Ceangail le linn

dlí an AE

feidhmíocht 2012 na mballstát AE i bhfeidhm i ndlí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

120416_2_homeIs cloch choirnéil de Chonarthaí an AE é cur i bhfeidhm ceart dhlí an AE agus tá sé i gcroílár chlár folláine rialála an Choimisiúin (REFIT). Taispeánann an 30ú Tuarascáil Bhliantúil ar mhonatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlí an AE an chaoi a bhfuil na ballstáit ag feidhmiú i gcur i bhfeidhm dhlí an AE. Bhí níos lú sáruithe oscailte ag deireadh 2012 ná blianta roimhe seo. Tháinig méadú ar líon na gcásanna i meicníochtaí réiteach fadhbanna mar EU Pilot. Léiríonn sé seo diongbháilteacht an Choimisiúin Eorpaigh oibriú leis na ballstáit chun fadhbanna a réiteach agus comhlíonadh a fheabhsú.

Ag deireadh 2012, tháinig laghdú 25% arís ar líon na nósanna imeachta um shárú oscailte, i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Tá baint aige seo go páirteach le húsáid níos minice ar Phíolótach an AE1 agus meicníochtaí eile chun fadhbanna a réiteach (ar nós SOLVIT2) a bhfuil sé mar aidhm aige fadhbanna a réiteach agus comhlíonadh a chur chun cinn:

Ba iad an comhshaol, iompar, cánachas agus an margadh inmheánach agus na seirbhísí inmheánacha na ceithre réimse ba mhó a raibh an sárú orthu, le chéile ag léiriú níos mó ná 60% de na cásanna go léir.

Aiseolas

Bhí na nósanna imeachta sáraithe is mó oscailte in aghaidh na hIodáile (99), sa Bheilg (92) agus sa Spáinn (91). Cosúil le 2011, ba í an Laitvia an taibheoir ab fhearr le cásanna 20 amháin, agus ina dhiaidh sin an Liotuáin agus an Eastóin (nósanna imeachta 22 agus 24 faoi seach). Seo a leanas rangú an AE-27:

Treoracha a thrasuí go déanach: níos lú cásanna, níos mó tograí pionóis

Chuir Tuarascálacha Bliantúla níos luaithe in iúl gur aistríodh treoracha go déanach ag na Ballstáit. Tá feabhas mór tagtha ar dhrochfheidhmíocht na bliana seo caite. Faoi dheireadh 2012, bhí 45% níos lú sáruithe oscailte mar gheall ar thrasuí déanach ná 12 mhí roimhe sin. Le linn na bliana seo caite, osclaíodh an chuid is mó de na sáruithe trasuímh déanacha i gcoinne na hIodáile (36), na Portaingéile (34) agus na hUngáire (26), agus bhí an fheidhmíocht is fearr ag an Eastóin (5), an Ísiltír agus an tSualainn (6 an ceann) maidir leis sin.

Aiseolas

D’fhonn trasuí déanach a dhíspreagadh, lean an Coimisiún ag baint leasa iomlán as an gcóras smachtbhannaí a tugadh isteach faoi Chonradh Liospóin. Chuir sé 35 cás faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ("Cúirt") le hiarraidh ar phionóis airgeadais (i gcoinne na Polainne (10), na Slóivéine (5), na hÍsiltíre, na Fionlainne (4 an ceann), an Chipir, an Bheilg ( 3 an ceann), an Ghearmáin, an Bhulgáir, an tSlóvaic, Lucsamburg, an Phortaingéil agus an Ungáir (1 an ceann). Níor rith an Coimisiún ach 9 gcinneadh atreoraithe den sórt sin le linn 2011.

Gearáin: Aiseolas riachtanach ón bpobal

Le 3141 gearán cláraithe in 2012, chuir saoránaigh, gnóthais agus geallsealbhóirí ionchur tábhachtach ar fáil don Choimisiún agus é ag déanamh monatóireachta ar chur i bhfeidhm ceart rialacha an AE. Ba mhinic gearáin ó shaoránaigh maidir leis an gcomhshaol, ceartas agus margadh inmheánach agus seirbhísí (588, 491 agus 462 gearán, faoi seach) agus i gcoinne na hIodáile (438), na Spáinne (306) agus na Fraince (242).

Próifílí sáraithe: Ballstáit agus beartais AE

Breathnaíonn na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Tuarascáil ar fheidhmíocht gach ballstáit agus ar fheidhmíocht i réimsí beartais ar leith. Cuireann siad cásanna léiritheacha ar fáil agus aibhsíonn siad príomhcheisteanna i gcur i bhfeidhm an dlí.

Ón 23 Deireadh Fómhair, beidh an Tuarascáil Bhliantúil iomlán fáil anseo.

cúlra

Tar éis iarraidh a rinne Parlaimint na hEorpa, cuireann an Coimisiún tuarascáil bhliantúil i láthair gach bliain ó 1984 maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlí an Chomhphobail i rith na bliana roimhe sin.

Glacann Parlaimint na hEorpa, gach bliain, tuarascáil ar thuarascáil an Choimisiúin, ag míniú a seasamh ar na príomhcheisteanna.

dlí an AE

Riail dlí: Cuireann FPEanna brú ar an gCoimisiún cistí an AE a chosaint

foilsithe

on

Tá FPEanna ag iarraidh go gcruthóidh an Coimisiún Eorpach go bhfuil sé de chúram air buiséad an AE a chosaint ar bhallstáit a sháraíonn prionsabal an smachta reachta. Gnóthaí an AE 

Pléifidh FPEnna cur i bhfeidhm na rialacha a glacadh in 2020 ag nascadh eisíocaíocht chistí an AE le ballstáit ag urramú an smacht reachta agus luachanna an AE le linn seisiún iomlánach i mí an Mheithimh.

An riail dlí a chosaint: ábhar práinne

Aiseolas

Le linn cruinnithe de choistí rialaithe buiséid agus buiséid na Parlaiminte an 26 Bealtaine, phléigh FPEnna an bealach chun tosaigh le Gert Jan Koopman, Ard-Stiúrthóir roinn buiséid an Choimisiúin.

Chuir Koopman béim ar nádúr íogair na measúnuithe féideartha ón gCoimisiún maidir leis an smacht reachta i dtíortha an AE: “Beidh cinntí a dhéanfar faoi réir athbhreithniú breithiúnach iomlán ag an gCúirt Bhreithiúnais [Eorpach]," a dúirt sé. "Caithfimid é seo a fháil i gceart ón ag tosú. Ní féidir linn ach botúin a dhéanamh agus cásanna a thionscnamh a chuireann an Chúirt ar neamhní. Tubaiste a bheidh anseo. "

Tá an Coimisiún ag ullmhú treoirlínte ag míniú conas a chuirfidh sé an dlí i bhfeidhm. Dúirt Koopman go rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an bParlaimint maidir leis na treoirlínte sa chéad leath de Mheitheamh.

Aiseolas

Dúirt FPEnna go bhfuil an rialachán soiléir go leor cheana féin. “Dá mbeadh duine ag iarraidh tacar treoirlínte an-ghearr a bheith aige, d’fhéadfadh duine amháin abairt amháin a scríobh:‘ Féach ar an rialachán ’,” a dúirt Petri Sarvamaa (EPP, an Fhionlainn).

Fós, cuirfidh an Pharlaimint tuairim in iúl faoi na treoirlínte i dtuarascáil a bhfuiltear ag súil go ndéanfar vótáil uirthi i mí Iúil. “Ba cheart go mbeadh gach ballstát in ann a fheiceáil go bhfuil an Coimisiún ag déanamh a chuid imscrúduithe ar bhealach fíor oibiachtúil,” a dúirt Sarvamaa.

“Nuair a labhraímid faoi sháruithe ar an smacht reachta, is ábhar an-tromchúiseach é seo. Tá a fhios againn go gcaithfimid a bheith an-scanrúil leis na measúnuithe seo. Ach ní féidir leis an déine agus an mhealltacht seo cur i bhfeidhm an rialacháin a chur siar go deo, ”a dúirt Eider Gardiazabal (S&D, an Spáinn).

Dúirt FPEanna eile go bhfuil géarchéim riail dlí san AE agus d’iarr siad ar an gCoimisiún gníomhú go cinntitheach chun meath breise a chosc. Terry Reintke Dúirt na Glasaigh / EFA, an Ghearmáin): “Tá muinín iomlán againn as cumas an Choimisiúin faireachán, aimsiú agus measúnú a dhéanamh ar chásanna. Tá cuid de na dlíodóirí is cliste san Eoraip agat, tá na státseirbhísigh is fearr agat chun buiséad an AE agus an smacht reachta a chosaint.

“Ach is é an tuiscint atá ann, agus mé ag labhairt thar ceann na milliún saoránach AE, go bhfuil easpa práinne áirithe agat. Mothaíonn sé go bhfuil tú i do shuí sa teach dóite seo agus deir tú: 'Sula nglaofaidh muid ar an mbriogáid dóiteáin, táimid chun treoirlínte a bhunú maidir le conas is féidir leo an tine seo a mhúchadh'. "

Buiséad an AE agus an smacht reachta

An Reachtaíocht arna ghlacadh ag deireadh 2020 déanta rochtain ar chistí AE ag brath ar mheas ar an smacht reachta. Má shuíonn an Coimisiún go bhfuil tír ag sárú agus go bhfuil leasanna airgeadais an AE faoi bhagairt, féadfaidh sé a mholadh go ndéanfar íocaíochtaí ó bhuiséad an AE leis an mballstát sin a ghearradh nó a reo.

Caithfidh an Chomhairle an cinneadh a dhéanamh trí thromlach cáilithe. Féachann na rialacha freisin le leasanna na dtairbhithe deiridh a chosaint - feirmeoirí, mic léinn, gnóthais bheaga nó eagraíochtaí neamhrialtasacha - nár cheart iad a phionósú as gníomhartha rialtais.

Dúshláin dhlíthiúla

Tá fonn ar an bParlaimint an córas a chur i bhfeidhm i bhfianaise imní le blianta beaga anuas faoi smacht reachta agus daonlathas i roinnt ballstát.

An Ungáir agus An Pholainn thug siad cásanna os comhair Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa ag éileamh go ndéanfaí an rialachán a neamhniú. Ina gcuid cruinniú an 10-11 Nollaig 2020, D’aontaigh ceannairí an AE gur cheart don Choimisiún treoirlínte a ullmhú chun na rialacha ba cheart a thabhairt chun críche tar éis rialú na Cúirte Breithiúnais a chur i bhfeidhm.

D'áitigh an Pharlaimint, áfach, go bhfuil na rialacha i bhfeidhm agus go bhfuil a dualgas dlíthiúil chun leasanna agus luachanna an AE a chosaint.

A fháil amach conas atá sé mar aidhm ag an AE an smacht reachta a chosaint.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

dlí an AE

Rialachán Níos Fearr: Ag teacht le chéile chun dlíthe an AE a dhéanamh níos fearr agus chun ullmhú don todhchaí

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le Rialáil Níos Fearr, ag moladh roinnt feabhsuithe ar phróiseas déanta dlí an AE. Chun téarnamh na hEorpa a chothú, tá sé níos tábhachtaí ná riamh reachtaíocht a dhéanamh chomh héifeachtúil agus is féidir, agus dlíthe an AE a oiriúnú níos fearr do riachtanais an lae amárach.

Caidreamh Idirinstitiúideach agus Foresight Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič (phictiúr) Dúirt: “Tá ceann de na córais Rialála Níos Fearr is fearr ar domhan ag an gCoimisiún cheana féin ach caithfimid níos mó a dhéanamh fós. Dá bhrí sin, táimid ag cur le hiarrachtaí chun reachtaíocht an AE a shimpliú agus a ualach a laghdú, agus úsáid níos fearr a bhaint as fadbhreathnú straitéiseach agus tacú le hinbhuanaitheacht agus digitiú. Chun go n-éireoidh leis, áfach, caithfidh na páirtithe leasmhara go léir oibriú le chéile ar cheapadh beartais ardchaighdeáin an AE a aistreoidh go dtí an Eoraip níos láidre agus níos athléimní. ''

Tá comhoibriú i measc institiúidí an AE, le ballstáit agus geallsealbhóirí, lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta, gnóthais agus an tsochaí shibhialta, ríthábhachtach. Chun cabhrú le tabhairt faoi dhúshláin reatha agus amach anseo, tá na bearta seo a leanas beartaithe ag an gCoimisiún:

Aiseolas
  • Deireadh a chur le constaicí agus téip dhearg a mhoillíonn infheistíochtaí agus bonneagar an 21ú haois a thógáil, oibriú le ballstáit, réigiúin agus príomhpháirtithe leasmhara.
  • Comhairliúcháin phoiblí a shimpliú le ag tabhairt isteach 'Glao ar Fhianaise' amháin, ar fheabhsaithe Tairseach Have Your Say.
  • Cur chuige 'ceann isteach, ceann amach' a thabhairt isteach, chun ualaí do shaoránaigh agus do ghnólachtaí a íoslaghdú trí aird ar leith a thabhairt ar na himpleachtaí agus na costais a bhaineann le reachtaíocht a chur i bhfeidhm, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Cinntíonn an prionsabal seo go ndéantar aon ualaí nua a tugadh isteach a fhritháireamh trí ualaí coibhéiseacha a bhaint sa réimse beartais céanna.
  • Príomhshruthú Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, a chinntiú go gcuireann gach togra reachtach le clár oibre forbartha inbhuanaithe 2030.
  • An bealach a dtugann Rialachán Níos Fearr aghaidh agus tacaíonn sé le hinbhuanaitheacht agus claochlú digiteach.
  • Léargas straitéiseach a chomhtháthú i gceapadh beartais a chinntiú go bhfuil sé oiriúnach don todhchaí, mar shampla, ag cur san áireamh megatrends atá ag teacht chun cinn sna comhthéacsanna glasa, digiteacha, geo-pholaitiúla agus socheacnamaíocha.

Na chéad chéimeanna eile

Is comhchuspóir agus freagracht de chuid institiúidí uile an AE é Rialáil Níos Fearr. Déanfaimid teagmháil le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle maidir lena n-iarrachtaí tionchar reachtaíocht an AE agus chláir chaiteachais an AE a mheas agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Ina theannta sin, comhoibreoimid níos dlúithe le húdaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, agus le comhpháirtithe sóisialta maidir le ceapadh beartais an AE.

Tá cuid de na gnéithe nua den Chumarsáid seo tosaithe i gcleachtas cheana féin, mar obair an Ardáin Fit for Future, a sholáthraíonn comhairle ar bhealaí le go mbeidh sé níos éasca cloí le reachtaíocht an AE, éifeachtach agus oiriúnach don todhchaí. Cuirfear cinn eile i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. I mbliana, i measc rudaí eile:

Aiseolas
  • An 2020 Suirbhé Bliantúil ar Ualach, ag imlíniú torthaí iarrachtaí an Choimisiúin chun ualaí a laghdú.
  • An treoirlínte athbhreithnithe athbhreithnithe agus bosca uirlisí athbhreithnithe gnéithe nua na Cumarsáide a chur san áireamh, ag soláthar treorach nithiúla do sheirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh agus tionscnaimh agus tograí nua á n-ullmhú chomh maith le linn bainistíocht agus meastóireacht a dhéanamh ar na cinn atá ann

cúlra

Rinne an Coimisiún stocáireamh ar a chlár oibre rialála níos fearr in 2019, ag dearbhú go bhfuil an córas ag feidhmiú go maith i gcoitinne, agus go raibh feabhsúcháin ag teastáil uaidh chun an taithí a léiriú.

Tá stair fhada ag an AE maidir le ceapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise, lena n-áirítear ualaí rialála a laghdú, ag tosú i 2002. Cuimsíonn sé meastóireachtaí rialta ar dhlíthe atá ann cheana, córas ard-mheasúnaithe measúnaithe iarmharta, barr cur chuige comhairliúcháin geallsealbhóirí ranga agus ualach cuimsitheach clár laghdaithe (REFIT).

Chun tuilleadh eolais a

Cumarsáid Rialacháin Níos Fearr 2021

C&A ar Chumarsáid Rialacháin Níos Fearr 2021

Cleachtadh stocála 2019

An clár oibre um Rialáil Níos Fearr

An próiseas déanta dlí san AE

An tairseach Have Your Say

Ardán Oiriúnach don Todhchaí

REFIT - dlí an AE a dhéanamh níos simplí, níos costasaí agus cruthúnas sa todhchaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

dlí an AE

I gcolscaradh, tá na odds cruachta i gcoinne na mban

foilsithe

on

I measc na bhfo-iarsmaí iomadúla a bhí ag paindéim Covid-19 agus frithdhúnadh ina dhiaidh sin ar an Eoraip is mór an náire é: mí-úsáid teaghlaigh skyrocketing. Sheas an Fhrainc - lena chauvinism atá leabaithe go domhain - go háirithe, de réir mar a d’ardaigh glaonna chuig beolíne an rialtais do mhná a ndearnadh mí-úsáid orthu 400 faoin gcéad le linn an ghlasála.

Ag an am céanna, níl sé éasca na caidrimh seo a fhágáil. Maidir le mná atá pósta go dlíthiúil, bheadh ​​colscaradh ina chéim loighciúil, ach níl gach bean toilteanach nó fiú in ann an t-aistriú sin a dhéanamh. Is iomaí cúis atá leis sin, ach tá ceann de na cinn is coitianta ar cheann de na cinn is minice a ndéantar dearmad orthu freisin: an fhíric go mbíonn mná faoi mhíbhuntáiste go coitianta i lonnaíochtaí colscartha a fhágann mná i gcruatan eacnamaíochta agus sóisialta níos minice ná fir.

Faigheann mná an bata gearr

Is ábhar iontais é seo aonfhoirmeach ar fud na cruinne, agus is é sin an fáth gur ábhar iontais níos mó é go leanann mná ar aghaidh ag teacht ar na rudaí atá cruachta ina gcoinne i réigiúin ardfhorbartha a bhfuil clár oibre láidir um chearta agus comhionannas na mban acu, mar an Eoraip. Staidéar in 2018 a dhéanann measúnú ar na difríochtaí inscne in iarmhairtí an cholscartha, ag úsáid sonraí ó Staidéar Phainéal Socheacnamaíoch na Gearmáine (1984-2015), fáil go raibh “mná faoi mhíbhuntáiste láidir i dtéarmaí caillteanais in ioncam teaghlaigh agus méaduithe gaolmhara i mbaol na bochtaineachta”. Níos measa, bhí na caillteanais seo buan agus substaintiúil, gan athruithe suntasacha le himeacht ama.

Fiú nuair a bhíonn socrú 50/50 de shócmhainní mar thoradh ar shocrú, is minic a bhraitheann mná faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar chumhacht tuillimh níos ísle ba chúis trí fhreagrachtaí cúram leanaí agus uaireanta laghdaithe ar fáil chun oibre, nó roghanna straitéiseacha gairme a dhéanamh. Ina theannta sin, fágtar mná go minic faoi ​​chomaoin de réir chostais dhlíthiúla imeachtaí colscartha toisc go gciallaíonn a leibhéil choigiltis níos ísle go gcaithfidh siad a bheith ag brath ar iasachtaí súilíneacha. Poist airgeadais na mban is annamh a bhíonn ann aisghabháil go leor chun leibhéil réamh-cholscartha a bhaint amach, agus is gnách go n-ardóidh ioncaim na bhfear 25 faoin gcéad ar an meán tar éis an scoilt.

 

Saibhir nó bocht, caillfidh tú

Cé gur teagmhais choitianta iad na fadhbanna seo ar fud cultúir éagsúla ar fud an domhain, tá siad neamhspleách ar an aicme shóisialta freisin. B’fhéidir go bhfuil an chuma air go bhfuil na fadhbanna seo eisiach don mheánaicme seachas do na baill is saibhre sa tsochaí. Mar sin féin, bíonn na baic agus na hionchais dhochracha chéanna ag mná atá ag colscartha fir saibhre. Go deimhin, má tá fachtóir coiteann amháin ann a aontaíonn mná ar fud gach strata sóisialta, is é an chaoi a gcaithfidh siad troid go díréireach níos deacra ná a n-iar-fhir chéile chun a sciar cothrom den cholscaradh a fháil.

Cás i bpointe is ea an troid colscartha searbh idir oligarch Asarbaiseáinis Farkhad Akhmedov agus a iar-bhean chéile Tatiana Akhmedova. Rinne Farkhad Akhmedov, atá lonnaithe i Baku in ainneoin gur theip air saoránacht Azeri a fháil, a fhortún in earnáil an gháis ach d’fhág sé an tionscal tar éis dó a bheith iachall a pháirt i Northgas a dhíol le Inter RAO in 2012 do $ 400 milliún faoi ​​luach. Bronnadh Tatiana, saoránach Briotanach 40 faoin gcéad de fhortún a hiarchéile ag cúirt sa RA in 2016, arbh fhiú thart ar £ 453 milliún é - an socrú colscartha is mó sa stair. In áit glacadh leis an mbreithiúnas agus íoc amach, tá Farkhad Akhmedov ag troid fiacail agus ingne chun íocaíochtaí a sheachaint, nó na sócmhainní a tugadh dá iar-bhean chéile sa lonnaíocht a thabhairt ar láimh, lena n-áirítear bailiúchán ealaíne, eastát réadach agus sár-luach, ag £ 350 milliún

 

Colscaradh na linne

Sa phróiseas, is minic a throid Akhmedov ní amháin leis na lámhainní, ach salach go hiomlán. Ón tús, cosaint Akhmedov áitigh gur scar an lánúin roimhe seo, eadhon i Moscó i 2000. De réir na cosanta, glacann an colscaradh líomhnaithe sin cinneadh na Breataine, ag péinteáil Akhmedova mar chalaois. Mar sin féin, chuaigh an iarracht chun clúmhilleadh a dhéanamh ar a iar-bhean chéile: níor tháinig aon fhianaise ar cholscaradh níos luaithe i gcrích, rud a thug an Breitheamh Haddon-Cave in 2016 a dhearbhú “… Go ndearnadh cáipéisí colscartha Moscó 2000… a chruthú i gcónaí.”

Ba cheart gur buille marfach a bhí anseo do chosaint Farkhad Akhmedov, ach ceithre bliana ina dhiaidh sin, ní dhearnadh aon íocaíochtaí suntasacha amach - in ainneoin gur seasadh le cinneadh bunaidh 2016 i bhfabhar Akhmedova i gcúirteanna eile. In 2018, bhí Akhmedov Rialaigh a bheith i ndíspeagadh cúirte agus cháin an Breitheamh Haddon-Cave é as “go leor céimeanna casta” a dhéanamh a ceapadh chun forghníomhú an bhreithimh a sheachaint, mar shampla “a chuid sócmhainní a cheilt i ngréasán cuideachtaí amach ón gcósta.” Bhí na heintitis seo, atá lonnaithe go príomha i Lichtinstéin, le déanaí ordaíodh sócmhainní Akhmedov a aistriú chuig Tatiana.

 

Is domhan na bhfear é seo

Níor chóir go mbeadh aon iontas ann nár tharla sé seo go fóill, fad is a bhí na oligarch ann díspeagadh óir tá dlí na Breataine agus a iar-bhean chéile gan staonadh. Déanta na fírinne, leagann cás Akhmedov - mar gheall ar mhéid na sócmhainní agus an phoiblíocht mhór atá i gceist - béim ar an gcodarsnacht lom i dtorthaí colscartha agus go mbíonn mná i gcoitinne ag troid cath suas an cnoc ar mhaithe le cothromas na socraíochta a d’fhéadfadh maireachtáil ar feadh blianta, ag cur brú ar a gcumas chun bogadh ar aghaidh agus a saol a atosú.

Ach d’fhéadfadh sé cabhrú le feasacht a mhúscailt maidir leis an neamhionannas domhain seo, áit a mbíonn mná ar fud an domhain atá ag lorg colscartha nó ceartais i leith mí-úsáide teaghlaigh nochtaithe go mór i bhfabhar a n-iarchéile. Is é forfheidhmiú níos láidre agus níos déine rialuithe - lena n-áirítear pionós pianmhar i gcás neamhchomhlíonta - an t-aon bhealach chun an ciorcal fí a bhriseadh. Seachas sin, beidh comhionannas inscne neamhfhoirfe go deo, fiú amháin nach féidir a rochtain.

 

 

 

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending