Ceangail le linn

Eorabharaiméadar

Léiríonn vótaíocht ar fud an AE tacaíocht phoiblí do thaighde agus nuálaíocht fhreagrach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

1000000000000292000002925E6847D5Taispeánann suirbhé nua Eurobarometer go gceapann níos mó ná trí cheathrú (77%) d’Eorpaigh go bhfuil tionchar dearfach ag eolaíocht agus teicneolaíocht ar an tsochaí. Cuireann freagróirí imní in iúl freisin, áfach, faoi rioscaí ó theicneolaíochtaí nua, amhail sláinte an duine agus an comhshaol. Tá siad ag iarraidh go ndéanfar taighde agus nuálaíocht agus aird chuí á tabhairt ar phrionsabail eiticiúla (76%), cothromaíocht inscne (84%), agus idirphlé poiblí (55%). Cosúil le torthaí suirbhéanna Eurobarometer níos luaithe, tá suim ag níos mó ná leath de na hEorpaigh i bhforbairtí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht (53%), ach ní bhraitheann tromlach go bhfuil siad ar an eolas go leor (58%).

Dúirt an Coimisinéir Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Máire Geoghegan-Quinn: "Taispeánann torthaí an tsuirbhé seo go dtacaíonn na hEorpaigh le ról na heolaíochta agus na teicneolaíochta sa tsochaí, ach ag an am céanna tá siad ag súil go n-áiritheoidh eolaithe agus polaiteoirí a luachanna agus a n-imní. cuntas Tá an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE, Horizon 2020, dírithe ar an gcothromaíocht sin a bhaint amach. Caithfimid anois ár n-iarrachtaí a mhéadú chun dul i mbun idirphlé leis an tsochaí faoin eolaíocht, agus ní mór dúinn níos mó daoine óga suim a ghlacadh i ngairmeacha eolaíochta agus nuálaíochta. "

Síleann 66% de na freagróirí sa suirbhé gurb iad eolaithe atá ag obair in ollscoileanna nó i saotharlanna rialtais is fearr a cháilíonn chun tionchar na bhforbairtí eolaíochta agus teicneolaíochta ar an tsochaí a mhíniú, agus is dóichí go bhfeicfear (82%) an grúpa seo freisin ag iarraidh iad féin a iompar. go freagrach i dtreo na sochaí.

Aiseolas

Faigheann mórchuid na nEorpach a gcuid faisnéise faoi fhorbairtí sna réimsí seo ón teilifís (65%), agus ina dhiaidh sin nuachtáin (33%), láithreáin ghréasáin (32%) agus irisí (26%). Rinne beagán faoi bhun leath de na freagróirí (47%) staidéar ar eolaíocht nó teicneolaíocht riamh, ar scoil, ollscoil, coláiste nó áit eile. Ag an am céanna, tá dearcadh dearfach ag na hEorpaigh ar éifeacht an oideachais eolaíochta ar dhaoine óga agus dar le formhór na bhfreagróirí (65%) nach bhfuil a gcuid rialtas ag déanamh a ndóthain chun spéis daoine óga san eolaíocht a spreagadh.

cúlra

Rinneadh an suirbhé Eurobarometer seo trí agallaimh duine le duine i mballstáit an Aontais Eorpaigh chun dearcadh shaoránaigh na hEorpa i leith na heolaíochta agus na nuálaíochta a mheas. Cuireadh agallamh ar 27,563 freagróir ó ghrúpaí sóisialta agus déimeagrafacha éagsúla idir an 26 Aibreán agus an 14 Bealtaine 2013. Maidir leis an staidéar seo is ionann na meáin AE a cuireadh ar fáil agus meán an AE-27, toisc nach raibh an Chróit ina ballstát fós ag an am nuair a rinneadh obair allamuigh.

Aiseolas

Rithfidh Horizon 2020, an chéad chlár taighde agus nuálaíochta eile de chuid an AE, ó 2014 go 2020. Tá treoshuíomh láidir aige i dtreo aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha a théann i bhfeidhm ar shaol daoine, amhail cúram sláinte níos fearr, iompar níos glaise nó slándáil bia agus fuinnimh. Beidh buiséad sonrach ag Horizon 2020 le haghaidh "Eolaíocht leis an tsochaí agus don tsochaí", a dhíreoidh ar chomhtháthú na hiarrachta eolaíochta agus teicneolaíochta i sochaí na hEorpa. Ina theannta sin, úsáidfear é chun tarraingteacht gairmeacha eolaíochta agus teicneolaíochta a mhéadú, go háirithe do dhaoine óga, chomh maith le dul i ngleic leis an éagothroime inscne atá ann cheana sna réimsí seo.

Sampla den obair atá ar siúl cheana féin chun daoine a mhealladh go díreach is ea VOICES (Tuairimí, Tuairimí agus Smaointe Saoránach san Eoraip ar Eolaíocht). Is comhairliúchán saoránach bliana ar fud na hEorpa é seo a dhéanann iniúchadh ar choincheap na dramhaíola mar acmhainn. Tá na torthaí á n-úsáid chun tosaíochtaí taighde Horizon 2020 a mhúnlú maidir le bainistíocht dramhaíola uirbí.

Tuilleadh eolais

MEMO / 13 / 987

Tá an tuarascáil - le hachoimre - agus fiche tír fáil anseo.

láithreán gréasáin Horizon 2020.

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Dóchas faoi thodhchaí an AE ag an leibhéal is airde ó 2009

foilsithe

on

Tá dearcaí i leith an AE dearfach agus seasmhach i gcoitinne, de réir an Eurobarometer Caighdeánach is déanaí a rinneadh i Meitheamh-Iúil 2021.

Tá an dóchas faoi thodhchaí an AE tar éis an leibhéal is airde a bhaint amach ó 2009 agus tá muinín san AE ag an leibhéal is airde ó 2008. Tá an tacaíocht don euro seasmhach ag an leibhéal is airde ó 2004. Léiríonn an suirbhé freisin feabhas suntasach ar an dearcadh go bhfuil staid na ngeilleagar náisiúnta.

Aithníonn saoránaigh Eorpacha an staid eacnamaíoch mar a bpríomhchúram ar leibhéal an AE, agus an timpeallacht agus athrú aeráide agus inimirce ina dhiaidh sin. Is í an tsláinte an phríomhcheist fós ar an leibhéal náisiúnta, beagán chun tosaigh ar staid eacnamaíoch na tíre.

Aiseolas

Tá tromlach na nEorpach sásta leis na bearta a rinne an AE agus rialtais náisiúnta i gcoinne na paindéime coronavirus agus ceapann siad go mbeidh plean téarnaimh NextGenerationEU éifeachtach chun freagairt d’éifeachtaí eacnamaíocha na paindéime. Tá muinín ag beagnach dhá thrian den AE as na cinntí cearta a dhéanamh amach anseo chun freagairt don phaindéim.

1. Dóchas faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh

Tá méadú mór tagtha ar an dóchas faoi thodhchaí an AE ó shamhradh 2020, agus tá dearcadh dearfach ag dhá thrian de na freagróirí anois (66%, +6 pointe céatadáin). Is é seo an leibhéal is airde ó fhómhar 2009. Tá beagán os cionn triúr as gach deichniúr freagróirí dóchasach faoi thodhchaí an AE (31%, -7) - an leibhéal is ísle ó 2009.

Aiseolas

Tá tromlach soiléir dóchasach faoi thodhchaí an AE i 26 ballstát, agus tá tuairim an phobail roinnte sa Ghréig fós. Tá dóchas méadaithe i 22 tír ó shamhradh 2020, le méaduithe an-mhór i Málta (75%, +25), san Iodáil (67%, +18) agus sa Phortaingéil (76%, +15). Mar thoradh ar na hathruithe seo, is é dóchas anois tuairim an tromlaigh san Iodáil (67%) agus sa Fhrainc (53%).

2. Íomhá agus muinín san AE

Tar éis méadú mór idir samhradh 2020 agus geimhreadh 2020-2021, tá íomhá dearfach an AE fós ag leibhéal réasúnta ard (45%) agus is í tuairim an tromlaigh i 20 Ballstát an AE (íomhá neodrach 38%, íomhá dhiúltach 16%) . Feictear na torthaí is airde in Éirinn (70%) agus sa Phortaingéil (62%).

Tá muinín ag beagnach leath de na hEorpaigh san Aontas Eorpach (49%). Is é seo an leibhéal foriomlán is airde a cláraíodh ó earrach 2008. Tá méadú beag (37%) ar iontaobhas i rialtais náisiúnta agus d'fhan muinín i bparlaimintí náisiúnta seasmhach ag 35%.

3. Príomhábhair imní ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta

Tá an staid eacnamaíoch tar éis an chéad áit a aisghabháil mar an tsaincheist is tábhachtaí atá os comhair an AE le 27% de lua (-8 pointe céatadáin i gcomparáid le geimhreadh 2020-2021). Tá an timpeallacht agus an t-athrú aeráide ardaithe ón gceathrú háit go dtí an dara háit chomhionann (25%, +5), roinnte le hinimirce (25%, +7), agus staid airgeadais phoiblí na mballstát agus sláinte ina dhiaidh sin sa cheathrú háit. (22% araon). Tá meath suntasach tagtha ar lua na sláinte ó gheimhreadh 2020-2021 (22%, -16), nuair a bhí sé sa chéad áit.

Ar an leibhéal náisiúnta, is í an tsláinte an cheist is tábhachtaí fós, cé go bhfuil meath mór tagtha ar lua ó gheimhreadh 2020-2021 (28%, -16). Tá an staid eacnamaíoch sa dara háit, luaite ag díreach os cionn an ceathrú cuid de na freagróirí (26%, -7).

4. An staid eacnamaíoch reatha agus an Euro

Ó gheimhreadh 2020-2021, tá céatadán na bhfreagróirí a mheasann go bhfuil staid a ngeilleagair náisiúnta “go dona” laghdaithe go mór (-11), cé gurb é seo dearcadh an tromlaigh i gcónaí (58%).

Tá 40% de shaoránaigh an AE den tuairim anois go bhfuil a staid eacnamaíoch náisiúnta “go maith”, méadú suntasach (+11) tar éis do thrí shuirbhé as a chéile meath a thaispeáint. Mar sin féin, tá an leibhéal seo de mheasúnú dearfach fós faoi bhun na leibhéal a tomhaiseadh sa tréimhse earrach 2017 - fómhar 2019.

Tá éagsúlacht mhór sna tuiscintí ar staid reatha an gheilleagair náisiúnta ar fud na mBallstát, ó 89% i Lucsamburg a shíleann go bhfuil sé go maith go 9% sa Ghréig a cheapann ar an mbealach céanna.

Tá an tacaíocht don euro i limistéar an euro fós seasmhach ó gheimhreadh 2020-2021, ag an bpointe is airde ó 2004, ag 79%. Tá an dearcadh seo ag céatadán ard freagróirí ar fud an AE ar an iomlán, seasmhach ag an leibhéal is airde a taifeadadh riamh (70%).

5. An paindéim coronavirus agus tuairim an phobail san AE

Tá sástacht leis na bearta a rinne an tAontas Eorpach chun an paindéim coronavirus a throid méadaithe go mór ó gheimhreadh 2020-2021, agus tá níos mó ná leath de shaoránaigh an AE sásta anois (51%, +8). Tá míshástacht laghdaithe (41%, -8), agus deir 8% de shaoránaigh nach bhfuil a fhios acu (cobhsaí).

Tá sástacht na saoránach leis na bearta a rinne a rialtas náisiúnta chun an paindéim coronavirus a chomhrac méadaithe go mór anois mar thuairim an tromlaigh (53%, +10 ón ngeimhreadh 2020-2021). Tá 46% míshásta (-10), agus deir 1% (cobhsaí) nach bhfuil a fhios acu.

Tá muinín ag beagnach dhá thrian de na hEorpaigh san AE chun na cinntí cearta a dhéanamh maidir leis an bpaindéim sa todhchaí (65%, +6 ón ngeimhreadh 2020-2021). Is é seo dearcadh an tromlaigh i ngach ballstát den AE.

Ceapann tromlach na nEorpach go mbeidh NextGenerationEU, plean téarnaimh an AE, éifeachtach chun freagairt d’éifeachtaí eacnamaíocha na paindéime coronavirus (57%, +2 ó gheimhreadh 2020-2021).

Dúirt gar do sheachtar Eorpach as gach deichniúr go raibh siad vacsaínithe cheana féin tráth na hoibre allamuigh i Meitheamh-Iúil, nó gur mhaith leo vacsaíniú a fháil i gcoinne COVID-19 a luaithe is féidir (69%), agus dúirt 9% gur mhaith leo “gur mhaith leo é sin a dhéanamh tamall i 2021 ”.

cúlra

Rinneadh “Earrach 2021 - Eurobarometer Caighdeánach” (EB 95) trí agallaimh duine le duine agus ar líne idir 14 Meitheamh agus 12 Iúil 2021 ar fud 27 mballstát an AE. Cuireadh roinnt ceisteanna i dhá thír nó i gcríoch déag eile freisin[1]. Rinneadh 26,544 agallamh i mballstáit AE-27.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Úsáid na hEorpa agus tuairimí na cumarsáide leictreonaí san AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na torthaí is déanaí Suirbhé Eurobarometer ar r-chumarsáid san AE. Taispeánann an suirbhé, a rinneadh ó Shamhain go Nollaig 2020 agus ó mhí Feabhra go Márta 2021, úsáid agus sástacht na nEorpach le seirbhísí cumarsáide leictreonaí, lena n-áirítear leis an idirlíon, rochtain teileafóin sheasta agus soghluaiste, babhtaí seirbhíse, fánaíocht, cumarsáid éigeandála agus idirnáisiúnta laistigh den AE. agus eile. Tugann an suirbhé le fios go bhfuil fóin phóca ag beagnach gach Eorpach (96% de na freagróirí), agus go bhfuil línte fóin seasta ag 53% díobh. Maidir le naisc idirlín, tá 81% de shaoránaigh sásta le cáilíocht na luasanna íoslódála agus 82% le cáilíocht na luasanna uaslódála. Tá na huimhreacha sin níos ísle i sráidbhailte tuaithe, áit a bhfuil 77% de na freagróirí sásta le cáilíocht a gcuid nasc.

Tá taithí ag trian (33%) de na freagróirí ar luas idirlín soghluaiste níos ísle agus iad ag fánaíocht i dtír eile den AE i gcomparáid lena dtír dhúchais. Chuir an t-eagrán seo den Eurobarometer ceist ar shaoránaigh freisin faoi éifeachtaí na paindéime coronavirus ar a síntiúis idirlín agus fuarthas amach go ndearna 7% d’Eorpaigh athruithe ar a síntiús idirlín, agus aistrigh 3% a soláthraí idirlín. Maidir le cumarsáid éigeandála, deir 74% d’Eorpaigh go gcuirfidís an uimhir 112 ina dtír féin agus go ndéanfadh 41% dhiailiú 112 nuair a bheadh ​​siad i dtír eile. Tá an Eurobarometer suite i gcoinne chúlra an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach, a rinne creat rialála cumarsáide leictreonaí an AE a nuashonrú in 2018 chun cearta tomhaltóirí agus dreasachtaí oibreoirí le haghaidh infheistíochtaí in ardchláir a leathnú. Níos mó faisnéis faoi na torthaí agus an Tuarascáil Eurobarometer atá ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Taispeánann Eurobarometer tacaíocht phoiblí den scoth don euro agus tacaíocht leathan chun rialacha slánaithe a thabhairt isteach

foilsithe

on

Tá tacaíocht an phobail don euro níos airde ná riamh, de réir an tsuirbhé Eurobarometer is déanaí ón gCoimisiún Eorpach. Creideann 80% de na freagróirí riamh go bhfuil an euro go maith don AE agus measann 70% go bhfuil an euro go maith dá dtír féin. Rinneadh an suirbhé Eurobarometer i measc thart ar 17,700 freagróir ó 19 mballstát limistéar an euro idir 22 agus 29 Márta 2021. Faigheann an suirbhé Eurobarometer agus torthaí comhairliúcháin phoiblí oscailte ar leithligh go dtacaíonn líon méadaitheach saoránach le rialacha slánaithe agus deireadh a chur le ceann amháin agus boinn dhá chéad. Taispeánann an Eurobarometer go bhfuil 67% den phobal i bhfabhar deireadh a chur le monaí aon agus dhá euro mar chothromú éigeantach (suas nó síos) ar shuim dheiridh na gceannachán chuig na cúig cent is gaire. Tá tacaíocht thromlach dó seo i ngach ceann de na 19 mballstát sa limistéar euro. Taispeánann achoimre an chomhairliúcháin phoiblí oscailte ar rialacha slánaithe nach measann 72% de na freagróirí monaí aon agus dhá euro a bheith úsáideach agus measann 71% gur cheart rialacha slánaithe chuig na cúig cent euro is gaire a thabhairt isteach. Measann tromlach na bhfreagróirí gur cheart go mbeadh rialacha slánaithe éigeantach (71%) agus comhchuibhithe i limistéar an euro (77%). Mheall an comhairliúchán poiblí 17,033 freagra. Rinneadh an comhairliúchán poiblí le linn 15 seachtaine, idir 28 Meán Fómhair 2020 agus 11 Eanáir 2021. Tá an suirbhé Eurobarometer ar fáil anseo. Tá torthaí an chomhairliúcháin phoiblí ar rialacha slánaithe ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending