Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le réamh-mheasúnú dearfach ar iarratas Mhálta ar eisíocaíocht €52.3 milliún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

D'fhormhuinigh an Coimisiún Eorpach an 27 Eanáir réamh-mheasúnú dearfach ar iarratas Mhálta ar íocaíocht ar €52.3 milliún (glan ar réamh-mhaoiniú) i ndeontais faoin Rialachán. Saoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF), an phríomhionstraim atá i gcroílár NextGenerationEU.

An 19 Nollaig 2022, chuir Málta iarratas ar íocaíocht faoi bhráid an Choimisiúin bunaithe ar bhaint amach na 16 gharsprioc agus na trí sprioc a leagtar amach sa Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle don chéad tráthchuid.

Léiríonn na garspriocanna agus na spriocanna a baineadh amach dul chun cinn suntasach maidir le cur chun feidhme phlean téarnaimh agus athléimneachta Mhálta agus a clár oibre athchóirithe agus infheistíochta leathan. Áirítear leo bearta tábhachtacha amhail straitéis a ghlacadh chun dramhaíl a laghdú trí athchúrsáil san earnáil tógála, saoráidí oifige a bhunú chun státseirbhísigh a chumasú oibriú go cianda ar fud na tíre, athchóirithe chun tacú le taighde agus infheistíochtaí tionsclaíocha, frithchalaois náisiúnta. agus straitéis éillithe agus athchóirithe chun an córas ceartais a dhigitiú.

Leis an iarratas a rinne siad, chuir údaráis Mháltais fianaise mhionsonraithe chuimsitheach ar fáil a léirigh gur comhlíonadh na 16 gharsprioc agus na trí sprioc. Tá measúnú críochnúil déanta ag an gCoimisiún ar an bhfaisnéis sin sular thíolaic sé a réamh-mheasúnú dearfach ar an iarratas ar íocaíocht.

An Mháltais plean téarnaimh agus athléimneachta áirítear leis raon leathan beart infheistíochta agus athchóirithe arna n-eagrú i sé chomhpháirt théamacha. Tacófar leis an bplean ó €258.3 milliún i ndeontais, agus eisíocadh 13% de (€41.1 milliún) le Málta mar réamh-mhaoiniú an 17 Nollaig 2021.

Tá íocaíochtaí faoin RRF bunaithe ar fheidhmíocht agus ag brath ar na Ballstáit a chuireann na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe a leagtar amach ina bpleananna téarnaimh agus athléimneachta faoi seach chun feidhme.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Tá a réamh-mheasúnú dearfach ar chomhlíonadh Mhálta ar na garspriocanna agus na spriocanna is gá don íocaíocht seo curtha chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais (EFC) anois ag an gCoimisiún, ag iarraidh a thuairim. Ba cheart tuairim an CEI, atá le tabhairt laistigh de cheithre seachtaine ar a mhéid, a chur san áireamh i measúnú an Choimisiúin. Tar éis tuairim a fháil ón CEI, glacfaidh an Coimisiún an cinneadh críochnaitheach maidir le heisíocaíocht na ranníocaíochta airgeadais, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin, trí choiste coisteolaíochta. Tar éis don Choimisiún an cinneadh a ghlacadh, féadfar an t-eisíocaíocht chuig Málta a dhéanamh.

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar iarratais ar íocaíocht bhreise ó Mhálta bunaithe ar chomhlíonadh na ngarspriocanna agus na spriocanna atá leagtha amach sa Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle, lena léireofar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe.

Foilsítear na méideanna a eisíoctar leis na Ballstáit sa Scórchlár Aisghabhála agus Athléimneachta, a thaispeánann dul chun cinn chur chun feidhme na bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá dea-scéal agam do Mhálta. I bhfianaise a gcéad shraith athchóirithe agus infheistíochtaí rathúla, tá an tír réidh chun an chéad íocaíocht a fháil faoi NextGenerationEU. A luaithe a thabharfaidh na Ballstáit a n-athléimneacht, gheobhaidh Málta breis is 50 milliún euro mar thoradh ar an dul chun cinn maith atá déanta aici ar a plean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta, ar fiú beagnach €260 milliún é. Tá Málta ag obair, mar shampla, ar an gcomhrac in aghaidh an éillithe a neartú agus ar neamhspleáchas na mbreithiúna a mhéadú.Tá Málta tar éis dlús a chur freisin le mapáil infheistíochtaí i nuálaíocht thionsclaíoch agus i mbainistíocht dramhaíola feabhsaithe, chun leasa an gheilleagair chiorclaigh. Ar deireadh, fáiltímid roimh na bearta tábhachtacha chun foirgnimh scoile a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh. Leanaigí ar aghaidh leis an dea-obair, a Mhálta! Seasann an Coimisiún le do thaobh, ar do bhealach chun téarnaimh."

Tuilleadh eolais

Réamh-mheasúnú

Ceist agus Freagraí ar iarratas eisíocaíochta Mhálta faoi NextGenerationEU

Preaseisiúint ar €41.1 milliún mar réamh-mhaoiniú do Mhálta

Ceist agus Freagraí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Mhálta

Bileog fíricí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Mhálta

Togra le haghaidh Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle

Doiciméad oibre foirne

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Scórchlár Aisghabhála agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Ceisteanna agus Freagraí ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

AE mar shuíomh Gréasáin iasachtaí

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending