Ceangail le linn

Eurochathracha

Mórshuirbhé ar mhéaraí Eorpacha: Teastaíonn tacaíocht ó cheannairí cathracha chun dul i ngleic le géarchéimeanna tithíochta agus sóisialta

ROINN:

foilsithe

on

Tá sé tugtha le fios ag suirbhé mór nua ó Eurocities go bhfuiltear ag dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta atá ag dul i méid agus ag freagairt do neamhionannais shóisialta atá ag ardú. Foilsithe coicís roimh na toghcháin Eorpacha, an dara ceann bliantúil Suirbhé Méaraí Pulse Eurocities, a bhailigh torthaí ó 92 méara i 28 dtír Eorpacha, tar éis na príomhthreochtaí, dúshláin agus tosaíochtaí a mhúnlaíonn gnóthaí uirbeacha in 2024 a nochtadh.

Deimhníonn an suirbhé freisin go bhfuil an t-athrú aeráide fós mar phríomhthosaíocht do cheannairí cathrach ar an iomlán. Mar a tharla in 2023, chuir i bhfad níos mó ná leath de na méaraí gníomhaíocht aeráide mar phríomhthosaíocht do 2024, níos mó ná dhá oiread aon chatagóir eile. 

De réir an tsuirbhé, is iad na tosaíochtaí is mó do mhéaraí in 2024:

 • gníomhaíocht aeráide 67%.: Leagann na méara béim ar ról lárnach na gcathracha maidir le gníomhaíochtaí a threorú amhail athchóiriú a dhéanamh ar thógáil agus iompar inbhuanaithe a fhorbairt. 
 • cuimsiú sóisialta agus cothromas 31%.: Leagann na méara béim ar bhoilsciú atá ag ardú agus ar an ngéarchéim maidir le costais mhaireachtála. Teastaíonn uathu oibriú leis an AE chun cearta sóisialta na ndaoine a chosaint sna claochluithe glasa agus digiteacha agus chun cur le cumas na cathrach freagairt don bhrú ar sheirbhísí sóisialta riachtanacha.
 • rochtain 30% ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta: Luann na méaraí go bhfuil siad toilteanach oibriú leis na chéad institiúidí eile de chuid an AE agus le rialtais náisiúnta chun infheistíocht a dhéanamh i dtithíocht chothrom ardchaighdeáin agus chun tithíocht shóisialta a fheabhsú.
 • Soghluaisteacht inbhuanaithe 28%.: Leagann na méara béim ar a thábhachtaí atá sábháilteacht, inacmhainneacht agus éifeachtúlacht, agus astaíochtaí díobhálacha á n-íoslaghdú acu.

“Cé go bhfanann an t-athrú aeráide mar phríomhthosaíocht ag méaraí Eorpacha in 2024, tugann siad i bhfad níos mó airde freisin ar chuimsiú sóisialta agus tithíocht ná mar a bhí anuraidh,” a deir André Sobczak, Ard-Rúnaí Eurocities. "Leagann sé seo béim, murab ionann agus go leor polaiteoirí populist, nach bhfuil méaraí i gcoinne riachtanais éiceolaíochta agus sóisialta. Ina ionad sin, tá sé mar aidhm acu oibriú go comhuaineach ar an dá dhúshlán chun trasdul cóir a fhorbairt nuair nach bhfágtar éinne ina dhiaidh.”

In ainneoin aischuir le déanaí i gcoinne bheartais an Mhargaidh Ghlais Eorpaigh i measc roinnt polaiteoirí náisiúnta agus Eorpacha, cuireann na méaraí a d’fhreagair an suirbhé béim ar a dtiomantas chun spriocanna neodrachta aeráide an AE a bhaint amach. “Tá formhór mór na méaraí muiníneach freisin go dtacaíonn a gcuid saoránach lena spriocanna uaillmhianacha aeráide,” a deir Sobczak.

Mar sin féin, maidir le bheith in ann gníomhaíocht ar son na haeráide agus tosaíochtaí eile a mhaoiniú, luann méaraí nach bhfuil a ndóthain tacaíochta á fháil acu ón AE ná óna rialtais náisiúnta.  

Aiseolas

“Cé go mbíonn tosaíochtaí cathracha agus AE ailínithe go mór go minic, is réimsí iad seo ina bhfuil maoiniú agus beartais Eorpacha ag titim go maith in easnamh, agus go leanann na rialtais náisiúnta de bheith á gcoinneáil acu,” a deir Sobzcak.  

“Mar thoradh air sin, níl an cumas ag go leor cathracha a gcuid spriocanna aeráide a bhaint amach, agus tá cuid eile ag streachailt le freastal ar riachtanais tithíochta na ndaoine is leochailí. Mura dtiocfaidh feabhas ar an scéal seo, tá baol mór ann go mbeidh aisfhilleadh ollmhór againn i measc na saoránach.”

Agus toghcháin Eorpacha mhí an Mheithimh socraithe chun sainorduithe nua a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún Eorpach, luann na méaraí nach mór gurb iad na príomhréimsí le haghaidh infheistíochta AE sa todhchaí ná athrú aeráide agus fuinneamh, inbhuanaithe. soghluaisteacht agus rochtain ar thithíocht. 

“Tá sé curtha in iúl ag méaraí na hEorpa go bhfuil todhchaí níos fearr ag muintir na hEorpa ag tosú ina cathracha,” a deir Sobczak. “Agus 75% d’Eorpaigh ina gcónaí i gcathracha, tá méaraí ag iarraidh ar an AE infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar a laghdóidh neamhionannais agus a neartóidh an pobal. seirbhísí agus todhchaí cheart, glas agus rathúil a thógáil don Eoraip.”

Ba iad na dúshláin is mó a bhí os comhair na méaraí in 2023:

 • 29% athrú aeráide: Leagann na méara béim ar shaincheisteanna amhail rochtain ar uisce, éifeachtaí teasa foircneacha agus an dúshlán a bhaineann le bearta oiriúnaithe aeráide a chur chun cinn, chomh maith le hiarrachtaí a chur chun cinn chun spriocanna dícharbóinithe agus neodrachta aeráide a bhaint amach.
 • 26géarchéim tithíochta: Aistrítear tithíocht, atá sa 10ú háit i ndúshláin na méaraí in 2022, go dtí an dara háit in 2023. Léiríonn na méaraí go bhfuil sé ag éirí níos deacra rochtain ar thithíocht inacmhainne a sholáthar d'ioncam íseal, chomh maith le hoibrithe meánioncaim.
 • 22% buiséad poiblí agus acmhainn riaracháin: Deir méaraí go raibh tionchar suntasach ag éifeachtaí fadtéarmacha an bhoilscithe, mar aon le hathrú ar bheartas airgeadaíochta a bhí i réim agus rátaí úis níos airde, ar bhuiséid phoiblí agus ar mhaoiniú.

Seo a leanas torthaí suntasacha eile ón suirbhé:

 • Mayors’ main strategies to achieve their priorities are sourcing additional central government or EU funding for their city (85%), focusing on innovation to implement new ceannródaíoch réitigh (61%) agus bealaí níos fearr a bhunú chun comhoibriú le rialtais náisiúnta (49%).
 • Deir na méaraí gur cheart go mbeadh níos mó infheistíochta i soghluaisteacht inbhuanaithe uirbeach (55%) mar thosaíochtaí ag an gcéad Choimisiún Eorpach eile, níos inrochtana ar thithíocht ardchaighdeáin inacmhainne (54%) agus straitéis agus fís fhadtéarmach don AE agus do chathracha chun oibriú le chéile ( 49%). 
 • Dúirt 49% de chathracha nach bhfuil dóthain uirlisí agus acmhainne acu chun a dtiomantais agus a spriocanna aeráide a chomhlíonadh, agus beidh 54% ag streachailt le freastal ar riachtanais tithíochta reatha na ndaoine is leochailí. 
 • Deir 70% de na méaraí go bhfuil tromlach a dtoghthóirí ag iarraidh gníomhaíocht ar bheartais dícharbónaithe agus ar ghníomhaíocht aeráide. Mar sin féin, tá imní ar 50% de na méaraí faoi chúltaca áitiúla faoina mbeartais aeráide.
 • Cé gur thit tionchair chogadh na Rúise san Úcráin agus ón bpaindéim Covid-19 as na deich ndúshlán is mó do mhéara, tá go leor méaraí fós ag rá go bhfuil siad ag tacú go seasta leis an Úcráin.
 • Creideann 85% de na méaraí go bhfuil nuálaíocht rialtais riachtanach.

  Deir na méaraí gurb iad na gníomhaíochtaí nuálaíochta is fearr a théann chun tairbhe na gcathracha ná anailísíocht sonraí-tiomáinte agus ceapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise (72%),
 • seirbhísí agus réitigh nua a fhorbairt bunaithe ar theicneolaíochtaí digiteacha (60%)
 • agus dearadh seirbhísí poiblí agus idirghabhálacha beartais atá dírithe ar an duine (57%).

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending