Ceangail le linn

Seiceáil Fíricí

Mar a chuir an Rúis Afracach Theas amú maidir leis an gCogadh idir an Rúis agus an Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

Ba í ionradh na Rúise ar an Úcráin an 24 Feabhra, 2022, leanadh lena conquest réigiúnach a thosaigh in 2014. Ar dtús dírithe ar an Úcráin a chur i gceangal go hiomlán, tháinig meath tapa ar uaillmhianta na Rúise, rud a d'eascair coinbhleacht fhada comhchruinnithe i réigiún thoir Donbas. - scríobhann Štephan Dubček.

Tá an cogadh seo, atá ar siúl le dhá bhliain anois, tar éis tarlú go mór i measc sibhialtach na hÚcráine, scrios sé bonneagar criticiúil, agus spreag sé oll-dhíláithriú nach bhfacthas ón Dara Cogadh Domhanda. Idir an dá linn, tá cáil na Rúise sa phobal idirnáisiúnta, a meastar anois ina stát pariah ina measc, go mór millte ag tuairiscí ar sháruithe fairsinge ar dhlíthe an chogaidh. Tá a hambasáidí ar fud an domhain, lena n-áirítear Pretoria, i mbun feachtais mhífhaisnéise sofaisticiúla atá dírithe ar thuairimí an phobail a chlaonadh go dearfach, go háirithe sa domhan i mbéal forbartha, i bhfabhar Moscó.

Cosúil le go leor misin Rúiseacha thar lear, tá Ambasáid na Rúise atá lonnaithe i Pretoria i mbun feachtas ionsaitheach meáin shóisialta ar X (Twitter roimhe seo) a fhéachann leis na táblaí a smeach agus a léiriú go Moscó mar íospartach de ionsaí an Iarthair agus NATO. Idir Feabhra agus Aibreán 2024, bhí an Ambasáid freagrach as foilsiú 466 post, ag athphostáil 231 seanphíosa ábhair chomh maith, agus ag méadú 66 píosa bolscaireachta ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Rúise (MFA) chuig a 171,000 leantóir. Bhí beagnach 24 milliún amharc agus beagnach 800,000 rannpháirtíocht mar thoradh ar na hiarrachtaí seo, rud a léirigh raon suntasach a bhfeachtais.

Léiriú amhairc ar na téamaí agus na hinsintí a aithníodh sna postálacha X (Twitter roimhe seo) a roinn Ambasáid na Rúise san Afraic Theas. Dá mhéad an focal, is airde an focal nó frása.

Anailís ag an Ionad Meáin Ghéarchéime na hÚcráine (UCMC) béim ar fhócas straitéiseach na hAmbasáide. In ionad caidreamh déthaobhach a chur chun cinn idir Moscó agus Pretoria, nó aidhmeanna eacnamaíocha na tíre a chur chun cinn ag am géar-éigeandála, dhírigh gníomhaíocht na hAmbasáide ar na meáin shóisialta ar dhá phríomhinsint a bhrú, is é sin SAM agus an tIarthar a léiriú ar bhealach níos ginearálta mar ionsaitheoirí impiriúla. . Baineann an scéal seo úsáid as casaoidí stairiúla na hAfraice Theas, agus féachann sé leis an Rúis a ailíniú le meon frith-choilíneachta a chreideann an Ambasáid a bhainfidh leas as saoránaigh. Tugann poist glóir freisin do chumas míleata na Rúise agus léiríonn siad ceannaireacht na hÚcráine mar réimeas "Naitsíoch" a fhaigheann tacaíocht ó impiriúlachas an Iarthair.

Is í an teachtaireacht lárnach a bhféachtar leis na hiarrachtaí seo a chur chun cinn ná gurb í an Rúis í ní aggressor ar chor ar bith. Ina ionad sin, ba cheart breathnú ar Moscó mar an t-aon chosantóir aonair deiridh i gcoinne cúngú an Iarthair, ag cosaint a comhghuaillithe sa domhan i mbéal forbartha go háirithe ó chlaonta impiriúlachais an lae inniu. Maíonn poist go minic go bhfuil NATO ag bunú bunáiteanna san Úcráin le súil chun an Rúis agus a comhghuaillithe a bhagairt agus nach bhfuil aon dlisteanacht ag rialtas na hÚcráine, ach ina ionad sin, gur réimeas sceimhlitheoireachta é. Ar bharr an chláir oibre, dar leis an ambasáid, ba cheart go mbeadh an "dí-nascadh" agus "díleathú" na hÚcráine.

Aiseolas

Trí na hiarrachtaí meáin shóisialta seo, moltar míleata na Rúise as seasamh leis na bagairtí seo. Méadaítear reitric an Uachtaráin Putin, ag tarraingt naisc “soiléir” le frithsheasmhacht stairiúil na Rúise in iarrachtaí an Iarthair ar cheannas. Tá iarrachtaí á mbrú ar aghaidh gan aird ar bith ar chaillteanais na Rúise le linn na coinbhleachta, agus gan aird ar bith ar an drochthionchar eacnamaíoch. Tuarascáil Rand Corporation Meastar gur chosain an cogadh idir $81 billiún agus $104 billiún ar an Rúis i gcaillteanas OTI in 2022 amháin. Ní chuireann sé seo san áireamh fiú an costas iomlán a bhaineann lena fheachtas míleata, ag díriú ar an gcostas don gheilleagar amháin. An Comhardú Míleata i a tuarascáil 2024, faoi deara gur chaill an Rúis os cionn 2,900 umar cath, thart ar an oiread agus a bhí i bhfardal gníomhach ag tús na hoibríochta san Úcráin.

Bíonn an Ambasáid san Afraic Theas i dteagmháil le daoine a bhfuil tionchar acu go háitiúil, agus é mar aidhm acu na scéalta ábhartha a mhéadú. Ghlac Julius Malema, ceannaire na heagraíochta radacach um Chomhracóirí Saoirse Eacnamaíochta (EFF), leis an nglaoch agus thacaigh sé go glórach leis an Rúis, ag ceapadh an choinbhleachta mar rud nach mór tacú leis mar gur seastán é in aghaidh an impiriúlachais. I an agallamh leis an BBC, Chuir Malema in iúl go raibh sé ag iarraidh "ailíniú agus lámh a chur" ar an Rúis i gcoinne fórsaí impiriúlacha, mar na Stáit Aontaithe, an Eoraip agus a gcomhghuaillithe. Mar an gcéanna, labhair ceannaire na mac léinn Nkosinathi Mabilane ó UNISA, an ollscoil chomhfhreagrais is mó ar domhan, ag moladh athléimneacht stairiúil na Rúise i gcoinne fairsingiú an Iarthair. Rinneadh é seo trí línte cosúlachta fada a tharraingt idir gníomhaíochtaí reatha na Rúise agus an fhriotaíocht a bhí aici san am atá caite i gcoinne fhórsaí coilíneacha an Iarthair. Mabilane, ag ócáid ​​​​taidhleoireachta le hAmbasadóir na Rúise Ilya Rogachev, mhol an ceannaire mac léinn Seasamh na Rúise i gcoinne impiriúlachas an Iarthair, ag tathant ar chomhshaoránaigh na hAfraice Theas féachaint ar an Rúis mar mhúnla ceannasacht agus neamhspleáchais le aithris agus le hathchruthú.

Baineadh úsáid as TikTok freisin mar bhealach chun an teachtaireacht a chur in iúl. Earcaíodh lucht tionchair ar nós Lulama Anderson chun bolscaireacht na Rúise a scaipeadh. Físeán amháin den sórt sin, a mheall timpeall 1.8 milliún radharc, rinne an t-éileamh bréagach go bhfuil an Rúis bhuaigh an cogadh in ainneoin tacaíocht mhíleata an Iarthair. Físeán eile den sórt sin rinne an cás i gcoinne an Úcráin dul isteach i NATO, toisc go bhféadfadh sé adhaint an Dara Cogadh Domhanda. Léirigh sé seo a thuilleadh tuairimí Mabilane níos luaithe faoin Iarthar ag brú náisiúin níos lú i dtreo coinbhleachta domhanda, ag aithint iarracht chomhordaithe chun teachtaireachtaí comhchosúla a bhrú.

An Ambasáid na hÚcráine i meáin shóisialta na hAfraice Theas tá réaltacht an-difriúil i láthair, le láithreacht íosta. Ó Eanáir go hAibreán 2024, dhírigh sé go príomha ar dhoiciméadú aon rud a phostáil sé Ionsaitheacht na Rúise. Rinne sé pointe chun béim a chur ar scrios an bhonneagair chriticiúil, agus d'iarr sé deireadh a chur leis an gcogadh taobh leis na ar ais príosúnach cogaidh agus leanaí fuadaithe de réir an dlí idirnáisiúnta. Fiú amháin na poist a rinne cuntas Ambasáid na Rúise nach raibh baint dhíreach acu leis an gcogadh, d'aimsigh siad nasc míleata. Ba iad sin an dá phost a bhí ag ceiliúradh Lá Saoirse na hAfraice Theas, a chríochnaigh ina bpoist ag meabhrú le cumha tacaíocht na Rúise le linn streachailt saoirse na hAfraice Theas, agus ag léiriú go nádúrtha an Rúis mar chomhghuaillíocht le fada an lá.

Leagann an difríocht i líon na gcuntas meán sóisialta faoi seach béim ar straitéis sách ionsaitheach Ambasáid na Rúise chun smacht a fháil ar an spás agus an smaoineamh ar líne, chun croíthe agus meon na hAfraice Theas a bhuachan. Ag déanamh neamhairde den réaltacht ar an talamh in iarracht fhollasach an réaltacht a dheachtú mar a fheiceann Moscó í, is minic a chuireann tvuíteanna na hAmbasáide an Rúis agus an tUachtarán Putin ar sos as iarrachtaí deireadh a chur lena dtugtar “réimeas Naitsíoch Kyiv” uirthi, agus neamhaird iomlán á dhéanamh ar an am céanna. dola trom ar gheilleagar agus ar acmhainn mhíleata na Rúise. Post ar an 9 Bealtaineth mar shampla, a luaigh Putin, ag dearbhú go bhfuil gníomhartha Fhórsaí Armtha na Rúise san Úcráin ina chruthúnas ar ghaisce míleata na Rúise, ag cur saighdiúirí i gcomparáid lena sinsir a throid sa Chogadh Mór Patriotic.

Chuir lucht tionchair áitiúla agus daoine polaitiúla leis an bhfeachtas ionsaitheach mífhaisnéise seo, agus aidhm an-soiléir ar intinn aige; an saobhadh ar thuiscint an phobail ar an gcogadh. Tá sé ríthábhachtach d’Afracaigh Theas meastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar an bhfaisnéis a fhaigheann siad sa réimse ar líne, breathnú ar pheirspictíochtaí frithchothromaithe, agus níos tábhachtaí fós, gan brath ach ar fhoinsí inchreidte. Éiríonn sé seo níos tábhachtaí ná riamh de réir mar a imríonn coinbhleachtaí domhanda amach sa réimse digiteach. Tá litearthacht sna meáin agus smaointeoireacht chriticiúil ag éirí ríthábhachtach mar sin chun dul i ngleic le tionchar forleatach na bolscaireachta.

Léiríonn straitéis na Rúise san Afraic Theas tactic geopolitical níos leithne a úsáideann sí i gceantair eile freisin; a bhaineann le rialú insinte. Tríd an ionramháil gan staonadh ar fhíorais na staire agus le cabhair ó lucht tionchair áitiúla a mheasann an pobal a bheith iontaofa, féachann an Rúis le bonn a bhaint den tacaíocht idirnáisiúnta don Úcráin agus í féin a athshuí mar fhíor-íospartach ionsaí an Iarthair. Tá sláine na timpeallachta faisnéise domhanda ag brath ar ár gcumas idirdhealú a dhéanamh idir an fhírinne agus an ionramháil le súil i dtreo tuiscint níos eolasaí a chur chun cinn agus nuair is gá, díospóireacht, i ré seo na mífhaisnéise tocsaineach.

Fuair ​​Štephan Dubček a mac léinn céime ag Ollscoil na Boihéime Theas in České Budějovice agus tá a chuid taighde ar stair oidhreachtaí coilíneachta san Afraic chun cinn faoi láthair.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending