Ceangail le linn

Gnó

Joint Coimisiún tuarascáil / BCE: Rochtain ar mhaoiniú agus a aimsiú do chustaiméirí fadhbanna is práinní do FBManna

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Fadhbanna TFIs príomhchinntitheach é rochtain ar airgeadas do ghnólachtaí nuathionscanta, d'fhorbairt agus d'fhás d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus tá riachtanais an-difriúla acu agus tá dúshláin éagsúla rompu maidir le maoiniú i gcomparáid le gnólachtaí móra. Tá rochtain éasca ag an dara ceann ar mhargaí caipitil cothromais, nach bhfuil rochtain ag formhór mór na ngnólachtaí beaga orthu. Mar gheall ar an easpa caipitil cothromais a infheistítear i ngnólachtaí beaga, bíonn na gnóthais seo ag brath níos mó ar fhoinsí eile ar nós iasachtaí bainc agus cineálacha eile táirgí airgeadais.

Chuir an timpeallacht eacnamaíoch reatha béim ar leith ar riachtanais GBM mar gheall ar na coinníollacha soláthair creidmheasa atá níos géire agus a eascraíonn as cumas laghdaithe agus toilteanas na mbanc an maoiniú a sholáthar a bhfuil an earnáil seo ag brath go háirithe air.

Chinn an CE agus an Banc Ceannais Eorpach (ECB) i 2008 an Suirbhé a bhunú ar Rochtain ar Airgeadas na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (SAFE). Rinneadh an suirbhé, a rinneadh ar fud tíortha 37, lena n-áirítear tíortha an Aontais Eorpaigh 28 (AE) agus 17 i mí an Mheithimh-Iúil 2009, i mí Lúnasa-Deireadh Fómhair 2011 agus le déanaí i Lúnasa-Deireadh Fómhair 2013.

Aiseolas

Scrúdaíonn an suirbhé go sonrach FBManna:

 • Staid airgeadais, fás (san am atá thart agus sa todhchaí), gníomhaíochtaí nuálacha agus an gá le maoiniú seachtrach.
 • Úsáid cistí inmheánacha agus foinsí seachtracha airgeadais.
 • Taithí nuair a dhéantar iarratas ar chineálacha éagsúla maoinithe seachtraí.
 • Úsáid iasachtaí, an méid agus na cúiseanna atá le hiasachtaí sonracha a thógáil amach.
 • Tuairimí faoin méid a bhíonn cineálacha éagsúla maoinithe ar fáil dóibh.
 • Ionchais maidir le maoiniú amach anseo le bainc agus le foinsí eile airgeadais.

Tugann an meamram seo achoimre ar roinnt tátal tábhachtach roghnaithe. Tá an tuarascáil iomlán ar fáil freisin (féach an nasc ag deireadh an téacs).

1. Rochtain ar airgeadas - Difríochtaí i mballstáit

Aiseolas

Mheas na FBManna go raibh sé deacair rochtain a fháil ar mhaoiniú go difriúil ó 40% de FBManna sa Chipir, 32% sa Ghréig, 23% sa Spáinn agus sa Chróit, 22% sa tSlóivéin, 20% in Éirinn, san Iodáil agus san Ísiltír go 7% san Ostair nó 8 amháin. % sa Ghearmáin agus 9% sa Pholainn.

Sa Chipir, bhí méadú suntasach ar 2013 (40%) i gcomparáid leis an méid a thuairiscigh bainisteoirí FBManna i 2009 agus 2011 (14% araon). Ba é an Ghréig an dara céatadán is airde de bhainisteoirí FBManna a thuairiscigh go raibh rochtain ar airgeadas (32%) mar an fhadhb ba thábhachtaí, rud a d'fhan mórán cosúil leis an leibhéal 2011 (30%) gan aon difríocht staitistiúil suntasach idir an dá bhliain.

Ba iad an Chipir (40%), an Ghréig (32%) agus an Chróit (23%) na trí thír a thuairiscigh go raibh rochtain ar airgeadas ar an bhfadhb ba thábhachtaí i measc liosta na n-ocht bhfadhb a d'fhéadfaí a sholáthar roimh ré. Cé go raibh an Spáinn sa tríú háit i gcomparáid leis an gcuid eile den AE maidir leis an gcéatadán is airde de FBManna a thuairiscigh rochtain ar airgeadas, laistigh den Spáinn, an rochtain ar airgeadas (23%) sa dara háit tar éis custaiméirí (27%) a aimsiú.

2. An fhadhb is práinní ag cuideachtaí: custaiméirí a aimsiú

D'fhan custaiméirí a aimsiú mar an fhadhb ba mhinice a luaigh FBManna ar fud an AE, cé go raibh laghdú beag ar mhinicíocht 2013 (22%) i gcomparáid le 2011 (24%) agus rochtain ar airgeadas ina dhiaidh sin. Rangaíodh infhaighteacht foirne oilte nó bainisteoirí le taithí trí agus d'fhan sé seasmhach i gcomparáid le 2011. Bhí an ceathrú ceann sa rialachán sa liosta fadhbanna is práinní (14%) agus léirigh sé méadú suntasach i gcomparáid le 2011 (5%).

Tábla: Na fadhbanna is práinní a thuairiscigh FBManna

3. Foinsí éagsúla maoinithe a úsáid: Seachtrach nó inmheánach

D'fhéach 54% de SMES ar mhaoiniú seachtrach amháin, beagán níos ísle ná i 2011 (56%). Bhain 22% eile de FBManna úsáid as foinsí maoinithe inmheánacha agus seachtracha, cé nach raibh ach cúpla (4%) ag úsáid foinsí maoinithe inmheánacha amháin. Níor úsáid aon duine as gach cúigear (20%) aon fhoinse maoinithe le sé mhí anuas, an leibhéal céanna le feiceáil i 2011.

Struchtúr maoinithe: úsáid cistí inmheánacha agus maoiniú seachtrach

Ní raibh na leibhéil is airde ag brath ar chistí inmheánacha ach san Ostair, san Ungáir agus sa tSlóvaic (8% +, .i. Dhá oiread mheán an AE). Bhí seachaint úsáide aon chineáil maoinithe an-ard i measc FBManna sa Rómáin, sa Laitvia agus sa Phortaingéil (36% -42%, ie beagnach dhá oiread meán an AE de 20%). Bhí seachaint ard freisin taobh amuigh den AE i Montainéagró agus san Albáin.

Bhí seachaint aon úsáide maoinithe i measc na FBManna is lú san AE, ag ardú go 28% i measc iad siúd a bhfuil fostaithe 1-9 acu i gcomparáid le díreach 11% i measc na FBManna is mó le fostaithe 50-249. Ní dhearnadh an maoiniú inmheánach mórán den difríocht, cé go raibh sé beagán níos airde (5%) i measc na FBManna is lú ná iad siúd le fostaithe 10 + (3%).

Chonacthas patrún comhchosúil freisin ag láimhdeachas le fiontair bheaga agus mheánmhéide de euro 2 milliún nó níos lú ná an ceann is dóichí a bhainistíonn gan maoiniú (23%) i gcomparáid leis an gceann is mó (11 díobh siúd a bhfuil láimhdeachas níos mó ná € 50 milliún acu).

Ba lú an dóchúlacht go mbeadh gnóthais bheaga agus mheánmhéide tionsclaíocha tar éis a bheith á mbainistiú gan aon chineál maoinithe le sé mhí anuas (14%) agus soláthraithe seirbhíse an ceann is dóchúla (22%).

4. Foinsí maoinithe: rótharraingtí bainc, léasú, creidmheas trádála agus iasachtaí bainc

Baineadh úsáid as cistí inmheánacha mar cheann de na foinsí maoinithe ag 26% de FBManna an AE sna sé mhí roimhe sin. Níl sé seo ach os cionn leibhéil 2011 (24% le haghaidh 27 an AE).

Tá go leor foinsí eile maoinithe á n-úsáid i gcónaí, mar atá i 2011, go háirithe, rótharraingtí bainc (39%, atá inchomparáide leis an leibhéal 2011 de 40%). Ar chúl bhí léasú / fruilcheannach / fachtóireacht (35%, an-2011% 36), creidmheas trádála (32%, mar an gcéanna le leibhéil 2011) agus iasachtaí bainc (32%, an-ghar do leibhéal 2011 de 30% ).

Bhain thart ar aon as gach seachtar (15%) FBManna úsáid as iasachtaí eile ó chuideachtaí gaolmhara, ó scairshealbhóirí, ó theaghlach nó ó chairde. D'úsáid duine as gach ochtar (13%) deontais nó iasachtaí bainc fóirdheontais. Bhí cothromas úsáidte ag 5% agus bhí fo-iasachtaí (2%) agus urrúis fiachais eisithe ag roinnt acu (2%).

Bhí leibhéil úsáide foinsí eile airgeadais cosúil le leibhéil 2011 agus gan ach méadú beag ar leibhéal na n-iasachtaí bainc (suas ó 30% i 2011 go 32% i 2013), tuilleamh coimeádta (2% ón 2011 freisin) agus eile iasachtaí (suas 2% ón 2011). Bhí úsáid cothromais beagán níos ísle, síos 2% ó 2011.

Tábla: Úsáid na gcuideachtaí as maoiniú inmheánach agus seachtrach le sé mhí anuas

5. Foinsí seachtracha - Difríochtaí idir na Ballstáit

Tríd is tríd, bhain 75% de FBManna AE úsáid as cineál amháin maoinithe fiachais le sé mhí anuas. Is é seo an leibhéal céanna le feiceáil i 2011. Tá méadú suntasach tagtha ar mhaoiniú fiachais ó 2011 sa Ghréig, ó 57% go 74% i 2013, rud a chiallaíonn go bhfuil sé ag teacht le meán an AE, agus san Iodáil, ag ardú ó 76% go 82%. i roinnt tíortha ach bhí titim mhór le feiceáil san Eastóin (ó 85% go 62%) agus san Rómáin (ó 78% go 55% amháin), agus an Laitvia ina dhiaidh sin (ó 71% go 53%).

Tábla: Cuideachtaí a d'úsáid maoiniú fiachais le sé mhí anuas

As na tíortha AE, is iad na fiontair bheaga agus mheánmhéide in Éirinn an ceann is dóichí a d'úsáid maoiniú fiachais le sé mhí anuas (85%). Bhí maoiniú fiachais measartha coitianta sa Ríocht Aontaithe (85%, a mheaitseálann leibhéil in Éirinn anois), an Iodáil (82%), Málta (81%) agus an Fhionlainn (81%). Baineadh úsáid as an Ungáir (59%), an Rómáin (55%) agus an Laitvia (53%) ar a laghad tar éis titim mhór sna leibhéil a úsáideadh ó 2011 i ngach ceann de na trí thír.

Ní raibh maoiniú fiachais chomh coitianta i measc na FBManna is lú (67% díobh siúd le fostaithe 1-9 i gcomparáid le 80% nó níos mó i gcás go raibh ar a laghad 10 fostaithe) agus iad siúd leis an láimhdeachas is ísle (72% díobh siúd a bhfuil euro 2 milliún acu nó níos lú i gcomparáid le 84% i gcás gach SMES le níos mó láimhdeachas). Ní raibh sé chomh coitianta i measc na FBManna is nuaí (60% má bhí siad níos lú ná dhá bhliain d'aois) agus iad siúd nach raibh ach úinéir amháin acu (69% d'úinéir fir agus 63% d'úinéirí ban).

6. Cuideachtaí a d'úsáid maoiniú cothromais le sé mhí anuas

Níor bhain ach 5% de FBManna an AE úsáid as maoiniú cothromais le sé mhí anuas. Bhí sé beagnach dhá uair níos coitianta i measc gnólachtaí móra (9% díobh siúd a raibh fostaithe 250 + acu) san AE.

Bhí maoiniú cothromais i bhfad níos coitianta i measc FBManna sa Liotuáin (45%) agus bhí méadú tagtha air ó leibhéil 2011 (38%). Go maith taobh thiar den leibhéal seo, chonacthas sa Laitvia (16%), sa tSualainn (12%) agus san Fhionlainn (10%) go soiléir os cionn na meánleibhéil. Níor úsáideadh é ach san Ungáir, san Eastóin, sa Chróit agus sa Phortaingéil (gach 1% nó níos lú). Is beag athrú atá tagtha ar leibhéil ó 2011 i bhformhór thíortha an AE ach amháin an Liotuáin (suas) agus titim shuntasach sa Danmhairg (ó 46% go 9%) agus sa tSualainn (ó 31% go 12% i 2013).

Saintréithe na gcuideachtaí - maoiniú cothromais

Is dóchúla go mbeadh maoiniú cothromais i measc FBManna níos mó (ag ardú ó 4% i measc iad siúd nach bhfuil ach 1-9 acu siúd le fostaithe 7.5-50) agus iad siúd leis na leibhéil ioncaim is airde (249% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide le níos mó ná € 11 milliún ). Bhí sé níos dóchúla freisin i measc FBManna a bunaíodh le haghaidh 50 bliana (10%) agus FBManna san earnáil trádála (9%) ar a laghad. Ní haon ionadh é go raibh sé níos coitianta i measc FBManna a bhí i bpáirt go páirteach le caipiteal fiontair nó le haingil ghnó (15%).

cúlra

D'iarr Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta agus Tionscail an Choimisiúin Eorpaigh an suirbhé seo, i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach.

Tuilleadh eolais

Tuarascáil ar Rochtain ar Airgeadas Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (SAFE) i 2013.

Rochtain AE ar Airgeadas thairseach idirlín

Agallamh le VP Tajani: "COSME chun rochtain ar chreidmheas d'fhiontair bheaga spor"

Tionscnamh SME COM-BEI fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach i mí Dheireadh Fómhair

Páipéar Uaine ar mhaoiniú fadtéarmach

Gnó

Soláthraí bogearraí gealltóireachta do ghnó rathúil

foilsithe

on

Is soláthraí réitigh agus táirgí iGaming é NuxGame a thugann deis d’oibreoirí nua a suíomh Gréasáin ceasaíneo / spóirt a sheoladh go tapa. Soláthraíonn an réiteach rochtain láithreach ar raon leathan táirgí ceasaíneo agus gealltóireachta, lena n-áirítear API sparán gan uaim, ardán Turnkey réamhdhéanta, agus inneall gealltóireachta spóirt. Le NuxGame, is féidir leat ceasaíneo cearrbhachais ar líne a thosú i 48 uair an chloig. Tá rochtain ag oibreoirí ar na gnéithe riachtanacha go léir agus ar na táirgí is fearr ó sholáthraithe ardráta. Cad atá níos mó, NuxGame comhpháirtithe le go leor soláthraithe cluichí a bhfuil meas mór orthu, rud a ligeann do cheasaíneonna bailiúchán suntasach cluichí a thairiscint ina gcuid stocaireachta.

Réitigh NuxGame

Tá trí réiteach tosaigh ag NuxGame dóibh siúd atá ag iarraidh casino agus leabhar spóirt ar líne a thosú, mar a thaispeántar thíos.

 1. Turnkey

Is ardán ard-aicme é Turnkey atá deartha chun suíomh Gréasáin cearrbhachais nua-aimseartha caol a thairiscint i 48 uair an chloig. Ligeann an réiteach réamhdhéanta d’oibreoirí ceasaíneonna uaillmhianacha a n-ardán a lainseáil leis na huirlisí agus na gnéithe riachtanacha go léir. Chomh maith lena shocrú tapa, cuireann Turnkey gach cluiche mór, soláthróir, brandáil phearsantaithe, agus raidhse modhanna íocaíochta uilíocha ar fáil. Tá gach comhtháthú ríthábhachtach sa tsraith freisin, lena n-áirítear bogearraí gealltóireachta spóirt, sliotáin físe, ceasaíneonna beo, cluichí boird, spóirt físeáin, srl. Níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh le NuxGame, na téarmaí a phlé leis an ionadaí, agus d’ardán a sheoladh.

Aiseolas
 1. APIs gan uaim

Gheobhaidh oibreoirí APIanna gealltóireachta spóirt nó ceasaíneonna. Nascann painéal atá furasta le húsáid NuxGame agus suíomh Gréasáin an chliaint, ionas gur féidir leat gnéithe a chur leis agus a bhaint go héasca. Tá uirlisí úsáideacha éagsúla ar an deasc iFrame atá éasca le húsáid a ligeann don ábhar a bhainistiú go tapa agus go héasca. Mar shampla, is féidir le hoibreoirí an API odds spóirt a úsáid chun odds iomaíocha a sholáthar, rud a ligeann d’imreoirí gealltóireacht a thosú gan aon ghníomh breise a dhéanamh.

 1. Inneall Spóirt

Is réiteach simplí agus éasca le húsáid é an t-inneall spóirt NuxGame a ligeann do mhodúl gealltóireachta spóirt a chur le do shuíomh Gréasáin nó leabhar spóirt de do chuid féin a lainseáil ón tús. Ligeann sé saincheaptha 100% agus tá sé an-oiriúnach d’oibreoirí ar aon scála - brandaí móra seanbhunaithe agus fiontraithe príobháideacha nach bhfuil ach ag dul isteach sa mhargadh gealltóireachta. Gheobhaidh tú croítháirge iontaofa a ligfidh duit tairseach uathúil gealltóireachta a thógáil ina mbeidh corr seasta réamh-mheaitseála, cluichí beo, il-gheallta (teaglaim geall), bainistíocht riosca, agus rialú branda. Bainfidh d’imreoirí rochtain láithreach ar na mílte margadh ar fud spóirt choitianta mar pheil, cispheil, leadóg, galf, haca, srl.

Táirgí NuxGame

An NuxGame roinnt táirgí iGaming den chéad scoth chun leasa a gcliant. Seo thíos forbhreathnú ar na cúig mhórtháirge a mholtar duit a úsáid in ionad suíomh Gréasáin a thógáil ón tús.

Aiseolas
 1. Casino Líne - Tugann ardán NuxGame rochtain láithreach ar chluichí ceasaíneo a bhfuil an-tóir orthu. Is féidir leat tosú ag tairiscint sliotáin físe ó sholáthraithe ardráta, lena n-áirítear meaisíní torthaí clasaiceacha, jackpots, megaways, cluichí caighdeánacha le cúig ríl, agus go leor eile. Chomh maith le sliotáin, tá cluichí boird mar blackjack, roulette, baccarat, agus poker sa réiteach. Gheobhaidh tú cluichí ó Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, agus go leor eile.
 2. Sportsbook - Aithnítear NuxGame go forleathan as a inneall spóirt, a thairgeann rochtain ar gach cineál gealltóireachta spóirt. Tagann an réiteach bookie ar líne le huirlisí agus gnéithe éagsúla le haghaidh eispéireas gealltóireachta i gcuimhne. I measc na dtréithe suntasacha tá fothaí sonraí fíor-ama ar chustaiméirí agus geallta, uirlisí bainistíochta cearrbhachais, comhtháthú tapa, bainistíocht riosca / corr, agus modhanna íocaíochta iolracha. Beidh rochtain ag na himreoirí ar do leabhar spóirt laistigh de 48 uair an chloig agus gheobhaidh siad rochtain ar ghealltóireacht ar mhórchomórtais agus ar chomórtais dhomhanda.
 3. Live Gheall - Is cuid dhílis d’aon gealltóireacht ar líne aon ghealltóireacht bheo. Tairgeann an chuid is mó d’oibreoirí odds seasta réamh-mheaitseála agus gealltóireacht bheo d’imreoirí atá ag iarraidh leas a bhaint as odds beo sreabhach. Tá bogearraí iontaofa gealltóireachta beo ag NuxGame a ligeann duit eispéireas gealltóireachta spóirt iomlán a sholáthar. Gheobhaidh tú coigeartuithe corr-ama fíor-ama chun an t-éileamh méadaithe ar odds solúbtha in-chluiche a shásamh.
 4. Dealer Casino Beo - Tugann ceasaíneonna déileálaithe beo rud éigin níos gaire d’imreoirí an chearrbhachais clasaiceach ar talamh, chomh maith le croupiers fíor-saoil. Ligeann NuxGame duit na cluichí beo is fearr a chur leis ó na stiúideonna is cáiliúla sa tionscal. Is féidir leat Live Blackjacks, Roulettes, Baccarat, agus Poker a thairiscint. Gheobhaidh tú táirgí déileálaí beo móréilimh eile freisin, mar shampla Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, agus go leor eile. Tugann an réiteach déileálaí beo ceannródaíoch stiúideonna den scoth le sruthanna cáilíochta HD, ilcheamara agus socruithe iomasach imreoirí.
 5. Spórt Fíorúil - Tá fás as cuimse tagtha ar spóirt fhíorúla le cúpla bliain anuas. Nuair nach bhfuil aon spórt fíor-saoil ann le geall a chur air, is féidir le d’imreoirí i gcónaí rud éigin suimiúil a lorg sa chuid seo ós rud é go mbíonn imeachtaí spóirt saoil go minic. Tagann NuxGame Turnkey le bogearraí spóirt fíorúla a thairgeann insamhaltaí bunaithe ar RNG de chluichí coitianta, mar shampla peil, cispheil, rásaíocht capall, agus go leor eile. Murab ionann agus gealltóireacht spóirt rialta agus eSports, tá spóirt fhíorúla ar fáil 24/7, agus is buntáiste mór é sin.

Buntáistí NuxGame

Tá na buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid simplí go leor, go háirithe d’oibreoirí atá ag iarraidh a suíomhanna Gréasáin cearrbhachais a lainseáil. Gan réitigh cosúil le Turnkey, bheadh ​​ort gach rud a thógáil ón tús agus na comhtháthaithe riachtanacha go léir a chur i gcrích, a thógann am, costasach agus sáraitheach. Seo roinnt buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid do do ghnó cearrbhachais.

 • Raon Leathan Cluichí - Tá NuxGame i gcomhpháirtíocht le príomhfhorbróirí cluichí ceasaíneonna mar Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero agus go leor eile. Beidh stocaireacht cluiche mórthaibhseach agat leis na Favorites lucht leanúna go léir (sliotáin, blackjacks, roulettes, poker, déileálaí beo, srl.).
 • Leabhar Spóirt ollmhór - Tugann an t-inneall spóirt rochtain ar na mílte margadh ar fud gach cineál spóirt agus mórchomórtais ar fud an domhain. Is féidir leat geallta a thaispeáint ar pheil, haca, leadóg, cruicéad, badmantan, rugbaí, galf, rásaíocht, rothaíocht, snámh, eSports, agus go leor eile.
 • Tacaíocht 24 / 7 - Faigheann gach cliant NuxGame tacaíocht timpeall an chloig, ionas gur féidir leat aon cheist a réiteach chun an taithí cearrbhachais is fearr a thabhairt d’imreoirí. Tagann an réiteach freisin le bainisteoir pearsanta chun cabhrú leat saincheisteanna a nascleanúint i bhfíor-am agus i mBonneagar Cloud Cloud Amazon.
 • Cur i bhFeidhm Thapa - Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le réiteach NuxGame agus Turnkey a úsáid is ea an deis do ghnó a chur i bhfeidhm laistigh de 48 uair an chloig. Gheobhaidh tú ardán réamhdhéanta ina mbeidh bogearraí leabhar spóirt, bogearraí ceasaíneo, bogearraí gealltóireachta beo, gealltóireacht spóirt fhíorúil, agus go leor eile.
 • Mobile-Friendly - Tá réiteach agus táirgí NuxGame optamaithe go hiomlán maidir le héifeachtúlacht soghluaiste agus obair ar fud feistí Android agus iOS. Féadfaidh tú ceasaíneo agus leabhar spóirt a thacaíonn le soghluaiste a sheoladh atá comhoiriúnach le brabhsálaithe teileafóin nua-aimseartha. Déantar an réiteach a bharrfheabhsú freisin laistigh de aipeanna tiomnaithe ceasaíneo soghluaiste.

Achoimre

Is réiteach éifeachtach é NuxGame d’fhiontraithe nua atá ag smaoineamh ar ghnó cearrbhachais / gealltóireachta ar líne a thosú. Tugann an réiteach ardán réidh le seoladh réidh chun tosú ag glacadh le clárúcháin agus geallta fíor-airgid. Tá sé thar a bheith slán freisin agus tá bainisteoirí cuntas pearsanta agus tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ann. Beidh rochtain ag d’imreoirí ar na cluichí ceasaíneo is fearr agus na margaí gealltóireachta agus spóirt a bhfuil tóir orthu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh arna shloinneadh i “gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)” a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is é an institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a ballstáit. Déanann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun cur le spriocanna bheartas an AE.

Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag an Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tuairisceoir AE faoi ionsaí

foilsithe

on

An tseachtain seo caite líomhnaigh alt san fhoilseachán Politico Europe go raibh ag Tuairisceoir an AE ag gabháil do “stocaireacht an AE gléasta suas mar iriseoireacht” mar a deir ár litríocht margaíochta: “Úsáid Tuairisceoir an AE chun tionchar a imirt”.

Tuairisceoir AE Diúltaíonn sé go hiomlán don chúisimh seo de stocaireacht faoi cheilt, ionsaí a rinne Politico Europe ar fhoilseachán iomaíocha níos lú ach rathúil agus a fhoilsitheoir.

Níor tugadh ach uaireanta an chloig dúinn freagra a thabhairt ar na líomhaintí neamhbhunaithe seo, bunaithe den chuid is mó ar thrál trí scéalta a d’fhoilsíomar le deich mbliana anuas, chun ár n-ainm maith tuillte a chosaint.

Aiseolas

Chun ár lucht féachana a chur ar a suaimhneas, d’iarramar ar an eagraíocht neamhspleách monatóireachta nuachta NewsGuard, monatóireacht a dhéanamh ar ár n-aschur as seo amach, agus a thorthaí a chur ar fáil go poiblí.

Tuairisceoir AE Creideann Politico AEIarracht chiniciúil is ea ionsaí orainn chun ceannas an mhargaidh a bhaint amach, agus tugann sé cuireadh dár léitheoirí féachaint ar Leabhar Súgartha Politico na Bruiséile inniu, a thairgeann:

“Soláthraíonn POLITICO Media Solutions na réitigh do bhrandaí chun imreoirí cumhachta a chruthú, a thionól agus a nascadh. Cruthaímid deiseanna do bhrandaí ceangal a dhéanamh lenár lucht féachana tionchair. "

Aiseolas

Cás daoine i dtithe gloine ag caitheamh clocha b’fhéidir?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending