Ceangail le linn

Fostaíochta

saorghluaiseacht daoine: Cúig gníomhaíochtaí a leasa na saoránach, fás agus fostaíocht san AE

ROINN:

foilsithe

on

abc_011_r1Leagtar béim i bpáipéar beartais atá díreach glactha ag an gCoimisiún Eorpach ar chomhfhreagracht na mballstát agus institiúidí an AE seasamh le cearta shaoránaigh an AE chun cónaí agus obair i dtír eile den AE. Chun tacú le hiarrachtaí na mballstát déanamh amhlaidh, imlíníonn páipéar an Choimisiúin cúig ghníomh nithiúla chun an ceart chun saorghluaiseachta a neartú, agus ag an am céanna cuidiú le ballstáit na buntáistí dearfacha a bhaineann leis a bhaint amach. Soiléiríonn an páipéar beartais cearta shaoránaigh an AE ar shaorghluaiseacht agus rochtain ar shochair shóisialta, agus tugtar aghaidh ar na hábhair imní a ardaíonn roinnt ballstát maidir leis na dúshláin is féidir le sreabha imirce a léiriú d’údaráis áitiúla.

"Is ceart bunúsach é an ceart chun saorghluaiseachta agus téann sé i gcroílár shaoránacht an AE. Deir níos mó ná dhá thrian de na hEorpaigh go bhfuil saorghluaiseacht tairbheach dá dtír. Ní mór dúinn í a neartú agus a chosaint," a dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Viviane Reding . “Is eol dom na hábhair imní atá ag roinnt ballstát maidir le mí-úsáidí féideartha a bhaineann le sreafaí soghluaisteachta. Lagaíonn mí-úsáid saorghluaiseacht. Tá an Coimisiún Eorpach ann chun lámh chúnta a thabhairt do bhallstáit chun déileáil le dúshláin den sórt sin. Sin an fáth inniu gur chuir an Coimisiún cúig ghníomh ar aghaidh a chabhróidh le ballstáit dul i ngleic le cásanna mí-úsáide féideartha agus airgead an AE a úsáid le haghaidh cuimsiú sóisialta ar bhealach níos éifeachtaí. Oibrímid le chéile chun an ceart chun saorghluaiseachta a chosaint. Tá saoránaigh na hEorpa ag brath air seo. "

Dúirt an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsitheachta László Andor: "Tá an Coimisiún tiomanta a chinntiú go bhfuil saoránaigh an AE in ann a gcearta chun obair agus maireachtáil in aon tír AE a fheidhmiú. Caithfidh na Ballstáit agus an AE oibriú le chéile chun a chinntiú go mbeidh siad saor. Leanann rialacha gluaiseachta ag uasmhéadú na dtairbhí dár saoránaigh agus dár ngeilleagair. Aithníonn an Coimisiún gur féidir fadhbanna áitiúla a bheith ann a chruthaíonn sní isteach mór tobann daoine as tíortha eile an AE i limistéar geografach ar leith. Mar shampla, is féidir leo brú a chur maidir le hoideachas, tithíocht agus bonneagar. Mar sin tá sé réidh chun teagmháil a dhéanamh le ballstáit agus chun cabhrú le húdaráis bhardasacha agus le daoine eile Ciste Sóisialta na hEorpa a úsáid go hiomlán. "

Le níos mó ná 14 milliún saoránach de chuid an AE a chónaíonn i mballstát eile, saorghluaiseacht - nó an cumas chun cónaí, obair agus staidéar a dhéanamh in áit ar bith san Aontas - is é an AE ceart is fearr a chothaíonn na hEorpaigh. Bhain oibrithe an AE tairbhe as an gceart seo ó theacht an Aontais Eorpaigh, leis an bprionsabal atá cumhdaithe sa chéad Chonradh Eorpach na Róimhe in 1957.

Tá saorghluaiseacht saoránaigh mar chuid lárnach den Mhargadh Aonair chomh maith le gné lárnach dá rath: spreagann sé fás eacnamaíoch trí chumasú do dhaoine taisteal, siopa agus obair trasna teorainneacha agus trí ligean do chuideachtaí earcú a dhéanamh ó linn snámha níos mó. Cuireann an soghluaisteacht saothair idir na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar scileanna agus ar mhí-úsáid poist i gcoinne cúlra míchothromaíochtaí suntasacha i margaí saothair an AE agus daonra ag dul in aois.

Mar fhocal scoir, tá sraith cosantaí ann i rialacha saorghluaiseacht an AE a ligeann do na Ballstáit cosc ​​a chur ar mhí-úsáid.

Déanann Cumarsáid an lae inniu anailís ar thionchar shaoránaigh soghluaiste an AE ar chórais leasa na mBallstát óstach. Tugann an fhianaise fhíorasach le tuiscint go láidir go ndéanann mórchuid shaoránaigh an AE a aistríonn chuig Ballstát eile amhlaidh chun oibre. Is dóichí go mbeidh siad gníomhach go heacnamaíoch ná náisiúnaigh agus is lú seans go n-éileoidh siad sochair shóisialta. Déanta na fírinne, tá céatadán na saoránach soghluaiste AE a fhaigheann sochair réasúnta íseal, i gcomparáid le náisiúnaigh na mBallstát féin agus náisiúnaigh neamh-AE (Iarscríbhinn 3). I bhformhór na mBallstát, cuireann saoránaigh soghluaiste an AE go glan le córas leasa na tíre ósta.

Aiseolas

Leagtar amach sa cearta agus oibleagáidí a bhfuil saoránaigh an AE faoi dhlí an AE. Soiléiríonn sé na coinníollacha is gá do shaoránaigh chun freastal ar a bheith i dteideal shaorghluaiseacht, leas a bhaint as cúnamh sóisialta agus do shochair slándála sóisialta. Ag tabhairt dúshláin cuntas atá tagtha chun cinn i roinnt Ballstát isteach, míníonn sé freisin na cosaintí chun dul i ngleic le mí-úsáid, calaoise agus earráide. Leagann sé amach freisin uirlisí cuimsiú sóisialta ar fáil do na Ballstáit agus do phobail áitiúla a bhfuil brú ar leith a bhaineann leis an insreabhadh soghluaisteachta ag na saoránaigh an AE.

Chun déileáil le hábhair imní i roinnt ballstáit an AE faoi chur chun feidhme na rialacha saorghluaiseachta ar an talamh, leagann an Coimisiún amach cúig ghníomh chun cuidiú le húdaráis náisiúnta agus áitiúla:

  • Póstaí áise comhrac: Beidh an Coimisiún cuidiú le húdaráis náisiúnta a chur chun feidhme rialacha an AE a ligeann dóibh dul i ngleic le mí-úsáid féideartha na gceart chun saorghluaiseachta ag Lámhleabhar ar aghaidh a thabhairt póstaí áise ullmhú.
  • Rialacha comhordaithe slándála sóisialta an AE a chur i bhfeidhm: Tá an Coimisiún ag obair go dlúth leis na Ballstáit chun an ‘tástáil ghnáthchónaithe’ a úsáidtear i rialacha an AE maidir le comhordú slándála sóisialta a shoiléiriú (Rialáil 883 / 2004 / EC) i dtreoir phraiticiúil a chuirfear ar fáil faoi dheireadh 2013. Cinntíonn critéir dhian an tástála seo nach féidir rochtain a bheith ag saoránaigh nach bhfuil ag obair ach ar shlándáil shóisialta i mballstát eile nuair a ghluais siad go lárnach ar a lárionad spéise don Stát sin (mar shampla tá a dteaghlach ann).
  • Déan cur síos ar dhúshláin um chuimsiú sóisialta: Cuidíonn na Ballstáit le Ciste Sóisialta na hEorpa a thuilleadh chun dul i ngleic le cuimsiú sóisialta: Ó 1 Eanáir 2014, ba cheart 20% de chistí ESF ar a laghad a chaitheamh ar chuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus dul i ngleic le bochtaineacht i ngach ballstát.
  • malartú dea-chleachtais i measc údaráis áitiúla a chur chun cinn: Beidh an Coimisiún cuidiú le húdaráis áitiúla eolas a fhorbairt ar fud na hEorpa chun aghaidh níos fearr a dhúshláin cuimsiú sóisialta a roinnt. Cuirfidh an Coimisiún faoi dheireadh 2013 staidéar meastóireacht ar thionchar na saorghluaiseachta i sé cathracha móra. Beidh sé cuireadh méaraí i mí Feabhra 2014 le dúshláin a phlé agus dea-chleachtais a mhalartú.
  • A chinntiú go gcuirtear rialacha saorghluaiseachta an AE i bhfeidhm ar an bhforas: bunóidh an Coimisiún freisin faoi dheireadh 2014, i gcomhar leis na Ballstáit, modúl oiliúna ar líne chun cuidiú le foireann in údaráis áitiúla cearta saorghluaiseachta saoránaigh an AE a thuiscint agus a chur i bhfeidhm go hiomlán . Inniu 47% de shaoránaigh an AE a rá go bhfuil na fadhbanna a bhíonn siad nuair a théann siad chun cónaí i dtír eile san AE mar gheall ar an bhfíric nach bhfuil oifigigh in riaracháin áitiúil sách eolach cearta saorghluaiseachta shaoránaigh an AE.

cúlra

blianta 20 shin, Conradh Maastricht leathnaíodh an ceart chun saorghluaiseachta do shaoránaigh uile an AE, is cuma cibé an bhfuil siad gníomhach go heacnamaíoch nó nach bhfuil. Na rialacha agus na coinníollacha sonracha a bhfuil feidhm acu maidir saorghluaiseachta agus cónaithe leagtha amach i Treoir chomhaontaigh na Ballstáit i 2004 (2004 / 38 / EC).

Do 56% de shaoránaigh na hEorpa, is é saorghluaiseacht a bhaint amach is dearfaí den Aontas Eorpach. Go deimhin, na hEorpaigh níos mó agus níos leas as an gceart agus ag maireachtáil i mBallstát eile an AE: ag deireadh 2012, bhí 14.1 milliún saoránaigh atá ina gcónaí i mBallstát eile seachas a gcuid féin. I suirbhéanna Eurobarometer, níos mó ná dhá thrian de mhuintir na hEorpa (67%) a mheas go bhfuil saorghluaiseacht daoine laistigh den AE tairbhí eacnamaíocha a dtír (féach Aguisín 1).

Tá sé de cheart ag gach saoránach den AE cónaí i dtír eile den AE ar feadh suas le trí mhí gan aon choinníollacha nó foirmiúlachtaí. Tá an ceart chun cónaí ar feadh níos mó ná trí mhí faoi réir coinníollacha áirithe, ag brath ar stádas an duine aonair sa tír óstach AE (féach MEMO / 13 / 1041 le haghaidh tuilleadh sonraí).

Tuilleadh eolais

An Coimisiún Eorpach - saorghluaiseacht AE

Saorghluaiseacht oibrithe

Leathanach baile Viviane Reding

Lean Viviane Reding ar Twitter: @VivianeRedingEU

Suíomh Gréasáin László Andor

Lean László Andor ar Twitter

Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

Liostáil le nuachtlitir ríomhphoist saor in aisce an Choimisiúin Eorpaigh maidir le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending