Ceangail le linn

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Tá an t-am ann do lucht tacaíochta na gcéad Tionscnamh Saoránach Eorpach: Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?

ROINN:

foilsithe

on

EU_Flag_blowingAmárach (1 Samhain), rithfidh eagraithe na chéad ocht dTionscnamh Saoránach Eorpach (ECIanna) as am chun ráitis tacaíochta a bhailiú. Éilíonn trí ghrúpa gur shroich siad an sprioc de mhilliún síniú. Cuimsíonn sé seo íoslíon sínithe i seacht mballstát ar a laghad, mar a éilíonn reachtaíocht ECI. Ina measc tá Right2Water, a chreideann ‘gur leas poiblí é uisce, ní tráchtearra’, One of Us, a fhéachann le deireadh a chur le maoiniú gníomhaíochtaí AE a thoirmisceann go scriosfaí suthanna daonna, agus Stop Vivisection, atá ag iarraidh deireadh a chur le maireachtáil turgnamh ar ainmhithe.

Dúirt an Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič: "Is ábhar mór misnigh dom go bhféadfadh trí ECI éagsúil den sórt sin tairseach an rath a shárú. Cruthaíonn sé gur ghlac an turgnamh an-uaillmhianach uathúil seo i ndaonlathas rannpháirtíochta trasnáisiúnta samhlaíocht daoine ar fud na hEorpa.

"Cuirim mo chomaoin ar lucht eagraithe na gcúig ECI eile. Ach is cinnte nár cuireadh amú a gcuid iarrachtaí agus fuinnimh. D’éirigh leo go léir naisc a chruthú le daoine ar aon intinn ar fud na mór-roinne, agus díospóireachtaí dáiríre uile-Eorpacha a spreagadh ar shaincheisteanna a is léir go bhfuil siad an-tábhachtach dóibh. Is dúshraith dhaingean iad seo ar féidir leo leanúint ar aghaidh ag feachtasaíocht. "

Aiseolas

Tá trí mhí anois ag údaráis náisiúnta chun na sínithe a bhailíochtú, próiseas a thosaigh cheana féin i mí Mheán Fómhair don tionscnamh Right2Water. A luaithe agus a bhailítear ECI rathúil, ansin beidh trí mhí ag an gCoimisiún chun an tionscnamh a scrúdú agus cinneadh a dhéanamh conas gníomhú air. Buailfidh sé leis na heagraithe ionas gur féidir leo na ceisteanna a ardaíodh ina dtionscnamh a mhíniú níos doimhne. Beidh deis ag na heagraithe a dtionscnamh a chur i láthair ag éisteacht phoiblí a eagraítear ag Parlaimint na hEorpa. Ar deireadh, glacfaidh an Coimisiún Teachtaireacht lena míneofar a chonclúidí maidir leis an tionscnamh, cén gníomh a bheartaíonn sé a dhéanamh, más ann dó, agus a réasúnaíocht.

cúlra

Suíomh Gréasáin Thionscnamh Eorpach na Saoránach.

Aiseolas

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Tionscnamh Eorpach na Saoránach: Cinneann an Coimisiún tionscnamh nua saoránach a chlárú

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh a chlárú dar teideal 'Comhréireacht an Chomhbheartais Tráchtála a chinntiú le Conarthaí an AE agus comhlíonadh an dlí idirnáisiúnta'.

Iarrann eagraithe an tionscnaimh ar an gCoimisiún “gníomhartha dlí a mholadh bunaithe ar an gComhbheartas Tráchtála chun aonáin dhlíthiúla an AE a chosc ó allmhairiú táirgí de thionscnamh lonnaíochtaí mídhleathacha i gcríocha faoi fhorghabháil agus onnmhairiú chuig na críocha sin, d’fhonn sláine na an margadh inmheánach agus gan cúnamh ná cúnamh a thabhairt chun cásanna neamhdhleathacha den sórt sin a chothabháil ".

Measann an Coimisiún go bhfuil an Tionscnamh Eorpach Saoránach seo inghlactha go dlíthiúil, toisc go gcomhlíonann sé na coinníollacha cláraithe riachtanacha. Tá sé tábhachtach a aibhsiú, go dtugann an tionscnamh cuireadh don Choimisiún togra le haghaidh gnímh dlí a chur isteach faoin gComhbheartas Tráchtála, atá ginearálta ó thaobh nádúir de agus nach ndíríonn ar thír nó ar chríoch ar leith. Níl anailís déanta ag an gCoimisiún ar shubstaint an tionscnaimh ag an bpointe seo.

Aiseolas

Le cinneadh an lae inniu, tá an Coimisiún ag athmheasúnú an tionscnaimh atá beartaithe tar éis faisnéis bhreise a fuarthas ó na heagraithe agus rialú ón gCúirt Ghinearálta ar chinneadh ón gCoimisiún roimhe seo.

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis clárú an lae inniu, is féidir leis na heagraithe tús a chur leis an bpróiseas chun sínithe a bhailiú. Má fhaigheann Tionscnamh Eorpach Saoránach aon mhilliún ráiteas tacaíochta laistigh de bhliain ó sheacht mBallstát éagsúla ar a laghad, beidh ar an gCoimisiún freagairt. D’fhéadfadh an Coimisiún a chinneadh an iarraidh a leanúint nó nach ea, agus sa dá chás bheadh ​​sé de cheangal air a réasúnaíocht a mhíniú.

Aiseolas

cúlra

Tugadh an Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh isteach le Conradh Liospóin mar uirlis chun clár oibre a leagan síos i lámha na saoránach. Seoladh é go hoifigiúil i mí Aibreáin 2012.

Is iad seo a leanas na coinníollacha maidir le hinghlacthacht: (1) ní léir go dtagann an gníomh atá beartaithe faoi chuimsiú chumhachtaí an Choimisiúin togra le haghaidh gnímh dlí a thíolacadh, (2) ní léir go bhfuil sé maslach, suaibhreosach nó cráiteach agus (3) tá sé ní léir contrártha le luachanna an Aontais.

Ó cuireadh tús le Tionscnamh Eorpach na Saoránach, tá 107 iarratas faighte ag an gCoimisiún chun ceann a sheoladh, 83 acu sin i réimsí ina bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh agus a cháiligh mar sin a bheith cláraithe.

Tuilleadh eolais

'Comhréireacht an Chomhbheartais Tráchtála a chinntiú le Conarthaí an AE agus comhlíonadh an dlí idirnáisiúnta'

Tionscnamh Eorpach na Saoránach - láithreán gréasáin

Tionscnaimh Eorpach na Saoránach ag bailiú sínithe faoi láthair

Fóram Tionscnamh Saoránach na hEorpa

Feachtas #EUTakeTheInitiative

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

saoránacht AE

Tionscnamh Saoránach Eorpach: Cinneann an Coimisiún tionscnamh 'ReturnthePlastics' a chlárú ar athchúrsáil buidéal plaisteach

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún inniu (13 Lúnasa) Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh a chlárú dar teideal 'ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative chun córas taisce ar fud an AE a chur i bhfeidhm chun buidéil phlaisteacha a athchúrsáil'.

Iarrann eagraithe an tionscnaimh ar an gCoimisiún togra a thíolacadh chun:

  • Córas taisce ar fud an AE a chur i bhfeidhm chun buidéil phlaisteacha a athchúrsáil;
  • dreasacht a thabhairt do bhallstáit uile an AE go gcuireann ollmhargaí (slabhraí) atá ag díol buidéil phlaisteacha meaisíní díola droim ar ais chun na buidéil phlaisteacha a athchúrsáil tar éis don tomhaltóir iad a cheannach agus a úsáid, agus;
  • a chur ar na cuideachtaí táirgeachta buidéal plaisteacha cánacha plaisteacha a íoc as córas athchúrsála agus taisce na mbuidéal plaisteach (faoin bprionsabal gur cheart don truaillitheoir a íoc).

Measann an Coimisiún go bhfuil an tionscnamh seo inghlactha go dlíthiúil toisc go gcomhlíonann sé na coinníollacha riachtanacha. Ag an bpointe seo, níl anailís déanta ag an gCoimisiún ar shubstaint an tionscnaimh.

Aiseolas

Na Chéad Chéimeanna Eile

Tar éis clárú an lae inniu, is féidir leis na heagraithe tosú ag bailiú sínithe. Má fhaigheann Tionscnamh Eorpach Saoránach 1 mhilliún ráiteas tacaíochta laistigh de bhliain ó sheacht mballstát éagsúla ar a laghad, beidh ar an gCoimisiún freagairt. D’fhéadfadh an Coimisiún a chinneadh an t-iarratas a thabhairt ar aghaidh nó nach ea, agus ceanglófar air a réasúnaíocht a mhíniú.

cúlra

Aiseolas

Tugadh an Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh isteach le Conradh Liospóin mar uirlis chun clár oibre a leagan síos i lámha na saoránach. Seoladh é go hoifigiúil i mí Aibreáin 2012.

Is iad na coinníollacha maidir le hinghlacthacht: (1) is léir nach dtagann an gníomh beartaithe faoi chuimsiú chumhachtaí an Choimisiúin togra le haghaidh gnímh dlí a thíolacadh, (2) ní léir go bhfuil sé maslach, suaibhreosach nó cráiteach, agus (3) é ní léir go bhfuil sé contrártha le luachanna an Aontais.

Go dtí seo, tá 107 iarratas faighte ag an gCoimisiún chun Tionscnamh Eorpach do Shaoránaigh a lainseáil, a raibh 82 díobh inghlactha agus cáilithe mar sin le bheith cláraithe.

Tuilleadh eolais

'ReturnthePlastics: Tionscnamh Saoránach chun córas taisce ar fud an AE a chur i bhfeidhm chun buidéil phlaisteacha a athchúrsáil'

ECI ag bailiú sínithe faoi láthair

Fóram Tionscnamh Saoránach na hEorpa

Feachtas #EUTakeTheInitiative

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Tionscnaimh Eorpacha do Shaoránaigh: Cinneann an Coimisiún dhá cheann a chlárú

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach dhá Thionscnamh Eorpach do Shaoránaigh (ECIanna) a chlárú dar teideal 'Clár Malartaithe Státseirbhíseach na hEorpa' agus 'Glasú Díon'. Iarrann eagraithe thionscnamh Chlár Malairte Státseirbhíseach na hEorpa ar an gCoimisiún clár malairte agus oiliúna a sheoladh idir státseirbhísigh ó bhallstáit an Aontais Eorpaigh.

Is é aidhm an chláir taithí ghairmiúil a thairiscint d’oifigigh i seirbhís den chineál céanna i mballstát eile ar feadh tréimhse 2 go 12 mhí. Iarrann eagraithe an tionscnaimh Rof Greening ar an gCoimisiún cruthú gairdíní glasa ar dhíonta cuideachtaí a éascú. Mar sin, d’fhéadfadh díonta neamhúsáidte cur leis an gcomhshaol. Measann an Coimisiún go bhfuil an dá thionscnamh inghlactha go dlíthiúil ós rud é go gcomhlíonann siad na coinníollacha riachtanacha agus dá bhrí sin shocraigh sé iad a chlárú. Níl anailís déanta ag an gCoimisiún ar ábhar na dtionscnamh ag an bpointe seo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending