Ceangail le linn

Leathanbhanda

rialtóir Spáinne Spreag a leasú nó leathanbhanda mórdhíola táillí rochtana thogra siar

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

broadband_0D'iarr an Coimisiún Eorpach go foirmiúil ar rialtóir teileachumarsáide na Spáinne (CNMC) a thogra a tharraingt siar nó a leasú ag socrú na bpraghsanna rialáilte ar féidir leis an oibreoir ceannasach, Telefónica, a ghearradh ar oibreoirí eile atá ag iarraidh seirbhísí leathanbhanda a dhíol bunaithe ar líonra Telefónica.

Thug an Coimisiún rabhadh don CMT den chéad uair (réamhtheachtaí an CNMC reatha) i mí an Mheithimh (féach IP / 13 / 621(b) go mb’fhéidir nach mbeadh a phlean comhoiriúnach le rialacha teileachumarsáide an AE, go bhféadfadh sé a bheith díobhálach don iomaíocht agus nach spreagfadh sé infheistíocht i leathanbhanda ardluais. Tá imní ar an gCoimisiún go háirithe go mbeadh praghsanna rialáilte suas le 50% os cionn leibhéil cost-éifeachtúla mar thoradh ar an tsamhail socraithe praghsanna atá beartaithe ag rialtóir na Spáinne. Thairis sin, is é an táirge mórdhíola rochtana leathanbhanda an t-aon tairiscint rialáilte ar líonra snáithín Telefonica agus níl sé beartaithe ag rialtóir na Spáinne cosaintí iomaíochta eile a fhorchur amhail rialacha neamh-idirdhealaithe níos déine.

Ag deireadh imscrúdú domhain trí mhí, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach bhfuil trédhearcacht fós i mbeart CNMC agus go bhfuil gné eadrána ann, mar gur theip ar CNMC na leibhéil phraghais a socraíodh a chosaint go mion. Chuir BEREC, comhlacht Rialtóirí Teileachumarsáide na hEorpa, tacaíocht in iúl freisin d’fhormhór imní an Choimisiúin.

Aiseolas

Éilíonn an Coimisiún anois ar rialtóir na Spáinne a thogra a tharraingt siar nó a leasú d’fhonn é a chur i gcomhréir le rialacha teileachumarsáide an AE. Má mhainníonn CNMC moladh an Choimisiúin a leanúint, breithneoidh an Coimisiún aon bhearta dlí iomchuí.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Neelie Kroes: "Tá cobhsaíocht praghsanna agus trédhearcacht meicníochtaí socraithe praghsanna laistigh de gach ballstát fíor-riachtanach chun na coinníollacha cearta a leagan síos maidir le hiomaíocht agus infheistíocht san earnáil teileachumarsáide. In ainneoin athruithe ar chúinsí náisiúnta, ní mór dúinn tuilleadh rialála a chinntiú. comhleanúnachas chun margadh aonair do theileachumarsáid a chur chun cinn ".

Ba cheart go gcuirfeadh aon bheart nua san áireamh Moladh an Choimisiúin maidir le modheolaíochtaí neamh-idirdhealaithe agus costála chun iomaíocht a chur chun cinn agus chun an timpeallacht infheistíochta leathanbhanda a fheabhsú (féach IP / 13 / 828 agus MEMO / 13 / 779). Tugann sé seo treoir shoiléir do rialtóirí maidir le ríomh na gcostas atá le leanúint agus praghsanna rochtana rialaithe á socrú.

Aiseolas

Is é seo an naoú uair gur eisigh an Coimisiún moladh faoi Airteagal 7a de Threoir na dTeileachumarsáide (MEMO / 10 / 226).

cúlra

Éilíonn rialacha teileachumarsáide an AE ar bhallstáit iomaíocht agus leasanna tomhaltóirí san AE a chur chun cinn, chomh maith le forbairt an Mhargaidh Aonair.

Ceanglaíonn Airteagal 7 den Chreat-Treoir Teileachumarsáide ar rialtóirí náisiúnta teileachumarsáide fógra a thabhairt don Choimisiún, Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC(d) rialtóirí teileachumarsáide i dtíortha AE eile, maidir leis na bearta atá beartaithe acu a thabhairt isteach chun fadhbanna margaidh a réiteach.

I gcás ina bhfuil imní ar an gCoimisiún maidir le comhoiriúnacht na n-oibleagáidí rialála atá beartaithe le dlí an AE, féadfaidh sé imscrúdú domhain, nó mar a thugtar air, a oscailt, faoi chumhachtaí Airteagal 7a den Treoir Réime. Tá trí mhí aige ansin chun plé a dhéanamh leis an rialtóir ábhartha, i ndlúthchomhar le BEREC, ar conas a thogra a leasú ionas go gcomhlíonfaidh sé dlí an AE. Más rud é, ag deireadh an imscrúdaithe seo, go bhfuil na héagsúlachtaí i gcur chuige rialála na rialtóirí náisiúnta fós ann, féadfaidh an Coimisiún bearta breise comhchuibhithe a ghlacadh, ina bhféadfaidh an Coimisiún a cheangal ar an rialtóir náisiúnta atá i gceist a bheart beartaithe a leasú nó a tharraingt siar.

Beidh litir an Choimisiúin a chuirfear chuig rialtóir na Spáinne foilsithe anseo.

Leathanbhanda

Am don #EuropeanUnion bearnaí #digital fadbhunaithe a dhúnadh

foilsithe

on

Nocht an tAontas Eorpach a Chlár Oibre Scileanna Eorpacha le déanaí, scéim uaillmhianach chun uasoiliúint agus athoiliúint a chur ar fhórsa saothair an bhloc. Tá tábhacht nua ag baint leis an gceart chun foghlama ar feadh an tsaoil, atá cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, i ndiaidh na paindéime coronavirus. Mar a mhínigh Nicolas Schmit, an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta: “Tá scil ár bhfórsaí oibre ar cheann de na freagraí lárnacha atá againn ar an téarnamh, agus tá sé ríthábhachtach chun ullmhú don ghlas agus don dhigiteach an deis a thabhairt do dhaoine na scileanna a theastaíonn uathu a thógáil. aistrithe ”.

Go deimhin, cé gur minic a rinne an tAontas Eorpach ceannlínte dá thionscnaimh chomhshaoil ​​- go háirithe croílár Choimisiún Von der Leyen, Beart Glas na hEorpa - ligtear don dhigitiú titim ar thaobh an bhealaigh. Mhol meastachán amháin nach n-úsáideann an Eoraip ach 12% dá hacmhainn dhigiteach. Chun leas a bhaint as an réimse seo a ndearnadh faillí ann, ní mór don AE aghaidh a thabhairt ar dtús ar na neamhionannais dhigiteacha sna 27 mballstát a dtugtar aghaidh orthu.

Tacaíonn Innéacs Geilleagar Digiteach agus Sochaí 2020 (DESI), measúnú ilchodach bliantúil a dhéanann achoimre ar fheidhmíocht dhigiteach agus iomaíochas na hEorpa, leis an éileamh seo. Léiríonn an tuarascáil DESI is déanaí, a eisíodh i mí an Mheithimh, na míchothromaíochtaí a d’fhág go bhfuil todhchaí digiteach paiste ag an AE. De bharr na rannán lom a nochtann sonraí DESI - scoilteanna idir ballstát amháin agus an chéad cheann eile, idir ceantair thuaithe agus uirbeacha, idir ghnólachtaí beaga agus móra nó idir fir agus mná - tá sé soiléir go soiléir cé go n-ullmhaítear codanna áirithe den AE don chéad cheann eile giniúint na teicneolaíochta, tá daoine eile ar gcúl go mór.

Aiseolas

Deighilt dhigiteach yawning?

Déanann DESI meastóireacht ar chúig phríomhchuid den dhigitiú - nascacht, caipiteal daonna, glacadh le seirbhísí Idirlín, comhtháthú gnólachtaí sa teicneolaíocht dhigiteach, agus infhaighteacht seirbhísí poiblí digiteacha. Ar fud na gcúig chatagóir seo, osclaítear scoilt shoiléir idir na tíortha is airde feidhmíochta agus na tíortha atá ag lannú ag bun an phacáiste. Seasann an Fhionlainn, Málta, Éire agus an Ísiltír amach mar thaibheoirí réalta le geilleagair dhigiteacha an-fhorbartha, agus tá go leor talún le déanamh ag an Iodáil, an Rómáin, an Ghréig agus an Bhulgáir.

Tá an pictiúr foriomlán seo de bhearna atá ag leathnú i dtéarmaí digitithe le sonrú i rannáin mhionsonraithe na tuarascála ar gach ceann de na cúig chatagóir seo. Tá gnéithe cosúil le clúdach leathanbhanda, luasanna idirlín agus cumas rochtana na chéad ghlúine eile, mar shampla, ríthábhachtach maidir le húsáid dhigiteach phearsanta agus ghairmiúil - ach tá codanna den Eoraip ag dul i laghad sna réimsí seo go léir.

Aiseolas

Rochtain fhiáin éagsúil ar leathanbhanda

Is dúshlán faoi leith é clúdach leathanbhanda i gceantair thuaithe - níl 10% de theaghlaigh i gcriosanna tuaithe na hEorpa fós clúdaithe ag aon líonra seasta, agus níl 41% de thithe tuaithe clúdaithe ag teicneolaíocht rochtana na chéad ghlúine eile. Ní haon ionadh, mar sin, go bhfuil na bunscileanna digiteacha ag teastáil ó i bhfad níos lú Eorpach atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, i gcomparáid lena gcomhghleacaithe i gcathracha agus i mbailte móra.

Cé go bhfuil na bearnaí nascachta seo i gceantair thuaithe buartha, go háirithe i bhfianaise a thábhachtaí agus a bheidh réitigh dhigiteacha mar fheirmeoireacht beachtais chun earnáil talmhaíochta na hEorpa a dhéanamh níos inbhuanaithe, níl na fadhbanna teoranta do chriosanna tuaithe. Bhí sprioc leagtha síos ag an AE go mbeadh síntiúis leathanbhanda ultrafast (50 Mbps nó níos gasta) ag 100% ar a laghad faoi dheireadh 2020. De réir Innéacs DESI 2020, áfach, tá an AE i bhfad níos lú ná an marc: 26 amháin Tá% de theaghlaigh na hEorpa suibscríofa le seirbhísí tapa leathanbhanda den sórt sin. Is fadhb í seo maidir le glacadh, seachas bonneagar - tá 66.5% de theaghlaigh na hEorpa clúdaithe ag líonra atá in ann leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad a sholáthar.

Arís eile, tá éagsúlacht radacach idir na tosaithe agus na laggards i rás digiteach na mór-roinne. Sa tSualainn, tá níos mó ná 60% de theaghlaigh suibscríofa le leathanbhanda ultrafast - agus sa Ghréig, sa Chipir agus sa Chróit tá seirbhís chomh gasta sin ag níos lú ná 10% de theaghlaigh.

FBManna ag titim taobh thiar de

Cuireann scéal den chineál céanna in iúl d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa (FBManna), arb ionann iad agus 99% de ghnólachtaí uile an AE. Ní úsáideann ach 17% de na gnólachtaí seo seirbhísí scamall agus ní úsáideann ach 12% anailísíocht mhór sonraí. Le ráta uchtála chomh híseal sin do na huirlisí digiteacha tábhachtacha seo, tá riosca ag FBManna Eorpacha titim taobh thiar ní amháin cuideachtaí i dtíortha eile - d’aithin 74% de FBManna i Singeapór, mar shampla, néalríomhaireacht mar cheann de na hinfheistíochtaí leis an tionchar is intomhaiste ar a ngnó - ach talamh a chailleadh i gcoinne gnólachtaí móra an AE.

Cuireann fiontair níos mó FBManna go mór i bhfeidhm ar a gcomhtháthú sa teicneolaíocht dhigiteach - tá thart ar 38.5% de ghnólachtaí móra ag baint leasa as ardseirbhísí scamall cheana féin, agus tá 32.7% ag brath ar mhór-anailísíocht sonraí. Ós rud é go meastar go bhfuil FBManna mar chnámh droma gheilleagar na hEorpa, tá sé dodhéanta trasdul digiteach rathúil a shamhlú san Eoraip gan gnólachtaí níos lú a bheith ag luas.

Deighilt dhigiteach idir saoránaigh

Fiú má éiríonn leis an Eoraip na bearnaí seo sa bhonneagar digiteach a dhúnadh, áfach, is beag atá i gceist léi
gan an caipiteal daonna chun tacú leis. Tá bunscileanna digiteacha ar a laghad ag thart ar 61% d’Eorpaigh, cé go bhfuil an figiúr seo scanrúil íseal i roinnt ballstát - sa Bhulgáir, mar shampla, níl ach na scileanna bogearraí is bunúsaí ag 31% de shaoránaigh.

Tá tuilleadh trioblóide fós ag an AE na scileanna bunúsacha thuas a chur ar fáil dá shaoránaigh atá ag éirí níos réamhriachtanas le haghaidh réimse leathan róil poist. Faoi láthair, níl ach scileanna digiteacha níos airde ag 33% d’Eorpaigh. Idir an dá linn, is éard atá i speisialtóirí Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) ach 3.4% d’fhórsa saothair iomlán an AE - agus ní mná ach 1 as 6. Ní nach ionadh, chruthaigh sé seo deacrachtaí do FBManna atá ag streachailt na speisialtóirí ardéilimh seo a earcú. Thuairiscigh thart ar 80% de chuideachtaí sa Rómáin agus sa tSeicis fadhbanna ag iarraidh poist a líonadh do speisialtóirí TFC, snag a chuirfidh moill ar chlaochlú digiteach na dtíortha seo.

Leagtar amach sa tuarascáil DESI is déanaí faoiseamh mór na difríochtaí móra a leanfaidh de thodhchaí digiteach na hEorpa a chosc go dtí go dtabharfar aghaidh orthu. Is céimeanna fáilte iad an Clár Oibre Scileanna Eorpacha agus cláir eile atá beartaithe chun an AE a ullmhú dá fhorbairt dhigiteach sa treo ceart, ach ba cheart do lucht déanta beartas na hEorpa scéim chuimsitheach a leagan amach chun an bloc iomlán a chur ar an luas. Tá an deis iontach acu é sin a dhéanamh freisin - an ciste aisghabhála € 750 billiún atá beartaithe chun cabhrú leis an mbloc Eorpach dul ar ais ar a chosa tar éis an phaindéim coronavirus. Chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen i dtreis cheana féin go gcaithfidh forálacha maidir le digitiú na hEorpa a bheith san áireamh san infheistíocht gan fasach seo: tá sé soiléir i dtuarascáil DESI cé na bearnaí digiteacha a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu ar dtús.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

hintleachta saorga

Tá comhoibriú idirnáisiúnta i réimse an taighde #ICT ina ghné lárnach den roth chun dul i ngleic le dúshláin dhomhanda an lae inniu

foilsithe

on

 

Tá taighdeoirí agus eolaithe ó gach cearn den domhan ag obair le chéile chun vacsaín a fháil chun Coronavirus a chomhrac. Tá cuideachtaí ón Eoraip, an tSín, SAM, an Astráil agus Ceanada ar thús cadhnaíochta agus iad ag iarraidh teacht ar réitigh leighis chun dul i ngleic le Covid-19. Ach tá ainmneoir coitianta amháin in obair na gclár taighde sonrach seo go léir. Tugann siad eolaithe le chéile ó chodanna éagsúla ar domhan chun obair ar an réimse taighde sláinte thar a bheith tábhachtach seo, scríobhann Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

Aiseolas

 

Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

Abraham Liu, príomhionadaí Huawei chuig institiúidí an AE.

Ní stopann tóir ar fheabhas eolaíochta ag aon teorainn gheografach shainithe. Más mian le rialtais nó cuideachtaí araon na táirgí agus na réitigh is nuálaí a sheachadadh isteach sa mhargadh, ba cheart dóibh beartas um chomhoibriú agus rannpháirtíocht idirnáisiúnta a shaothrú.

Is é sin le rá, a chinntiú go bhfuil na heolaithe is fearr ar domhan ag obair le chéile chun comhchuspóir a shaothrú. Mar shampla, d’fhéadfadh baint a bheith aige seo le gníomhaíochtaí taighde comhoibríocha chun dul i ngleic le neamhoird sláinte ainsealacha, dul i ngleic leis an athrú aeráide agus na cathracha is neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus tíosach ar fhuinneamh sa todhchaí a thógáil.

Aiseolas

Tá dul chun cinn i réimse na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) anois mar bhonn agus taca inniu le forbairt nuálach na dtionscal ingearach go léir. Tá na hearnálacha fuinnimh, iompair, sláinte, tionsclaíocha, airgeadais agus talmhaíochta á nuachóiriú agus á gclaochlú trí phróiseas na seiftiú digití.

  • Is féidir le 5G a chinntiú anois gur féidir oibríochtaí leighis a dhéanamh go cianda.
  • Is féidir le dul chun cinn in intleacht shaorga (AI) cuidiú le Covid-19 a aithint trí fheidhmchláir scamall.
  • Cinntíonn nuálaíochtaí i réimse Idirlíon Rudaí (IOT) oibriú níos éifeachtaí na gcóras soláthair uisce trí lochtanna agus sceitheanna a aithint go huathoibríoch.
  • Sa lá atá inniu ann is iad daoine atá ag lorg spásanna páirceála 25% den phlódú tráchta i gcathracha. Trí ionaid sonraí a úsáid i gceart agus trí úsáid seirbhísí físe, guth agus sonraí a chomhtháthú, tá córais soilse tráchta agus páirceála níos éifeachtaí ó thaobh oibríochta de.
  • Seachadfaidh 5G gluaisteáin féin-tiomána toisc go bhfuil na hamanna freagartha latency agus treoracha á gcur i gcrích i bhfad níos ísle anois i gcomparáid le 4G. Tá cuideachtaí gluaisteán ag úsáid ríomhairí freastalaí anois chun samhlacha nua feithiclí a thástáil seachas gluaisteáin fhisiciúla a imscaradh le haghaidh taispeántais den sórt sin.
  • Déantar 85% de na seirbhísí baincéireachta traidisiúnta go léir ar líne anois. Tá dul chun cinn in AI i gceannas ar an gcomhrac maidir le calaois cárta creidmheasa a chomhrac.
  • Trí bhraiteoirí a úsáid i gceart chun an brú fola agus na leibhéil buille croí in eallach a aithint, féadann táirgeadh bainne méadú 20%.

Ag croílár na ndul chun cinn seo tá tiomantas an-láidir ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon chun infheistíocht a dhéanamh i dtaighde bunúsach. Cuimsíonn sé seo réimsí mar halgartaim matamaitice, eolaíochtaí comhshaoil ​​agus éifeachtúlachtaí fuinnimh. Ach is é an comhoibriú agus an rannpháirtíocht idirnáisiúnta an phríomh-chomhpháirt chun an claochlú digiteach atá á fheiceáil againn inniu a sheachadadh.

Bainfear amach cuspóirí beartais Horizon Europe (2021-2027) go rathúil trí chomhoibriú dearfach idirnáisiúnta. Cuideoidh clár taighde seo an AE leis an Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach, geilleagar glas a thógáil, dul i ngleic leis an athrú aeráide agus cuspóirí forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur i bhfeidhm. Is féidir le Huawei cuidiú leis an AE na haidhmeanna beartais shóisialta agus eacnamaíocha fíorthábhachtacha seo a chomhlíonadh.

Tá Huawei tiomanta do leanúint lenár mbeartas rannpháirtíochta idirnáisiúnta maidir le táirgí agus réitigh nuálacha nua a sheachadadh isteach sa mhargadh. Fostaíonn Huawei níos mó ná 2400 taighdeoir san Eoraip, agus earcaithe áitiúla iad 90% díobh. Oibríonn ár gcuideachta le níos mó ná 150 ollscoil san Eoraip ar raon gníomhaíochtaí taighde éagsúla. Is rannpháirtí gníomhach é Huawei i dtionscnaimh taighde agus eolaíochta an AE mar Horizon 2020.

Is féidir leis na pobail taighde agus oideachais phríobháideacha agus phoiblí ó gach cearn den domhan - trí oibriú le chéile - le tuiscint choiteann ar chuspóir - dul i ngleic leis na dúshláin dhomhanda thromchúiseacha atá romhainn inniu.

Sa chás go bhfuilimid aontaithe, éireoidh linn. Sa chás go bhfuilimid roinnte, teipfimid.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leathanbhanda

Cuireann géarchéim #Coronavirus moill ar rolladh amach # 5G na hEorpa

foilsithe

on

5G

5G

Chuir an paindéim COVID-19 a chuaigh i bhfeidhm ar fhormhór na hEorpa agus a chuir stop le múchadh ar fud na tíre san Iodáil, sa Spáinn, sa Fhrainc, agus sa Ríocht Aontaithe moill ar rolladh amach 5G na hEorpa, go háirithe sa Fhrainc. Bhí údarás teileachumarsáide na Fraince, ARCEP ceaptha a sheoladh roghanna speictrim 5G a bhfuil súil leo le fada an tír i lár mhí Aibreáin; tá ag an rialtóir admhaítear anois ní bheidh sé in ann tairiscintí a chur ar stáitse fad a bheidh an tír faoi ghlas chun scaipeadh an choróivíris a mhoilliú sa dara geilleagar is mó san AE.

De thuras na huaire, níl ceithre mhór-oibritheoir na Fraince - Orange, Bouygues, SFR, agus Free - ró-bothered leis an moill. Bíonn siad gnóthach ina ionad sin ag iarraidh coinneáil suas le méadú géar i dtrácht sonraí ó na mílte milliún gairmithe a cuireadh isteach ar theile-obair, gan trácht ar an éileamh ar sheirbhísí sruthú mar Netflix, YouTube, agus Amazon Prime. Tar éis iarraidh ó rialtas na Fraince, b’éigean do Disney + fiú moill a chur ar rolladh amach sa Fhrainc faoi dhá sheachtain iomlán chun ró-sheasamh an líonra a sheachaint.

Aiseolas

San fhadtéarma, áfach, de bharr na moille ar an gceant a reáchtáil ní dócha go mbeidh earnáil teileachumarsáide na Fraince in ann a spriocanna maidir le himscaradh 5G a bhaint amach in 2020. Bhí rialtas na Fraince ag cur brú ar oibreoirí líonraí 5G a imscaradh i dhá chathair ar a laghad roimhe seo. deireadh na bliana, ag glacadh leis go ndéanfaí tairiscintí i mí Aibreáin agus go dtosódh an t-imscaradh i mí Iúil.

 

Díreach an chonstaic is déanaí

Aiseolas

Sular scuabadh an paindéim ar fud na hEorpa, bhí tíortha an AE ag streachailt cheana féin coinneáil suas le margaí eile chun bonneagar 5G a thabhairt ar líne. De réir GSMA agus Ericsson, táthar ag súil le chéile san Eoraip gan ach 30% a bhaint amach Treá an mhargaidh 5G sna cúig bliana amach romhainn. I gcomparáid leis sin, tá an Chóiré Theas ar luas do 66% agus táthar ag súil go sroichfidh na Stáit Aontaithe 50%.

Fiú amháin laistigh den Aontas Eorpach, tá an bhearna idir ballstáit ag fás. Cé go mbíonn an Fhrainc ag streachailt a dhéanamh amach cathain a bheidh sí in ann speictream 5G a leithdháileadh, is í an dá oibreoir is mó san Iodáil déanta cheana Seirbhís 5G ar fáil i gcathracha móra mar Milan, Torino, an Róimh agus Napoli anuraidh. Sa Spáinn, thosaigh Vodafone ag imscaradh 5G chomh luath le 2018, agus bhí a líonra 5G leathnaithe aige cheana féin go Cathracha 15 roimh dheireadh 2019.

Ar ndóigh, bhí tionchar ag luaineachtaí na geopolitics dhomhanda ar chumas na hEorpa teicneolaíochtaí 5G a chur i bhfeidhm. Ar an drochuair, gabhadh iarrachtaí an AE chun teacht suas le margaí teileachumarsáide Oirthear na hÁise agus Mheiriceá Thuaidh i dtine croise an Cogadh trádála na Stát Aontaithe-na Síne, anois dhá bhliain as a chéile.

Tá riarachán Trump, atá buartha faoi na himpleachtaí slándála a bhaineann le teicneolaíocht agus trealamh a úsáid ó fhathach teileachumarsáide na Síne Huawei nó ZTE, tar éis a chomhpháirtithe Eorpacha a bhrú chun na gnólachtaí seo a eisiamh óna líonraí 5G den scoth. Ar an drochuair, níl aon rogha eile ag soláthraithe teileachumarsáide na hEorpa faoi láthair.

 

Huawei: an t-aon chluiche ar an mbaile?

Níl aon bhunús le hagóidí Mheiriceá - faoi stiúir an Uachtaráin Donald Trump féin - maidir le húsáid theicneolaíochtaí teileachumarsáide na Síne. Tairgeann an caidreamh teimhneach idir cuideachtaí mar Huawei agus rialtas na Síne forais réadacha le haghaidh imní. D'áitigh oifigigh na SA, na hAstráile agus oifigigh eile go bhféadfadh Béising iallach a chur ar Huawei sonraí a thabhairt ar láimh nó Huawei a úsáid mar “chúlbhóthar” i gcórais faisnéise ríthábhachtach a úsáideann trealamh Huawei.

Cé go maíonn an chuideachta go bhfuil a caidreamh le stát na Síne aon difriúil ó aon ghnólacht príobháideach eile, ag tuairisciú ón Wall Street Journal fuarthas amach anuraidh gur bhain Huawei leas as suas le $ 75 billiún i gcabhair rialtais ar fhoirmeacha éagsúla.

Má tá seasamh Huawei vis-à-vis rialtas na Síne fraught, tá sé dodhéanta go praiticiúil an Eoraip comhpháirteanna Huawei a bhaint óna líonraí teileachumarsáide. Tá táirgí Huawei i láthair laistigh den Eoraip cheana féin Líonraí 3G agus 4G, an bunús ar a gcaithfear líonraí 5G na mór-roinne a thógáil. Mar a léiríonn anailísithe tionscail, bhainfí an chuideachta ó na líonraí atá ann cheana cistí a cheangal nár ghá do rialtais ná d’oibreoirí Eorpacha spáráil fiú roimh an ngéarchéim eacnamaíoch reatha.

Gan Huawei, i ndáiríre, d’fhéadfadh go mbeadh 5 mí de mhoill bhreise agus $ 18 billiún i gcostais bhreise mar thoradh ar aistriú 62G na hEorpa. Cuidíonn sé seo le míniú a thabhairt ar an gcúis atá ag ceannairí na hEorpa gan aontú d’éilimh Mheiriceá, ag roghnú cur chuige ina ionad sin a chuirfeadh soláthraithe riosca ó “chodanna criticiúla” dá líonraí ach nach dtoirmisceann ar chuideachta ar leith.

Bhí sé seo ina ábhar conspóideach cheana féin idir na SA agus a phríomh-chomhghuaillithe roimh ghéarchéim COVID-19, agus mar thoradh air sin rinneadh malartú crua tuairiscithe idir an tUachtarán Trump agus an Príomh-Aire Boris Johnson i mí Feabhra, tar éis do Johnson cinneadh ligean do Huawei na Síne cuid de ar a laghad de a thógáil líonra 5G na RA.

An gciallaíonn sé sin nach bhfuil aon rogha ag oifigigh agus rialtóirí Eorpacha agus Meiriceánacha ach ról lárnach a ghlacadh do Huawei? Ní gá.

Molann roinnt abhcóidí Eorpacha “flaitheas digiteach”- grúpa a chuimsíonn uachtarán na Fraince Emmanuel Macron go háirithe - ag teacht chun a aithint go bhfuil príomhsholáthraithe teicneolaíochta 5G na hEorpa féin, Ericsson na Sualainne agus Nokia na Fionlainne, faoi mhíbhuntáiste iomaíoch i gcomparáid le rochtain Huawei ar chúnamh stáit na Síne. É sin ní chiallaíonnáfach, tá ceannaire Huawei sa rás le haghaidh sciar den mhargadh dosháraithe.

Tá na hoibreoirí teileachumarsáide Eorpacha ar gá dóibh cinneadh a dhéanamh idir soláthraithe na Síne agus na hEorpa faoi mhíbhuntáiste féin mar gheall ar struchtúr conspóideach mhargadh na hEorpa. Murab ionann agus an tSín nó na Stáit Aontaithe, áit a gceadaíonn margaí inmheánacha aontaithe d’oibreoirí an scála a theastaíonn chun freastal ar na céadta milliún custaiméir a bhaint amach, tá earnáil teileachumarsáide na hEorpa fós briste feadh teorainneacha náisiúnta.

Tá a sraith oibreoirí féin ag gach tír AE, agus ní féidir le haon cheann acu margaí na hÁise agus Mheiriceá i bhfad níos mó a mheaitseáil i dtéarmaí an tseomra a thairgeann siad le haghaidh fáis. Cé go bhféadfadh comhdhlúthú ar fud an AE an neamhréir seo a mhaolú, tá gluaiseachtaí sa treo sin curtha stymied ag rialtóirí sa Bhruiséil.

An bhféadfadh an nóiméad géarchéime atá ann faoi láthair deis a thabhairt míbhuntáistí struchtúracha na hEorpa i 5G a athshocrú? Beidh spreagadh eacnamaíoch tromchúiseach ag teastáil ón AE, agus go deimhin an geilleagar domhanda ina iomláine, i ndiaidh na paindéime. D’fhéadfadh iarracht chomhbheartaithe neamhspleáchas teicneolaíochta agus iomaíochas na hEorpa laistigh den earnáil teileachumarsáide a athdhearbhú cuidiú leis an bhfás sin sa todhchaí a bhrú chun cinn, má tá ceannairí Eorpacha réidh le tabhairt faoi.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending