Ceangail le linn

Seiceáil Fíricí

Nova Resistência sa Bhrasaíl: Narratives Contúirteacha a Aithint agus a dTionchar a Chothú

ROINN:

foilsithe

on

Le blianta beaga anuas, chonaic an Bhrasaíl ardú na heagraíochta i bhfad ar dheis Nova Resistência (NR), a d’éirigh ní hamháin le láithreacht shuntasach a bhaint amach ar thírdhreach soch-gheopolitical na tíre, ach a d’éirigh lena smaointe a shreabhadh go rathúil le sochaí na Brasaíle. áit a scaiptear a scéalta radacacha go leor faoi shaoirse le cúnamh óna naisc Kremlin. Tá sé tábhachtach bunbhrí na n-insint a d’fhoilsigh Nova Resistência a thuiscint agus an méid a d’éirigh leo a bhaint amach dá gcuid oibre le tacaíocht na Rúise, thar chodanna éagsúla de shochaí na Brasaíle, go háirithe trí Telegram, chun tuiscint a fháil ar an raon leathan rioscaí atá ann. cuireann an grúpa seo le comhleanúnachas na sochaí. Tá sé tábhachtach freisin breathnú níos faide ná an Bhrasaíl ar an mbealach ina bhféadfaí scaipeadh rathúil an idé-eolaíochta radacach seo sa Bhrasaíl a mhacasamhlú in áiteanna eile.

Sula scrúdaítear na rioscaí, tá sé ríthábhachtach tuiscint níos fearr a fháil ar na príomhscéalta a bhfuil clár oibre Nova Resistência ag brath orthu. Tá gach ceann díobh seo fite fuaite le roinnt fo-insinte a spreagann le chéile meicníocht bolscaireachta láidir na heagraíochta a ndéantar neamhaird di i bhfad ró-mhinic, a chuaigh i bhfeidhm go rathúil ar shochaí na Brasaíle le cúnamh a lucht tacaíochta Kremlin. Ní coincheapa teibí amháin atá sna meiti-insintí seo; tá siad deartha go cúramach chun freastal ar shainchuspóirí a bhfuil sé mar sprioc deiridh acu tuairimí an phobail a athmhúnlú ar fud na tíre (le súil i dtreo samhlacha comhchosúla a úsáid chun tionchar níos leithne a imirt ar an réigiún chomh maith le tíortha lasmuigh den réigiún), ag cothú aeráid a chuidíonn le goir idé-eolaíochtaí antoisceacha.

Agus iad seo á bplé, tá sé tábhachtach breathnú ar dtús ar an tionchar is mó a d’fhéadfadh a bheith aige chun easaontas a shíolrú agus an t-ord sóisialta a chaitheamh, is é sin míleatacht Nova Resistência agus a nasc le Moscó. Go deimhin, tá an chaoi is suntasaí le béim mhór lucht leanúna Nova Resistência ar an míleatachas a fheiceáil tríd an ngné throm ina bolscaireacht ar “bhuanna” tuairiscithe na Rúise i gcoimhlint na hÚcráine. Léirítear an Rúis mar shampla den náisiúnachas le bheith ag dréim leis, le Nova Resistência go follasach, agus go minic ag rá go ciúin go bhfuil go leor le foghlaim ag an mBrasaíl ó mhúnla náisiúnaíoch na Rúise.

Cuireann scéalta, atá lárnach d’iarrachtaí aon eagraíochta den sórt sin, atá mar bhonn agus thaca ag an scéal seo, an Úcráin mar chroílár ciníochais Naitsíoch agus meath morálta ar bhonn níos leithne. Tugann an eagraíocht glóir go hindíreach do phearsana polaitíochta deighilte, leithéidí Donald Trump, a ailíníonn, ina n-intinn, leis na radharcanna fíordhomhanda seo. Is botún é féachaint ar an scéal seo mar scéal faoi bheartas eachtrach. Ina ionad sin, is iad na haidhmeanna straitéiseacha níos leithne a bhaineann le hiarrachtaí den sórt sin glacadh le foirm i bhfad níos ionsaithí den náisiúnachas sa Bhrasaíl a spreagadh; go sonrach, cineál náisiúnachais a thugann ómós do chumas míleata agus do cheannaireacht údarásach mar phríomhphrionsabail le dícheall a dhéanamh. Is é an náisiúnachas seo go díreach, a luíonn go maith le clár oibre na Rúise féin maidir le heasaontas a chur agus comhtháthú sochaíoch a fheabhsú i réimsí áirithe ar fud an domhain.

Ag breathnú níos faide ná na prionsabail nithiúla seo de idé-eolaíocht Nova Resistência, tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar an mbealach bréige-intleachtúil ina n-oibríonn an eagraíocht, ag cur chun cinn coincheap eolach ar a dtugtar "Ilpolarity." Mar is amhlaidh le haon chlár oibre bréige-intleachtóra, féachann an scéal seo le veinír intleachtúil a sholáthar do mhórchlár oibre Nova Resistência trí thapú a dhéanamh ar pheirspictíochtaí coimeádacha atá ann cheana féin (agus i réim sa Bhrasaíl), ar cheisteanna mar róil inscne, meon frith-LGBTQIA+, agus steiréitíopaí forleithne. , mar aon le bonn cirt le foréigean in aghaidh mionlach. Go deimhin roghnaíodh saincheisteanna den sórt sin go cúramach, ní hamháin mar gheall ar an ról is féidir leo a imirt chun sochaí na Brasaíle a roinnt, ach freisin maidir lena n-ábharthacht i gceantair eile.

Is minic a bhíonn siad seo fite fuaite le foinn reiligiúnacha a mheallann go leor Brasaíleach reiligiúnach, mar shampla, ag léiriú an Iarthair mar atá faoi thionchar "Satan." Tá sé mar aidhm ag an insint seo tarraingt do lucht éisteachta reiligiúnach níos intleachtúla. Tá Nova Resistência tar éis leas a bhaint as uirlis a d’úsáid go leor eagraíocht antoisceach, is é sin seasaimh foircneacha a dhlisteanú faoi chruth an dioscúrsa teoiriciúil, ag cruthú seachmaill sofaisticiúlachta timpeall idé-eolaíochtaí cúlchéimnitheacha agus contúirteacha.

Aiseolas

Nascann sé seo go nádúrtha le pointe eile a bhrúigh Nova Resistência; a easpa muiníne as na meáin thraidisiúnta. Tar éis a thaispeáint go bhfuil sé ag feidhmiú ar leibhéal intleachtúil i bhfad níos fearr ná leibhéal na “meáin phríomhshrutha”, d’éiligh toil Nova Resistência, mar shampla, go ndéanann asraonta meán an Iarthair mífhaisnéis d’aon ghnó ar eintitis ar nós na Rúise chun a n-elitemony mionlach féin a choinneáil faoi stiúir SAM. Ag baint leasa as amhras atá ann cheana féin i leith na meán príomhshrutha, oibríonn sé chun deighiltí a dhéanamh níos measa agus meon atá bunaithe ar dhaoine eile a chothú “sinn i gcoinne iad”. Dar leo, níor cheart breathnú ar Nova Resistência mar rud ar bith ach mar léan na fírinne, ag treorú crusade in aghaidh comhcheilg dhomhanda ollmhór ag iarraidh an réaltacht a cheilt. Ní hamháin go gcuireann sé seo drochmheas ar fhoinsí nuachta seanbhunaithe. Seasann sé freisin Nova Resistência mar an t-aon iompróir na fírinne gan athrú.

Rinneadh taighde ar an líonra scaipthe atá tógtha, chun scéal Nova Resistência a scaipeadh. Bhí sé seo dírithe go príomha ar an aip teachtaireachtaí criptithe, Telegram agus léirigh sé gur roinneadh ábhar Nova Resistência ar 752 cainéal le linn bliana taighde amháin. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil na bealaí seo monolithic ar chor ar bith, ach go n-oibríonn siad mar chuid lárnach d'éiceachóras casta ina bhfuil ní hamháin na scéalta aitheanta le Nova Resistência á bhrú. Ina ionad sin, tá siad seo measctha le idé-eolaíochtaí comhchosúla, iad go léir in oiriúint chun athshondas a dhéanamh le príomh-dhéimeagrafaic sprice a bhfuil sé mar aidhm ag Nova Resistência iad a bhaint amach.

Mar is amhlaidh le haon iarracht ar na meáin shóisialta, tá ról ríthábhachtach ag lucht tionchair a bhfuil láithreacht seanbhunaithe acu ar na bealaí seo. Is minice ná a mhalairt a chuireann siad seo i láthair iad féin mar intleachteach, mar mhodh chun creidiúnacht a thabhairt ar iasacht do scéalta bréige-intleachtúla Nova Resistência. Tá an oibríocht casta, le bealaí eile ag feidhmiú mar choimeádaithe, a aimplíonn agus a dhlisteanaíonn ábhar ar fud an líonra, ag slógadh lucht tacaíochta agus ag spreagadh gníomhaíochta. Tá sé seo cosúil go deimhin leis na tactics atá in úsáid ag an Kremlin in áiteanna eile.

Tá na himpleachtaí agus na bagairtí féideartha ó ghníomhartha Nova Resistência fadréimseach, ag scaipeadh scéalta a thugann údar maith don fhoréigean agus a spreagann claonadh antoisceach. Déanann siad seo daoine aonair a radacú go nádúrtha ach, níos tábhachtaí fós, déanann siad díchobhsú breise ar shochaí Brasaíleach atá ilroinnte cheana féin, ag cruthú timpeallachta le chéile a bheidh aibí do ghníomhartha antoisceach agus bláthú an údárachais. Mar a tugadh faoi deara, d’fhéadfadh lucht tacaíochta na Rúise Nova Resistência iad a mhacasamhlú i dtíreolaíochtaí eile atá i mbaol.

Teastaíonn cur chuige ilghnéitheach le céimeanna iomadúla chun dul i ngleic leis an tionchar insidious seo. Ní mór go n-áireofaí leis feabhas a chur ar litearthacht sna meáin, rud a chuideoidh gan dabht le dul i ngleic le faisnéis mhícheart, ag cur chun cinn scéalta cuimsitheacha a fhritháireamh i reitric deighilte, agus ag neartú creataí dlí, ar féidir iad a úsáid mar uirlisí chun gníomhaíochtaí Nova Resistência a shrianadh ar líne.

Ní féidir neamhaird a dhéanamh den eagraíocht dea-chomhordaithe seo. Tá an clár oibre soiléir; tírdhreach polaitiúil agus sóisialta na Brasaíle a athmhúnlú, agus súil ghéar an Kremlin i gcónaí ar an tsamhail rathúil seo a athachtú i dtíortha eile. Ní hamháin go bhfuil sé dodhéanta neamhaird a dhéanamh air seo, tá sé contúirteach. Ina áit sin, ní mór dúinn ní hamháin insint ach oibriú chun insint agus modhanna a nochtadh, ag déanamh aon bhearta is gá chun creatlach aontaithe ár sochaí dhaonlathach a chosaint.

Is saor-anailísí é Bernardo Almeida atá lonnaithe i Rio de Janeiro, atá dírithe ar mhórstraitéis na Rúise i Meiriceá Laidineach. Tá MA aige i staidéir choinbhleachta ó Ollscoil São Paulo.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending