Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Comhshaol: Tosaíonn Seachtain na hEorpa um Laghdú Dramhaíola

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ewwr730-Labhraímid faoi thábhacht na 3Ranna - saoránaigh a spreagadh chun Laghdú, Athúsáid agus Athchúrsáil - ach is é an chéad R an ceann is tábhachtaí. Don chéad seacht lá eile beidh Seachtain na hEorpa um Laghdú Dramhaíola (EWWR) ag cur seo chun suntais. Is í an aidhm feasacht a mhéadú faoin gcaoi ar féidir linn nósanna a athrú san Eoraip, agus díospóireacht a spreagadh freisin ar shaincheisteanna a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní agus le geilleagar ciorclach. An tionscadal, arna chomhordú ag Cumann na gCathracha agus na Réigiún um Athchúrsáil agus Bainistíocht Dramhaíola Inbhuanaithe (ACR +) agus le tacaíocht ón Clár LIFE + an AE, clúdaíonn sé 17 tír anois, lena n-áirítear 3 bhallstát neamh-AE.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil ​​Janez Potočnik: "Tá acmhainneacht ollmhór ann maidir le dramhaíl a athúsáid agus a athchúrsáil. Tá dul chun cinn mór á dhéanamh againn maidir leis an ordlathas dramhaíola a bhogadh suas ... líonadh talún a laghdú agus athchúrsáil a mhéadú. Tá tionscnaimh fréamhacha féir mar Sheachtain Eorpach Laghdú Dramhaíola tábhachtach. bealach le gach duine a bheith páirteach i gcruthú sochaí gan dramhaíl. "

An Seachtain na hEorpa um Laghdú Dramhaíola, a ritheann ón 16 go dtí an 24 Samhain, ag moladh bealaí nua chun an focal a scaipeadh faoi dhramhaíl a laghdú, táirgí a athúsáid agus ábhair a athchúrsáil. Is í an aidhm uirlisí cumarsáide a fhorbairt agus a thástáil a dhíríonn ar lucht riaracháin agus comhlachais, gnóthais, scoileanna agus saoránaigh aonair. Tiocfaidh gníomhaíochtaí chun buaice le linn na Laethanta Téamacha um Chosc Dramhaíola, a dhíríonn i mbliana ar Athúsáid, le gníomhaíochtaí áitiúla mar mhargaí athláimhe, ceardlanna deisiúcháin agus cóisirí babhtála.

Aiseolas

Nasctha leis an EWWR, seolfar Lá Glantacháin Eorpach le bheith ar siúl - agus timpeall - 10 Bealtaine 2014. Tabharfaidh ‘Let's Clean Up Europe’ dúshlán d’oibrithe deonacha dramhaíl a ghlanadh ina gcomharsanachtaí agus ar thránna. Is í an aidhm ní amháin bruscar a ghlanadh, ach díospóireacht a ghiniúint faoi dhramhaíl agus faoin gcaoi a mbainistímid í.

Gineann saoránaigh Eorpacha os cionn 500 kg de dhramhaíl chathrach in aghaidh an duine gach bliain, ach tá sé seo idir díreach agus 300 kg i roinnt Ballstát agus níos mó ná 700 kg i gcuid eile. Déantar athchúrsáil ar leath de seo ar an meán, ach tá difríochtaí ollmhóra idir na ballstáit. I roinnt ballstát, tá líonadh talún imithe agus sroicheann rátaí athchúrsála 70%, agus déanann cuid eile athchúrsáil ar bheagán agus líonadh talún os cionn 90% dá ndramhaíl chathrach. Tá ról ríthábhachtach ag tomhaltóirí agus teaghlaigh maidir le dramhaíl a laghdú trí nósanna siopadóireachta, athúsáid agus sórtáil dramhaíola.

cúlra

Aiseolas

Seoladh an EWWR in 2009, agus dhírigh sé ar dtús feasacht ar chosc dramhaíola a ardú. Le ceithre eagrán roimhe seo, tá ag éirí go maith leis an tSeachtain san Eoraip (agus níos faide i gcéin), ag cur os cionn 25,000 gníomh cumarsáide i bhfeidhm i 28 tír agus ag forbairt líonra gníomhaithe poiblí agus príobháideacha atá ag obair i réimse na dramhaíola a chosc.

Beidh gníomhartha ar siúl in Andóra, san Ostair, sa Bheilg, sa Bhulgáir, san Fhionlainn, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, san Ungáir, san Iodáil, i Lucsamburg, i Málta, sa Phortaingéil, sa Spáinn, sa tSualainn, sa Ríocht Aontaithe, sa Bhoisnia-Heirseagaivéin agus san Íoslainn.

An Creat-Treoir Dramhaíola tugtar tosaíocht do chosc, athúsáid agus athchúrsáil thar loscadh, agus is é an rogha dheiridh ná líonadh talún nó loscadh gan aisghabháil fuinnimh. Measann staidéar a ullmhaíodh don Choimisiún go sábhálfadh cur chun feidhme iomlán reachtaíocht dramhaíola an AE € 72 billiún in aghaidh na bliana, go méadódh sé láimhdeachas bliantúil earnáil bainistíochta agus athchúrsála dramhaíola an AE faoi € 42bn agus go gcruthódh sé níos mó ná 400,000 post faoi 2020.

Tá an Coimisiún Eorpach ag déanamh athbhreithnithe ar a spriocanna dramhaíola, agus beidh a thoradh mar chuid de athbhreithniú beartais in 2014.

Tuilleadh eolais

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

coróinvíreas

Coronavirus: Síníonn an Coimisiún conradh chun cóireáil antashubstaintí monoclónacha a sholáthar

foilsithe

on

Shínigh an Coimisiún comhchonradh creata soláthair leis an gcuideachta cógaisíochta Eli Lilly chun cóireáil antashubstaintí monoclónacha a sholáthar d’othair coronavirus. Is é seo an fhorbairt is déanaí air seo an chéad phunann de chúig theiripeoir gealladh fúthu a d’fhógair an Coimisiún faoi Straitéis Teiripice COVID-19 an AE i Meitheamh 2021. Tá an leigheas á athbhreithniú go leanúnach ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Chláraigh 18 mballstát leis an gcomhsholáthar chun suas le 220,000 cóireáil a cheannach.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá níos mó ná 73% de dhaonra aosach an AE vacsaínithe go hiomlán anois, agus ardóidh an ráta seo fós. Ach ní féidir le vacsaíní an t-aon fhreagra atá againn ar COVID-19. Tá daoine fós ionfhabhtaithe agus bíonn siad tinn. Caithfimid leanúint lenár gcuid oibre chun breoiteacht le vacsaíní a chosc agus ag an am céanna a chinntiú gur féidir linn é a chóireáil le teiripeiripe. Le síniú an lae inniu, cuirimid ár dtríú soláthar i gcrích agus déanaimid ár dtiomantas faoi Straitéis Teiripice an AE a chomhlíonadh chun rochtain ar chógais úrscothacha d’othair COVID-19 a éascú. "

Cé gurb é an vacsaíniú an tsócmhainn is láidre i gcoinne an víris agus a leaganacha araon, tá ról ríthábhachtach ag teiripeoirí i bhfreagra COVID-19. Cuidíonn siad le saolta a shábháil, an t-am téarnaimh a luathú, fad an ospidéil a laghdú agus ar deireadh ualach na gcóras cúraim sláinte a mhaolú.

Aiseolas

Is é an táirge ó Eli Lilly meascán de dhá antashubstaint monoclonal (bamlanivimab agus etesevimab) chun cóireáil a dhéanamh ar othair coronavirus nach dteastaíonn ocsaigin uathu ach atá i mbaol mór COVID-19 trom. Is próitéiní iad antasubstaintí monoclónacha a cruthaíodh sa tsaotharlann a dhéanann aithris ar chumas an chórais imdhíonachta an coronavirus a throid. Comhleáíonn siad leis an próitéin spíce agus dá bhrí sin cuireann siad bac ar cheangal an víris leis na cealla daonna.

Faoi Chomhchomhaontú Soláthair an AE, tá beagnach 200 conradh curtha i gcrích ag an gCoimisiún Eorpach go dtí seo le haghaidh frithbhearta míochaine éagsúla le luach carnach os cionn € 12 billiún. Faoin gcomhchonradh soláthair a cuireadh i gcrích le Eli Lilly, is féidir le ballstáit an táirge teaglaim bamlanivimab agus etesevimab a cheannach más gá, nuair a bheidh údarú margaíochta coinníollach ar leibhéal an AE faighte aige ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach nó ó údarú úsáide éigeandála sa ballstát lena mbaineann.

cúlra

Aiseolas

Leanann comhchonradh soláthair an lae inniu an conradh a síníodh le Roche don táirge REGN-COV2, teaglaim de Casirivimab agus Imdevimab, an 31 Márta 2021 agus an conradh le with Glaxo Smith Kline an 27 Iúil 2021 chun sotrovimab (VIR-7831) a sholáthar, a forbraíodh i gcomhar le biteicneolaíocht VIR.

Tá sé mar aidhm ag Straitéis an AE maidir le Teiripic COVID-19, a glacadh an 6 Bealtaine 2021, punann leathan de theiripeiripe COVID-19 a thógáil agus é mar aidhm trí theiripe nua a bheith ar fáil faoi Dheireadh Fómhair 2021 agus b’fhéidir dhá cheann eile faoi dheireadh na bliana. Clúdaíonn sé saolré iomlán na gcógas ó thaighde, fhorbairt, roghnú iarrthóirí geallta, ceadú tapa rialála, déantúsaíocht agus imscaradh go dtí an úsáid dheiridh. Déanfaidh sé comhordú, scála suas agus cinnteoidh sé go ngníomhóidh an AE le chéile chun rochtain ar theiripí a chinntiú trí chomhsholáthairtí.

Tá an Straitéis mar chuid d’Aontas Sláinte Eorpach láidir, ag úsáid cur chuige comhordaithe AE chun sláinte ár saoránach a chosaint níos fearr, an AE agus a Bhallstáit a threalmhú chun paindéimí amach anseo a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu, agus athléimneacht chórais sláinte na hEorpa a fheabhsú. Ag díriú ar chóireáil othar le COVID-19, oibríonn an Straitéis taobh le Straitéis Vacsaíní rathúla an AE, trínar údaraíodh vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha i gcoinne COVID-19 le húsáid san AE chun tarchur cásanna a chosc agus a laghdú, chomh maith le rátaí ospidéil agus básanna de bharr an ghalair.

An 29 Meitheamh 2021, thug an straitéis a céad toradh, leis an cúig theiripe iarrthóra a fhógairt d’fhéadfadh sé sin a bheith ar fáil go luath chun cóir leighis a chur ar othair ar fud an AE. Tá na cúig tháirge ag dul chun cinn go mór agus tá ardacmhainneacht acu a bheith i measc na dtrí theiripeiripe nua COVID-19 chun údarú a fháil faoi Dheireadh Fómhair 2021, an sprioc a leagtar síos faoin straitéis, ar choinníoll go léiríonn na sonraí deiridh a sábháilteacht, a gcáilíocht agus a n-éifeachtúlacht .

Tá comhoibriú domhanda ar theiripeiripe ríthábhachtach agus is cuid lárnach dár straitéis é. Tá an Coimisiún tiomanta oibriú i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar theiripeiripe COVID-19 agus iad a chur ar fáil ar fud an domhain. Tá an Coimisiún ag fiosrú freisin conas tacú leis an timpeallacht chumasúcháin chun táirgí sláinte a mhonarú, agus an cumas taighde i dtíortha comhpháirtíochta ar fud na cruinne a neartú.

Tuilleadh eolais

Straitéis Teiripice an AE

Freagra coronavirus

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

SURE: Deimhníonn Tuarascáil rath na hionstraime maidir le poist agus ioncaim a chosaint

foilsithe

on

An D’fhoilsigh an Coimisiún a dhara tuarascáil ar thionchar SURE, an ionstraim € 100 billiún atá deartha chun poist agus ioncaim a dtéann an paindéim COVID-19 i bhfeidhm orthu a chosaint.

Faigheann an tuarascáil amach gur éirigh le SURE an drochthionchar socheacnamaíoch a d'eascair as paindéim COVID-19 a mhaolú. Meastar gur laghdaigh bearta náisiúnta an mhargaidh saothair a dtacaíonn SURE leo dífhostaíocht beagnach 1.5 milliún duine in 2020. Chabhraigh SURE leis an méadú ar dhífhostaíocht sna ballstáit thairbhithe a choinneáil le linn na géarchéime. A bhuíochas le SURE agus bearta tacaíochta eile, bhí an méadú seo ar dhífhostaíocht i bhfad níos lú ná le linn na géarchéime airgeadais domhanda, in ainneoin an titim i bhfad níos mó in OTI.

Is gné ríthábhachtach é SURE de straitéis chuimsitheach an AE chun saoránaigh a chosaint agus iarmhairtí diúltacha na paindéime COVID-19 a mhaolú. Soláthraíonn sé tacaíocht airgeadais i bhfoirm iasachtaí a dheonaítear ar théarmaí fabhracha ón AE do Bhallstáit chun scéimeanna oibre gearrthéarmacha náisiúnta a mhaoiniú, bearta comhchosúla chun poist a chaomhnú agus ioncaim a thacú - go háirithe do dhaoine féinfhostaithe, agus roinnt beart a bhaineann le sláinte .

Aiseolas

Go dtí seo, ceadaíodh € 94.3 billiún de chúnamh airgeadais do 19 mballstát, agus íocadh € 89.6bn de. Féadann SURE beagnach € 6bn de chúnamh airgeadais a sholáthar do bhallstáit as an gclúdach iomlán de € 100bn.

Príomhthorthaí

Aiseolas

Thacaigh SURE le timpeall 31 milliún duine in 2020, a bhfuil 22.5 milliún díobh fostaithe agus 8.5 milliún féinfhostaithe. Is ionann é seo agus níos mó ná an ceathrú cuid de líon iomlán na ndaoine atá fostaithe sna 19 Ballstát tairbhiúla.

Thairis sin, bhain thart ar 2.5 milliún gnólacht a ndeachaigh paindéim COVID-19 i bhfeidhm orthu leas as SURE, rud a ligeann dóibh oibrithe a choinneáil.

I bhfianaise rátáil chreidmheasa láidir an AE, shábháil Ballstáit tairbhiúla € 8.2 billiún in íocaíochtaí úis a bhuíochas sin do SURE.

Chruinnigh an Coimisiún € 36 billiún eile thar thrí eisiúint ó thráth dréachtaíodh an chéad tuarascáil i Márta 2021. Bhí na heisiúintí seo ró-shuibscríofa den chuid is mó. Bailíodh na cistí go léir mar bhannaí sóisialta, rud a thugann muinín d’infheisteoirí go dtéann a gcuid airgid i dtreo cuspóra shóisialta, agus a fhágann gurb é an AE an t-eisitheoir bannaí sóisialta is mó ar domhan.

An 4 Márta 2021, chuir an Coimisiún a Moladh maidir le Tacaíocht Ghníomhach Éifeachtach don Fhostaíocht tar éis na géarchéime COVID-19 (EASE). Tugann sé breac-chuntas ar chur chuige straitéiseach chun aistriú de réir a chéile idir bearta éigeandála a ghlactar chun poist a chaomhnú le linn na paindéime agus na mbeart nua a theastaíonn le haghaidh téarnamh saibhir poist. Le EASE, cuireann an Coimisiún cruthú post agus aistrithe ó phost go post chun cinn, lena n-áirítear i dtreo na n-earnálacha digiteacha agus glasa, agus tugann sé cuireadh do Bhallstáit na cistí AE atá ar fáil a úsáid.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Tá fiúntas cruthaithe ag scéim SURE agus leanann sí ag comhlíonadh a cuspóra. Chruthaíomar é le linn éigeandála chun ioncaim daoine a chur chun cinn, a dteaghlaigh a chosaint agus a mbeatha a chaomhnú nuair ba mhó a bhí siad ag teastáil. Is féidir a rath a thomhas de réir na bhfigiúirí i dtuarascáil an lae inniu, ag taispeáint gur éirigh le SURE na milliúin Eorpach a choinneáil i bpost le linn na géarchéime is measa. Bhí páirt mhór aige i bhfreagra foriomlán na hEorpa, agus caithfimid buíochas a ghabháil leis na rialtais náisiúnta freisin. Agus muid ag imeacht ón bpaindéim, ba cheart go ndíreodh ár gcur chuige de réir a chéile ar chruthú post ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus aistrithe ó phost go post a éascú trí oiliúint agus trí bhearta eile. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Tá ag éirí go bhfuil an ionstraim SURE nuálach agus fíor-riachtanach. Is sampla glé é seo den Eoraip a chosnaíonn agus a oibríonn do dhaoine. Deirtear sa tuarascáil a foilsíodh inniu gur chuidigh maoiniú a chur ar fáil do Bhallstáit trí SURE le suas le 1.5 milliún duine níos mó a chuaigh isteach sa dífhostaíocht in 2020. Chuidigh SURE leis an sreabhadh seo a stopadh. Anois, ní mór dúinn gníomhú chomh diongbháilte agus chomh gasta chun beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair a chur i bhfeidhm le haghaidh téarnamh saibhir poist sa mhargadh saothair atá ag athrú. "

cúlra

Mhol an Coimisiún Rialachán SURE an 2 Aibreán 2020, mar chuid de fhreagra tosaigh an AE ar an bpaindéim. Ghlac an Chomhairle leis an 19 Bealtaine 2020, agus bhí sé ar fáil tar éis do na ballstáit go léir na comhaontuithe ráthaíochta a shíniú an 22 Meán Fómhair 2020. Tharla an chéad eisíocaíocht cúig seachtaine tar éis do SURE a bheith ar fáil.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Is ábhar misnigh é gur chuidigh an t-airgead a bailíodh ar an margadh faoi SURE le tíortha an AE torthaí suntasacha a bhaint amach i dtréimhse ghearr ama. Maidir leis an gCoimisiún, tá SURE tar éis an radharc a fháil le haghaidh iasachtaí faoin ionstraim téarnaimh NextGenerationEU atá i bhfad níos mó. Le híocaíocht € 49 billiún chuig 13 tír AE go dtí seo agus cúpla billiún le cláir bhuiséid an AE, tá NextGenerationEU ag cinntiú go n-oibríonn an téarnamh do chách. "

Is é tuarascáil an lae inniu an dara tuarascáil ar SURE a seoladh chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais (EFC) agus chuig an gCoiste Fostaíochta (EMCO). Faoi Airteagal 14 de Rialachán SURE, ceanglaítear go dlíthiúil ar an gCoimisiún tuarascáil den sórt sin a eisiúint laistigh de 6 mhí ón lá a cuireadh an ionstraim ar fáil. Tá an an chéad tuarascáil Foilsíodh an 22 Márta 2021. Leanfaidh tuairiscí ina dhiaidh sin gach sé mhí chomh fada agus a bheidh SURE ar fáil.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Deimhníonn an dara tuarascáil seo ar thionchar SURE luach na hionstraime dlúthpháirtíochta seo gan fasach. Labhraíonn na figiúirí ar a son féin: 1.5 milliún níos lú dífhostaithe, 31 milliún oibrí agus 2.5 milliún gnólacht tacaithe, agus níos mó ná € 8 billiún i gcoigilteas úis. Táim bródúil as an rath Eorpach atá SURE: scéal rathúlachta nach mór dúinn tógáil air! ”

Tá bannaí sóisialta á n-eisiúint ag an gCoimisiún chun an ionstraim SURE a mhaoiniú agus ag úsáid na bhfáltas chun iasachtaí cúl le cúl a sholáthar do bhallstáit thairbhiúla. Tá tuilleadh faisnéise faoi na bannaí seo, mar aon le forbhreathnú iomlán ar na cistí a bhailítear faoi gach eisiúint agus na ballstáit tairbhíocha, ar fáil ar líne anseo.

Tuilleadh eolais

An dara tuarascáil ar chur i bhfeidhm SURE

Suíomh Gréasáin SURE

Bileog Fíricí ar SURE

Rialachán SURE

AE mar shuíomh Gréasáin iasachtaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Buaiteoirí Chomórtas an AE d’Eolaithe Óga 2020-2021

foilsithe

on

An 19 Meán Fómhair, d’fhógair an Coimisiún buaiteoirí an 32nd Comórtas AE d’Eolaithe Óga, agus bronnadh na príomhdhuaiseanna ar sé thionscadal ón mBulgáir, an Ghearmáin, Éire, an Spáinn, an Tuirc agus an Úcráin. Gheobhaidh na buaiteoirí € 7,000 as gach ceann dá dtionscadail den scoth san eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic (STEM), chomh maith leis na heolaíochtaí sóisialta. I measc an iliomad ábhar taighde bhí ríomhaireacht chandamach, cealla gréine nuálacha agus imscrúdú staitistiúil ar steiréitíopáil inscne i leanaí 5-7 bliana d’aois. Bronnadh an dara agus an tríú duais ar thionscadail ón mBulgáir, an tSeicis, Éire, an Iodáil, an Pholainn, an tSlóvaic, an Eilvéis, an Tuirc, an Bhealarúis agus Ceanada.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Comhghairdeas le buaiteoirí uile chomórtas na bliana seo ar a éacht den scoth. Thaispeáin an bhliain seo caite dúinn an tábhacht a bhaineann le taighde agus nuálaíocht den scoth chun géarchéimeanna a théann i bhfeidhm orainn go léir a shárú. Déanann an comórtas seo ceiliúradh ar ghlúin nua buanna a mbeidh a bhfionnachtana agus a nuálaíochtaí riachtanach chun an todhchaí a theastaíonn uainn maireachtáil a mhúnlú. Táim an-bhródúil as obair eisceachtúil ár n-óige."

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach Comórtas AE d’Eolaithe Óga i 1989 chun comhar agus malartú a spreagadh idir eolaithe óga agus chun deis a thabhairt dóibh a bheith faoi threoir ag cuid de na taighdeoirí is suntasaí san Eoraip. Féachann sé freisin le daoine óga a spreagadh chun staidéar a dhéanamh ar STEM agus chun gairm san eolaíocht a shaothrú. I mbliana, ghlac 158 eolaí óga geallta, idir 14 agus 20 bliain d’aois agus ag teacht ó 34 tír, páirt. Chuir na mic léinn 114 tionscadal éagsúil i láthair giúiré idirnáisiúnta eolaithe iomráiteacha, faoi chathaoirleacht an Dr Attila Borics ó Acadamh Eolaíochtaí na hUngáire. Roinn na buaiteoirí € 93,000 san iomlán mar dhuais airgid, roinnte idir na 18 nduais lárnacha, chomh maith le duaiseanna eile, mar shampla cuairteanna ar chuid de na heagraíochtaí agus cuideachtaí is nuálaí san Eoraip. Fógraíodh iad le linn searmanas in Ollscoil Salamanca, sa Spáinn, tar éis comórtais fhíorúil dhá lá. Tá liosta mionsonraithe na mbuaiteoirí ar fáil anseo agus tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending