Ceangail le linn

Coireachta

Troid Imghabháil agus seachaint cánach: Bliain an dul chun cinn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

0 ,, 15725241_303,00Cén fáth a bhfuil rinne an Coimisiún calaois chánach agus imghabháil tosaíocht?

Gach bliain, cailltear billiún euro d'airgead poiblí san AE mar gheall ar imghabháil cánach agus seachaint cánach. Mar thoradh air sin, tá caillteanas tromchúiseach ioncaim ag na Ballstáit, chomh maith le fiach ar éifeachtacht a gcórais chánach. Faigheann gnólachtaí iad féin faoi mhíbhuntáiste iomaíoch i gcomparáid lena gcomhghleacaithe a ghlacann le pleanáil cánach ionsaitheach agus scéimeanna seachanta cánach. Agus déanann saoránaigh macánta ualach níos troime, i dtéarmaí ardú cánach agus laghduithe caiteachais, chun cúiteamh a dhéanamh ar chánacha neamhíoctha na n-imitheoirí. Dá bhrí sin tá an t-imghabháil cánach a chomhrac riachtanach chun cáin níos cothroime agus níos éifeachtaí.

Mar gheall ar nádúr trasteorann imghabháil agus seachaint cánach, mar aon le hábhair imní na mballstát iomaíochas a choinneáil, tá sé an-deacair do bhearta náisiúnta amháin an éifeacht inmhianaithe iomlán a bheith acu. Fadhb ilghnéitheach is ea imghabháil cánach a éilíonn cur chuige ilfhada, ar leibhéal náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta.

Aiseolas

Ní mór do bhallstáit comhoibriú go dlúth má tá siad chun cothroime a gcóras cánach a mhéadú, ioncam cánach a bhfuil géarghá leis a fháil agus cuidiú le feidhmiú ceart an Mhargaidh Aonair a fheabhsú. Ina theannta sin, cuidíonn “neart líon” an AE atá ag gníomhú mar bhloc aontaithe le níos mó meáchain a thabhairt chun dul chun cinn níos tapa agus níos uaillmhianaí a bhaint amach ar leibhéal idirnáisiúnta i réimse an dea-rialachais cánach.

Cén dul chun cinn atá déanta i troid Imghabháil agus seachaint cánach ar leibhéal an AE le bliain anuas?

I mí na Nollag 2012, thíolaic an Coimisiún Plean Gníomhaíochta chun dul i ngleic níos fearr Imghabháil agus seachaint cánach cánach corparáideach (IP / 12 / 1325). An Plean Gníomhaíochta seo ciceáil-tús curtha an méid a bheith feachtas an-dian AE dul i ngleic níos fearr leis na fadhbanna. Bhí sé formhuinithe ag Comhairle na hEorpa i mí Bealtaine, i gcás ina ceannairí an AE d'iarr bearta éifeachtúla a ghlacadh chun dul i ngleic Imghabháil agus seachaint cánach.

Aiseolas

Sna míonna 12 ó cuireadh i láthair an Plean Gníomhaíochta, tá dul chun cinn suntasach sa réimse seo ar leibhéal an AE, agus tá siad roinnt tionscnamh tábhachtacha nua a chur ar aghaidh ag an gCoimisiún. I measc na gníomhaíochtaí a dhéanfar i 2013 bhí:

 1. Leathnú ar an malartú uathoibríoch faisnéise go forleathan laistigh den AE

I mí an Mheithimh, mhol an Coimisiún leathnú an malartú uathoibríoch faisnéise idir riaracháin chánach AE, chun gach cineál ioncaim airgeadais agus cuntais iarmhéideanna (chlúdachIP / 13 / 530). Is é seo an bealach chun an AE an córas is cuimsithí maidir le malartú faisnéise uathoibríoch ar fud an domhain a bheith acu. Cinnteoidh sé freisin go mbeidh an AE suite go maith chun an caighdeán domhanda nua (féach thíos) a chur i bhfeidhm go tapa agus le cur isteach íosta ar ghnólachtaí. D'fhéadfadh na Ballstáit a d'aontaigh an togra sa chéad leath de 2014.

 1. rialacha cánach corparáide Tightening an AE in aghaidh le pleanáil ionsaitheach chánach

I mí na Samhna, bearta chun loopholes dhúnadh sa tuismitheoirí Fochuideachta Treoir agus aghaidh a thabhairt ar neamhréireanna náisiúnta atá beartaithe ag an gCoimisiún. Beidh sé seo stoptha deiseanna cineál áirithe seachaint cánach corparáide (IP / 13 / 1149). Ba cheart an togra a phlé agus b'fhéidir d'aontaigh Airí Airgeadais an AE faoi Uachtaránacht na Gréige.

 1. Idirbheartaíocht le tíortha comharsanacha d'tuilleadh trédhearcachta

Tugadh an Coimisiún sainordú comhaontuithe cánach níos leis an Eilvéis, Andóra, Monacó, San Mairíne agus Lichtinstéin (i mbun caibidlíochtaMEMO / 12 / 353) I mí Bealtaine. Coimisinéir Šemeta cuairt á tabhairt air láithreach gach tír 5, a thabhairt do thiomáint polaitiúil do na cainteanna agus cuireann siad i dtreis go raibh an AE ag lorg idirbheartaíocht tapa agus uaillmhianach. chaibidlíocht nó tá tús curtha leis an 4 tíortha beaga agus beidh tús leis an Eilbhéis chomh luath agus tá sé a shainordú caibidlíochta féin (ag súil roimh dheireadh na bliana).

 1. Lena mbunaítear Ardán ar Cháin Dea

Bhunaigh an Coimisiún Ardán ar Cháin Dea chun na bealaí is fearr chun troid Imghabháil agus seachaint cánach agus monatóireacht ar dhul chun cinn sa réimse sin ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta araon a phlé (IP / 13 / 351). Tá obair curtha ar bun ag an Ardán cheana féin ar an mbealach is fearr le Moltaí an Choimisiúin maidir le Pleanáil Cánach Ionsaitheach a chur i bhfeidhm agus maidir le conas déileáil le tearmainn chánach. Cuimsíonn a chlár oibre roinnt réimsí fócais eile, lena n-áirítear Cód Cáiníocóra AE, bealaí chun trédhearcacht cuideachtaí ilnáisiúnta a mhéadú agus féachaint ar éifeachtaí bheartas cánach an AE ar thíortha i mbéal forbartha.

 1. Ag seoladh an díospóireacht maidir le Cánachas Digital

Bhunaigh an Coimisiún Grúpa Ardleibhéil Saineolaithe maidir le Cánachas ar an nGeilleagar Digiteach, faoi chathaoirleacht iar-Aire Airgeadais Portaingéilis Vitor Gaspar. Tiocfaidh sé le chéile den chéad uair ar an 12 Nollaig (IP / 13 / 983). Is seachanta cánach Corparáideach fadhb go háirithe cnaipe san earnáil dhigiteach. Beidh an grúpa ag féachaint ar na dúshláin ar leith i gcánachas digiteach agus réitigh a mholadh sa chéad leath de 2014 a chinntiú go n-íocann an earnáil dhigiteach a sciar cothrom de cánacha, cé nach cruthú bacainní cánach a ghabhann leis an earnáil pro-fás.

 1. Ionstraimí nua a chomhaontú chun calaois CBL a chomhrac níos fearr

I mí an Mheithimh, na Ballstáit d'aon toil ar shraith beart chun níos fearr le calaois CBL a chomhrac. Beidh an Sásra Mearfhreagartha agus meicníocht frithmhuirir ar chumas na mBallstát freagairt níos tapa agus go héifeachtach do chalaois CBL ar scála mór, ag laghdú caillteanais mhóra d'airgeadas poiblí. Beidh na hionstraimí nua réidh le húsáid ó 2014 (IP / 12 / 868).

 1. Mholadh foirm nua CBL chaighdeánach chun comhlíonadh cánach a fheabhsú

I mí Dheireadh Fómhair, mhol an Coimisiún foirm simplithe CBL caighdeánach le húsáid ag gnólachtaí ar fud na hEorpa. Chomh maith le saol a laghdú do ghnólachtaí, cabhróidh an fhoirm chaighdeánach seo le comhlíonadh cánach a fheabhsú tríd an nós imeachta a shimpliú do ghnólachtaí an CBL a dhearbhú dóibh (IP / 13 / 988). Agus ciallaíonn comhlíonadh níos mó ioncam níos mó do bhuiséid náisiúnta.

 1. Foilsiú tuarascáil nua maidir le Bille CBL san AE

D'fhoilsigh an Coimisiún staidéar ar na Bearna CBL san AE, arb ionann € 193 billiún i 2011. Roimh an staidéar seo, ar na meastacháin is déanaí An Bhearna CBL dar dáta ar ais go dtí 2006. Na figiúirí nua cabhrú le tuiscint níos fearr ar na treochtaí le déanaí san AE, le cruth níos fearr agus bearta beartais chun feabhas a chur ar chomhlíonadh CBL díriú (MEMO / 13 / 800).

 1. Cosc iomaíochas díobhálach cánach

Lean an Coimisiún de bheith ag scrúdú agus ag rialú cúnamh stáit arna dheonú trí bhearta cánach do chuideachtaí. Thacaigh sé freisin le hobair an Ghrúpa um Chód Iompraíochta i gcomórtas cánach díobhálach, ag cur anailís mhionsonraithe ar go leor réimeas cánach náisiúnta le breithniú ag an gCód Cód.

 1. Trédhearcacht corparáideach a thabhairt isteach

Tugann an Treoir Chuntasaíochta nua dualgas ar chuideachtaí móra eastóscacha agus logála tuarascálacha a dhéanann siad do rialtais a thuairisciú tír-ar-tír, agus ar bhonn tionscadail freisin. Tá na cáin a ghearradh i measc na n-íocaíochtaí atá le tuairisciú. Feabhsóidh na Treoracha Riachtanais Caipitil leasaithe (CRDIV) trédhearcacht i ngníomhaíochtaí bainc agus cistí infheistíochta i dtíortha éagsúla, go háirithe maidir le brabúis, cánacha agus fóirdheontais i ndlínsí éagsúla (MEMO / 13 / 690). Táthar ag súil go mbeidh an cur i bhfeidhm na Conclúidí ón gComhairle Eorpach Bealtaine chinntiú go ndéanann gach cuideachta móra agus grúpaí poiblí cé mhéad a íocann siad i gcáin agus ina tír, mar ní mór bainc anois a dhéanamh. Ar deireadh, folaíonn an togra ón gCoimisiún athbhreithniú ar an reachtaíocht frith-sciúrtha airgid tagairt shonrach do chionta cánach (IP / 13 / 87).

An obair ghníomhach ar leibhéal an AE a bhí le sonrú freisin sa ról gníomhach a bhí an AE i brú plé ar aghaidh idirnáisiúnta chun feabhas a chur ar cháin dea-rialachas ar fud an domhain (féach thíos).

Sa chás go bhfuil seomra le haghaidh gnímh níos mó ag an gcéim seo sa troid in aghaidh imghabháil agus seachaint cánach san AE?

An gcéad dul síos, tá sé ag teastáil chomhaontú maidir leis an Treoir um Cháin Taisce (MEMO / 12 / 353) Roimh dheireadh 2013, mar d'iarr an Chomhairle Eorpach i mí Bealtaine. Tá sé seo ríthábhachtach chun loopholes dhúnadh sa Treoir Choigiltis, agus a chinntiú gur féidir leis leanúint ar aghaidh ag obair go maith. Beidh creat ar fud an AE maidir le malartú faisnéise uathoibríoch thabhairt freisin bainc deimhneacht níos dhlíthiúil agus soiléire maidir le hoibleagáidí tuairiscithe.

Tá an dul chun cinn ar an mBonn Coiteann Comhdhlúite Cánach Corparáideach (CCCTB) an-tábhachtach freisin chun dul i ngleic níos fearr ar sheachaint cánach corparáideach (IP / 11 / 319). Chomh maith le hualaí riaracháin do ghnólachtaí a laghdú go suntasach, tá an cumas ag an CCCTB deireadh a chur le go leor deiseanna chun brabús a dhéanamh ag cuideachtaí ilnáisiúnta. Aithnítear é seo i bplean gníomhaíochta an OECD i gcoinne Creimeadh Bonn agus Aistriú Brabúis (BEPS), agus chinnteodh comhaontú ar an CCCTB gurb é an AE an socraitheoir caighdeánach sa réimse seo.

Mar a dúradh i bPlean Gníomhaíochta na bliana seo caite, spreagfadh an Coimisiún na ballstáit úsáid níos fearr a bhaint as an gCód Iompair ar Chánachas Gnó. Is uirlis an-éifeachtach é seo chun córais chánach dhochracha laistigh den AE a shainaithint agus a dhíchur. Tá an Coimisiún ag smaoineamh faoi láthair ar bhealaí chun an Cód a neartú, mar shampla trína raon feidhme a leathnú nó trí chritéir an Chóid a leasú.

Lena chois sin, tá na Ballstáit glaodh orthu chun iarrachtaí ar an leibhéal náisiúnta chun dul i ngleic le himghabháil cánach agus seachaint threisiú. Cuireadh moltaí sonracha tír ar leith do Bhallstáit 13 comhlíonadh cánach a fheabhsú ar an leibhéal náisiúnta. Agus Suirbhé Bliantúil Fáis 2013 iarr arís ar gach rialtas chun dlús a chur feachtais náisiúnta i gcoinne imghabháil cánach, agus a n-ghníomhaíocht chomhordaithe a neartú chun tabhairt faoi tearmainn pleanáil cánach agus cáin ionsaitheach.

Idir an dá linn, tá an Coimisiún ag leanúint den obair ar na gníomhartha meántéarmacha agus fadtéarmacha a leagadh amach sa Phlean Gníomhaíochta i gcoinne imghabháil cánach anuraidh. Ina measc seo tá Cód na gCáiníocóirí, Uimhir Aitheantais Cánach AE agus b’fhéidir smachtbhannaí coitianta ar fud an AE i leith cionta cánach.

Cad atá bainte amach ar leibhéal idirnáisiúnta chun an comhrac i gcoinne imghabhála agus seachanta a fheabhsú, agus cad a chuir an AE leis seo?

I mí Mheán Fómhair 2013, tháinig ceannairí an G20 ar chomhaontú maidir le bearta nithiúla chun dul i ngleic níos fearr le himghabháil cánach agus le seachaint cánach corparáidí ar fud an domhain. Ar dtús, dhearbhaigh siad bogadh chuig trédhearcacht cánach idirnáisiúnta níos mó, trí chomhaontú gur cheart go mbeadh malartú uathoibríoch faisnéise ar an gcaighdeán domhanda nua comhair idir riaracháin cánach. Ar an dara dul síos, thacaigh siad le plean gníomhaíochta BEPS an OECD chun srian a chur le seachaint cánach corparáidí ar fud an domhain. Deimhníonn na bearta seo feabhas mór ar chánachas idirnáisiúnta - ceann a fhágfaidh go mbeidh sé níos cothroime, níos éifeachtaí agus níos fearr do gheilleagar an 21ú haois. Leis an tiomantas polaitiúil a rinneadh, dírítear anois ar na hathruithe seo a chur i bhfeidhm.

Maidir le malartú uathoibríoch faisnéise, tá an AE tarraingthe ar a dtaithí agus a saineolas féin sa réimse seo cur go gníomhach le forbairt an caighdeán domhanda nua. Go háirithe, tá iarracht déanta ag an gCoimisiún chun a áirithiú go ndéanfaidh an caighdeán domhanda san áireamh na socruithe atá ann faoi láthair AE malartú eolais uathoibríoch agus tá sé ag luí le dlí an AE (eg cosaint sonraí), ionas go seachnófar aon deacrachtaí gan ghá do ghnólachtaí. An chuma ar an dréacht is déanaí den chaighdeán domhanda a chéile ar a laghad an chuid is mó ar riachtanais an AE, agus tá sé beartaithe an OECD an leagan deiridh leis na hAirí Airgeadais G20 a chur i láthair i mí Feabhra do chomhaontú.

Idir an dá linn, comhlánaíonn Plean Gníomhaíochta BEPS bearta an AE chun dul i ngleic le pleanáil ionsaitheach cánach, agus tugtar aghaidh freisin ar shaincheisteanna nach féidir déileáil go héifeachtach leo ach ar leibhéal idirnáisiúnta. Leagann plean gníomhaíochta BEPS amach 15 ghníomh shonracha chun caighdeáin idirnáisiúnta i gcánachas a athoiriúnú ionas go mbeidh siad múnlaithe níos fearr don gheilleagar domhanda atá ag athrú. I rith na bliana seo chugainn, forbrófar rialacha agus caighdeáin nua i réimsí mar bhunaíocht bhuan, praghsáil aistrithe agus cánachas digiteach. Is í an aidhm ná cothroime agus sláine na gcóras cánach a chosaint, agus rialtais a threalmhú níos fearr maidir le seachaint cánach corparáidí. Tá taithí luachmhar ag an AE cheana féin i réimsí éagsúla a chuimsíonn BEPS mar phraghsáil aistrithe agus dul i ngleic le mímheaitseálacha hibrideacha. Agus soláthróidh obair ghrúpa saineolaithe an Choimisiúin ar chánachas digiteach ionchur do thascfhórsa digiteach an OECD. Leis an ionchur agus an taithí seo le tairiscint, is féidir leis an AE ról lárnach a bheith aige san obair chun BEPS a chur i bhfeidhm, go háirithe má choinnítear seasamh láidir comhordaithe i measc na mballstát go léir.

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Margadh cóicín na hEorpa: Níos iomaíche agus níos foréigní

foilsithe

on

Níos foréigní, níos éagsúla agus níos iomaíche: seo príomhthréithe na trádála cóicín san Eoraip. An Nua Tuarascáil Léargais Cóicín, a sheol Europol agus UNODC inniu (8 Meán Fómhair), a thugann léargas ar dhinimic nua mhargadh an chóicín, ar bagairt shoiléir í do shlándáil na hEorpa agus na cruinne. Seoladh an tuarascáil mar chuid de chlár oibre CRIMJUST - Comhoibriú ceartais choiriúil a neartú feadh bealaí gáinneála ar dhrugaí faoi chuimsiú Chlár Sreabhadh Aindleathach Domhanda an Aontais Eorpaigh.

Chruthaigh ilroinnt an tírdhreacha choiriúil i dtíortha foinse deiseanna nua do líonraí coiriúla Eorpacha soláthar díreach cóicín a fháil, ag gearradh amach na n-idirghabhálaithe. Mar thoradh ar an gcomórtas nua seo sa mhargadh tá soláthar méadaithe cóicín agus dá bharr sin tá níos mó foréigin ann, treocht a forbraíodh i Measúnú Bagairt Coireachta Tromchúiseach agus Eagraithe Europol 2021. Thug líonraí nua gáinneála dúshlán do mhonaplachtaí ceannasach roimhe seo i soláthar mórdhíola cóicín do mhargaí na hEorpa. Bhunaigh líonraí coiriúla na mBalcán Thiar, mar shampla, teagmhálacha díreacha le táirgeoirí agus tá áit fheiceálach acu i soláthar mórdhíola cóicín. 

Cuireann an tuarascáil béim ar thábhacht na hidirghabhála ag an bhfoinse toisc go bhfuil an margadh seo á thiomáint go mór ag an slabhra soláthair. Cuirfidh an comhar a neartú agus an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí a mhéadú tuilleadh le héifeachtacht imscrúduithe agus braite lastais. Cuireann an tuarascáil béim ar a thábhachtaí atá imscrúduithe sciúrtha airgid chun brabúis neamhdhleathacha a rianú agus coigistiú cúntóirí a bhaineann le gníomhaíochtaí coiriúla. Tá na himscrúduithe airgeadais seo ag croílár an chomhraic i gcoinne gáinneála cóicín, ag cinntiú nach n-íocann na gníomhaíochtaí coiriúla.

Aiseolas

Dúirt Julia Viedma, ceann roinne an Ionaid Oibriúcháin agus Anailíse ag Europol: “Tá gáinneáil ar chóicín ar cheann de na príomhchúiseanna imní atá romhainn san AE anois. Tá beagnach 40% de na grúpaí coiriúla atá gníomhach san Eoraip bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, agus gineann an trádáil cóicín ilbhilliún-euro i mbrabúis choiriúla. Cuideoidh tuiscint níos fearr ar na dúshláin atá romhainn le cur i gcoinne níos éifeachtaí an bhagairt fhoréigneach a léiríonn líonraí gáinneála cóicín dár bpobail. "  

Chuir Chloé Carpentier, Ceann na Rannóige um Thaighde ar Dhrugaí ag UNODC, béim ar an gcaoi “is dóigh go leanfaidh dinimic reatha éagsúlú agus iomadú bealaí soláthair cóicín, gníomhaithe coiriúla agus módúlachtaí, má fhágtar gan seiceáil iad”.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Neamh-mhargaithe: 23 á gcoinneáil ar chalaois comhréitigh ríomhphoist ghnó COVID-19

foilsithe

on

Tá údaráis sa Rómáin, san Ísiltír agus in Éirinn tar éis scéim sofaisticiúil calaoise a úsáideann ríomhphoist chomhréitithe agus calaois réamhíocaíochta a nochtadh mar chuid de chaingean a chomhordaigh Europol. 

An 10 Lúnasa, coinníodh 23 duine a raibh amhras fúthu i sraith ruathair a rinneadh go comhuaineach san Ísiltír, sa Rómáin agus in Éirinn. Cuardaíodh 34 áit san iomlán. Creidtear go ndearna na coirpigh seo cuideachtaí calaoiseacha i thart ar 20 tír ar a laghad de thart ar € 1 milliún. 

Ba é grúpa coireachta eagraithe a reáchtáil an chalaois a thairg táirgí bréige eile a bhí le díol ar líne go mídhleathach roimh phaindéim COVID-19, mar shampla millíní adhmaid. Anuraidh d’athraigh na coirpigh a modus operandi agus thosaigh siad ag tairiscint ábhair chosanta tar éis ráig na paindéime COVID-19. 

Aiseolas

Chruthaigh an grúpa coiriúil seo - comhdhéanta de náisiúnaigh ó thíortha éagsúla san Afraic a bhfuil cónaí orthu san Eoraip, seoltaí ríomhphoist bréige agus leathanaigh ghréasáin cosúil leis na cinn a bhaineann le cuideachtaí dlisteanacha mórdhíola. Agus iad ag pearsanú na gcuideachtaí seo, chuirfeadh na coirpigh seo na híospartaigh - cuideachtaí Eorpacha agus Áiseacha den chuid is mó, i mbun orduithe a chur leo, ag iarraidh na híocaíochtaí roimh ré d’fhonn na hearraí a sheoladh. 

Mar sin féin, níor seachadadh na hearraí riamh, agus rinneadh na fáltais a sciúradh trí chuntais bhainc na Rómáine a bhí faoi rialú na gcoirpeach sular aistarraingíodh iad ag ATManna. 

Tá Europol ag tacú leis an gcás seo ó thosaigh sé in 2017 trí: 

Aiseolas
 • Na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile ar gach taobh a chonaic ag obair go dlúth le chéile le hIonad Cibearchoireachta Eorpach (EC3) Europol chun ullmhú don lá gníomhaíochta;
 • forbairt agus anailís leanúnach faisnéise a sholáthar chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
 • beirt dá shaineolaithe cibearchoireachta a imscaradh chuig na ruathair san Ísiltír chun tacú le húdaráis na hÍsiltíre le cros-seiceáil ar fhaisnéis fíor-ama a bailíodh le linn na hoibríochta agus chun fianaise ábhartha a fháil. 

Eurojust chomhordaigh sé an comhar breithiúnach i bhfianaise na gcuardach agus thug sé tacaíocht le forghníomhú roinnt ionstraimí comhair bhreithiúnaigh.

Rinneadh an gníomh seo faoi chuimsiú an Ardán ildisciplíneach Eorpach i gcoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT).

Bhí na húdaráis forfheidhmithe dlí seo a leanas páirteach sa chaingean seo:

 • An Rómáin: Póilíní Náisiúnta (Poliția Română)
 • An Ísiltír: Póilíní Náisiúnta (Politie)
 • Éireann: Póilíní Náisiúnta (An Garda Síochána)
 • Europol: Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3)
   
EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a timthriall beartais ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha bhallstáit, institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. cibearchoireacht ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending