Ceangail le linn

Cúnamh

Bileog Fíricí: Poblacht Na Hafraice Láir

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ct-lgflagIs príomhpháirtí de chuid Phoblacht na hAfraice Láir (CAR) agus príomh-dheontóir na tíre an tAontas Eorpach (AE). Tá caidreamh faoi cheangal ag Comhaontú Cotonou.

Fiú amháin roimh an ngéarchéim reatha, bhí meascán uafásach de dhúshláin rialachais, eacnamaíocha, sóisialta agus daonnúla chomh maith le dúshláin slándála os comhair CAR. Mar fhreagra air sin, tá an AE tiomanta i go leor réimsí criticiúla tacú le téarnamh socheacnamaíoch níos fadtéarmaí, faoi chuimsiú clár oibre cuimsitheach stáit agus síochánaíochta, agus chun cabhrú le tír níos cobhsaí a thógáil.

Bhí imní ar an AE faoin staid slándála, polaitiúil agus daonnúil atá ag dul in olcas go leanúnach i CAR, go háirithe i rith 2012.

Aiseolas

Mar thoradh ar chur i bhfeidhm tuislithe comhaontuithe síochána roimhe seo, in éineacht le tearcfhorbairt ainsealach agus taithí fhada na tíre ar éagobhsaíocht pholaitiúil, thosaigh coinbhleacht nua i mí na Nollag 2012. In ainneoin gur síníodh comhaontú polaitiúil an 11 Eanáir 2013 i Libreville a chuir tús le idirthréimhse, ba é an toradh a bhí ar an teannas ná urghabháil fhoréigneach na cumhachta agus athrú míbhunreachtúil an rialtais ag grúpaí reibiliúnaithe SELEKA i mí an Mhárta 2013

Tá an ghéarchéim reatha ag dul i bhfeidhm ar fhormhór an daonra (4.6 milliún, leath acu ina leanaí). Amhail an 24 Meán Fómhair, bhí 394,900 IDP i CAR agus bhí beagnach 61,000 Afracach Láir tar éis tearmann a lorg i dtíortha comharsanacha (OCHA). Tá rochtain dhaonnúil srianta ag neamhshlándáil. De bharr easpa rochtana tá sé deacair monatóireacht a dhéanamh ar an staid dhaonnúil iomlán. Tá an AE chun tosaigh maidir le habhcóideacht agus maoiniú ar CAR i measc deontóirí daonnúla, agus bhí láithreacht dhaonnúil bhuan aige i Bangui ó i bhfad roimh na himeachtaí is déanaí.

Tá tionchar díchobhsaí féideartha ag an staid sa CAR a d’fhéadfadh scaipeadh chuig an réigiún. Méadaíonn easpa fórsaí slándála oifigiúla an baol go mbeidh an tír ina tearmann sábháilte do ghrúpaí coiriúla agus armtha ó na tíortha comharsanacha.

Aiseolas

Tá an tír, a bhí mar shaintréith cheana mar “ardchineál de“ stát leochaileach ”, anois ag tabhairt aghaidh ar mhiondealú iomlán ar dhlí agus ord agus ar thitim institiúidí stáit.

Leanann Comhaontuithe Libreville agus dearbhú N’Djamena an 18 Aibreán, a rinne Comhghuaillíocht Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Láir (ECCAS) araon, ag soláthar bunús le haghaidh réiteach polaitiúil na géarchéime i bPoblacht na hAfraice Láir. De réir an chreata a d’fhorbair ECCAS, tá Cairt idirthréimhseach agus údaráis idirthréimhseacha curtha i bhfeidhm chun an idirthréimhse 18 mí a threorú ar cheart go n-eagrófaí olltoghcháin faoi thús 2015 agus ord bunreachtúil a athbhunú .

Is iad tosaíocht láithreach athchóiriú na slándála agus an oird phoiblí chun an tír a chobhsú mar thaca leis an bpróiseas polaitiúil. Tá clúdach daonnúil a fheabhsú agus cúnamh forbartha a athsheoladh nasctha go díreach le forbairtí dearfacha sa staid slándála.

Freagra an AE ar an ngéarchéim

Ó thosaigh an foréigean nua go déanach in 2012, tá an AE tar éis a fhor-rochtain do chomhpháirtithe a threisiú. Tá sé gníomhach in iarrachtaí idirnáisiúnta agus réigiúnacha chun an staid sa CAR a chobhsú agus chun rialtas níos cobhsaí sa tír a athbhunú. Thug an Coimisinéir Georgieva cuairt ar an tír faoi dhó in 2013 (le déanaí, an 13 Deireadh Fómhair, le haghaidh comh-mhisin le hAire Gnóthaí Eachtracha na Fraince Laurent Fabius), agus bhí sé ina chomhchathaoirleach ar chruinniú aireachta ar an ngéarchéim dhaonnúil i CAR ag Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe 2013 leis an bhFrainc. agus na Náisiúin Aontaithe.

I mí an Mheithimh 2013, sheol an AE misean idir-sheirbhíse (EEAS, an Coimisiún) chuig an CAR chun an cás a athbhreithniú ar an talamh agus roghanna an AE. Mar chuid den tsraith chuimsitheach mholta de ghníomhartha práinneacha a d’fhéadfadh an AE a dhéanamh chun tacú le cobhsú agus leis an bpróiseas polaitiúil leochaileach, ghlac an Coimisiún Eorpach clár cobhsaíochta € 10 milliún i lár mhí Lúnasa mar fhreagairt ar an ngéarchéim iar-coup faoin Ionstraim Cobhsaíochta (IfS). Dearadh an clár chun comhlántacht a chinntiú le tionscadail leanúnacha a maoiníodh faoin 10ú EDF (Ciste Forbartha na hEorpa). Comhpháirteanna éagsúla an chláir:

1. Pacáiste tacaíochta tosaigh a áireamh d’fhórsaí slándála sibhialta, trí chaingean píolótach ar eilimintí de na póilíní agus gendarmerie sa phríomhchathair a athbhunú;

2. tacú le hacmhainní na meán neamhspleách a athbhunú d’fhonn rannchuidiú le hinfhaighteacht faisnéise oibiachtúla agus íogaire coinbhleachta i Bangui agus sna cúigí;

3. iarracht a dhéanamh sáruithe breise ar chearta an duine a chosc trí mhisin breathnóireachta ar chearta an duine a imscaradh, a bheidh le déanamh ag Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine (OHCHR), agus;

4. díriú ar idirphlé idirphobail a chothú agus ar an teannas atá ag ardú idir Críostaithe agus Moslamaigh a dhí-ghéarú.

Ag teacht le torthaí an mhisin idir-sheirbhíse, sheol Coimisinéir Forbartha an AE Andris Piebalgs cleachtadh athoiriúnaithe, chun an cúnamh forbartha AE atá ann cheana a oiriúnú níos fearr do na riachtanais nua (féach thíos).

Tá an AE fós tiomanta go láidir tacú leis an bpróiseas aistrithe sa CAR.

Cúnamh daonnúil an AE

Is é tosaíocht Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Chúnamh Daonnúil agus Oifig um Chosaint Shibhialta (ECHO) i bPoblacht na hAfraice Láir ná cabhrú leis na daoine is leochailí i gceantair choimhlinte na tíre. Méadaíodh an clúdach tosaigh € 8 milliún do 2013 go € 20 milliún, rud a fhágann gurb é an AE (ECHO) príomh-dheontóir na tíre. Tá na cistí seo á n-úsáid chun tacú le cosaint, rochtain ar chúram sláinte, idirghabhálacha cúnaimh bia agus cothaithe, dáileadh uisce óil, seirbhísí sláintíochta, lóistíocht agus comhordú daonnúil chomh maith le freastal ar riachtanais na ndaoine atá buailte ag coinbhleacht. Tacaíonn an maoiniú freisin le hacmhainn fheabhsaithe chun freagairt dhaonnúil éigeandála ó ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Mar gheall ar rochtain dheacair ar dhaoine a bhfuil cúnamh daonnúil de dhíth orthu i CAR, tacaíonn an Coimisiún Eorpach le Seirbhís Cúnaimh Dhaonnúil na Náisiún Aontaithe (UNHAS) le € 650 000.

Tá foireann de shaineolaithe daonnúla AE (ECHO) ar an talamh agus ag déanamh monatóireachta ar an staid, ag measúnú riachtanais, ag déanamh maoirseachta ar úsáid chistí an AE, agus ag obair go dlúth le Ballstáit an AE agus le deontóirí eile. Oibríonn an AE leis na heagraíochtaí daonnúla sin is fearr atá in ann cúnamh a sholáthar i CAR (UNICEF, Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, UNOCHA agus roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha).

Tá an AE (ECHO) ag tacú le gníomhaíochtaí tarrthála i CAR ó 2001 le buiséad iomlán de € 63.7 milliún, agus tá iarrachtaí á dtreorú aige chun próifíl ghéarchéime daonnúla a ardú atá dearmadta le blianta fada.

Cúnamh forbartha AE

Chuir an AE cúnamh forbartha ar fáil freisin thar na blianta chun freastal ar riachtanais bhunúsacha na ndaoine is leochailí. Leis na himeachtaí i mí na Nollag 2012 agus i mí an Mhárta 2013, níor cuireadh cúnamh forbartha an AE ar fionraí ach cuireadh ar fionraí é go páirteach ar chúiseanna slándála. Tá ár dtosaíochtaí á n-oiriúnú i bhfianaise na staide ar an talamh. Tabharfar tosaíocht anois do chláir bhonneagair atá dian ar shaothar i gceantar Bangui chun tacaíocht dhíreach a sholáthar don daonra agus do chúnamh teicniúil chun cabhrú leis an riarachán a athbhunú.

Idir 2008 agus 2013, leithdháileadh thart ar € 225 milliún don tír ar fad trí na hionstraimí airgeadais éagsúla (€ 160 milliún tríd an 10ú Ciste Forbartha Eorpach (EDF) agus € 65 milliún trí bhuiséad an AE).

Maoinítear bearta breise chun tacú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus údaráis áitiúla, gníomhaíochtaí a bhaineann leis an daonlathas agus le cearta an duine ach chun rannchuidiú le rialachas foraoiseachta faoi roinnt ionstraimí téamacha a thagann ó bhuiséad an AE.

Tacaíocht do MICOPAX / AFISM-CAR

San am atá caite, d'óstáil CAR roinnt oibríochtaí tacaíochta síochána réigiúnacha agus idirnáisiúnta. Is í an oibríocht reatha MICOPAX, a úsáideadh ó Iúil 2008, atá faoi fhreagracht Chomhphobal Eacnamaíochta Stáit na hAfraice Láir (ECCAS). Bhíothas ag súil go gcuirfí deireadh le MICOPAX go dtí go dtréigfeadh an ghéarchéim nua ag deireadh 2012. Bhí ról cobhsaíochta tábhachtach aici, ach i bhfianaise a líon teoranta trúpaí, ní raibh sé in ann stop a chur le reibiliúnaithe SELEKA ó theacht isteach sa Phríomhchathair, Bangui, áfach.

Mar thoradh ar an ngéarchéim d’iarr ECCAS iarraidh ar MICOPAX a athchumrú le sainordú nua chun cobhsaíocht a athbhunú, sibhialtaigh a chosaint, tacú le fórsaí slándála CAR agus eagrú toghchán.

Mhéadaigh leibhéil na dtrúpaí dá réir ón 700 tosaigh go dtí níos mó ná 2,300 fear. Trí Shaoráid Síochána na hAfraice (APF), thacaigh an AE le MICOPAX agus a réamhtheachtaí (FOMUC) ó 2008 le suim € 90 milliún.

An 18 Iúil 2013, cheadaigh Coiste Polaitiúil agus Slándála Aontas na hAfraice imscaradh an Mhisin Tacaíochta Idirnáisiúnta faoi stiúir na hAfraice i bPoblacht na hAfraice Láir (AFISM-CAR) chun na tíre. Beidh sainordú níos leithne aige ná MICOPAX agus déanfaidh sé trúpaí breise a dhiúscairt (suas le 3,500).

Cé gurb é trúpaí ECCAS cnámh droma, ligfidh sé do thíortha eile cur leis. Táthar ag súil go ndéanfar an t-aistriú freagrachta idir ECCAS / MICOPAX agus an AU / AFISM-CAR roimh dheireadh 2013. Tá an AE sásta tacaíocht airgeadais a sholáthar do AFISM-CAR laistigh dá theorainn ar na hacmhainní atá ar fáil.

Conclúidí na Comhairle Gnóthaí Eachtracha 21 Deireadh Fómhair.

ACC

#AfricaEuropeAlliance - Infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe a threisiú in #Africa

foilsithe

on

Tugann tionscnamh ardáin ardleibhéil le chéile príomhpháirtithe san earnáil fuinnimh inbhuanaithe ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha san Eoraip agus san Afraic.

Ag Fóram Infheistíochta na hAfraice in Johannesburg a d'eagraigh Banc Forbartha na hAfraice, sheol an tAontas Eorpach agus an tAontas na hAfraice ardán ardleibhéil AE-na hAfraice ar infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Le linn a Óráid faoi Staid an Aontais D'fhógair an tUachtarán Juncker an ceann nua 'An Afraic - Comhghuaillíocht na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' cur go mór le hinfheistíocht san Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i scileanna. Is éard atá san ardán ardleibhéil a cuireadh i bhfeidhm inniu gníomh nithiúil faoin gcomhghuaillíocht seo chun infheistíochtaí straitéiseacha a threisiú agus ról na hearnála príobháidí a neartú.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach, Tionscail, Fiontraíochta agus FBManna Elżbieta Bieńkowska i Johannesburg: "Má táimid dáiríre faoi infheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, teastaíonn gach duine uainn, an earnáil phríobháideach san áireamh. Réiteoidh an t-ardán ardleibhéil an bealach chuige sin: Pléifidh saineolaithe ó na hearnálacha poiblí, príobháideacha, acadúla agus airgeadais i gcomhpháirt dúshláin agus bacainní ar infheistíocht inbhuanaithe sa réimse seo agus cuideoidh siad le dul i ngleic leo. "

Tugann an Ardán Ardleibhéil oibreoirí poiblí, príobháideacha agus airgeadais le chéile chomh maith le lucht acadúil ón Afraic agus ón Eoraip. Scrúdóidh siad na dúshláin agus na leasanna straitéiseacha a d'fhéadfadh an tionchar a luathú, go háirithe maidir le fás inbhuanaithe agus poist. Tá sé mar aidhm ag an ardán ardleibhéil infheistíochtaí príobháideacha atá freagrach agus inbhuanaithe a mhealladh agus a threisiú i dtreo fuinnimh inbhuanaithe san Afraic.

Ba é toradh nithiúil an imeachta seolta ardáin ardleibhéil fógraíodh trí shruth oibre, 1) a shainaithníonn infheistíochtaí fuinnimh a bhfuil tionchar mór acu ar fhás agus ar chruthú post, 2) anailís a dhéanamh ar rioscaí infheistíochta fuinnimh agus treoirlínte beartais a mholadh le haghaidh infheistíochta agus gnó inbhuanaithe timpeallacht agus 3) malartuithe a threisiú idir earnáil phríobháideach na hAfraice agus na hEorpa.

Aiseolas

cúlra

Trí ghníomhaithe fuinnimh ó na hearnálacha príobháideacha agus poiblí a thabhairt le chéile ón dá mhór-roinn, cothóidh an t-ardán ardleibhéil an chomhpháirtíocht idir gnólachtaí Eorpacha agus Afracacha, agus tacóidh sé le ‘Comhghuaillíocht na hAfraice-AE um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist’. Cuideoidh sé leis an gcuid is mó de na deiseanna a bhaint amach maidir le hinfheistíochtaí fuinnimh inbhuanaithe san Afraic, chomh maith le dul i ngleic níos fearr le dúshláin agus príomhbhacainní a chuireann bac air faoi láthair.

An Fóram Infheistíochta na hAfraice i Johannesburg a tharla an 7-9 Samhain 2018 agus ba é Banc Forbartha na hAfraice a d’eagraigh é. Is é an Fóram an áit a dtagann urraitheoirí tionscadail, iasachtaithe, iasachtóirí, agus infheisteoirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach le chéile chun deiseanna infheistíochta na hAfraice a luathú - go háirithe an earnáil fuinnimh.

An 'Comhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist' Tógann sé ar na tiomantais a glacadh le linn na Aontas na hAfraice - Cruinniú Mullaigh an Aontais Eorpaigh, a tharla i mí na Samhna anuraidh i Abidjan, áit ar aontaigh an dá mhór-roinn a gcomhpháirtíocht a neartú. Leagtar amach ann na príomhshnáitheanna gníomhaíochta le haghaidh clár oibre eacnamaíoch níos láidre don AE agus dá chomhpháirtithe san Afraic.

Tá ról bunúsach ag forbairt ar fhuinneamh inbhuanaithe i bhforbairt. Cuspóir an Clár Oibre 2030 Fhorbairt Inbhuanaithe rochtain uilíoch a thabhairt ar sheirbhísí fuinnimh inacmhainne, iontaofa, nua-aimseartha. Tá rún daingean ag an AE cuidiú le tíortha comhpháirtíochta giniúint fuinnimh in-athnuaite a mhéadú agus a bhfoinsí fuinnimh a éagsúlú ag cinntiú go n-aistreofar chuig córas fuinnimh cliste, slán, athléimneach agus inbhuanaithe do chách. Tá sé ríthábhachtach an earnáil phríobháideach a úsáid chun an iarracht seo a dhéanamh.

Tuilleadh eolais

Comhaontas na hAfraice-na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

má choimeádtar an AE cabhair do thíortha triomaigh tionchar i #HornofAfrica

foilsithe

on

Tá sé fógartha ag an gCoimisiún Eorpach cabhair dhaonnúil sa bhreis de € 60 milliún chun cuidiú le daoine sa tSomáil, An Aetóip agus sa Chéinia, a bhí os comhair na leibhéil chriticiúil de easpa sábháilteachta an tsoláthair bia mar gheall ar triomach dian.

Tugann an cúnamh breise cabhair an AE dhaonnúil do Chorn na hAfraice réigiún (lena n-áirítear an tSomáil, An Aetóip, An Chéinia, Uganda, Djibouti) go dtí beagnach € 260m ó thús na bliana.

"Tá meath suntasach tagtha ar an staid in Adharc na hAfraice in 2017 agus tá sé ag dul in olcas i gcónaí. Tá na milliúin daoine ag streachailt chun freastal ar a riachtanais bhia agus a dteaghlaigh. Tá riosca an ghorta fíor. Tá an tAontas Eorpach ag leanúint an staid go dlúth ó shin an chabhair atá ag dul i dtosach agus ag méadú de réir a chéile do na pobail atá buailte. Cuideoidh an pacáiste nua seo lenár gcomhpháirtithe daonnúla an freagra a mhéadú tuilleadh agus cúnamh a thabhairt chun beatha a thabhairt do dhaoine i ngátar, "a dúirt an Coimisinéir um Chúnamh Daonnúil agus Bainistíocht Géarchéime Christos Stylianides.

Aiseolas

Beidh an cúnamh an AE nua a fógraíodh tacú le comhpháirtithe daonnúla freagairt cheana do riachtanais na daoine atá thíos chun cur le cúnamh bia éigeandála agus cóireáil míchothú. Beidh na tionscadail lena soláthar uisce, cosaint beostoic agus mar fhreagairt ar ráigeanna a chothú chomh maith. Caithfear tromlach an mhaoinithe (€ 40m) dul chun cabhrú na daoine is leochailí sa tSomáil, cé go mbeidh € 15m téigh go dtí an Aetóip agus € 5m go Chéinia.

cúlra

Na milliúin daoine i gCorn na hAfraice bhfuil tionchar ag easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus ganntanas uisce. Is Fásra tanaí. básanna Beostoc, praghsanna arda bia agus ioncaim laghdaithe á thuairisciú. Mar thoradh ar an séasúr na báistí go dona ag feidhmiú, beidh na feamainne eile a laghdú go mór agus táthar ag súil ar an scéal níos measa sna míonna amach romhainn.

Aiseolas

Tagann an triomach ar shála na haimsire gruama ba chúis le feiniméan El Niño in 2015-16. San Aetóip, spreag sí an oibríocht freagartha triomach is mó i stair na tíre.

Tá 2.3 milliún teifeach sa réigiún freisin - a bhformhór acu as Éimin, an tSúdáin Theas agus an tSomáil - agus ag streachailt chun freastal ar a riachtanais mhéadaitheacha.

Ó 2011, tá an tAontas Eorpach breis € 1 billiún i gcabhair dhaonnúil dá chomhpháirtithe i gCorn na hAfraice. Tá maoiniú ón AE Chabhraigh cúnamh bia, sláinte agus cothú cúraim, uisce glan, sláintíocht, agus fothain a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil a saol faoi bhagairt ag triomach agus coimhlint.

Mar sin féin, tá cabhair do na daonraí tionchar ag triomaigh casta ag an iargúltacht na gceantar áirithe, chomh maith leis an foréigean leanúnach sa tSomáil. Gach páirtí sa choinbhleacht Moltar, dá bhrí sin chun rochtain dhaonnúil gan bhac do dhaoine atá i ngátar ar fáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cúnamh

Sroicheann Cúnamh AE #Development Oifigiúil leibhéal is airde riamh

foilsithe

on

Deimhníonn figiúirí nua gur dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a bhallstáit a n-áit mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Taispeánann réamhfhigiúirí an OECD gur shroich Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) a sholáthraíonn an AE agus a bhallstáit € 75.5 billiún in 2016. Is méadú 11% é seo i gcomparáid le leibhéil 2015. Tá méadú tagtha ar chúnamh an AE don cheathrú bliain as a chéile agus shroich sé an leibhéal is airde go dtí seo. In 2016, b'ionann ODA comhchoiteann an AE agus 0.51% d'Ollioncam Náisiúnta (GNI) an AE, tar éis méadú ó 0.47% in 2015. Tá sé seo i bhfad níos airde ná an meán 0.21% de thíortha neamh-AE atá ina mbaill den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC). .

Aiseolas

Dá bhrí sin, dhaingnigh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit a n-áit arís mar phríomh-dheontóir cúnaimh an domhain in 2016.

Dúirt an Coimisinéir um Chomhar agus Fhorbairt Idirnáisiúnta, Neven Mimica: “Táim bródúil go bhfanann an AE mar phríomhsholáthraí Cúnaimh Forbartha Oifigiúil ar domhan - cruthúnas soiléir ar ár dtiomantas do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Iarraimid ar gach gníomhaí forbartha a n-iarrachtaí a dhéanamh arís mar an gcéanna. Agus ní stopann muid ansin. Déanaimid iarracht infheistíochtaí na hearnála príobháidí a ghiaráil, cuidiú le hacmhainní baile a shlógadh agus comhiarrachtaí a threisiú le ballstáit an AE, déanaimid iarracht an leas is fearr a bhaint as na foinsí maoinithe uile le haghaidh forbartha. "

I 2016, ar choinníoll cúig Ballstát an AE 0.7% nó níos mó dá Ollioncam Náisiúnta (OIN) in Chúnamh Oifigiúil Forbartha: Lucsamburg (1.00%), An tSualainn (0.94%), an Danmhairg (0.75%), An Ghearmáin (0.70%), a bhfuil bainte amach an sprioc den chéad uair, agus an Ríocht Aontaithe (0.70%). Ballstáit sé cinn déag an AE méadaithe a gcuid ODA i gcomparáid lena OIN, agus laghdaigh ball 5 stáit a ODA agus 7 fhan ag an leibhéal céanna leis an bhliain seo caite. San iomlán, tháinig méadú Ballstáit 20 n ODA ainmniúil de € 10.9 billiún, agus na laghduithe i gcásanna eile 6 agus € 3.4 billiún.

Aiseolas

In 2016, agus géarchéim imirce gan fasach ann, bhí an AE agus a bhallstáit in ann a dtacaíocht do dhídeanaithe a mhéadú chomh maith lena ‘gcabhair forbartha’ do thíortha i mbéal forbartha. Bhí an méadú foriomlán ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, le € 7.6 billiún, níos mó ná mar a chosnaíonn an borradh i ndídeanaithe deontóra € 1.9 billiún. Ní raibh ach 25% d’fhás ODA Comhchoiteann an AE idir 2015 agus 2016 mar gheall ar chostais dídeanaithe intíre, mar sin, bhí fás in ODA, fiú má tá na costais sin eisiata. D’fhás ODA comhchoiteann an AE seachas costais dídeanaithe intíre ó € 59.1 billiún in 2015 go € 64.8 billiún in 2016, arb ionann é agus méadú 10%.

cúlra

Tá Cúnamh Forbartha Oifigiúil foinse ríthábhachtach maoinithe do go leor tíortha i mbéal forbartha, ach is léir go bhfuil iarrachtaí chun dul i bhfad níos faide. An fhís, ar conas ba chóir maoiniú forbartha fabhrú chun tacú le Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe, tá aontaithe sa Addis Ababa Clár Oibre Gníomhaíochta[1] (AAAA).

Chun tacú leis an gclár oibre, féachann an tAontas Eorpach (AE) le increaseresources fhorbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear trí:

- Slógadh acmhainní baile

- Acmhainní na hearnála príobháidí a ghiaráil ar leibhéal intíre agus idirnáisiúnta chun airgeadas a fhorbairt d’fhorbairt na hearnála príobháidí

- Comhiarrachtaí cláraithe a mhéadú idir an AE agus a Bhallstáit mar bhealach chun éifeachtúlacht, úinéireacht agus éifeachtúlacht an chomhair forbartha a fheabhsú.

I 2005, an AE agus a Bhallstáit i ngeall ar a ODA comhchoiteann a mhéadú go 0.7% Ioncaim AE Comhlán Náisiúnta (OIN) ag 2015. Cé an ngéarchéim eacnamaíoch agus brúnna buiséadacha dian sa chuid is mó ballstáit an AE Chiallaigh sé sin go nach raibh an AE ag freastal ar an sprioc uaillmhianach i 2015, tá fás fíor leanúnach i ODA Eorpach de bheagnach 40 2002% ó. I mí na Bealtaine 2015, d'athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach a tiomantas an sprioc seo a bhaint amach roimh 2030. Thug an AE freisin iarrachtaí chun freastal i dteannta a sprioc ODA na 0.15 0.20-% de OIN do Tíortha is Lú forbartha sa ghearrthéarma, agus 0.20% de ODA / GNI a bhaint amach do na tíortha is lú ag 2030.

Tá an gealltanas ODA atá bunaithe ar spriocanna ar leith. Ballstáit a tháinig isteach san Aontas Eorpach roimh an athdhearbhaigh 2002 a dtiomantas chun an sprioc 0.7% ODA / OIN a bhaint amach, ag cur san áireamh imthosca buiséid, ag an am céanna iad siúd a bhain amach an sprioc sin tiomantas chun fanacht ag nó os cionn na sprice. Ballstáit a tháinig isteach san AE i ndiaidh 2002 tiomanta de bheith ag iarraidh chun cur lena n ODA / GNI a 0.33%.

Na sonraí a foilsíodh inniu tá sé bunaithe ar fhaisnéis réamh tuairiscithe ag Ballstáit an AE don ECFE agus don Choimisiún an AE. ODA comhchoiteann AE comhdhéanta den chaiteachas ODA iomlán na Bhallstáit an AE 28 agus an ODA institiúidí an AE gan leith Ballstáit aonair (ie acmhainní dílse an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta).

In-deontóirí ardaigh costais dídeanaí arna dtuairisciú ag Ballstáit an AE ó € 8.8 billiún (nó 12.9% de ODA comhchoiteann AE i 2015) go € 10.7 billiún (nó 14.2% de ODA comhchoiteann AE in 2016). Léiríonn an méadú ar ODA AE tiomanta do chostais dídeanaithe in-deontóirí a mhaoiniú ar an bhfíric go bhfuil i 2015 2016 agus, go leor tíortha san AE, ag tabhairt aghaidhe méadú as cuimse ar dídeanaithe, chuir sé cúnamh éigeandála riachtanach agus tacaíocht do líon mór dídeanaithe laistigh dá theorainneacha. An chuid is mó de na costais ghaolmhara[2] ní féidir é a thaifeadadh mar ODA ach don chéad bhliain de fhanacht dídeanaí.

Tá baill 30 den Choiste Cúnaimh Forbartha (DAC), lena n-áirítear an tAontas Eorpach, a fheidhmíonn mar bhall iomlán den choiste.

Tuilleadh eolais:

Bileog Eolais: Foilsiú figiúirí nua maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil 2016

Iarscríbhinn: Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 bhaint amach: chur le chéile na modhanna cur chun feidhme; aird a tharraingt ar éachtaí go luath an AE i dtrí phríomhréimse

OECD Preasráiteas

[1] Comhaontaíodh an Addis Ababa Gníomhaíochta Clár Oibre (aaaa) ag an tríú Comhdháil Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Maoiniú um Fhorbairt i mí Iúil 2015

[2] Féach: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Líne Teifigh IA8.2 i dtíortha deontóra (cód 1820)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending