Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Fásann an Clár Trédhearcachta 10% le níos mó seiceálacha cáilíochta ná riamh, léiríonn tuarascáil bhliantúil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

alt-3963-img2Taispeánann an tuarascáil bhliantúil is déanaí ar Chomhchlár Trédhearcachta Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh go bhfuil níos mó ionadaithe leasa cláraithe ná riamh. Tá beagnach 6,000 eagraíocht cláraithe anois - méadú 10% ar thuairisc na bliana seo caite. Tugann staidéar acadúil le déanaí a ndearnadh tagairt dó sa tuarascáil le fios go gclúdaíonn sé anois 60-75% de na haisteoirí uile atá lonnaithe sa Bhruiséil. Ag an am céanna, rinneadh i bhfad os cionn 1,000 seiceáil cáilíochta, ag baint leasa as nósanna imeachta níos giorra agus uirlisí nua TF a tugadh isteach i mbliana chun éifeachtúlacht a mhéadú. Díobh seo, rinneadh obair leantach ar 783 chun cáilíocht na faisnéise sa chlár a fheabhsú.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič: "Leis an gClár Trédhearcachta, tá na hinstitiúidí AE atá i gceist tar éis dul ar thús cadhnaíochta an-bheag tíortha atá ar thús cadhnaíochta na n-iarrachtaí chun ionadaíocht leasa a rialáil. I measc na dtíortha seo, baineann ár gClár leis an imirt is leithne. Táim an-bhródúil as an éacht atá déanta againn go dtí seo, agus táim diongbháilte go dtógfaimid ar an rath seo trí leanúint ar aghaidh leis na cineálacha feabhsuithe a leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo. "

Dúirt Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Rainer Wieland: "Is mór agam an dul chun cinn atá déanta i rith na bliana seo caite. Tá an Comhchlár Trédhearcachta uathúil le clúdach leathan d’ionadaithe ábhartha grúpaí sainleasa, agus ag soláthar cothrom na Féinne do gach cineál Is díol sásaimh dom an t-idirphlé leanúnach leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir agus rannpháirtíocht an phobail i gcoitinne, rud a thugann tacaíocht luachmhar dúinn inár n-iarrachtaí clúdach agus feidhmiú an chláir a fheabhsú tuilleadh sa todhchaí. "

Aiseolas

Chomh maith le staitisticí a chur i láthair, déantar cur síos sa tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí Chomhrúnaíocht an Chláir Trédhearcachta (JTRS) le bliain anuas. Ina measc seo tá tríú heagrán de threoirlínte a tháirgeadh d’úsáideoirí, gearáin agus foláirimh a láimhseáil, cuireadh a thabhairt d’eintitis neamhchláraithe clárú, faisnéis sheachtrach agus iarrachtaí cumarsáide, ceardlanna a sholáthar do chúntóirí FPEanna agus d’fhoireann an Choimisiúin, teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle ag leibhéal an bhreathnadóra chun a féideartha a phlé. rannpháirtíocht sa scéim, teagmháil le taighdeoirí, lucht acadúil agus saineolaithe, chomh maith le hoifigigh náisiúnta atá i gceannas ar chórais chosúla, chun anailís chomparáideach agus dea-chleachtas a dhéanamh.

Baineann an tuarascáil freisin leis an athbhreithniú ar an gClár, atá ar siúl go leanúnach. I measc na bpríomhcheisteanna atá á scrúdú tá cáilíocht an ábhair, forfheidhmiú níos déine na rialacha a fhorfheidhmiú, leathnú leanúnach ar líon na gclárúchán trí tuilleadh iarrachtaí seachtracha faisnéise agus cumarsáide, soiléirithe agus treoirlínte breise, buntáistí agus dreasachtaí breise a thabhairt isteach do chláraithe, an 'deonach' cineál 'in aghaidh' éigeantach 'an chláraithe agus an fhéidearthacht foirmle ad-hoc, maolánach agus eisceachtúil a shamhlú do ghnólachtaí dlí agus comhairleachta a mhaíonn go bhfuil gá le rúndacht cliant.

Ag breathnú chun cinn, leis an bhfás leanúnach ar líon na gcláraitheoirí, iarrann an tuarascáil iarrachtaí chun díriú ar cháilíocht an ábhair sonraí a fheabhsú agus feasacht ar an uirlis a ardú. Leis na toghcháin Eorpacha atá le teacht, beidh sé riachtanach faisnéis faoin scéim a sholáthar d'fhoireann nua agus do chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa. Ba chóir d'iarrachtaí leanúint ar aghaidh ag spreagadh comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an AE chun an scéim a úsáid.

Aiseolas

cúlra

Amhail an 31/10/13, bhí 5,952 cláraithe sa Chlár Trédhearcachta. Chláraigh leath (49.93%) mar Chatagóir II (brústocairí intí agus cumainn trádála / gairmiúla) agus thart ar 26% i gCatagóir III (ENRanna). Ag meastachán coimeádach, déanann gach cláraí ionadaíocht ar chúigear ar an meán, rud a chiallaíonn go bhfuil thart ar 30,000 ionadaí leasa tiomanta do Chód Iompair dhian an chláir.

amlíne

 • 23 Meitheamh 2011: Shínigh Uachtarán na Parlaiminte Jerzy Buzek agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an Comhaontú Idirinstitiúideach (IIA) idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir le Clár Trédhearcachta comhchoiteann. Sheol sé seo an Clár Trédhearcachta.
 • 1 Iúil 2011: Chuir an JTRS tús lena chuid oibre - formáid oibre nua agus nuálaíoch laistigh d’institiúidí an AE, ar a raibh baill foirne ó dhá institiúid ar leithligh.
 • Márta 2012: Cuireadh córas leictreonach nua chun creidiúnú a iarraidh ar fáil tríd an gClár. Tháinig sé seo in ionad an nós imeachta um iarraidh ar chreidiúnú páipéarbhunaithe roimhe seo agus cinntíonn sé nach féidir ach le daoine atá cláraithe cearta rochtana a iarraidh ar fhoirgnimh na Parlaiminte.
 • 7 Meitheamh 2012: Thosaigh breathnadóir ó Ard-Rúnaíocht na Comhairle ag glacadh páirte i gcruinnithe seachtainiúla an JTRS.
 • 8 Meitheamh-31 Lúnasa 2012: Reáchtáladh comhairliúchán poiblí maidir le hoibríochtaí an Chláir do chláraithe agus neamh-chláraithe. San iomlán, ghlac 253 duine agus eagraíocht páirt.
 • 23 Meitheamh 2012: Dúnadh an chéad chlár de chuid an Choimisiúin le haghaidh ionadaithe úis (a bunaíodh i 2008), tar éis idirthréimhse bliana. Rinne an Clár Trédhearcachta ceiliúradh ar a lá breithe 1st le 5,150 cláraithe.
 • Samhain 2012: An Tuarascáil Bhliantúil 1st ar an gClár Trédhearcachta.
 • Iúil 2013: Seoltar athbhreithniú ar an TR, mar a fhoráiltear sa IIA, tar éis cruinnithe páirtithe leasmhara scáthghrúpaí ar fud na hEorpa, agus tagarmharcáil le rialtóirí poiblí eile ag fóram OECD.

Trédhearcacht Cláraigh

Tuarascáil Bhliantúil

Parlaimint na hEorpa

EYE2021 ar líne: Glac páirt agus múnlaigh an todhchaí

foilsithe

on

Má tá tú idir 16 agus 30 bliana d’aois agus má theastaíonn uait todhchaí na hEorpa a mhúnlú, glac páirt san EYE2021 ar líne agus cuir do ghuth in iúl, Gnóthaí an AE.

Le linn na chéad seachtaine de Dheireadh Fómhair, glacfaidh na mílte daoine óga ón AE seilbh ar an bParlaimint i Strasbourg don Imeacht Óige na hEorpa (EYE), chun smaointe a phlé agus a roinnt ar conas todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

Beidh deis acu páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí painéil, ceardlanna, gníomhaíochtaí spóirt, seastáin agus léirithe ealaíne chomh maith le smaointe a mhalartú le saineolaithe, gníomhaígh, lucht tionchair agus cinnteoirí.

Aiseolas

Glac páirt in eispéireas fíorúil

Mar sin féin, ní gá duit a bheith i Strasbourg chun páirt a ghlacadh: tá tonna gníomhaíochtaí ar líne le fáil in EYE2021 freisin.

Ceangail leis an ardán ar líne trí aon ghaireas nó tríd an aip thiomnaithe a íoslódáil. Glac páirt i bhfíor-am agus smaointe a mhalartú nó teacht suas níos déanaí.

Aiseolas

Chun an leas is fearr a bhaint as an taithí, cláraigh ar an ardán, ag ligean duit:

 • Líonraigh le rannpháirtithe, cainteoirí, eagraíochtaí eile: seol teachtaireachtaí chuig rannpháirtithe eile agus roinn do thuairimí leis na cainteoirí / eagraíocht
 • Faigh amach eagraíochtaí óige agus foghlaim níos mó faoina gcuid oibre
 • Cuir in áirithe na gníomhaíochtaí a bhfuil suim agat iontu
 • Cuir ceisteanna, roinn tuairimí, freagair pobalbhreitheanna agus comhrá le rannpháirtithe eile beo
 • Glac páirt i gcomórtais ar líne agus bhuaigh duaiseanna


Gníomhaíochtaí ar líne tosú 4 Deireadh Fómhair. Is féidir leat é a leanúint ar na meáin shóisialta leis an hashtag # EYE2021.

Is leatsa an todhchaí agus sinne

Beidh EYE2021 mar bhuaicphointe ar phróiseas comhairliúcháin óige Pharlaimint na hEorpa don Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Comhroinn do chuid smaointe roimh 9 Deireadh Fómhair.

Déanfaidh rannpháirtithe EYE2021 iniúchadh ar na smaointe i gceardlanna agus ansin vótálfaidh siad orthu. Rachaidh na torthaí i dtuarascáil, a chuirfear faoi bhráid bhaill na Comhdhála agus a chuirfear isteach sa díospóireacht pholaitiúil.

EYE2021 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

toghcháin Eorpacha

Feiceann déantóir rí na Gearmáine cannabas dlíthiúil ach is beag eile le comhghuaillíocht SPD / na Glasaigh

foilsithe

on

By

Cuirtear placard de Christian Lindner, príomhiarrthóir FDP an Pháirtí Dhaonlathaigh Shaora ar bhord d’olltoghcháin na Gearmáine 26 Meán Fómhair i Bonn, an Ghearmáin, 20 Meán Fómhair, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Is éard atá i gceist le cannabas a dhéanamh dleathach an t-aon rud a d’fhéadfadh Saor-Dhaonlathaithe na Gearmáine (FDP) aontú go héasca leis na Daonlathaigh Shóisialacha agus na Glasaigh lár-chlé, a dúirt ceannaire an FDP, agus é ag breathnú go grinn ar an bhféidearthacht comhrialtas “solas tráchta” mar a thugtar air a fhoirmiú, scríobhann Paul Carrel, Reuters.

Tá Christian Lindner ag iarraidh go mbeidh a FDP a thacaíonn le gnó ina ríthe tar éis toghchán náisiúnta na Gearmáine Dé Domhnaigh, ag a mbeidh cúrsa an gheilleagair is mó san Eoraip amach anseo i gceist tar éis 16 bliana de cheannaireacht seasta, ar dheis-lár faoi Angela Merkel.

Aiseolas

I gcumhacht ó 2005, tá sé beartaithe aici éirí as a phost tar éis na vótála.

Taispeánann pobalbhreitheanna go bhfuil comhrialtas de na Daonlathaithe Sóisialta lár-chlé (SPD) agus na Glasaigh leis an FDP, a fuair comhghuaillíocht soilse tráchta mar gheall ar dathanna a bpáirtí dearg, glas agus buí, ina fhéidearthacht uimhríochtúil i ndiaidh an toghcháin.

Ach nuair a d’fhiafraigh nuachtán Augsburger Allgemeine dó in agallamh cad a d’fhéadfadh a bheith níos éasca don FDP a bhaint amach leis na Daonlathaithe Sóisialta (SPD) agus na Glasaigh ná le conservatives Merkel, a bhfuil sé níos gaire dóibh, níor fhreagair Lindner ach:

Aiseolas

"Cannabas a dhéanamh dleathach."

Nuair a iarradh air aon cheisteanna eile a ainmniú, d’fhreagair sé: "Ní féidir liom smaoineamh ar go leor anois."

Lindner, a pháirtí creideann sé i gciorruithe cánach agus i cannabas a dhéanamh dleathach, a dúirt nach raibh sé cinnte cén seasamh a bhí ag iarrthóir Seansailéir na nDaonlathach Sóisialta, Olaf Scholz.

"Níl mé cinnte cén seasamh polaitiúil atá aige féin," a dúirt sé.

Chonaic SPD Scholz a luaidhe thar conservatives Merkel caol i vótaíocht a foilsíodh Dé Máirt (21 Meán Fómhair), ag tagairt do rás níos doichte díreach cúig lá roimh an toghchán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

Todhchaí na hEorpa: Pléann na hEorpaigh geilleagar, poist, oideachas in Strasbourg

foilsithe

on

Tháinig an chéad cheann de na ceithre phainéal saoránach Eorpach le chéile i Strasbourg an 17-19 Meán Fómhair chun an geilleagar, oideachas, cultúr agus an réabhlóid dhigiteach a phlé.

Tháinig 200 duine san iomlán chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg chun tús a chur le próiseas a ligfidh dóibh moltaí a cheapadh do bheartais an AE sa Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

D’fhéach baill an phainéil, a roghnaíodh go randamach chun ionadaíocht a dhéanamh ar éagsúlacht an AE, ar raon leathan ábhar lena n-áirítear an geilleagar, poist, ceartas sóisialta, oideachas, cultúr, daoine óga, spóirt agus an claochlú digiteach.

Aiseolas

Ina chuid ráiteas fáilteach, FPE Guy VerhofstadtChuir comhchathaoirleach bhord feidhmiúcháin na Comhdhála béim ar nádúr stairiúil na hócáide: “Is é seo an chéad uair a fhorbrófar polaitíocht na hEorpa ní amháin do na saoránaigh, ach do na saoránaigh. Níor eagraíodh riamh an cineál seo taithí dhaonlathach ar leibhéal trasnáisiúnta, pan-Eorpach. ”

Malartaítear cruinnithe idir díospóireachtaí i ngrúpaí beaga agus díospóireachtaí leis na baill go léir a shuíonn i seomra iomlánach na Parlaiminte. Roinn saineolaithe sna réimsí éagsúla a dtuairimí ar phríomhfhorbairtí agus ar dhúshláin.

Le linn a chéad seisiún trí lá de thrí, bhunaigh an painéal cúig théama a bhreithneofar níos doimhne sna cruinnithe seo a leanas:

Aiseolas
 • Ag obair san Eoraip
 • Geilleagar don todhchaí
 • Sochaí chóir
 • Foghlaim san Eoraip
 • Claochlú digiteach eiticiúil agus sábháilte

Roinneadh gach téama ina bhfo-ábhair. Le linn na gcéad seisiún eile, roinnfear baill an phainéil ina ngrúpaí chun obair ar na fo-ábhair, chomh maith le díospóireachtaí níos leithne a reáchtáil le baill uile an phainéil.

Roghnaigh an painéal 20 ionadaí freisin don Iomlánach Comhdhála, áit a gcuirfidh siad conclúidí agus díospóireacht an phainéil i láthair le hionadaithe ó institiúidí an AE agus ó pharlaimintí náisiúnta.

D’fháiltigh na rannpháirtithe roimh an deis labhairt faoi na saincheisteanna atá os comhair an AE. Dúirt Claudia, déagóir ón Iodáil: “Tá sé seo an-suimiúil. Ní raibh mórán eolais agam faoi pholaitíocht agus eacnamaíocht, ach táim an-sásta a bheith anseo, bualadh le daoine ó chultúir éagsúla agus réimse leathan fadhbanna éagsúla a phlé. "

Dúirt Eduardo, ón Spáinn: “Is eispéireas dochreidte é. Ní raibh a fhios agam cad a bheith ag súil leis, ach ní fhéadfainn rud mar seo a shamhlú riamh. Is mian liom go bhféadfainn é a dhéanamh 20 bliain ó shin. "

Tionólfar an dara seisiún ar líne an 5-7 Samhain, agus beidh an tríú seisiún ar siúl go pearsanta 3-5 Nollaig i mBaile Átha Cliath.

Cuirfidh painéil shaoránaigh na hEorpa eile tús lena gcuid oibre sna deireadh seachtaine amach romhainn. Tagann an dara painéal, a dhíríonn ar dhaonlathas, luachanna, cearta, smacht reachta agus slándáil an AE, le chéile ón 24 go dtí an 26 Meán Fómhair.

Painéil na saoránach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending