Ceangail le linn

Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Ombudsman: Ba chóir OLAF a mhíniú cén fáth ar sceithire dúnadh é imscrúdú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

emily-oreilly-ombudsman-390x285An tOmbudsman Eorpach Emily O'Reilly (sa phictiúr) D'iarr an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) a mhíniú do sceithire cén fáth ar dhún sé a imscrúdú ar neamhrialtachtaí líomhnaithe i nGníomhaireacht AE. D'oscail OLAF imscrúdú, ach dhún sé an cás ansin agus dhiúltaigh sé na cúiseanna a insint don sceithire. D'iarr an tOmbudsman ar OLAF freagra a thabhairt ar a moladh faoin 28 Feabhra 2014.

Dúirt O'Reilly: "Seans go bhfuil cúiseanna maithe ag OLAF lena imscrúdú a dhúnadh, ach ba cheart dó a chinneadh a mhíniú don sceithire. Ba cheart do gach institiúid AE spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine a chuidíonn leo fadhbanna a aithint a d’fhéadfadh muinín na saoránach iontu a lagú an AE. Tá seasamh OLAF sa chás seo ag díspreagadh sceithirí. "

'Níl sé mar bheartas OLAF cúiseanna a mhíniú nó a thabhairt'

Aiseolas

Chuir iarfhostaí de chuid na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha OLAF ar an eolas faoi neamhrialtachtaí líomhnaithe. D'oscail OLAF imscrúdú agus dhún sé an cás ina dhiaidh sin, ag rá leis an ngearánach "nach bhfuil sé mar pholasaí ag OLAF míniú a thabhairt nó cúiseanna a thabhairt lena chinneadh imscrúdú a dhúnadh". In 2012, thaisc an sceithire gearán leis an Ombudsman.

D'áitigh OLAF nach raibh oibleagáid air cúiseanna a thabhairt agus go raibh air rúndacht a chuid imscrúduithe agus neamhspleáchas a institiúide a chosaint.

Níor ghlac an tOmbudsman leis na hargóintí seo. Chuir Emily O'Reilly béim air go bhfuil oibleagáid ar institiúidí uile an AE saoránaigh a chur ar an eolas faoina gcinntí agus go bhfuil sé sin soiléir i sochaí dhaonlathach. Dúirt sí freisin nach dtugann sé sin le tuiscint gur cheart do OLAF faisnéis rúnda a nochtadh. Bhí sé deacair ag an Ombudsman a thuiscint conas a d’fhéadfadh nochtadh na gcúiseanna le himscrúdú a dhúnadh cur isteach ar neamhspleáchas OLAF.

Aiseolas

Is é an moladh fáil anseo.

Déanann an tOmbudsman Eorpach gearáin i dtaobh institiúidí agus comhlachtaí an AE. Aon AE saoránach, cónaitheoir, nó fiontar nó comhlachas i mBallstát, gearán a dhéanamh leis an Ombudsman. Tugann an tOmbudsman bealach tapa, solúbtha, agus saor fadhbanna le riarachán an AE a réiteach. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Calaois i gcoinne an chomhshaoil: Cuireann údaráis OLAF agus na Spáinne cosc ​​ar thrácht i ngás-F aindleathach

foilsithe

on

Rinne an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus údaráis na Spáinne eagraíocht choiriúil a dhíchóimeáil i ngáinne cuisneáin aindleathacha, atá díobhálach go dona don aeráid. Urghabhadh 27 tonna de gháis cuisneáin aindleathacha - ar a dtugtar F-gháis nó hidreafluaracarbóin (HFCanna) freisin mar thoradh ar Oibríocht Verbena - agus gabhadh cúigear daoine.

Ba í Operation Verbena an oibríocht ba mhó fós ar leibhéal an AE i gcoinne gáinneáil gás cuisneáin. Chomh maith leis na 27 tonna a gabhadh, fuair imscrúduithe 180 tonna de HFCanna aindleathacha a smuigleáil roimh idirghabháil údaráis na Spáinne agus OLAF. De réir meastacháin, tá an grúpa coiriúil freagrach as astaíocht os cionn 234,000 tonna de dhé-ocsaíd charbóin isteach sa timpeallacht - is ionann é sin agus carr atá ag tiomáint an bealach ar fad timpeall na cruinne beagnach 9,000 uair. Rinne Póilíní na Spáinne agus Gníomhaireacht Cánach na Spáinne Operation Verbena - a chuir stop leis na gníomhaíochtaí seo - le tacaíocht ó OLAF.

Úsáidtear HFCanna go coitianta in aonaid chuisnithe agus cé go gceadaítear iad a allmhairiú isteach san AE, i bhfianaise a n-allmhairí suntasacha lorg carbóin tá siad faoi réir cuótaí agus rialachán docht. De réir imscrúduithe, smuigleáil an grúpa coiriúil na gáis isteach sa Spáinn ón tSín trí fhaisnéis bhréagach a sholáthar sa doiciméadacht custaim ábhartha. Ansin díoladh na HFCanna le cuideachtaí sa Spáinn, sa Ghearmáin, sa Fhrainc, sa Phortaingéil agus sa tSeineagáil.

Aiseolas

Dúirt Ard-Stiúrthóir OLAF Ville Itälä: "Mar a chonaic muid le minicíocht mhéadaitheach, is féidir le calaois agus smuigléireacht íospartaigh chomhthaobhachta mar an comhshaol nó sláinte agus sábháilteacht daoine. Tá OLAF ag obair i gcoinne gás cuisneáin aindleathacha le cúpla bliain anois. príomhghné dár gcuid oibre is ea an comhar le húdaráis náisiúnta, a roinneann muid ár gcuid faisnéise leo go leanúnach. Tá áthas orm go bhféadfaimis tacú leis an oibríocht rathúil seo ag údaráis na Spáinne. Bhí ár gcomhoibriú leo ar fheabhas agus mar ba mhaith liom riamh comhghairdeas a dhéanamh leo as a dtorthaí. "

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil (i Spáinnis) sa preasráiteas ó Phóilíní na Spáinne.

Tá píosaí scannáin den urghabháil le húsáid ag na meáin freisin ar fáil le híoslódáil.

Aiseolas

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Socrú oibre EPPO agus OLAF: A chinntiú nach n-aimsítear aon chás

foilsithe

on

Shínigh Ville Itälä, Ard-Stiúrthóir na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí agus Príomh-Ionchúisitheoir na hEorpa, Laura Kӧvesi, socrú oibre mar bhunús le haghaidh comhordú agus comhoibriú idir a dhá oifig inniu i Lucsamburg.

Déanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin, agus déanann Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) imscrúduithe coiriúla agus déanann sí ionchúiseamh ar chásanna a thagann faoina hinniúlacht os comhair cúirteanna náisiúnta. Is í an aidhm choiteann braite calaoise a mhéadú ar leibhéal an AE, dúbailt a sheachaint, sláine agus éifeachtúlacht imscrúduithe coiriúla a chosaint agus aisghabháil damáistí a uasmhéadú. Comhcheanglóidh an dá oifig a gcumas imscrúdaithe agus inniúlachtaí eile chun cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a fheabhsú.

Dúirt Laura Kӧvesi: “Ligeann an socrú oibre seo dúinn ár gcúraimí agus ár bhfreagrachtaí faoi seach a leagan amach go soiléir, chun oibriú le chéile ar an mbealach is éifeachtaí agus gan ach aidhm amháin i gcuimhne: airgead cháiníocóirí an AE a chosaint níos fearr agus gach coir in aghaidh na Buiséad an AE chun dlí chomh tapa agus is féidir. "

Aiseolas

Dúirt Ville Itälä: “Cloch mhíle thábhachtach inár gcaidreamh amach anseo is ea an socrú oibre idir OLAF agus an EPPO. Leagann sé amach i dtéarmaí nithiúla conas a oibreoimid le chéile, bunaithe ar mhuinín agus trédhearcacht. Ag díriú ar mhalartuithe tapa, éifeachtacha agus cómhalartacha faisnéise, ba cheart dó a chinntiú nach n-aimsítear aon chás. Is cuid mhór é lena chinntiú gur féidir linn le chéile an troid i gcoinne calaoise agus éillithe a théann i bhfeidhm ar leasanna airgeadais an AE a mhéadú. "

I measc rudaí eile, leagtar amach sa socrú oibre an chaoi a ndéanfaidh an dá oifig faisnéis a mhalartú, a thuairisciú agus a aistriú cásanna féideartha agus tacú lena chéile ina gcuid imscrúduithe faoi seach. Clúdaíonn sé freisin an chaoi a ndéanfaidh OLAF imscrúduithe comhlántacha nuair is gá, chomh maith lena chinntiú go roinneann an dá oifig faisnéis rialta ar threochtaí, agus go ndéanfaidh siad cleachtaí oiliúna comhpháirteacha agus cláir mhalartaithe foirne.

Is féidir téacs iomlán an chomhaontaithe a fháil anseo.

Aiseolas

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending