Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Idirghabháil an Leas-Uachtaráin Reding ag an gComhairle Dlí agus Cirt ar athchóiriú cosanta sonraí agus ar phrionsabal an tsiopa ilfhreastail

ROINN:

foilsithe

on

Tugann Leas-Uachtarán an AE Viviane Reding aghaidh ar na meáin le linn comhdhála nuachta mar aon le méara Heidelberg Eckart Wuerzner ag Halla na Cathrach i Heidelberg, an Ghearmáin, Iúil 16, 2013."Dúirt an tUachtarán Barroso in Aitheasc Stát an Aontais i mbliana go bhfuil sé ríthábhachtach dul chun cinn a dhéanamh go tapa ar an bpacáiste athchóirithe cosanta sonraí. Tá sé ríthábhachtach do ghnólachtaí agus do shaoránaigh araon. Ár bplé inniu agus an vótáil i gCoiste LIBE na hEorpa Is céimeanna tábhachtacha iad an Pharlaimint an 21 Deireadh Fómhair i dtreo an t-athchóiriú seo a thabhairt chun críche faoin reachtas seo.

"Coinnímid i gcuimhne do thábhacht eacnamaíoch an togra seo. Ba é luach measta sonraí shaoránaigh an AE ná € 315 billiún in 2011. Tá an cumas aige fás go beagnach € 1 trilliún in aghaidh na bliana in 2020. Más mian linn leas a bhaint as an acmhainneacht seo, ní mór dúinn margadh sonraí pearsanta na hEorpa a oscailt. Comhlíonann dul chun cinn ar an gcomhad seo ionchais na saoránach agus na ngnólachtaí.

"Bhí plé fairsing ar siúl ar na sonraí ar leibhéal teicniúil. I Vilnius, i mí Iúil, tugadh gealltanais pholaitiúla chun dul chun cinn go tapa ar an gcomhad seo. Tá deis againn anois na tiomantais pholaitiúla sin a aistriú go fíor-dhul chun cinn."

Aiseolas

Tacaíocht pholaitiúil a dhaingniú don ionad ilfhreastail

"Fáiltím go háirithe roimh an bplé inniu ar an ionad ilfhreastail. Is príomhbhloc tógála é d’athchóiriú cosanta sonraí an AE agus príomh-shampla de bhreisluach an rialacháin. Cinntíonn sé cinnteacht dhlíthiúil do ghnólachtaí atá ag feidhmiú ar fud an AE agus tugann sé buntáistí do ghnólachtaí, do dhaoine aonair agus d’údaráis chosanta sonraí.

"Bainfidh gnóthais leas as cinntí níos gasta, as idirghabhálaí amháin (deireadh a chur le pointí teagmhála iolracha), agus as níos lú rómhaorlathas. Bainfidh siad leas as comhsheasmhacht cinntí ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht phróiseála chéanna i roinnt Ballstát.

Aiseolas

"Ag an am céanna, feicfear feabhas ar a gcosaint trína n-údaráis mhaoirseachta áitiúla, toisc go mbeidh daoine aonair in ann dul chuig a n-údarás áitiúil um chosaint sonraí i gcónaí agus toisc go mbeidh cinntí comhsheasmhach. Is í an aidhm an córas reatha ina ndéanann daoine aonair a dheisiú. caithfidh cónaí i mballstát amháin taisteal chuig ballstáit eile chun gearán a dhéanamh le húdarás cosanta sonraí. I láthair na huaire, nuair a bhunaítear gnó i mballstát amháin, níl ach Údarás Cosanta Sonraí an bhallstáit sin inniúil, fiú más rud é tá an gnó ag próiseáil sonraí ar fud na hEorpa. Sin é an fáth go raibh ar mhac léinn na hOstaire, Max Schrems, taisteal go Baile Átha Cliath chun gearán a dhéanamh faoi Facebook. Caithfimid é sin a shocrú. Is é sin cuspóir thogra an Choimisiúin.

"Treiseofar údaráis chosanta sonraí. I láthair na huaire, níl sé de chumhacht ag roinnt údarás cosanta sonraí fíneáil a ghearradh. Tabharfaimid an chumhacht sin dóibh. Feidhmeoidh na húdaráis mar fhoireann freisin agus iad ag déileáil le gnóthais trasteorann. Seachnóidh sé seo dúbailt, sábhálfaidh sé acmhainní agus cinnteoidh sé imscrúduithe agus cinntí níos gasta. Beidh 28 guthanna níos airde ná ceann amháin. Tabharfaidh sé buntáistí do shaoránaigh agus do ghnó.

Ba cheart dúinn comhartha d’aon toil a thabhairt inniu gurb é an siopa ilfhreastail an t-aon bhealach chun tosaigh le haghaidh 'Staid Win-Win-Win':

 1. Tá idirghabhálaí amháin ag gnólachtaí;
 2. tá cosaint ag a n-údarás áitiúil cosanta sonraí i gcónaí ag daoine aonair, lena n-áirítear i gcásanna trasnáisiúnta, agus;
 3. neartaítear údaráis um chosaint sonraí trí oibriú le chéile chun cosaint níos fearr agus níos comhsheasmhaí a sheachadadh ar fud an Aontais.

Ceisteanna ón Uachtaránacht maidir le conas feidhmiú an ionaid ilfhreastail a fheabhsú

D'fhonn teacht ar réiteach ar an ionad ilfhreastail, ní mór dúinn a bheith cinnte go mbainfear an chothromaíocht cheart idir ról údarás na príomhbhunaíochta, agus cumhachtaí an údaráis a fhaigheann gearán. Má bhronnann muid cumhachtaí atá ró-thábhachtach ar an bpríomhúdarás, beidh gaireacht do shaoránaigh ag fulaingt. Má theorannaímid na cumhachtaí is mó atá ag an údarás ceannais caillimid comhsheasmhacht.

Tá na heilimintí go léir a theastaíonn uainn chun an chothromaíocht seo a bhaint amach i bpáipéar na hUachtaránachta. Is ceist í iad a nascadh ar an mbealach ceart.

Ar an gcéad dul síos, ní mór d'údarás na príomhbhunaíochta cumhachtaí ciallmhara a choinneáil. Má tá a chumhachtaí ró-theoranta, mar shampla mura bhfuil sé freagrach as fíneálacha a ghearradh, cailltear buntáistí an ionaid ilfhreastail. Is é an rud deireanach a theastaíonn uainn fadhbanna comhleanúnachais agus éifeachtúlachta a chruthú agus cineálacha ilroinnte nua a bheith againn.

Ar an dara dul síos, chun a chinntiú go bhfuil an chinnteoireacht gar do shaoránaigh, ní mór dúinn ról méadaithe a thabhairt d'údaráis chosanta sonraí a fhaigheann gearáin.

 1. Ar an gcéad dul síos, is féidir linn a spreagadh ó thogra na Fraince: trína chinntiú nach féidir le húdarás cosanta sonraí na príomhbhunaíochta cinneadh a dhéanamh gan a ndícheall a dhéanamh teacht ar chomhaontú le húdaráis eile a bhfuil tionchar ag an bpróiseáil ar a gcuid saoránach;
 2. Ar an dara dul síos, is féidir linn leas a bhaint as togra na hIodáile: ba cheart go mbeadh na húdaráis chosanta sonraí a fhaigheann gearán in ann dréachtchinneadh a chur faoi bhráid údarás na príomhbhunaíochta;
 3. Ar an tríú dul síos, mar a chuir toscaireacht na Gearmáine i gcuimhne dúinn, is féidir linn rannpháirtíocht na n-údarás cosanta sonraí go léir a dhaingniú trí ról an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí a athneartú.

Aontaím gur chóir do shaineolaithe iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí a threisiú. Bheadh ​​sé ró-luath glacadh leis gurb é an t-aon bhealach chun an Bord a neartú ná pearsantacht dhlíthiúil a thabhairt dó. Is deis é an Bord a threisiú chun comhsheasmhacht a mhéadú maidir leis an gcaoi a gcuirtear an dlí i bhfeidhm agus ag an am céanna a chinntiú go bhfanann an córas tapa, inoibrithe agus éifeachtach agus go soláthraíonn sé breisluach.

Mar fhocal scoir, molaim go n-aontaímid:

 1. Prionsabal an ionaid ilfhreastail;
 2. comhoibriú láidir idir údaráis, go háirithe na húdaráis a fhaigheann gearáin;
 3. go bhféadfaí plé a ardú leis an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí, agus;
 4. faoi ​​na treoirlínte seo, ba cheart dúinn treoir a thabhairt dár saineolaithe chun a chur ar ár gcumas cinneadh deiridh a dhéanamh i mí na Nollag.

Táim ag tnúth le do thuairimí a chloisteáil.

An Coimisiún Eorpach

Tarraingíonn AE breiseán ar clutter cábla

foilsithe

on

IMCO, Ráiteas ó Chathaoirleach Choiste Inmheánach Mhargaidh Inmheánach agus Cosanta Tomhaltóirí na Parlaiminte, Anna Cavazzini (Glasaigh / EFA, DE), maidir leis an gcomh-thogra luchtaire a chuir an Coimisiún i láthair inniu: “Le deich mbliana anuas, tá brú curtha ar Pharlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún togra a chur síos maidir le gnáth-charger d’fhonn dul i ngleic le r-dramhaíola, an saol a dhéanamh níos éasca do thomhaltóirí agus iad a chumhachtú chun roghanna inbhuanaithe a dhéanamh.

“Cuimsíonn an tionscnamh seo go leor eilimintí atá tábhachtach dár gcoiste, mar shampla comhchuibhiú an phointe luchtaithe lena gcumasaítear feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí agus dramhaíl leictreonach a laghdú.

"Ní mór dúinn deireadh a chur leis an tranglam cábla inár dtarraiceáin; bhí go leor againn an cábla luchtaithe mícheart a bheith inár mála droma don fheiste atá á iompar againn. Cuideoidh cáblaí luchtaithe aonfhoirmeacha le tomhaltóirí airgead a shábháil agus acmhainní an phláinéid a shábháil.

Aiseolas

"Tá trealamh leictreach agus leictreonach fós ar cheann de na sruthanna dramhaíola is mó fáis san AE. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh feidhm ag na rialacha atá beartaithe ní amháin maidir le fóin chliste ach freisin maidir le táibléid agus gléasanna soghluaiste eile, mar a iarrann an Pharlaimint. Caithfidh forbairtí teicneolaíochta gasta a chur san áireamh, go háirithe ós rud é gur chuir an Coimisiún an oiread sin ama amú cheana féin.

"Beidh an Pharlaimint ag obair anois ar an togra reachtach seo. Déanfaimid ár ndícheall comhoibriú rianúil a chinntiú leis an gCoimisiún agus leis an gComhairle chun teacht ar chomhaontú a rachaidh chun leasa tomhaltóirí na hEorpa chomh maith leis an tionscal, le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa ag a chroí. "

“Bhíomar uile i gcásanna inár saol nuair a bhíonn ceallraí mo fhón cliste folamh, mar shampla ar thraein, mar sin ba mhaith le mo chomharsa charger a thabhairt ar iasacht dom óna bhfeiste. Ach ní oibríonn sé mar tá cónascaire difriúil aige, ”a dúirt Róża Thun FPE an Ghrúpa EPP, a mhol Rún Pharlaimint na hEorpa ar an ábhar anuraidh.

Aiseolas

“Teastaíonn réiteach uainn ar na tarraiceáin atá lán de luchtairí neamhúsáidte. Táirgeann gnáthshaoránach AE thart ar 16kg de r-dramhaíola in aghaidh na bliana. Trí charger amháin a thabhairt isteach do gach feiste leictreonach beag agus meánmhéide, is féidir linn iarracht a dhéanamh an cás drámatúil seo a réiteach ”, a dúirt Thun. “Tá sochar mór ann do thomhaltóirí na hEorpa leis an dlí nua seo, nach mbeadh oibleagáid orthu ansin luchtaire nua a cheannach gach uair a cheannaíonn siad feiste nua."

cúlra

Tá Parlaimint na hEorpa agus a Coiste Inmheánach um Chosaint Margaidh agus Tomhaltóirí (IMCO) ag éileamh réiteach comhchoiteann luchtaire le blianta, ag iarraidh go leanúnach ar an gCoimisiún gníomhú air trí thuarascálacha féinthionscnaimh, rúin, agus ceisteanna a chuirtear ar na Coimisinéirí.

In 2014, mhol an Pharlaimint go láidir luchtaire coiteann do gach fón póca le linn idirbheartaíochta na Treorach maidir le Trealamh Raidió (RED).

Ó shin i leith, d’iarr roinnt tionscnamh Parlaiminte eile go díreach nó go hindíreach go ndéanfaí caighdeánú ar luchtairí fón póca, mar a glacadh le rún an 30 Eanáir 2020 ag iarraidh ar an gCoimisiún caighdeán a thabhairt isteach do ghnáth-charger “mar ábhar práinne”.

Thairis sin, le déanaí rún ón 10 Feabhra 2021 Maidir leis an bplean gníomhaíochta nua um gheilleagar ciorclach, d’iarr FPEnna ar an gCoimisiún gnáth-luchtaire a thabhairt isteach go práinneach d’fhóin chliste agus do ghléasanna comhchosúla chun roghanna muirir caighdeánaithe, comhoiriúnacha agus idir-inoibritheacha a chinntiú agus d’iarr siad ar an gCoimisiún straitéis díchúplála a ullmhú do luchtairí agus lipéadú comhchuibhithe.

Dúirt an Coimisinéir Thierry Breton, atá freagrach as an margadh inmheánach: “Tá cumhacht ag na luchtairí ar na gairis leictreonacha is riachtanaí atá againn. Le níos mó agus níos mó feistí, díoltar níos mó agus níos mó de luchtairí nach bhfuil inmhalartaithe nó nach bhfuil riachtanach. Táimid ag cur deireadh leis sin. Leis an moladh atá againn, beidh tomhaltóirí na hEorpa in ann luchtaire aonair a úsáid dá leictreonaic iniompartha go léir - céim thábhachtach chun áisiúlacht a mhéadú agus dramhaíl a laghdú. "

Inniu (23 Meán Fómhair), tá an Coimisiún ag moladh:

 • Port luchtaithe comhchuibhithe do ghléasanna leictreonacha: Is é USB-C an gnáthphort. Ligfidh sé seo do thomhaltóirí an luchtaire USB-C céanna a ghearradh ar a bhfeistí, beag beann ar bhranda na feiste.
 • Cuideoidh teicneolaíocht luchtaithe tapa comhchuibhithe le cosc ​​a chur ar tháirgeoirí éagsúla an luas luchtaithe a theorannú go héagórach agus cuideoidh sí lena chinntiú go bhfuil an luas luchtaithe mar an gcéanna agus aon luchtaire comhoiriúnach á úsáid acu le haghaidh feiste.
 • Díolachán luchtaire a dhíchuachadh ó dhíol na feiste leictreonaí: beidh tomhaltóirí in ann feiste leictreonach nua a cheannach gan luchtaire nua. Cuirfidh sé seo teorainn le líon na luchtairí nach dteastaíonn a ceannaíodh nó a fhágtar gan úsáid. Meastar go laghdóidh táirgeadh agus diúscairt luchtairí nua méid na dramhaíola leictreonaí beagnach míle tonna in aghaidh na bliana.
 • Faisnéis fheabhsaithe do thomhaltóirí: beidh ar tháirgeoirí faisnéis ábhartha a sholáthar faoi fheidhmíocht muirir, lena n-áirítear faisnéis faoin gcumhacht a theastaíonn ón bhfeiste agus má thacaíonn sí le muirearú tapa. Déanfaidh sé seo níos éasca do thomhaltóirí féachaint an gcomhlíonann na luchtairí atá acu cheana riachtanais a bhfeiste nua nó an gcabhróidh sé leo luchtaire comhoiriúnach a roghnú. In éineacht leis na bearta eile, chuideodh sé seo le tomhaltóirí líon na luchtairí nua a cheannaítear a theorannú agus chuideodh sé leo € 250 milliún a shábháil in aghaidh na bliana ar cheannacháin luchtaire gan ghá.

Beidh gnáth-charger an AE infheidhme maidir leis na gairis seo a leanas: Fóin phóca, táibléad, ceamaraí digiteacha, cluasáin, cluasáin, cainteoirí iniompartha, agus consóil físchomhdhála ríomhaire boise.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: Síníonn an Coimisiún conradh chun cóireáil antashubstaintí monoclónacha a sholáthar

foilsithe

on

Shínigh an Coimisiún comhchonradh creata soláthair leis an gcuideachta cógaisíochta Eli Lilly chun cóireáil antashubstaintí monoclónacha a sholáthar d’othair coronavirus. Is é seo an fhorbairt is déanaí air seo an chéad phunann de chúig theiripeoir gealladh fúthu a d’fhógair an Coimisiún faoi Straitéis Teiripice COVID-19 an AE i Meitheamh 2021. Tá an leigheas á athbhreithniú go leanúnach ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Chláraigh 18 mballstát leis an gcomhsholáthar chun suas le 220,000 cóireáil a cheannach.

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá níos mó ná 73% de dhaonra aosach an AE vacsaínithe go hiomlán anois, agus ardóidh an ráta seo fós. Ach ní féidir le vacsaíní an t-aon fhreagra atá againn ar COVID-19. Tá daoine fós ionfhabhtaithe agus bíonn siad tinn. Caithfimid leanúint lenár gcuid oibre chun breoiteacht le vacsaíní a chosc agus ag an am céanna a chinntiú gur féidir linn é a chóireáil le teiripeiripe. Le síniú an lae inniu, cuirimid ár dtríú soláthar i gcrích agus déanaimid ár dtiomantas faoi Straitéis Teiripice an AE a chomhlíonadh chun rochtain ar chógais úrscothacha d’othair COVID-19 a éascú. "

Cé gurb é an vacsaíniú an tsócmhainn is láidre i gcoinne an víris agus a leaganacha araon, tá ról ríthábhachtach ag teiripeoirí i bhfreagra COVID-19. Cuidíonn siad le saolta a shábháil, an t-am téarnaimh a luathú, fad an ospidéil a laghdú agus ar deireadh ualach na gcóras cúraim sláinte a mhaolú.

Aiseolas

Is é an táirge ó Eli Lilly meascán de dhá antashubstaint monoclonal (bamlanivimab agus etesevimab) chun cóireáil a dhéanamh ar othair coronavirus nach dteastaíonn ocsaigin uathu ach atá i mbaol mór COVID-19 trom. Is próitéiní iad antasubstaintí monoclónacha a cruthaíodh sa tsaotharlann a dhéanann aithris ar chumas an chórais imdhíonachta an coronavirus a throid. Comhleáíonn siad leis an próitéin spíce agus dá bhrí sin cuireann siad bac ar cheangal an víris leis na cealla daonna.

Faoi Chomhchomhaontú Soláthair an AE, tá beagnach 200 conradh curtha i gcrích ag an gCoimisiún Eorpach go dtí seo le haghaidh frithbhearta míochaine éagsúla le luach carnach os cionn € 12 billiún. Faoin gcomhchonradh soláthair a cuireadh i gcrích le Eli Lilly, is féidir le ballstáit an táirge teaglaim bamlanivimab agus etesevimab a cheannach más gá, nuair a bheidh údarú margaíochta coinníollach ar leibhéal an AE faighte aige ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach nó ó údarú úsáide éigeandála sa ballstát lena mbaineann.

cúlra

Aiseolas

Leanann comhchonradh soláthair an lae inniu an conradh a síníodh le Roche don táirge REGN-COV2, teaglaim de Casirivimab agus Imdevimab, an 31 Márta 2021 agus an conradh le with Glaxo Smith Kline an 27 Iúil 2021 chun sotrovimab (VIR-7831) a sholáthar, a forbraíodh i gcomhar le biteicneolaíocht VIR.

Tá sé mar aidhm ag Straitéis an AE maidir le Teiripic COVID-19, a glacadh an 6 Bealtaine 2021, punann leathan de theiripeiripe COVID-19 a thógáil agus é mar aidhm trí theiripe nua a bheith ar fáil faoi Dheireadh Fómhair 2021 agus b’fhéidir dhá cheann eile faoi dheireadh na bliana. Clúdaíonn sé saolré iomlán na gcógas ó thaighde, fhorbairt, roghnú iarrthóirí geallta, ceadú tapa rialála, déantúsaíocht agus imscaradh go dtí an úsáid dheiridh. Déanfaidh sé comhordú, scála suas agus cinnteoidh sé go ngníomhóidh an AE le chéile chun rochtain ar theiripí a chinntiú trí chomhsholáthairtí.

Tá an Straitéis mar chuid d’Aontas Sláinte Eorpach láidir, ag úsáid cur chuige comhordaithe AE chun sláinte ár saoránach a chosaint níos fearr, an AE agus a Bhallstáit a threalmhú chun paindéimí amach anseo a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu, agus athléimneacht chórais sláinte na hEorpa a fheabhsú. Ag díriú ar chóireáil othar le COVID-19, oibríonn an Straitéis taobh le Straitéis Vacsaíní rathúla an AE, trínar údaraíodh vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha i gcoinne COVID-19 le húsáid san AE chun tarchur cásanna a chosc agus a laghdú, chomh maith le rátaí ospidéil agus básanna de bharr an ghalair.

An 29 Meitheamh 2021, thug an straitéis a céad toradh, leis an cúig theiripe iarrthóra a fhógairt d’fhéadfadh sé sin a bheith ar fáil go luath chun cóir leighis a chur ar othair ar fud an AE. Tá na cúig tháirge ag dul chun cinn go mór agus tá ardacmhainneacht acu a bheith i measc na dtrí theiripeiripe nua COVID-19 chun údarú a fháil faoi Dheireadh Fómhair 2021, an sprioc a leagtar síos faoin straitéis, ar choinníoll go léiríonn na sonraí deiridh a sábháilteacht, a gcáilíocht agus a n-éifeachtúlacht .

Tá comhoibriú domhanda ar theiripeiripe ríthábhachtach agus is cuid lárnach dár straitéis é. Tá an Coimisiún tiomanta oibriú i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta ar theiripeiripe COVID-19 agus iad a chur ar fáil ar fud an domhain. Tá an Coimisiún ag fiosrú freisin conas tacú leis an timpeallacht chumasúcháin chun táirgí sláinte a mhonarú, agus an cumas taighde i dtíortha comhpháirtíochta ar fud na cruinne a neartú.

Tuilleadh eolais

Straitéis Teiripice an AE

Freagra coronavirus

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

SURE: Deimhníonn Tuarascáil rath na hionstraime maidir le poist agus ioncaim a chosaint

foilsithe

on

An D’fhoilsigh an Coimisiún a dhara tuarascáil ar thionchar SURE, an ionstraim € 100 billiún atá deartha chun poist agus ioncaim a dtéann an paindéim COVID-19 i bhfeidhm orthu a chosaint.

Faigheann an tuarascáil amach gur éirigh le SURE an drochthionchar socheacnamaíoch a d'eascair as paindéim COVID-19 a mhaolú. Meastar gur laghdaigh bearta náisiúnta an mhargaidh saothair a dtacaíonn SURE leo dífhostaíocht beagnach 1.5 milliún duine in 2020. Chabhraigh SURE leis an méadú ar dhífhostaíocht sna ballstáit thairbhithe a choinneáil le linn na géarchéime. A bhuíochas le SURE agus bearta tacaíochta eile, bhí an méadú seo ar dhífhostaíocht i bhfad níos lú ná le linn na géarchéime airgeadais domhanda, in ainneoin an titim i bhfad níos mó in OTI.

Is gné ríthábhachtach é SURE de straitéis chuimsitheach an AE chun saoránaigh a chosaint agus iarmhairtí diúltacha na paindéime COVID-19 a mhaolú. Soláthraíonn sé tacaíocht airgeadais i bhfoirm iasachtaí a dheonaítear ar théarmaí fabhracha ón AE do Bhallstáit chun scéimeanna oibre gearrthéarmacha náisiúnta a mhaoiniú, bearta comhchosúla chun poist a chaomhnú agus ioncaim a thacú - go háirithe do dhaoine féinfhostaithe, agus roinnt beart a bhaineann le sláinte .

Aiseolas

Go dtí seo, ceadaíodh € 94.3 billiún de chúnamh airgeadais do 19 mballstát, agus íocadh € 89.6bn de. Féadann SURE beagnach € 6bn de chúnamh airgeadais a sholáthar do bhallstáit as an gclúdach iomlán de € 100bn.

Príomhthorthaí

Aiseolas

Thacaigh SURE le timpeall 31 milliún duine in 2020, a bhfuil 22.5 milliún díobh fostaithe agus 8.5 milliún féinfhostaithe. Is ionann é seo agus níos mó ná an ceathrú cuid de líon iomlán na ndaoine atá fostaithe sna 19 Ballstát tairbhiúla.

Thairis sin, bhain thart ar 2.5 milliún gnólacht a ndeachaigh paindéim COVID-19 i bhfeidhm orthu leas as SURE, rud a ligeann dóibh oibrithe a choinneáil.

I bhfianaise rátáil chreidmheasa láidir an AE, shábháil Ballstáit tairbhiúla € 8.2 billiún in íocaíochtaí úis a bhuíochas sin do SURE.

Chruinnigh an Coimisiún € 36 billiún eile thar thrí eisiúint ó thráth dréachtaíodh an chéad tuarascáil i Márta 2021. Bhí na heisiúintí seo ró-shuibscríofa den chuid is mó. Bailíodh na cistí go léir mar bhannaí sóisialta, rud a thugann muinín d’infheisteoirí go dtéann a gcuid airgid i dtreo cuspóra shóisialta, agus a fhágann gurb é an AE an t-eisitheoir bannaí sóisialta is mó ar domhan.

An 4 Márta 2021, chuir an Coimisiún a Moladh maidir le Tacaíocht Ghníomhach Éifeachtach don Fhostaíocht tar éis na géarchéime COVID-19 (EASE). Tugann sé breac-chuntas ar chur chuige straitéiseach chun aistriú de réir a chéile idir bearta éigeandála a ghlactar chun poist a chaomhnú le linn na paindéime agus na mbeart nua a theastaíonn le haghaidh téarnamh saibhir poist. Le EASE, cuireann an Coimisiún cruthú post agus aistrithe ó phost go post chun cinn, lena n-áirítear i dtreo na n-earnálacha digiteacha agus glasa, agus tugann sé cuireadh do Bhallstáit na cistí AE atá ar fáil a úsáid.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Tá fiúntas cruthaithe ag scéim SURE agus leanann sí ag comhlíonadh a cuspóra. Chruthaíomar é le linn éigeandála chun ioncaim daoine a chur chun cinn, a dteaghlaigh a chosaint agus a mbeatha a chaomhnú nuair ba mhó a bhí siad ag teastáil. Is féidir a rath a thomhas de réir na bhfigiúirí i dtuarascáil an lae inniu, ag taispeáint gur éirigh le SURE na milliúin Eorpach a choinneáil i bpost le linn na géarchéime is measa. Bhí páirt mhór aige i bhfreagra foriomlán na hEorpa, agus caithfimid buíochas a ghabháil leis na rialtais náisiúnta freisin. Agus muid ag imeacht ón bpaindéim, ba cheart go ndíreodh ár gcur chuige de réir a chéile ar chruthú post ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus aistrithe ó phost go post a éascú trí oiliúint agus trí bhearta eile. "

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Tá ag éirí go bhfuil an ionstraim SURE nuálach agus fíor-riachtanach. Is sampla glé é seo den Eoraip a chosnaíonn agus a oibríonn do dhaoine. Deirtear sa tuarascáil a foilsíodh inniu gur chuidigh maoiniú a chur ar fáil do Bhallstáit trí SURE le suas le 1.5 milliún duine níos mó a chuaigh isteach sa dífhostaíocht in 2020. Chuidigh SURE leis an sreabhadh seo a stopadh. Anois, ní mór dúinn gníomhú chomh diongbháilte agus chomh gasta chun beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair a chur i bhfeidhm le haghaidh téarnamh saibhir poist sa mhargadh saothair atá ag athrú. "

cúlra

Mhol an Coimisiún Rialachán SURE an 2 Aibreán 2020, mar chuid de fhreagra tosaigh an AE ar an bpaindéim. Ghlac an Chomhairle leis an 19 Bealtaine 2020, agus bhí sé ar fáil tar éis do na ballstáit go léir na comhaontuithe ráthaíochta a shíniú an 22 Meán Fómhair 2020. Tharla an chéad eisíocaíocht cúig seachtaine tar éis do SURE a bheith ar fáil.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Is ábhar misnigh é gur chuidigh an t-airgead a bailíodh ar an margadh faoi SURE le tíortha an AE torthaí suntasacha a bhaint amach i dtréimhse ghearr ama. Maidir leis an gCoimisiún, tá SURE tar éis an radharc a fháil le haghaidh iasachtaí faoin ionstraim téarnaimh NextGenerationEU atá i bhfad níos mó. Le híocaíocht € 49 billiún chuig 13 tír AE go dtí seo agus cúpla billiún le cláir bhuiséid an AE, tá NextGenerationEU ag cinntiú go n-oibríonn an téarnamh do chách. "

Is é tuarascáil an lae inniu an dara tuarascáil ar SURE a seoladh chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais (EFC) agus chuig an gCoiste Fostaíochta (EMCO). Faoi Airteagal 14 de Rialachán SURE, ceanglaítear go dlíthiúil ar an gCoimisiún tuarascáil den sórt sin a eisiúint laistigh de 6 mhí ón lá a cuireadh an ionstraim ar fáil. Tá an an chéad tuarascáil Foilsíodh an 22 Márta 2021. Leanfaidh tuairiscí ina dhiaidh sin gach sé mhí chomh fada agus a bheidh SURE ar fáil.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Deimhníonn an dara tuarascáil seo ar thionchar SURE luach na hionstraime dlúthpháirtíochta seo gan fasach. Labhraíonn na figiúirí ar a son féin: 1.5 milliún níos lú dífhostaithe, 31 milliún oibrí agus 2.5 milliún gnólacht tacaithe, agus níos mó ná € 8 billiún i gcoigilteas úis. Táim bródúil as an rath Eorpach atá SURE: scéal rathúlachta nach mór dúinn tógáil air! ”

Tá bannaí sóisialta á n-eisiúint ag an gCoimisiún chun an ionstraim SURE a mhaoiniú agus ag úsáid na bhfáltas chun iasachtaí cúl le cúl a sholáthar do bhallstáit thairbhiúla. Tá tuilleadh faisnéise faoi na bannaí seo, mar aon le forbhreathnú iomlán ar na cistí a bhailítear faoi gach eisiúint agus na ballstáit tairbhíocha, ar fáil ar líne anseo.

Tuilleadh eolais

An dara tuarascáil ar chur i bhfeidhm SURE

Suíomh Gréasáin SURE

Bileog Fíricí ar SURE

Rialachán SURE

AE mar shuíomh Gréasáin iasachtaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending