Ceangail le linn

Cultúr

Léiríonn Suirbhé titim i rannpháirtíocht chultúrtha na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ACPlogoAn bhfuil an Eoraip ag éirí mar mhór-roinn nach bhfuil chomh cultúrtha? Tugann torthaí suirbhé nua Eurobarometer ar rochtain agus rannpháirtíocht chultúrtha - an chéad cheann ar an ábhar ó 2007 - le tuiscint go bhféadfadh sé gurb amhlaidh atá. Cé go bhfuil difríochtaí suntasacha idir na ballstáit, go ginearálta bíonn níos lú Eorpaigh ag gabháil do ghníomhaíochtaí cultúrtha, mar thaibheoirí nó mar lucht féachana. Níor ghlac ach 38% páirt ghníomhach i ngníomhaíocht chultúrtha, mar shampla amhránaíocht, damhsa nó grianghrafadóireacht, le bliain anuas. Maidir le rannpháirtíocht ‘éighníomhach’, tá an líon a chuireann síos ar a rannpháirtíocht chultúrtha ard nó an-ard síos go 18%, i gcomparáid le 21% i 2007. Chuaigh an laghdú rannpháirtíochta i bhfeidhm ar gach gníomhaíocht chultúrtha seachas an phictiúrlann, agus dúirt 52% go ndeachaigh siad do na scannáin le bliain anuas (+ 1%). Is iad na príomhchúiseanna a luadh gan dul i mbun cultúir ná easpa ama (tugann 44% an chúis seo gan leabhar a léamh), easpa suime (deir 50% gurb é sin an fáth nach bhfaca siad bailé, taibhiú damhsa nó ceoldráma), easpa airgid (tugann 25% an chúis seo gan freastal ar cheolchoirm), agus easpa rogha (10% ar an meán). Léirigh an suirbhé go n-úsáideann níos mó ná leath na nEorpach an t-idirlíon chun críocha cultúrtha, agus beagnach aon trian ag déanamh amhlaidh uair sa tseachtain ar a laghad.

"Is foinse sástachta pearsanta, cruthaitheachta agus áthais é an cultúr. Tá imní orm go bhfuil níos lú saoránach AE páirteach i ngníomhaíochtaí cultúrtha, mar thaibheoirí, léiritheoirí nó mar thomhaltóirí. Taispeánann an suirbhé seo go gcaithfidh rialtais athmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a dtacaíonn siad le cultúr chun an pobal a spreagadh acmhainneacht rannpháirtíochta agus cultúir mar inneall le haghaidh post agus fáis. Caithfidh na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha oiriúnú freisin chun lucht féachana nua a bhaint amach agus samhlacha nua maoinithe a iniúchadh. Leanfaidh an Coimisiún ag tacú le rochtain agus rannpháirtíocht chultúrtha trínár nua An Eoraip Chruthaitheach clár agus foinsí maoinithe eile an AE, "a dúirt an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou.

Taispeánann an suirbhé gurb é an cineál rannpháirtíochta cultúrtha is coitianta san AE ná féachaint ar chlár cultúrtha ar an teilifís nó ar an raidió nó éisteacht leis (rinne 72% é seo uair amháin ar a laghad le 12 mhí anuas, laghdú 6% ó 2007), agus ina dhiaidh sin ag léamh leabhar (68%, síos 3%). Is é an ghníomhaíocht is lú a bhfuil tóir air ná ceoldráma, bailé nó taibhiú damhsa a fheiceáil (18%, gan athrú).

Aiseolas

Maidir le minicíocht rannpháirtíochta i ngach cineál gníomhaíochtaí cultúrtha, ó léamh go cuairt a thabhairt ar mhúsaem, is iad tíortha an Tuaiscirt a fuair an scór is airde, faoi stiúir na Sualainne (déanann 43% cur síos ar a ráta rannpháirtíochta mar ráta ard nó an-ard), an Danmhairg (36%) agus an An Ísiltír (34%). Ag an taobh eile den scála tá an Ghréig, áit nach dtuairiscíonn ach 5% rátaí rannpháirtíochta ard nó an-ard, an Phortaingéil agus an Chipir, 6%, an Rómáin agus an Ungáir, 7%, agus an Iodáil, 8%. Thairis sin, deir 34% de dhaonra an AE nach nglacann siad páirt riamh nó ar éigean riamh i ngníomhaíochtaí cultúrtha, ardú 4% ó 2007. Tá méadú suntasach tagtha ar an bhfigiúr seo i roinnt tíortha, mar an Ungáir (54%, + 26%), an Rómáin (55 %, + 14%) agus an Ghréig (63%, + 8%).

Cuireadh beagnach 27 000 duine ar fud an AE faoi agallamh don suirbhé. Bhí líon na bhfreagróirí i ngach tír sa raon ó 500 i mBallstáit níos lú (Málta, an Chipir agus Lucsamburg) go dtí timpeall 1 300 sa RA agus 1 500 sa Ghearmáin.

Tá na leibhéil is airde rannpháirtíochta gníomhaí sa Danmhairg (ghlac 74% páirt ghníomhach i ngníomhaíocht chultúrtha amháin ar a laghad le bliain anuas), sa tSualainn (68%), san Fhionlainn (63%) agus san Ísiltír (58%). Tá na leibhéil rannpháirtíochta gníomhaí is ísle sa Bhulgáir (14%), i Málta (18%), san Iodáil (20%) agus san Ungáir (21%). Ní raibh ach 12% de fhreagróirí an AE páirteach i ngrianghrafadóireacht nó i scannán a dhéanamh, i gcomparáid le 27% sa suirbhé roimhe seo, agus deir 13% gur rince siad (19% an uair dheireanach) agus 11% ag canadh (15% i 2007).

Aiseolas

Díobh siúd a luann easpa suime, ama, airgid nó rogha mar chúis leis an neamh-rannpháirtíocht, is iad seo a leanas na figiúirí is airde / is ísle:

 • Léigh leabhar: easpa suime (PT 49% is airde, SE 15% is ísle), easpa ama (CY 55%, IE 31%), easpa airgid (HU, IT 8%, DK, LU, MT, NL, SE agus an Ríocht Aontaithe ar fad 0%), rogha theoranta (RO 14%, NL 0%).
 • Bhreathnaigh sé nó d’éist sé le clár cultúrtha ar an teilifís / raidió: easpa suime (AT 43% is airde, LU, RO araon 20% is ísle), easpa ama (MT 50%, AT 23%), rogha theoranta (RO 16%, BG, MT araon 3%).
 • Bhíos ag ceolchoirm: easpa suime (MT 49% is airde, LV 11% is ísle), easpa ama (LU 34%, PT 13%), easpa airgid (PT 35%, MT 7%), rogha theoranta (RO 30%, MT 2%).
 • Thug mé cuairt ar shéadchomhartha nó láithreán stairiúil: easpa suime (CY 47% is airde, LV, RO araon 18% is ísle), easpa ama (LU 44%, FI 25%), easpa airgid (CZ 21%, DK, LU, MT, FI, SE 2% ar fad), rogha theoranta (RO 26%, MT 1%).
 • Bí sa phictiúrlann: easpa suime (CY 43% is airde, LV agus LU 17% is ísle), easpa ama (LU 43%, BG 18%), easpa airgid (ES 42%, MT 6%), rogha theoranta (RO 29%, MT 1%).
 • Bí san amharclann: easpa suime (MT 54% is airde, EE 16% is ísle), easpa ama (CY, LV araon 31%, PT 14%), easpa airgid (EL 40%, LU 4%), teoranta rogha (RO 29%, MT 2%).
 • Thug mé cuairt ar mhúsaem nó ar ghailearaí: easpa suime (CY 61% is airde, LV, RO araon 22% is ísle), easpa ama (RA 41%, PT 23%), easpa airgid (HU 18%, CY, MT, FI 2% ar fad), rogha theoranta (RO 26%, MT 1%),
 • Thug mé cuairt ar leabharlann phoiblí: easpa suime (CY 62% is airde, RO 26% is ísle), easpa ama (RO 36%, LU 17%), easpa rogha (RO 23%, MT 2%).
 • Le feiceáil bailé, taibhiú damhsa nó ceoldráma: easpa suime (CY 64% is airde, RO 24% is ísle), easpa ama (LU 27%, PT 11%), easpa airgid (LT 25%, MT 4%).

Léirigh an suirbhé go n-úsáideann níos mó ná leath na nEorpach an t-idirlíon chun críocha cultúrtha. Is iad na húsáidí is mó a bhfuil tóir orthu ná ailt nuachtáin a léamh (53%), cuardach a dhéanamh ar fhaisnéis chultúrtha (44%) agus éisteacht leis an raidió nó leis an gceol ar an idirlíon (42%). Is mó an seans go bhfreagróidh freagróirí ó thíortha thuaidh an t-idirlíon chun críocha cultúrtha ná iad siúd ó thíortha theas agus lár-oirthear na hEorpa.

Leanann tosca sochdhéimeagrafacha de thionchar a imirt ar rannpháirtíocht chultúrtha: is mó an seans go nglacfaidh na daoine is oilte, iad siúd a bhfuil stádas sóisialta ard acu nó nach mbíonn deacrachtaí airgeadais acu riamh páirt i ngníomhaíochtaí cultúrtha. Is ábhar misnigh dúinn go léiríonn na hEorpaigh is óige (aois 15-24) leibhéil níos airde rannpháirtíochta i go leor gníomhaíochtaí cultúrtha, agus is cosúil gurb í seo an aois ag a mbíonn an éagsúlacht is mó gníomhaíochtaí.

Fóram Cultúir na hEorpa

Foilsítear an suirbhé Eurobarometer ar rochtain agus rannpháirtíocht chultúrtha i gcomhthráth le hoscailt Fhóram Cultúir na hEorpa ag Palais des Beaux Arts sa Bhruiséil. Meastar go bhfreastalóidh 1200 cleachtóir cultúir agus lucht déanta beartas ar an bhFóram (4-6 Samhain). I measc na bpríomhchainteoirí tá José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Androulla Vassiliou, Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige, Šarūnas Birutis, Aire Cultúir na Liotuáine, agus Tomáš Sedláček, údar Economics of Good and Evil. Tá an fóram ar siúl an oíche roimh ghlacadh na hEorpa Cruthaithí, clár nua an AE chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

Chun tuilleadh a fháil amach, téigh chuig an Eurobarometer 399 speisialta ar rochtain agus rannpháirtíocht chultúrtha, 2013.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Cultúr

Seolann an Coimisiún glaonna Eoraip Chruthaitheach chun tacú leis na hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún na glaonna atá fágtha ar na hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha laistigh de shnáithe cultúir Clár Eoraip Chruthaitheach, ag cur méid iomlán € 88 milliún ar fáil. Clúdóidh an buiséad seo tionscadail chomhoibrithe Eorpacha i réimse an chultúir, cúrsaíocht agus éagsúlacht mhéadaithe saothair liteartha na hEorpa, agus soláthróidh sé deiseanna oiliúna agus taibhithe do cheoltóirí óga.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is earnálacha beoga iad an cultúr agus an cruthú a bhuail an paindéim go crua. Anois go bhfuil srianta á dtógáil, tá sé thar am díriú ar athshlánú inbhuanaithe gníomhaíochtaí agus ionad cultúrtha. Tá méadú mór tagtha ar bhuiséad Creative Europe don seacht mbliana atá romhainn, agus don bhliain seo, cuirfear € 88 milliún ar fáil cheana féin chun tacú le healaíontóirí, údair agus taibheoirí athcheangal le lucht féachana ar fud na hEorpa. Iarraim ar gach páirtí coinníollacha na nglaonna a sheiceáil agus an deis seo a úsáid. "

Díríonn na glaonna, i measc nithe eile, ar chomhar agus nuálaíocht ealaíne na hEorpa ar ábhair mar rannpháirtíocht lucht féachana, digitiú comhtháthaithe sóisialta, agus rannchuidiú leis an Déileáil Ghlas na hEorpa. Cuirfidh an glao atá tiomnaithe d’ardáin Eorpacha go sonrach le hinfheictheacht, ríomhchlárú agus cur chun cinn ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn a mhéadú. Is féidir le heagraíochtaí leasmhara iarratais a chur isteach anois, le spriocdhátaí idir deireadh Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair ag brath ar na glaonna. Tá tuilleadh faisnéise agus treoir maidir leis na glaonna éagsúla ar fáil ar leathanach gréasáin seo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cultúr

An Eoraip Chruthaitheach: Os cionn € 2 billiún chun tacú le téarnamh, athléimneacht agus éagsúlacht na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha

foilsithe

on

Tá gníomhartha nua seolta ag an gCoimisiún chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha san Eoraip agus níos faide i gcéin, tar éis an chéad cheann a ghlacadh clár oibre bliantúil den Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. In 2021, leithdháilfidh an Eoraip Chruthaitheach buiséad gan fasach de thart ar € 300 milliún chun cabhrú le gairmithe cultúrtha agus ealaíontóirí comhoibriú thar dhisciplíní agus teorainneacha, d’fhonn níos mó deiseanna a fháil agus lucht féachana nua a bhaint amach.

Leagann an uchtáil bunsraitheanna na gcéad ghlaonna ar thograí faoin gclár nua. Beidh na glaonna seo oscailte do gach eagraíocht atá gníomhach sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha ábhartha. Tá méadú 2.4% tagtha ar an mbuiséad iomlán seacht mbliana de € 63 billiún i gcomparáid leis an mbuiséad roimhe seo. Tá sé mar aidhm ag an Eoraip Chruthaitheach iomaíochas na hearnála cultúrtha a mhéadú, agus tacú lena n-iarrachtaí a bheith níos glaise, níos digití agus níos cuimsithí. Tugtar aird ar leith ar athléimneacht agus athshlánú na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a threisiú i bhfianaise na paindéime.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Oibríonn os cionn 8 milliún duine ar fud an AE i ngníomhaíocht chultúrtha. Níl aon teorainneacha ná aon náisiúntachtaí ar eolas ag an gcultúr. Léiríonn an ealaín fuinneog don domhan mór agus cuireann sí le droichid a thógáil inár measc go léir. Ag am nuair a thosaíonn músaeim, pictiúrlanna, láithreáin oidhreachta cultúrtha, amharclanna go léir ag athoscailt, ba mhaith liom tacaíocht an Choimisiúin do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a athrá. Le buiséad méadaithe, féachfaidh an Eoraip Chruthaitheach le hathshlánú na n-earnálacha a threisiú agus an éagsúlacht agus an chruthaitheacht ollmhór a chuireann siad ar fáil dúinn a chur chun cinn. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Tá léiriú ealaíonta agus cruthaitheach i gcroílár na dtionscal cultúrtha agus cruthaitheach agus inár bhféiniúlacht Eorpach. Tabharfaidh an clár Eorpach Cruthaitheach athbheoite borradh do scéalta Eorpacha a athshonraíonn go domhanda, agus a chothaíonn cruthaitheoirí, táirgeoirí na hEorpa. Dáileoirí agus taispeántóirí, a bhuail an paindéim chomh dona sin. Trí thacú le comhoibriú ar fud na slabhra luacha agus teorainneacha teanga, chomh maith le samhlacha gnó nuálacha nua, neartóidh MEDIA éiceachóras closamhairc bríomhar agus éagsúil ó thaobh cultúir den chéad uair, agus ag a am na mbagairtí atá ag dul i méid ar iolrachas na meán, cuirfidh an Eoraip Chruthaitheach earnáil meán nuachta sláintiúil agus inbhuanaithe chun cinn ar fud an Aontais. "

A brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cultúr

Treisiú AE don chultúr

foilsithe

on

Cheadaigh FPEnna an buiséad is mó riamh d’earnálacha cultúir agus cruthaitheacha an AE - € 2.5 billiún do 2021-2027. Cumann 

An Eoraip Chruthaitheach Is é an t-aon chlár de chuid an AE a thacaíonn go heisiach leis na hearnálacha cultúir agus closamhairc. Tar éis tréimhse garbh d’ealaíontóirí agus don earnáil iomlán mar gheall ar shrianta atá nasctha le paindéim COVID-19, chomhaontaigh an Pharlaimint agus an Chomhairle ar bhuiséad € 2.5bn do 2021-2027 i mí na Nollag 2020. FPEnna cheadaigh an comhaontú le linn an tseisiúin iomlánaigh i mBealtaine 2021.

Freagra níos fearr ar earnálacha éagsúla agus a gcuid riachtanas

Aiseolas

Le go mbeidh siad in ann meas a bheith acu ar nádúr sonrach earnálacha éagsúla agus freagairt níos fearr dá riachtanais, tá an Eoraip Chruthaitheach roinnte ina thrí shnáithe éagsúla:

Cultúr díríonn sé ar líonrú, comhoibriú trasnáisiúnta agus ildisciplíneach in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar fhéiniúlacht agus luachanna Eorpacha níos láidre a chothú le haird faoi leith d’earnáil an cheoil, mar atá idirbheartaithe ag FPEnna.

Meáin tiomanta do chomhar, soghluaisteacht agus nuálaíocht trasteorann a spreagadh; infheictheacht oibreacha closamhairc Eorpacha a mhéadú sa timpeallacht nua; agus é a dhéanamh tarraingteach do lucht féachana éagsúla, go háirithe daoine óga.

Aiseolas

Tras-earnála Tá sé mar aidhm aige nuálaíocht a spreagadh, tacú le tionscadail thras-earnálacha, malartú na gcleachtas is fearr agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna. Tacaíonn an Eoraip Chruthaitheach freisin le: 

 • Lipéad Oidhreachta Eorpach 
 • Laethanta Oidhreachta na hEorpa 
 • Duaiseanna Eorpacha don cheol, don litríocht, don oidhreacht agus don ailtireacht  
 • Príomhchathracha Cultúir na hEorpa  
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí le breisluach AE

Tacóidh an Eoraip Chruthaitheach le gníomhaíochtaí a chuireann fréamhacha coitianta an AE, éagsúlacht chultúrtha agus comhoibriú trasteorann chun cinn.

Cuimsiú agus comhionannas inscne a chur chun cinn

Chinntigh FPEnna fócas ar chuimsiú agus ar chomhionannas inscne, trí rannpháirtíocht daoine atá faoi mhíchumas, mionlaigh agus iad siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste a chur chun cinn, chomh maith le tacú le tallann ban.

An Eoraip Chruthaitheach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending