Ceangail le linn

Frontpage

Toghcháin FPE: Cén fáth go dteastaíonn a vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha 2014?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Justina-Vitkauskaite-BernardDe réir an FPE Justina Vitkauskaite Bernard, ball de Ghrúpa ALDE, páirtí Darbo Liotuáinis (sa phictiúr)

Tá toghcháin na hEorpa ag druidim le chéile, níl ach sé mhí fágtha romhainn sula dtiocfaidh vótáil ar shaoránaigh an AE. Reáchtálfar na hocht dtoghchán díreacha do Pharlaimint na hEorpa idir 22 agus 25 Bealtaine 2014 ar fud na mballstát go léir. Tá na toghcháin seo uathúil i stair an vóta: tá siad ar siúl i dtimpeallacht ina bhfuil Euroscepticism ag fás; i dtréimhse ina bhfacthas méadú na bpáirtithe frith-Eorpacha agus pimimíocht toghcháin gan fasach de bharr géarchéimeanna eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla agus cúlú san AE.

Go páirteach mar gheall ar na cúiseanna seo, is féidir leis na toghcháin Eorpacha i 2014 a bheith ríthábhachtach don AE. Is féidir leo a bheith ina dtástáil le haghaidh dearcadh an phobail ar an AE. Ar an drochuair, níl dearcadh an phobail ar an AE an-dearfach ar fud na mballstát faoi láthair. Tá míshásamh leis na páirtithe polaitiúla ag fás. Tá pessimism poiblí ann freisin: ní chreideann daoine níos mó gur féidir le vótáil i dtoghcháin na Parlaiminte tionchar dearfach a imirt ar a saol. Nó nach mbeidh aon iarmhairtí diúltacha ag baint le vótáil dá dtodhchaí. Ar na cúiseanna seo tá sé le déanamh inniu go gcaithfidh an AE gníomhú agus an deis a thapú a insint dá shaoránaigh cén fáth a gcaithfidh siad vótáil sna toghcháin Eorpacha. Agus tá go leor argóintí láidre ann chuige sin.

Aiseolas

Ar an gcéad dul síos, tá vóta sna toghcháin Eorpacha an-tábhachtach chun tacú le sláine an AE agus leis na luachanna Eorpacha i measc na mballstát. Tá a fhios ag gach saoránach den AE conas atá a saol athraithe ó tháinig a mballstáit isteach san AE. Tá tionchar suntasach ag próiseas lánpháirtíochta na hEorpa agus an aontachais leis an AE ar shaol laethúil na saoránach. Léiríonn pobalbhreith le déanaí go gcuireann tromlach na saoránach AE tuairim dhearfach in iúl maidir le haontachas a mBallstát leis an AE. Maidir leis na Liotuánaigh, chuir 80% de na freagróirí tuairim dhearfach in iúl maidir le haontachas na Liotuáine leis an AE. Go ginearálta, tá saol na saoránach níos fearr mar thoradh ar phróiseas aontachais agus comhtháthú polaitiúil agus eacnamaíoch an AE agus tá siad aontaithe ina n-éagsúlacht. Agus bhí ról tábhachtach i gcónaí ag na luachanna Eorpacha ar an gcosán comhtháthaithe seo.

Is iad luachanna an daonlathais, an smachta reachta, chearta an duine, na saoirse agus luach airgeadra aonair croílár sláine an AE. Níor chóir go mbainfeadh míshástacht shaoránaigh na hEorpa leis an ngéarchéim eacnamaíoch atá ann faoi láthair go bhfuil an AE ag dul ar aghaidh ó na luachanna Eorpacha seo. A mhalairt ar fad, ba cheart na luachanna Eorpacha a thacú, a chur chun cinn agus a scaipeadh go forleathan trí rannpháirtíocht na saoránach i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa 2014. Ba cheart go mbeadh deis ag na saoránaigh 2014 a shlógadh agus go spreagfaí iad chun a dtacaíocht a thabhairt do luachanna an AE agus do shláine an AE sna hamanna deacra seo don AE.

Ar an dara dul síos, níor cheart go ndéanfadh saoránaigh na hEorpa meas ar ról agus ar thábhacht Pharlaimint na hEorpa. Tá inniúlachtaí Pharlaimint na hEorpa leathan agus suntasach. Is féidir iad a roinnt i dtrí réimse mhóra: reachtaíocht, buiséad agus rialú na bpróiseas daonlathach. Bíonn tionchar díreach ag glacadh le reachtaíocht phobail, cumhacht bhuiséid agus próisis dhaonlathacha taobh istigh de gach Ballstát ar gach saoránach den AE.

Aiseolas

Tá imní ar gach duine faoi cheisteanna mar dhífhostaíocht, réiteach na géarchéime eacnamaíche, todhchaí an limistéir euro, leasuithe ar an gcomhbheartas talmhaíochta, praghas ar sheirbhísí soghluaiste agus idirlín srl. Admhaíonn gach saoránach na hathruithe dearfacha ina saol ach is minic nach eol dóibh cén ról iontach atá ag Parlaimint na hEorpa sna próisis seo. Tá obair Pharlaimint na hEorpa dofheicthe do go leor saoránach ach níor chóir a thionchar a cheistiú. Déantar díospóireacht laethúil ar na dúshláin a bhaineann le saol na saoránach. Tá Parlaimint na hEorpa ag tabhairt faoi ghníomhartha láidre i gcoinne na bochtaineachta, an eisiaimh shóisialta agus na dífhostaíochta i measc an aosa óig agus tá sí ag díospóireacht ar bhearta atá dírithe ar fhás. Mar léiriú: áirítear ar na gníomhaíochtaí seo, mar shampla, tacaíocht na ráthaíochta Óige agus na gclár agus na mbeart Erasmus atá dírithe ar obair thar lear a dhéanamh níos éasca do shaoránaigh an AE.

Ina theannta sin, tá gach rud is féidir le Parlaimint na hEorpa a dhéanamh chun cabhrú le daoine óga post a fháil. Sa phróiseas chun réiteach a fháil ar dhífhostaíocht i measc na n-óg tá an PE ag dul i gcomhairle ní hamháin le saineolaithe agus le polaiteoirí, ach leis na daoine sin a bhfuil baint dhíreach acu freisin: daoine óga. I mí na Samhna mar shampla, bhí ócáid ​​ardleibhéil á reáchtáil ag PE, an teagmhas Agora mar a thugtar air, áit ar thug an Pharlaimint cuireadh d’oibrithe óga agus do lucht cuardaigh fostaíochta ó gach cearn den AE díospóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí dul i ngleic le dífhostaíocht na hóige. Agus bhí agus tá go leor imeachtaí comhchosúla in áitreabh na hinstitiúide.

Maidir le hinniúlacht bhuiséadach Pharlaimint na hEorpa: i mí na Samhna chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle níos mó sócmhainní a leithdháileadh ar fhás eacnamaíoch agus ar an gcomhrac i gcoinne na dífhostaíochta. Is institiúid thábhachtach í an PE i go leor gníomhartha dá leithéid. Is é sin an fáth ar cheart do shaoránaigh na hEorpa obair Pharlaimint na hEorpa a thuiscint, a thuiscint agus tacú léi. Níor cheart go mbeadh tionchar diúltach ag a n-eolas faoi na hinstitiúidí Eorpacha, go háirithe faoi PE, ar a seasamh gníomhach inár ndaonlathas rannpháirteach. Ba chóir dóibh a bheith ar an eolas gur féidir leis an vóta sna toghcháin Eorpacha tionchar fíor a imirt ar a n-imní.

Ar deireadh, níor cheart d'aon duine dearmad a dhéanamh, le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, go bhfuil uirlisí nua ag saoránaigh na hEorpa chun beartas an AE a mhúnlú. Is féidir le saoránaigh an AE tionscnamh saoránach na hEorpa a úsáid a thugann cumhacht dóibh reachtaíocht a mholadh, agus dá bhrí sin iad a bheith níos dlúithe leis an AE. Tá Conradh Liospóin tar éis Parlaimint na hEorpa agus a gcuid saoránach a thabhairt níos gaire dá chéile freisin: leis na toghcháin seo 2014 is féidir le saoránaigh Eorpacha a bheith rannpháirteach go hindíreach le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh. Ba cheart do na saoránaigh na hathruithe dearfacha seo go léir a chur san áireamh nuair a vótálfaidh siad sna toghcháin Eorpacha 2014.

Cuireadh tús le feachtas toghchán na hEorpa le déanaí. Is é ainm an fheachtais ná 'Act. Imoibriú. Tionchar. ' Tagraíonn an mana seo d’obair leanúnach na Parlaiminte agus d’obair gach FPE sa PE. Tá an feachtas dírithe ar fheasacht a mhúscailt faoi obair na hinstitiúide agus ar chumarsáid idir an PE agus a toghthóirí a fheabhsú. Trí vótáil i dtoghcháin PE, vótálfaidh saoránaigh Eorpacha do thodhchaí an AE agus feidhmeoidh siad a gcumhacht chun beartais an AE a mhúnlú. Seo an t-aon fhéidearthacht atá ann do na saoránaigh agus a n-ionadaithe troid le chéile i gcoinne na ndúshlán coitianta atá romhainn go léir anois. Ach mar sin is féidir linn a bheith níos aontaithe. Agus mar sin amháin beidh tionchar ár gcinntí fíor. Agus is é an tionchar is féidir le gach saoránach aonair a bheith aige nó aici i dtoghcháin na hEorpa. Ansin is féidir leis na vótaí seo tionchar a imirt ar chlár oibre polaitiúil an chéad téarma reachtaíochta eile de Pharlaimint na hEorpa. Ba cheart seasamh saoránachta Eorpach gníomhach a fheiceáil agus a chloisteáil sna toghcháin Eorpacha 2014 seo. An uair seo tá sé difriúil dúinn uile: déanann do ghuth difríocht agus is cinnte go gcloisfidh cinnteoirí an AE é.

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending