Ceangail le linn

coróinvíreas

Idirphlé poiblí ar mheáin agus uirlisí digiteacha don dara fóram ar líne de Mharatón Fíorúil Fhondúireacht Anna Lindh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Bailíonn Maratón Fíorúil Fhondúireacht Anna Lindh don Idirphlé i réigiún EuroMed (VM) gníomhaíochtaí Líonra na sochaí sibhialta ALF agus eagraíochtaí comhpháirtíochta a bheidh ar siúl ar feadh 42 lá go dtí an 29 Meitheamh le haghaidh 63 imeacht ar líne. Tá sé mar aidhm ag an VM aird a tharraingt ar thábhacht an Idirphlé Idirchultúrtha chun sochaithe inbhuanaithe a thógáil i réigiún EuroMed, ag smaoineamh ar na dúshláin agus na deiseanna a chruthaíonn paindéim COVID-19.

I dtreo na sprice seo, i dteannta le clár saibhir de shochaí shibhialta agus gníomhaíochtaí faoi stiúir comhpháirtithe, dearadh sraith Idirphlé Fíorúil Poiblí Seachtainiúil a d’eagraigh Fondúireacht Anna Lindh chun comhrá leathan agus machnamh a spreagadh ar shaincheisteanna suntasacha a mbíonn tionchar acu ar aireachtálacha frithpháirteacha idir daoine an réigiún agus comhghníomhaíocht chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shóisialta agus chultúrtha a théann i bhfeidhm ar shochaithe Thuaidh, Theas, Thoir agus Thiar na Meánmhara.

Ba iad na Meáin agus Uirlisí Digiteacha príomhthéamaí an dara Idirphlé Poiblí Seachtainiúil, 'Bagairtí agus Deiseanna Digiteacha'. Mar gheall ar an athrú digiteach tobann atá á thiomáint ag paindéim COVID-19 tá dúshláin agus bagairtí níos sofheicthe a bhaineann le héagsúlacht agus braistintí frithpháirteacha trí idirdhealú méadaithe, fuathchaint, próifíliú ciníoch, agus nuacht bhréige ar na meáin shóisialta. Ag an am céanna, tá úsáid na teicneolaíochta digití atá á thiomáint ag an bpaindéim tar éis constaicí a ardú agus inrochtaineacht, cuimsitheacht agus rannpháirtíocht chothrom a leathnú in ardáin ar líne um chomhroinnt eolais. Thairg an digitiú sa chomhthéacs seo deiseanna chun léargas a thabhairt ar ról ríthábhachtach eagraíochtaí na sochaí sibhialta maidir le gníomhú mar bhealaí faisnéise agus mar chéad fhreagróirí ó ráig na paindéime.

Aiseolas

Aissam Benaissa Rinne (Connect NordAfrika) modhnóireacht ar an ócáid, inar ghlac baill riachtanacha líonra agus geallsealbhóirí páirt, lena n-áirítear ionadaithe ón tsochaí shibhialta, an óige, oideachasóirí, na meáin agus comhpháirtithe institiúideacha, mar shampla Vesna Loncaric (ball de Chomh-Aireachta Dubravka Suica Uas., Leas-Uachtarán an AE, Coimisinéir Daonlathais agus Déimeagrafaíochta); Sid El-Mohri (Rannpháirtí YMV, an Ailgéir); Nadia Henni-Moulai (Journaliste politique Jeune Afrique): Viktória Mihalkó (Cumann Anthropolis, an Ungáir); Rachida Mohtaram El Alaoui (Cumann Marocaine des petits débrouillards); Lurdes Vidal (IEM, údar Tuarascáil ALF 2021); Michael Bush (Oideachas agus Sochaí, Comhairle na Breataine).

Bunaithe ar phrionsabail na héisteachta gníomhaí, argóintí a fhoirmliú agus freagairt dóibh, agus aiseolas a ionchorprú go cuiditheach i gceapadh moltaí, moltaí agus pointí gníomhaíochta (lena n-áirítear moltaí beartais), bhí comhrá oscailte leis an bpobal mar thoradh ar an bplé idir na painéilithe. Vesna Loncaric leag sé béim ar thábhacht Phróiseas Barcelona, ​​a measadh mar réamhtheachtaí den Aontas don Mheánmhuir agus do limistéar saorthrádála an Euro-na Meánmhara: "Le linn 25 bliana, bhí Saotharlann Barcelona ina saotharlann tábhachtach le haghaidh gníomhaíochta idirchultúrtha agus idirphlé leis an tsochaí shibhialta agus an óige do Mheánmhuir níos comhtháite, níos síochánta agus níos cuimsithí "; Labhair Vesna Loncaric freisin faoi thábhacht na meán sóisialta don idirphlé "Neartaíonn na meáin shóisialta naisc i measc daoine ar fud an domhain, ag cruthú timpeallachta le haghaidh foghlama agus tuisceana, déanaimis leas a bhaint as an deis iontach seo agus tuigimid go mbaineann an domhan go cothrom le gach duine uainn! ".

Sid El-Mohri Labhair muid faoi thábhacht bunúsach Shaoirse cainte, "comhpháirt ríthábhachtach in idirphlé éifeachtach agus cuiditheach, go háirithe idirchultúrtha. Thug Comhréiteach na Saoirse cainte dúshlán don idirphlé agus dá cháilíocht ag daoine aonair ar féidir leo iad féin, a gcuid smaointe, tuairimí agus mothúcháin a chur in iúl."

Aiseolas

Nadia Henni-Moulai Luaigh na rioscaí a bhaineann le poblacht agus radacú ag ardú "Caithfimid cumhacht a thabhairt do dhaoine óga smaoineamh go criticiúil. Tá an digiteach go maith, ach ní leor é; is gá filleadh ar an réimse." Le linn an webinar, tháinig ceisteanna éagsúla amach freisin bunaithe ar ábhar na hócáide, mar shampla teanga (nó cultúr) nua a fhorbairt bunaithe ar an “ghramadach” dhigiteach agus modus operandi nua (ie halgartaim) ina bhfuil ath - smaoineamh ar an Idirphlé Idirchultúrtha. Bhí gnéithe eile nasctha le ár gcóras a dhéanamh níos cuimsithí agus níos fulangaí, ag tosú ó na ceachtanna ón bpaindéim nua seo agus cineálacha nua rannpháirtíochta idirchultúrtha ar na meáin shóisialta mar phríomh veicteoir le heagrú. Ciallaíonn sé seo teachtaireachtaí dlúthpháirtíochta traschultúrtha, comhoibrithe chun cabhrú le pobail imeallaithe, léirithe ealaíne chun daoine a nascadh. Ceist eile le díospóireacht ab ea an anailís ar na bearta tosaíochta ar an gclár oibre idirphlé idirchultúrtha do phobal uilechuimsitheach digiteach iar-COVID-19. Chuir na tionchair phaindéimeacha diúltacha a dhéantar ar líne mar sheineafóibe, ciníochas, gráin-chaint, agus cineálacha eile éadulaingt, dúshláin mhóra roimh na treoirphrionsabail idirphlé idirchultúrtha. Thairis sin, bhain pointe ábhartha eile leis an ról is féidir a imirt le huirlisí digiteacha chun cáilíocht níos fearr tuairiscithe traschultúrtha a sholáthar.

Rún ábhartha a thacaigh leis an díospóireacht ba ea an COMH-CHUMARSÁID DON PHARLAIMINT EORPACH, AN CHOMHAIRLE EORPACH, AN CHOMHAIRLE, AN COISTE EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA EORPACH AGUS COISTE NA RÉIGIÚNACHA: Dul i ngleic le díghalrú COVID-19 - Na fíricí a cheartú. Tuilleadh faisnéise faoin rún.

Fondúireacht Anna Lindh Is eagraíocht idirnáisiúnta í, a rugadh i 2004, ag obair ón Meánmhuir chun idirphlé idirchultúrtha agus sochaí sibhialta a chur chun cinn i bhfianaise na muiníne agus na polaraithe atá ag dul i méid. Agus é lonnaithe i Alexandria, tá comhordaitheoirí agus foireann bainistíochta ag ALF atá lonnaithe ar fud níos mó ná 40 tír ALF.

Tá imeachtaí breise ar siúl ar líne i 42 tír líonra ALF: https://www.annalindhfoundation.org/anna-lindh-foundation-virtual-marathon-dialogue-euromed https://www.facebook.com/groups/ 3909240492445240

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí atá gníomhach san earnáil pórúcháin eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin Státchabhair Creat Sealadach. Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Tá sé mar aidhm ag an mbeart na ganntanais leachtachta atá os comhair na dtairbhithe a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chuid de na caillteanais a thabhaigh siad mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí ar rialtas na Laitvia a chur i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 225,000 in aghaidh an tairbhí; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an scéim faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64541 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending