Ceangail le linn

Talmhaíocht

Fógraíonn an AE tacaíocht forbartha nua Buircíne Fasó

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

buircíne-faso-ór-007Le linn cuairte ar Buircíne Fasó, d’fhógair an Coimisinéir Eorpach Forbartha, Andris Piebalgs, go ndéanfaí cúnamh déthaobhach suas le € 623 milliún a leithdháileadh ar Buircíne Fasó don tréimhse 2014-20 (faoi réir a fhaofa go críochnaitheach ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa ). Tá Buircíne Fasó fós ar cheann de na deich dtír is lú forbairt ar domhan. Dá bhrí sin, ba cheart go ndíreodh comhar an Aontais Eorpaigh ar shlándáil bia agus ar thalmhaíocht inbhuanaithe, ar an smacht reachta agus ar shláinte a neartú.

Rinne an Coimisinéir Piebalgs an fógra le linn comhchuairte ar réigiún Sahel le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon, Cathaoirleach Choimisiún Aontas na hAfraice, Dlamini Zuma, Uachtarán an Bhainc Dhomhanda, Jim Yong Kim, Uachtarán na Banc Forbartha na hAfraice, Donald Kaberuka, agus Ionadaí Speisialta an AE don Sahel, an tAmbasadóir Michel Reveyrand de Menthon.

Dúirt an Coimisinéir Andris Piebalgs: ‘Ba mhaith liom ár dtiomantas i leith slándála agus forbairt inbhuanaithe agus uilechuimsitheach i mBuircíne Fasó a athrá. Tá an tAontas Eorpach sásta tacú le hiarrachtaí na tíre fás cothrom a bhaint amach a bhféadfadh tionchar dáiríre a bheith aige ar leibhéal na bochtaineachta go hiomlán do-ghlactha i measc an daonra. Le chéile ní mór dúinn ár ndícheall a dhéanamh Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach agus go háirithe chun dul i ngleic le cúiseanna domhain na neamhshlándála bia. '

Aiseolas

Le linn a chuairte buailfidh an Coimisinéir Piebalgs le hUachtarán Buircíne Fasó, Blaise Compaoré, agus leis an bPríomh-Aire, Luc-Adolphe Tiao, chun na príomhdhúshláin atá roimh an tír a phlé, an chabhair a mholtar faoin 11ú Ciste Forbartha Eorpach (EDF) don tréimhse 2014-20 agus Buircíne Fasó a áireamh i Straitéis Sahel.

Bainfidh an Coimisinéir Piebalgs úsáid as an deis seo freisin chun an Comhaontas Domhanda nua don Tionscnamh Athléimneachta (AGIR) a phlé, straitéis chun cur le hathléimneacht na ngrúpaí daonra sa Sahel, lena n-áirítear Buircíne Fasó. Dréachtaíodh treochlár chun líonta sábháilteachta séasúracha sóisialta a chruthú chun athléimneacht na ndaoine is leochailí i réigiún leochaileach na Saileach a neartú.

cúlra

Aiseolas

In ainneoin fás láidir de 8% i 2012, tá bochtaineacht ainsealach fós ag Buircíne Fasó (tá an tríú cuid den daonra ina chónaí faoi bhun na líne bochtaineachta) agus éagothroime shóisialta dhomhain.

Tá a staid neamhchinnte go háirithe mar gheall ar neamhshláine réigiúnach, agus go háirithe an ghéarchéim i dtuaisceart Mali, agus an éagobhsaíocht ghinearálta i bhfo-réigiún Sahel.

Dhírigh comhoibriú an Aontais Eorpaigh le Buircíne Fasó faoin EDF 10th don tréimhse 2007-13 go príomha ar:

* Bonneagar bunúsach agus idirnascacht a threisiú;

* ag tacú le dea-rialachas daonlathach agus eacnamaíoch, agus;

* tacú le hearnálacha bunúsacha sóisialta (oideachas agus sláinte go háirithe).

Ina theannta sin, tacaíonn an tAontas Eorpach le go leor tionscadal a dhéantar go díreach ar an talamh trí eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí iltaobhacha sna hearnálacha forbartha tuaithe agus bia agus slándála cothaithe.

Cuidíonn an tAontas Eorpach leis an tír freisin tríd an gcabhair éigeandála a dheonaigh ECHO (oifig chúnaimh dhaonnúil an Choimisiúin Eorpaigh) i dtrí phríomh-earnáil: sláinte / cothú, slándáil bia agus cúnamh do dhídeanaithe.

Tá sé molta ag an Aontas Eorpach gur cheart go mbainfeadh Buircíne Fasó leas níos dlúithe as Straitéis Sahel, a bhfuil sé mar aidhm aici cabhrú le tíortha fho-réigiún na Sahel a slándáil a ráthú chun fás geilleagrach a éascú agus ag an am céanna an bhochtaineacht a laghdú.

Torthaí chomhoibriú an AE i mBuircíne Fasó

  • Chuir tacaíocht bhuiséid dhomhanda go mór le forbairt na n-earnálacha sláinte agus oideachais:
    • Tháinig méadú 30% ar an mbuiséad sláinte idir 2007 agus 2011;
    • d'ardaigh ráta na mbreitheanna cúnta ó 65% go 82% idir 2008 agus 2012, ag cuidiú le rátaí mortlaíochta nuabheirthe agus máithreacha a laghdú, agus;
    • d'ardaigh an ráta rollaithe scoile do chailíní ó 67% go 78% idir 2008 agus 2012.
  • Mhéadaigh céatadán an daonra le rochtain ar uisce óil ó 55% i 2009 go 63% i 2012 i gceantair thuaithe agus ó 72% i 2009 go 84 i 2012 i gceantair uirbeacha.
  • Chabhraigh clár slándála bia an AE le 85 000 teaghlach, atá comhionann le níos mó ná 500,000 duine bocht agus leochaileach, chun déileáil leis an ngéarchéim bia agus praghsanna ag ardú go géar.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

IP / 12 / 1052: Cuireann AE athléimneacht i gcroílár a chuid oibre ar ocras agus bochtaineacht a chomhrac

IP / 13 / 1013: Treisíonn AE go dtacaíonn don tSaiheil sna blianta amach romhainn

Comhoibriú le Buircíne Fasó

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua ón Ungáir

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún go gcuirfí 'Szegedi tükörponty ' ón Ungáir i gclár na dTásca Geografacha Cosanta (PGI). Is iasc den speiceas cairpéad é ‘Szegedi tükörponty’, a tháirgtear i réigiún Szeged, gar do theorainn theas na hUngáire, áit ar cruthaíodh córas lochán éisc. Tugann uisce alcaileach na locháin beocht agus athléimneacht ar leith don iasc. Is féidir feoil flaky, reddish, flavome an éisc a shaothraítear sna linnte seo, agus a aroma úr gan aon taobh-blas, a chur i leith go díreach ar an talamh salainn ar leith.

Bíonn tionchar díreach ag cáilíocht agus blas an éisc ar an soláthar maith ocsaigine ag leaba an locha sna linnte éisc a chruthaítear ar ithir salainn. Tá an fheoil 'Szegedi tükörponty' ard i próitéin, íseal i saill agus an-bhlasta. Cuirfear an ainmníocht nua leis an liosta de 1563 táirge atá cosanta cheana féin sa eAmbrosia bunachar sonraí. Tuilleadh eolais ar líne ar táirgí ardchaighdeáin.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An neartóidh FPEnna an Straitéis Feirme go Forc?

foilsithe

on

An Déardaoin agus an Aoine seo (9-10 Meán Fómhair), tá coistí AGRI agus ENVI Pharlaimint na hEorpa ag vótáil ar a bhfreagairt do Straitéis Feirme go Forc an AE. Tá coistí Talmhaíochta agus Comhshaoil ​​(ENVI) Pharlaimint na hEorpa ag vótáil ar a gcomhthuarascáil féinthionscnaimh ar an Straitéis Feirme go Forc, a leagann amach an aidhm atá ag an AE an córas bia a dhéanamh “cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol” . Déanfar vótáil ar na leasuithe ar an tuarascáil Déardaoin.

Ansin, táthar ag súil go gceadóidh FPEanna ón dá choiste a dtuarascáil Chomhpháirteach um Straitéis Feirme go Forc Dé hAoine agus é a sheoladh chuig an suí iomlánach le haghaidh vóta deiridh a bheidh sceidealta go luath i mí Dheireadh Fómhair. Taispeánann an fhianaise eolaíoch nach bhfuil córas bia an AE inbhuanaithe faoi láthair, agus go bhfuil gá le hathruithe móra ar an gcaoi a ndéanaimid bia a tháirgeadh, a thrádáil agus a ithe má táimid chun ár ngealltanais idirnáisiúnta agus ár dteorainneacha pláinéadacha a urramú. Is féidir an Straitéis Feirme go Forc, a chuir an Coimisiún Eorpach i láthair in 2020 mar ghné lárnach de Bheart Glas na hEorpa, a athrú go féideartha sa réimse seo. Tá sé seo toisc go bhriseann sé trí shíolta agus go dtugann sé iliomad tionscnamh beartais le chéile a bhfuil sé mar aidhm acu an córas bia a dhéanamh níos inbhuanaithe.

Mar sin féin, tá geallsealbhóirí talmhaíochta agus airí feirme tar éis fáiltiú suarach a thabhairt don Straitéis Feirme go Forc. Tá sé seo toisc go dtacaíonn siad le húsáid leanúnach lotnaidicídí sintéiseacha, leasacháin agus antaibheathaigh i bhfeirmeoireacht an AE - in ainneoin an dochar comhshaoil ​​a dhéanann siad - agus cuireann an Straitéis amhras ar úsáid fhorleathan na agraiceimiceán seo. Anois, is faoi Pharlaimint na hEorpa a seasamh ar an Straitéis a bhunú, a chuirfidh comhartha láidir polaitiúil chuig an gCoimisiún Eorpach. Tá sé seo tráthúil go háirithe agus Cruinniú Mullaigh Córais Bia na Náisiún Aontaithe ar siúl i gceann coicíse agus an dara heagrán den Chomhdháil Farm to Fork i mí Dheireadh Fómhair.

Aiseolas

“Ní féidir le FPEnna an deis órga seo a chailliúint chun an Straitéis Feirme go Forc a neartú agus í a dhéanamh lárnach chun spriocanna aeráide, bithéagsúlachta agus forbartha inbhuanaithe an AE a sheachadadh do 2030,” a dúirt Jabier Ruiz, Oifigeach Sinsearach Beartais Bia agus Talmhaíochta ag Oifig Beartais Eorpach WWF. “Tá an-acmhainn ag an Straitéis ár gcórais bia a dhéanamh níos inbhuanaithe, má chuirtear i bhfeidhm iad ar an scála atá ag teastáil. Anois is féidir leis an bParlaimint spreagadh riachtanach a thabhairt chun go dtarlóidh sé seo. "

Ar an iomlán, caithfidh tuarascáil Pharlaimint na hEorpa uaillmhian na Straitéise Feirme go Forc a fhormhuiniú agus iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach na tionscnaimh bheartais a chuimsítear faoin straitéis a fhorbairt agus a leathnú go hiomlán. Go sonrach, measann WWF go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go dtacaíonn FPEnna le leasuithe comhréitigh ag iarraidh:

Bunaigh dlí an AE amach anseo ar chórais bhia inbhuanaithe ar an eolas eolaíoch is déanaí agus bíodh geallsealbhóirí ó réimse leathan peirspictíochtaí páirteach ann chun próiseas dlisteanach agus uilechuimsitheach a chinntiú. Meicníochtaí láidre inrianaitheachta bia mara a thabhairt isteach a sholáthraíonn faisnéis chruinn faoi cá háit, cathain, conas agus cé na héisc a gabhadh nó a ndéantar feirmeoireacht orthu le haghaidh gach táirge bia mara is cuma an bhfuil sé gafa ag an AE nó á allmhairiú, úr nó próiseáilte.

A admháil go bhfuil gá le hathrú ar fud an daonra i bpatrúin tomhaltais, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar ró-thomhaltas feola agus táirgí ultra-phróiseáilte, agus straitéis aistrithe próitéine a chur i láthair a chlúdóidh an t-éileamh agus an taobh soláthair chun tionchair chomhshaoil ​​agus aeráide a ísliú.

Aiseolas

Gníomhaíocht a spreagadh chun srian a chur le dramhaíl bia a tharlaíonn ag an leibhéal táirgeachta príomhúil agus ag céimeanna luatha an tslabhra soláthair, lena n-áirítear bia gan infheistiú, agus spriocanna ceangailteacha a leagan síos maidir le dramhaíl bhia a laghdú ag gach céim den slabhra soláthair. Dícheall cuí éigeantach a thabhairt isteach do shlabhraí soláthair lena chinntiú go bhfuil allmhairí AE saor ní amháin ó dhífhoraoisiú ach ó aon chineál tiontaithe agus díghrádaithe éiceachórais - agus nach mbíonn aon drochthionchar ar chearta an duine mar thoradh orthu.

Tar éis na vótála Déardaoin, stampálfaidh FPEnna AGRI an comhaontú polaitiúil ar an gComhbheartas Talmhaíochta, ar thángthas air i mí an Mheithimh. Is nós imeachta caighdeánach é seo i gceapadh beartais an AE agus níltear ag súil le haon iontas.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Talmhaíocht: Glacann an Coimisiún beart chun sreabhadh airgid chuig feirmeoirí a mhéadú

foilsithe

on

Tá beart glactha ag an gCoimisiún Eorpach lena gceadaítear d’fheirmeoirí airleacain níos airde a fháil ar íocaíochtaí Comhbheartais Talmhaíochta (CBT). Tacóidh an beart seo leis an sreabhadh airgid d’fheirmeoirí a mbeidh tionchar ag géarchéim COVID-19 orthu agus a mbeidh tionchar ag drochaimsir ar fud an AE orthu. Chuir tuilte isteach go mór ar roinnt réigiún, mar shampla.

Ligfidh an beart do bhallstáit tacaíocht ioncaim agus scéimeanna áirithe forbartha tuaithe a íoc le feirmeoirí a bhfuil airleacain níos airde acu, suas le 70% (ó 50%) d’íocaíochtaí díreacha agus 85% (ó 75%) d’íocaíochtaí forbartha tuaithe. Tá feidhm ag na cosaintí chun buiséad an AE a chosaint, ionas gur féidir na híocaíochtaí a íoc amach uair amháin rialuithe agus seiceálacha tugtha chun críche agus ón 16 Deireadh Fómhair 2021 i leith na n-íocaíochtaí díreacha. Tá foráil déanta ag an gCoimisiún Eorpach tacaíocht don earnáil agraibhia le linn ghéarchéim COVID-19 trí sholúbthacht mhéadaithe agus bearta sonracha margaidh. Tuilleadh eolais anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending