Ceangail le linn

Cúnamh

Deimhníonn an AE a thacaíocht d’fhorbairt agus do chomhtháthú Iarthar na hAfraice

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

westafricaFógróidh an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs inniu (29 Deireadh Fómhair) tacaíocht airgeadais nua d'Iarthar na hAfraice don tréimhse 2014-2020, le linn babhta díospóireachtaí le hAirí agus le húdaráis eile na dtíortha sa réigiún maidir leis na tosaíochtaí atá le maoiniú le linn na chéad seacht mbliana eile. blianta. Beidh an tacaíocht seo cothrom le € 6.4 billiún (faoi réir deimhniú ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle) agus táthar ag súil go dtacóidh sé le hinfheistíochtaí a ghineann fás agus cruthú post do na saoránaigh 300 de Iarthar na hAfraice.

Ag fáiltiú dó roimh an tiomantas, dúirt an Coimisinéir Piebalgs: "Ní gá dúinn ach féachaint ar na dúshláin i réimsí mar fhuinneamh, forbairt bonneagair agus géarchéimeanna bia triomach-tiomáinte chun a thuiscint go bhfuil leas díreach ag Iarthar na hAfraice inár gcumas aghaidh a thabhairt ar dhíothú na bochtaineachta agus ar fhorbairt inbhuanaithe le chéile . "

Dúirt sé: “Léiríonn ár dtacaíocht nua ár dtiomantas leanúnach chun infheistíocht a dhéanamh in Iarthar na hAfraice. Ach ba mhaith linn an réigiún agus a thíortha a fheiceáil sa suíomh tiomána - creidim gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn mór i dtreo forbairt agus rathúnas méadaithe don réigiún seo. ”

Aiseolas

Ar na cúiseanna sin, réiteoidh na cistí nua an bealach chun tosaíochtaí nua a phlé le gach ceann de na tíortha atá i láthair sa seimineár a bheidh ar siúl sa Bhruiséil. Cuirfidh sé san áireamh freisin na cineálacha nua cur chun feidhme mar atá leagtha amach sa Chlár Oibre um Athrú, treoirphlean an AE chun cúnamh forbartha a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos dírithe ar thorthaí, go háirithe trí chistí a chumasc (deontais agus iasachtaí a mheascadh).

Comhtháthú réigiúnach a fheabhsú

An tseachtain seo caite, chinn Cinn Stáit Iarthar na hAfraice Aontas Custaim an réigiúin a dhaingniú trí chomhtharaif sheachtrach a ghlacadh. Trí chómhargadh Iarthar na hAfraice a athrú, beidh tionchar eacnamaíoch agus sóisialta ag an tionscnamh a rachaidh chun sochair go tapa do na daoine is boichte sa réigiún agus, ag an am céanna, ag daingniú na síochána agus na cobhsaíochta leanúnaí. Is é an tAontas Eorpach príomh-chomhpháirtí Iarthar na hAfraice maidir le comhtháthú réigiúnach agus dá bhrí sin fáiltíonn sé go mór roimh an gcomhaontú. As an € 6.4 billiún, cuirfear € 1.2 ar fáil chun cláir réigiúnacha a mhaoiniú le haghaidh 2014-2020.

Aiseolas

Maidir leis an tréimhse airgeadais reatha (2007-2013), d'fhógair an tAontas Eorpach a chlár 2013 (€ 150 milliún) chun comhtháthú réigiúnach i réigiún Iarthar na hAfraice a fheabhsú; trí chuidiú le tionscadail bhonneagair a athshlánú agus tacú leo, gníomhaíocht eacnamaíoch fo-réigiúnach a threisiú agus nascacht idir tíortha sa réigiún a mhéadú. De réir mar a bheifear ag súil le torthaí an chláir seo, laghdófar costais iompair agus am taistil, rud a chuirfidh le gníomhaíochtaí trádála. Beidh níos lú timpistí agus taismigh de bharr bonneagair bhóthair bocht.

I measc na ngníomhaíochtaí réamh-mheasta tá, mar shampla, críochnú chonair Abidjan-Dakar chun Highway Tras-Afraic Aontas na hAfraice a chríochnú. Tugann an clár aghaidh freisin ar fhaireachas eitilte torthaí chun comhordú níos fearr a chinntiú ar an leibhéal réigiúnach chun damáiste a dhéanamh do tháirgeacht in Iarthar na hAfraice. Feabhsóidh sé seo slándáil bia chomh maith le hiomaíochas onnmhairí talmhaíochta.

Díreofar freisin ar chuid de ghníomhaíochtaí an chláir ar chomhbheartas trádála a ghlacadh. Mar shampla, trí aontas custaim a bhunú, constaicí ar thrádáil laistigh den réigiún a bhaint, agus sonraí staidrimh a bhaineann le trádáil a chomhchuibhiú.

Idir an dá linn, beidh sé mar aidhm ag bearta nua frith-sciúrtha airgid na gníomhaíochtaí nó na coireanna a ghinfidh airgead aindleathach mar gháinneáil ar dhrugaí aindleathacha agus éilliú a laghdú go príomha.

cúlra

Cuimsíonn réigiún Iarthar na hAfraice1 Beinin, Buircíne Fasó, Cap Verde, Cósta Eabhair, an Ghaimbia, Gána, An Ghuine, Guine Bhissau, an Libéir, Mailí, an Nígir, an Nigéir, an tSeineagáil, Siarra Leon, Tóga agus an Mháratáin. Le dhá fhiche bliain anuas, tá tromlach tíortha an réigiúin tar éis dul i mbun próiseas daonlathais agus cobhsaíochta maicreacnamaíoch, ar leibhéil éagsúla. Is dúshláin mhóra fós iad an rialachas, an tsíocháin agus an tslándáil don fho-réigiún. Tá ilroinnt an cheantair eacnamaíoch, an easpa bonneagair le haghaidh forbartha agus bonn tionsclaíoch lag a bhaineann le leibhéil ísle iomaíochais, ag cur bac ar an bpróiseas comhtháthaithe réigiúnach agus ar an “éirí de thalamh” a d’fhéadfadh a bheith ag Iarthar na hAfraice.

Torthaí ar mhaoiniú agus ar chláir AE in Iarthar na hAfraice

Sa Nígir, eisíodh níos mó ná € 100 milliún de thacaíocht bhuiséid ó 2008, ag treisiú le cumas an rialtais seirbhísí sóisialta a sholáthar. Idir 2008 agus 2012, tá rátaí críochnaithe bunscoile méadaithe ó 48% go 55.8%, agus laghdaíodh básmhaireacht leanaí go 63 in aghaidh gach 1000 in 2010. Rinneadh nó tá 600 km de bhóithre á n-athchóiriú, ag oscailt réigiúin chun cúram sláinte a sholáthar. agus oideachas chomh maith le trádáil a threisiú.

I mBuircíne Fasó tá an AE ag tacú le tógáil an ghléasra cumhachta fótavoltach Iarthar na hAfraice is mó. Soláthróidh sé 32 uair gigawat in aghaidh na bliana, arb ionann é agus 6% de tháirgeadh leictreachais reatha na tíre. Clúdóidh sé seo tomhaltas fuinnimh thart ar 400,000 duine.

Sa Nigéir, cinnteoidh tacaíocht do sholáthar uisce agus sláintíocht go mbeidh rochtain ag 5 mhilliún duine breise faoi dheireadh 2017 ar uisce agus sláintíocht shábháilte i gceantair thuaithe agus uirbeacha, lena n-áirítear i scoileanna.

Cuidíonn tacaíocht bhuiséid faoi ‘Conradh Tógála Stáit’ de € 225 milliún le rialtas Mailí soláthar bunúsach seirbhíse a chinntiú agus an smacht reachta don daonra iomlán a athbhunú. Le míonna beaga anuas chuir sé le toghcháin a reáchtáil go rathúil, le hobair an Choimisiúin Idirphlé agus Athmhuintearais, le mic léinn a thabhairt ar ais chuig a seomraí ranga, agus le beartas fioscach an stáit a aisghabháil, ag ligean d’infheistíochtaí nua don daonra freisin mar atosú ar roinnt seirbhísí poiblí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

ACC

#AfricaEuropeAlliance - Infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe a threisiú in #Africa

foilsithe

on

Tugann tionscnamh ardáin ardleibhéil le chéile príomhpháirtithe san earnáil fuinnimh inbhuanaithe ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus san Afraic.

Ag Fóram Infheistíochta na hAfraice in Johannesburg a d'eagraigh Banc Forbartha na hAfraice, sheol an tAontas Eorpach agus an tAontas na hAfraice ardán ardleibhéil AE-na hAfraice ar infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Le linn a Óráid faoi Staid an Aontais D'fhógair an tUachtarán Juncker an ceann nua 'An Afraic - Comhghuaillíocht na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' cur go mór le hinfheistíocht san Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i scileanna. Is éard atá san ardán ardleibhéil a cuireadh i bhfeidhm inniu gníomh nithiúil faoin gcomhghuaillíocht seo chun infheistíochtaí straitéiseacha a threisiú agus ról na hearnála príobháidí a neartú.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach, Tionscail, Fiontraíochta agus FBManna Elżbieta Bieńkowska i Johannesburg: "Má táimid dáiríre faoi infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, teastaíonn gach duine uainn, an earnáil phríobháideach san áireamh. Réiteoidh an t-ardán ardleibhéil an bealach chuige sin: Pléifidh saineolaithe ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, acadúla agus airgeadais i gcomhpháirt dúshláin agus bacainní ar infheistíocht inbhuanaithe sa réimse seo agus cuideoidh siad le dul i ngleic leo. "

Tugann an Ardán Ardleibhéil oibreoirí poiblí, príobháideacha agus airgeadais le chéile chomh maith le lucht acadúil ón Afraic agus ón Eoraip. Scrúdóidh siad na dúshláin agus na leasanna straitéiseacha a d'fhéadfadh an tionchar a luathú, go háirithe maidir le fás inbhuanaithe agus poist. Tá sé mar aidhm ag an ardán ardleibhéil infheistíochtaí príobháideacha atá freagrach agus inbhuanaithe a mhealladh agus a threisiú i dtreo fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Ba é toradh nithiúil an imeachta seolta ardáin ardleibhéil fógraíodh trí shruth oibre, 1) a shainaithníonn infheistíochtaí fuinnimh a bhfuil tionchar mór acu ar fhás agus ar chruthú post, 2) anailís a dhéanamh ar rioscaí infheistíochta fuinnimh agus treoirlínte beartais a mholadh le haghaidh infheistíochta agus gnó inbhuanaithe timpeallacht agus 3) malartuithe a threisiú idir earnáil phríobháideach na hAfraice agus na hEorpa.

Aiseolas

cúlra

Trí ghníomhaithe fuinnimh ó na hearnálacha príobháideacha agus poiblí a thabhairt le chéile ón dá mhór-roinn, cothóidh an t-ardán ardleibhéil an chomhpháirtíocht idir gnólachtaí Eorpacha agus Afracacha, agus tacóidh sé le ‘Comhghuaillíocht na hAfraice-AE um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist’. Cuideoidh sé leis an gcuid is mó de na deiseanna a bhaint amach maidir le hinfheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, chomh maith le dul i ngleic níos fearr le dúshláin agus príomhbhacainní a chuireann bac air faoi láthair.

An Fóram Infheistíochta na hAfraice i Johannesburg a tharla an 7-9 Samhain 2018 agus ba é Banc Forbartha na hAfraice a d’eagraigh é. Is é an Fóram an áit a dtagann urraitheoirí tionscadail, iasachtaithe, iasachtóirí, agus infheisteoirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach le chéile chun deiseanna infheistíochta na hAfraice a luathú - go háirithe an earnáil fuinnimh.

An 'Comhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' Tógann sé ar na tiomantais a glacadh le linn na Aontas na hAfraice - Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh, a tharla i mí na Samhna anuraidh i Abidjan, áit ar aontaigh an dá mhór-roinn a gcomhpháirtíocht a neartú. Leagtar amach ann na príomhshnáitheanna gníomhaíochta le haghaidh clár oibre eacnamaíoch níos láidre don AE agus dá chomhpháirtithe san Afraic.

Tá ról bunúsach ag forbairt ar fhuinneamh inbhuanaithe i bhforbairt. Cuspóir an Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe rochtain uilíoch a thabhairt ar sheirbhísí fuinnimh inacmhainne, iontaofa, nua-aimseartha. Tá rún daingean ag an AE cuidiú le tíortha comhpháirtíochta giniúint fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus a bhfoinsí fuinnimh a éagsúlú ag cinntiú go n-aistreofar chuig córas fuinnimh cliste, slán, athléimneach agus inbhuanaithe do chách. Tá sé ríthábhachtach an earnáil phríobháideach a úsáid chun an iarracht seo a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Comhaontas na hAfraice-na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

má choimeádtar an AE cabhair do thíortha triomaigh tionchar i #HornofAfrica

foilsithe

on

Tá sé fógartha ag an gCoimisiún Eorpach cabhair dhaonnúil sa bhreis de € 60 milliún chun cuidiú le daoine sa tSomáil, An Aetóip agus sa Chéinia, a bhí os comhair na leibhéil chriticiúil de easpa sábháilteachta an tsoláthair bia mar gheall ar triomach dian.

Tugann an cúnamh breise cabhair an AE dhaonnúil do Chorn na hAfraice réigiún (lena n-áirítear an tSomáil, An Aetóip, An Chéinia, Uganda, Djibouti) go dtí beagnach € 260m ó thús na bliana.

"Tá meath suntasach tagtha ar an staid in Adharc na hAfraice in 2017 agus tá sé ag dul in olcas i gcónaí. Tá na milliúin daoine ag streachailt chun freastal ar a riachtanais bhia agus a dteaghlaigh. Tá riosca an ghorta fíor. Tá an tAontas Eorpach ag leanúint an staid go dlúth ó shin an chabhair atá ag dul i dtosach agus ag méadú de réir a chéile do na pobail atá buailte. Cuideoidh an pacáiste nua seo lenár gcomhpháirtithe daonnúla an freagra a mhéadú tuilleadh agus cúnamh a thabhairt chun beatha a thabhairt do dhaoine i ngátar, "a dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides.

Aiseolas

Beidh an cúnamh an AE nua a fógraíodh tacú le comhpháirtithe daonnúla freagairt cheana do riachtanais na daoine atá thíos chun cur le cúnamh bia éigeandála agus cóireáil míchothú. Beidh na tionscadail lena soláthar uisce, cosaint beostoic agus mar fhreagairt ar ráigeanna a chothú chomh maith. Caithfear tromlach an mhaoinithe (€ 40m) dul chun cabhrú na daoine is leochailí sa tSomáil, cé go mbeidh € 15m téigh go dtí an Aetóip agus € 5m go Chéinia.

cúlra

Na milliúin daoine i gCorn na hAfraice bhfuil tionchar ag easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus ganntanas uisce. Is Fásra tanaí. básanna Beostoc, praghsanna arda bia agus ioncaim laghdaithe á thuairisciú. Mar thoradh ar an séasúr na báistí go dona ag feidhmiú, beidh na feamainne eile a laghdú go mór agus táthar ag súil ar an scéal níos measa sna míonna amach romhainn.

Aiseolas

Tagann an triomach ar shála na haimsire gruama ba chúis le feiniméan El Niño in 2015-16. San Aetóip, spreag sí an oibríocht freagartha triomach is mó i stair na tíre.

Tá 2.3 milliún teifeach sa réigiún freisin - a bhformhór acu as Éimin, an tSúdáin Theas agus an tSomáil - agus ag streachailt chun freastal ar a riachtanais mhéadaitheacha.

Ó 2011, tá an tAontas Eorpach breis € 1 billiún i gcabhair dhaonnúil dá chomhpháirtithe i gCorn na hAfraice. Tá maoiniú ón AE Chabhraigh cúnamh bia, sláinte agus cothú cúraim, uisce glan, sláintíocht, agus fothain a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil a saol faoi bhagairt ag triomach agus coimhlint.

Mar sin féin, tá cabhair do na daonraí tionchar ag triomaigh casta ag an iargúltacht na gceantar áirithe, chomh maith leis an foréigean leanúnach sa tSomáil. Gach páirtí sa choinbhleacht Moltar, dá bhrí sin chun rochtain dhaonnúil gan bhac do dhaoine atá i ngátar ar fáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúnamh

Sroicheann Cúnamh AE #Development Oifigiúil leibhéal is airde riamh

foilsithe

on

Deimhníonn figiúirí nua gur dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a bhallstáit a n-áit mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Taispeánann réamhfhigiúirí an OECD gur shroich Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) a sholáthraíonn an AE agus a bhallstáit € 75.5 billiún in 2016. Is méadú 11% é seo i gcomparáid le leibhéil 2015. Tá méadú tagtha ar chúnamh an AE don cheathrú bliain as a chéile agus shroich sé an leibhéal is airde go dtí seo. In 2016, b'ionann ODA comhchoiteann an AE agus 0.51% d'Ollioncam Náisiúnta (GNI) an AE, tar éis méadú ó 0.47% in 2015. Tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 0.21% de thíortha neamh-AE atá ina mbaill den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC). .

Aiseolas

Dá bhrí sin, dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit a n-áit arís mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta, Neven Mimica: “Táim bródúil go bhfanann an AE mar phríomhsholáthraí Cúnaimh Forbartha Oifigiúil ar domhan - cruthúnas soiléir ar ár dtiomantas do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Iarraimid ar gach gníomhaí forbartha a n-iarrachtaí a dhéanamh arís mar an gcéanna. Agus ní stopann muid ansin. Déanaimid iarracht infheistíochtaí na hearnála príobháidí a ghiaráil, cuidiú le hacmhainní baile a shlógadh agus comhiarrachtaí a threisiú le ballstáit an AE, déanaimid iarracht an leas is fearr a bhaint as na foinsí maoinithe uile le haghaidh forbartha. "

I 2016, ar choinníoll cúig Ballstát an AE 0.7% nó níos mó dá Ollioncam Náisiúnta (OIN) in Chúnamh Oifigiúil Forbartha: Lucsamburg (1.00%), An tSualainn (0.94%), an Danmhairg (0.75%), An Ghearmáin (0.70%), a bhfuil bainte amach an sprioc den chéad uair, agus an Ríocht Aontaithe (0.70%). Ballstáit sé cinn déag an AE méadaithe a gcuid ODA i gcomparáid lena OIN, agus laghdaigh ball 5 stáit a ODA agus 7 fhan ag an leibhéal céanna leis an bhliain seo caite. San iomlán, tháinig méadú Ballstáit 20 n ODA ainmniúil de € 10.9 billiún, agus na laghduithe i gcásanna eile 6 agus € 3.4 billiún.

Aiseolas

In 2016, agus géarchéim imirce gan fasach ann, bhí an AE agus a bhallstáit in ann a dtacaíocht do dhídeanaithe a mhéadú chomh maith lena ‘gcabhair forbartha’ do thíortha i mbéal forbartha. Bhí an méadú foriomlán ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le € 7.6 billiún, níos mó ná mar a chosnaíonn an borradh i ndídeanaithe deontóra € 1.9 billiún. Ní raibh ach 25% d’fhás ODA Comhchoiteann an AE idir 2015 agus 2016 mar gheall ar chostais dídeanaithe intíre, mar sin, bhí fás in ODA, fiú má tá na costais sin eisiata. D’fhás ODA comhchoiteann an AE seachas costais dídeanaithe intíre ó € 59.1 billiún in 2015 go € 64.8 billiún in 2016, arb ionann é agus méadú 10%.

cúlra

Tá Cúnamh Forbartha Oifigiúil foinse ríthábhachtach maoinithe do go leor tíortha i mbéal forbartha, ach is léir go bhfuil iarrachtaí chun dul i bhfad níos faide. An fhís, ar conas ba chóir maoiniú forbartha fabhrú chun tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá aontaithe sa Addis Ababa Clár Oibre Gníomhaíochta[1] (AAAA).

Chun tacú leis an gclár oibre, féachann an tAontas Eorpach (AE) le increaseresources fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear trí:

- Slógadh acmhainní baile

- Acmhainní na hearnála príobháidí a ghiaráil ar leibhéal intíre agus idirnáisiúnta chun airgeadas a fhorbairt d’fhorbairt na hearnála príobháidí

- Comhiarrachtaí cláraithe a mhéadú idir an AE agus a Bhallstáit mar bhealach chun éifeachtúlacht, úinéireacht agus éifeachtúlacht an chomhair forbartha a fheabhsú.

I 2005, an AE agus a Bhallstáit i ngeall ar a ODA comhchoiteann a mhéadú go 0.7% Ioncaim AE Comhlán Náisiúnta (OIN) ag 2015. Cé an ngéarchéim eacnamaíoch agus brúnna buiséadacha dian sa chuid is mó ballstáit an AE Chiallaigh sé sin go nach raibh an AE ag freastal ar an sprioc uaillmhianach i 2015, tá fás fíor leanúnach i ODA Eorpach de bheagnach 40 2002% ó. I mí na Bealtaine 2015, d'athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach a tiomantas an sprioc seo a bhaint amach roimh 2030. Thug an AE freisin iarrachtaí chun freastal i dteannta a sprioc ODA na 0.15 0.20-% de OIN do Tíortha is Lú forbartha sa ghearrthéarma, agus 0.20% de ODA / GNI a bhaint amach do na tíortha is lú ag 2030.

Tá an gealltanas ODA atá bunaithe ar spriocanna ar leith. Ballstáit a tháinig isteach san Aontas Eorpach roimh an athdhearbhaigh 2002 a dtiomantas chun an sprioc 0.7% ODA / OIN a bhaint amach, ag cur san áireamh imthosca buiséid, ag an am céanna iad siúd a bhain amach an sprioc sin tiomantas chun fanacht ag nó os cionn na sprice. Ballstáit a tháinig isteach san AE i ndiaidh 2002 tiomanta de bheith ag iarraidh chun cur lena n ODA / GNI a 0.33%.

Na sonraí a foilsíodh inniu tá sé bunaithe ar fhaisnéis réamh tuairiscithe ag Ballstáit an AE don ECFE agus don Choimisiún an AE. ODA comhchoiteann AE comhdhéanta den chaiteachas ODA iomlán na Bhallstáit an AE 28 agus an ODA institiúidí an AE gan leith Ballstáit aonair (ie acmhainní dílse an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta).

In-deontóirí ardaigh costais dídeanaí arna dtuairisciú ag Ballstáit an AE ó € 8.8 billiún (nó 12.9% de ODA comhchoiteann AE i 2015) go € 10.7 billiún (nó 14.2% de ODA comhchoiteann AE in 2016). Léiríonn an méadú ar ODA AE tiomanta do chostais dídeanaithe in-deontóirí a mhaoiniú ar an bhfíric go bhfuil i 2015 2016 agus, go leor tíortha san AE, ag tabhairt aghaidhe méadú as cuimse ar dídeanaithe, chuir sé cúnamh éigeandála riachtanach agus tacaíocht do líon mór dídeanaithe laistigh dá theorainneacha. An chuid is mó de na costais ghaolmhara[2] ní féidir é a thaifeadadh mar ODA ach don chéad bhliain de fhanacht dídeanaí.

Tá baill 30 den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC), lena n-áirítear an tAontas Eorpach, a fheidhmíonn mar bhall iomlán den choiste.

Tuilleadh eolais:

Bileog Eolais: Foilsiú figiúirí nua maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil 2016

Iarscríbhinn: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 bhaint amach: chur le chéile na modhanna cur chun feidhme; aird a tharraingt ar éachtaí go luath an AE i dtrí phríomhréimse

OECD Preasráiteas

[1] Comhaontaíodh an Addis Ababa Gníomhaíochta Clár Oibre (aaaa) ag an tríú Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Maoiniú um Fhorbairt i mí Iúil 2015

[2] Féach: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Líne Teifigh IA8.2 i dtíortha deontóra (cód 1820)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending