceach, dídeanaithe agus tearmainn a chosaint sonraítear na bagairtí ar chosaint na mban atá ag taisteal chuig an Eoraip agus laistigh de, agus bearnaí ann, agus leagann sé béim ar dhúshláin agus ar dheiseanna do chomhtháthú na mban seo, ag tabhairt dá haire gurb iad an grúpa ró-cháilithe agus tearcfhostaithe is mó san Eoraip iad. Déanann an doiciméad anailís bhreise ar steiréitíopaí inscne, ag cur béime air go mbíonn idirdhealú dúbailte os comhair mná imirceacha go minic: mar gheall ar chóid chultúrtha laistigh dá bpobail féin agus freisin mar gheall ar steiréitíopaí agus bacainní institiúideacha ina dtíortha óstacha.

Is féidir cóipeanna páipéir den fhoilseachán seo atá ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis a ordú trí [ríomhphost faoi chosaint]

 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhairle na nAirí

Stop a chur le hathchóirithe a bhacadh agus bealaí dlíthiúla a oscailt do na míreanna agus na ndaoine

foilsithe

on

Tá comhghrúpa oscailte seolta ag na Grúpaí S&D agus na Glasaigh / EFA i bParlaimint na hEorpa chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Donald Tusk, agus chuig na Cinn Stáit agus Rialtais, roimh an gcéad chruinniú eile den Chomhairle Eorpach an 22/23 Meitheamh, ag iarraidh go ngníomhófaí láithreach córas Bhaile Átha Cliath a athchóiriú agus bealaí dlí a oscailt d’imircigh agus do dhídeanaithe.

Is féidir téacs iomlán na litreach a fháil anseo.

Aiseolas

ska Keller, Comh-Uachtarán Ghrúpa Glas / EFA, tuairimí:

"Áitímid ar na Cinn Stáit agus Rialtais géarchéim na dlúthpháirtíochta san Eoraip a shárú. Is mór an díomá nach féidir leis an gComhairle aontú ar an dul chun cinn is lú maidir le comhroinnt níos cothroime freagrachta as iarrthóirí tearmainn i measc na mBallstát. Tar éis an t-ollchóiriú a theastaíonn go práinneach a láimhseáil. de chóras Bhaile Átha Cliath gan stad, leanann siad orthu ag fágáil na hIodáile agus na Gréige ina n-aonar agus iad ag freagairt do líon mór iarrthóirí tearmainn a thagann chun na hEorpa.

"Glaoimid ar Cheannasaí Stáit agus Rialtais a dhíscaoileadh an t-athchóiriú a bhíonn ag teastáil go práinneach ar chóras Bhaile Átha Cliath. Ní mór dóibh aontú ar mheicníocht bhuan agus ceangailteach maidir le leithroinnt iarrthóirí tearmainn i measc na mBallstát go léir, bunaithe ar dháileadh cothrom. Ní mór do na Ballstáit a gcuid iarrachtaí a dhícheall chun dídeanaithe ón nGréig agus ón Iodáil a athlonnú agus leanúint leis an mbeart dlúthpháirtíochta seo go dtí go gcomhlíontar sprioc na n-athlonnaithe 160,000. 

Aiseolas

“Táimid an-chráite nach féidir leis an gComhairle aontú arís ach na doirse a dhúnadh do dhídeanaithe agus an fhreagracht a aistriú chuig tíortha lasmuigh den AE. Iarraimid ar na Ballstáit aontú ar chlár uaillmhianach athlonnaithe AE agus cur chuige coiteann i leith víosaí daonnúla a chinnteoidh go n-aistreofar dídeanaithe go sábháilte chuig an Eoraip. Tá Parlaimint na hEorpa tar éis dlúthpháirtíocht a shaothrú go seasta, laistigh den AE agus go hidirnáisiúnta. Tá sé in am anois ag an gComhairle seachadadh a dhéanamh. "

Uachtarán na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe, Gianni Pittella, tuairimí:

"Tá sé náireach go bhfuil togra Choimisiún an AE maidir le hathchóiriú chóras Bhaile Átha Cliath ag bailiú deannaigh ar thábla na Comhairle. Tá an éigeandáil seo tarraingthe ar aghaidh le blianta anois, agus tá ár gcoinsias againn cheana féin bás na céadta imirceach a bhfuil báite sa Mheánmhuir. Ach, ní amháin go bhfuil ag teip ar an gComhairle a ngealltanais a chomhlíonadh faoin scéim athlonnaithe comhaontaithe, ach tá sí ag cur bac go náireach ar aon athchóiriú féideartha ar chóras Bhaile Átha Cliath. Tá an córas seo as dáta go hiomlán agus caithfear é a athchóiriú, trí mheicníocht nua uathoibríoch, bhuan agus láraithe a chur ar aghaidh chun dídeanaithe a athlonnú.

"Thairis sin, iarraimid ar an gComhairle aontú bealaí dlíthiúla a oscailt d’imircigh. Is é seo an t-aon bhealach chun sreafaí dlíthiúla agus sábháilte a ráthú, agus chun cúiseanna breise inseachanta a chosc. Teastaíonn uainn scéim Cárta Gorm níos uaillmhianaí agus níos éifeachtaí agus córas d'oibrithe ar bheagán scileanna.

"Tá an baol ann go mbeidh na bearta seo go léir ina maolaitheach san fhadtéarma mura dtugann an Eoraip tiomantas di féin straitéis fhadtéarmach a chruthú don Afraic bunaithe ar infheistíocht, oideachas agus forbairt inbhuanaithe. Dá luaithe a infheistíonn an Eoraip i bpeirspictíocht dhaingean don Afraic, chun na bunchúiseanna a dhíothú den imirce éigeantach, is luaithe a ráthaímid todhchaí rathúil do na glúine Eorpacha atá le teacht. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

#Farming: CCF Coimisiún Eorpach bearta eisceachtúla chun tuilleadh tacaíochta d'fheirmeoirí Eorpacha i ngéarchéim

foilsithe

on

barr fómhair talmhaíochta

"Is pacáiste beart é seo a bhféadfadh tionchar ábhartha agus dearfach a bheith aige ar mhargaí talmhaíochta na hEorpa agus ba cheart an deis a thabhairt dó anois go n-éireoidh leis."

D'fhógair an Coimisiún Eorpach ar 14 Márta pacáiste breise de bhearta eisceachtúla ag baint úsáide as na huirlisí go léir a chuirtear ar fáil sa Chomhbheartas Talmhaíochta (CAP) chun tacú le feirmeoirí AE agus margadh inmheánach an AE á chosaint ag an am céanna.

Aiseolas

Aithníonn an Coimisiún doimhneacht agus fad na géarchéime talmhaíochta atá ann faoi láthair chomh maith leis na hiarrachtaí suntasacha a rinneadh ar leibhéal na mballstát chun tacú lena bhfeirmeoirí agus tá sé ag freagairt le pacáiste beart fiúntach eile.

Comhlánaíonn an tsraith beart a thug an Coimisinéir Hogan d’airí talmhaíochta an Aontais Eorpaigh an pacáiste tacaíochta € 500 milliún ó Mheán Fómhair seo caite agus taispeánann sé rún an Choimisiúin a ról iomlán a imirt i gcabhair a thabhairt d’fheirmeoirí Eorpacha.

"Ar mhaithe le feirmeoirí an AE, táim sásta gach ionstraim a chuir na reachtóirí ar fáil a úsáid, mar bheart gearrthéarmach agus fadtéarmach. Ní mór dúinn na hionstraimí agus na gníomhartha iomchuí a úsáid chun a chur ar chumas feirmeoirí a bheith athléimneach sa aghaidh na luaineachta agus cúnamh láithreach á sholáthar dóibh. Is freagra cuimsitheach é freagra an lae inniu, ag glacadh leis an oiread agus is féidir de na tograí is féidir a dhéanamh, laistigh de na srianta dlíthiúla agus buiséadacha a bhaineann le gach duine againn. Creidim gur pacáiste é seo de bhearta a bhféadfadh tionchar ábhartha agus dearfach a bheith acu ar mhargaí talmhaíochta na hEorpa, agus iad á gcur i bhfeidhm go hiomlán ar phacáiste dlúthpháirtíochta Mheán Fómhair, agus ba cheart an deis a thabhairt dó anois go n-éireoidh leis. " Dúirt an Coimisinéir Hogan ag Comhairle na nAirí Talmhaíochta.

Aiseolas

"Le linn géarchéimeanna iomadúla agus srianta buiséadacha, tá níos mó ná € 1 billiún slógtha ag an gCoimisiún thar dhá bhliain, lena n-áirítear an pacáiste tacaíochta € 500 milliún ó Mheán Fómhair 2015. Seasann muid lenár bhfeirmeoirí agus soláthraímid trí chur i bhfeidhm laethúil an CBT agus an bearta eisceachtúla a úsáid, tacaíocht iomlán agus cúnamh chun ár múnla talmhaíochta a chosaint. "

Tá na bearta a chuirtear i ngníomh an-inchoigeartaithe ionas gur féidir le ballstáit iad a úsáid chomh maith agus is féidir leo ag brath ar a staid shonrach náisiúnta. Is iad earnálacha déiríochta, feola muice agus torthaí agus glasraí príomhfhócas an phacáiste tacaíochta seo. Seo a leanas achoimre ar na tograí a rinneadh ag an gcruinniú Dé Luain (14 Márta).

Feidhm bainistíochta soláthair deonaí (airteagal 222)

Feidhmeoidh an Coimisiún, ar feadh tréimhse teoranta ama, an fhéidearthacht chun a chumasú d'eagraíochtaí táirgeoirí, eagraíochtaí idirchraoibhe agus comharchumainn san earnáil déiríochta comhaontuithe deonacha a bhunú maidir lena dtáirgeadh agus lena soláthar. Is é seo an tAirteagal 222 mar a thugtar air ón gComh-Eagraíocht Mhargaidh (CMO), atá sonrach don earnáil talmhaíochta agus is féidir a chur i bhfeidhm i gcás éagothroime dháiríre sa mhargadh. Chinn an Coimisiún go gcomhlíontar na coinníollacha dochta maidir leis an airteagal seo a chur i bhfeidhm san earnáil déiríochta sna cúinsí reatha. Is beart eisceachtúil é seo, a chaithfidh margadh inmheánach an AE a chosaint agus a chuir na reachtóirí san áireamh in athchóiriú CAP 2013 ach nár úsáideadh roimhe seo.

Méadú sealadach ar chúnamh stáit

Tabharfaidh an Coimisiún a bhreithniú go hiomlán ar ghlacadh go sealadach le státchabhair a chuirfeadh ar chumas na mballstát uasmhéid € 15,000 a sholáthar in aghaidh na bliana in aghaidh an fheirmeora agus nach mbeadh aon uasteorainn náisiúnta i bhfeidhm. Is féidir é seo a dhéanamh láithreach agus i bhfad níos gasta ná méadú ar uasteorainneacha de minimis.

Uasteorainneacha idirghabhála do phúdar bainne bearrtha agus ime a dhúbailt

Méadóidh an Coimisiún na huasteorainneacha cainníochta le haghaidh púdair bhainne bhearrtha agus ime a chuirfear in idirghabháil ó 109,000 tona agus tonna 60,000 faoi seach go 218, tonna 000 agus 100,000 tonna. Sa tslí seo, tá rún daingean againn tacú leis an bpraghas idirghabhála seasta.

An táirgeoir a neartú sa slabhra soláthair

Is cúis mhór imní i gcónaí é ról agus seasamh na dtáirgeoirí sa slabhra soláthair bia. Tabharfaidh Tascfhórsa na Margaí Talmhaíochta, a seoladh mar chuid den phacáiste tacaíochta € 500 milliún ó Mheán Fómhair 2015, seachadta i gconclúidí an fhómhair agus i moltaí reachtacha chun an chothromaíocht sa slabhra a fheabhsú. Cinneadh inniu go mbuailfidh ionadaithe náisiúnta Ardleibhéil leis an Tascfhórsa Margaí Talmhaíochta d'fhonn féachaint go sonrach ar an earnáil déiríochta.

Tacaíocht d'earnáil na muiceola

Mar fhreagra ar na moltaí maidir le scéim nua um chúnamh stórála príobháideach do mhuiceoil, déanfaidh an Coimisinéir Hogan machnamh ar scéim nua a thabhairt isteach. Caithfear sonraí na scéime, lena n-áirítear an t-am a tugadh isteach é, a dhearbhú.

Réadlann Margaidh Feola a bhunú

D'aithin agus mhol gach ballstát obair an Choimisiúin maidir le monatóireacht a dhéanamh ar an margadh agus faisnéis luachmhar a roinnt ar threochtaí. Tar éis cosáin an Réadlann Margaidh Bainne a bunaíodh in 2014, bunófar Réadlann Margaidh Feola, a chlúdóidh mairteoil agus feoil mhuice.

Trádáil Idirnáisiúnta

Maidir leis an gcaibidlíocht ar TTIP agus Mercosur, tá an Coimisiún go maith ar an eolas faoi na híogaireachtaí talmhaíochta. An Coimisinéir Hogan Tá rún daingean ag Coláiste na gCoimisinéirí leasanna an AE a chur chun cinn agus margaí nua do tháirgí AE a oscailt, agus cóireáil dhifreáilte do tháirgí íogaire a chaibidliú. Cé go bhfuil margaí nua ríthábhachtach do thalmhaíocht na hEorpa, tá cóireáil dhifreáilte ar tháirgí íogaire freisin.

Cur Chun Cinn

Is ionstraim thábhachtach iad feachtais ardaithe céime chun margaí nua a aimsiú agus níl os cionn € 110 milliún ar fáil do 2016 ach chun tacú le táirgí talmhaíochta AE a chur chun cinn san AE agus i dtríú tíortha. Tá os cionn € 30 curtha in áirithe go sonrach do na hearnálacha muiceola agus déiríochta, gealltanas a rinneadh i mí Mheán Fómhair seo caite. Cuirtear suim bhreise leis an € 30 inniu chun na suaitheadh ​​sa mhargadh sna hearnálacha sin a léiriú.

Toirmisc na Rúise / SPS

Tá an Coimisiún ina iomláine ag leanúint ar aghaidh go díograiseach lena chuid iarrachtaí chun cosc ​​na fíteashláintíochta na Rúise a ardú. In ainneoin ár n-iarrachtaí chun iarracht a dhéanamh an trádáil idir an AE agus an Rúis a atosú go gasta, is beag a tharla. Mar sin féin, rinneadh dul chun cinn tábhachtach maidir le bearta fíteashláintíochta neamh-inchosanta nó díréireacha a dhíchur ag tríú tíortha a chuirfidh le sreafaí trádála a bhfuil méadú mór tagtha orthu. Áirítear leis seo dul chun cinn i margaí na Stát Aontaithe, na Seapáine, na Brasaíle agus na hÚcráine.

Ionstraimí airgeadais / An Banc Eorpach Infheistíochta / an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

Tabharfaidh an Coimisiún tús áite dá rannpháirtíocht le BEI, d'fhonn ionstraimí airgeadais iomchuí a fhorbairt chun cabhrú le feirmeoirí agus le próiseálaithe infheistiú a dhéanamh ina bhfiontair chun iomaíochas na bhfiontar sin a fheabhsú nó chun infheistíocht a dhéanamh chun aon choigeartuithe struchtúracha riachtanacha a dhéanamh.

Spreagtar na Ballstáit freisin chun úsáid iomlán a bhaint as na deiseanna a thairgeann an Ciste Eorpach um Infheistíocht Straitéiseach le haghaidh infheistíochta in earnáil na talmhaíochta agus chun féachaint ar na féidearthachtaí a bhaineann le hardáin thiomnaithe a bhunú do mhaoiniú CEIS.

Creidmheas Onnmhairithe

Tá an Coimisiún ag déanamh scrúdú ar indéantacht scéime creidmheasa onnmhairiúcháin, a d'fhéadfadh cur leis na scéimeanna a bhfuil na ballstáit ag feidhmiú orthu ar bhonn bhonn náisiúnta. Chuige sin, tá Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta ag cur lena teagmhálacha leis an BEI agus leis na gníomhaireachtaí ábhartha sna Ballstáit.

Earnáil Torthaí & Glasraí

Tá an Coimisiún ag smaoineamh ar fhadú na mbeart eisceachtúil do Thorthaí agus Glasraí, a eascraíonn as toirmeasc na Rúise a rachaidh in éag ar 30 Meitheamh.

Forbairt Tuaithe

Oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis na ballstáit chun a fháil amach cá háit agus conas is féidir cláir forbartha tuaithe a choigeartú chun iad a dhéanamh níos freagraí don ghéarchéim reatha.

Tuilleadh eolais:

Chun an óráid iomlán a thug an Coimisinéir Hogan ag an gComhairle a léamh

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an bpacáiste tacaíochta € 500 milliún ó Mheán Fómhair 2015

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending