Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Cén todhchaí a theastaíonn uait? Iarrann an Coimisiún vótaí ar an chuma a bheadh ​​ar an Eoraip i 2050 chun pleanáil bheartais agus taighde sa todhchaí a stiúradh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ill_05In 2050, an ndéanfar an geilleagar a athrú go bunúsach toisc go gciallaíonn printéirí 3D baile gur féidir leat cnaipe a bhrú chun d’éadaí féin, tolg nua nó tábla cistine a phriontáil? An mbeidh ailse mar rud san am atá thart a bhuíochas sin do nana-robots a fhéadann siadaí a bhrath agus a scriosadh? Cén chuma a bheidh ar an tsochaí nuair a bheidh go leor acu beo os cionn 100 bliain d’aois?

Tá an Leas-Uachtarán Neelie Kroes, atá freagrach as an gClár Oibre Digiteach, ag tabhairt cuireadh do dhaoine a bheith páirteach i bpróiseas vótála agus rangú ar 11 léargas ar an gcuma a bheadh ​​ar an domhan i gceann 20-40 bliain. Tá an Coimisiún ag lorg tuairimí maidir le maireachtáil agus foghlaim, fóillíocht agus obair san Eoraip i 2050, chun pleanáil fhadtéarmach beartais nó taighde a stiúradh.

Bailíodh na físeanna le bliain anuas tríd an Futurium, ardán díospóireachta ar líne a ligeann do lucht déanta beartas ní amháin dul i gcomhairle le saoránaigh, ach comhoibriú agus ‘comhchruthú’ leo, agus ag imeachtaí ar fud na hEorpa. Na mílte smaointeoir - ó dhaltaí scoile ard, go Líonra Mac Léinn Erasmus; ó fhiontraithe agus cheannródaithe idirlín go fealsúna agus Ollúna ollscoile, tar éis dul i mbun fiosrúcháin chomhchoitinn - bealach chun sluafhoinsiú a fháil ar an gcuma a bheadh ​​ar ár saol amach anseo.

Aiseolas

Tarraingíodh aon cheann déag de théamaí uileghabhálacha le chéile ó níos mó ná 200 smaoineamh don todhchaí. Ón lá atá inniu ann, tugtar cuireadh do gach duine páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus a rátáil agus a rangú ar na smaointe éagsúla a thairiscint. Cuideoidh torthaí an aiseolais leis an gCoimisiún Eorpach cinntí níos fearr a dhéanamh maidir le conas tionscadail agus smaointe a mhaoiniú a mhúnlóidh an todhchaí agus a ullmhóidh an Eoraip don todhchaí sin.

An liosta iomlán na dtéamaí Tá fáil ar an Futurium ritheann an láithreán gréasáin agus an próiseas vótála go dtí deireadh mhí na Samhna 2013.

Tugtar cuireadh do dhaoine gach fís a rátáil ar a ábharthacht (ie cé chomh mór agus a bheidh tionchar ag an todhchaí seo ar mo shaol) agus ar an uainiú dóchúil (ie a luaithe is dóigh a tharlóidh sé seo). Is féidir leo a chur in iúl cé chomh díograiseach atá siad faoi gach ceann de na cásanna féideartha. Mar shampla: cathracha cliste atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​agus tíosach ar fhuinneamh faoi 2050; domhan ina rachaidh ealaín agus cruthaitheacht isteach i margaí agus i réimsí nua mar theicneolaíocht mhíochaine agus bitheolaíocht shintéiseach; domhan ina n-athróidh scaipeadh Idirlíon Rudaí, ríomhaireacht scamall, sár-ríomhaireacht agus sonraí móra conas is féidir le rialtais náisiúnta agus áitiúla cinntí a dhéanamh, mar shampla cá háit le haerfort nua a thógáil nó conas seirbhísí cúram sláinte a fheabhsú.

Aiseolas

Beidh na físeanna seo don todhchaí feiceáil at TFC 2013, Create Connect Grow i Vilnius Dé hAoine 8 Samhain.

Dúirt Robert Madelin, Ard-Stiúrthóir DG CONNECT: "Oibríonn an cur chuige seo, is infheistíocht luach saothair í a thriail agus a thriail. Iarraim ar gach comhlacht cinnteoireachta, ó chomhairlí baile go rialtais náisiúnta, uirlisí mar an Futurium a ghlacadh. ligfidh sé dóibh teagmháil níos fearr a dhéanamh lena ngeallsealbhóirí agus fianaise a thógáil maidir le roghanna beartais sa todhchaí. D’fhéadfaí an t-eolas a úsáidtear go háitiúil a thras-toirchiú chun eolas níos fearr a thabhairt do cheapadh beartais ag gach leibhéal ".

cúlra

An Futurium

Is tionscadal fadbhreathnaitheach é an Futurium arna reáchtáil ag DG CONNECT, bunaithe ar chur chuige foinse oscailte. Forbraíonn sé físeanna den tsochaí, teicneolaíochtaí, dearcaí agus treochtaí i 2040-2050 agus úsáideann siad iad, mar shampla mar threoirphleananna féideartha le haghaidh roghanna beartais sa todhchaí nó tosaíochtaí maoinithe taighde agus nuálaíochta an AE.

Is ardán ar líne é a forbraíodh chun treochtaí atá ag teacht chun cinn a ghabháil agus a chumasú do shaoránaigh leasmhara físeanna láidre de na todhchaíochtaí atá tábhachtach dóibh a chomhchruthú.

Tugann an cur chuige sluafhoinsithe seo léargas úsáideach ar:

  1. fís: cá bhfuil daoine ag iarraidh dul, cé chomh inmhianaithe agus dóchúil is atá na físeanna a phostáiltear ar an ardán;
  2. smaointe beartais: cad ba cheart a dhéanamh go hidéalach chun na todhchaí a réadú; na tionchair agus an sochreidteacht a d’fhéadfadh a bheith ag smaointe beartais;
  3. fianaise: fianaise eolaíoch agus fianaise eile chun tacú leis na físeanna agus na smaointe beartais.

Conas is féidir leis an Futurium cabhrú le ceapadh beartais sa todhchaí?

Fianaise eolaíoch mar bhonn agus mar thaca le ceapadh beartais: beifear in ann samhlacha bheartais na todhchaí a insamhladh sula ndéanfar iad a chur i bhfeidhm i ndáiríre, díreach mar a dhéanann taighdeoirí agus nuálaithe éifeachtaí drugaí nó truailliú aerárthaí a shamhaltú le linn chéim an dearaidh.

Laghdóidh sé costais agus rioscaí trí chur chuige eolaíoch agus réamhbhreathnaitheach i leith beartas a dhéanamh agus feabhsóidh sé éifeachtacht agus bunús straitéiseach chun tionscnaimh phoiblí a fhoirmiú agus a chur i bhfeidhm.

Ceapadh beartais a nascadh le daoine: i sochaí atá ag éirí níos ceangailte, is freagra riachtanach é for-rochtain agus rannpháirtíocht ar líne ar an éileamh méadaitheach ar rannpháirtíocht, ag cabhrú le smaointe nua a ghabháil agus dlisteanacht an phróisis déanta beartas a leathnú (IP / 10 / 1296). Is fréamhshamhla luath é an Futurium de mhúnla déanta beartas níos ginearálta a thuairiscítear sa pháipéar The Futurium - Ardán Foresight do Dhéanamh Polasaithe Fianaise-Bhunaithe agus Rannpháirteach.

Forbraíodh an Futurium chun an bunchloch a leagan síos do mholtaí beartais amach anseo a bhféadfadh Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach iad a mheas faoina sainorduithe nua in 2014. Ach déanann ailtireacht oscailte, sholúbtha an Futurium é a oiriúnú go héasca d’aon chomhthéacs déanta beartas, nuair atá smaoineamh chun tosaigh, teastaíonn rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus fianaise eolaíoch.

Rud a léirigh an Futurium dúinn go dtí seo

  1. Mar eolaithe, fiontraithe nó lucht déanta beartas, caithfimid a bheith misniúil agus níos mó úsáide a bhaint as acmhainn na nuálaíochta suaití. Is é clár Horizon 2020 ár ndroichead sa todhchaí.
  2. Caithfidh ionchas a bheith ina chuid thábhachtach de bheartais na todhchaí.
  3. Is fréamhshamhla cost-éifeachtach é an Futurium ar féidir é a fheabhsú agus a mhacasamhlú i suíomh seirbhíse príobháideacha agus poiblí eile chun rannpháirtíocht an phobail i mbeartais a mhéadú, agus chun cuidiú leis na beartais sin a “chosaint sa todhchaí”

naisc Úsáideacha

An Futurium

Vóta as do fhís don Todhchaí

"The Futurium - Ardán Foresight do Dhéanamh Polasaithe Fianaise-Bhunaithe agus Rannpháirteach"

Agallamh le Robert Madelin, Ard-Stiúrthóir, CONNECT, An Coimisiún Eorpach

An Coimisiún Eorpach

Bauhaus Eorpach Nua: Gníomhartha agus maoiniú nua chun inbhuanaitheacht a nascadh le stíl agus cuimsiú

foilsithe

on

logo

Tá Cumarsáid glactha ag an gCoimisiún ag leagan amach coincheap an Bauhaus Nua Eorpach. Cuimsíonn sé seo roinnt gníomhartha beartais agus féidearthachtaí maoinithe. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal claochlú earnálacha eacnamaíocha éagsúla mar thógáil agus teicstílí a luathú d’fhonn rochtain a sholáthar do gach saoránach ar earraí atá ciorclach agus nach bhfuil chomh dian ar charbón.

Tugann an New European Bauhaus gné chultúrtha agus chruthaitheach le Beart Glas na hEorpa, agus é mar aidhm aige a thaispeáint conas a thairgeann nuálaíocht inbhuanaithe eispéiris inláimhsithe dearfacha inár saol laethúil.

Maidir leis an maoiniú, beidh thart ar € 85 milliún tiomnaithe do thionscadail Nua Eorpacha Bauhaus ó chláir AE in 2021 - 2022. Comhtháthóidh go leor clár eile de chuid an AE an Bauhaus Nua Eorpach mar ghné de chomhthéacs nó de thosaíocht gan buiséad tiomnaithe réamhshainithe.

Aiseolas

Tiocfaidh maoiniú ó chláir éagsúla AE lena n-áirítear an Fís Eoraip clár taighde agus nuálaíochta (go háirithe misin Horizon Europe), an Clár LIFE don chomhshaol agus don ghníomh aeráide agus don Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Ina theannta sin, iarrfaidh an Coimisiún ar na Ballstáit croíluachanna Nua na hEorpa Bauhaus a úsáid ina straitéisí d’fhorbairt chríochach agus shocheacnamaíoch, agus na codanna ábhartha dá bpleananna téarnaimh agus athléimneachta a shlógadh, chomh maith leis na cláir faoin mbeartas comhtháthaithe chun todhchaí níos fearr a thógáil do gach duine.

Bunóidh an Coimisiún a Saotharlann Nua Eorpach Bauhaus: 'umar smaoinimh agus déan' chun uirlisí, réitigh agus moltaí beartais nua a chomhchruthú, a fhréamhshamhlú agus a thástáil. Leanfaidh an Lab le spiorad comhoibritheach na gluaiseachta a thugann slite beatha éagsúla le chéile agus a shíneann amach chuig an tsochaí, an tionscal agus an pholaitíocht chun daoine a nascadh agus bealaí nua a aimsiú le cruthú le chéile.

Tá an Chumarsáid spreagtha ag an ionchur a fuarthas le linn na céime comhdhearaidh a bhí ar siúl ó Eanáir go Iúil nuair a fuair an Coimisiún breis agus 2000 ranníocaíocht ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin.

Aiseolas

Gluaiseacht atá ag fás a chothú

I mí Eanáir 2021, seoladh céim chomhdhearaidh Nua Eorpach Bauhaus chun réitigh aeistéitiúla, inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha dár spásanna maireachtála a aithint agus machnamh a dhéanamh orthu agus chun cabhrú le Beart Glas na hEorpa a sheachadadh. D'iarr an chéad chuid den fhorbairt ar gach duine páirt a ghlacadh i gcomhrá chun athmhachnamh a dhéanamh ar an mbealach ina mairimid le chéile. Chuir na malartuithe seo leis an gcumarsáid Nua Eorpach Bauhaus a glacadh inniu.

Beidh comhchruthú riachtanach i gcónaí, agus tiocfaidh sé chun cinn i bhfianaise na gcéad torthaí nithiúla, trí mheasúnuithe agus athbhreithnithe. Dá bhrí sin, déanfaidh an Coimisiún an obair a dhoimhniú tuilleadh le Pobal Nua Eorpach Bauhaus de dhaoine aonair, eagraíochtaí agus údaráis thiomanta. 

Faigheann an ghluaiseacht inspioráid freisin ó áiteanna agus tionscadail áille, inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha atá ann cheana san Eoraip. Déanann an chéad Duaiseanna Nua Eorpacha Bauhaus ceiliúradh ar na héachtaí seo, ag bronnadh duaiseanna thar deich gcatagóir, ó ‘tháirgí agus stíl mhaireachtála’, go ‘áiteanna ath-inathraithe le bualadh le chéile agus a roinnt’. Tacaíonn agus spreagann an snáithe ‘New European Bauhaus Rising Stars’, atá oscailte go heisiach do dhaoine faoi 30, an ghlúin óg leanúint ar aghaidh ag forbairt smaointe nua agus coincheapa spreagúla. Gheobhaidh na buaiteoirí a nduaiseanna ag searmanas duaise an 16 Meán Fómhair.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Comhcheanglaíonn Bauhaus Nua na hEorpa fís mhór Bheart Glas na hEorpa le hathrú inláimhsithe ar an talamh. Athrú a fheabhsaíonn ár saol laethúil agus ar féidir le daoine teagmháil agus mothú - i bhfoirgnimh, in áiteanna poiblí, ach san fhaisean nó sa troscán freisin. Tá sé mar aidhm ag an New European Bauhaus stíl mhaireachtála nua a chruthú a mheaitseálann inbhuanaitheacht le dearadh maith, a bhfuil níos lú carbóin de dhíth air agus atá uilechuimsitheach agus inacmhainne do chách. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Trí eolaíocht agus nuálaíocht a thrasnú leis an ealaín agus leis an gcultúr, agus trí chur chuige iomlánaíoch a ghlacadh, cruthóidh an New European Bauhaus réitigh atá ní amháin inbhuanaithe agus nuálach, ach inrochtana freisin, inacmhainne, agus a fheabhsaíonn an saol dúinn uile. "

Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira: “Trína chur chuige trasdhisciplíneach agus rannpháirteach, treisíonn an Bauhaus Nua Eorpach ról na bpobal áitiúil agus réigiúnach, tionscail, nuálaithe agus intinn chruthaitheach a oibríonn le chéile chun cáilíocht ár beatha a fheabhsú. Déanfaidh an beartas comhtháthaithe smaointe nua a chur i ngníomh ag an leibhéal áitiúil. "

Tuilleadh eolais

Cumarsáid ar an mBauhaus Nua Eorpach

Iarscríbhinn 1 - Tuarascáil ar an gcéim chomhdhearaidh

Iarscríbhinn 2 - Cláir AE a shlógadh

Iarscríbhinn 3 - Éiceachóras beartais nua Bauhaus na hEorpa

Q & A

Suíomh Gréasáin nua Eorpach Bauhaus

Babhta Babhta Ardleibhéil

Aitheasc Stát an Aontais ón Uachtarán von der Leyen

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Stát an AE: An comhrac i gcoinne COVID-19, téarnamh, aeráid agus beartas seachtrach

foilsithe

on

I ndíospóireacht bhliantúil Stát an Aontais Eorpaigh, chuir FPEanna ceist ar Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen faoi na dúshláin is láithreach ón AE, seisiún Iomlánach  AFCO.

Chuir Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen tús lena dara aitheasc de chuid Stát an Aontais Eorpaigh ag aibhsiú, sa ghéarchéim sláinte dhomhanda is mó le céad bliain, an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda is doimhne le blianta fada agus an ghéarchéim phláinéid uaighe riamh, “roghnaigh muid dul leis le chéile. Mar Eoraip amháin. Agus is féidir linn a bheith bródúil aisti ”. Chuir sí i bhfios go láidir go bhfuil an Eoraip i measc na gceannairí domhanda i rátaí vacsaínithe, agus í ag roinnt leath dá táirgeadh vacsaíní leis an gcuid eile den domhan. Anois is é an tosaíocht vacsaíniú domhanda a bhrostú, leanúint le hiarrachtaí san Eoraip agus ullmhú go maith do phaindéimí amach anseo.

Ag breathnú chun cinn, thug sí faoi deara gurb é “digiteach an tsaincheist maidir le déanamh nó briseadh” agus d’fhógair sí Acht Eorpach Sceallóga nua, ag tabhairt le chéile inniúlachtaí taighde, dearaidh agus tástála den scoth san Eoraip agus ag comhordú infheistíochtaí AE agus náisiúnta ar leathsheoltóirí. Maidir le hathrú aeráide, rinne von der Leyen soiléir “ós rud é gur de dhéantús an duine é, is féidir linn rud éigin a dhéanamh faoi”. Thug sí chun suntais gurb é an tAE, leis an mBeart Glas, an chéad gheilleagar mór chun reachtaíocht chuimsitheach a chur i láthair sa réimse seo agus gheall sí tacú le tíortha i mbéal forbartha trí mhaoiniú don bhithéagsúlacht a dhúbailt agus trí € 4 billiún breise a gheallúint d’airgeadas aeráide go dtí 2027 chun tacú lena bhfaiche aistriú.

Aiseolas

Ag labhairt di faoi bheartas eachtrach agus slándála, d’iarr sí go ndéanfaí Beartas Eorpach um Chibear-Chosaint agus Acht nua um Athléimneacht Cibear-Eorpach agus d’fhógair sí cruinniú mullaigh ar chosaint na hEorpa a thionólfar faoi Uachtaránacht na Fraince.

Manfred WEBER (EPP, DE) dhírigh sé aird ar iarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha na géarchéime COVID-19 agus dúirt sí go gcaithfidh an Eoraip poist nua a chruthú go práinneach, san earnáil sláinte freisin ina bhfuil an AE chun tosaigh le vacsaíní COVID-19. Phléadáil sé ar chlár éigeandála trádála AE-SAM do na hearnálacha iompair agus soghluaisteachta agus digiteacha agus plean chun maorlathas a laghdú. Ba cheart cosaint na hEorpa a neartú le fórsa imoibrithe tapa, agus Europol ina FBI Eorpach, dúirt sé.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) rinne troid an AE i gcoinne na paindéime agus a iarmhairtí a mheas go dearfach: “Tá 70% den daonra vacsaínithe, tá saoirse gluaiseachta ina réaltacht arís agus tá cistí NextGenerationEU á ndáileadh cheana féin”. Tá an t-aistriú i dtreo geilleagar glas ar an mbóthar freisin, a dúirt sí, ach “níl go leor déanta againn chun folláine na saoránach a chinntiú”, ag tabhairt dá haire go bhfuil an ghéarchéim tar éis éagothroime a dhéanamh níos measa agus na daoine is leochailí a bhaint amach níos deacra.

Aiseolas

Dacian CIOLOŞ (Athnuachan, RO) gearán go raibh an Coimisiún i mbun taidhleoireachta leis an gComhairle go ró-mhinic in ionad dul i mbun déanta beartas leis an bParlaimint. Ag cur béime air gurb iad luachanna Eorpacha bunsraitheanna ár n-Aontais, áitigh sé ar an gCoimisiún tosú ag úsáid na meicníochta coinníollachta a bunaíodh chun buiséad an AE a chosaint ar sháruithe ar an riail dlí atá i bhfeidhm ar feadh beagnach bliain ach nár cuireadh i bhfeidhm riamh é, chun stop a chur le maoiniú gluaiseachtaí aindleathacha i go leor áiteanna san Eoraip ina bhfuil creimeadh ar neamhspleáchas breithiúnach, dúnmharaíodh iriseoirí agus rinneadh leatrom ar mhionlaigh.

Philippe LAMBERTS (Glasaigh / EFA, BE) d’éiligh sé níos mó uaillmhian aeráide: “níos tapa, níos airde, níos láidre: tá sé thar am na haidhmeanna Oilimpeacha a chur i bhfeidhm inár n-iarrachtaí an phláinéid a shábháil”. D'iarr sé freisin athruithe sna córais fhioscacha agus shóisialta chun saol dínit a chinntiú do chách. Maidir le beartas seachtrach, thug Lamberts faoi deara nach bhféadfadh an AE a bheith ina “thrommheáchan” ar an ardán domhanda ach trí fhlaitheas a roinnt, agus chuir sé in iúl go soiléir nach mbeidh “Fortress Europe” ina imreoir geopolitical mór le rá ”. Faoi dheireadh, bhí aiféala air go raibh tíortha an AE ann ' is é an príomhchúram faoin Afganastáin ná aon Afganach a sheachaint ag cur a gcosa ar chríoch na hEorpa.

Níl “óráidí bláthanna” de dhíth ar shaoránaigh an AE, níl uathu ach “a bheith fágtha ina n-aonar”, a dúirt Jörg MEUTHEN (ID, DE). Cháin sé pleananna an Choimisiúin maidir le “costais ollmhóra” - don Bheart Glas, don chiste téarnaimh, do “Fit for 55”, a mbeadh ar shaoránaigh íoc as sa deireadh. Thug sé foláireamh faoi mhaorlathas a bheith ag fás agus ba trua leis an aistriú i dtreo fuinneamh glas, ag pléadáil go mbeadh níos mó fuinnimh núicléach ann.

Raffaele FITTO (ECR, IT) Thug siad foláireamh “nach leor na hacmhainní NextGenerationEU amháin” agus d’éiligh siad go ndéanfaí athchóiriú ar an gComhaontú Cobhsaíochta. D'iarr sé freisin go n-athrófaí rialacha cúnaimh stáit agus beartas trádála níos uathrialaí. “Ní féidir dul i ngleic leis an aistriú comhshaoil ​​gan an méid atá ag tarlú ar domhan agus an tionchar ar ár gcóras táirgthe a chur san áireamh”, a dúirt sé. Ar riail an dlí agus ar an bPolainn, shéan Fitto “forchur polaitiúil trí thromlach nach bhfuil meas aige ar inniúlachtaí stáit aonair”.

De réir Martin SCHIRDEWAN (An Chlé, DE), Mhol Ms von der Leyen í féin ach níor thug sí aon fhreagraí ar fhadhbanna an lae inniu. D'éiligh sé go mbainfí cosaint paitinne do vacsaíní agus gur oth leis go bhfuil méadú breise tagtha ar na 10 mbilliúnóir is saibhre san Eoraip le linn na paindéime agus leanbh amháin as gach cúigear san AE ag fás aníos i mbochtaineacht nó i mbaol na bochtaineachta.

Cainteoirí

Ursula VON DER LEYEN, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Athnuachan, RO)

Philippe LAMBERTS (Glasaigh / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TF)

Martin SCHIRDEWAN (An Chlé, DE)

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending