Ceangail le linn

Slándála trasteorann

Iarrann an tOmbudsman ar Frontex chun déileáil le gearáin faoi sháruithe cearta bunúsacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

emily-oreilly-ombudsman-390x285An tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly (sa phictiúr)D'iarr sé ar Frontex meicníocht a bhunú chun déileáil le gearáin faoi sháruithe ar chearta bunúsacha a éiríonn as a chuid oibre. Comhordaíonn Frontex an comhoibriú idir ballstáit i réimse na slándála teorann agus na hinimirce neamhdhleathaí. Rinne an tOmbudsman imscrúdú, lena n-áirítear comhairliúchán poiblí, faoin gcaoi a gcomhlíonann Frontex caighdeáin chearta an duine. Chomhlíon Frontex an chuid is mó de mholtaí an Ombudsman, ach dhiúltaigh sé meicníocht ghearáin a chur ar bun. Dá réir sin, chuir an tOmbudsman Tuarascáil Speisialta ar an gceist seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

Dúirt O’Reilly: "I bhfianaise chúlra thragóid Lampedusa agus tubaistí daonnúla eile le déanaí ag teorainneacha an AE, tá sé ríthábhachtach go ndéileálann Frontex go díreach le gearáin ó inimircigh agus ó dhaoine eile lena mbaineann. Ní ghlacaim le dearcadh Frontex gur sáruithe ar chearta an duine amháin iad freagracht na mballstát lena mbaineann. "

Imscrúdú ar chur i bhfeidhm cearta bunúsacha Frontex

Aiseolas

I 2009, bhí an Chairt um Chearta Bunúsacha ina cheangal dlí ar Frontex, atá lonnaithe i Vársá. Ó shin i leith, tá roinnt eagraíochtaí sa tsochaí shibhialta chomh maith leis na Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa a chuir ceist ar an bhfuil Frontex ag déanamh go leor chun an Chairt a chomhlíonadh. Sampla amháin a tugadh ná gur úsáideadh gardaí teorann an AE go dtí an Ghréig áit ar coinníodh cimithe imirceacha in ionaid choinneála faoi choinníollacha doghlactha.

I 2011, ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an AE a Rialachán ag leagadh amach oibleagáidí sainiúla cearta bunúsacha do Frontex. I 2012, d'iarr an tOmbudsman roinnt ceisteanna ar Frontex faoin gcaoi a bhfuil na hoibleagáidí seo á gcomhlíonadh aige agus sheol sé comhairliúchán poiblí a bhailigh ranníocaíochtaí ó shaoránaigh, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha cearta daonna agus ó eagraíochtaí eile.

D'fhreagair Frontex go raibh roinnt beart déanta aige, lena n-áirítear straitéis um chearta bunúsacha a chruthú, oifigeach um chearta bunúsacha agus cóid iompair dá chuid oibríochtaí.

Aiseolas

Chinn an tOmbudsman, go ginearálta, go raibh dul chun cinn réasúnta á dhéanamh ag Frontex maidir le dul i ngleic le saincheisteanna cearta bunúsacha. Mhol sí, áfach, go mbunódh Frontex meicníocht gearán.

Dhiúltaigh Frontex é seo moladh leis an argóint go bhfuil an ballstát faoi seach freagrach as eachtraí aonair. D’easaontaigh Emily O’Reilly agus chuir sí Tuarascáil Speisialta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, ag iarraidh a tacaíochta chun a chur ina luí ar Frontex athbhreithniú a dhéanamh ar a chur chuige.

Is é an Tuarascáil Speisialta fáil anseo.

cúlra

Déanann an tOmbudsman Eorpach gearáin i dtaobh institiúidí agus comhlachtaí an AE. Aon AE saoránach, cónaitheoir, nó fiontar nó comhlachas i mBallstát, gearán a dhéanamh leis an Ombudsman. Tugann an tOmbudsman bealach tapa, solúbtha, agus saor fadhbanna le riarachán an AE a réiteach. Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Gnó

Féadfaidh an AE a bheith € 2 trilliún níos fearr as faoi 2030 má dhéantar aistrithe sonraí trasteorann a urrú

foilsithe

on

Tá DigitalEurope, an príomh-chomhlachas trádála a dhéanann ionadaíocht ar thionscail atá ag athrú go digiteach san Eoraip agus a bhfuil liosta fada de bhaill chorparáideacha aige lena n-áirítear Facebook ag éileamh go ndéanfaí ollchóiriú ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). Taispeánann staidéar nua a choimisiúnaigh an stocaireacht go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag cinntí beartais maidir le haistrithe sonraí idirnáisiúnta ar fhás agus ar phoist ar fud gheilleagar iomlán na hEorpa faoi 2030, ag dul i bhfeidhm ar spriocanna Dheichniú Digiteach na hEorpa.

Ar an iomlán, d’fhéadfadh go mbeadh an Eoraip € 2 trilliún níos fearr as faoi dheireadh na Deich mbliana Digití má aisiompaímid treochtaí reatha agus leas a bhaint as cumhacht aistrithe sonraí idirnáisiúnta. Tá sé seo thart ar mhéid gheilleagar iomlán na hIodáile in aon bhliain ar leith. Bheadh ​​an chuid is mó den phian inár gcás diúltach féin-inflicted (thart ar 60%). Tá éifeachtaí bheartas an AE féin ar aistrithe sonraí, faoin GDPR agus mar chuid den straitéis sonraí, níos tábhachtaí ná éifeachtaí na mbeart sriantach a ghlacann ár mór-chomhpháirtithe trádála. Bíonn tionchar ag gach earnáil agus méid den gheilleagar ar fud na mBallstát go léir. Cuimsíonn earnálacha atá ag brath ar shonraí thart ar leath de OTI an AE. Maidir le honnmhairí, is dóigh go mbeidh an déantúsaíocht is deacra ag srianta ar shreafaí sonraí. Is earnáil í seo ina ndéanann FBManna an ceathrú cuid de na honnmhairí go léir. "Tá an Eoraip ag crosbhóthar. Féadann sí an creat ceart a leagan síos don Deichiú Digiteach anois agus na sreafaí sonraí idirnáisiúnta atá ríthábhachtach dá rath eacnamaíoch a éascú, nó féadfaidh sí a treocht reatha a leanúint go mall agus bogadh i dtreo cosantachas sonraí. Taispeánann ár staidéar. go bhféadfaimis a bheith ag cailleadh amach ar fhás thart ar € 2 trilliún faoi 2030, an méid céanna le geilleagar na hIodáile. Tá fás an gheilleagair dhigitigh agus rath cuideachtaí Eorpacha ag brath ar an gcumas sonraí a aistriú. Tá sé seo amhlaidh go háirithe nuair a thugaimid faoi deara go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh 2024 faoin gcéad d’fhás OTI an domhain ó lasmuigh den AE i 85 cheana féin. Áitímid ar lucht déanta beartas meicníochtaí aistrithe sonraí GDPR a úsáid mar a bhí beartaithe, eadhon sonraí idirnáisiúnta a éascú - gan bac a chur orthu sreafaí, agus oibriú i dtreo comhaontú riailbhunaithe maidir le sreafaí sonraí ag an WTO. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Ard-Stiúrthóir DIGITALEUROPE
Léigh an tuarascáil iomlán anseo Moltaí beartais
Ba cheart don AE: Inmharthanacht meicníochtaí aistrithe GDPR a sheasamh, mar shampla: clásail chaighdeánacha chonarthacha, cinntí leordhóthanachta Aistrithe sonraí idirnáisiúnta sa straitéis sonraí a chosaint Tosaíocht a thabhairt do mhargadh a fháil ar shreafaí sonraí mar chuid d’idirbheartaíocht ríomhthráchtála an WTO
príomhthorthaí
Inár gcás diúltach, a léiríonn ár gcosán reatha, D’fhéadfadh an Eoraip a bheith caillte ar: Fás breise € 1.3 trilliún faoi 2030, atá coibhéiseach le méid gheilleagar na Spáinne; Onnmhairí € 116 billiún in aghaidh na bliana, is ionann é agus onnmhairí na Sualainne lasmuigh den AE, nó iad siúd de na deich dtír is lú san AE le chéile; agus 3 mhilliún post. Inár gcás dóchasach, tá gnóthachan ag an AE: Fás breise € 720 billiún faoi ​​2030 nó 0.6 faoin gcéad OTI in aghaidh na bliana; Onnmhairí € 60 billiún in aghaidh na bliana, os cionn leath ag teacht ó mhonarú; agus Poist 700,000, tá go leor acu ardoilte. Is é an difríocht idir an dá chás seo € 2 trillion i dtéarmaí OTI do gheilleagar an AE faoi dheireadh na Deich mbliana Digití. Is í an earnáil is mó a chailleann an déantúsaíocht, ag fulaingt caillteanas de € 60 billiún in onnmhairí. Go comhréireach, is é an rud is mó a chailleann na meáin, cultúr, airgeadas, TFC agus an chuid is mó de na seirbhísí gnó, amhail dul i gcomhairle, - thart ar 10 faoin gcéad dá n-onnmhairí. Ach, is iad na hearnálacha céanna na hearnálacha sin is mó a ghnóthaíonn dá n-éireodh linn ár dtreo reatha a athrú. A tromlach (timpeall 60 faoin gcéad) de chaillteanais onnmhairiúcháin an AE sa chás diúltach teacht ó mhéadú ar a srianta féin seachas ó ghníomhartha tríú tíortha. D’fhéadfadh riachtanais logánú sonraí dochar a dhéanamh d’earnálacha nach nglacann páirt mhór i dtrádáil idirnáisiúnta, amhail cúram sláinte. Is éard atá i suas le ceathrú ionchur i soláthar cúram sláinte táirgí agus seirbhísí atá spleách ar shonraí. Sna mór-earnálacha lena mbaineann, is ionann FBManna agus thart ar aon trian (déantúsaíocht) agus dhá thrian (seirbhísí mar airgeadas nó cultúr) láimhdeachais. EIs fiú thart ar € 280 billiún xports ag FBManna déantúsaíochta atá ag brath ar shonraí san AE. Sa chás diúltach, thiocfadh laghdú € 14 billiún ar onnmhairí ó FBManna an AE, agus sa chás fáis thiocfadh méadú € 8 orthu Is fiú € 3 trilliún ar a laghad aistrithe geilleagair chuig geilleagar an AE faoi 2030. Is meastachán coimeádach é seo toisc gurb é fócas idirnáisiúnta an tsamhail. Mar gheall ar shrianta ar shreafaí sonraí inmheánacha, m.sh. go hidirnáisiúnta laistigh den chuideachta chéanna, is dócha go mbeidh an figiúr seo i bhfad níos airde.
Tuilleadh faisnéise faoin staidéar
Breathnaíonn an staidéar ar dhá chás réalaíocha, ailínithe go dlúth le díospóireachtaí beartais reatha. Cuirtear an chéad chás 'diúltach' (dá dtagraítear i rith an staidéir mar an 'cás dúshláin') san áireamh léirmhínithe sriantacha reatha ar an Schrems II rialú ó Chúirt Bhreithiúnais an AE, trína ndéantar meicníochtaí aistrithe sonraí faoin GDPR a úsáid den chuid is mó. Cuirtear straitéis sonraí an AE san áireamh freisin a chuireann srianta ar aistriú sonraí neamhphearsanta thar lear. Níos faide i gcéin, measann sé cás ina ndéanann mór-chomhpháirtithe trádála srianta ar shreabhadh sonraí a theannadh, lena n-áirítear trí logánú sonraí. Aithníonn an staidéar earnálacha san AE atá ag brath go mór ar shonraí, agus ríomhann sé tionchar na srianta ar aistrithe trasteorann ar gheilleagar an AE suas go dtí 2030. Na hearnálacha digitithe seo, ar fud tionscail agus méideanna gnó éagsúla, lena n-áirítear sciar mór de FBManna, leath de OTI an AE iad.
Léigh an tuarascáil iomlán anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Slándála trasteorann

56ú #MunichSecurityConference: Tugann #Tokayev aghaidh ar fhadhb #Afghan.

foilsithe

on

Idir 14 Feabhra agus 16, tá níos mó ná 500 cinnteoirí idirnáisiúnta ardchéime ag teacht le chéile don 56ú Comhdháil Slándála München faoi chathaoirleacht an Ambasadóra Wolfgang Ischinger. Pléifidh ionadaithe na polaitíochta, an ghnó, na heolaíochta agus na sochaí sibhialta géarchéimeanna reatha agus dúshláin slándála sa todhchaí i München.

Táthar ag súil le breis agus 35 ceann stáit agus rialtais agus os cionn 100 airí eachtrach agus cosanta ag an gcomhdháil. Gheobhaidh tú réamhliosta nuashonraithe de rannpháirtithe ardchéime

Ina measc siúd tá Uachtarán Chasacstáin, Kassym-Jomart Tokayev, a labhair leis an gcomhdháil faoi ábhar fhadhb na hAfganastáine a réiteach.

“Tacaíonn an Chasacstáin le formáidí comhair éifeachtacha le rannpháirtíocht na hAfganastáine, lena n-áirítear ardáin údarásacha mar CICA, SCO, Próiseas Iostanbúl, fóraim CAREC agus RECCA agus cláir eile (TIFA, SPECA)." Dúirt Uachtarán na Casacstáine, Kassym-Jomart Tokayev leis an gcomhdháil.

“Tá ár dtír ag leanúint ar aghaidh le clár oideachais ar fiú $ 50 milliún é a chur i bhfeidhm do níos mó ná míle mac léinn hAfganastáine.

Chun cumarsáid a fheabhsú maidir leis na saincheisteanna seo go léir, ceapfar Ionadaí Speisialta Phoblacht na Casacstáine don Afganastáin go luath.

Déanaimid dlúthmhonatóireacht ar phróisis an athmhuintearais intíre san Afganastáin agus tá súil againn go dtarraingeofar siar go freagrach as an tír seo gan folúis cumhachta. Feabhsófar forbairt inbhuanaithe san Afganastáin trí chaidreamh eacnamaíoch le Lár na hÁise a neartú, ar bhealach a bhféadfadh an réigiún “cobhsaíocht onnmhairithe” a dhéanamh leis an tír seo. Sampla eile de chomhoibriú rathúil agus rannchuidiú le slándáil réigiúnach agus domhanda ná Oibríocht Zhusan, áit a raibh níos mó ná 500 dá chuid saoránach, mná agus leanaí den chuid is mó, ón tSiria tar éis an tacaíocht loighistice ó na Stáit Aontaithe.

Anois tá tasc níos casta agus níos fadtéarmaí againn chun na saoránaigh seo a athshlánú. Comhoibreoidh muid leis na Stáit Aontaithe agus leis an bpobal domhanda sa treo seo. Le linn bhallraíocht Chasacstáin i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe in 2017-2018, chosain ár dtír comhleasanna na hÁise Láir, ag cur saincheisteanna a bhfuil baint ar leith acu le forbairt rathúil agus sábháilte ár réigiúin chun cinn. Ina measc tá saincheisteanna a bhaineann le dul i ngleic le sceimhlitheoireacht agus antoisceachas, gáinneáil ar dhrugaí agus coireacht eagraithe, imirce neamhdhleathach, chomh maith le slándáil teorann agus cur chun cinn chrios Lár na hÁise saor ó airm núicléacha. ”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Slándála trasteorann

Ciallaíonn #BiometricIDí aitheantais níos lú goidte

foilsithe

on

Le sé bliana anuas, aimsíodh thart ar 40,000 IDs mar chalaoisí agus tá na mílte leanbh imithe as. D’fhéadfadh na figiúirí seo titim go mór, de bharr comhchaighdeáin an AE do chártaí aitheantais agus ceadaíonn an chónaitheacht vótáil ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile.

Dúirt Carlos Coelho FPE, grúpa Urlabhraí an ghrúpa EPP ar rialacha nua an AE: “Tá an Grúpa EPP ag iarraidh níos mó slándála a fháil do chártaí aitheantais. Tá níos mó ná cineálacha 80 cártaí aitheantais san Eoraip agus níos mó ná cineálacha cead cónaithe 180. Is iad na doiciméid seo an ceann is coitianta a falsaithe, ag ár dteorainneacha agus taobh istigh dár gcríoch. 13 as 28 Ní chuimsíonn tíortha AE aon sonraí bithmhéadracha dá sealbhóirí. Ciallaíonn sé sin gur féidir le sceimhlitheoirí nó coirpigh IDanna goidte a eisíodh i mbeagnach leath de bhallstáit an AE a úsáid go héasca chun dul isteach san AE. Trí chaighdeáin slándála a chomhchuibhiú, eadhon trí sceallóga agus íomháú aghaidhe agus méarloirg a chur san áireamh, laghdóimid go mór an fhéidearthacht a bhaineann le goid aitheantais. ”

Beidh an deis ag na Ballstáit IDanna a eisiúint do leanaí os cionn sé bliana d'aois a bhfuil sonraí bithmhéadracha orthu. Mhínigh Carlos Coelho: “D'fhonn teacht ar leanaí atá ar iarraidh nó chun gáinneálaithe a thrasnú ag trasnú teorainneacha le leanbh atá ar iarraidh, ní mór dúinn a bhféiniúlacht a fháil. Ar na cúiseanna slándála seo, tá cinnte déanta ag an ngrúpa EPP gur féidir bithmhéadracht a bhailiú ó leanaí atá sé bliana d'aois. ”

Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua a chinntiú freisin go nglacann gach ballstát le cártaí aitheantais ó thíortha AE eile mar mhodh aitheantais. “Ní hamháin go mbeidh tionchar dearfach ag slándáil an AE ar an tslándáil san AE, sa Cheartas agus sa Ghnóthaí Baile ach beidh saol daoine níos éasca freisin. Le IDanna bithmhéadracha, stopfaidh saoránaigh na hEorpa ag baint taitnimh as a gceart saorghluaiseachta fadhbanna a chruthaíonn a bhféiniúlacht nó rochtain ar sheirbhísí poiblí. Cuirfidh muid iallach ar bhallstáit na doiciméid seo a aithint, ”a dúirt Coelho.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending