Ceangail le linn

Cloud ríomhaireachta

Bíonn an Coimisiún Eorpach léim chun tacú ríomhaireacht scamall

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Coincheap ríomhaireachta scamallBhunaigh an Coimisiún Eorpach inniu (28 Deireadh Fómhair) sainghrúpa chun oibriú ar théarmaí sábháilte agus cothrom do chonarthaí ríomhaireachta scamall, ar bhonn ionstraime roghnach. Is é an cuspóir na cleachtais is fearr a aithint chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní na dtomhaltóirí agus na gcuideachtaí beaga, ar minic a bhíonn drogall orthu seirbhísí ríomhaireachta scamall a cheannach toisc nach bhfuil conarthaí soiléir. Tá an Grúpa Saineolaithe mar chuid d’iarracht an Choimisiúin muinín i seirbhísí ríomhaireachta scamall a fheabhsú agus a n-acmhainneacht chun táirgiúlacht eacnamaíoch san Eoraip a threisiú. Tá sé ar cheann de na príomhghníomhartha faoi Straitéis Cloud Ríomhaireachta an Choimisiúin, a glacadh an bhliain seo caite (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713agus tá sé i gceist dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann leis an scamall a théann níos faide ná an Dlí Coiteann Díolacháin Eorpach atá á chaibidliú faoi láthair (MEMO / 13 / 792).

"Ag an gComhairle Eorpach an tseachtain seo caite, d’iarr ceannairí an AE gníomh chun cabhrú le margadh aonair a chruthú le haghaidh néalríomhaireachta. Tá an Coimisiún ag seachadadh a ghiota. Trí úsáid iomlán a bhaint as na deiseanna a chuireann ríomhaireacht scamall ar fáil d’fhéadfadh 2.5 milliún post breise a chruthú san Eoraip agus cur leis timpeall 1% sa bhliain ar olltáirgeacht intíre an AE faoi 2020, ”a dúirt Leas-Uachtarán Choimisinéir Dlí agus Cirt an AE Reding." Táimid ag iarraidh ar shaineolaithe tacar cothrom téarmaí conartha a sholáthar do thomhaltóirí agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide chun seirbhísí ríomhaireachta scamall a úsáid. le níos mó muiníne. Tá muinín inbhainte - caithfidh saoránaigh a bheith in ann muinín a bheith acu go bhfuil na seirbhísí a úsáideann siad cóir agus iontaofa. "

Cuimsíonn an grúpa saineolaithe ar ríomhaireacht scamall ionadaithe ó sholáthraithe seirbhísí scamall, tomhaltóirí agus FBManna, lucht acadúil agus gairmithe dlí (féach Iarscríbhinn). Tá an chéad chruinniú sceidealta le haghaidh 19-20 Samhain 2013 agus táthar ag súil go dtuairisceoidh an grúpa ar ais san earrach 2014. Cuirfidh an t-ionchur isteach i bpáipéar beartais a sheolfaidh comhairliúchán poiblí leathan ar bhealaí féideartha chun tosaigh ar chonarthaí ríomhaireachta scamall do thomhaltóirí agus do FBManna.

Aiseolas

cúlra

An 27 Meán Fómhair 2012, ghlac an Coimisiún Eorpach straitéis chun 'Acmhainneacht na néalríomhaireachta san Eoraip a scaoileadh saor' (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713). Tá an straitéis deartha chun úsáid na ríomhaireachta scamall ar fud an gheilleagair a mhéadú. Is cuid lárnach den straitéis seo an Grúpa Saineolaithe agus iarrachtaí an Choimisiúin borradh breise a chur faoin Margadh Aonair Digiteach. Tógann sé ar thionscnaimh reachtacha eile a cuireadh ar aghaidh cheana mar athchóiriú cosanta sonraí an AE (MEMO / 13 / 923) agus an Dlí Roghnach Díolacháin Eorpach atá beartaithe (\ tMEMO / 13 / 792).

Tá sé de chúram ar an ngrúpa saineolaithe cuidiú leis an gCoimisiún bealaí a fhiosrú chun an creat dlíthiúil a fheabhsú do chonarthaí ríomhaireachta scamall do thomhaltóirí agus do FBManna (IP / 13 / 590, chun muinín na dtomhaltóirí agus na bhfiontar beag agus meánmhéide a neartú i gconarthaí ríomhaireachta scamall a úsáid.

Aiseolas

Tagraíonn ‘néalríomhaireacht’ do stóráil sonraí (mar chomhaid téacs, pictiúir agus físeáin) agus bogearraí ar ríomhairí iargúlta, a mbíonn rochtain ag úsáideoirí orthu ar an idirlíon ar an bhfeiste is rogha leo. Tá sé seo níos tapa, níos saoire, níos solúbtha agus b’fhéidir níos sábháilte ná réitigh TF ar an láthair. Baineann go leor seirbhísí móréilimh ar nós Facebook, Spotify agus r-phost bunaithe ar an ngréasán úsáid as teicneolaíochtaí ríomhaireachta scamall ach tagann na tairbhí eacnamaíocha dáiríre trí úsáid fhorleathan a bhaint as réitigh scamall ag gnólachtaí agus ag an earnáil phoiblí.

Tá trí phríomhghníomhaíocht i straitéis Ríomhaireachta Cloud an Choimisiúin, agus tá sé mar aidhm ag ceann acu téarmaí agus coinníollacha conartha atá sábháilte agus cothrom a aithint do chonarthaí néalríomhaireachta. Is féidir le téarmaí eiseamláireacha conartha cuidiú le socruithe conarthacha a éascú idir soláthraithe seirbhíse ríomhaireachta scamall agus tomhaltóirí agus gnólachtaí beaga. Féadann siad freisin rialacha cosanta sonraí an AE a chur i bhfeidhm a mhéid atá siad ábhartha do chonarthaí néalríomhaireachta.

Moltaí athchóirithe um chosaint sonraí an Choimisiúin Eorpaigh, a fuair tacaíocht an tseachtain seo caite ag tromlach mór i bParlaimint na hEorpaMEMO / 13 / 923), bunóidh sé creat a chuideoidh le forbairt seirbhísí ríomhaireachta scamall a spreagadh. Dá nglacfaí go tapa leis an athchóiriú ar chosaint sonraí thacófaí le forbairt an mhargaidh aonair dhigitigh, agus chuideodh sé lena chinntiú go mbainfidh tomhaltóirí agus FBManna tairbhe iomlán as fás i seirbhísí digiteacha agus i ríomhaireacht scamall.

Leis an togra maidir le Dlí Coiteann Díolacháin Eorpach, tá tús curtha ag an gCoimisiún cheana féin leis an gcreat dlíthiúil le haghaidh conarthaí ríomhaireachta scamall a fheabhsú (MEMO / 13 / 792). Bunóidh Dlí Coiteann Díolacháin Eorpach dlí díolacháin roghnach ar fud an AE, lena n-áirítear rialacha cothroma agus cothroma, a mbeidh tomhaltóirí agus FBManna in ann iad a úsáid agus táirgí digiteacha ar nós ceoil nó bogearraí á gceannach acu trí iad a íoslódáil ón scamall. Déanfaidh an grúpa saineolaithe obair chomhlántach shonrach do na saincheisteanna sin atá lasmuigh den Dlí Coiteann Díolacháin Eorpach chun a chinntiú gur féidir ionstraim roghnach den chineál céanna a chumhdach le ceisteanna conartha eile a bhaineann le seirbhísí ríomhaireachta scamall.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Eolas Gnó

#WelshSiliconValleys - Beidh maoiniú amach anseo mar ancaire do ghlúin nua cuideachtaí cibearshlándála in #Wales

foilsithe

on

Cuideoidh maoiniú nua le háit na Breataine Bige a dhaingniú mar bhaile na gceannairí teicneolaíochta sa todhchaí. D'fhógair Eluned Morgan, an tAire um Chaidreamh Idirnáisiúnta, £ 250,000 i maoiniú Rialtas na Breataine Bige chun cuidiú leis an gcéad ghlúin eile de chuideachtaí teicneolaíochta Breatnaise a chruthú, le linn a cuairt sé lá go Meiriceá Thuaidh.

Eluned Morgan, an tAire um Chaidreamh Idirnáisiúnta

Eluned Morgan, an tAire um Chaidreamh Idirnáisiúnta

Gheall rialtas na Breataine Bige an tacaíocht chun cíbear-chuideachtaí nua-thionscanta a chómhaoiniú ag céim amach ón mol ardteicneolaíochta atá bunaithe i mBaile Uí Fhiacháin, Fondúireacht Alacrity, a bhfuil sé mar aidhm aige ceannairí nua ardteicneolaíochta a chothú trína chlár teicneolaíochta, ag soláthar oiliúna praiticiúla gnó, scileanna bogearraí agus céimithe do chéimithe meantóireacht - mar chuid de chúrsa stíl “campa campa” 15 mhí.

Aiseolas

Cuideoidh na cistí nua le cuideachtaí nua cibearshlándála a chistiú ó Alacrity.

Leanann an maoiniú nua níos mó ná £ 3.7 milliún a chuir Rialtas na Breataine Bige ar fáil do Alacrity, in éineacht le maoiniú comhoiriúnaithe ó Wesley Clover agus Fondúireacht Waterloo, ó 2011 chun gnólachtaí nuathionscanta nua a chruthú sa Bhreatain Bheag. Le suas le £ 5m eile de mhaoiniú meaitseála Rialtas na Breataine Bige tiomanta do na cuideachtaí nua sin a shíolú chun cabhrú leo fás agus bláthú sa Bhreatain Bheag.

D'fhógair an tAire an maoiniú nua tar éis cruinniú le fear gnó ardteicneolaíochta na Breataine Bige Sir Terry Matthews, cathaoirleach Wesley Clover International, agus an tOllamh Simon Gibson, cathaoirleach Fhoras Alacrity.

Aiseolas
Sir Terry Matthews & Eluned Morgan AM

Sir Terry Matthews & Eluned Morgan AM

Ag labhairt di le linn a cuairte, dúirt an tAire: “Is tiomantas breise é an maoiniú seo ó Rialtas na Breataine Bige lena chinntiú go bhfanann an Bhreatain Bheag mar bhaile láidir dár n-earnáil theicneolaíoch, ar fiú £ 8.5 billiún í - agus ag fás.

“Beidh an acmhainneacht agus na scileanna go léir ag teastáil ó na daoine a bhainfidh céim amach as an gclár fiontraíochta chun go mbeidh siad ina gceannairí ar chuideachtaí ardteicneolaíochta rathúla sa Bhreatain Bheag.

“Ar ndóigh, ba mhaith linn an tallann sin a chothú agus a mhúineadh sa Bhreatain Bheag, agus ba mhaith linn a scileanna agus a n-intleacht a fheiceáil chun leasa ghnólachtaí na Breataine Bige.

“Sin an fáth go bhfuil an cinneadh déanta againn - ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil tacaíocht i bhfeidhm chun cabhrú le céimithe Alacrity a mharc a dhéanamh ar an domhan ardteicneolaíochta.

“Tá earnáil teicneolaíochta agus cibearshlándála an-láidir againn sa Bhreatain Bheag, agus tá cabhair na gclár ar nós an Alacrity Foundation ríthábhachtach chun a chinntiú go leanaimid orainn ag óstáil agus ag tacú le cuideachtaí atá ag obair ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Do Scileanna Teicniúla A Dhíth A theastaíonn uait le haghaidh Scrúdaithe CompTIA CAS-003 le #Prepaway

foilsithe

on

Tá CASP + CompTIA ar leithligh óna chéile. Is dintiúr uathúil é atá dírithe ar shaineolaithe gairmiúla ar mian leo ról an chleachtóra slándála a leanúint. Dá réir sin, freastalaíonn CASP +, nó CompTIA Advanced Security Practice + + ar na saineolaithe a bhfuil gairm bheatha shuntasach acu sa tionscal TF.

Tá an deimhniú ardleibhéil seo ag déanamh tonnta sa réimse cibearshlándála mar gheall ar a chuspóirí uileghabhálacha a chuireann le réimse scileanna teicniúla. I ndeireadh na dála, cabhraíonn cleachtóirí slándála le gnólachtaí ó chibearbhagairtí leanúnacha.

Aiseolas

Cén fáth go bhfuil CASP +, murab ionann agus gach deimhniú eile?

An raibh a fhios agat gurb é CASP +, trína scrúdú CAS-003, an t-aon deimhniú praiticiúil agus bunaithe ar fheidhmíocht atá i gceist do chleachtóirí? Leis an sprioc sách uathúil atá aici, ní féidir ach le líon teoranta saineolaithe TF seilbh a fháil ar an gcreidiúnú CompTIA suntasach seo. Mar thoradh air sin, ní féidir leat an scrúdú a dhéanamh má tá tú nua-aimseartha TF le heolas teoranta nó oibrí TF leath-bhácáilte le cúpla bliain taithí agat. Ní féidir ach le gairmithe seasoned a bhfuil taithí riaracháin TF deich mbliana ar a laghad acu agus ar a laghad cúlra praiticiúil slándála 5-bliana an deimhniú ard-cháilíochta seo a fháil.

Murab ionann agus deimhnithe eile ar leibhéal na saineolaithe, díríonn CASP + ar leas a bhaint as speisialtóirí slándála a bhfuil scileanna praiticiúla acu. Mar sin, ní amháin go n-aithníonn na daoine saineolacha seo na straitéisí agus na creataí cibearshlándála is gá a thionscnamh ach cuireann siad an réiteach is fearr i bhfeidhm trí na caighdeáin sin a úsáid. Toisc go ndíríonn sé seo ar chleachtóirí - ní bainisteoirí nó gairmithe TF eile - meallann CASP + go tapa iad siúd atá ag pleanáil a gcuid scileanna cibearshlándála a chur chun cinn go cuimsitheach Prepaway.com.

Cad atá i gceist le scrúdú CAS-003?

Is é an scrúdú deimhniúcháin, CAS-003, scrúdú 165 nóiméad ina bhfuil 90 ceisteanna chomh crua céanna roinnte i bhformáid ilroghnach agus bunaithe ar fheidhmíocht. Toisc go bhfuil an dintiúr seo do na saineolaithe cheana féin, níl scór scálaithe ann, rud a chiallaíonn go dteipeann ort nó go dteipeann ort. Déanann sé seo an scrúdú seo ar cheann de na ndeimhnithe CompTIA is deacra ar ingne.

Aiseolas

Cad iad na scileanna teicniúla a fuarthas tar éis scrúdú CAS-003 a rith?

Mar cheann de na ndeimhnithe CompTIA is fearr agus is dúshlánaí, ceapfar iarrthóirí don scrúdú deimhniúcháin seo go maith le raon cumais theicniúla atá luachmhar do do ghairm. Seo na scileanna cibearshlándála is fearr a gheobhaidh tú ón uachtar clúiteach seo ar an mbarr CompTIA barr.

 

Bainistíocht Riosca

Sa lá atá inniu ann, is cuid lárnach d'aon ghnó é bainistíocht riosca. Trí bhainistíocht riosca, is féidir le heagraíochtaí a spriocanna sa todhchaí a shainiú agus a shainmhíniú go ciallmhar. Tá sé mar gheall go gcuireann bainistíocht riosca san áireamh an gnó ina iomláine, mar aon leis na rioscaí agus na tuairisceáin. Agus má thugann cuideachta béim ar an ngné thábhachtach gnó seo, ansin beidh seans níos lú ann go dtarlóidh laghdú.

Agus mar chleachtóir slándála, ní mór duit a bheith i do shaineolaí i mbainistiú riosca na dtionscnamh le déanaí chomh maith le measúnú a dhéanamh ar rioscaí agus creataí slándála. Ba chóir go mbeadh a fhios agat conas sonraí a léirmhíniú a d'fhéadfadh a bheith bainteach le bagairtí tionscail. Go hachomair, ní mór duit ullmhú ar aghaidh le cosaint cibearshlándála agus straitéisí maolaithe riosca áirithe a fhorghníomhú. Tá dioscúrsa ag gach ceann de na freagrachtaí suntasacha seo ar bhainistíocht riosca ar chuspóirí na Gaeilge https://www.comptia.org/.

Comhtháthú modheolaíoch slándála slándála

Rud eile atá ríthábhachtach mar ghné atá le breithniú in aon ghnó is ea a shlándáil fiontair. Is é an tslándáil fiontair ná nuair a chruthaíonn cuideachtaí straitéisí chun an riosca a bhaineann le rochtain neamhdhleathach ar shonraí agus ar chórais a laghdú. I measc na dteicnící sin tá hóstach, líonraí agus stóráil a chomhtháthú san ailtireacht fiontraíochta faoi chosaint lena chinntiú go gcinntítear gach eolas agus córas tábhachtach. Ag baint úsáide as teicneolaíochtaí éagsúla amhail ar an mbonn, fíorú, agus scamall, ní mór sócmhainní fisiciúla na heagraíochta a chosaint go mór ó iontrálacha neamhúdaraithe féideartha.

Mar gheall ar an tábhacht mhór atá le slándáil fiontar, tá gairmí ag teastáil ón eagraíocht ar féidir léi riarachán slándála fiontair a láimhseáil. Agus le CAS-003, tá tú sásta do chuid scileanna teicniúla a ionchorprú sa tslándáil fiontar gnó.

Ailtireacht slándála fiontair

Déileálann cleachtóirí slándála freisin le comhtháthú comhpháirteanna líonra agus slándála. Le hailtireacht slándála trí dhearadh slándála aontaithe, cosnaítear cuideachtaí ó rioscaí féideartha i dtimpeallacht ar leith. D'fhéadfadh sé gur tasc spreagúil é seo mura ndéantar deimhniú ar nós CompTIA CASP + a bhailíochtú.

Is mar gheall go ligeann CASP + duit rialuithe slándála nó frithbhearta slándála a chur i bhfeidhm a theastaíonn chun rúndacht, iontaofacht agus infhaighteacht an chórais a chothabháil. Chomh maith leis sin, baintear úsáid as na rialuithe slándála seo le haghaidh gléasanna éagsúla lena n-áirítear uirlisí soghluaiste, óstaigh agus fachtóirí beaga foirm.

Oibríochtaí slándála fiontair

Chomh maith le hailtireacht slándála, baineann an scrúdú deimhniúcháin seo le hoibríochtaí slándála fiontar, trína gcuirtear teicnící in iúl d'iarrthóirí i gcás teagmhas riosca. Le cuspóirí CAS-003, éiríonn cleachtóirí slándála líofa le freagairt teagmhas a chur i bhfeidhm chomh maith le modhanna a aisghabháil má thagann saincheist áirithe chun cinn. Trí mheasúnuithe slándála a dhéanamh, baineann iarratasóirí úsáid as uirlisí oiriúnacha chun ábhair imní chibearshlándála a bhrath, a imscrúdú, a fhreagairt agus a chosc a chruthaíonn tionchar ar an ngnó ar fad.

 

Taighde, dul chun cinn, agus comhoibriú i bhfiontar

Ar deireadh, ach is cinnte nach é an rud is lú, trí scrúdú CAS-003 a ghlacadh, gheobhaidh tú modhanna taighde éagsúla a fhoghlaim agus na teicnící seo a chur i bhfeidhm tuilleadh laistigh den fhiontar. Déantar na modhanna seo chun treochtaí an tionscail a mheas agus an tionchar a bhíonn acu seo ar an ngnó ina iomláine. Thairis sin, cabhraíonn sé seo le forbairt an fhiontair agus le tuilleadh comhoibrithe chun spriocanna gnó a bhaint amach. Seachas na modhanna taighde seo, tugann an scrúdú úsáid modhanna cripteagrafacha ar nós blocchain agus criptithe gléas soghluaiste. Agus le comhtháthú teicnící cripteagrafacha, beidh do chuid eolais forleathan.

Conas Ullmhú?

 

Chun ullmhú do scrúdú CAS-003 tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin oifigiúil CompTIA ar dtús. Gheobhaidh tú anseo an fhaisnéis faoi r-leabhair, oiliúint sa seomra ranga agus sonraí faoin tástáil féin. In éineacht le hullmhú den sórt sin, is féidir leat dumpaí scrúdaithe a úsáid chun an t-ábhar foghlamtha a athbhreithniú nó na réimsí laga a gcaithfidh tú díriú orthu a fháil. Chuige sin, tabhair cuairt ar láithreán Gréasáin Prepaway - ceann de na hacmhainní gréasáin is fearr ar féidir leat brath go hiomlán air. Ar ardán Prepaway, gheobhaidh tú bailiúchán luachmhar de na dumpaí scrúdaithe is nuashonraithe. Cuimsíonn na comhaid seo na ceisteanna scrúdaithe roimhe seo agus na ceisteanna reatha le freagraí is féidir leat a oiliúint. Is iad na fíor-ghlacadóirí scrúduithe a chruthaíonn na comhaid agus déanann saineolaithe TF iad a sheiceáil, agus sin an fáth go bhfuil siad chomh tábhachtach chun d’ullmhúchán a dhéanamh éifeachtach. Ina theannta sin, tá na dumpaí seo i bhformáid .vce agus osclaítear iad leis an VCE Player, rud a chabhraíonn leat do thorthaí a rianú agus na ceisteanna is deacra a oiliúint duit uaireanta gan teorainn. Ar shuíomh Gréasáin Prepaway, is féidir leat cúrsa oiliúna a fháil a thabharfaidh níos mó sonraí duit faoin scrúdú. I gcás aon cheisteanna maidir le cén comhad le híoslódáil nó an cúrsa le glacadh is féidir leat cumarsáid a dhéanamh leis na hiarrthóirí go díreach ar an ardán Prepaway. Bí cinnte go bhfaighidh tú freagra pras agus píosa maith comhairle i gcónaí.

Conclúid

Ar an iomlán, is cinnte go bhfuil CASP + ina dheimhniú feiceálach i measc gairmithe ardleibhéil atá ag iarraidh creidiúnú ardleibhéil. Le scrúdú CASP + CAS-003, éiríonn tú i do chleachtóir slándála séasúrach atá réidh chun an tionscal TF a thabhairt faoi stoirm.

Mar sin, an bhfuil tú in ann an dúshlán chun do chuid scileanna teicniúla atá incheadaithe a thabhairt go dtí an leibhéal is airde? Má tá, is gá duit tosú ar fheabhas a chur ar thaithí IT agus ullmhú don scrúdú! Seiceáil láithreán gréasáin Ullmhaigh chun pas a fháil sa scrúdú deimhniúcháin ar an gcéad iarracht.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tá margaí oscailte agus cothrom iomaíochta riachtanach chun an chéad #DigitalAge eile a bhaint amach

foilsithe

on

Go dtí le gairid is beag duine a bhí lasmuigh den ghnó a bhí ag tógáil agus ag feidhmiú líonraí teileachumarsáide a chuala faoi Huawei. D'athraigh sé sin nuair a sheolamar líne d'fhón cliste agus ansin táibléad agus feistí tomhaltóra a thug go barr an tionscail leictreonaice tomhaltóra sinn, scríobhann sé Simon Lacey.

Ach sular tháinig muid chun bheith ina bhranda tomhaltóra bhí caidreamh againn le fada mar cheann de na comhpháirtithe dul chun cinn is iontaofa, iontaofa, nuálaíoch agus iomaíoch d'oibreoirí, a bhí buailte ag iomaíochas praghsanna le blianta fada agus ag fás eisíocaíochtaí capex.

Aiseolas

Is é Simon Lacey Leas-Uachtarán um Rochtain ar an Margadh agus Éascaíocht Trádála ag Roinn Gnóthaí Domhanda Domhanda Teicneolaíochtaí Huawei i Shenzhen

Faoi 2015 bhíomar ar an díoltóir trealaimh Uimhir a hAon ar domhan do líonraí teileachumarsáide móibíleach, rud nár éirigh go maith leis na margaí oscailte agus an chothrom iomaíochta sa líon méadaitheach tíortha a ndearna muid gnó iontu. Bhí oibreoirí ag fanacht le fada chun imreoir nua, níos nuálaí agus níos iomaíche ó thaobh costais de a bheith ar an margadh chun rogha eile a chur ar fáil do na díoltóirí oidhreachta a bhí i gceannas ar mhargaí trealaimh. Agus toisc gurbh é seo an domhan nua de dhírialú margaidh, léirscaoileadh trádála agus comhtháthú eacnamaíoch díreach i ndiaidh bhunú na hEagraíochta Domhanda Trádála i 1995, bhí margaí ar oscailt den chuid is mó agus ba lú na bacainní trádála.

Inniu, tá ionsaí á dhéanamh ar oscailteacht an mhargaidh agus ar an bpáirc imeartha cothrom a bhain tairbhe as do Huawei agus na mílte cuideachta óg eile a chomhdhéanann an earnáil teicneolaíochta dhomhanda agus an geilleagar digiteach nua-aimseartha. Agus éiginnteacht ag an domhan, níl aon am ann prionsabail a fhreastalaíonn ar an ngeilleagar domhanda a thréigean chomh maith don 60 bliain anuas. De réir mar atáimid i dtreo aois dhigiteach nua, agus teicneolaíochtaí nua cosúil le 5G réidh chun gnóthachain táirgiúlachta, sochair, samhlacha nua gnó, agus poist nua nach féidir linn a shamhlú inniu, ní mór dúinn na bunphrionsabail a thug sinn a thréigean go dtí seo, lena n-áirítear go háirithe tiomantas do mhargaí oscailte agus cothrom iomaíochta. Ní mór do mhargaí a bheith oscailte do gach gnólacht beag beann ar a dtír bhunaidh agus ní mór caitheamh go cothrom le gach gnólacht i ngach réimse den dlí agus rialachán. Is ar an mbealach seo amháin a bheidh gach duine againn in ann leas a bhaint as timpeallacht iomaíoch a thugann luach saothair do na cinn is éifeachtaí, is nuálaí agus an ceann is dírithe ar an gcustaiméir.

Is ábhar buartha iad seo do go leor daoine, agus tá ceisteanna cosúil le cibearshlándáil, sláine an líonra, sábháilteacht táirgí agus príobháideacht sonraí pearsanta an-tábhachtach do rialtais, d'oibreoirí agus do thomhaltóirí ar fud an domhain. Ach ní féidir le rialtais na hábhair imní seo a úsáid chun tosaigh chun bearta a chosaint nach bhfuil i ndáiríre ach cosaintchas agus náisiúnachas eacnamaíoch. Ní mór dúinn cloí le bunphrionsabail na margaí oscailte agus cothrom iomaíochta a bhaint amach as cothroime bhunúsach do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí i ngach tír. Mura ndéanaimid amhlaidh, tá baol ann go mbeidh na deiseanna eacnamaíocha agus na dúshláin atá romhainn sa todhchaí le lámh amháin ceangailte taobh thiar dár ndroim chomh maith leis an doras a dhruidim le tríocha bliain eile de nuálaíochtaí cinniúnacha agus is iomaí tairbhe a bhaineann leis an ngealltanas seo dár saol laethúil.

Aiseolas

Is Leas-Uachtarán é Simon Lacey ar Rochtain ar an Margadh agus ar Éascaíocht Trádála ag Roinn Gnóthaí Domhanda Domhanda Teicneolaíochtaí Huawei i Shenzhen.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending