Ceangail le linn

Closamhairc

An Eoraip Chruthaitheach: Ceisteanna Coitianta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

d4d59d709ebc9af6b8a178ae99e8cda793589938Cad é an clár Eoraip Chruthaitheach?

Is é Creative Europe an clár nua AE chun tacú le cineama na hEorpa agus leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, ag cur ar a gcumas cur lena gcuid oibre i bhfás agus i bhfás. Le buiséad de € 1.461 le haghaidh 2014-2020, tacóidh sé le deich míle ealaíontóir, gairmí cultúrtha agus closamhairc agus eagraíochtaí sna healaíona taibhiúcháin, na healaíona mín, na foilsitheoireacht, an scannán, an teilifís, an ceol, na healaíona idirdhisciplíneacha, an oidhreacht, agus an tionscal cluichí físeáin. Ligfidh an maoiniú dóibh feidhmiú ar fud na hEorpa, chun lucht féachana nua a bhaint amach agus chun na scileanna atá ag teastáil san aois dhigiteach a fhorbairt. Trí chuidiú le hoibreacha cultúrtha Eorpacha chun lucht féachana a bhaint amach i dtíortha eile, cuideoidh an clár le héagsúlacht chultúrtha agus teanga a chosaint.

Cén fáth a bhfuil clár Eoraip na Cruthaitheachta de dhíth ar an Eoraip?

Aiseolas

Tá ról mór ag an gcultúr i ngeilleagar an AE. Taispeánann staidéir go bhfuil na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha freagrach as suas le 4.5% de OTI an AE agus beagnach 4% den fhostaíocht (8.5 milliún post agus go leor eile má chuirtear san áireamh a dtionchar ar earnálacha eile). Tá an Eoraip ar thús cadhnaíochta in onnmhairí táirgí tionscail chruthaitheacha. Chun an seasamh seo a choinneáil, caithfidh sé infheistíocht a dhéanamh i gcumas na n-earnálacha oibriú thar theorainneacha.

Freagraíonn an Eoraip Chruthaitheach don riachtanas seo agus díreoidh sé ar infheistíocht ina mbeidh an tionchar is mó.

Cuirtear san áireamh sa chlár nua na dúshláin a chruthaíonn domhandú agus teicneolaíochtaí digiteacha, atá ag athrú na slite a dhéantar, a scaiptear agus a ndéantar rochtain ar oibreacha cultúrtha, chomh maith le múnlaí gnó agus sruthanna ioncaim a athrú. Cruthaíonn na forbairtí seo deiseanna do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha freisin. Féachann an clár le cabhrú leo na deiseanna seo a urghabháil, ionas go mbainfidh siad leas as an athrú digiteach agus go gcruthóidh siad níos mó post agus gairmeacha idirnáisiúnta.

Aiseolas

Cé na tíortha ar féidir leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ón Eoraip Chruthaitheach?

Beidh an Eoraip Chruthaitheach oscailte do na 28 mballstát, agus, fad a chomhlíonfaidh siad coinníollacha sonracha, do thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis), d’iarrthóirí AE agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha (Montainéagró, an tSeirbia, iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Tuirc, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Chosaiv) agus chuig tíortha comharsanachta (an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, an Mholdóiv, an Úcráin, an Ailgéir, an Éigipt, Maracó, an Túinéis, an Iordáin, an Liobáin, an Libia, an Phalaistín, An tSiria agus Iosrael). Caithfidh tíortha neamh-AE ‘ticéad iontrála’ a íoc chun páirt a ghlacadh sa chlár. Tá an costas bunaithe ar mhéid a OTI (Olltáirgeacht Intíre) maidir le buiséad an chláir

An féidir le daoine aonair iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú?

Ní bheidh an Eoraip Chruthaitheach ar fáil d'iarratais ó dhaoine aonair, ach timpeall 250 000 gheobhaidh ealaíontóirí aonair agus gairmithe cultúrtha agus closamhairc maoiniú trí thionscadail arna gcur isteach ag eagraíochtaí cultúrtha. Is bealach i bhfad níos éifeachtaí ó thaobh costais é seo chun torthaí agus tionchar buan a bhaint amach. Measann an Coimisiún go mbainfear na milliúin duine go díreach nó go hindíreach trí na tionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach.

Cad a thacóidh an Eoraip Chruthaitheach go díreach?

Beidh gné trasteorann ag beagnach gach tionscadal a fhaigheann tacaíocht. Úsáidfear an chuid is mó den bhuiséad chun deontais a sholáthar do thionscadail aonair. Mar sin féin, tacóidh an clár freisin le tionscnaimh a leanann cuspóirí comhchosúla amhail Príomhchathracha Cultúir na hEorpa, an Lipéad Oidhreachta Eorpach, Laethanta Oidhreachta na hEorpa agus cúig dhuais de chuid an Aontais Eorpaigh (Duais an AE le haghaidh Oidhreacht Chultúrtha / Gradaim Europa Nostra, Duais an AE le haghaidh Ailtireachta Comhaimseartha, AE Duais Litríochta, Gradaim Briste na hEorpa agus EU Prix MEDIA).

Cad iad na dúshláin a dtéann an clár i ngleic leo?

Ní bhaineann na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha an leas is fearr as an Margadh Aonair faoi láthair. Ceann de na dúshláin is mó atá roimh an earnáil ná ilroinnt an mhargaidh, atá nasctha le traidisiúin agus teangacha cultúrtha éagsúla: tá 24 theanga oifigiúla, trí aibítir agus thart ar 60 teanga réigiúnach agus mionlaigh aitheanta go hoifigiúil ag an Aontas Eorpach. Tá an éagsúlacht seo mar chuid de thaipéis shaibhir na hEorpa ach cuireann sí bac ar iarrachtaí údair léitheoirí a shroicheadh ​​i dtíortha eile, do lucht pictiúrlainne nó amharclainne saothair eachtracha a fheiceáil, agus do cheoltóirí éisteoirí nua a bhaint amach.

Suirbhé Eorabharaiméadair an mhí seo caite (IP / 13 / 1023(b) tar éis a thaispeáint nach dtéann ach 13% d’Eorpaigh chuig ceolchoirm le healaíontóirí as tír Eorpach eile, agus nach bhfeiceann ach 4% léiriú amharclainne ó thír Eorpach eile. Tá sé de chumas ag fócas níos láidre ar thacaíocht d’fhorbairt lucht féachana agus ar chumas na n-earnálacha idirghníomhú le lucht féachana, mar shampla trí thionscnaimh litearthachta sna meáin nó uirlisí idirghníomhacha nua ar líne, níos mó saothar neamhnáisiúnta a oscailt don phobal.

Cén difríocht a bheidh idir an Eoraip Chruthaitheach agus na cláir reatha Cultúir, MEDIA agus MEDIA Mundus? An imíonn na hainmneacha seo?

Cuirfidh an Eoraip Chruthaitheach na meicníochtaí tacaíochta ar leith atá ann faoi láthair le chéile do na hearnálacha cultúir agus closamhairc san Eoraip i siopa ilfhreastail atá oscailte do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha go léir. Mar sin féin, leanfaidh sé ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar riachtanais ar leith an tionscail chlosamhairc agus na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha eile trína fhochláir shonracha Cultúir agus MEDIA. Cuirfidh siad seo le rath na gclár reatha Cultúir agus MEDIA agus déanfar iad a oiriúnú do dhúshláin amach anseo. Déanfar MEDIA Mundus, a thacaíonn le comhar idir gairmithe Eorpacha agus idirnáisiúnta agus dáileadh idirnáisiúnta scannáin Eorpacha, a chomhtháthú le fo-chlár MEDIA.

Uasmhéadóidh clár réime aonair sineirgí idir na hearnálacha éagsúla agus méadóidh sé gnóthachain éifeachtúlachta.

Cuimseoidh an Eoraip Chruthaitheach snáithe trasearnála. Cad atá i gceist leis seo?

Dhá chuid a bheidh sa snáithe seo: déanfaidh an tSaoráid Ráthaíochta Airgeadais, arna bainistiú ag an gCiste Eorpach Infheistíochta agus ag feidhmiú mar 2016, níos éasca d'oibreoirí beaga rochtain a fháil ar iasachtaí bainc. Soláthróidh an snáithe trasearnála tacaíocht freisin do staidéir, d'anailís agus do bhailiú sonraí níos fearr chun feabhas a chur ar an mbonn fianaise le haghaidh ceapadh beartas, maoiniú do thionscadail thurgnamhacha chun comhar a spreagadh idir na hearnálacha closamhairc agus cultúrtha agus cruthaitheacha eile, agus maoiniú do Dheasca na hEorpa Cruthaithí a thugann cúnamh d'iarratasóirí.

Conas a dhéanfar Eoraip Chruthaitheach a bhainistiú?

Geata simplí, so-aitheanta agus inrochtana a bheidh in Eoraip Chruthaitheach do ghairmithe cultúrtha agus cruthaitheacha na hEorpa, beag beann ar a ndisciplín ealaíne agus tabharfaidh sé tacaíocht do ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta laistigh agus lasmuigh den AE. Leanfaidh an córas reatha bainistíochta, tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Cultúir agus Closamhairc, ar aghaidh.

1 : € 1.46 billiún ag cur san áireamh boilsciú measta. Is ionann é seo agus € 1.3 billiún i bpraghsanna 'seasta' 2011.

(Féach freisin IP / 13 / 1114)

Closamhairc

#AudiovisualMedia - Formheasann FPEnna rialacha nua atá oiriúnach don aois dhigiteach

foilsithe

on

Tá sé mar aidhm ag rialacha nua ar na meáin chlosamhairc lucht féachana a chosaint níos fearr, nuálaíocht a spreagadh agus ábhar Eorpach a chur chun cinn. Cheadaigh na Feisirí iad ar 2 Deireadh Fómhair.

D'athraigh an t-idirlíon go mór an dóigh a bhféachaimid ar scannáin, físeáin agus seónna teilifíse. Ar 2 Deireadh Fómhair ghlac na Feisirí Eorpacha le reachtaíocht i bhfabhar seirbhísí meán closamhairc a nuashonraíodh chun coinneáil suas leis na forbairtí seo.

Ní hamháin go mbeadh feidhm ag an reachtaíocht athbhreithnithe maidir le craoltóirí traidisiúnta, ach freisin maidir le hardáin físe ar éileamh agus comhroinnt físeáin, amhail Netflix, YouTube nó Facebook, chomh maith le sruthú beo ar ardáin chomhroinnte físeáin.

Aiseolas

Lucht féachana a chosaint

Toisc go bhfuil físeáin faire ar cheann de na gníomhaíochtaí is fearr leat leanaí ar an idirlíon, cuimsíonn an reachtaíocht nua moltaí chun iad a chosaint níos fearr, lena n-áirítear a neamhchosaint ar phoiblíocht ar bhia agus ar dheochanna míshláintiúla a laghdú agus fógraíocht agus suíomh táirgí a thoirmeasc le haghaidh tobac, toitíní leictreonacha agus alcóil i gcláir teilifíse do leanaí agus in ardáin roinnte físeáin.

Chuirfeadh na rialacha nua cosc ​​ar aon ábhar a spreagann foréigean, fuath agus sceimhlitheoireacht, agus bheadh ​​foréigean gan ghá agus pornagrafaíocht faoi réir na rialacha is déine. Bheadh ​​ardáin chomhroinnte físeáin freagrach freisin as freagairt go gasta nuair a thuairiscíonn úsáideoirí go bhfuil an t-ábhar díobhálach.

Aiseolas

“Beidh sé indéanta do dhaoine fásta bogearraí scagtha a chur i bhfeidhm maidir le hábhar a bpáistí agus bogearraí fíoraithe aoise a bheith acu ar ábhar a d'fhéadfadh a bheith dochrach,” a dúirt ball EPP na Gearmáine Sabine Verheyen, ceann de na FPEanna atá freagrach as na moltaí seo a stiúradh tríd an bParlaimint.

Teorainneacha fógraíochta

Shocródh na rialacha nua teorainneacha le haghaidh uasmhéid de 20 fógraíochta don tréimhse chraolacháin laethúil idir 6.00 agus 18.00, ag tabhairt solúbthachta don chraoltóir a gcuid tréimhsí fógraíochta a choigeartú.

Ábhar Eorpach

D'fhonn an éagsúlacht chultúrtha a mhéadú agus ábhar Eorpach a chur chun cinn, molann an reachtaíocht nua go gcaithfeadh 30% d'ábhar na gcainéal teilifíse agus na n-ardán VOD a bheith Eorpach. Chiallódh sé seo léiriúcháin AE agus comhléiriúcháin le tíortha Eorpacha a shínigh an Coinbhinsiún na hEorpa ar theilifís trasteorann.

“Níl an méid atá againn inniu leis an idirlíon, físeáin agus scannáin ar fáil ar líne, go dtí seo rialaithe. Sin an fáth gur ghá dúinn an treoir a nuashonrú, “a dúirt ball S&D na Gearmáine Petra Kammerevert, an FPE eile atá i gceannas ar sheasamh na Parlaiminte ar na tograí seo.

Na chéad chéimeanna eile

Níor mhór don Chomhairle an reachtaíocht nua a fhaomhadh fós sula bhféadfaidh sí teacht i bhfeidhm. Ina dhiaidh sin bheadh ​​21 mhí ag tíortha AE tar éis dó teacht i bhfeidhm chun na rialacha nua a thrasuí sa reachtaíocht náisiúnta.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Closamhairc

Ag críochnú whack-a-mole: Cén fáth nach bhfuil an bealach ina ndéanaimid dul i ngleic le #IllegalStreaming ag obair

foilsithe

on

Cibé an bhfuil siad ag dul siar ar a ríomhairí glúine nó ag an teach tábhairne áitiúil ag féachaint ar an gcluiche le pionta, cibé áit a mbíonn lucht leanúna an chluiche álainn acu, is dócha go bhfaighidh tú sruthú mídhleathach. Mar gheall ar an méid a fheiceann go leor mar chostais síntiúis toirmiscthe, tá líon mór lucht leanúna peile agus go deimhin, tá a lán spóirt eile ag ithe a gcuid peile, dornálaíochta, rugbaí nó cruicéad go neamhdhleathach, go mór le suaimhneas na ndaoine a bhfuil na cearta acu a chraoladh - agus na hEorpa Aontas.

Bolstered ag 2017 cinneadh de Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa, a chinnigh go sruthú sruthú mídhleathach ar Threoir Cóipchirt 2001, tá an tionscal spóirt ag troid ar ais. De réir sonraí arna dtiomsú ag gnólacht seirbhísí gairmiúla PPL, bhí cuideachtaí tionscail spóirt déanta suas trí cinn de na cuideachtaí 10 barr leis na héilimh is mó maidir le sárú cóipchirt anuraidh, leis an gCumann Peile ag comhdú cásanna 36, comhdú Sky 12 agus BT ag comhdú 11.

Aiseolas

San Ísiltír, d'éirigh leis an Premier League ina chás cúirte i gcoinne an tsoláthraithe óstála idirlín Ecatel as a chonaic sruthú neamhdhleathach a éascú, le cúirt dúiche Ollainnis sa Háig ag ordú don chuideachta stop a chur ar fáil seirbhísí a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh sruthú neamhdhleathach nó fíneáil € 1.5 milliún a thabhairt. Tá an teicneolaíocht a úsáidtear chun sruthú neamhdhleathach a éascú tar éis teacht ar an bhfianaise, agus go háirithe an t-imreoir meáin atá leagtha amach go mór, Kodi, a úsáidtear, go hiomlán dlíthiúil féin, go minic chun sruthú neamhdhleathach trí shraith trí bhreiseáin tríú páirtí , tá rud éigin déanta ag John Whittingale, iar-Rúnaí Cultúir na Ríochta Aontaithe, mar "go leor le goid".

Ach cé go bhféadfadh an ECJ sruthú neamhcheadúnaithe a fháil neamhdhleathach, níl ach beagán á rá nach bhfuil rud éigin taobh amuigh den dlí á rá. Tá cur síos ar shuíomhanna aon-le-duine go dtí seo cruthaithe mar chluiche whack-a-mole. The Pirate Bay, mar shampla, tá sé ag dul go láidir ó 2003 - fiú má bhí ar a bhunaitheoirí seirbhís beagán príosúin a sheirbheáil - trí dhlínse a athrú, URLanna agus rochtain a chumasú trí shuíomhanna gréasáin seachfhreastalaí (nó scáthán).

Agus níl sé deacair tuiscint a fháil ar dhreasacht na n-úinéirí chun céim amháin a thabhairt chun tosaigh ar an dlí. Sa triail 2009, mheas na póilíní go ndearna an Bay Pirate $ 1.4m in aghaidh na bliana trí fhógraíocht. Sa chás go bhfuil airgead le déanamh, beidh daoine i gcónaí réidh chun brabús a dhéanamh - dlíthiúil nó nach bhfuil - is éard atá i gceist leis an mbeartas atá ann faoi láthair ag iarraidh soláthróirí aonair a stopadh ná déileálaithe aonair a thógáil chun deireadh a chur leis an gcogadh ar dhrugaí. Ní oibreoidh sé ach.

Aiseolas

Mar sin féin, seachas ag iarraidh dul i ngleic leis an soláthar, b'fhéidir go bhfuil sé in am dul i ngleic leis an éileamh. Straitéisí draganacha atá ceaptha do thomhaltóirí a bheith ag fanacht go fóill ó láithreáin sruthú - mar shampla nua na Ríochta Aontaithe An tAcht um Gheilleagar Digiteach - ní cosúil go bhfuil an toradh atá ag teastáil uait. Mar sin féin, d'fhéadfadh sruthú neamhdhleathach a dhíscaoileadh i níos mó bealaí faoi threoir iompair.

D'fhéadfadh straitéis amháin, mar shampla, béim a chur ar an mbaol ionfhabhtú malware trí úsáid a bhaint as láithreáin sruthú neamhdhleathacha. De réir a staidéar comhpháirteach ag Ollscoil KU Leuven agus Ollscoil Stony Brook, tá leath de na fógraí a óstáil ar láithreáin sruthú neamhdhleathacha spóirt mailíseach. D'fhéadfadh bealach eile chun dul i ngleic leis an gceist le haghaidh tionscail spóirt agus siamsaíochta chun na daoine a theastaíonn uathu a thabhairt do na daoine ionas nach gcaithfidh siad dul i mbun sruthú mídhleathach trí, mar shampla, ag laghdú an ama lag idir scaoileadh scannáin amharclainne agus a n-aistriú chuig seirbhísí físeán ar éileamh agus é a dhéanamh níos éasca teacht ar an ábhar atá uait, go dlíthiúil.

Ach b'fhéidir gurb é an bealach is fearr chun scoráil ar shruthú mídhleathach a shárú trí na sruthanna ioncaim atá ag brath ar na suíomhanna seo a mhaoiniú chun a gcuid oibríochtaí a mhaoiniú. An Grúpa Freagrachta Iontaofa (TAG), tá comhchoiteann cuideachtaí móra a bhfuil baint acu le tionscal na meán agus na fógraíochta ag obair i gcoinne sruthú mídhleathach, tagtha le chéile chun a chinntiú nach dtacaíonn gnóthais dlisteanacha le sruthú trí fhógraíocht. De réir staidéir a rinne Ernst & Young LLP, tá céimeanna frith-phíoráideachta TAG tar éis ioncam ad do láithreáin bradach a laghdú idir 48% agus 61%.

Is féidir leis na hiarrachtaí is lú a chúnamh: cúpla mí ar ais, fuair muid amach go raibh Unibet, príomh-bhranda an ghrúpa cearrbhachais Sualainnis, poker ar líne, rásaíocht capall agus gealltanas spóirt Kindred Group ag maoiniú roinnt suímh sruthú neamhdhleathacha (ar nós WatchSportOnline.cc , LiveSportStreams.net agus MyFeed4U.net) trí fhógraíocht spriocdhírithe. De réir an chód foinse, is cosúil go raibh Kindred curtha ar na fógraí go díreach, gan aon ghníomhaireacht fógraíochta eile a bheith ag gníomhú mar lárionad. Dúirt urlabhraí de chuid an AE le fios ag Tuairisceoir an AE nach raibh aon eolas acu ar "aon eolas" ar bith agus gheall sé dul i dteagmháil le láithreáin ghréasáin a dúirt chun a chinntiú "go ndéanfaí aon tagairt d'Unibet a scriosadh."

Agus ba é sin, go deimhin, an cás. Tar éis dóibh EuReporter a fhógairt, tharraing an chuideachta gealltóireachta ar líne a chuid fógraí ó na suíomhanna a luaitear. "Táimid tar éis dul i dteagmháil leis na comhpháirtithe a luaitear agus d'iarr muid go nglacfar na tagairtí Unibet go léir as na suíomhanna", agus d'imigh na fógraí go léir ó na trí shuíomh idirlín, "a dúirt an t-urlabhraí, ag déileáil buille criticiúil ar na sreangóirí mídhleathacha.

Más féidir le lucht déanta beartas agus gníomhaígh bealach a fháil chun suíomhanna an ioncaim seo a ghortú, is cinnte go bhfillfidh siad. Is iad na tomhaltóirí agus na gnóthais a fhógraíonn an dá ghrúpa nach mór a dhíspreagadh ó thacaíocht a thabhairt do na hardáin sin - tá aon rud eile díreach cosúil le cluiche míol mór-daor, agus go hiomlán neamhbhalbh sa deireadh.

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Closamhairc

Na hiarmhairtí neamhbheartaithe a bhaineann le srianadh fógraí # tiomáinte sonraí

foilsithe

on

D'fhéadfadh sé go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha agus neamhbheartaithe ag baint le bac a chur le bailiú agus úsáid sonraí i bhfógraíocht dhigiteach do gheilleagar an AE, do na meáin neamhspleácha san Eoraip, agus d'inrochtaineacht an idirlín féin. Is iad seo torthaí na taighde nua a dhéanann iniúchadh ar an tionchar is dócha a bheadh ​​ag an Rialachán ePrivacy atá molta níos luaithe i mbliana ag an gCoimisiún Eorpach mar an chéad athchuairt eile den dlí bruscair ionfhabhtaithe (Treoir 2002 / 58 / EC).

Fógraíocht dhigiteach ag dul chun cinn eacnamaíoch

Aiseolas

Léiríonn anailís nua ón gcuideachta taighde airgeadais neamhspleách IHS Markit fógraíocht dhigiteach a chuireann le € 526 billiún d'OTI bliantúil an AE, go díreach agus tríd an bhfás a chuireann sé ar chumas gnóthaí an AE[1]. Mar sin féin, d'fhéadfadh suas le leath den mhargadh fógraíochta digiteach imithe má thiocfadh srianta beartaithe maidir le húsáid sonraí i bhfógraíocht i bhfeidhm.

Léiríonn anailís Markit IHS go bhfuil 66% den chaiteachas fógraíochta digiteach atá ann faoi láthair ag brath ar shonraí, agus go n-úsáideann úsáid sonraí 90% den fhás bliantúil sa mhargadh fógraíochta digiteach. Tá fógraíocht faoi thiomáint sonraí thar 500% níos éifeachtaí ná fógraíochta gan sonraí agus tá sé ríthábhachtach trédhearcacht a chur ar fáil d'fhógraithe ar a bhfeiceann a gcuid fógraí. Mar gheall air seo, déanfaidh fógróirí a gcuid infheistíochta a scaoileadh i bhfógraíocht dhigiteach más rud é nach féidir sonraí a thuilleadh a úsáid.

Díspreagadh tírdhreach na meán

Aiseolas

Bheadh ​​iarmhairtí tromchúiseacha ar gheilleagar an AE ar chaiteachas fógraíochta digití, agus iarmhairtí chomh tromchúiseacha do mheáin na hEorpa. Cuireann 300% aonad fógraíochta ar líne le luacháil na n-aonad fógraíochta ar líne, agus tá an méadú ar luach suntasach ar leith d'fhoilsitheoirí níos lú, rud a d'fhéadfadh a bheith ag streachailt ar ionstraimí fógraíochta digiteacha a fháil[2]. Tá anailís eacnamaíoch de chuid IHS Markit ag tuar gurb é 5x an tionchar a bheadh ​​ag srianadh sonraí i bhfógraíocht níos mó ar fhoilsitheoirí níos neamhspleácha.

Ina suirbhé ar úsáideoirí idirlín 11,000 i dtíortha an AE 11, rinne an chuideachta taighde margaidh GfK dearcadh ar fhógraíocht dhigiteach, sonraí a roinnt, agus an t-ionchas íoc as ábhar[3]. Chinn sé nach bhfuil ach 30% de na hEorpaigh ag íoc as ábhar chun ioncam fógraíochta digiteacha a chur in ionad, agus tá an meánmhéid a bhfuil siad réidh le híoc (€ 3.8 in aghaidh na míosa) i bhfad níos lú ná an méid a theastaíonn ar shuíomhanna nuachta a n-iriseoireacht a mhaoiniú. Le caitheamh ar chaiteachas fógraíochta digiteacha agus lucht féachana ag diúltú a íoc, bíonn an dearcadh do na foilsitheoirí garbh. Laghdódh srianta maidir le sonraí a bhain ríthábhachtach chun ioncam fógraíocht a ghiniúint a mhaoiníonn iriseoireacht cumas na n-eagraíochtaí meáin chun ábhar agus seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh, rud a d'fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha neamhbheartaithe a bheith acu don tírdhreach sóisialta agus polaitiúil san Eoraip.

Idirlíon nach bhfuil rochtain ag gach duine a thuilleadh

Léirigh staidéar GfK freisin an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag meath ar ioncam fógraíochta digiteacha ar inrochtaineacht an idirlín féin. Níor íoc níos mó ná dhá thrian de na hEorpaigh (68%) le haon ábhar nó seirbhísí ar líne a úsáideann siad. Nuair a d'iarrfaí ar an gcaoi a n-athródh a n-úsáid ar an idirlíon más gá iad a íoc, dúirt 88% go laghdódh siad go mór an méid ama a chaitheann siad ar líne. I gcodarsnacht leis sin, dúirt 69% go raibh siad toilteanach go n-úsáidfí a gcuid sonraí brabhsála i bhfógraíocht, chun rochtain a fháil ar ábhar saor in aisce. Ar an iomlán, dúirt 80% gur fearr leo ábhar saor in aisce le fógraíocht ar ábhar íoctha.

Na hiarmhairtí neamhbheartaithe a bhaineann le srian a chur ar fhógraíocht tiomáinte sonraí

"Ba cheart go gcuirfeadh na torthaí seo cúis imní an-suntasach do FPE mar a mheasann siad an Rialachán ePrivacy atá beartaithe," a dúirt Townsend Feehan, Príomhfheidhmeannach IAB Europe. "Ní hamháin fógraíochta níos lú spriocdhírithe é an rogha malartach d'fhógraíocht faoi thiomáint sonraí - is tionscal ad digiteach í an leathmhéid atá ann inniu. Tá iarmhairtí ollmhór ag baint le taithí na hEorpa ar an idirlíon, ar gheilleagar an AE agus ar mheáin chumarsáide agus saor in aisce a bheith ann. Taispeánann an taighde is déanaí nach bhfuil an t-iarraidh ar íoc as ábhar ar líne ann ach go hiontach i measc saoránaigh an AE. Is éard atá i gceist leis an bhfíric seo ná oideas do thubaiste eacnamaíoch, sóisialta agus polaitiúil. "

Tá tuairiscí iomlána ar fáil ar líne: www.datadrivenadvertising.eu

Taighde arna chómhaoiniú ag Alliance Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) agus an Biúró Idirghníomhach Fógraíocht Eoraip (IAB Europe).

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending