Ceangail le linn

Cúnamh

Treisíonn AE go dtacaíonn don tSaiheil sna blianta atá amach romhainn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Sahel_forest_near_Kayes_MaliMeastar go nochtfaidh an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs maoiniú suntasach nua ón AE don réigiún Sahel don tréimhse 2014 agus 2020, le linn comhchuairt ar réigiún Sahel le hArd-Rúnaí Ban na Náisiún Aontaithe Ban Ki Moon, Uachtarán an Bhainc Dhomhanda Jim Yong Kim, Cathaoirleach Choimisiún na hAfraice Nkosazana Dlamini-Zuma agus Uachtarán Bhanc Forbartha na hAfraice Donald Kaberuka.

Taispeánann an gealltanas nua tiomantas an AE cur chuige cuimsitheach a chur i bhfeidhm i réigiún Sahel, a bhaineann le réimsí comhoibrithe forbartha, cabhair dhaonnúil agus tacaíocht don tsíocháin agus don tslándáil, mar a léirítear i straitéis slándála agus forbartha an AE. an Sahel agus ceapadh ionadaí speisialta AE ina dhiaidh sin don Sahel, Michel Reveyrand de Menthon, a ghabhann leis an gCoimisinéir Piebalgs le linn na cuairte.

Beidh sé mar aidhm ag an tacaíocht seo de € 5 billiún chuig Buircíne Fasó, Mailí, Mháratáin, an Nígir, an tSeineagáil agus Sead (faoi réir fhaomhadh Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle Eorpaí) cuidiú leis na tíortha sin dul i ngleic le dúshláin shonracha agus chasta réigiún Sahel : slándáil agus cobhsaíocht, forbairt agus athléimneacht. Beidh rialachas, riail dlí agus slándála, seachadadh seirbhísí sóisialta, talmhaíocht agus slándáil bia, mar aon le trádáil agus comhtháthú réigiúnach i gcroílár na gclár forbartha thar 2014-2020. Sainaithníodh na príomhearnálacha i gcomhar le tíortha tairbheacha agus tá siad ag teacht leis an gClár Oibre don Athrú (treoirphlean an Choimisiúin chun a chabhair a dhíriú ar na tíortha agus na hearnálacha sin is mó a bhfuil an gá acu leo).

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Piebalgs: "Is tosaíocht don AE é an Sahel áit a ndéanann sé a chuid ionstraimí go léir a shlógadh chun aghaidh a thabhairt ar chás casta. Táimid diongbháilte leanúint ar aghaidh agus ár dtacaíocht do Stáit agus do mhuintir an tSaiheil a mhéadú. Tá ár gcur chuige tógtha ar an prionsabal gur réamhriachtanas le haghaidh fáis é an tslándáil - ní féidir forbairt a dhéanamh ann gan é. "

Tosaíonn an chuairt chomhpháirteach Ardleibhéil - an chéad cheann riamh a chuimsigh cúigear ceannaire as measc na n-institiúidí iltaobhacha agus na heagraíochtaí is gníomhaí i réimse na slándála agus na forbartha sa tSaiheil - inniu i Mailí, sula leanfaidh sé ar aghaidh go dtí an Nígir, Buircíne Fasó agus Sead, agus áireofar ann cruinnithe le hUachtaráin, airí, baill de Thionóil Náisiúnta, ceannairí grúpaí sochaí sibhialta agus ionadaithe ón earnáil phríobháideach sa réigiún. “Tá ríméad orm an oiread sin comhpháirtithe tábhachtacha a bheith i láthair - léiríonn sé i ndáiríre an leibhéal tiomantais atá againn go léir chun oibriú le chéile agus ár n-iarrachtaí a chomhordú”, a dúirt an Coimisinéir.

Cuirfear cúnamh daonnúil ar fáil de réir riachtanas. Thug an AE € 500 milliún de mhaoiniú daonnúil don Sahel ón 2008 go 2013. I 2013, gheobhaidh 5.5 milliún duine neamhchinnte bia cúnamh.

Aiseolas

Beidh an chuairt seo ina borradh nua freisin don chomhpháirtíocht idirnáisiúnta maidir le hathléimneacht i réigiún Sahel (Alliance Globale pour l’Initiative Resilience - AGIR), a seoladh agus é mar aidhm cabhrú le tíortha comhpháirtíochta dul i ngleic leis na bunchúiseanna agus iarmhairtí neamhshlándála bia ainsealach.

cúlra

I measc an € 5 billiún a fógraíodh inniu tá € 3.9 do chúnamh déthaobhach do thíortha na Sahel (Buircíne Fasó, Sead, Mailí, an Mháratáin, an Nígir agus an tSeineagáil) tríd an 11th Ciste Forbraíochta Eorpach (EDF) 2014-2020, agus ionstraimí airgeadais eile, go háirithe € 1.15 de chláir réigiúnacha.

Straitéis um Shlándáil agus Forbairt

Tá an Sahel ar cheann de na réigiúin is boichte ar domhan agus tá sé an-leochaileach don chuid is mó de na bearta a chuireann bac ar údarás Stáit agus ar chumas na Stát seirbhísí bunúsacha a sheachadadh go héifeachtach, rannpháirtíocht pholaitiúil leathanbhunaithe a chur chun cinn agus smacht reachta a neartú.

Ó mhí an Mhárta 2011, tá Straitéis chomhtháite do Shlándáil agus Forbairt sa réigiún á cur i bhfeidhm ag an AE. Díríonn sé ar cheithre líne ghníomhaíochta: (1) forbairt, dea-rialachas agus réiteach inmheánach coinbhleachta; (2) polaitiúil agus taidhleoireachta; (3) slándáil agus riail an dlí; (4) ag cur in aghaidh antoisceachais fhoréignigh.

Is uirlis an-luachmhar é an Straitéis seo chun comhsheasamh agus cur chuige coiteann don AE a mhúnlú agus chun iarrachtaí Eorpacha breise nach beag a chur chun cinn i réimse na forbartha agus na slándála, chomh maith le hiarrachtaí agus comhordú inmheánach a spreagadh chuige sin. Mar shampla, seoladh trí mhisean Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (nó CSDP) sa réigiún níos leithne; i ndiaidh a chéile EUCAP SAHEL Niger, Misean Oiliúna an Aontais Eorpaigh i Mailí (EUTM) Mailí agus Cúnamh Bainistíochta Teorann an AE (EUBAM) go Libia mar thír teorann sa tSaiheil.

Tá acmhainní airgeadais breise slógtha ag an AE le haghaidh tionscadal a bhaineann le forbairt agus slándáil ar fiú € 167 milliún é. Sa lá atá inniu ann, leanann an straitéis seo ag soláthar an bhoinn cheart do ghníomhaíocht an AE agus beidh sé tábhachtach a raon feidhme a leathnú chuig tíortha Sahel eile amach anseo, amhail na Mailí comharsanacha, an Mháratáin agus an Nígir. Ach, caithfear é a léirmhíniú agus a oiriúnú d’fhonn cabhrú le comhpháirtithe AE i mór-réigiún an tSahára chun dul i ngleic le príomhdhúshláin slándála agus forbartha agus chun gníomhaíocht agus tacaíocht idirnáisiúnta a chomhordú.

Chuir an AE go mór le líonraí bonneagair a thógáil sa réigiún lenár gcomhpháirtithe agus cuideoidh sé le rialachas agus bainistiú an ghréasáin iompair atá ann cheana a fheabhsú go suntasach. Toradh tábhachtach amháin a bheidh ann ná infheistíochtaí acmhainní agus giarála sa réigiún a shlógadh trí chumasc (deontais agus iasachtaí a mheascadh).

Aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus athléimneacht i leith géarchéime a neartú

Is é an toradh atá ar ghéarchéim na Sahel ná droch-bháisteach, fómhair theip, ardú ar phraghsanna bia agus tá sé méadaithe ag oibrithe imirceacha a fhilleann ó Libia gan aon ioncam ná post. Thairis sin, cuireann neamhshlándáil agus sceimhlitheoireacht sa réigiún leis na deacrachtaí, agus cuireann sé isteach ar ghluaiseachtaí na n-oibrithe daonnúla.

D’fhonn cabhrú le tíortha i réigiún Sahel dul i ngleic leis na bunchúiseanna agus iarmhairtí na neamhshlándála bia ainsealaigh, sheol an Coimisiún Eorpach comhpháirtíocht idirnáisiúnta maidir le hathléimneacht i réigiún Sahel (Alliance Globale pour l’Initiative Resilience - AGIR) in 2012, mar aon le rialtais, eagraíochtaí réigiúnacha, gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus comhlachtaí daonnúla agus forbartha eile.

Dheimhnigh na Náisiúin Aontaithe, an Banc Domhanda, Banc Forbartha na hAfraice, an tAontas na hAfraice agus an AE a dtiomantais maidir le Treochlár Réigiúnach AGIR. Leag an tionscnamh AGIR-Sahel an sprioc uaillmhianach amach chun € 750 milliún a shlógadh sna chéad bhlianta eile. D'fhógair an AE cheana féin € 3 billiún i gcláir réigiúnacha agus náisiúnta thar 1.5 -2014 chun straitéisí athléimneachta náisiúnta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i dtíortha Iarthar na hAfraice.

Chun níos mó a fhoghlaim faoi Straitéis an AE um Shlándáil agus Fhorbairt sa Sahel, cliceáil anseo.

IP / 12 / 1052: Cuireann AE athléimneacht i gcroílár a chuid oibre ar ocras agus bochtaineacht a chomhrac.

ACC

#AfricaEuropeAlliance - Infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe a threisiú in #Africa

foilsithe

on

Tugann tionscnamh ardáin ardleibhéil le chéile príomhpháirtithe san earnáil fuinnimh inbhuanaithe ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus san Afraic.

Ag Fóram Infheistíochta na hAfraice in Johannesburg a d'eagraigh Banc Forbartha na hAfraice, sheol an tAontas Eorpach agus an tAontas na hAfraice ardán ardleibhéil AE-na hAfraice ar infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Le linn a Óráid faoi Staid an Aontais D'fhógair an tUachtarán Juncker an ceann nua 'An Afraic - Comhghuaillíocht na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' cur go mór le hinfheistíocht san Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i scileanna. Is éard atá san ardán ardleibhéil a cuireadh i bhfeidhm inniu gníomh nithiúil faoin gcomhghuaillíocht seo chun infheistíochtaí straitéiseacha a threisiú agus ról na hearnála príobháidí a neartú.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach, Tionscail, Fiontraíochta agus FBManna Elżbieta Bieńkowska i Johannesburg: "Má táimid dáiríre faoi infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, teastaíonn gach duine uainn, an earnáil phríobháideach san áireamh. Réiteoidh an t-ardán ardleibhéil an bealach chuige sin: Pléifidh saineolaithe ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, acadúla agus airgeadais i gcomhpháirt dúshláin agus bacainní ar infheistíocht inbhuanaithe sa réimse seo agus cuideoidh siad le dul i ngleic leo. "

Tugann an Ardán Ardleibhéil oibreoirí poiblí, príobháideacha agus airgeadais le chéile chomh maith le lucht acadúil ón Afraic agus ón Eoraip. Scrúdóidh siad na dúshláin agus na leasanna straitéiseacha a d'fhéadfadh an tionchar a luathú, go háirithe maidir le fás inbhuanaithe agus poist. Tá sé mar aidhm ag an ardán ardleibhéil infheistíochtaí príobháideacha atá freagrach agus inbhuanaithe a mhealladh agus a threisiú i dtreo fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Ba é toradh nithiúil an imeachta seolta ardáin ardleibhéil fógraíodh trí shruth oibre, 1) a shainaithníonn infheistíochtaí fuinnimh a bhfuil tionchar mór acu ar fhás agus ar chruthú post, 2) anailís a dhéanamh ar rioscaí infheistíochta fuinnimh agus treoirlínte beartais a mholadh le haghaidh infheistíochta agus gnó inbhuanaithe timpeallacht agus 3) malartuithe a threisiú idir earnáil phríobháideach na hAfraice agus na hEorpa.

Aiseolas

cúlra

Trí ghníomhaithe fuinnimh ó na hearnálacha príobháideacha agus poiblí a thabhairt le chéile ón dá mhór-roinn, cothóidh an t-ardán ardleibhéil an chomhpháirtíocht idir gnólachtaí Eorpacha agus Afracacha, agus tacóidh sé le ‘Comhghuaillíocht na hAfraice-AE um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist’. Cuideoidh sé leis an gcuid is mó de na deiseanna a bhaint amach maidir le hinfheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, chomh maith le dul i ngleic níos fearr le dúshláin agus príomhbhacainní a chuireann bac air faoi láthair.

An Fóram Infheistíochta na hAfraice i Johannesburg a tharla an 7-9 Samhain 2018 agus ba é Banc Forbartha na hAfraice a d’eagraigh é. Is é an Fóram an áit a dtagann urraitheoirí tionscadail, iasachtaithe, iasachtóirí, agus infheisteoirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach le chéile chun deiseanna infheistíochta na hAfraice a luathú - go háirithe an earnáil fuinnimh.

An 'Comhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' Tógann sé ar na tiomantais a glacadh le linn na Aontas na hAfraice - Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh, a tharla i mí na Samhna anuraidh i Abidjan, áit ar aontaigh an dá mhór-roinn a gcomhpháirtíocht a neartú. Leagtar amach ann na príomhshnáitheanna gníomhaíochta le haghaidh clár oibre eacnamaíoch níos láidre don AE agus dá chomhpháirtithe san Afraic.

Tá ról bunúsach ag forbairt ar fhuinneamh inbhuanaithe i bhforbairt. Cuspóir an Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe rochtain uilíoch a thabhairt ar sheirbhísí fuinnimh inacmhainne, iontaofa, nua-aimseartha. Tá rún daingean ag an AE cuidiú le tíortha comhpháirtíochta giniúint fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus a bhfoinsí fuinnimh a éagsúlú ag cinntiú go n-aistreofar chuig córas fuinnimh cliste, slán, athléimneach agus inbhuanaithe do chách. Tá sé ríthábhachtach an earnáil phríobháideach a úsáid chun an iarracht seo a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Comhaontas na hAfraice-na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

má choimeádtar an AE cabhair do thíortha triomaigh tionchar i #HornofAfrica

foilsithe

on

Tá sé fógartha ag an gCoimisiún Eorpach cabhair dhaonnúil sa bhreis de € 60 milliún chun cuidiú le daoine sa tSomáil, An Aetóip agus sa Chéinia, a bhí os comhair na leibhéil chriticiúil de easpa sábháilteachta an tsoláthair bia mar gheall ar triomach dian.

Tugann an cúnamh breise cabhair an AE dhaonnúil do Chorn na hAfraice réigiún (lena n-áirítear an tSomáil, An Aetóip, An Chéinia, Uganda, Djibouti) go dtí beagnach € 260m ó thús na bliana.

"Tá meath suntasach tagtha ar an staid in Adharc na hAfraice in 2017 agus tá sé ag dul in olcas i gcónaí. Tá na milliúin daoine ag streachailt chun freastal ar a riachtanais bhia agus a dteaghlaigh. Tá riosca an ghorta fíor. Tá an tAontas Eorpach ag leanúint an staid go dlúth ó shin an chabhair atá ag dul i dtosach agus ag méadú de réir a chéile do na pobail atá buailte. Cuideoidh an pacáiste nua seo lenár gcomhpháirtithe daonnúla an freagra a mhéadú tuilleadh agus cúnamh a thabhairt chun beatha a thabhairt do dhaoine i ngátar, "a dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides.

Aiseolas

Beidh an cúnamh an AE nua a fógraíodh tacú le comhpháirtithe daonnúla freagairt cheana do riachtanais na daoine atá thíos chun cur le cúnamh bia éigeandála agus cóireáil míchothú. Beidh na tionscadail lena soláthar uisce, cosaint beostoic agus mar fhreagairt ar ráigeanna a chothú chomh maith. Caithfear tromlach an mhaoinithe (€ 40m) dul chun cabhrú na daoine is leochailí sa tSomáil, cé go mbeidh € 15m téigh go dtí an Aetóip agus € 5m go Chéinia.

cúlra

Na milliúin daoine i gCorn na hAfraice bhfuil tionchar ag easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus ganntanas uisce. Is Fásra tanaí. básanna Beostoc, praghsanna arda bia agus ioncaim laghdaithe á thuairisciú. Mar thoradh ar an séasúr na báistí go dona ag feidhmiú, beidh na feamainne eile a laghdú go mór agus táthar ag súil ar an scéal níos measa sna míonna amach romhainn.

Aiseolas

Tagann an triomach ar shála na haimsire gruama ba chúis le feiniméan El Niño in 2015-16. San Aetóip, spreag sí an oibríocht freagartha triomach is mó i stair na tíre.

Tá 2.3 milliún teifeach sa réigiún freisin - a bhformhór acu as Éimin, an tSúdáin Theas agus an tSomáil - agus ag streachailt chun freastal ar a riachtanais mhéadaitheacha.

Ó 2011, tá an tAontas Eorpach breis € 1 billiún i gcabhair dhaonnúil dá chomhpháirtithe i gCorn na hAfraice. Tá maoiniú ón AE Chabhraigh cúnamh bia, sláinte agus cothú cúraim, uisce glan, sláintíocht, agus fothain a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil a saol faoi bhagairt ag triomach agus coimhlint.

Mar sin féin, tá cabhair do na daonraí tionchar ag triomaigh casta ag an iargúltacht na gceantar áirithe, chomh maith leis an foréigean leanúnach sa tSomáil. Gach páirtí sa choinbhleacht Moltar, dá bhrí sin chun rochtain dhaonnúil gan bhac do dhaoine atá i ngátar ar fáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúnamh

Sroicheann Cúnamh AE #Development Oifigiúil leibhéal is airde riamh

foilsithe

on

Deimhníonn figiúirí nua gur dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a bhallstáit a n-áit mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Taispeánann réamhfhigiúirí an OECD gur shroich Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) a sholáthraíonn an AE agus a bhallstáit € 75.5 billiún in 2016. Is méadú 11% é seo i gcomparáid le leibhéil 2015. Tá méadú tagtha ar chúnamh an AE don cheathrú bliain as a chéile agus shroich sé an leibhéal is airde go dtí seo. In 2016, b'ionann ODA comhchoiteann an AE agus 0.51% d'Ollioncam Náisiúnta (GNI) an AE, tar éis méadú ó 0.47% in 2015. Tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 0.21% de thíortha neamh-AE atá ina mbaill den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC). .

Aiseolas

Dá bhrí sin, dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit a n-áit arís mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta, Neven Mimica: “Táim bródúil go bhfanann an AE mar phríomhsholáthraí Cúnaimh Forbartha Oifigiúil ar domhan - cruthúnas soiléir ar ár dtiomantas do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Iarraimid ar gach gníomhaí forbartha a n-iarrachtaí a dhéanamh arís mar an gcéanna. Agus ní stopann muid ansin. Déanaimid iarracht infheistíochtaí na hearnála príobháidí a ghiaráil, cuidiú le hacmhainní baile a shlógadh agus comhiarrachtaí a threisiú le ballstáit an AE, déanaimid iarracht an leas is fearr a bhaint as na foinsí maoinithe uile le haghaidh forbartha. "

I 2016, ar choinníoll cúig Ballstát an AE 0.7% nó níos mó dá Ollioncam Náisiúnta (OIN) in Chúnamh Oifigiúil Forbartha: Lucsamburg (1.00%), An tSualainn (0.94%), an Danmhairg (0.75%), An Ghearmáin (0.70%), a bhfuil bainte amach an sprioc den chéad uair, agus an Ríocht Aontaithe (0.70%). Ballstáit sé cinn déag an AE méadaithe a gcuid ODA i gcomparáid lena OIN, agus laghdaigh ball 5 stáit a ODA agus 7 fhan ag an leibhéal céanna leis an bhliain seo caite. San iomlán, tháinig méadú Ballstáit 20 n ODA ainmniúil de € 10.9 billiún, agus na laghduithe i gcásanna eile 6 agus € 3.4 billiún.

Aiseolas

In 2016, agus géarchéim imirce gan fasach ann, bhí an AE agus a bhallstáit in ann a dtacaíocht do dhídeanaithe a mhéadú chomh maith lena ‘gcabhair forbartha’ do thíortha i mbéal forbartha. Bhí an méadú foriomlán ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le € 7.6 billiún, níos mó ná mar a chosnaíonn an borradh i ndídeanaithe deontóra € 1.9 billiún. Ní raibh ach 25% d’fhás ODA Comhchoiteann an AE idir 2015 agus 2016 mar gheall ar chostais dídeanaithe intíre, mar sin, bhí fás in ODA, fiú má tá na costais sin eisiata. D’fhás ODA comhchoiteann an AE seachas costais dídeanaithe intíre ó € 59.1 billiún in 2015 go € 64.8 billiún in 2016, arb ionann é agus méadú 10%.

cúlra

Tá Cúnamh Forbartha Oifigiúil foinse ríthábhachtach maoinithe do go leor tíortha i mbéal forbartha, ach is léir go bhfuil iarrachtaí chun dul i bhfad níos faide. An fhís, ar conas ba chóir maoiniú forbartha fabhrú chun tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá aontaithe sa Addis Ababa Clár Oibre Gníomhaíochta[1] (AAAA).

Chun tacú leis an gclár oibre, féachann an tAontas Eorpach (AE) le increaseresources fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear trí:

- Slógadh acmhainní baile

- Acmhainní na hearnála príobháidí a ghiaráil ar leibhéal intíre agus idirnáisiúnta chun airgeadas a fhorbairt d’fhorbairt na hearnála príobháidí

- Comhiarrachtaí cláraithe a mhéadú idir an AE agus a Bhallstáit mar bhealach chun éifeachtúlacht, úinéireacht agus éifeachtúlacht an chomhair forbartha a fheabhsú.

I 2005, an AE agus a Bhallstáit i ngeall ar a ODA comhchoiteann a mhéadú go 0.7% Ioncaim AE Comhlán Náisiúnta (OIN) ag 2015. Cé an ngéarchéim eacnamaíoch agus brúnna buiséadacha dian sa chuid is mó ballstáit an AE Chiallaigh sé sin go nach raibh an AE ag freastal ar an sprioc uaillmhianach i 2015, tá fás fíor leanúnach i ODA Eorpach de bheagnach 40 2002% ó. I mí na Bealtaine 2015, d'athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach a tiomantas an sprioc seo a bhaint amach roimh 2030. Thug an AE freisin iarrachtaí chun freastal i dteannta a sprioc ODA na 0.15 0.20-% de OIN do Tíortha is Lú forbartha sa ghearrthéarma, agus 0.20% de ODA / GNI a bhaint amach do na tíortha is lú ag 2030.

Tá an gealltanas ODA atá bunaithe ar spriocanna ar leith. Ballstáit a tháinig isteach san Aontas Eorpach roimh an athdhearbhaigh 2002 a dtiomantas chun an sprioc 0.7% ODA / OIN a bhaint amach, ag cur san áireamh imthosca buiséid, ag an am céanna iad siúd a bhain amach an sprioc sin tiomantas chun fanacht ag nó os cionn na sprice. Ballstáit a tháinig isteach san AE i ndiaidh 2002 tiomanta de bheith ag iarraidh chun cur lena n ODA / GNI a 0.33%.

Na sonraí a foilsíodh inniu tá sé bunaithe ar fhaisnéis réamh tuairiscithe ag Ballstáit an AE don ECFE agus don Choimisiún an AE. ODA comhchoiteann AE comhdhéanta den chaiteachas ODA iomlán na Bhallstáit an AE 28 agus an ODA institiúidí an AE gan leith Ballstáit aonair (ie acmhainní dílse an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta).

In-deontóirí ardaigh costais dídeanaí arna dtuairisciú ag Ballstáit an AE ó € 8.8 billiún (nó 12.9% de ODA comhchoiteann AE i 2015) go € 10.7 billiún (nó 14.2% de ODA comhchoiteann AE in 2016). Léiríonn an méadú ar ODA AE tiomanta do chostais dídeanaithe in-deontóirí a mhaoiniú ar an bhfíric go bhfuil i 2015 2016 agus, go leor tíortha san AE, ag tabhairt aghaidhe méadú as cuimse ar dídeanaithe, chuir sé cúnamh éigeandála riachtanach agus tacaíocht do líon mór dídeanaithe laistigh dá theorainneacha. An chuid is mó de na costais ghaolmhara[2] ní féidir é a thaifeadadh mar ODA ach don chéad bhliain de fhanacht dídeanaí.

Tá baill 30 den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC), lena n-áirítear an tAontas Eorpach, a fheidhmíonn mar bhall iomlán den choiste.

Tuilleadh eolais:

Bileog Eolais: Foilsiú figiúirí nua maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil 2016

Iarscríbhinn: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 bhaint amach: chur le chéile na modhanna cur chun feidhme; aird a tharraingt ar éachtaí go luath an AE i dtrí phríomhréimse

OECD Preasráiteas

[1] Comhaontaíodh an Addis Ababa Gníomhaíochta Clár Oibre (aaaa) ag an tríú Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Maoiniú um Fhorbairt i mí Iúil 2015

[2] Féach: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Líne Teifigh IA8.2 i dtíortha deontóra (cód 1820)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending