Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Cathracha na hEorpa a dhéanamh 'níos cliste'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Langfang_Eco_Smart_City_Master_Plan_05_galleryag comhdháil inniu (26 Samhain) arna óstáil ag an gCoimisiún Eorpach, phléigh ceannairí cathrach, Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus ceannairí na sochaí sibhialta na gníomhartha atá leagtha amach sna Plean Forfheidhmithe Straitéiseach Cathracha Cliste agus conas iad a chur i gcleachtadh. D’fhógair an Coimisiún go seolfaidh sé ‘Cuireadh do Ghealltanais Cathrach Cliste agus Pobail’ in earrach 2014 chun obair ar thosaíochtaí an phlean gníomhaíochta a shlógadh. Tá an plean mar chuid den chúigiú Comhpháirtíocht Nuálaíochta san Eoraip.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Siim Kallas, atá i gceannas ar iompar: "Tá an-áthas orm oibreoirí iompair, cuideachtaí teileachumarsáide, déantúsóirí feithiclí, pleanálaithe cathrach, cuideachtaí fuinnimh agus taighdeoirí go léir a bhailiú le chéile in aon seomra chun todhchaí ár gcathracha a phlé. Is deis iontach é tionscnamh na gCathracha Cliste athruithe a dhéanamh ar níos lú brú tráchta agus deiseanna gnó níos fearr inár gcathracha. Caithfimid an móiminteam a choinneáil suas agus bogadh ó phlean go gníomh anois. "

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Neelie Kroes, atá freagrach as an gClár Oibre Digiteach: "Beidh todhchaí an bhonneagair agus na pleanála cathrach bunaithe ar chórais TFC a chomhtháthú agus sonraí móra a úsáid chun áiteanna níos fearr le maireachtáil agus oibriú inár gcathracha. Ní mór dúinn iad sin a bhunú. córais nua ar chaighdeáin oscailte do chrua-earraí, bogearraí, sonraí agus seirbhísí a fhorbróidh an Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach seo. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Günther H. Oettinger: "Is éard atá i gceist leis an gComhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach do Chathracha Cliste agus do Phobail infheistíochtaí a dhéanamh i bhforbairt inbhuanaithe i oiread cathracha agus is féidir. Beidh comhpháirtíochtaí comhionanna á gcruthú idir cathracha agus cuideachtaí bunaithe ar shineirgí idir TFC, fuinneamh agus soghluaisteacht do thionscadail a dhéanann difríocht mhór inár saol laethúil. "

Tá sé ar intinn ag an gCoimisiún tuairim is € 200 milliún a chur ar fáil do Chomhpháirtíocht na gCathracha agus na gComhphobal Cliste i mbuiséid 2014-2015 de chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020, chun dul chun cinn a luathú agus scála rolladh amach réitigh chathracha cliste a mhéadú. Beidh féidearthachtaí ann freisin chun rochtain a fháil ar Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

Díríonn an Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht (EIP) i gcathracha agus i bpobail ar na réimsí sin ina bhfuil TFC, fuinneamh agus soghluaisteacht ag forluí, agus aithníonn sé na cineálacha cur chuige agus réitigh is éifeachtaí, is coitianta. Tá cathracha agus réigiúin Eorpacha difriúil óna chéile, ach tá a lán riachtanas comhchosúla acu ar féidir dul i ngleic leo trí chur chuige coiteann. Seo an áit ar féidir leis an gcomhpháirtíocht a breisluach a sholáthar.

Aiseolas

Tugann an Chomhpháirtíocht ceannairí cathrach, gnólachtaí agus ionadaithe pobail le chéile agus cuireann sé fóram ar fáil do na gníomhaithe sin inar féidir leo réitigh nuálacha a aithint, a fhorbairt agus a úsáid agus iad a thabhairt i gcrích. Díreoidh an EIP ar chathracha agus ar phobail chliste ar Shoghluaisteacht Uirbeach Inbhuanaithe, ar Cheantair Inbhuanaithe agus ar an Timpeallacht Thógtha agus ar Bhonneagair Chomhtháite agus ar phróisis ar fud Fuinnimh, TFC agus Iompair. Shainaithin an Chomhpháirtíocht an obair atá le déanamh maidir le fócas na saoránach agus léargas ar shaoránaigh, chomh maith le forbairt samhlacha nua gnó agus maoinithe a chabhróidh le seachadadh tapa réitigh Cathrach Chliste a sheachadadh ar scála mór.

Tabharfaidh an cuireadh do ghealltanais a d'fhógair an Coimisiún ar 26 Samhain breisluach do na páirtithe tiomnaithe trí infheictheacht mhéadaithe Eorpach, deis iontach chun obair le daoine eile ar ábhair chosúla agus chun cláir infheistíochta mhórscála a chruthú a bhrúnn scála agus luas na nuálaíochta i cathracha.

Iarrtar ar aon chathair, cuideachta, cumann, rialtas nó comhlacht taighde na moltaí sa Phlean Forfheidhmithe Straitéiseach a leanúint trí thionscnaimh féin a fhorbairt agus gealltanais maidir le cathracha cliste a ghlacadh trí infheistíochtaí, trí fhoirmeacha nua comhair agus trí acmhainní a roinnt.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Féach MEMO / 13 / 1049

coróinvíreas

Clár oibre na SA-AE chun an paindéim dhomhanda a bhualadh: An domhan a vacsaíniú, beatha a shábháil anois, agus slándáil sláinte níos fearr a thógáil ar ais

foilsithe

on

Is é an vacsaíniú an freagra is éifeachtaí ar phaindéim COVID. Is ceannairí teicneolaíochta iad na Stáit Aontaithe agus an AE ar ardáin ard vacsaíní, i bhfianaise blianta fada d’infheistíochtaí i dtaighde agus i bhforbairt.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimis clár oibre chun an domhan a vacsaíniú go hionsaitheach. Cuideoidh ceannaireacht chomhordaithe na SA agus an AE le soláthar a leathnú, seachadadh ar bhealach níos comhordaithe agus níos éifeachtaí, agus srianta ar shlabhraí soláthair a bhainistiú. Taispeánfaidh sé seo fórsa comhpháirtíochta Trasatlantach maidir le vacsaíniú domhanda a éascú agus ag an am céanna cumasóidh sé níos mó dul chun cinn ó thionscnaimh iltaobhacha agus réigiúnacha.

Ag tógáil ar thoradh Chruinniú Mullaigh Sláinte Domhanda G2021 Bealtaine 20, Cruinnithe Mullaigh G7 agus SAM-AE i mí an Mheithimh, agus ar Chruinniú Mullaigh G20 atá le teacht, leathnóidh na SA agus an AE an comhar le haghaidh gníomhaíochta domhanda i dtreo an domhain a vacsaíniú, ag sábháil beatha anois, agus slándáil sláinte níos fearr a thógáil.  

Aiseolas

Colún I: Comhthiomantas Comhroinnte Vacsaín AE / SAM: roinnfidh na Stáit Aontaithe agus an AE dáileoga ar fud an domhain chun rátaí vacsaínithe a fheabhsú, le tosaíocht ar chomhroinnt trí COVAX agus rátaí vacsaínithe a fheabhsú go práinneach i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncam níos ísle. Tá na Stáit Aontaithe ag bronnadh os cionn 1.1 billiún dáileog, agus deonóidh an AE os cionn 500 milliún dáileog. Tá sé seo sa bhreis ar na dáileoga atá maoinithe againn trí COVAX.

Iarraimid ar náisiúin atá in ann a ndaonraí a vacsaíniú a ngealltanais roinnte dáileoige a dhúbailt nó ranníocaíochtaí bríocha a dhéanamh le ullmhacht vacsaíne. Cuirfidh siad préimh ar chomhroinnt dáileog intuartha agus éifeachtach chun inbhuanaitheacht a uasmhéadú agus dramhaíl a íoslaghdú.

Colún II: Comhthiomantas AE / SAM do Ullmhacht Vacsaín: tacóidh agus comhordóidh na Stáit Aontaithe agus an AE le heagraíochtaí ábhartha maidir le seachadadh vacsaíní, slabhraí fuar, lóistíocht agus cláir imdhíonta chun dáileoga i vials a aistriú go seatanna in airm. Roinnfidh siad ceachtanna a foghlaimíodh ó chomhroinnt dáileoga, lena n-áirítear seachadadh trí COVAX, agus cuirfidh siad dáileadh cothrom vacsaíní chun cinn.

Aiseolas

Colún III: Comhpháirtíocht AE / SAM i gcomhpháirt maidir le soláthar vacsaín domhanda agus teiripic a neartú: giarálfaidh an AE agus na Stáit Aontaithe a gComhthascfhórsa Déantúsaíochta agus Slabhra Soláthair COVID-19 nua-sheolta chun tacú le déantúsaíocht agus dáileadh vacsaín agus teiripeach agus chun dúshláin an tslabhra soláthair a shárú. Áireofar ar iarrachtaí comhoibritheacha, a leagtar amach thíos, monatóireacht a dhéanamh ar shlabhraí soláthair domhanda, éileamh domhanda a mheas i gcoinne soláthar comhábhar agus ábhar táirgeachta, agus scrogaill fíor-ama agus fachtóirí suaiteacha eile a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu maidir le táirgeadh vacsaíní domhanda agus teiripeacha, chomh maith le réitigh fhéideartha a chomhordú. agus tionscnaimh chun táirgeadh domhanda vacsaíní, ionchuir chriticiúla agus soláthairtí coimhdeacha a threisiú.

Colún IV: Togra Comhpháirteach AE / SAM chun Slándáil Sláinte Domhanda a bhaint amach. Tacóidh na Stáit Aontaithe agus an AE le Ciste Idirghabhálaí Airgeadais (FIF) a bhunú faoi dheireadh 2021 agus tacóidh siad lena chaipitliú inbhuanaithe. Tacóidh an AE agus na Stáit Aontaithe le faireachas paindéimeach domhanda, lena n-áirítear coincheap radar paindéime domhanda. Comhoibreoidh an AE agus na Stáit Aontaithe, trí HERA agus Údarás Ard-Taighde agus Forbartha Bithleighis na Roinne Sláinte agus Seirbhísí Daonna, faoi seach, de réir ár dtiomantas G7 chun forbairt vacsaíní nua a bhrostú agus moltaí a dhéanamh maidir le hacmhainn an domhain a fheabhsú na vacsaíní seo a sheachadadh i bhfíor-am. 

Iarraimid ar chomhpháirtithe páirt a ghlacadh i mbunú agus maoiniú an FIF chun tacú le tíortha a ullmhú do COVID-19 agus bagairtí bitheolaíocha amach anseo.

Colún V: Treochlár Comhpháirteach AE / SAM / Comhpháirtithe le haghaidh táirgeadh réigiúnach vacsaíní. Comhordóidh an AE agus na Stáit Aontaithe infheistíochtaí i gcumas déantúsaíochta réigiúnach le tíortha ar ioncam íseal agus meánioncam, chomh maith le hiarrachtaí spriocdhírithe chun acmhainn le haghaidh frithbhearta míochaine a fheabhsú faoin mbonneagar Build Back and Better World agus an chomhpháirtíocht Global Gateway nuabhunaithe. Déanfaidh an AE agus na Stáit Aontaithe iarrachtaí a ailíniú chun acmhainn déantúsaíochta vacsaíní áitiúla san Afraic a neartú agus dul ar aghaidh le díospóireachtaí maidir le táirgeadh vacsaíní agus cóireálacha COVID-19 a leathnú agus a rochtain chothrom a chinntiú.

Iarraimid ar chomhpháirtithe páirt a ghlacadh i dtacú le hinfheistíochtaí comhordaithe chun déantúsaíocht dhomhanda agus réigiúnach a leathnú, lena n-áirítear vacsaíní mRNA, veicteoir víreasach, agus / nó fo-phróitéin próitéine COVID-19.

Tuilleadh eolais

Comhráiteas ar sheoladh chomh-Thascfhórsa Déantúsaíochta agus Slabhra Soláthair COVID-19

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Rialacha árachais an AE a athbhreithniú: Árachóirí a spreagadh chun infheistíocht a dhéanamh i dtodhchaí na hEorpa

foilsithe

on

Tá athbhreithniú cuimsitheach glactha ag an gCoimisiún Eorpach ar rialacha árachais an AE (ar a dtugtar Sócmhainneacht II) ionas gur féidir le cuideachtaí árachais infheistíocht fhadtéarmach in athshlánú na hEorpa ó phaindéim COVID-19 a mhéadú.

Tá sé mar aidhm ag athbhreithniú an lae inniu freisin an earnáil árachais agus athárachais (ie árachas do chuideachtaí árachais) a dhéanamh níos athléimní ionas go mbeidh sí in ann géarchéimeanna sa todhchaí a sheasamh agus sealbhóirí polasaithe a chosaint níos fearr. Thairis sin, tabharfar isteach rialacha simplithe agus níos comhréire do chuideachtaí árachais áirithe níos lú.

Tá beartais árachais riachtanach do go leor Eorpach agus do ghnólachtaí na hEorpa. Cosnaíonn siad daoine ó chaillteanas airgeadais i gcás imeachtaí gan choinne. Tá ról tábhachtach ag cuideachtaí árachais inár ngeilleagar freisin trí choigilteas a dhíriú ar mhargaí airgeadais agus ar an bhfíorgheilleagar, agus ar an gcaoi sin maoiniú fadtéarmach a sholáthar do ghnólachtaí Eorpacha.

Aiseolas

Tá na heilimintí seo a leanas in athbhreithniú an lae inniu:

  • Togra reachtach chun an Treoir Sócmhainneacht II (Treoir 2009/138 / CE) a leasú;
  • Teachtaireacht maidir leis an athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II, agus;
  • togra reachtach le haghaidh Treorach nua um Aisghabháil agus Réiteach Árachais.

Athbhreithniú cuimsitheach ar Shócmhainneacht II

Is é aidhm athbhreithniú an lae inniu rannchuidiú árachóirí na hEorpa le maoiniú an téarnaimh a neartú, dul chun cinn a dhéanamh ar Aontas na Margaí Caipitil agus cistí a threorú i dtreo Bheart Glas na hEorpa. Sa ghearrthéarma, d’fhéadfaí caipiteal suas le € 90 billiún measta a scaoileadh san AE. Cuideoidh an scaoileadh suntasach caipitil seo le hárachóirí a n-ranníocaíocht mar infheisteoirí príobháideacha a mhéadú chun téarnamh na hEorpa ó COVID-19.

Aiseolas

Forlíonfar na leasuithe ar an Treoir Sócmhainneacht II le hAchtanna Tarmligthe níos déanaí. Leagann Cumarsáid an lae inniu amach intinn an Choimisiúin ina leith seo. 

Roinnt príomhphointí ó phacáiste an lae inniu:

  • Déanfaidh athruithe an lae inniu tomhaltóirí a chosaint níos fearr agus cinnteoidh siad go bhfanfaidh cuideachtaí árachais láidir, lena n-áirítear in amanna deacra eacnamaíocha;
  • cuirfear tomhaltóirí (“sealbhóirí polasaí”) ar an eolas níos fearr faoi staid airgeadais a n-árachóra;
  • beidh cosaint níos fearr ar thomhaltóirí agus iad ag ceannach táirgí árachais i mBallstáit eile a bhuíochas le comhar níos fearr idir maoirseoirí;
  • spreagfar árachóirí chun níos mó infheistíochta a dhéanamh i gcaipiteal fadtéarmach don gheilleagar;
  • tabharfaidh neart airgeadais árachóirí aird níos fearr ar rioscaí áirithe, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an aeráid, agus beidh siad níos íogaire d’athruithe gearrthéarmacha margaidh, agus;
  • déanfar grinnscrúdú níos fearr ar an earnáil iomlán chun a sheachaint go gcuirtear a seasmhacht i mbaol.

Treoir Beartaithe um Athshlánú agus Réiteach Árachais

Is í aidhm na Treorach um Aisghabháil agus Réiteach Árachais a chinntiú go n-ullmhaítear árachóirí agus údaráis ábhartha san AE níos fearr i gcásanna anacair airgeadais shuntasaigh.

Tabharfaidh sé isteach próiseas réitigh ordúil nua, a thabharfaidh cosaint níos fearr do shealbhóirí polasaithe, chomh maith leis an bhfíorgheilleagar, an córas airgeadais agus cáiníocóirí sa deireadh. Beidh trealamh níos fearr ag údaráis náisiúnta i gcás go n-éireoidh cuideachta árachais dócmhainneach.

Trí choláistí réitigh a bhunú, beidh maoirseoirí ábhartha agus údaráis réitigh in ann gníomh comhordaithe, tráthúil agus cinntitheach a dhéanamh chun dul i ngleic le fadhbanna a thagann chun cinn laistigh de ghrúpaí árachais trasteorann (ath), ag cinntiú an toradh is fearr is féidir do shealbhóirí polasaithe agus don gheilleagar níos leithne.

Tógann tograí an lae inniu go fairsing ar chomhairle theicniúil a sholáthraíonn EIOPA (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsean Ceirde). Tá siad ailínithe freisin leis an obair atá déanta ar leibhéal idirnáisiúnta ar an ábhar, agus sainiúlachtaí Eorpacha á gcur san áireamh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: "Teastaíonn earnáil árachais láidir bhríomhar ón Eoraip chun infheistíocht a dhéanamh inár ngeilleagar agus chun cabhrú linn na rioscaí atá romhainn a bhainistiú. Is féidir leis an earnáil árachais cur leis an mBeart Glas agus leis an bPríomhchathair. Aontas na Margaí, a bhuíochas dá ról dé mar chosantóir agus infheisteoir. Cinntíonn tograí an lae inniu go bhfanann ár rialacha oiriúnach don fheidhm, trína ndéanamh níos comhréire. "

Dúirt Mairead McGuinness, an coimisinéir atá freagrach as seirbhísí airgeadais, cobhsaíocht airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil: “Cuideoidh togra an lae inniu leis an earnáil árachais céim suas agus a páirt iomlán a ghlacadh i ngeilleagar an AE. Táimid ag cur ar chumas infheistíochta san téarnamh agus ina dhiaidh sin. Agus táimid ag cothú rannpháirtíocht cuideachtaí árachais i margaí caipitil an AE, ag soláthar na hinfheistíochta fadtéarmaí atá chomh ríthábhachtach do thodhchaí inbhuanaithe. Tá ár nAontas Margaí Caipitil atá ag fás riachtanach dár dtodhchaí glas agus digiteach. Táimid ag tabhairt aird ar leith ar pheirspictíocht an tomhaltóra freisin; is féidir le sealbhóirí polasaithe a bheith cinnte go gcosnófar iad níos fearr sa todhchaí má bhíonn deacrachtaí ag a n-árachóir. "

Na chéad chéimeanna eile

Pléifidh Parlaimint agus Comhairle na hEorpa an pacáiste reachtach anois.

cúlra

Tá cosaint árachais riachtanach do go leor teaghlach, gnóthas agus rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais. Cuireann earnáil an árachais réitigh ar fáil d’ioncam scoir agus cuidíonn sí le coigilteas a dhíriú ar mhargaí airgeadais agus ar an bhfíorgheilleagar.

An 1 Eanáir 2016, tháinig an Treoir Sócmhainneacht II i bhfeidhm. Rinne an Coimisiún monatóireacht ar chur i bhfeidhm na Treorach agus chuaigh sé i gcomhairle go fairsing le páirtithe leasmhara maidir le réimsí féideartha le hathbhreithniú.

An 11 Feabhra 2019, d’iarr an Coimisiún comhairle theicniúil go foirmiúil ó EIOPA chun ullmhú don athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II. Foilsíodh comhairle theicniúil EIOPA an 17 Nollaig 2020.

Taobh amuigh den scóip íosta athbhreithnithe a luaitear sa Treoir féin, agus tar éis dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara, d’aithin an Coimisiún réimsí breise de chreat Sócmhainneacht II ar cheart athbhreithniú a dhéanamh orthu, amhail rannchuidiú na hearnála le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh (e.g. Faiche na hEorpa Deal agus Aontas na Margaí Caipitil), maoirseacht ar ghníomhaíochtaí árachais trasteorann agus comhréireacht na rialacha stuamachta a fheabhsú, lena n-áirítear tuairisciú.

Tuilleadh eolais

Togra reachtach le haghaidh leasuithe ar Threoir 2009/138 / CE (Treoir Sócmhainneacht II)

Togra reachtach chun gnóthais árachais a aisghabháil agus a réiteach

Cumarsáid maidir leis an athbhreithniú ar Threoir Sócmhainneacht II

Ceist agus freagraí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Foilsíonn an Coimisiún tuarascáil faireachais fheabhsaithe don Ghréig

foilsithe

on

Tá an Coimisiún tar éis an aon tuarascáil déag faireachais fheabhsaithe don Ghréig. Ullmhaítear an tuarascáil i gcomhthéacs an chreata faireachais fheabhsaithe a fhéadann tacaíocht leanúnach a chinntiú do ghealltanais athchóirithe na Gréige a sheachadadh tar éis an clár cúnaimh airgeadais a chur i gcrích go rathúil in 2018. Is é tátal na tuarascála go bhfuil an Ghréig tar éis na bearta is gá a dhéanamh chun é a bhaint amach. tiomantais shonracha chuí, in ainneoin na gcúinsí dúshlánacha a chruthaíonn an paindéim.

Thug údaráis na Gréige gealltanais shonracha thar réimsí éagsúla, lena n-áirítear príobháidiú, an timpeallacht ghnó agus riarachán cánach a fheabhsú, agus iad ag dul chun cinn ar leasuithe struchtúracha níos leithne lena n-áirítear i réimse an oideachais scoile agus an riaracháin phoiblí. Fáiltíonn na hinstitiúidí Eorpacha roimh an dlúthchaidreamh cuiditheach i ngach réimse agus spreagann siad údaráis na Gréige an móiminteam a choinneáil suas agus, nuair is gá, na hiarrachtaí a threisiú chun na moilleanna a chruthaíonn an paindéim i bpáirt a leigheas.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending