Ceangail le linn

Seiceáil Fíricí

Daonnacht Mhoslamach a chur chun cinn le hionradh na Rúise a bhrath i gComhphobal Óg Mhoslamaigh na hIndinéise-an Mhalaeisia 

ROINN:

foilsithe

on

Tá freagairtí fairsinge faighte ag pobail ar fud na cruinne ar ionradh na Rúise ar an Úcráin. San Indinéis, d'aithin muid Tweetanna 6,280 chun tacú leis an Rúis ag tús ionradh 2022. Idir an dá linn, dearbhaíonn taighde eile gur tháirg netizens Malaeisia 1,142 tweets pro-Rúisis agus an iliomad post Facebook.

Bunaithe ar na sonraí thuas, úsáideoirí meáin shóisialta Indinéisis agus Malaeisia dealraitheach distracted as tionchar millteach an ionraidh a phlé agus ina ionad sin dírigh ar nádúr dromchlach an ábhair a itheann siad. Mar thoradh air sin, tá an lucht éisteachta i mbaol a bheith faoi lé ábhar a aistríonn a n-aird ó réaltacht an chogaidh go dearcadh an té.

Fuair ​​​​ár dtaighde amach gur chuir úsáideoirí na meán sóisialta scéalta Ioslamacha in iúl chun a dtacaíocht don ionradh a chur in iúl. Chun an coincheap seo a fhiosrú tuilleadh, rinneamar Plé Grúpa Fócais (FGD) le mic léinn ó dhá Ollscoil Ioslamacha san Indinéis agus sa Mhalaeisia. Chuireamar na torthaí le chéile ansin le suirbhé ar líne sonraí a dáileadh ar lucht féachana níos leithne sa dá réigiún. Ós rud é go bhféadfaí na meáin shóisialta a shaobhadh trí torann sóisialta, tá gá le tras-anailís idir sonraí digiteacha agus traidisiúnta.

Cé go bhfuil luachanna sochaíocha ag pobail Mhoslamacha Indinéisis-Mhalaeisiacha, tá difríochtaí suntasacha ann maidir lena dtuairimí ar ionradh na Rúise. Léirigh ár dtorthaí gur léirigh Moslamaigh óga Malaeisia a dtacaíocht d’ionradh na Rúise go príomha mar gheall ar mheon “frith-Iarthair”. Idir an dá linn, léirigh Moslamaigh óga na hIndinéise a n-iongantas do chrógacht Putin agus iad i mbun cogaidh.

Modheolaíocht

Chun na sonraí a fháil, rinneamar FGDanna agus suirbhéanna ar líne ar Mhoslamaigh óga san Indinéis agus sa Mhalaeisia. Bhí baint ag na FGDanna le mic léinn ó Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum san Indinéis agus Universiti Sultan Zainal Abidin sa Mhalaeisia, a bhfuil traidisiún fada ag an dá cheann acu luachanna Ioslamacha a ionchorprú san fhoghlaim. Sa seisiún seo, chuireamar ceisteanna ar fhreagróirí faoin dóigh ar bhraith siad ionradh na Rúise ar an Úcráin, agus ina dhiaidh sin pléadh piaraí modhnaithe ar an ábhar. Dhírigh na ceisteanna ar conas a dhéanfaidís cur síos ar ionradh na Rúise ar an Úcráin agus conas a dhéanfaidís cur síos ar ábhar gaolmhar a gcasfaidh siad orthu ar na meáin shóisialta.

Aiseolas

Ina theannta sin, riaramar suirbhé amháin ar líne a dáileadh tríd an gcomhordaitheoir scoile Ioslamach agus a seoladh chuig 315 freagróir ar fud Réigiún Java agus 69 freagróir ón Mhalaeisia. Fuarthas freagróirí trí shampláil randamach agus ansin roghnaíodh iad bunaithe ar shainchritéir lena n-áirítear raon aoise 15-40 agus an riachtanas chun oideachas Ioslamach foirmiúil a bheith críochnaithe nó a bheith faoi. Ceanglaíodh ar na rannpháirtithe meascán de 22 ceist oscailte agus iata a fhreagairt don suirbhé, lena n-áirítear sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla maidir le tuairimí freagróirí i leith ionradh na Rúise. Ina dhiaidh sin, rinneadh anailís ar shonraí an tsuirbhé cháilíochtúil ag baint úsáide as an uirlis anailíse inneachair CAQDAS (Anailís Sonraí Cáilíochtúla Ríomhchuidithe), a úsáidtear chun sonraí suirbhé a dheighilt i dtéamaí éagsúla.

Moslamaigh óga Indinéisis do Putin

Léirigh torthaí an tsuirbhé gur mheall an chuid is mó de Mhoslamaigh óga na hIndinéise chuig macho persona Putin. Nuair a chuir an suirbhé an cheist: 'An bhfuil aithne agat ar Vladimir Putin?' ba é an freagra ba mhó ó fhreagróirí (76%) ná “Tá”, agus “Ní hea” a thug na freagróirí eile. Fiafraíodh de na freagróirí ansin, ‘Cad atá ar eolas agat faoi Vladimir Putin?’, agus ba é an freagra is coitianta ná go raibh meas acu ar cháilíochtaí machismo Putin, ar nós a chrógacht ag cogadh agus ag cosaint na cúise Ioslamach. D'admhaigh roinnt freagróirí sa seisiún FGD freisin macho persona Putin. Ina theannta sin, cuireadh an cheist 'An dóigh leat gur tír “fhionnuar” í an Rúis?' d'fhreagair 53% de na freagróirí “Tá”, 17% “Ní hea”, agus 30% ag rá, “Níl a fhios agam”. Nuair a iarradh orthu mionsaothrú a dhéanamh ar a bhfreagra, cheap formhór na bhfreagróirí go raibh an Rúis “fionnuar” mar gheall ar sheasamh Putin ar son Ioslam.

Maidir leis an gceist 'An bhfuil a fhios agat faoi ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022?' D’fhreagair 72% de na freagróirí “Tá” agus d’fhreagair 28% “Ní hea”. Nuair a fiafraíodh díobh cad a bhí ar eolas acu faoin ionradh, dhírigh formhór na bhfreagróirí go hiomlán ar NATO agus ar chosaint Putin a náisiún, agus rinne siad faillí iomlán ar an ngné dhaonnúil. Ar deireadh, d’fhiafraigh muid de na freagróirí an raibh scéalta san ábhar meán sóisialta a d’ith siad faoi Putin ag tacú leis an Ioslam, le 69% de na freagróirí ag maíomh gur tháinig siad ar ábhar a léirigh an Rúis mar dhuine atá ar son an Ioslam, rud a léiríonn ár gcuid staidéir roimhe seo.

Moslamaigh Óga Mhalaeisia agus a Meon Frith-Iarthair

Bhí dearcadh difriúil ag pobal Moslamach na Malaeisia ar ionradh na Rúise agus a gcomhghleacaithe san Indinéis. Is trí lionsa stairiúil frith-Iarthair a bhraitheann siad ionradh na Rúise den chuid is mó. Tá sé seo ar aon dul leis an méid a chonaiceamar sa seisiún FGD. Agus an cheist á freagairt, 'An bhfeiceann tú ábhar a bhfuil an teachtaireacht ann go dtacaíonn an Rúis/Púitín leis an Ioslam?' Dúirt 20% de na freagróirí “Tá”, d’fhreagair 42% “Ní hea”, agus dúirt 38% “Níl a fhios agam”. Ceist eile, 'An dóigh leat gur tír ar son an Ioslam í an Rúis/Putin?' freagraíodh le 26% “Tá”, 46% “Ní hea”, agus 28% “Níl a fhios agam”. Nuair a iarradh orthu mionsaothrú a dhéanamh ar a gcuid freagraí, dúirt freagróirí na Malaeisia go raibh claonadh acu tacú leis an Rúis mar gheall ar stair choilíneach na Malaeisia leis an mBreatain Mhór. Léiríonn na freagraí seo an difríocht i ndearcadh idir freagróirí Malaeisia agus Indinéisis, mar gheall ar an ábhar difriúil a itheann siad.

D'fhreagair 100% de fhreagróirí na Malaeisia "Tá" nuair a fiafraíodh díobh 'An bhfuil aithne agat ar Vladimir Putin?' Lean na difríochtaí idir an dá fhoireann freagróirí agus iad ag cur síos air. Cé gur léirigh freagróirí na hIndinéise a gceangal le macho persona Putin, ba é an tuairim is mó a bhí ag freagróirí na Malaeisia ná Putin ach trína ról mar uachtarán. Nuair a fiafraíodh de 'An dóigh leat gur tír “fhionnuar” í an Rúis?' D’fhreagair 58% de na freagróirí “Tá”, d’fhreagair 18% “Ní hea”, agus dúirt 24% “Níl a fhios agam”. Tar éis mionsaothrú a dhéanamh, rinne formhór na bhfreagróirí léirmhíniú “fionnuar” i dtéarmaí chultúr na Rúise agus cumhacht mhíleata láidir, agus luaigh roinnt acu imní na Rúise maidir lena leas náisiúnta.

D'fhreagair 100% de fhreagróirí na Malaeisia "Tá" freisin maidir leis an gceist 'An bhfuil a fhios agat faoi ionradh na Rúise ar an Úcráin in 2022?' Ina theannta sin, chreid freagróirí freisin gurbh é cur chuige an Iarthair i leith na hÚcráine ba chúis leis an ionradh. Tá súil acu freisin go dtabharfaidh rialtas na Malaeisia tacaíocht don Rúis, mar go bhfuil an tIarthar ag tacú leis an Úcráin.

Tras-Anailís ar Thorthaí Suirbhé

Thugamar faoi deara patrún comhchosúil sna freagraí maidir le húsáid na meán sóisialta i measc an dá shraith freagróirí. Ba é an príomhfhreagairt ná go bhfuair siad rochtain ar na meáin shóisialta suas le cúig huaire an chloig in aghaidh an lae, agus TikTok agus Instagram ar na hardáin is mó tóir. Dúirt siad freisin gurbh iad na meáin shóisialta a bpríomhfhoinse faisnéise faoi ionradh na Rúise. Bunaithe ar shonraí a bailíodh, dhearbhaigh 100% de fhreagróirí na Malaeisia agus 72% de fhreagróirí na hIndinéise go raibh siad tar éis teacht ar ábhar meáin shóisialta faoi ionradh na Rúise. Maíonn freagróirí na hIndinéise gur tháinig siad ar níos mó scéalta a bhí dírithe ar Putin, agus dúirt freagróirí na Malaeisia go bhfaca siad ábhar a chuir an milleán ar an Iarthar. In ainneoin na ndifríochtaí seo, dúirt freagróirí na hIndinéise agus na Malaeisia araon gur tír ar son Ioslamach í an Rúis.

Tá nasc féideartha ann idir an chaoi a n-ídíonn na pobail seo ábhar meán sóisialta agus marthanacht na meon frith-Iarthair. Dá mhéad ama a chaitear ar rochtain ar na meáin shóisialta, is amhlaidh is airde an baol go mbeifear faoi lé ábhar a bhaineann le bolscaireacht. Bhí claonadh ag freagróirí Malaeisia a chaith ar a laghad ceithre huaire an chloig ar na meáin shóisialta féachaint ar an Rúis mar thír fhionnuar agus fhrith-Iarthair. Idir an dá linn, bhí freagróirí Indinéisis níos leochailí i leith cur isteach faisnéise.

Daonnacht a chur chun cinn

In aois ina bhfuil faisnéis dhigiteach chun tosaigh, ní mór don phobal Moslamach athléimneacht faisnéise a thaispeáint. Ciallaíonn sé seo bolscaireacht a aithint agus fíoras a scaradh ó mhífhaisnéis. Mar gheall ar a naisc láidre dlúthpháirtíochta, tá an pobal Moslamach níos mó leochaileacha le bolscaireacht na meán sóisialta, go háirithe ar ábhar na Jihad. Teip idirdhealú a dhéanamh idir bolscaireacht agus bolscaireacht iarbhír Teagasc Ioslamach is féidir sceimhlitheoireacht a bheith mar thoradh air.

Ba cheart don phobal Moslamach freagra a thabhairt ar chogadh trí athchuairt a thabhairt ar theagasc daonnachtúla Ioslamach, in ionad bolscaireacht a dhéanamh ar na meáin shóisialta. Ba cheart do Mhoslamaigh smaoineamh ar na hiarmhairtí don chine daonna sula dtagann siad ar thuairimí ar ábhar ar leith. Tá tacaíocht agus cosaint de dhíth ar íospartaigh an chogaidh beag beann ar a gcúlra stairiúil nó polaitiúil. Is féidir leis na smaointe seo Moslamaigh óga a spreagadh chun idirdhealú a dhéanamh idir fíricí agus bolscaireacht agus teagasc Ioslamach a ionchorprú agus iad ag freagairt d’ionradh na Rúise.

Conclúid agus Moltaí

Léiríonn an taighde thuas conas a bhraitheann pobail Mhoslamacha na hIndinéise agus na Malaeisia ionradh na Rúise ar na meáin shóisialta. In ainneoin cosúlachtaí idir na pobail, dhírigh freagróirí Indinéisis go sonrach ar macho persona Putin. Ar an taobh eile de, bhí claonadh ag freagróirí na Malaeisia a dtacaíocht don Rúis a chur in iúl bunaithe ar nóisin fhrith-Iarthair. Mar thoradh air sin, impímid ar phobail Mhoslamacha sa dá thír an paraidím a aistriú ó dhioscúrsa na meán sóisialta go dtí plé níos substaintiúla. Gné riachtanach den teagasc Ioslamach is ea an daonnacht a chur chun cinn nár cheart faillí a dhéanamh.

Sa chás seo, is féidir le hidirphlé tras-tíre idir pobail Mhoslamacha a chinntiú go bhfreagraí ar an gcogadh léiriú luachanna Ioslamacha. Tá idirphlé idir pobail Ioslamacha, go háirithe idir Moslamaigh óga san Indinéis agus sa Mhalaeisia, ríthábhachtach chun talamh coiteann a chruthú chun féachaint ar chúrsaí idirnáisiúnta agus ar ionradh na Rúise ar an Úcráin ag baint úsáide as luachanna Ioslamacha. Is coincheap uilíoch é an daonnúlacht a ailíníonn le luachanna Ioslamacha agus a cheadaíonn do Mhoslamaigh óga na hIndinéise agus na Malaeisia a bheith ag dréim le réiteach coinbhleachta agus síocháin ar fud an domhain.

Dias PS Mahayasa is léachtóir i Staidéar Inscne, An Roinn Caidrimh Idirnáisiúnta, Universitas Jenderal Soedirman, an Indinéis. Feidhmíonn sé freisin mar Stiúrthóir ar an Ionad um Fhéiniúlacht agus Staidéir Uirbeach.

Bimantoro K. Pramono ina léachtóir le Taidhleoireacht Dhigiteach ag an Roinn Caidrimh Idirnáisiúnta, Universitas Paramadina, an Indinéis. Feidhmíonn sé freisin mar Thaighdeoir ar Cuairt don Mhol Taighde Sonraí & Daonlathais ag Ollscoil Monash, an Indinéis.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending